ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΩΤΗΡΙΑΣ -- Τοῦ αειμνήστου Στεργίου Σάκκου, Ὁμοτ. Καθηγητοῦ Α.Π.Θ

Στόν κόσμο μας τόν σύγχρονο, τόν πολιτισμένο, τόν ἀνεπτυγμένο, στόν κόσμο μας τοῦ εὐδαιμονισμοῦ καί τῆς καλοζωίας, πού τρέμει γιά τίς συνέπειες τῆς οἰκονομικῆς κρίσης, διότι ὅλοι νοιάζονται πῶς νά περάσουν πιό καλά, κι ὅλα τάσσονται νʼ αὐξήσουν τήν ζωή, σʼ αὐτόν τόν κόσμο πού μανιακά ζητᾶ νά ζήση, πλανιέται ἔντονη μιά μυρωδιά θανάτου, κινεῖται ἀνεμπόδιστα ἡ εἰκόνα τοῦ χαμοῦ. Παρ᾿ ὅλα τά νοσοκομεῖα καί τά ἰατρεῖα μας, τά θεραπευτήρια καί τίς κλινικές μας, παρ᾿ ὅλα τά σχολεῖα καί τίς σχολές μας, συντελεῖται μία φοβερή καταστροφή, πού τίποτε δέν τήν ἀναχαιτίζει. Εἶναι ὁπωσδήποτε ὁ θάνατος γνωστό καί ἀναπόφευκτο –γιʼ αὐτό παραδεκτό– συμβάν, πού σφραγίζει αὐτή τήν ζωή ἀμείλικτα. Ποτίζει τόν ἄνθρωπο μέ τήν λύπη καί τόν ντύνει μέ τό πένθος. Ἀλλά ἀποσιωποῦμε τόν θάνατο. Προσπαθοῦμε νά τόν ξεχάσουμε, τόν βάζουμε ὅσο πιό μακριά μποροῦμε, καί ἐφησυχάζουμε.

Προσφυγή κατά της εκλογής του Μητροπολίτη Γλυφάδας

Νέες διαστάσεις προσλαμβάνει η αντίθεση του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης στις προθέσεις της Εκκλησίας της Ελλάδος να αξιοποιήσει την εκκλησιαστική περιουσία στη Βουλιαγμένη.
Όπως αποκάλυψε σε ραδιοφωνική του συνέντευξη στα Παραπολιτικά και στον Δημήτρη Σταυρόπουλο, ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος προσέφυγε ήδη «ως ενορίτης» και όχι ως Δήμαρχος, κατά της εκλογής του Αντωνίου στη θέση του Μητροπολίτη Γλυφάδας, Ελληνικού, Βούλας, Βουλιαγμένης και Βάρης. «Είναι μια επικίνδυνη για την περιοχή εξέλιξη την οποία οφείλουμε να αντιμετωπίσουμε», υποστήριξε.

Bulgarian Orthodox Church refuses to take part in any services during Pope Francis’s visit

The Bulgarian Orthodox Church’s governing body says that while a meeting between Patriarch Neofit and Pope Francis is possible during the Pope’s May 2019 visit to Bulgaria, the church will not participate in any joint services or prayers.

The decision was announced by the governing body, the Holy Synod, on April 3. The Holy Synod said that it had decided to write to Anselmo Guido Pecorari, the Apostolic Nuncio to Bulgaria, saying that because the invitation to Pope Francis to visit Bulgaria had come from the state authorities, it was appropriate for the main events related to the visit to be co-ordinated with them. Patriarch Neofit and the members of the Holy Synod were prepared to receive Pope Francis for a meeting at the Holy Synod’s headquarters on May 5, as envisaged in the draft programme.

Δεύτε λαοί -- Orthodox Hymns


Μία ἐνδιαφέρουσα ἐπιστολή τοῦ "Αὐστραλίας" Στυλιανοῦ (ἤδη ἀποβιώσαντος) πρός τόν "ἀντι-οἰκουμενιστήν" ἱερέαν τῶν Πατρῶν κ. Ἀναστάσιον Γκοτσόπουλον

Αἰδεσιμολογιώτατον
Πρεσβύτερον π. Ἀναστάσιον Κ. Γκοτσόπουλον
Ἐφημέριον Ι. Ν. Ἀγ. Νικολάου
Ὁδὸς Ἀγ. Νικολάου τέρμα
262 25 Πάτρα

