ΚΥΡΙΑΚΗ 30 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 – Δ΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (Ιωάννου της Κλίμακος)

Αναβάσεις ζωής
«Έρωτι και πυρί θείας αγάπης πυρπολούμενος»
Αληθινό πρότυπο ζωής, ζωντανής και αυθεντικής πίστης είναι ο άγιος Ιωάννης της Κλίμακας, τη μνήμη του οποίου όρισε να τιμά η Εκκλησία μας τη Δ΄Κυριακή των Νηστειών. Το μεγάλο αυτό πνευματικό ανάστημα, δεν ήταν τίποτε άλλο παρά ένας ταπεινός ασκητής. Έπλεε όμως μέσα στο πέλαγος της θείας Χάριτος. Ήταν ο κατ’ εξοχήν ασκητής του θεοβάδιστου όρους Σινά.
Το υψηλό ανάστημα
Για το σημερινό άνθρωπο και τους σύγχρονους ρυθμούς της ζωής, ίσως η προβολή ενός ασκητή, του εκτοπίσματος του Ιωάννη της Κλίμακας, να φαντάζει ως κάτι το παράδοξο, να αποτελεί ίσως και ένα «σκάνδαλο». Πώς μπορεί να εναρμονίζονται τα βαθύτερα μηνύματα που εκπέμπει η ασκητική αυτή μορφή, η οποία με μετάνοια και τα δάκρυα που απορρέουν από αυτή, με νηστεία και πνευματική άσκηση, δείχνει μια πορεία εντελώς αντίθετη απ’ εκείνη που υπαγορεύει το δήθεν σύγχρονο και εξελιγμένο πνεύμα της εποχής; Βασανιστικό πραγματικά το ερώτημα αλλά συνάμα και υποβοηθητικό για βαθύτερο προβληματισμό.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - Ομιλία με Θέμα: «Πάθη και Αρετές στην Κλίμακα». Ομιλητής ο πρωτοπρεσβύτερος Νικόλαος Μανώλης.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ομιλία με Θέμα: «Πάθη και Αρετές στην Κλίμακα». 
Ομιλητής ο πρωτοπρεσβύτερος Νικόλαος Μανώλης.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΙΕΡΟΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΝΑΟΣ ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΗΛΙΟΥ
Την Τετάρτη 2 Απριλίου 2014, στις 7.00 μμ., ο πρωτοπρ. Νικόλαος Μανώλης, υπεύθυνος του πνευματικού, κηρυκτικού και κατηχητικού έργου του Ι. Ναού, θα ομιλήσει στη ανοιχτή σύναξη νέων (και μεγαλυτέρων) με θέμα: «Πάθη και Αρετές στην Κλίμακα».
Η Ομιλία θα πραγματοποιηθεί στον Ιερό Βυζαντινό Ναό Προφ. Ηλιού Θεσσαλονίκης.

Είσοδος ελεύθερη.

Π. Θεόδωρος Ζήσης - Κήρυγμα, Γ' Χαιρετισμοί 2014

O Συναξαριστής της ημέρας.

Σάββατο, 29 Μαρτίου 2014

Μάρκου επισκόπου Αρεθουσίων, Κυρίλλου διακόνου και Βαραχησίου των μαρτύρων, Ευσταθίου επισκόπου και ομολογητού.

Ὁ Ἅγιος Μάρκος ἤκμασε κατὰ τοὺς χρόνους τοῦ βασιλέως Κωνσταντίου (337 – 361 μ.Χ.) καὶ τοῦ Ἰουλιανοῦ τοῦ Παραβάτου (361 – 363 μ.Χ.). Ἦταν Ἐπίσκοπος Ἀρεθουσίων. Τὸ ἔτος 341 μ.Χ. συμμετεῖχε στὴν Σύνοδο τῆς Ἀντιόχειας. Στὰ Πρακτικὰ μάλιστα αὐτῆς, διασώζεται «Ἔκθεσις Πίστεως Μάρκου Ἀρεθουσίων». Τὸ ἑπόμενο ἔτος συμμετεῖχε στὴν ἀντιπροσωπεία Ἐπισκόπων, ἡ ὁποία μετέβη στὰ Τρέβηρα γιὰ νὰ συναντήσει τὸν αὐτοκράτορα Κώνσταντα. Τὸ ἔτος 343 μ.Χ. ἔλαβε μέρος στὴν Σύνοδο τῆς Φιλιππουπόλεως καὶ τὸ ἔτος 351 μ.Χ. στὴν Σύνοδο τοῦ Σιρμίου, ἡ ὁποία καταδίκασε τὸν Φωτεινό, Ἐπίσκοπο Σιρμίου, ὡς ὀπαδὸ τοῦ αἱρετικοῦ Ἐπισκόπου Ἀγκύρας, Μαρκ

Κανένας λαός δεν υπέστη τόσας θλίψεις δια τας αμαρτίας του, όπως το Γένος ημών. Και όμως το λησμονούμεν!

