+π.Ιωάννης Σ. Ρωμανίδης : Ορθόδοξος και Βατικάνιος Συμφωνία περί Ουνίας Μπαλαμάντ Λίβανος, Ιούλιος 1993.


      54) Το 1976-1977 άρχισε η εργασία της λεγομένης Τεχνικής Επιτροπής δια την προετοιμασίαν του διαλόγου μεταξύ του Βατικανού και των Ορθοδόξων Εκκλησιών. Οι εκπρόσωποι του Φαναρίου και της Αλεξανδρείας παρέσυραν την πλειοψηφίαν κατά της προτάσεως των εκπροσώπων της Εκκλησίας της Ελλάδος ότι ο σκοπός και το θεμέλιον του διαλόγου δεν ημπορεί παρά να είναι η παράδοσις της αδιαιρέτου Εκκλησίας των 7 Οικουμενικών Συνόδων. Με άλλα λόγια από τότε έθεσαν τα θεμέλια της εν λόγω συμφωνίας του Μπαλαμάντ ότι τα μυστήρια θα θεωρούνται έγκυρα άσχετα αν κανείς δέχεται 7 ή 21 Οικουμενικάς Συνόδους, άσχετα αν δέχεται την μεθεκτήν σωστικήν χάριν κτιστήν ή άκτιστον, άσχετα αν δέχεται τον Άγγελον της Δόξης της Παλαιάς Διαθήκης κτιστόν ή άκτιστον, άσχετα αν δέχεται ότι ο Σεσαρκωμένος Λόγος είναι Αυτός Ούτος ο Μεγάλης Βουλής Άγγελος της Παλαιάς Διαθήκης και αν είναι άκτιστος και ομοούσιος τω Πατρί, ή το εκ του μηδενός γινόμενον και στο μηδέν απογινόμενον του Αυγουστίνου και των Φραγκο-Λατίνων, του σημερινού Βατικανού και των πλείστων των Προτεσταντών.


Συνεχίζεται

2ο Ιερά Μονή Παναγίας Εικοσιφοίνισσας

Uploaded by on Dec 27, 2010

H Διαρκής Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος


Συνέρχεται, από την Τρίτη 4 έως και την Πέμπτη 6 Σεπτεμβρίου 2012, η Διαρκής Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος, της 156ης Συνοδικής Περιόδου, από 1/9/2012 έως 31/8/2013, για να ασχοληθεί με θέματα της Ημερησίας Διατάξεως.
Η σύνθεση της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος της 156ης Συνοδικής Περιόδου, είναι η ακόλουθη:
Πρόεδρος: Ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος,
Μέλη οἱ Σεβασμιώτατοι Μητροπολίτες:
Φιλίππων, Νεαπόλεως και Θάσου κ. Προκόπιος,
Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. Κοσμάς,
Δράμας κ. Παύλος,
Σισανίου και Σιατίστης κ. Παύλος,
Γόρτυνος και Μεγαλοπόλεως κ. Ιερεμίας,
Κορίνθου κ. Διονύσιος,
Τριφυλίας και Ολυμπίας κ. Χρυσόστομος,
Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομος,
Λευκάδος και Ιθάκης κ. Θεόφιλος,
Πολυανής και Κιλκισίου κ. Εμμανουήλ,
Λαγκαδά, Λητής και Ρεντίνης κ. Ιωάννης,
Χίου, Ψαρών και Οινουσσών κ. Μάρκος

Εκ της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος

O Συναξαριστής της ημέρας

Τρίτη, 4 Σεπτεμβρίου 2012

Μωϋσέως του προφήτου, Βαβύλα ιερομάρτυρος, επισκόπου Αντιοχείας, 

Ιερουσαλήμ μάρτυρος και των υϊών αυτής Σεκένδου, Σεκενδίνου 
και Κεγούρου των εν Βεροία, Ερμιόνης αγ. θυγατρός Ευαγγ.
Φιλίππου του εκ των επτά Διακόνων.

Άγιος Ιουστίνος (Πόποβιτς) : Άνθρωπος και Θεάνθρωπος.


