Ο πρώην Αἰγιαλείας καί Καλαβρύτων κ. Ἀμβρόσιος: Η ΤΗΛΕΟΡΑΣΙΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΝ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΨΥΧΩΝ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΩΝ

Αὐτή εἶναι ἡ πραγματική ἐξουσία ἐν Ἑλλάδι

Δὲν ὑπάρχει ἀμφιβολία, ὅτι ἡ τηλεόραση ὑπῆρξε ἡ μεγάλη ἀνακάλυψη τοῦ περασμένου αἰῶνος! Μιὰ ἀνακάλυψη ποὺ θὰ μποροῦσε νὰ ὀμορφαίνει τὴ ζωή μας καὶ νὰ ἀνεβάζει τὸ πνευματικό μας ἐπίπεδο! Μιὰ ἀνακάλυψη, ἡ ὁποία μᾶς φέρνει τὸν κόσμο πολὺ κοντά. Μποροῦμε νὰ βλέπουμε σὲ ἀπ᾽ εὐθείας μετάδοση τί γίνεται στὴν ἄλλη ἄκρη τοῦ κόσμου, ὅπως ἔγινε πρόσφατα τόσο μὲ τὸν καταστρεπτικὸ σεισμὸ στὴ Νέα Ζηλανδία, ὅσο καὶ μὲ τὴν λαϊκή ἐξέγερση στὴν Αἴγυπτο. Ἕνα θαυμάσιο ἐργαλεῖο μὲ τὸ ὁποῖο θὰ μποροῦσαν νὰ γίνουν χίλια καλὰ καὶ ἄλλα τόσα! Δυστυχῶς τὸ ἐργαλεῖο αὐτὸ ἔπεσε στὰ χέρια τοῦ Διαβόλου καὶ ἔκτοτε ἔγινε ψυχοφθόρο! Τὸ κατέχουν ἄνθρωποι τοῦ κεφαλαίου, οἱ ὁποῖοι συνήθως δὲν ἔχουν καὶ δὲν ὑπηρετοῦν ἠθικὲς ἀρχές! Ὅταν σκοπὸς γίνεται τὸ κέρδος, τότε τίθεται σὲ ἐφαρμογὴ μιὰ ἀρχὴ -ἀπαράδεκτη βέβαια- ἀλλὰ γενικὴ καὶ ἀπαράβατη:
-----------------------------
Ο/Η Ανώνυμος είπε...
Η τηλεόραση ήταν τη δεκαετία του 1990 ως το 2000 η πραγματική εξουσία. Τότε ήταν στις δόξες της, αλλά και τώρα διατηρεί μια όχι ευκαταφρόνητη θέση. Υπάρχουν πολλοί που τη προτιμούν αλλά είναι μεγαλύτερης ηλικίας που σιγά-σιγά φεύγουν. Και το ραδιόφωνο διατηρεί εξουσία με λιγότερο μερίδιο αλλά η ποιότητά του είναι σχετικά καλύτερη. Ο μέγας πλέον ηγέτης πόρω μακριά από κάθε άλλο μέσο είναι το διαδίκτυο. Από εκεί πλέον η ανθρωπότητα ενημερώνεται και εκείνο κρατάει τα ηνία. Το διαδίκτυο με τα κοινωνικά social media κυριαρχούν παγκοσμίως. όποιος το χειρίζεται αγοράζει συνειδήσεις, έχει αμύθητα κέρδη και ελέγχει εκατομμύρια ανθρώπους. Το διαδίκτυο εκτός της απύθμενης διαφθοράς, και του διαδιδόμενου κακού, έχει και τα πολύ-πολύ καλά του. Η γνώση , η πληροφορία και η διάδοση του λόγου του Θεού είναι η καλή πλευρά του. Όλα εξαρτώνται από τη χρήση, τη χρηστή ή όχι χρήση του. Ας κάνουμε σωστή χρήση του γιατί το διαδίκτυο ως φαίνεται θα αμς συντροφεύει για αρκετά χρόνια ακόμη.
-----------------------------
Ο/Η Marinos Ritsoudis είπε...