Ἀγαπητέ μου πάτερ Γκοτσόπουλε,
Πρωτίστως ἐπιθυμῶ να ζητήσω συγγνώμην ὅτι ἀπαντῶ τόσο καθυστερημένα εἰς τὴν ἀπὸ 28/12/08 ἐπιστολὴν σας, συνοδευτικὴν τοῦ Πονήματος σᾶς «οὐ δεῖ αἱρετικοῖς ἢ σχισματικοῖς συνεύχεσθαι».
Ἀτυχῶς, μαζὶ μὲ τὸ πλῆθος τῶν ὑποχρεώσεών μου ἀνὰ τὴν ἀπέραντον Αὐστραλίαν, καὶ ἐν τῇ Θεολογικῇ μας Σχολῇ τοῦ Ἀποστ. Ἀνδρέου, εὑρισκόμην οἰκουρῶν μέχρι προσφάτως, λόγῳ ὑπερβολικῆς ἑξαντλήσεως. Ἐλπίζω ὅμως εἰς τὴν κατανόησιν σας.
Εὐχαριστῶ πάντως θερμοτατα καὶ συγχαίρω συγχρόνως διὰ τὸ ἐν λόγῳ Πόνημα, τὸ ὁποῖον δι’ ἐμὲ προσωπικῶς εἶχε σὺν ἄλλοις καὶ τοῦτο τὸ εὐεργέτημα : Εἶσθε ὁ μόνος ἐκ τῶν μέχρι σήμερον ἐπικριτῶν τοῦ Διαλόγου μετὰ τῶν Ῥωμαιοκαθολικών, ὁ ὁποῖος παραπέμπει εἰς τὰ δύο καιριώτατα ἐπὶ τοῦ προκειμένου δημοσιεύματά μου,

Τη Δ΄ (4η) Απριλίου, μνήμη του Οσίου Πατρός ημών ΓΕΩΡΓΙΟΥ του εν τω όρει Μαλαιώ.

O Συναξαριστής της ημέρας.
Πέμπτη, 4  Απριλίου 2019

Γεώργιος ο Όσιος και μέγας Θεοφόρος Πατήρ ημών εκ βρέφους έτι και εκ νεαράς ηλικίας ηγάπησεν ολοψύχως τον Κύριον. Επειδή δε οι γονείς αυτού ήθελον να τον νυμφεύσουν μετά γυναικός δια νομίμου γάμου, ο ευλογημένος ούτος Όσιος ούτε καν λόγον εδέχθη να ακούση περί τούτου, αλλ’ ενδυθείς το θείον και Αγγελικόν Σχήμα επεδόθη δι’ όλης αυτού της δυνάμεως εις παν είδος ασκήσεως και εγκρατείας, ήτοι νηστείαν, σκληραγωγίαν, προσευχήν, δάκρυα, μελέτην των θείων Γραφών και πάσαν άλλην αρετήν προς ευαρέστησιν του Θεού, ούτως ώστε πάντες συνέτρεχον προς αυτόν και εφωτίζοντο.

Του Αγίου Νείλου του ασκητού:

Αν ο Μωυσής προσπαθώντας να πλησιάσει την φλεγόμενη βάτο εμποδίζεται μέχρις ότου λύσει το υπόδημα των ποδιών του, πως εσύ πού θέλεις να δεις το Θεό πού είναι πάνω από κάθε αίσθηση και έννοια και να συνομιλήσεις μαζί Του, δε θα λύσεις και δε θα απομακρύνεις κάθε εμπαθή σκέψη;

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΕΛΠΙΣ -- Λύση όχι με απεμπόληση του παρελθόντος και εκρίζωση της παραδόσεως

Από τον Χαράλαμπο Β. Κατσιβαρδά*

Η κατάστασις εις την πατρίδα μας βαίνει επιδεινούμενη, καθότι δεν υφίσταται χαραμάδα ελπίδος εκ της οποίας να εδράζεται η εξανάσταση του ελληνικού έθνους.

Το κριτήριο όμως το οποίο συντείνει εις την εξαγωγή του παρόντος συμπεράσματος καθίσταται δυνατό από το γεγονός ότι, ενώ επί περίπου εννέα συναπτά έτη οι επαχθείς μνημονιακές συμβάσεις έχουν ποδοπατήσει τη συνταγματική έννομη τάξη συνθλίβοντας οικονομικά τους Ελληνες, παρά ταύτα ο πολίτης, αντί να συνειδητοποιήσει με ενάργεια τους ηθικούς αυτουργούς της πολιτικής αυτής σήψης, παγιδεύεται εκ νέου και ανεκκλήτως εις το ίδιο φαυλεπίφαυλο πολιτικό κατεστημένο, προσβλέπων σε μια απατηλή διέξοδο.