Το ανθρώπινον πνεύμα αδιακόπως ποθεί την άπειρον γνώσιν, την άπειρον ζωήν, την άπειρον ύπαρξιν. Και δια μέσου όλων αυτών εν μόνον επιδιώκει: να νικήση το πρόσκαιρον, το πεπερασμένον, το περιωρισμένον, και να καταστήση δυνατόν και εξασφαλίση το αιώνιον, το άπειρον και απεριόριστον. Εις όλας τας κουλτούρας και τους πολιτισμούς όλοι οι κόποι του ανθρωπίνου πνεύματος, εις το τέλος, συγκεντρούνται εις μίαν γιγαντιαίαν προσπάθειαν: να ηττηθή ο θάνατος και η θνητότης και να εξασφαλισθή η αθανασία και η αιωνία ζωή, να εξασφαλισθή οπωσδήποτε.                                                                         
Αλλά δεν μας παροτρύνουν άρά γε τα πάντα να θέσωμεν την ερώτησιν: πόθεν εις το πνεύμα του ανθρώπου αυτή η νοσταλγία και η φορά προς το άπειρον εις όλας τας κατευθύνσεις; Τι είναι εκείνο το οποίον ωθεί την ανθρωπίνην σκέψιν από πρόβλημα εις πρόβλημα και από απεραντοσύνην εις απεραντοσύνην; Εάν αυτός ο πόθος δια το άπειρον επιβάλλεται έξωθεν εις τους αδυνάτους ανθρώπους, πως τότε ευρίσκεται ούτος και εις τους πλέον ανεξαρτήτους των φιλοσόφων; Εις τούτους μάλιστα έχει αναπτυχθή ούτος εις πολυσύνθετον προβληματολογίαν. Πάντα ταύτα αποδεικνύουν ότι ο πόθος δια το άπειρον ευρίσκεται εις αυτήν ταύτην την φύσιν του ανθρωπίνου πνεύματος. Η φύσις αυτής ταύτης της γνώσεως τείνει προς την άπειρον γνώσιν, η φύσις αυτής ταύτης της αισθήσεως τείνει προς την άπειρον αίσθησιν, η φύσις αυτής ταύτης της ζωής τείνει προς την άπειρον ζωήν. Όλον το πνεύμα του ανθρώπου και δια της γνώσεως και δια της αισθήσεως και δια της θελήσεως και δια της ζωής θέλει να είναι άπειρον, δηλαδή να είναι αθάνατον. Η δίψα του απείρου, η δίψα δια την αθανασίαν, είναι η παμπαλαία, η μεταφυσική δίψα του ανθρωπίνου πνεύματος. Αυτή ωθούσε το πνεύμα του ανθρώπου προς το άπειρον δια των πολυαρίθμων θρησκειών, φιλοσοφιών, επιστημών, αγώνων και αγωνιών. Με μίαν λέξιν: το ανθρώπινον πνεύμα θέλει την αθανασίαν, την θέλει καθ΄ οιονδήποτε τρόπον και υπό οιανδήποτε μορφήν.  

    Συνεχίζεται.                                                                                                  

+π.Ιωάννης Σ. Ρωμανίδης : Ορθόδοξος και Βατικάνιος Συμφωνία περί Ουνίας Μπαλαμάντ Λίβανος, Ιούλιος 1993.


