Αγιοποιήσεις -- Του Αθανασίου Σακαρέλλου, θεολόγου

β. Αγαπητέ Misha με τα «ενδοζηλωτικά», λέγεις, «δεν θέλεις να ασχοληθείς», αλλά ασχολείσαι! Τόσο πολύ σε καίει το ζήτημα αυτό. Η Εκκλησία, πριν το 1924, δεν καθαιρούσε τους ανάξιους, ή αντάρτες κληρικούς της; Πειράζει, λοιπόν, αν και μετά το 1924 η Εκκλησία καθήρεσε ορισμένους κληρικούς της και τους έχει αποκόψει από το σώμα της; Τι έπρεπε να κάνει δηλαδή; Να τους κάνει επισκόπους, όπως τους κάνετε σεις; Ξεχνάτε τα περυσινά σας σκάνδαλα, που τα μέσα μαζικής ενημερώσεως τα έκαναν σήριαλ και κατασκανδάλισαν τον ελληνικό λαό και όχι μόνο;

γ. Η Εκκλησία του Παλαιού Ημερολογίου πράγματι αναθεματίζει. Αναθεμάτισε τους Λατινόφρονες ηγέτες σας, που άλλαξαν το 1924 το ημερολόγιο και ενώθηκαν με τον πάπα! Κι’ οι Πατέρες δεν αναθεμάτιζαν τους αιρετικούς Πατριάρχες, Αρχιεπισκόπους, επισκόπους και άλλους κακοδόξους;

δ. Τους « αγίους γεροντάδες» σας, φοβάμαι ότι σεις τους «κολάζετε» με τις «αγιοποιήσεις» σας, τουλάχιστον όσοι δεν διαθέτουν το κριτήριο της ορθής πίστεως. Η απορία μου είναι πως δεν αγιοποιήσατε και τον μακαριστό π. Φιλόθεο Ζερβάκο, στον οποίο ο Θεός αποκάλυψε ότι το Παλαιό Ημερολόγιο είναι το σωστό. ΄Η, και άλλους, όπως τον π. Επιφάνιο Θεοδωρόπουλο, τον π. Σωφρόνιο του ΄Εσσεξ, περί του οποίου ο αδελφός
Silver τόσα κατεχώρησε πιό πάνω στην ιστοσελίδα αυτή.
Ισχυρίζεσαι, αδελφέ
Misha, ότι κανένας από τους «αγίους γεροντάδες» σου δεν αποδέχτηκε τον οικουμενισμό. Αποδέχτηκαν μόνο τον Βαρθολομαίο, ως το καλύτερο Πατριάρχη, τον οποίο «οικονόμησε» ο Θεός να έχετε. Χάρισμά σας, κι’ ο Βαρθολομαίος και οι γεροντάδες αυτοί, που λένε αυτά τα πράγματα!

Αδελφέ μου, μην παίζουμε με τη σωτηρία της ψυχής μας. Ιδού, νυν καιρός ευπρόσδεκτος, ιδού νυν ημέρα σωτηρίας.
Με αγάπη Χριστού
ΚΟΣΜΑΣ

ΧΡΙΣΤΟΣ ΓΕΝΑΤΑΙ - ΜΥΣΤΗΡΙΟΝ ΞΕΝΟΝ - ΜΕΓΑΛΥΝΟΝ -- Orthodox Hymns


ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΠΑΠΑ ΛΟΥΚΑ ΠΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΕ ΤΗΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΤΟ ΒΟΤΑΝΙΚΟ :

Lora Sidi > ‎Ελεύθερη Φωνή Ελληνων
ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΠΑΠΑ ΛΟΥΚΑ ΠΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΕ ΤΗΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΤΟ ΒΟΤΑΝΙΚΟ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΒΑΝΑΚΙ ΕΙΝΑΙ ΤΡΙΑ ΑΤΟΜΑ ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ ΣΕ ΕΜΑΣ ΟΙ ΦΟΒΕΡΕΣ ΔΕΝ ΠΕΡΝΑΝΕ ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΜΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΕΤΕ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΚΕΙ ΝΑ ΔΟΥΜΕ ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΜΑΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΤΟ ΠΙΣΩ ΦΩΣ ΠΟΥ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΥΠΕΡΥΘΡΟ ΚΑΜΕΡΑΣ

O Συναξαριστής της ημέρας.