Η μεγάλη διαφορά μεταξύ τηλεόρασης και διαδικτύου, η πρώτη βομβαρδίζει ανεξέλεγκτα τα προϊόντα της, πολλές φορές αιφνίδια και ανύποπτα με καταστροφικό τρόπο σε άσχετο απροδιόριστο χρόνο και ειδικά στις ταινίες made in Hollywood and made in Turkey, ενώ το διαδίκτυο προς το παρόν είναι καθαρά θέμα δικών μας επιλογών, και προφανώς ασκείται περισσότερος έλεγχος.
Η τηλεόραση έχει εξουσία από τον λαό όπως οι τράπεζες έχουν την εξουσία του χρήματος πάλι από τον λαό.
Εαν ο λαός πάρει τα χρήματα από τις τράπεζες, η εξουσία της ψοφάει, όπως και η εξουσία της τηλεόρασης εάν τις πετάξουμε όλοι στον σκουπιδοτενεκέ.

----------------------------
 Ο/Η Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

Ἡ τηλεόρασις εἶναι ἡ ἐπαλήθευσις τῆς προφητείας τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ, ὅτι κάποιαν ἡμέραν οἱ ἄνθρωποι θά βάλουν τόν Διάβολον μέσα στά σπίτια τους καί τά κέρατά του (ἡ κεραία τηλεοράσεως) θά εἶναι στήν σκεπήν! Ὁ «Ὀρθόδοξος Τύπος» εἶχε γράψει πρό πολλῶν ἐτῶν ὅτι ὅταν βάζουμε τηλεόρασιν στό σπίτι μας εἶναι ὡσάν νά βάζουμε τόν ἴδιον τόν Διάβολον καί νά τοῦ λέμε: «ὁρίστε κ. Διάβολε, τί ἔχετε νά μᾶς πῆτε;

Καθολική εκκλησία-Οικουμενισμός 8η & 9η οικουμενικές σύνοδοι


Ο ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΝΑΓΚΑΛΙΣΜΟΣ «ΜΕΤΑΠΑΤΕΡΙΚΟΤΗΤΟΣ» ΚΑΙ «ΜΕΤΑΝΕΩΤΕΡΙΚΟΤΗΤΟΣ»

Τοῦ Μοναχοῦ Ἀββακούμ

Ἡ διάσπαση τῆς Θεολογίας ὑπῆρξε, ἤδη ἀπό τούς πρώτους – μετά τήν Πεντηκοστή– αἰῶνες, προπομπός διάσπασης τῆς ἑνότητας τῆς Ἐκκλησίας καί ἐκκόλαμψης αἱρέσεων. Ὡς γνωστόν, στη Δύση ἡ διάσπαση τῆς Θεολογίας (ἀπό τούς χρόνους τοῦ Ἁγ. Αὐγουστίνου–ἰδιαιτέρως ὅμως κατά τη δεύτερη χιλιετία) ἦταν ὁ κύριος παράγοντας καί συνάμα ἡ ἀφετηρία τῆς ἐκκλησιολογικῆς πολυδιάσπασης. Ἡ δέ ἑδραίωση τῆς ἐπιστημονικῆς θεολογίας, ὡς κρατούσης θεολογίας στή Δύση –μέ τίς περίεργες μεθόδους δογματικῆς και ἀπολογητικῆς– συνέβαλε τά μέγιστα στήν κοσμική συρρίκνωση τῆς Θεολογίας καί πιό συγκεκριμένα στή συρρίκνωση καί ὑποβάθμιση τῆς χαρισματικῆς θεολογίας.

ΠΑΣΑ ΠΝΟΗ... ΑΙΝΕΙΤΕ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟΝ --- Orthodox HymnsΑν, η κάθε εποχή έχει το δικό της πλούτο, είναι αναμφισβήτητο ότι μετά τον 5ο αι., ο κατ΄ εξοχήν «θεομητορικός» αιώνας είναι ο 14ος, κατά τον οποίον ηχούν οι δογματικές φωνές Γρηγορίου του Παλαμά, Αρχ/που Θεσ/νίκης, Νικολάου Καβάσιλα και Θεοφάνους  του Νικαέως. Οι τρεις αυτοί πατέρες θεμελιώνουν θεολογικά τρία συγχρόνως σημεία: α) Την απόλυτα προσωπική αγιότητα της Θεοτόκου και την εσχατολογική τοποθέτησή Της μετά την Αγία Τριάδα, β) τη θεμελιώδη Χριστολογική σημασία Της, και γ) την εντελώς κεντρική θέση Της στην Οικονομία της σωτηρίας, δηλ. τον ενεργητικό ρόλο Tης στο μυστήριο της Σαρκώσεως και την εις τους αιώνες παραμονή Της στο κέντρο του μυστηρίου της Εκκλησίας.