http://www.romanity.org/htm/im/w.gif50) Η εν λόγω συμφωνία ότι ο λόγος υπάρξεως της Ουνίας δεν υφίστατο πλέον, συνεπάγεται οριμένα φυσιολογικά σενάρια. Από το 1965 μέχρι σήμερα έχουν περάσει 29 χρόνια και έχουν μεγαλώσει πλέον οι τότε γεννηθέντες Ορθόδοξοι της Δυτικής Ευρώπης, της Βορείου και Νοτίου Αμερικής, της Αυστραλίας, της Νέας Ζηλανδίας, Αφρικής και Ασίας, όπου ζούν ως μικραί μειονότητες. Από τα νεανικά τους χρόνια οι εν λόγω Ορθόδοξοι έχουν ποτισθεί από τους Λατίνους φίλους τους ότι το Βατικανό και το Φανάρι έχουν κοινά μυστήρια. Κατά τρόπον συστηματικόν η Ορθόδοξος νεολαία του εξωτερικού ζεί κάτω από την σκιά της ιδέας ότι μόνον η μισαλλοδοξία ημπορεί να είναι η αιτία της εκ μέρους των Ορθοδόξων αρνήσεως της μυστηριακής συγκοινωνίας και της ιερατικής συλλειτουργίας με τους Λατίνους.
http://www.romanity.org/htm/im/w.gif51) Από τουλάχιστον το 1975 το Παγκόσμιον Συμβούλιον των Εκκλησιών καλλιεργεί με μεγάλη επιτυχία την εικόνα των Ορθοδόξων από τους οποίους λείπει η Χριστιανική αγάπη επειδή αρνούνται την μυστηριακήν κοινωνίαν με τους άλλους Χριστιανούς. Τούτο μάλιστα αρνούνται οι Ορθόδοξοι όχι μόνον εις τους Προτεστάντας, αλλά και εις τους Λατίνους οι οποίοι, υποτίθεται από την εν λόγω συμφωνίαν, ότι έχουν τα ίδια έγκυρα μυστήρια με τους Ορθοδόξους.
http://www.romanity.org/htm/im/w.gif52) Οι υπογράψαντες την εν λόγω συμφωνίαν εταύτισαν την από κοινού αναγνώρισιν των μυστηρίων με αυτήν ταύτην την μυστηριακήν κοινωνίαν. Τούτο σημαίνει κατά συνέπειαν ότι ο λόγος υπάρξεως της Ουνίας δεν υφίσταται πλέον. Το πρακτικό αποτέλεσμα θα είναι ότι όπου υπάρχουν Ουνίτες θα καταργηθούν γενόμενοι μέρος του ποιμνίου του τοπικού Ορθοδόξου Πατριάρχου ή Αρχιεπισκόπου.
http://www.romanity.org/htm/im/w.gif53) Έτσι, ενώ οι Ουνίτες θα αφομοιωθούν στα παραδοσιακά μέρη της Ορθοδοξίας, παρομοίαν αφομοίωσιν θα υποστούν οι Ορθόδοξοι εις την Δύσιν. Από το 1965 μέχρι σήμερα αυξάνεται ο αριθμός των Ορθοδόξων του εξωτερικού που προτιμούν να εκκλησιάζωνται και να κοινωνούν στην γειτονικήν Λατινικήν Εκκλησίαν όπου συνήθισαν να συνοδεύουν τους Λατίνους φίλους τους. Πηγαίνουν στην μακρυνήν Ορθόδοξον Εκκλησίαν το Πάσχα με τα παιδιά τους, που έχουν βαπτισθεί ή στην Λατινικήν ή στην Ορθόδοξον Εκκλησίαν. Παίρνουν μαζί τους και Λατίνους φίλους τους δια να θαυμάσουν και αυτοί την λαμπρότητα των Ορθοδόξων ακολουθειών κυρίως του Πάσχα. Το κλειδί της τακτικής αυτής είναι ότι οι Λατίνοι κληρικοί έχουν εντολήν να μη κάμνουν προσυλητισμόν των Ορθοδόξων, και κυρίως αυτών που εκκλησιάζονται σ' αυτούς. Τουναντίον τους κάμνουν να αισθάνωνται υπερήφανοι δια την Ορθοδοξίαν τους. Παραλλήλως ποτίζουν τους Λατίνους πιστούς τους με χαράν όταν Ορθόδοξοι έρχονται και κοινωνούν στην εκκλησίαν τους.


Συνεχίζεται.

Η Χαρά Νικοπούλου ξεκινάει ένα "Κρυφό Σχολειό" στην Κομοτηνή


Με μεγάλη χαρά διαβάζουμε για τη νέα δράση της ηρωικής μας δασκάλας. Είναι προφανές ότι πρέπει να κινητοποιηθούμε όλοι και να στηρίξουμε την τόσο σημαντική και πρωτότυπη αυτή προσπάθεια. Σε μια Ελλάδα που καταρρέει όχι μόνον οικονομικά αλλά κυρίως ηθικά, πνευματικά, εθνικά, με μια παιδεία που παράγει "γενίτσαρους", τέτοια ΚΡΥΦΑ ΣΧΟΛΕΙΑ χρειάζεται σήμερα η πατρίδα μας. Πολύ σημαντικό -ειδικά στην παρούσα συγκυρία- που εκτός από αληθινή παιδεία θα προσφέρει ακόμη και δωρεάν ιατρικές υπηρεσίες.