Τετάρτη, 4 Ιανουαρίου 2017

Σύναξις των 70 αποστόλων, Θεοκτίστου μάρτυρος.


Περὶ τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων μᾶς πληροφορεῖ τὸ κατὰ Λουκᾶν Εὐαγγέλιον στο ι’ κεφάλαιον: «Μετὰ δὲ ταῦτα ἀνέδειξεν ὁ Κύριος καὶ ἑτέρους ἑβδομήκοντα καὶ ἀπέστειλεν αὐτοὺς ἀνὰ δύο πρὸ προσώπου αὐτοῦ εἰς πᾶσαν πόλιν καὶ τόπον οὗ ἤμελλεν αὐτὸς ἔρχεσθαι. Ἔλεγεν οὖν πρὸς αὐτοὺς· ὁ μὲν θερισμὸς πολύς, οἱ δὲ ἐργάται ὀλίγοι. Δεήθητε οὖν τοῦ κυρίου τοῦ θερισμοῦ, ὅπως ἐκβάλῃ ἐργάτας εἰς τὸν θερισμὸν αὐτοῦ. Ὑπάγετε· ἰδοὺ ἐγὼ ἀποστέλλω ὑμᾶς ὡς ἄρνας ἐν μέσῳ λύκων. Μὴ βαστάζετε βαλλάντιον, μὴ πήραν, μηδὲ ὑποδήματα, καὶ μηδένα κατὰ τὴν ὁδὸν ἀσπάσησθε· εἰς ἣν δ’ ἂν οἰκίαν εἰσέρχησθε, πρῶτον λέγετε·

Ὦ ρόδον ἐξ ἀκανθῶν τῶν Ἰουδαίων φυὲν καὶ εὐωδίας θείας πληρῶσαν τὰ σύμπαντα.

Του Αγ. Ιωάννου του Δαμασκηνού εις το Γενέσιον της Θεοτόκου:

«Ὦ ζεῦγος λογικῶν τρυγόνων Ἰωακεὶμ καὶ Ἄννα τὸ σωφρονέστατον. Ὑμεῖς τὸν τῆς φύσεως νόμον, τὴν σωφροσύνην, τηρήσαντες τῶν ὑπὲρ φύσιν κατηξιώθητε· τετόκατε γὰρ τῷ κόσμῳ Θεοῦ μητέρα ἀπείρανδρον. Ὑμεῖς εὐσεβῶς καὶ ὁσίως ἐν ἀνθρωπίνῃ φύσει πολιτευσάμενοι, ὑπὲρ ἀγγέλους καὶ τῶν ἀγγέλων δεσπόζουσαν νῦν θυγατέρα τετόκατε. Ὦ θυγάτριον ὡραιότατον καὶ γλυκύτατον· ὦ κρίνον ἀναμέσον τῶν ἀκανθῶν ἐκφυὲν ἐξ εὐγενεστάτης καὶ βασιλικωτάτης ρίζης δαβιτικῆς… Ὦ ρόδον ἐξ ἀκανθῶν τῶν Ἰουδαίων φυὲν καὶ εὐωδίας θείας πληρῶσαν τὰ σύμπαντα. Ὦ θύγατερ Ἀδὰμ καὶ μήτηρ Θεοῦ. Μακαρία ἡ ὀσφὺς καὶ ἡ γαστὴρ ἐξ ὧν ἀνεβλάστησας· μακάριαι αἱ ἀγκάλαι αἵ σε ἐβάστασαν καὶ χείλη τὰ τῶν ἁγνῶν φιλημάτων σου ἀπολαύσαντα, μόνα τὰ γονικά, ἵνα ᾖς ἐν πᾶσιν ἀειπαρθενεύουσα».