Τη ΙΓ΄ (13η) Νοεμβρίου, μνήμη του εν Αγίοις Πατρός ημών ΙΩΑΝΝΟΥ Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως του Χρυσοστόμου.

Ιωάννης ο Χρυσόστομος ο μέγας φωστήρ και μεγαλόφωνος της οικουμένης διδάσκαλος, κατήγετο από την μεγαλόπολιν Αντιόχειαν, εγεννήθη τω τνδ΄ (354) έτει, υιός ων γονέων πατρός μεν Σεκούνδου αρχιστρατήγου, μητρός δε Ανθούσης, οίτινες ήσαν αμφότεροι πλούσιοι ειδωλολάτραι πρότερον· όταν δε εγέννησαν τον Άγιον εβαπτίσθησαν και εγένοντο Χριστιανοί. Από τοιούτους γονείς γεννηθείς ο Άγιος, ότε ήτο παιδίον, εδείκνυεν οποίος θέλει καταστή εις το ύστερον· δεκαοκταετής δε γενόμενος, εβαπτίσθη δια χειρός του Αγίου Μελετίου, του τότε Πατριάρχου Αντιοχείας.

Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΛΩΝ ΞΕΝΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΜΑΣ -- π. Θεόδωρος Ζήσης

Τήν Κυριακήν τῆς Σταυροπροσκυνήσεως ὁ Πρωτοπρεσβύτερος π. Θεόδωρος Ζήσης ἐξεφώνησε μίαν σπουδαίαν ὁμιλίαν. Μεταξύ ἄλλων ἐτόνισε: «Ἐνῶ λοιπὸν ὁ Σταυρὸς εἶναι ἡ σημαία μας μέσα στὸ Βυζάντιο, δυστυχῶς τὸν τελευταῖο καιρὸ ἔχει ἀρχίσει μία ἀπαράδεκτη προσπάθεια βλασφημίας τοῦ ἁγίου Σταυροῦ, ἀπορρίψεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ. Ὄχι μόνο δὲν σέβονται πλέον καὶ πολλοὶ Ἕλληνες τὸν Τίμιο Σταυρό, ἀλλὰ μερικοὶ μεθοδεύουν νὰ διώξουν τὸ Σταυρὸ ἀπὸ τὶς αἴθουσες τῶν δικαστηρίων, ἀπὸ τὶς αἴθουσες τῶν σχολείων, νὰ διώξουν τὸ Σταυρὸ ἀπὸ τὰ ἐθνόσημα τῆς ἀστυνομίας… Ἀντιλαμβάνεστε λοιπὸν ὅτι ὅπως πᾶμε, θὰ καταντήσουμε ἕνα ἔθνος ἀσεβές.
--------------------
Ο/Η Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...
π. Θεόδωρος Ζήσης: «... στοὺς ὁποίους ἐκκλησιομάχους ὅμως ἐμεῖς δίνουμε δύναμη, μερικὲς φορὲς τοὺς ἀνεβάζουμε καὶ στὴν ἐξουσία μὲ τὴν ψῆφο μας».

