Η «Αγαθή Μερίδα» -- του αειμνήστου Στεργίου Σάκκου Ομ. Καθηγητού Α.Π.Θ.

Σχόλιον εις ένα παρεξηγημένον χωρίον

Φιλοξενούμενος ο Κύριος στη Βηθανία, ένα προάστειο των Ιεροσολύμων, στο γνωστό και φιλικό σπίτι των αδελφών Μάρθας, Μαρίας και Λαζάρου – ο πατέρας της οικογένειας, Σίμων ο λεπρός (βλ. Ματθ. 26: 6· Μρ 14: 3), είχε πεθάνει – αξιοποιεί την ευκαιρία για να διδάξει τους παρευρισκομένους. Η Μάρθα ως οικοδέσποινα καταγίνεται με την περιποίηση του φιλοξενουμένου, ενώ η μικρότερη αδελφή της Μαρία καθισμένη κοντά στα πόδια του Ιησού, ακούει με προσοχή τη διδασκαλία Του (Λουκ. 10: 39). Αυτό ενόχλησε την Μάρθα, η οποία περιεσπάτο περί πολλήν διακονίαν, καταγινόταν υπερβολικά με την φροντίδα της φιλοξενίας. Πιθανόν ετοίμαζε πλούσιο τραπέζι με πολλά φαγητά, που μάλιστα απαιτούσαν ιδιαίτερο κόπο και χρόνο για την προετοιμασία. Επειδή, όμως δεν μπορούσε να τα προλάβει όλα μόνη της, έρχεται στον Κύριο, που δίδασκε και κάνει τα παράπονά της:

Week of prayer for Christian unity (εβδομάδα προσευχής στην Ιερουσαλήμ για Χριστιανική ενότητα) -- Η υποκρισία των οικουμενιστών σε όλο το μεγαλείο της!


Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά: Ομιλία προτρεπτική προς νηστεία (όπου γίνεται σύντομος λόγος και περί της γενέσεως του κόσμου)

1. Πολυμήχανος καν πολυτροπώτατος για την κακία, μάλλον δε παμμήχανος είναι ο νοητός όφις, ο πρωταίτιος του κακού. Έχει τα μέσα να εμποδίσει την αγαθή πρόθεσή μας και πράξη, μόλις αρχίζει. Κι αν δεν μπορέσει να την εμποδίσει στην αρχή, γνωρίζει άλλες μηχανές, με τις οποίες την αχρηστεύει όταν ευρίσκεται σ' ενέργεια· κι αν δεν μπορέσει να την αχρηστεύσει, όταν τελείται κάπου στη μέση, πάλι γνωρίζει άλλα σοφίσματα και άλλους τρόπους για να την αφανίσει όταν τελειωθεί και να την καταστήσει ανωφελή, μάλλον δε και επιζήμια για όσους δεν προσέχουν πολύ.

ΘΕΟΤΟΚΑΡΙΟΝ -- Orthodox Hymns


Η πάντιμος των Ορθοδόξων Παράδοση, μας διδάσκει, ότι η Αειπάρθενος Κόρη ευρέθη η μόνη καθαρά και άμωμος, ώστε να σαρκωθή εξ Αυτής ο πάσης επέκεινα καθαρότητος Υιός και Λόγος του Θεού. Είναι Ναός του Υψίστου υγιασμένος πρώτα με την προσωπικήν Της αγιότητα και αρετήν και ύστερα με την επιφοίτησιν της αγιαστικής δυνάμεως του Αγίου Πνεύματος. Κάθε άλλη υπερτίμηση ή υποτίμηση της Ορθοδόξου αυτής θεωρήσεως αποτελεί ασέβεια και βλασφημία στο πρόσωπό Της και οδηγεί σε αίρεση και πλάνη.


telemaxos doumanis

Τη Ζ΄ (7η) Φεβρουαρίου, μνήμη του Αγίου ενδόξου Νεομάρτυρος ΓΕΩΡΓΙΟΥ του εκ χωρίου Αλικιανού της επαρχίας Κυδωνίας Κρήτης καταγομένου, αθλήσαντος δε εν Κρήτη κατά το σωτήριον έτος αωξζ΄ (1867).