Η Πατριαρχική Εγκύκλιος του 1920 «Προς τας απανταχού Εκκλησίας του Χριστού» εννοεί και αναγνωρίζει ως τοιαύτας, όλην την πανσπερμίαν των ετεροδόξων-αιρετικών!

Ακολούθως, πιστεύει, ομολογεί και διακηρύσει ότι η μετ΄ αυτών προσέγγισις και κοινωνία δεν αποκλείεται υπό των υφισταμένων μεταξύ των, δογματικών διαφορών! Θεωρεί επίσης και παραδέχεται τις «Εκκλησίες» αυτές «αδελφάς» και «σεβασμίας» και δια τούτο «συγκληρονόμους και συσσώμους της επαγγελίας του Θεού εν τω Χριστώ»! Με άλλα λόγια, πλήρης αναγνώρισις, ομολογία και παραδοχή υπό των αυθεντικών εκπροσώπων της Ορθοδοξίας και δια του πλέον επισημωτέρου τρόπου, ότι οι ετερόδοξοι-αιρετικοί έχουν Ιερωσύνη, Μυστήρια και Αποστολική Διαδοχή! Ένεκα τούτου άλλωστε, και η ελευθέρως διενεργουμένη μεταξύ αυτών συμπροσευχή, συμνημόνευσις, συνεορτασμός, συνευλόγησις και συλλειτούργησις αυτών μετά τούτων!

Από του Φώτη Κόντογλου το : Ασάλευτο θεμέλιο

Καημένη Ελλάδα! Τι τέλος σε περίμενε! Μα δεν έχεις μήτε κάποιον να σε κλάψει, γιατί την κηδεία σου τη γιορτάζουνε σαν γάμο, με χαρές και με τραγούδια, που αυτά ευτυχώς δεν είναι ελληνικά. Ακούστε την εξής ιστορία: η χταπόδα βοσκά στον πάτο της θάλασσας, μαζί με το χταποδάκι. ʼξαφνα το καμακίζουνε. Το χταποδάκι φωνάζει: με πιάσανε μάνα! Η μάνα του του λέγει: μην φοβάσαι παιδί μου! Ξαναφωνάζει το μικρό: με βγάζουν από την θάλασσα! Πάλι λέγει η μάνα: μην φοβάσαι παιδί μου. Και πάλι: με σγουρίζουνε μάνα! Μην φοβάσαι παιδί μου! Με κόβουνε με το μαχαίρι! Μην φοβάσαι παιδί μου! Με βράζουνε μάνα! Μην φοβάσαι παιδί μου! Με μασάνε μάνα! Μην φοβάσαι παιδί μου! Πίνουνε κρασί μάνα! Τότε εκείνη αναστέναξε και φώναξε: Αχ, σε έχασα παιδί μου!

Όσιος Ησύχιος ο Πρεσβύτερος

Αφού είσαι φιλομαθής, γίνε και φιλόπονος.
Διότι μόνο η απλή γνώση, κάνει τον άνθρωπο
να φουσκώνει από μεγάλη ιδέα για τον εαυτό του.

Η διαφορά της Ορθοδοξίας με τον Παπισμόν αποτελεί σφάλμα να εντοπίζεται μόνον εις τα δόγματα, άτινα ενόθευσεν.

Η διαφορά επεκτείνεται εις αυτήν την νοοτροπίαν, ήτις τον κατεκρήμνισεν εις ηθικόν χάος. Και αν—πράγματι φύσει αδύνατον—απέρριπτε τα σαθρά δόγματα που συνεσώρευσε, και πάλιν θα ήτο προβληματική η μεθ’ ημών πνευματική κοινωνία, αν προηγουμένως δεν διήρχετο από κάποιο «καθαρτήριον πυρ», που θα έστελλε, προς εξαγνισμόν και αναβάπτισιν εις το πνεύμα του Χριστιανισμού, αυτός ο Θεός. Ας μη πλανώμεθα. Με τον Παπισμόν συνεκράθησαν στοιχεία δαιμονικά. Πρέπει να μη διατελώμεν εν γνώσει της καθαρότητος της Ορθοδοξίας, δια να νομίζωμεν ότι υπάρχει περίπτωσις ενώσεως ή συνεργασίας. Το λέγομεν με αληθή οδύνην αυτό. Αλλά δεν δυνάμεθα να αποσιωπήσωμεν την πραγματικότητα. Δεν είμεθα υπερβολικοί. Αν αυτός ο Παπισμός, ο εις τόσους βοθύνους εμπεσών, ο τόσον διαστρέψας την θείαν διδασκαλίαν της Εκκλησίας και υπό τόσων ατίμων ηθικών παθών διαστραφείς, μόλις καταδέχεται να αναγνωρίση εις την άσπιλον δογματικώς και ηθικώς—κατά την διδασκαλίαν—Ορθοδοξίαν μας ύπαρξιν ιχνών αληθείας, διατί να μη ενίδωμεν ημείς εις τούτον δαιμονικάς ενεργείας, εν είδος δαιμονοληψίας ή επηρείας υπό πνευμάτων ακαθάρτων;                                                                                             

