ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΚΑΙ ΠΑΠΙΣΜΟΣ -- Aθανασίου Σακαρέλλου Θεολόγου

 1. Συμπληρώθηκαν φέτος χίλια χρόνια ἀπὸ τὸ 1009, ποὺ συντελέστηκε τὸ λεγόμενο «σχίσμα τῶν Ἐκκλησιῶν». Οἱ Φράγκοι τὸ 1009 κατάκτησαν τὸ πρωτόθρονο Πατριαρχεῖο τῆς Ρώμης. Ἔδιωξαν τὸν τελευταῖο Ὀρθόδοξο Ρωμαῖο πάπα, τὸν Ἰωάννη 18ο, καὶ ἀνέβασαν στὸν παπικὸ θρόνο τὸν Φραγκόφιλο Σέργιο 4ο, ποὺ δέχονταν τὸ «Φιλιόκβε». Οἱ Φράγκοι εἶχαν ἤδη καταδικασθῆ ὡς αἱρετικοὶ ἀπὸ τὴν Ὄγδοη Οἰκουμενικὴ Σύνοδο τοῦ 879, ἐπὶ Μεγάλου Φωτίου. Αἰτία ἦταν ἡ αἵρεση τοῦ «Φιλιόκβε», ποὺ ἄρχισαν οἱ Φράγκοι νὰ κηρύττουν ἀπὸ τὸν 7ο αἰώνα. Ὁ πάπας Παῦ λος 6ος καὶ ὁ Πατριάρχης Ἀθηναγόρας συμφώνησαν καὶ ὑπόγραψαν τὸ 1965 τὴν «Ἕνωση τῶν Ἐκκλησιῶν», τὴν ὁποία ἀπέκρυψαν ἀπὸ τοὺς Ὀρθοδόξους. Ἔκτοτε ἡ ἕνωση αὐτὴ ὑλοποιεῖται μὲ ἀργοὺς ρυθμούς, γιὰ νὰ μὴ ὑπάρξουν ἀνεπιθύμητες ἀντιδράσεις. Εὔλογα, λοιπόν, μπορεῖ νὰ τεθεῖ τὸ ἐρώτημα. Γεφυρώθηκαν οἱ διαφορὲς μεταξὺ Ὀρθοδοξίας καὶ Παπισμοῦ; Καὶ ποιὲς εἶναι οἱ διαφορὲς αὐτές; Ἡ κατεστημένη ἄποψη εἶναι, ὅτι οἱ διαφορὲς εἶναι τὸ «Φιλιόκβε», τὸ «Πρωτεῖο», τὸ «ἀλάθητο» τοῦΠάπα καὶ μερικὲς ἄλλες. Βεβαίως, οἱ πιὸ πάνω διαφορὲς εἶναι σημαντικές. Ὅμως, ὑπάρχει κάποια ἄλλη οὐσιαστικώτερη διαφορά, ἀπὸ τὴν ὁποία πηγάζουν οἱ περισσότερες ἄλλες διαφορὲς μεταξὺ Ὀρθοδοξίας καὶ Παπισμοῦ. Αὐτὴ ἡ σημαντικώτατη διαφορὰ ἐπισημαίνεται στὸ ἄρθρο αὐτό.
2. Μʼ ἐμᾶς τοὺς Ὀρθοδόξους ὑπάρχει σοβαρὸ πρόβλημα.Δὲν γνωρίζουμε τί εἶναι ὁ Παπισμός! Καὶ τὸ χειρότερο, συνήθως δὲν γνωρίζουμε τί εἴμαστε ἐμεῖς οἱ Ὀρθόδοξοι. Δὲν γνωρίζουμε ἀκόμα τί εἶναι ἡ Ὀρθοδοξία! Ἔχουμε ἀρκετὰ στρεβλὴ γνώμη. Εἶναι αὐτή, ὅπως τὴν διαμορφώνουν οἱ παπόδουλοι διακινητὲς τῆς παπικῆς προπαγάνδας στὸ χῶρο μας.

Εις την γραμμήν των Πατέρων -- του αείμνηστου Στεργίου Σάκκου, Ομ. Καθηγητού Α.Π.Θ.

Θεμέλιο της Εκκλησίας ο Χριστός                                                                                                           
Καταρχήν πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν ξεκινά η Εκκλησία από τους πατέρες ούτε θεμελιώνεται πάνω σ΄ αυτούς. Θεμέλιο και κεφαλή της είναι ο θεάνθρωπος Κύριός μας Ιησούς Χριστός, μοναδικός και αναλλοίωτος, «χθες και σήμερον ο αυτός και εις τους αιώνας»(Εβρ. 13: 8). Μοναδική και αναλλοίωτη είναι και η Εκκλησία του, εποικοδουμένη «επί τω θεμελίω των αποστόλων και προφητών, όντος ακρογωνιαίου αυτού Ιησού Χριστού» (Εφ. 2, 20). Ο Χριστός είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της Εκκλησίας «ο το παν συνέχων», τονίζει ο άγιος Χρυσόστομος. Οι άγιοι απόστολοι, τους οποίους με την Πεντηκοστή ενέπνευσε, φώτισε και απέστειλε στον κόσμο ο Κύριος, και οι διάδοχοι εκείνων, οι άγιοι πατέρες και διδάσκαλοι της Εκκλησίας, δεν είναι διάδοχοι του Χριστού. Είναι οι αντιπρόσωποί του, που συνεχίζουν το έργο του και σηματοδοτούν την αόρατη αλλά ζωντανή και σωστική παρουσία του στον κόσμο. Οι απόστολοι εν Πνεύματι αγίω γράφουν το Ευαγγέλιο και ως Εκκλησία, σώμα Χριστού, παραδίδουν στους διαδόχους τους αυτά που παρέλαβαν από τον Κύριο. Ό,τι παρέδωσαν οι απόστολοι φανερά σ΄ όλους, αυτό και μόνο αυτό είναι όλη η πίστη, όλη η χριστιανική διδαχή, η ιερά παράδοση.

Orthodox Hymns


O Συναξαριστής της ημέρας.

Τετάρτη, 15 Ιουνίου 2016

Αμώς του προφήτου, Αχαϊκού, Στεφανά και Φορτουνάτου των αποστόλων, Δουλά και Νερσή μαρτύρων, Ιερωνύμου οσίου.