Γεώργιος ο Άγιος Νεομάρτυς του Χριστού εγεννήθη εν Κρήτη εις την Επαρχίαν Κυδωνίας, χωρίον Αλικιανού, κατά την 24ην Μαϊου 1846 από γονείς ευσεβείς Νικόλαον Ιερέα Διβόλην επονομαζόμενον, όσις ήτο γέννημα και θρέμμα της νήσου Φολεγάνδρου, και Αικατερίναν Μπουζιανοπούλαν, Κρήσσαν το γένος, εκ της άνωθεν επαρχίας Κυδωνίας από την ευγενεστέραν οικογένειαν του ιστορικού και ηρωϊκού χωρίου Θερίσσου, εις το οποίον μετέβη και ο πατήρ αυτού εφημέριος, όπου και ο μακάριος ανετράφη εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου, έμαθε δε και ολίγα γράμματα, αλλά τόσον ολίγα, ώστε μόλις ανεγίνωσκεν, αλλ’ εκείνα τα ολίγα τον ωφέλησαν πάρα πολύ, καθώς θα ίδωμεν κατωτέρω. Επειδή δε έμεινεν άτεκνος, μετήρχετο την γεωργικήν.

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΜΟΔΕΣ ΕΙΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ

Tοῦ κ. Ἰωάννου Μηλιώνη, ἐκπαιδευτικοῦ, μέλους τῆς Π.Ε.Γ
Σὲ προηγούμενο ἄρθρο μας εἴχαμε ἀσχοληθεῖ μὲ τὸν διαλογισμό, τὴν καταστροφικὴ αὐτὴ πρακτικὴ αὐτοΰπνωσης, ποὺ κυριαρχεῖ σὲ πολλὰ ἀπὸ τὰ ἀνατολικὰ θρησκεύματα -ἀρχαῖα καὶ σύγχρονα- καὶ ποὺ ἀποτελεῖ σήμερα βασικὴ πρακτική τῆς Νέας Ἐποχῆς τοῦ Ὑδροχόου (New Age). Εἴχαμε μάλιστα ἀναφερθεῖ σὲ ἕνα εἶδος «νεώτερης σύλληψης διαλογισμοῦ», τὸν διεθνῶς γνωστὸ ὡς «Ὑπερβατικὸ Διαλογισμὸ» (Transcendental Meditation) τοῦ Ἰνδοῦ Γκουροὺ Μαχαρίσι Μάχες Γιόγκι (Maharishi Mahesh Yogi).

Άγιος Ησύχιος «Προς Θεόδουλο»

Ο Κύριος, θέλοντας να δείξει ότι κάθε εντολή την εκτελούμε από χρέος, ενώ η υιοθεσία που προσφέρει, συντελείται στους ανθρώπους με το αίμα Του, λέει: « Όταν κάνετε όσα έχετε διαταχθεί, να πείτε ότι είμαστε αχρείοι δούλοι και κάναμε αυτό που οφείλαμε». Γι αυτό δεν είναι μισθός έργων η Βασιλεία των Ουρανών, αλλά χάρη και δωρεά του Κυρίου που έχει ετοιμάσει για τους πιστούς δούλους Του. Δεν απαιτεί ο δούλος την ελευθερία ως μισθό, αλλά ευχαριστεί ως οφειλέτης και την περιμένει ως δωρεά.

Eνός κακού δοθέντος (με τη συμμετοχή μας στο Π.Σ.Ε.), μύρια έπονται:

Με το κείμενο του Porto Alegre Βραζιλίας, εκτός των άλλων, αναγνωρίσαμε εκκλησιαστική υπόσταση στις 340 προτεσταντικές «εκκλησίες» του Π.Σ.Ε. (Παγκοσμίου Συμβουλίου ¨Εκκλησιών¨) και αποδεχτήκαμε ότι η πληθώρα των κακοδοξιών και των πλανών τους, είναι «διαφορετικοί τρόποι διατύπωσης της ΄Ιδιας Πίστης και ποικιλία Χαρισμάτων του Αγίου Πνεύματος»! Η δημοσίευση αυτής της επαίσχυντης συμφωνίας τότε συγκλόνισε τον πιστό λαό ανά την Ελλάδα. Τώρα με το 6ο  άρθρο, η ληστρική Σύνοδος της Κρήτης έδωσε εκκλησιαστική υπόσταση και στην Παπική παρασυναγωγή !!!