Γιατί λέτε «μερικές φορές», π. Θεόδωρε; Ξέρετε κανένα εὐσεβῆ πού νά «κυβέρνησε» τήν Ἑλλάδα κατά τά τελευταῖα 50 περίπου χρόνια; Μέ τόν ἕνα ἤ τόν ἄλλον τρόπον, ὅλοι τους δέν ἐκτύπησαν τήν Ἐκκλησίαν, ὅπως π.χ. μέ τήν ἀντικατάστασιν τῆς Ἑλληνικῆς γλώσσης μέ τό μασσωνικόν ἰδίωμα πού ἔχουμε σήμερα, μέ τήν νομιμοποίησιν τῶν ἐκτρώσεων, μέ τά σύμφωνα συμβιώσεως, μέ τήν ἀπαλοιφήν τοῦ θρησκεύματος ἀπό τίς ταυτότητες, μέ τήν διδασκαλίαν τοῦ θρησκευτικοῦ συγκρητισμοῦ (=Σατανισμοῦ) στά σχολεῖα καί χιλιάδες ἄλλα;

Η ΝΕΑ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ -- Τοῦ κ. Δημ. Νατσιοῦ, Δασκάλου

Κρίση. Μικρὴ λέξη, δισύλλαβη, ἡ ὁποία κρύβει στὸ κέλυφός της τρομακτικὴ καὶ τρομερὴ δύναμη. Οἱ περισσότεροι ἐννοοῦμε ὑλικὴ κατάρρευση καὶ οἰκονομικὴ χρεωκοπία. Ὅμως μιᾶς ὑλικῆς κατάρρευσης προηγεῖται μιὰ πνευματικὴ ἧττα. Ἡ κρίση εἶναι πνευματική, ἡττηθήκαμε κυρίως στὸ θέμα τῆς Παιδείας, ποὺ κατάντησε στείρα καὶ ἄγονη Ἐκπαίδευση. «Ἐκπαίδευση εἶναι νὰ μαθαίνεις τὰ πράγματα. Παιδεία εἶναι νὰ τὰ ἐρωτεύεσαι. Ἡ πρώτη ὁδηγεῖ στὸ θάνατο τοῦ πνεύματος. Ἡ δεύτερη ὁδηγεῖ στὴ ζωὴ τοῦ πνεύματος», γράφει ὁ Χρ. Μαλεβίτσης. Ἡ Παιδεία εἶναι ζωή, φῶς καὶ «Φῶς Χριστοῦ ποὺ φαίνει πᾶσι». Ὅμως: «Ἀπὸ πολλὰ τώρα χρόνια γίνεται συστηματικὴ προσπάθεια, διαρκῶς αὐξανόμενη, νὰ πολεμηθεῖ ἡ πίστη. Νὰ βγεῖ ἀπὸ τὰ ἑλληνικὰ σχολεῖα ὁ Χριστός. Νὰ διαστρεβλωθεῖ ἡ ἱστορία μας. Νὰ εὐτελισθεῖ ἡ σημασία τῶν μεγάλων ἑορτῶν τῶν Χριστουγέννων καὶ τοῦ Πάσχα, ποὺ τόσο ζεῖ ὁ λαός μας. Νὰ παύσει ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία νὰ ἐπηρεάζει τὴ ζωὴ τοῦ Γένους μας, δηλαδὴ νὰ παύσει ἡ ψυχὴ τοῦ Γένους μας νὰ ζωογονεῖ τὸ εἶναι μας.
--------------------------

Ο/Η Σταύρος Τ. είπε...
Στη άλλοτε Ελληνορθόδοξη Πατρίδα μας, τα λεωφορεία (που πληρώνουμε εμείς οι φορολογούμενοι) είδα σήμερα να έχουνε διαφήμιση την ημέρα κατά του AIDS, την οποία "πολεμάνε" δείχνοντας 2 άντρες σε θερμό εναγκαλισμό, να φιλάει ο ένας στοργικά τον άλλο (στο κούτελο βρε πονηροί)
Τα ίδια γίνονται κατά καιρούς και σε τρένα, στάσεις λεωφορείων, δημόσια κανάλια ΕΡΤ κι άλλους δημόσιους χώρους
Κι η θρησκευτική ηγεσία (νέου και παλαιού) σε εναγκαλισμούς με την αντίχριστη εξουσία, αλλά ενίοτε κάνει και πύρινα κηρύγματα, για εσωτερική κατανάλωση
Να πως έρχεται σιγά-σιγά ο Αντίχριστος
Κι όταν κάποια στιγμή έρθει, πάλι αυτοί οι Φαρισαίοι θα σιγοντάρουνε με διάφορους τρόπους και θα λένε εμάς ακραίους κι υπερβολικούς
Ανάλογα με τον λαό βέβαια είναι κι οι "άρχοντες" (καθώς κάποιοι ψάχνουνε για προφάσεις) κι είναι γενικότερο το πνευματικό χάλι, το οποίο κι οδηγεί στις σιχαμένες εξελίξεις