  Ένα πνευματικό «σχολείο» με πρακτική δράση προσφέρει δωρεάν σε όποιον ζητήσει, την βοήθειά του
Η δασκάλα Χαρά Νικοπούλου και ο σύζυγός της Γιάννης Φριτζαλάς αποτελούν τους καθοδηγητές της προσπάθειας που θα στηρίξει τη νέα μαθητική χρονιά

Μια κιβωτός πλέον αγκυροβόλησε εδώ στην Κομοτηνή και έρχεται να συμβάλλει σε ένα κύκλο δράσεων, μαθημάτων φιλοσοφίας, προβληματισμού, γνώσεων, παράλληλα με την υποστήριξη μαθητών στις σχολικές τους υποχρεώσεις. Οι βάσεις μπήκαν, ο χώρος ήδη ετοιμάζεται και οι επικεφαλής και οραματιστές της προσπάθειας ο Γιάννης Φριτζαλάς γεωστρατηγικός σύμβουλος και η γνωστή δασκάλα του Δερείου Χαρά Νικοπούλου, ζευγάρι και στην ζωή, παντρεύτηκαν πριν λίγες μέρες, μας μίλησαν για το  εγχείρημά τους. 

«Θέλουμε συνταξιούχους εκπαιδευτικούς να ενταχθούν στην προσπάθειά μας έτσι ώστε η κιβωτός να στηριχθεί σε λαϊκή βάση, θα πουν  πιστεύοντας στην μεθοδολογία και την εμπειρία των παλιών δασκάλων που ήδη γαλούχησαν γενιές και γενιές, Ζητούν ακόμη και τη στήριξη τωνφροντιστηρίων να διαθέσουν έστω και μια ώρα δωρεάν μαθήματος σε παιδιά που το έχουν ανάγκη. Ήδη οι σχετικές ανακοινώσεις και τα καλέσματα μέσω του Τύπου θα ξεκινήσουν  από την προσεχή εβδομάδα ενώ για την Κιβωτό που άραξε στην Κομοτηνή με πολλές ελπίδες και όνειρα θα πουν: 

«Η  Κιβωτός της Δόμνας Βισβίζη, ουσιαστικά είναι ένα πνευματικό σχολείο η κυριότερη δραστηριότητα του οποίου θα είναι αρχικά η ενισχυτική διδασκαλία σε μαθητές, δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου. Θα πραγματοποιούνται κάποια σεμινάρια γενικότερου επιμορφωτικού χαρακτήρα όπως αρχαίων ελληνικών, φιλοσοφίας, γεωπολιτικής, οτιδήποτε έχει να κάνει με την ιδέα πάνω στην οποία οικοδομήθηκε η κιβωτός, δηλαδή της πανεπιστημονικής προσέγγισης του ελληνικού τρόπου σκέπτεσθαι, έτσι ώστε να αντιμετωπίσουμε όπως είχε πει και ο Δημάρατος στο Ξέρξη στη γνωστή απάντηση που διασώζει ο Ηρόδοτος  ότι μέσω της αρετής αντιμετωπίζεται η σκλαβιά και η φτώχεια, η οποία ενδεχομένως και μεθοδευμένα έχει εξαπλωθεί πάνω στην πατρίδα μας.

Πού θα απευθύνεται η Κιβωτός; 

- Χαρακτηριστικά έχουμε πει ότι θα απευθύνεται σε άτομα ηλικίας από 5 έως 105 ετών, δηλαδή δεν υπάρχει κάποιος περιορισμός. Η κυριότερη σκέψη είναι να ενισχυθεί ο χριστιανικός πληθυσμός της περιοχήςνα τονωθεί το συναίσθημά του όσον αφορά το τι βιώνει ειδικά η περιοχή της Θράκης σε σχέση με την οικονομική κρίση. 
Από εκεί και πέρα όμως θα απευθύνεται και στη μουσουλμανική μειονότητα. Δηλαδή, αν κάποιος ενδιαφερθεί από το έργο της Κιβωτού είναι ευπρόσδεκτος να ενταχθεί στα μαθήματά της.