Κατακλυζόμεθα από τρομεράς προϋποθέσεις σήψεως των πάντων, αν μη υπήρχον εστίαι αντιστάσεως…

Δια να κατανοηθή η τραγική αυτή διαπίστωσις και δια να μη μας απατούν οι αλογίστως αισιόδοξοι, θα θέσωμεν το ερώτημα: Η ελληνική πραγματικότης, εις όλας τας εκδηλώσεις της εκκλησιαστικής, της πνευματικής, της φιλοσοφικής, της θεολογικής ζωής, εις τα πολιτικά μας ήθη, εις την παιδείαν, εις την κοινωνικήν αναστροφήν, εις την ψυχαγωγίαν, είναι πραγματικότης αντάξια των ελληνορθοδόξων παραδόσεών μας;… Ποίος δεν βλέπει την εισροήν ευρωπαϊκών και αμερικανικών στοιχείων εις την πάμφωτον Έλλάδα μας; Στοιχείων, τα οποία ημείς μεν εδώκαμεν εις την αγνοτέραν φύσιν των, τα λαμβάνομεν δε από τον δυτικόν κόσμον βαναύσως κακοποιημένα και παραμορφωμένα, ως τρόπους ζωής, ως φιλοσοφίαν;… Ο λαός μας δεν ήτο άξιος καλυτέρας μεταχειρίσεως, ο λαός αυτός που εδημιούργησεν ένα βυζαντινόν πολιτισμόν; Ο λαός, όστις εδίδαξεν εις την ανθρωπότητα την σοφίαν, την συμμετρίαν, το κάλλος, το «κατά λόγον ζην», την θαυμαστήν σύνθεσιν γηίνων και ουρανίων στοιχείων, το «επιμελείσθαι ψυχής, πράγματος αθανάτου»;… Και ιδού, σήμερον ο λαός αυτός, ασθενής ψυχικώς, έρμαιον κακοποιών ρευμάτων, τρεφόμενος βοσκηματωδώς δια «κερατίων» ασώτου βίου, με διεστραμμένην την σκέψιν, άπελπις, χωρίς θερμήν πίστιν εις τον Θεόν, χωρίς έρωτα πνευματικόν, γυμνωμένος από την θείαν ορθόδοξον στολήν του, περιφέρει τα ράκη της δυστυχίας του, όλος τετραυματισμένος, εις την ψυχήν, εις την καρδίαν, εις τον νουν!... Και ουδαμού φαίνεται «ο καλός Σαμαρείτης»!...

Θεέ μου, είναι ποτέ δυνατόν; Πατριάρχης εν μέσω θείας Λειτουργίας ανεβάζει τον Μουφτή να κατηχήσει το ποίμνιό του !!!