Ὁ Προφήτης Ἀμὼς καταγόταν ἀπὸ τὴν πόλη Θεκουὲ τῆς Ἰουδαίας, ἡ ὁποία ἔκειτο νοτιοανατολικὰ τῆς Βηθλεέμ, καὶ ἤκμασε στὴν ἱερὴ πόλη Βαιθήλ, κοντὰ στὴ Σαμάρεια, κατὰ τοὺς χρόνους τοῦ βασιλέως τοῦ Ἰσραὴλ Ἱεροβοὰμ Β’ (784 – 746 π.Χ.). Ἦταν βοσκὸς καὶ καλλιεργητὴς συκομορέων καὶ ἀπὸ τὴν ἐργασία αὐτὴ ἐκλήθηκε ἀπ’ εὐθείας ὑπὸ τοῦ Θεοῦ στὸ προφητικὸ ἀξίωμα, ὡς ὁ ἴδιος ἀναφέρει στὸ ὁμώνυμο βιβλίο τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης: «Οὐκ ἤμην προφήτης ἐγὼ οὐδὲ υἱὸς προφήτου, ἀλλ’ ἢ αἰπόλος  ἤμην καὶ κνίζων συκάμινα· καὶ ἀνέλαβέ με Κύριος ἐκ τῶν προβάτων καὶ εἶπε Κύριος πρός με· βάδιζε προφήτευσον ἐπὶ τὸν λαόν μου Ἰσραήλ». Ἀναδείχθηκε ἔτσι ἕνας ἀπὸ τοὺς σπουδαιότερους ἐλάσσονες Προφῆτες.

Πρωτοπρεσβύτερος π. Θεόδωρος Ζήσης : Μνημονεύοντας τους πατριάρχες, αρχιεπισκόπους και επισκόπους στις ιερές ακολουθίες, συμμετέχουμε στην οικουμενιστική αποστασία.

Το θέμα της κοινωνίας με τους αιρετικούς, ως και της εν συνεχεία κοινωνίας με τους κοινωνούντες, οι οποίοι με την πράξη τους αυτή αποβαίνουν ακοινώνητοι, είναι το μείζον και επείγον θέμα στην σημερινή εκκλησιαστική ζωή. Το εκκλησιαστικό σώμα νοσεί επικίνδυνα· υπεύθυνοι για την νόσο είμαστε όλοι, όχι μόνον οι κοινωνούντες με τους ετεροδόξους, αλλά και όσοι κοινωνούμε με τους κοινωνούντες· η εκτροπή και η παράβαση μοιάζει με τα συγκοινωνούντα δοχεία, με την μόλυνση του περιβάλλοντος, η οποία δεν περιορίζεται στον προκαλούντα την μόλυνση. Μνημονεύοντας τους πατριάρχες, αρχιεπισκόπους και επισκόπους στις ιερές ακολουθίες, συμμετέχουμε στην οικουμενιστική αποστασία.

ΝΕΑ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ «ΤΙ ΕΣΤΙΝ ΑΙΡΕΣΙΣ» του αειμνήστου Ιωάννου Κορναράκη Ομ. Καθηγητού Παν. Αθηνών

Στο γνωστό περιοδικό της Θεσσαλονίκης «Παρακαταθήκη», στο τεύχος Μαϊου – Ιουνίου 2007, δημοσιεύθηκε άρθρο του Καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Οσίου Γρηγορίου Αγίου Όρους π. Γεωργίου Καψάνη, με τίτλο: Ανησυχία για την προετοιμαζομένη από το Βατικανό ένωσι Ορθοδόξων και Ρωμαιοκαθολικών!                                                                                                                                
Ο π. Γεώργιος έχει μέχρι σήμερα συμβάλει πληθωρικώς, με τα αντιαιρετικά θεολογικά του κείμενα, για την εκτενή πληροφόρηση του πληρώματος της Εκκλησίας, για τις θεολογικές – δογματικές αποκλίσεις των ετεροδόξων από την θεολογική παράδοση της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Γνωρίζει βέβαια άριστα τους Ιερείς Κανόνες της Εκκλησίας, καθώς και τις θέσεις των Οικουμενικών Συνόδων απέναντι στις ποικίλες ετεροδιδασκαλίες των διαφόρων αιρετικών. Είναι ένας έγκριτος χειριστής της Θεολογικής και πατερικής γλώσσης της Εκκλησίας!                 
Εντούτοις, στις πρώτες μόλις γραμμές του πιο πάνω άρθρου του, παρουσιάζεται σαν να αγνοεί ή να θέλει να αγνοεί, τι σημαίνει ακριβώς αίρεση! Πως και πότε στοιχειοθετείται η έννοια της αιρέσεως, δεδομένου ότι μεταγλωττίζει αυθαιρέτως τις αιρετικές δραστηριότητες «Ορθοδόξων ταγών και οικουμενιστών, σε φιλικές εκδηλώσεις και φιλοφρονήσεις», προς τον Πάπα Ρώμης!                                                        
Γράφει: «Οι φιλικές εκδηλώσεις και φιλοφρονήσεις Ορθοδόξων ταγών και οικουμενιστών προς τον Πάπα Ρώμης δεν θα ενέπνεαν σοβαρές ανησυχίες σε μεγάλο αριθμό συνειδητών Ορθοδόξων, εάν συνωδεύοντο από κάποιες ενδείξεις αλλαγής στη γραμμή του Βατικανού…»!                                                                                            
Με τη γενίκευση αυτή, του χαρακτηρισμού των αιρετικών δραστηριοτήτων ταγών της Εκκλησίας ως φιλικών εκδηλώσεων και φιλοφρονήσεων προς το πρόσωπο του Πάπα Ρώμης, κατά τον π. Γεώργιο, ό,τι έγινε στο Φανάρι το Νοέμβριο του 2006, ήταν απλώς μια φιλική εκδήλωση φιλοφροσύνης του Οικουμενικού Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου προς τον Πάπα Ρώμης Βενέδικτο 16ο! Δεν συνέβη τίποτε, εις βάρος της Ορθόδοξης Εκκλησίας!  Δεν παρέβη ο Πατριάρχης κάποιους Ιερούς Κανόνες ούτε έγινε συλλειτουργία και αιρετική σύμπραξη Πατριάρχου και Πάπα! Η συνάντηση του Πατριάρχου και του Πάπα ήταν μια ευκαιρία εκδηλώσεως αμοιβαίας φιλοφροσύνης!                                                                                                                 
Ως σημαντικός εκπρόσωπος, ο π. Γεώργιος, της αγιορείτικης Πολιτείας, δίνει και πάλι το στίγμα της νοθείας της ηγουμενικής αγιορείτικης συνειδήσεως με την αποστασιοποίησή του από την αλήθεια της Ορθοδοξίας. Την αίρεση τη μεταλλάσσει σε προσωπείο κοσμικής συμπεριφοράς! Δεν βλέπει πουθενά αίρεση. Βλέπει μόνο ανθρώπινες σχέσεις στο επίπεδο και το νόημα μιας κοινωνικής συμπεριφοράς!  