Xρυσαῖ σελίδες ὁμολογίας καί ἁγιότητος -- Γράφει ο κ. Δημήτριος Χατζηνικολάου, Ἀν. Καθηγητής Οἰκονομικῶν τοῦ Παν/μίου Ἰωαννίνων

Ἄν καί σχετικῶς ὀλίγοι Ν/Ηται γνωρίζουν ὅτι τό 1965 ἔγινεν ἡ «Ἕνωσις τῶν Ἐκκλησιῶν», ἐν τούτοις πολλοί κάτι ἔχουν καταλάβει καί θά ἤθελαν νά ἐγκαταλείψουν τήν αἵρεσιν τοῦ Οἰκουμενισμοῦ. Αἰσθάνονται ἐγκλωβισμένοι εἰς τήν αἵρεσιν, ὅμως, διότι ἡ πρώτη ἐναλλακτική πού ἔρχεται κατά νοῦν εἶναι τό Πάτριον Ἑορτολόγιον (π.ἑ.), τό ὁποῖον δυστυχῶς ἔχει πρό πολλοῦ ἀπολέσει τήν ἀξιοπιστίαν του, λόγῳ τῶν πολλῶν σχισμάτων καί κακοδοξιῶν πού ἔχουν καλλιεργηθῆ κι ἐκεῖ. Ὅταν ἡ ἀντίστασις τῶν Ὀρθοδόξων τοῦ π.ἑ. ἐξεκίνησησε τό 1924 καί ἐνεδυναμώθη τό 1935, μέ τήν ἀνάληψιν τῆς ἡγεσίας τοῦ κινήματος ὑπό τῶν τριῶν Μητροπολιτῶν, τό π.ἑ. ἦτο ἡ ἱερωτέρα καί ἡ σοβαρωτέρα ὑπόθεσις τῆς νεωτέρας Ἐκκλησιαστικῆς Ἱστορίας, ἀντίστοιχον τοῦ κινήματος τῶν Εἰκονοφίλων ἐπί Εἰκονομαχίας ἤ ἔτι σπουδαιότερον. Διό καί ἐπολεμήθη λυσσωδῶς ὑπό τῶν δυνάμεων τοῦ σκότους, μέ ἐπικεφαλῆς τῶν διωκτῶν τήν κρατοῦσαν «ἐκκλησίαν», κι ἐγράφησαν ἔτσι χρυσαῖ σελίδες ὁμολογίας καί ἁγιότητος. Ὅπως ἦτο ἑπόμενον, ὁ Διάβολος ἐπεστράτευσε τότε πολλούς τσαρλατάνους καί τούς ἔκανε ἐπισκόπους στό π.ἑ. διά νά τό διαλύσουν. Δυστυχῶς, τό κατώρθωσε! Διό καί ὁ Οἰκουμενισμός καλπάζει πλέον ἀνενόχλητος!
----------------------------
Ο/Η Marinos Ritsoudis είπε...

Η Ορθόδοξη Ελλάδα, κέντρο της Ορθοδοξίας τού Σύμπαντος Κόσμου, όλοι οι Ορθόδοξοι του κόσμου έχουν το μάτι στραμμένο πάνω μας.
Η πορεία εν Χριστώ του καθενός μας στο κλειστό ταμείο του, μπορεί με τη Χάρη Τού Θεού να γίνει Φάρος, προσανατολισμό πολλών αποίμεντων προβάτων.
Ας το σκεφτούν βαθιά όλοι οι θέλοντες ευσεβώς Ζείν Έλληνες Ορθόδοξοι, αλλά και οι "Ελληνες" προδότες στον αντίποδα.

Ἡ ἕνωση μέ τούς Φράγγους ἔγινε τό 1965 -- Γράφει ο π. Νικόλαος Δημαράς

Κατά τούς Κανόνες καί τούς Ὅρους τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων ἐκπίπτουν τῆς Πίστεως, τῆς ἐπισκοπῆς καί τοῦ κλήρου οἱ Λατινόφρονες.

