Απορίες με αφορμή μια παλιότερη αλλά πάντα επίκαιρη διαδικτυακή συζήτηση

πρωτοπρεσβυτέρου Δημητρίου Αθανασίου (χημικού-βιοχημικού)

Πριν  μήνες έγινε διαδικτυακά και γραπτά η συζήτηση για την πιθανή συνεργασία αντι-οικουμενιστών που ακολουθούν το παλιό και το νέο ημερολόγιο. Στην συζήτηση συμμετείχαν ένας κληρικός αποτειχισμένος του νέου ημερολογίου και ένα ιστολόγιο του οποίου ο  διαχειριστής ακολουθεί το παλαιό ημερολόγιο.