π. Ευθύμιος Τρικαμηνάς : ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΤΑ ΕΣΧΑΤΑ , ΑΙΡΕΤΙΚΗ Η ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΗ ΣΥΝΟΔΟΣ


Πηγή: http://agiooros.org/viewtopic.php?f=69&t=12436

Ο Άγιος Γρηγόριος ο Σιναϊτης γράφει στα «137 Ωφέλιμα Κεφάλαιά» του:

«Όπως οι απαρχές των κολάσεων είναι κρυμμένες στις ψυχές των αμαρτωλών, έτσι και οι προπληρωμές των αγαθών ενεργούν και μετέχονται στις καρδιές των δικαίων με την χάριν του Πνεύματος. Βασιλεία των ουρανών είναι η ενάρετη πολιτεία και ζωή, όπως και Κόλασις είναι η έξις των παθών».

Πρωτοπρ. Νικόλαος Μανώλης, Η απάντηση στις ύβρεις του γέροντος Νίκωνος [ΒΙΝΤΕΟ 2016].


Μητρ. Πειραιώς κ. Σεραφείμ : Τό ἐρώτημα πού τίθεται εἶναι γιατί τό Ἵδρυμα «Ἀνοική κοινωνία» τοῦ κ. Σόρος χρηματοδοτεῖ τήν «ἀκτιβιστική» δράση τῆς ὁμοφυλοφιλίας στήν Ἑλλάδα καί τήν Εὐρώπη;

Εἶναι γνωστός ὁ κ. Σόρος ἀπό τήν σχέσι του μέ τούς ἐπί κεφαλῆς τοῦ Ἀμερικανικοῦ Ἑβραϊκοῦ λόμπυ, Ρότσιλντ καί Ροκφέλερ καί ἀπό τήν διαρκῆ συμμετοχή του στό think tank (!!!) τῆς λέσχης Μπίλντεμπεργκ. Τό ἐρώτημα πού τίθεται εἶναι γιατί τό Ἵδρυμα «Ἀνοική κοινωνία» τοῦ κ. Σόρος χρηματοδοτεῖ τήν «ἀκτιβιστική» δράση τῆς ὁμοφυλοφιλίας στήν Ἑλλάδα καί τήν Εὐρώπη; Γιατί δέν τό κάνει γιά τήν Κίνα, τίς Ἰνδίες, τόν Ἰσλαμικό κόσμο, τήν Ἀφρική, δηλ. γιά πέντε περίπου δισεκατομμύρια συνανθρώπων μας; Τά δικά τους δῆθεν ἀνθρώπινα δικαιώματα εἶναι κατωτέρας σημασίας; Ἡ ἀπάντησι νομίζουμε εἶναι πολύ ἁπλή. Αὐτό πού πρέπει νά γκρεμιστῆ, νά σαπίση, νά ἀποδομηθῆ εἶναι ἡ Χριστιανική Εὐρώπη καί σέ αὐτό συμπράττουν οἱ δῆθεν ἀντισυστημικοί Ἕλληνες Βουλευτές πού ἀποδεικνύονται μέ τόν τρόπο αὐτό ἐθελόδουλα πιόνια καί ἀνδρείκελα τοῦ διεθνιστικοῦ σιωνιστικοῦ συστήματος.

ΤΟ ΖΩΝΤΑΝΟ ΚΙΒΟΥΡΙ ΜΟΥ -- Αλέξ. Παπαδιαμάντης

Καμμία δὲν ἦτο ποτὲ ἀξιοπρεπεστέρα ὡς σπιτονοικοκυρὰ ἀπὸ τὴν Μπὰ-Μάρω, κάτω εἰς μίαν μάνδραν, πλησίον εἰς τὴν πλατεῖαν τῆς Ἐλευθερίας. Πρῶτον, τὸ σπίτι, σειρὰ χαμογείων ἀπὸ 7 ἢ 8 δωμάτια, τὰ ὁποῖα αὐτὴ ἐνοικίαζε, ἦτον ἄγνωστον τίνος ἰδιοκτήτου ἦτον. Κατὰ τοὺς μέν, ἡ Μάρω εἶχε συμφωνήσει μὲ μίαν πολὺ ἀγαπημένην φίλην της πρὸ χρόνων, στοῦ Καλαμιώτη, ὅπου ἐκατοικοῦσαν ὁμοῦ, μετερχόμεναι διάφορα ἐπαγγέλματα ―συνήθως ἔπλυνον ἢ ἐσιδέρωνον, ἐνίοτε ἔκαμνον καὶ προξενιές― ὅποια ἀπὸ τὰς δύο ἐπιζήσῃ, νὰ κληρονομῇ τὴν ἄλλην. Λοιπὸν ἡ Μάρω εἶχε τὴν τύχην νὰ βάλῃ τὴν ἀγαπημένην φίλην της μπροστά, καὶ τότε ἠγόρασε τὸ σπίτι αὐτὸ μὲ τὰ χρήματα, ὁποὺ εἶχον εὑρεθῆ τῆς μακαρίτισσας. Κατὰ τοὺς δέ, τὸ σπίτι ἀνῆκεν εἰς τὸν δικηγόρον, τὸν σύζυγον μιᾶς ἀνεψιᾶς τῆς Μάρως, καὶ αὐτὴ ἦτο μόνον ὡς ἐπιστάτρια καὶ ὑπενοικιάστρια. Εὑρίσκοντο ὅμως καὶ καλοθεληταί, προσπαθοῦντες νὰ συμβιβάσουν τὰς δύο γνώμας. Κατ᾿ αὐτούς, ἡ μάνδρα μὲ τὰ παλαιὰ χαμόγεια εἶχεν ἀγορασθῆ πράγματι μὲ τὰ χρήματα τῆς τεθνεώσης, ἀλλ᾿ εἰς τὸ συμβόλαιον ἐφέρετο μόνον τὸ ὄνομα τῆς ἀνεψιᾶς τῆς Μάρως καὶ τοῦ συζύγου της, ὅστις, ὡς δικηγόρος, ἤξευρε πολὺ καλὰ πῶς γίνονται «αὐτὰ τὰ πράγματα».