Μητροπολίτης Σεραφείμ:

…Ἡ causa (η ουσία) τῆς συγκεκριμένης προτάσεως εἶναι νά παύση ὁ δεσμός οἰκογενείας καί Ἔθνους, ὡς πρωταρχικοῦ κυττάρου καί θεμελίου τῆς συντήρησης καί προαγωγῆς του, ὥστε νά «ἀνοιχθῆ» τό Δημόσιο Ταμεῖο τοῦ Κράτους, στήν ἐπιδότησι καί ἐπιχορήγησι ἀλλοεθνῶν οἰκογενειῶν, πού κατά χιλιάδες ἐποικίζουν τήν χώρα, ὥστε νά ἀλλαγῆ ἡ ἐθνοτική καί θρησκευτική της ὁμοιογένεια, ὑλοποιώντας ἑτεροχρονισμένα, τό σχεδιασμό τοῦ Τουρκοαιγυπτίου Ἰμπραήμ Πασᾶ 200 χρόνια μετά ταῦτα, ὁ ὁποῖος ἐσχεδίαζε τήν μεταφορά τῶν ἐναπομεινάντων Ἑλλήνων στήν «Ἀραπιά» καί τήν ἐγκατάστασι ἐδῶ φελλάχων, ὥστε νά «ριζώση νέα ράτσα» ὅπως ἔλεγε.

ΑΓΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣ -- του αειμνήστου Στεργίου Σάκκου, Ομ. Καθηγητού Α.Π.Θ.

Στρατοκόποι ἀέναοι σ᾿ αὐτόν τον κόσμο ἀδιάκοπα βαδίζουμε -ἤ μᾶλλον τρέχουμε- γιά νά προλάβουμε «νά κάνουμε κάτι»· εἶναι τρομακτικά σύντομη ἡ πορεία μας. Τό νιώθουμε αὐτό ἰδιαίτερα στή γοργή ἀνακύκληση τῶν ἑορτῶν, στό γρήγορο πέρασμα ἀπό τήν προηγούμενη χρονολογία στήν ἑπόμενη. Ποιό νά ᾿ναι τό νόημα τοῦ δρόμου μας, ποιά ἡ ἀφετηρία καί ποῦ ὁριοθετεῖται τό τέρμα του; «Ἀπ᾿ το μηδέν προήλθαμε καί στό μηδέν τραβᾶμε», ἀκούγεται ὁ καημός τοῦ ὑλιστῆ, πού δέν ἀντιλαμβάνεται παρά μόνο τήν ὁριζόντια πεπερασμένη διάσταση, ἀπό τό λίκνο ὥς τό μνῆμα.

Μητρ. Κιέβου και πάσης Ουκρανίας κ. Ονούφριος: Είμαστε εξαιρετικά ευγνώμονες στη Σερβική Ορθόδοξη Εκκλησία

Στην ιστοσελίδα της Σερβικής Ορθόδοξης Εκκλησίας δημοσιεύτηκε συνέντευξη του Μητροπολίτου Κιέβου και πάσης Ουκρανίας κ. Ονουφρίου. Ανάμεσα στα άλλα που είπε παραθέτουμε τα παρακάτω:

Είχατε την ευκαιρία να επισκεφθείτε τη Σερβία κατά τη διάρκεια της θητείας σας ;
Θα ήθελα και σκοπεύω να επισκεφθώ την αδελφική Σερβική χώρα και τους ορθόδοξους αδελφούς της Σερβίας. Ήταν πάντα κοντά μας και πάντα αγαπητοί στην καρδιά μας, ως ορθόδοξοι, ως Σλοβένοι και ως άνθρωποι που έχουν επίσης βιώσει πολλούς πειρασμούς σε δύσκολους καιρούς και χρόνους.
Πρόσφατα, η Σερβική Ορθόδοξη Εκκλησία δημοσίευσε την επίσημη θέση της για την εκκλησιαστική κρίση στην Ουκρανία. Πώς αξιολόγησε αυτή η κίνηση η Σύνοδος της Ουκρανικής Ορθόδοξης Εκκλησίας;
Λάβαμε μια επιστολή με αυτή την ανακοίνωση από τον Πατριάρχη της Σερβίας Ειρηναίο και είμαστε εξαιρετικά ευγνώμονες για τη στάση που κατείχε η Σερβική Ορθόδοξη Εκκλησία. Ξέρετε ότι υπάρχουν πνευματικές και σωματικές ασθένειες. Σε αυτή την περίπτωση, έχουμε να κάνουμε με πνευματικές ασθένειες που υπάρχουν στους ανθρώπους μας.