Οι εγγραφές αρχίζουν από 1η Σεπτεμβρίου. Θα δώσουμε τα τηλέφωνα. Υπάρχουν δυο κινητά και ένα σταθερό στα οποία θα μπορεί να απευθύνεται ο κόσμος και για τα σεμινάρια των ενηλίκων και για την ενισχυτική διδασκαλία τις απογευματινές ώρες. Θα υπάρχουν αρχικά  μαθήματα κάθε μέρα  για παιδιά και του δημοτικού και του γυμνασίου και του λυκείου και εβδομαδιαία θα υπάρχουν κάποια σεμινάρια για τους ενηλίκους σε συνεργασία πάντα και με την Ακαδημία Αθηνών και με κάποιουςπανεπιστημιακούς όπως τον κ. Καργάκο, την κ. Τσιροπούλου, τον κ. Λυγερό, τον κ. Χαραλαμπίδη, άτομα τα οποία θα ταξιδεύουν μια φορά την εβδομάδα από την Αθήνα και θα έρχονται πάνω εδώ σε εμάς και ανάλογα με τη ζήτηση και τα πνευματικά ενδιαφέροντα των ντόπιων κατοίκων, θα παραδίδουν κάποια σεμινάρια.
Γι΄αυτό θα ετοιμάσουμε και κάποια ερωτηματολόγια τα οποία θα μοιραστούν στον κόσμο για να μας δείξει και ποια είναι τα ενδιαφέροντά του. 
Στο κομμάτι της φιλοσοφίας με τι θα ήθελε να ασχοληθεί; 
Στο κομμάτι των αρχαίων ελληνικών ποιους συγγραφείς θα ήθελε να ακούσει και να αναλύσει; Όλα στηρίζονται σε εθελοντική προσπάθεια. Θα είναι δωρεάν και η προσφορά των μαθημάτων στα μικρά παιδιά και η προσφορά των μαθημάτων στους ενηλίκους και θα προσπαθούμε να καλύψουμε και κάποιες πάγιες ζωτικές ανάγκες. Δηλαδή, σε συνεργασία με διάφορες μητροπόλεις και αρχιεπισκοπές της Ελλάδας όπως τελευταία με την αρχιεπισκοπή Κρήτης στο Ηράκλειο μας έχουν σταλεί χειμερινά ρούχα για να μοιράσουμε στον κόσμο, ενώ θα προσφέρουμε καθημερινά κάποιο μικρό κολατσιό για τα παιδιά που θα είναι μαθητές εδώ στο σχολείο, ενώομάδα ιατρών θα επισκέπτεται και τα Πομακοχώρια, αλλά και εδώ κάτω θα λειτουργεί μια φορά την εβδομάδα ένα ανοιχτό ιατρείο για όλο τον κόσμο. Γενικότερα θέλουμε και το πνεύμα να στηρίξουμε όσο μπορούμε και το σώμα.

Επίσης, θα αναλάβουμε και δραστηριότητες εκδρομές στα χωριά, στην ορεινή περιοχή, έτσι ώστε να αξιοποιηθεί και τουριστικό δυναμικό που έχει η Θράκη, που ενδεχομένως να μην έχει αξιοποιηθεί μέχρι σήμερα, γι’ ατό θα αναπτύξουμε συνεργασίες με συλλόγους με συνεταιρισμούςγια την προώθηση των τοπικών προϊόντων και την ανάδειξή τους».
Αυτά ως αρχή αφού τα περισσότερα θα ανακοινωθούν και λεπτομερέστατα για να μετέχουν όσο μπορούν περισσότεροι και στην προσφορά υπηρεσιών εθελοντισμού και στην ανταπόκριση των παιδιών που θα αποκτήσουν γνώσεις δεξιότητες υποστήριξη.

Μελαχροινή Μαρτίδου 
Υπεύθυνος της «Κιβωτού της Δόμνας Βιζβίζη»: Ιωάννης Φριτζαλάς, Γεωπολιτικός και Ιστορικός ερευνητής Διεύθυνση: Μητροπολίτου Μαρωνείας Κωνσταντίου 8, Κομοτηνή, Τ.Κ.: 69100  
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 6948781892 και 6936868684  
Αριθμός λογαριασμού: Τράπεζα Κύπρου 38550775