Τελικό : «Οχι» και απο Ρωσία στην Πανορθόδοξη -- Σε φιάσκο οδηγείται η Σύνοδος μετά και την απόφαση του Πατριαρχείου Μόσχας

Σε οριστικό φιάσκο οδηγείται πλέον η διεξαγωγή της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου των Ορθοδόξων Εκκλησιών, οι εργασίες της οποίας ξεκινούν την προσεχή Πέμπτη στην Κρήτη. Χθες, η Ιερά Σύνοδος του Πατριαρχείου Μόσχας συνεδρίασε εκτάκτως και αποφάσισε να μη συμμετάσχει στην Πανορθόδοξη, αν δεν επιλυθούν οι διαφορές που ταλανίζουν τις Ορθόδοξες Εκκλησίες. Το Πατριαρχείο Μόσχας ζήτησε να μετατεθεί χρονικά η Σύνοδος, προκειμένου να αρθούν όλα τα εμπόδια που έχουν προκύψει, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες διατράνωσε τη θέση ότι όποια απόφαση ληφθεί χωρίς την παρουσία και τη σύμφωνη γνώμη όλων των Εκκλησιών δεν θα έχει ισχύ.

Μουσείο Eλληνικής Παιδείας


To Μουσείο Eλληνικής Παιδείας (www.bookmuseum.gr) βρίσκεται στο κέντρο της πόλης της Καλαμπάκας, σε ένα χώρο
περιπου 1000τ.μ και έχει εκπαιδευτικό και πολιτιστικό προσανατολισμό.
Σκοπός του Μουσείου είναι η διαφύλαξη, μελέτη, προβολή και ανάδειξη της Ελληνικής Παιδείας και
των αξιών που απορρέουν από αυτή και
φιλοδοξεί να φέρει σε επαφή τον επισκέπτη με τα Ελληνικά Γράμματα και τον Ελληνικό Πολιτισμό
με τρόπο απλό και βιωματικό, ώστε να αποτελέσει ένα χώρο πολιτισμού, μάθησης, εκπαίδευσης
και επιστήμης.

Επισυνάπτεται αναλυτικά ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Αγιος Ιωάννης ο Σιναίτης : Μερικές φορές, καθώς ἀντλούσαμε νερό ἀπό τίς πηγές, ἀντλήσαμε μαζί μέ αὐτό, χωρίς νά τό καταλάβωμε, καί ἕναν βάτραχο.

Παρόμοια πολλές φορές, καθώς καλλιεργοῦμε τίς ἀρετές, ὑπηρετοῦμε καί τίς κακίες πού χωρίς νά φαίνωνται εἶναι συμπεπλεγμένες μαζί τους. Ἐπί παραδείγματι: Μέ τήν φιλοξενία συμπλέκεται ἡ γαστριμαργία, μέ τήν ἀγάπη ἡ πορνεία, μέ τήν διάκρισι ἡ δεινότης, μέ τήν φρόνησι ἡ πονηρία, μέ τήν πραότητα ἡ ὑπουλότης καί ἡ νωθρότης καί ἡ ὀκνηρία καί ἡ ἀντιλογία καί ἡ ἰδιορρυθμία καί ἡ ἀνυπακοή. Μέ τήν σιωπή ἡ διδασκαλική ὑπεροψία, μέ τήν χαρά ἡ οἴησις, μέ τήν ἐλπίδα ἡ ὀκνηρία, μέ τήν ἀγάπη πάλι ἡ κατάκρισις, μέ τήν ἡσυχία ἡ ἀκηδία καί ἡ ὀκνηρία, μέ τήν ἁγνότητα ἡ πικρή συμπεριφορά, μέ τήν ταπεινοφροσύνη ἡ παρρησία. Σέ ὅλα δέ αὐτά ἀκολουθεῖ ὡσάν κοινό κολλύριο ἤ μᾶλλον δηλητήριο, ἡ κενοδοξία.

Μητρ. Ναυπάκτου Ιερόθεος : Τά κείµενα καταρτίσθηκαν χωρίς δηµόσιο διάλογο καί θεολογική «διαβούλευση»

Τά κείµενα πού ἔχουν γραφῆ καί ὑπογραφῆ ἀπό τούς Προκαθηµένους τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν καί πρόκειται νά συζητηθοῦν στήν Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδο προκαλοῦν σέ µερικά σηµεῖα, διότι στίς ἡµέρες µας παρατηρεῖται, ἀκόµη καί µέσα στήν Ἐκκλησία µιά σύγχυση µεταξύ τῆς διδασκαλίας τοῦ ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαµᾶ καί τῆς διδασκαλίας τῶν οὑµανιστῶν πολεµίων του. Τά κείµενα καταρτίσθηκαν χωρίς δηµόσιο διάλογο καί θεολογική «διαβούλευση», γι’ αὐτό δηµιούργησαν θεολογικές ἀντιδράσεις, καί δικαίως. Ὅµως, µερικοί «ἔξυπνοι» ὁµίλησαν σκληρά γι’ αὐτούς πού δικαίως ἀντιδροῦν µέ θεολογικά ἐπιχειρήµατα καί τούς ὀνόµασαν «στρατευµένη φράξια» µιᾶς ἰδεολογικῆς ὀρθοδοξίας», τῆς «ὀρθοδοξίας «ἁγιατολάχ».