Κάθε Πέμπτη ο Παρακλητικός Κανόνας του Αγίου Νικολάου


Πρωτοπρεσβύτερος π. Θεόδωρος Ζήσης : ΤΟ ΜΕΓΑΛΕΙΟ ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΦΩΤΙΟΥ

1. Παγκοσμίων διαστάσεων τὸ ἔργο τοῦ Φωτίου 
Ὁ Μέγας Φώτιος εἶναι μία ἔξοχη, μία σπάνια, μία μεγαλειώδης φυσιογνωμία τοῦ 9ου αἰῶνος. Ὁ αἰώνας αὐτὸς ἔχει χαρακτηρισθῆ, ἰδιαίτερα ἀπὸ δυτικοὺς ἐρευνητάς, ὡς αἰώνας τῆς ἀναγέννησης τῶν κλασσικῶν γραμμάτων. Ἄλλοι ἐρευνηταὶ διαφωνοῦν μὲ τὸν χαρακτηρισμὸ αὐτό, διότι, ὅπως ὀρθῶς ἰσχυρίζονται, οὐδέποτε στὸ Βυζάντιο ἔπαυσε ἡ καλλιέργεια καὶ ἡ σπουδὴ τῆς ἀρχαιοελληνικῆς παιδευτικῆς καὶ γραμματειακῆς παραδόσεως. Ἂν ὑπάρχει κάποια διαφοροποίηση τὸν 9ο αἰώνα, αὐτὴ συνίσταται στὴν παρουσία καὶ δράση τῆς ἐξαιρετικῆς μορφῆς τοῦ Μεγάλου Φωτίου. 
Ὁ Μέγας Φώτιος ἔχει προσδιορίσει τὸ μέλλον ὄχι μόνον τοῦ Ἑλληνισμοῦ καὶ τῆς Ὀρθοδοξίας ἀλλὰ καὶ τῆς παγκόσμιας ἱστορίας, ὅπως ἐλπίζω νὰ φανῆ ἀπὸ τὴν σύντομη ἀνάπτυξη ποὺ θὰ ἐπιχειρήσω. Ἐὰν ὁ Μέγας Φώτιος δὲν μᾶς ἐχαρίζετο ἀπὸ τὸν Θεὸ κατὰ τὴν κρίσιμη περίοδο τοῦ 9ου αἰῶνος, ἡ σημερινὴ μορφὴ τοῦ κόσμου θὰ ἦταν διαφορετική. Καὶ σπεύδω νὰ πῶ ἀμέσως, κατοχυρώνοντας αὐτὴν τὴν θέση, ὅτι ἡ πορεία τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ τοῦ Ἑλληνισμοῦ σὲ σχέση μὲ τὴν Δύση τῶν Φράγκων σφραγίσθηκε ἀπὸ τὴν παρουσία τοῦ Μεγάλου Φωτίου, ὅπως καὶ ἡ πορεία καὶ ἡ πνευματικὴ ἐξέλιξη τῶν Σλάβων. Οἱ σλαβικοὶ λαοὶ οφείλουν τὸν πολιτισμό  τους, τὴν γλῶσσα τους, τὴν θρησκεία τους σὲ ἐνέργειες καὶ δράσεις τοῦ Μ. Φωτίου, ὁ ὁποῖος ἐσχεδίασε καὶ ἐπραγματοποίησε τὸν ἐκχριστιανισμό  τους. Ἡ σθεναρὴ στάση τοῦ Μ. Φωτίου ἔναντι τοῦ πάπα καὶ τῶν Φράγκων, ὅπως θὰ δοῦμε, καὶ ἡ πολιτιστικὴ διεύρυνση τοῦ Βυζαντίου πρὸς τοὺς σλαβικοὺς λαοὺς δείχνουν τὸ παγκοσμίων διαστάσεων ἔργο τοῦ Μεγάλου Φωτίου. Ἂν ὁ Μέγας Φώτιος δὲν προσέφερε αὐτὰ ποὺ προσέφερε, ἐκινδύνευαν οἱ Ἕλληνες νὰ ἐκλατινισθοῦν, νὰ φραγκέψουν, οἱ δὲ σλαβικοὶ λαοὶ ἢ θὰ ἐξισλαμίζοντο ἢ θὰ ἐξελατινίζοντο, μὲ συνέπεια νὰ εἶναι πολὺ διαφορετικὸς σήμερα ὁ χῶρος τῆς Ὀρθόδοξης Ἀνατολῆς.