Εορτάζομεν Χριστούγεννα -- του αείμνηστου Στεργίου Σάκκου Καθηγητού ΑΠΘ

Θαύμα εξαίσιο και μυστήριο παράδοξο για τη ζωή μας, η ενανθρώπηση του Θεού. Κατάπληκτος ο άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος αναφωνεί: «Τι είπω και τι λαλήσω;…  Εκούσια ο Θεός ντύνεται το δικό μου σώμα, για να χωρέσω εγώ τον δικό του Λόγο και παίρνοντας τη δική μου σάρκα μού δίνει το Πνεύμα του, για να με διασώσει» (Λόγος εις την γενέθλιον ημέραν του Σωτήρος, PG 56, 388).  Aλλά τι είναι ο Θεός και πως γίνεται άνθρωπος; Πως χωρά στην πεπερασμένη ανθρώπινη ύπαρξη ο Λόγος του Θεού; «Παραπληκτίσωμεν εις τα του Θεού μυστήρια ερευνώντες», λέει ο Θεολόγος Γρηγόριος. Η μόνη ασφαλής διέξοδος, όπως τονίζουν οι πατέρες, είναι να πλησιάζουμε το μυστήριο της αγίας Τριάδος με τη φώτιση του αγίου Πνεύματος, με το θείο λόγο και με μυστηριακή ζωή. Για να κατανοήσουμε το νόημα των Χριστουγέννων, μας χρειάζεται Πνεύμα άγιο. Και σ΄ αυτό ακριβώς έρχεται να μας βοηθήσει ως μάνα φιλόστοργη η αγία Εκκλησία του Χριστού. Με τον τρόπο της μας παίρνει από το χέρι ως παιδιά της και μας οδηγεί στη Βηθλεέμ μάς βάζει μέσα στο σπήλαιο και μας γονατίζει μπροστά στη φάτνη. Εκεί, όταν εμείς με ταπείνωση δεχθούμε να γίνουμε μαθητές της, μας διδάσκει το μεγάλο γεγονός, ότι ο Θεός έγινε άνθρωπος.

Νέο ατόπημα του Καμίνη με νεκρό άστεγο


Η αντιδήμαρχος Νέλλη Παπαχελά επιτέθηκε μέσω facebook σε όσους δημοσιοποίησαν το τραγικό συμβάν προσπαθώντας να το κρύψει 
Με δημόσια μομφή από διακεκριμένο ψυχίατρο και καταφανή την προσπάθεια του Δήμου Αθηναίων να «κρύψει» τον θάνατο ενός άστεγου συνανθρώπου μας βρήκε η νέα χρονιά την ελληνική πρωτεύουσα.

Η θλιβερή είδηση ότι βρέθηκε νεκρός από το κρύο άστεγος στην οδό Αρμοδίου, πίσω από το Δημαρχείο Αθηνών, ήρθε λίγο πριν από την είσοδο του νέου έτους. Το γεγονός δημοσιοποιήθηκε στο διαδίκτυο προκαλώντας θλίψη.

Ο Δήμος Αθηναίων όχι μόνο δεν γνώριζε, ως όφειλε, τι είχε συμβεί, αλλά μέσω της αντιδημάρχου Νέλλης Παπαχελά επιτέθηκε με ανοίκειους χαρακτηρισμούς εναντίον εκείνων που δημοσιοποίησαν το γεγονός! Μάλλον είχαν το μυαλό τους στις φιέστες και στη... ρόδα!

Η κυρία Παπαχελά ισχυρίστηκε μάλιστα στην προσωπική σελίδα της στο facebook ότι δεν γνώριζαν τίποτε η Αστυνομία και το ΕΚΑΒ! Προσπάθησε μάλιστα να υπερασπιστεί τις υπηρεσίες του δήμου, οι οποίες ισχυρίζονταν ότι βρίσκονται στους δρόμους τις ώρες του χιονιά.
Αλλά η πραγματικότητα δεν μπορούσε να κρυφτεί, αφού τον δυστυχή άστεγο αντιλήφθηκαν περαστικοί, που ειδοποίησαν την Αστυνομία και το ΕΚΑΒ, το οποίο τον παρέλαβε και τον μετέφερε νεκρό στο Νοσοκομείο Σωτηρία. Στην υπόθεση παρενέβη ο γνωστός ψυχίατρος Δημήτρης Παπαδημητριάδης, ο οποίος είχε επανειλημμένως απευθυνθεί στον Δήμο Αθηναίων κρούοντας τον κώδωνα του κινδύνου για απώλεια ανθρώπινων ζωών.