Μητρ. κ. Αμβρόσιος : Η ΑΓΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ -- ΣΗΜΕΙΟΝ ΑΝΤΙΛΕΓΟΜΕΝΟΝ!

__________Κανονικά η αναμενομένη να συνέλθη στην Κρήτη Μεγάλη Σύνοδος της Ορθοδόξου Εκκλησίας θα έπρεπε να προξενήση μεγάλη χαρά στις ψυχές όλων μας, κληρικών και λαϊκών! Ώφειλε να είναι μια ευκαιρία μαρτυρίας της Ορθοδοξίας μας και να μας δώση ένα Μήνυμα Αγάπης και Ενότητος. 

___________Παρά ταύτα όσο πλησιάζουμε στην ημέρα ενάρξεως των εργασιών της Συνόδου τόσο καί επαυξάνεται η αγωνία της ψυχής μας, ότι τελικά στην Κρήτη θα αναδειχθούν τα εσωτερικά προβλήματα της Εκκλησίας μας ως συνέπεια της ανθρώπινης αδυναμίας ημών, κληρικών τε και λαϊκών, αξιωματούχων και μή.
___________Το κλίμα της επικρατούσης αναταραχής μέσα στούς κόλπους της Εκκλησίας μας  αναδεικνύεται κάθε ημέρα και περισσότερο! 

Διαγραφές (ορθοδόξων) σχολίων από ορθόδοξα ιστολόγια! Το σχόλιο μας

Πηγή : http://opaidagogos.blogspot.ca/

Μία ακόμη περίπτωση λογοκρισίας σχολίων ορθοδόξου ιστολογίου από (άλλο) ορθόδοξο ιστολόγιο..
Θυμίζουμε :

Χθές 12-6-2016 ἐστάλησαν δύο σχόλια στό Ἱστολογίο "ΑΚΤΙΝΕΣ", σέ ἀνάρτηση πού ἀφορᾶ τό κείμενο τοῦ Ἐπισκόπου Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου κ.κ. Ἱεροθέου, μέ τίτλο: "Λίγο πρίν τήν Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδο".σ.σ. Οι "ΑΚΤΙΝΕΣ" , "ΡΟΜΦΑΙΑ" , "ΚΑΤΗΧΗΣΙΣ" "ΚΑΤΑΝΥΞΙΣ", όταν τα σχόλιά μου δεν εξυπηρετούν τις γραμμές τους δεν τα δημοσιεύουν!
Υπηρετούν την Αλήθεια; 
***
Ο  Ανώνυμος άφησε ένα νέο σχόλιο για την ανάρτησή σας "Διαγραφές (ορθοδόξων) σχολίων από ορθόδοξα ιστολόγ...":

Εάν συνέβαινε σε μένα αυτό  1) δεν θα έγραφα σχόλια σε αυτές τις σελίδες, 2) δεν θα αναδημοσίευα κομμάτια τους και 3) θα τις διέγραφα από τα φιλικά ιστολόγια.
Είναι τιμιώτερο να μην δέχεσαι σχόλια στις αναρτήσεις της σελίδας σου παρά να λογοκρίνεις τις απόψεις των αναγνωστών σου.

***

Ο  Ομάδα Εκπαιδευτικών "Ο Παιδαγωγός" άφησε ένα νέο σχόλιο για την ανάρτησή σας "Διαγραφές (ορθοδόξων) σχολίων από ορθόδοξα ιστολόγ...":

Ο λόγος που υπάρχουν οι ΑΚΤΙΝΕΣ στα φιλικά μας ιστολόγια, είναι ότι αναρτούν πολλά που αφορούν τον αντιοικουμενιστικό αγώνα, οπότε είναι χρήσιμο για τους αναγνώστες μας να ενημερώνονται.

Με χαρά όμως παρατηρούμε ότι ο Θεός ευλογεί και άλλες προσπάθειες, οι οποίες επίσης αρχίζουν να αποτελούν σημαντική πηγή ενημέρωσης και αναδημοσίευσης άρθρων για το θέμα του οικουμενισμού (όπως και το παρόν ιστολόγιο: Ορθόδοξη Φωνή και πολλά ακόμη),
οπότε όπως φαίνεται σύντομα θα περιοριστούμε σε ιστολόγια που σέβονται πραγματικά τους αναγνώστες και τους σχολιαστές τους.

Κανένας αρθρογράφος ή σχολιαστής δεν είναι αλάθητος. Αν σφάλει, θα φανεί μέσα από την συζήτηση που θα ακολουθήσει. Αυτή είναι η λογική ύπαρξης ιστολογίων (σε αντίθεση με τις ιστοσελίδες όπου παρουσιάζεται μόνον μία θέση, χωρίς να ακολουθεί διάλογος).

ΥΓ. Την ανάρτηση μας
http://opaidagogos.blogspot.gr/2016/06/blog-post_84.html (ως τίτλο), προσθέσαμε ως σχόλιο στο αρχικό δημοσίευμα του ΑΚΤΙΝΕΣ (που αφορά τον Ναυπάκτου), αλλά και πάλι ΔΕΝ δημοσιεύθηκε!
Ελπίζουμε να καταλάβουν το λάθος τους γιατί κατά τα άλλα η προσφορά τους στη αποκάλυψη του οικουμενισμού, είναι σημαντική. 

***

Ο  Ανώνυμος άφησε ένα νέο σχόλιο για την ανάρτησή σας "Διαγραφές (ορθοδόξων) σχολίων από ορθόδοξα ιστολόγ...":

Η αλήθεια είναι ότι και το μπλογκ "Παιδαγωγός" κόβει σχόλια όταν το ζορίζουν και δεν έχει τι να πει και όταν νομίζει ότι δήθεν γινόμαστε κουραστικοί, διότι δήθεν επαναλαμβάνουμε τα ίδια πράγματα.

Οπότε στο σπίτι του κρεμασμένου κ. "Παιδαγωγέ" δεν μιλούν για σχοινί!

