Άλμα στην αιωνιότητα. Ματθαίος· ο τελώνης που έγινε απόστολος! -- του αειμνήστου Στεργίου Σάκκου, Ομ. Καθηγητού ΑΠΘ

Η μετάνοια είναι η πιο μεγάλη παραχώρηση του Θεού στον αμαρτωλό άνθρωπο, αλλά και η πιο γενναία και ηρωϊκή ανθρώπινη πράξη. Είναι ένα άλμα, το οποίο επιτελεί ο αμαρτωλός με τη βοήθεια της πίστεως, για να μπει έτσι στη σφαίρα της χάριτος, όπου όλα είναι τέλεια και άγια, διότι η αγάπη του Θεού γνωρίζει να λαμπρύνει και να αξιοποιεί θετικά και τα πιο μελανά και αρνητικά στοιχεία του ανθρώπου. Αυτό το γενναίο άλμα της μετανοίας, με τις ασύλληπτες συνέπειές του, μπορούμε να μελετήσουμε απλά, αλλά και πολύ καθαρά στην αγιασμένη μορφή του ευαγγελιστού Ματθαίου, του τελώνη, που έγινε απόστολος του Χριστού.

ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ ( ΑΚΑΙΝΟΤΟΜΗΤΟ ) -- ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ


Τό διαχρονικό ενδοφυλετικό μίσος --- Του ιατρού κ. Κυπριανού Χριστοδουλίδη

«Πρέπει νά καταλάβεις ότι οι ηγέτες τών Μπολσεβίκων, που επικράτησαν στήν Ρωσσία, δέν ήταν Ρώσσοι. Μισούσαν τούς Ρώσσους. Μισούσαν τούς Χριστιανούς. Οδηγούμενοι από εθνικό μίσος βασάνισαν καί σφαγίασαν εκατομμύρια Ρώσσων χωρίς ίχνος τύψεων. Δέν είναι υπερβολή. Ο μπολσεβικισμός διέπραξε τήν μέγιστη ανθρωποσφαγή όλων τών εποχών. Τό γεγονός ότι ο περισσότερος κόσμος τό αγνοεί, δέν λαμβάνει υπόψη αυτό τό τεράστιο έγκλημα, είναι η απόδειξη ότι τά παγκόσμια ΜΜΕ βρίσκονται στά χέρια τών αυτουργών τού εγκλήματος». (Αλέξανδρος Σολζενίτσιν)

Σχόλιο
Κατά μαρτυρία Εβραίου Ραββίνου - βίντεο στό γιουτούμπ - Εβραίοι ήταν υπεύθυνοι γιά τά εγκλήματα κατά τών Ρώσσων, αλλά καί κατά τών εν Ρωσσία Εβραίων.
 Δέν είναι δικά μου αυτά. Νά τό ψάξετε στό γιουτούμπ. Αυτό, γιατί δέν τό είπε ο Σολζενίτσιν ;
 https://youtu.be/qTYSv_YQOVo  (1)

Ο Χίτλερ μισούσε τούς Εβραίους επειδή, κατ' αυτόν, οι Εβραίοι είναι (ήταν) κομμουνιστές.

----------------------------------
Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

Ἔχω διαβάσει σέ ἀρκετά βιβλία ὅτι ἡ Ἐπανάστασις τοῦ 1917 ἦτο ἔργον Ἑβραίων καί ὅτι κατόπιν τά μέλη τῆς Δούμας καί τοῦ ἀνωτάτου Σοβιέτ ἦσαν εἰς τήν συντριπτικήν των πλειοψηφίαν Ἑβραῖοι. Ἄν ἐνθυμοῦμαι καλῶς, γύρω στά 450 ἀπό τά περίπου 520 μέλη τῆς Δούμας καί τά 17 ἀπό τά 22 μέλη τοῦ ἀνωτάτου Σοβιέτ ἦσαν Ἑβραῖοι. Πρό 15ετίας ἐπεσκέφθη τό Πανεπιστήμιον Ἰωαννίνων μία Ρωσίδα Καθηγήτρια Πανεπιστημίου τῆς Ρωσίας. Τότε τήν ἠρώτησα ἄν οἱ ὡς ἄνω ἀριθμοί ἀληθεύουν. Γιά τό ἕν ἀπό τά δύο (δέν ἐνθυμοῦμαι ποῖον) μοῦ ἀπήντησε μέ σιγουριά ὅτι ἀληθεύει, ἐνῷ γιά τό ἄλλο εἶπεν ὅτι δέν ἐγνώριζε. Τά ἴδια τά γεγονότα, ὅμως, νομίζω ὅτι ὁμιλοῦν ἀπό μόνα τους γιά τό ἄσβεστον καί αἱμοβόρον μῖσος τῶν κομμουνιστῶν κατά τῶν Ὀρθοδόξων Ρώσων. Ὁ ἀριθμός τῶν θυμάτων των διαφέρει ἀπό πηγή εἰς πηγήν. Ἔχω ἰδῇ ἐκτιμήσεις πού κυμαίνονται ἀπό 20 ἕως 140 ἑκατομμύρια.