Ήταν ο Άγιος Ιωάννης της Σαγκάης… σχισματικός;

ag.ioannis sangais
Γενεύη | Μπερνάρντ Λε Καρό 

(Σχετικά με τις δηλώσεις του μητροπολίτη Γαλλίας Εμμανουήλ)
Έχουν ειπωθεί ήδη πολλά για τα ατυχή γεγονότα στην εκκλησιαστική ζωή του πολύπαθου ορθόδοξου λαού στην Ουκρανία, μάλιστα, φαινόταν ότι το Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως είχε εξαντλήσει πλέον όλα τα επιχειρήματά του προκειμένου να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα.
Ωστόσο, οι εκπρόσωποι της Κωνσταντινούπολης προσπαθούν τώρα να αποδείξουν ότι «οι Ρώσοι», όπως λένε, έκαναν στο παρελθόν το ίδιο, το οποίο κάνουν και σήμερα.
Ποιο είναι το θέμα; Με την αφορμή της πανήγυρης του ελληνικού καθεδρικού ναού στο Παρίσι, ο εκπρόσωπος του Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως στη γαλλική πρωτεύουσα μητροπολίτης Εμμανουήλ της Γαλλίας δήλωσε:
--------------------------------
Ο/Η Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...Γράφει τό κείμενον: «Η Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία Εξωτερικού βρισκόταν πάντα σε κοινωνία με την Οικουμενική Εκκλησία».

Σχόλιον: Ἀληθεύει αὐτό; Ἄν ναί, τότε πολλοί, συμπεριλαμβανομένου καί τοῦ γράφοντος, πού νομίζαμε ὅτι ἡ ΡΟΕΔ μόνον μέ τούς Σέρβους εἶχε στήν ἀρχήν κοινωνίαν καί τελικῶς μέ καμμίαν «ἐκκλησίαν» πού ἐκοινώνει μέ τούς Οἰκουμενιστάς, ἄν λοιπόν ὄντως ἔτσι ἔχουν τά πράγματα, τότε θά πρέπῃ ν' ἀναθεωρήσουμε κάποιες ἀπόψεις μας. Εἶναι φανερόν ποιές ἀπόψεις ἐννοῶ, γι' αὐτό δέν θά μακρηγορήσω. Κάποιος πού γνωρίζει καλῶς τά πράγματα μπορεῖ νά ἐπιβεβαιώσῃ ἤ νά διαψεύσῃ τήν ὡς ἄνω πληροφορίαν;
---------------------------------
Ανώνυμος είπε...
Προς Δ.Χ. Τηλεγραφική απάντηση [ αν θυμάμαι καλά ετσι εχουν τα πράγματα]

Η ΡΟΕΔ δεν προέκυψε για θέμα πίστεως αλλά για προσωπικούς λόγους του ιδρυτή Αντωνίου Χραποβίτσκυ [ οι λεπτομέρειες δεν είναι της παρούσης]
Φιλοξενήθηκαν για έναν χρόνο στο οικουμενικό πατριαρχείο και για τα επόμενα 20 χρόνια έμειναν στο Κάρλοβιτς της Σερβίας ενω χρησιμοποιούσαν μύρο του σερβικού Πατριαρχείου.
Κατόπιν έκαναν έδρα την Αμερική
Συλλειτουργούσαν με όλα τα πατριαρχεία [ νομίζω πλήν της Μόσχας ]
Αργότερα Η Μόσχα επέβαλε σε όλα τα πατριαρχεία την διακοπή κοινωνίας με την ΡΟΕΔ
Εκτοτε η ΡΟΕΔ ειχε κοινωνία μόνο με τα Πατριαρχεία Σερβίας, Ιεροσολύμων, [ νομίζω και με το Οικουμενικό ]

π. Γρηγόριος

-----------------------------------
Ο/Η Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