Αναγνώστης
***
H  Ομάδα Εκπαιδευτικών "Ο Παιδαγωγός" άφησε ένα νέο σχόλιο για την ανάρτησή σας "Διαγραφές (ορθοδόξων) σχολίων από ορθόδοξα ιστολόγ...":

Είναι ο προβοκάτορας ή άρρωστος -κυριολεκτικά- που επαναλάμβανε διαρκώς το ίδιο σχόλιο, κάθε 2-3 λεπτά έγραφε το ίδιο παραφράζοντας λίγο τις λέξεις, το έκανε συστηματικά σε συγκεκριμένες επίμαχες αναρτήσεις, ανεβάζοντας τον αριθμό των σχολίων τεχνητά σε άνω των 50-80 (όταν ο μέσος όρος σχολίων είναι κάτω από 5), με αποτέλεσμα να είναι τελικά αδύνατη η ανάγνωση των σχολίων.

Φυσικά σε τέτοια φαινόμενα που εσκεμμένα κάποιος προσπαθεί να πλήξει την λογική ύπαρξης σχολίων, μετά από προειδοποίηση, διαγράφονται ΟΛΑ τα σχόλια του ίδιου -αρρώστου- ατόμου.

Στις περιπτώσεις αυτές αφήνουμε να φαίνεται ότι τα σχόλια έχουν διαγραφεί (με μια προσεκτική μελέτη στην ώρα δημοσίευσης τους, ο αναγνώστης βλέπει ότι είναι σχόλια που στάλθηκαν σωρηδόν, κοινώς
spam
***
 
Ανώνυμος είπε...
Όχι αδελφέ "Παιδαγωγέ" όποιος επιμένει και έχει δίκαιο σ΄ αυτό που επιμένει τότε δεν είναι άρρωστος.
Άρρωστος αδελφέ μου "Παιδαγωγέ" είναι αυτός που βλέπει τους άλλους άρρωστους, επειδή τον ζορίζουν ή επειδή έχουν διαφορετικό τρόπο ενέργειας και συμπεριφοράς (φυσιολογικής συμπεριφοράς).
Το αν επιμένει κάποιος σε κάτι που έχει δίκαιο, επειδή τον πνίγει το δίκαιο, αυτό δεν είναι επιλήψιμο.
Επιλήψιμο είναι να χαρακτηρίζεις τον άλλον αυθαίρετα άρρωστο και να τον συκοφαντείς.

Κατάλαβες αδελφέ "Παιδαγωγέ" ;
Λοιπόν στο σπίτι του κρεμασμένου δεν μιλάνε για σχοινί!
Μάθε να μην λογοκρίνεις άδικα και να μην συκοφαντείς τόσο εύκολα.
Ανώνυμος είπε...
Συμπληρωστε και το τελευταιο σχολιο που ειναι απαντηση στον μπλογκερ του παιδαγωγου.
Βαλτε και αυτο μαζι με τα αλλα σχολια, σας παρακαλουμε πολυ!

Για να ειστε αντικειμενικοι τελεια.
***


Ανώνυμος είπε...
Εάν συνέβαινε σε μένα αυτό 1) δεν θα έγραφα σχόλια σε αυτές τις σελίδες, 2) δεν θα αναδημοσίευα κομμάτια τους και 3) θα τις διέγραφα από τα φιλικά ιστολόγια.
Είναι τιμιώτερο να μην δέχεσαι σχόλια στις αναρτήσεις της σελιδας σου παρά να λογοκρίνεις τις απόψεις των αναγνωστών σου.
Ομάδα Εκπαιδευτικών "Ο Παιδαγωγός" είπε...
Ο λόγος που υπάρχουν οι ΑΚΤΙΝΕΣ στα φιλικά μας ιστολόγια, είναι ότι αναρτούν πολλά που αφορούν τον αντιοικουμενιστικό αγώνα, οπότε είναι χρήσιμο για τους αναγνώστες μας να ενημερώνονται.

Με χαρά όμως παρατηρούμε ότι ο Θεός ευλογεί και άλλες προσπάθειες, οι οποίες επίσης αρχίζουν να αποτελούν σημαντική πηγή ενημέρωσης και αναδημοσίευσης άρθρων για το θέμα του οικουμενισμού (όπως και το παρόν ιστολόγιο: Ορθόδοξη Φωνή και πολλά ακόμη),
οπότε όπως φαίνεται σύντομα θα περιοριστούμε σε ιστολόγια που σέβονται πραγματικά τους αναγνώστες και τους σχολιαστές τους.

Κανένας αρθρογράφος ή σχολιαστής δεν είναι αλάθητος. Αν σφάλει, θα φανεί μέσα από την συζήτηση που θα ακολουθήσει. Αυτή είναι η λογική ύπαρξης ιστολογίων (σε αντίθεση με τις ιστοσελίδες όπου παρουσιάζεται μόνον μία θέση, χωρίς να ακολουθεί διάλογος).

ΥΓ. Την ανάρτηση μας http://opaidagogos.blogspot.gr/2016/06/blog-post_84.html (ως τίτλο), προσθέσαμε ως σχόλιο στο αρχικό δημοσίευμα του ΑΚΤΙΝΕΣ (που αφορά τον Ναυπάκτου), αλλά και πάλι ΔΕΝ δημοσιεύθηκε!
Ελπίζουμε να καταλάβουν το λάθος τους γιατί κατά τα άλλα η προσφορά τους στη ναποκάλυψη του οικουμενισμού, είναι σημαντική.
Ανώνυμος είπε...
Η αλήθεια είναι ότι και το μπλογκ "Παιδαγωγός" κόβει σχόλια όταν το ζορίζουν και δεν έχει τι να πει και όταν νομίζει ότι δήθεν γινόμαστε κουραστικοί, διότι δήθεν επαναλαμβάνουμε τα ίδια πράγματα.

Οπότε στο σπίτι του κρεμασμένου κ. "Παιδαγωγέ" δεν μιλούν για σχοινί!

Αναγνώστης
Ομάδα Εκπαιδευτικών "Ο Παιδαγωγός" είπε...
Είναι ο προβοκάτορας ή άρρωστος -κυριολεκτικά- που επαναλάμβανε διαρκώς το ίδιο σχόλιο, κάθε 2-3 λεπτά έγραφε το ίδιο παραφράζοντας λίγο τις λέξεις, το έκανε συστηματικά σε συγκεκριμένες επίμαχες αναρτήσεις, ανεβάζοντας τον αριθμό των σχολίων τεχνητά σε άνω των 50-80 (όταν ο μέσος όρος σχολίων είναι κάτω από 5), με αποτέλεσμα να είναι τελικά αδύνατη η ανάγνωση των σχολίων.