Ὅταν ὁ Ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης γράφει στό Ἱερόν Πηδάλιον “ὅτι τά περισσότερα ἐπιτίμια, τά ὑπό τῶν Κανόνων διοριζόμενα, τρίτου προσώπου ὄντα, προστακτικοῦ μή παρόντος, ἐξ ἀνάγκης χρειάζονται καί β΄ πρόσωπον παρόν (ὅπερ ἐστίν ἡ σύνοδος), διά νά ἐνεργηθοῦν καί ὅρα καί τήν ὑποσημείωσιν τοῦ γ΄ ἀποστολικοῦ” (σελ. λθ΄, “Ὅτι παρά πάντων πρέπει νά φυλάττωνται οἱ θεῖοι Κανόνες ἀπαρασάλευτοι”. Πηδάλιον, Θεσσαλονίκη 1982), καί στήν ὑποσ. 2 τοῦ γ΄ Ἀποστολικοῦ Κανόνος “τά ἐπιτίμια ὁποῦ διορίζουν οἱ Κανόνες, ἤγουν τό καθαιρείσθω, τό ἀφοριζέσθω, καί τό ἀνάθεμα ἔστω, αὐτά, κατά τήν γραμματικήν τέχνην, εἶναι γ΄ προσώπου προστακτικοῦ, μή παρόντος. Εἰς τό ὁποῖον, διά νά μεταδοθῇ ἡ προσταγή αὕτη, ἐξ ἀνάγκης χρειάζεται νά ᾖναι β΄ πρόσωπον παρόν. Τό ἐξηγῶ καλλιώτερα. Οἱ Κανόνες προστάζουσι τήν σύνοδον τῶν ζώντων Ἐπισκόπων, νά καθαίρουν τούς ἱερεῖς ἤ νά ἀφορίζουν, ἤ νά ἀναθεματίζουν τούς λαϊκούς, ὁποῦ παραβαίνουν τού Κανόνας.

--------------------------------
Ο/Η Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

Ἀπό τήν 7 Δεκεμβρίου 1965, οἱ ΕΝ ΓΝΩΣΕΙ κοινωνοῦντες μέ τούς ἁπανταχοῦ «πατριάρχας», «ἀρχιεπισκόπους» καί «ἐπισκόπους» πού συμπλέουν μέ τούς Οἰκουμενιστάς εἶναι Οὐνῖται.
--------------------------
Ο/Η Marinos Ritsoudis είπε...

Σωστά τότε έγινε η ενωση όμως το πότε δημοσιεύτηκε η απόφαση στο ποίμνιο είναι η ημερομηνία που ξεκινάει στην συνείδηση του κόσμου η αιτιολογημένη αποτείχιση.

-------------------------------------
Ο/Η Σταύρος Τ. είπε...

Aμάν πια με την διαστρέβλωση των α΄και β΄κανόνων της Γ΄Οικουμενικης….
Περιμενουμε από τον π. Νικόλαο να μιλησει επιτελους για τωρινα, σοβαρα θεματα των σημερινων "ΓΟΧ" κι όχι να αναλίσκεται σε γνωμοδοτήσεις (με πολλά λάθη) περί ενεργεία Σχισματικων νέο/των, περι 7ης Οικουμενικης και περι Οικουμενισμου, βγάζοντας υπερζηλωτικά συμπεράσματα, ενώ ο ίδιος είναι ενωμένος με Κυπριανίτες κι Αγαθάγγελο "ΡΟΕΔ" !!!
Για το Πατριαρχείο Κων/λεως θα συμφωνήσω ότι τα δυσαρεστα μαντάτα πρέπει να τρέχουνε εδώ και καιρό, αλλά η Σύνοδος της αυτοκέφαλης Ελλαδικής Εκκλησίας είναι διακριτή
Τί νόημα έχουνε όμως όλα αυτά για σένα π. Νικόλαε όταν ομιλεις για απώλεια Χαριτος στους νέο/τες λόγω του ημερολογιακού Σχίσματος ;
Υπαρχει λίγη απώλεια και πολύ απώλεια ;
Λίγο άκυρα Μυστήρια και πολύ άκυρα ;