Κατ' ἀρχάς, εὐχαριστῶ θερμότατα τόν π. Γρηγόριον καί τόν ἀδερφόν Κωνσταντῖνον γιά τίς πολύ χρήσιμες πληροφορίες πού μοῦ παρέσχον σχετικῶς μέ τήν ΡΟΕΔ. Βεβαίως, συμφωνῶ ἀπολύτως μέ τόν Κωνσταντῖνον διά τήν ἀντίφασιν τήν ὁποίαν ἐπισημαίνει διά πολλούς τοῦ π.ἑ. (συμπεριλαμβανομένου καί τοῦ γράφοντος) ἀφενός νά τιμοῦμε ὡς Ἁγίους τούς Ἐπισκόπους Φιλάρετον καί Ἰωάννην τῆς ΡΟΕΔ, ἀλλά ν' ἀπορρίπτουμε τούς γέροντες Παΐσιον κ.ἄ., παρά τό γεγονός ὅτι ὅλοι αὐτοί εἶχαν κοινωνίαν μέ τούς Οἰκουμενιστάς! Ἐπίσης, τί ἔννοιαν ἔχει νά καυχώμεθα διά τάς χειροτονίας τοῦ 1960 καί τοῦ 1962, ἐφόσον ἡ ΡΟΕΔ ἦτο κοινωνική μέ τόν Οἰκουμενισμόν; Ἐάν ἀναγνωρίζουμε τόν Φιλάρετον ὡς Ἅγιον, τότε πῶς δύναται νά ἐξηγηθῇ ἡ προσφώνησίς του πρός τόν Μασσῶνον Ἀθηναγόραν: «Ἐξαιτούμενος τάς ἁγίας εὐχάς Ὑμῶν, διατελῶ τῆς Ὑμετέρας Παναγιώτητος ταπεινός ὑπηρέτης»; Ἐν τοιαύτῃ περιπτώσει, δέν εἶναι γελοῖον τό «ἀνάθεμα» τῆς ΡΟΕΔ (1983) κατά τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, ἐφόσον ὄχι μόνον ἐκοινώνει μετ' αὐτοῦ, ἀλλά καί προσεφώνει τόν Ἀθηναγόραν «παναγιώτατον» καί ὡμολόγει ἑαυτόν ταπεινόν ὑπηρέτην του; Αὐτό δέν ἔκαμε καί ὁ Σεραφείμ «Πειραιῶς» πρό ὀλίγων ἐτῶν καί γελούσαμε μαζί του; Ὁμολογῶ ὅτι θά χρειασθῶ ἐπιπλέον λεπτομερείας ἐπί τοῦ θέματος πρίν ἀναθεωρήσω τίς θέσεις μου γιά τά ὡς ἄνω. Τήν ὀρθότητα τοῦ ν' ἀκολουθοῦμε ὅλοι οἱ Ὀρθόδοξοι τό π.ἑ. δέν τήν ἀμφισβητῶ, ἀλλά γιά τήν κανονικότητα τῶν ὡς ἄνω χειροτονιῶν καί τήν ἁγιότητα ἤ μή τῶν ὡς ἄνω προσώπων αὐτήν τήν στιγμήν ἀμφιβάλλω. Ἐλπίζω ὁ Ἅγιος Θεός νά μᾶς φωτίσῃ νά ξεπεράσουμε καί αὐτόν τόν σκόπελον.

Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΟ CORONA ΕΙΝΑΙ ΤΟ…ΟΥΙΣΚΙ – Νίκος Χειλαδάκης (Ευχαριστώ τον αδελφό μας Ιουστίνο για την βοήθειά του στην Ορθόδοξη Φωνή!)

Γράφει Συντακτική Ομάδα Χειλαδάκη
Είναι γνωστό ότι κατά τη διάρκεια της βρετανικής αποικιοκρατίας στην Ινδία, αξιωματικοί και υπάλληλοι έπιναν πολύ ουίσκι για να παραμείνουν υγιείς, επειδή το πόσιμο νερό, ήταν εντελώς μολυσμένο και γεμάτο μικρόβια. Τα αλκοολούχα σώματα ξύπνησαν δίπλα στους νεκρούς κατά τη διάρκεια της πανούκλας, επειδή συλλέχτηκαν ξαπλωμένοι στο δρόμο με τους αποθανόντες. Σηκώθηκαν και πήγαν υγιείς στο σπίτι. Το αλκοόλ στο αίμα σκοτώνει προφανώς βακτήρια και ιούς. Ένας Βρετανός το έχει βιώσει τώρα με τον ιό corona
Ο πρώτος Βρετανός που πιστεύεται ότι έχει διαγνωσθεί με κοροναϊό θεωρεί ότι θεραπεύτηκε με «ζεστό ουίσκι και μέλι».

Η ιστοσελίδα του πατέρα Κλεομένη