Φυσικά σε τέτοια φαινόμενα που εσκεμμένα κάποιος προσπαθεί να πλήξει την λογική ύπαρξης σχολίων, μετά από προειδοποίηση, διαγράφονται ΟΛΑ τα σχόλια του ίδιου -αρρώστου- ατόμου.

Στις περιπτώσεις αυτές αφήνουμε να φαίνεται ότι τα σχόλια έχουν διαγραφεί (με μια προσεκτική μελέτη στην ώρα δημοσίευσης τους, ο αναγνώστης βλέπει ότι είναι σχόλια που στάλθηκαν σωρηδόν, κοινώς spam.
Ανώνυμος είπε...
Αρρωστημένες συκοφαντίες είναι οι δικές σου "Παιδαγωγέ". Δυστυχώς οι γελοιότητες σου, δείχνουν ότι πάσχεις από απαιδευσιά και αρρώστια στο συγκεκριμένο σημείο!

Είναι αρρώστια να χαρακτηρίζεις κάποιον προβοκάτορα ή άρρωστο επειδή δεν συμφωνεί με τις δικές σου απόψεις!

Είναι αρρώστια να συκοφαντείς ότι δήθεν έγραφα κάθε 2-3 λέπτα, ενώ αυτό δεν ισχύει. Έγραφε κάποιος αναγνώστης 1-2 φορές ΜΟΝΟ την ημέρα κάποια σχόλια που απείχαν ίσως ελάχιστο χρονικό διάστημα μεταξύ τους.

Είναι αρρώστια και έμμονες ιδέες και αρρωστημένη καχυποψία να φαντάζεται κάποιος εσκεμμένη προσπάθεια, εκεί που δεν υπάρχει! Είναι σκέτη αρρώστια η έμμονη καχυποψία!

Άρρωστος μπορείς να χαρακτηριστείς εσύ "Παιδαγωγέ" που καχύποπτα και εξωπραγματικά, χαρακτήρισες σχόλια από διαφορετικό αναγνώστη ότι προέρχονται από τον ίδιο αναγνώστη!

Ποιος λοιπόν είναι άρρωστος;

Ας αφήσει τις άρρωστες εμμονές του ο ονομαζόμενος "Παιδαγωγός" και να μιλήσει επι συγκεκριμένου και ουσιαστικού επιπέδου. Ας φέρει εδώ τα σχόλια που διέγραψε, για να διαπιστώσουν οι αντικειμενικοί αναγνώστες, που δεν πάσχουν από την αρρωστημένη καχυποψία του ονομαζόμενου "Παιδαγωγού" ότι αυτά τα σχόλια δεν ήταν επανάληψη του ίδιου σχολίου, αλλά πρόσθετα κάτι το διαφορετικό, είχαν κάτι το επιπρόσθετο που δεν το είχαν άλλα σχόλια. Απαντούσαν σε άλλο σημείο και με διαφορετικό πρίσμα. Η αρρωστημένη εμμονή του όμως να βλέπει προβοκάτορες εκεί που δεν υπάρχουν, δείχνουν ότι ο ίδιος πάσχει από αρρώστια καχυποψίας και καταδίωξης.

Επαναλαμβάνω ας έχει τα κότσια να φέρει εδώ τα διαγραμμένα σχόλια, για να του εξηγήσουμε πόσο άρρωστα και στενόμυαλα και παρανοϊκά καχύποπτα σκέφτεται.

Αναγνώστης
Ανώνυμος είπε...
Επαναλαμβάνω

Οπότε στο σπίτι του κρεμασμένου ονομαζόμενε "Παιδαγωγέ" δεν μιλούν για σχοινί!

Και εσύ λογοκρίνεις αδικαιολόγητα τα σχόλια που δε στριμώχνουν. Και εσύ έχεις δικό σου όριο με το οποίο αυθαίρετα και αδικαιολόγητα ΚΟΒΕΙΣ τα σχόλια και βρίζεις και συκοφαντείς τον σχολιαστή, που δεν μπορεί να απολογηθεί και να σου απαντήσει, αφού τον λογοκρίνεις!

Ντροπή σου !


Αναγνώστης
Ανώνυμος είπε...
Να βαζετε ολα τα σχολια, οχι μονο τα μισα. Ολες τις απαντησεις για να εχουμε ολοκληρωμενη εικονα.
Όχι αδελφέ "Παιδαγωγέ" όποιος επιμένει και έχει δίκαιο σ΄ αυτό που επιμένει τότε δεν είναι άρρωστος.
Άρρωστος αδελφέ μου "Παιδαγωγέ" είναι αυτός που βλέπει τους άλλους άρρωστους, επειδή τον ζορίζουν ή επειδή έχουν διαφορετικό τρόπο ενέργειας και συμπεριφοράς (φυσιολογικής συμπεριφοράς).
Το αν επιμένει κάποιος σε κάτι που έχει δίκαιο, επειδή τον πνίγει το δίκαιο, αυτό δεν είναι επιλήψιμο.
Επιλήψιμο είναι να χαρακτηρίζεις τον άλλον αυθαίρετα άρρωστο και να τον συκοφαντείς.

Κατάλαβες αδελφέ "Παιδαγωγέ" ;
Λοιπόν στο σπίτι του κρεμασμένου δεν μιλάνε για σχοινί!
Μάθε να μην λογοκρίνεις άδικα και να μην συκοφαντείς τόσο εύκολα.
***
Ανώνυμος είπε...
Συμπληρωστε και το τελευταιο σχολιο που ειναι απαντηση στον μπλογκερ του παιδαγωγου.
Βαλτε και αυτο μαζι με τα αλλα σχολια, σας παρακαλουμε πολυ!
Silver είπε...
σ.σ. Όλα τα σχόλια είναι εδώ. Αν εννοείς ότι δεν είναι στη πρώτη σελίδα, θα πρέπει να αντιλαμβάνεσαι ότι δεν είναι δυνατόν ανθρωπίνως αυτό. Θα έπρεπε το μήκος της οθόνης του υπολογιστού μας να ήταν πλέον του ενός μέτρου..
Ελπίζω, γνωρίζεις ότι στο κάτω μέρος του κειμένου υπάρχει η λέξη: Διαβάστε περισσότερα
Κάνε "κλικ" επάνω στη λέξη να δεις όλα τα σχόλια της πρώτης σελίδας αλλά και τα υπόλοιπα στη σειρά που έρχονται στον υπολογιστή, χωρίς την δική μου τακτοποίηση.
Νάσαι πάντα καλά!
Εν Χριστώ,
Κωνσταντίνος Αργυρακόπουλος
Ανώνυμος είπε...
Όχι κ. Κωνσταντίνε δεν τα βάλατε όλα τα σχόλια στην ανάρτηση σας, μόνο τα μισά. Αφήσατε τον "Παιδαγωγό" να τελειώσει με τις αστήρικτες βρισιές και συκοφαντίες και τις αρρωστημένες αστήρικτες φαντασίες του μυαλού του. Ενώ δόθηκε απάντηση στις βρισιές και τις συκοφαντίες του "Παιδαγωγού".
Ανώνυμος είπε...
Ούτε έχετε το "διαβάστε περισσότερο" στην συγκεκριμένη παρούσα ανάρτηση.
Silver είπε...
Καλέ μου αδελφέ, γράφω από τις 6 το πρωϊ κεφάλαια από τον Ορθόδοξο Συναξαριστή και τα μεταφέρω στην άλλη Ιστοσελίδα της "Ορθόδοξης Φωνής". Το κεφάλι μου είναι καζάνι. Είμαι 72 ετών και θέλω να υπηρετώ την Αλήθεια όσο μπορώ με την Χάρη του Κυρίου.

Νομίζω ότι έχεις δίκαιο, διότι τα έχω τοποθετήσει σε λάθος ανάρτηση.

Είναι όμως όλα τα σχόλια εδώ δεν έχουν διαγραφεί. Έχω το πρόγραμμα να δέχεται όλα τα σχόλια χωρίς εγώ να τα ελέγχω. Μεταφορά σχολίων κάνω. Διαγραφή έως τώρα ποτέ.

Αν θέλεις κοίταξε που έχω κάνει λάθος μεταφορά και πες μου τι θέλεις να κάνω.

Και πάλι νάσαι καλά!
Ανώνυμος είπε...
Καλέ μου αδελφέ Κωνσταντίνε σας καταλαβαίνω. Είναι λογικό με αυτά που ασχολείστε να κάνετε και κάποια λάθη, αλλά έχετε καλή πρόθεση.

Απλά βάλτε στην κύρια παρούσα ανάρτηση και τις απαντήσεις που δόθηκαν σ΄ αυτόν που έχει το μπλογκ "Παιδαγωγός".
Ανώνυμος είπε...
Μην τελειώνετε με τις συκοφαντίες και τις βρισιές του "Παιδαγωγού". Βάλτε και την απάντηση που του δόθηκε.

Ευχαριστώ
Ανώνυμος είπε...
Δεν βλέπω να τα βάζεις στην ανάρτηση τα σχόλια για να υπάρχει ολοκληρωμένος ο διάλογος.
Silver είπε...
Αδελφέ μου, βοήθησέ με σε παρακαλώ!

Η ηλεκτρονική μου διεύθυνση είναι στην πρώτη σελίδα : costasilver@gmail.com
Στείλε μου ό,τι θέλεις πες μου που θέλεις να το τοποθετήσω και νομίζω θα το επιτύχω.

Αν δεν θέλεις την ηλεκτρονική διεύθυνση γράψε σχόλιο και πες μου που θέλεις να το τοποθετήσω. Δεν χαρίζομαι αδελφέ μου σε κανένα, ούτε στον "παιδαγωγό". Αγωνίζομαι για την Αλήθεια που σύντομα θα βρεθώ έμπροσθέν Της!
Αναμένω.
Ομάδα Εκπαιδευτικών "Ο Παιδαγωγός" είπε...
Νομίζω πήρατε μια γεύση από την τακτική που ακολουθεί ο κύριος αυτός. Γράφει διαρκώς το ίδιο κ<ι επιμένει. Δείχνει άρρωστος.

Τα σχόλια εξυπηρετούν στο να δίνουν προοπτικές σκέψης και προβληματισμού σε μια ανάρτηση.
Σε διαφορετική περίπτωση (όταν την βομβαρδίζουν με ανοησίες άνευ ουσίας), προκαλούν το αντίθετο αποτέλεσμα.
Ο αδερφός δεν δείχνει όμως να το καταλαβαίνει.
Είμαστε σίγουροι ότι θα επανέλθει γράφοντας ξανά και ξανά τα ίδια.
***
Ανώνυμος είπε...
Όχι αδελφέ "Παιδαγωγέ" όποιος επιμένει και έχει δίκαιο σ΄ αυτό που επιμένει τότε δεν είναι άρρωστος.
Άρρωστος αδελφέ μου "Παιδαγωγέ" είναι αυτός που βλέπει τους άλλους άρρωστους, επειδή τον ζορίζουν ή επειδή έχουν διαφορετικό τρόπο ενέργειας και συμπεριφοράς (φυσιολογικής συμπεριφοράς).
Το αν επιμένει κάποιος σε κάτι που έχει δίκαιο, επειδή τον πνίγει το δίκαιο, αυτό δεν είναι επιλήψιμο.
Επιλήψιμο είναι να χαρακτηρίζεις τον άλλον αυθαίρετα άρρωστο και να τον συκοφαντείς.

Κατάλαβες αδελφέ "Παιδαγωγέ" ;
Λοιπόν στο σπίτι του κρεμασμένου δεν μιλάνε για σχοινί!
Μάθε να μην λογοκρίνεις άδικα και να μην συκοφαντείς τόσο εύκολα.
Ανώνυμος είπε...
Συμπληρωστε και το τελευταιο σχολιο που ειναι απαντηση στον μπλογκερ του παιδαγωγου.
Βαλτε και αυτο μαζι με τα αλλα σχολια, σας παρακαλουμε πολυ!


Για να ειστε αντικειμενικοι τελεια.