Ο Θεός ημών είναι πυρ καταναλίσκον· έχει πολλαχώς εξαναγγείλει, ότι κολάζει πάσαν παράβασιν και παρακοήν, ότι δεν υπάρχουν μικραί και μεγάλαι παραβάσεις, αλλά παραβάσεις των θειοτάτων εντολών και νόμων της Εκκλησίας Του, δια τας οποίας εν καιρώ έρχεται η οργή του Θεού επί τους υιούς της απειθείας.  Οφείλομεν να το γνωρίζωμεν αυτό καλώς και προ παντός οι πρίγκηπες της Εκκλησίας, οι άγιοι Αρχιερείς, οι οποίοι όταν χειροτονούνται έχουν κατά κεφαλής το Άγιον Ευαγγέλιον, αλληγορούν την εις τούτο υποταγήν των. Σήμερον υφιστάμεθα, βεβαίως, πολλά δεινά, ως Έθνος και Εκκλησία. Αύριον περισσότερα, διότι παροργίζομεν τον Θεόν δια της κακής ζωής μας. Δεν αισθανόμεθα, φαίνεται, τι σημαίνει το «φοβερόν το εμπεσείν εις χείρας Θεού ζώντος». Ούτε ανελογίσθημεν ότι μία παράβασις, ένας λογισμός «ψιλός» έρριψεν εξ ουρανού πλήθος καθαρών πνευμάτων—«…ει γαρ ο Θεός αγγέλων αμαρτησάντων ουκ εφείσατο, αλλά σειραίς ζόφου ταρταρώσας παρέδωκεν εις κρίσιν τηρουμένους…». Εκ ποίας αιτίας κατελύθη η Βυζαντινή αυτοκρατορία και μάλιστα κατά τον πλέον τραγικόν τρόπον; Ουχί δια τας αμαρτίας του λαού, των αρχόντων, δια τας παραβάσεις υπό της Εκκλησίας; Ματαίως προέλεγε τα ερχόμενα δεινά ο μέγας θεολόγος Μοναχός Ιωσήφ ο Βρυέννιος. Δι’ ημάς τους Έλληνας είναι λίαν ωφέλιμος η μελέτη του «Χρονικού» του Γεωργίου Φραντζή. Κανένας λαός δεν υπέστη τόσας θλίψεις δια τας αμαρτίας του, όπως το Γένος ημών. Και όμως το λησμονούμεν!

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ-----ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΝΟΔΟΣ Η ΨΕΥΔΟΣΥΝΟΔΟΣ;

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΙΡΕΣΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΙΩΝ
Εν Πειραιεί τη 28η Μαρτίου 2014
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΤΩΝ ΠΡΟΚΑΘΗΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ
Τα όσα κατά την προ ολίγων ημερών (6ην έως 9ην Μαρτίου2014) γενομένη Σύναξη των Προκαθημένων στο Φανάρι συνεζητήθησαν, απεφασίσθησαν από κοινού και τελικώς απετυπώθησαν στο «Κοινό Ανακοινωθέν» αυτών, γέννησαν αναμφίβολα μέσα μας πολλά ερωτηματικά και προβληματισμούς. Τους προβληματισμούς μας αυτούς ερχόμεθα με όσα επακολουθούν, να καταθέσουμε στον πιστό λαό του Θεού, δεδομένου ότι το περιεχόμενό του αφορά άμεσα όχι μόνον τους επισκόπους της ανά την Οικουμένη Εκκλησίας, αλλά και το χριστεπώνυμο πλήρωμα, αφού μάλιστα και οι ίδιοι οι σεβαστοί Προκαθήμενοι δια του «Κοινού Ανακοινωθέντος» αυτών, απευθυνόμενοι μεταξύ των άλλων αποδεκτών και «προς τους απανταχού της γης Ορθοδόξους πιστούς», θεώρησαν χρέος τους να μας κοινοποιήσουν.Σχόλιο του αδελφού μας: 

Kyprianos Christodoulidesείπε...
"Έχε με παρητημένον, ου δύναμαι ελθείν"

Ιερά Μητρόπολις Πειραιώς, σχολιασμός κοινού ανακοινωθέντος Σύναξης Πατριαρχών :

"- Καλούμε δε τον πιστό λαό του Θεού να βρίσκεται σε διαρκή επαγρύπνηση και αγωνιστικότητα, ώστε εάν πραγματοποιηθεί μια νέα Ψευδοσύνοδος τύπου Φεράρας – Φλωρεντίας, πράγμα το οποίο απευχώμεθα, να μην την αποδεχθεί."

κυπριανός χ

- "ἀγρὸν ἠγόρασα, καὶ ἔχω ἀνάγκην ἐξελθεῖν καὶ ἰδεῖν αὐτόν· ἐρωτῶ σε, ἔχε με παρῃτημένον."

Τώρα που ο λαός έμαθε να κοιμάται, πάνε εκατό και βάλε χρόνια, προσπαθούν να τον ξυπνήσουν. Δεν πρόκειται να δώσει κανείς σημασία. Θα αδιαφορήσουν όλοι, όπως αδιάφορα δέχθηκαν τα καμώματα των πατριαρχών - εξαίρεση οι άγιοι κολλυβάδες και οι παλαιοημερολογίτες - , όπως αδιάφορα δέχθηκαν το ΠΣΕ, όπως αδιάφορα δέχθηκαν την εκκλησία που κατάργησε τη θρησκεία. Είναι και πολλά άλλα.

- καὶ ἕτερος εἶπε· "ζεύγη βοῶν ἠγόρασα πέντε, καὶ πορεύομαι δοκιμάσαι αὐτά· ἐρωτῶ σε, ἔχε με παρῃτημένον."

Εν τω μεταξύ, η εν Ελλάδι εκκλησιαστική ορθότητα εξακολουθεί να δρα ακατάπαυστα. Απόψεις άλλες αποκλείονται αυστηρά, επειδή κρίνονται συγκρουσιακές - θα λέγαμε πολωτικές - ή κείμενες εκτός των ορίων της ορθότητας. Άρα δικαιολογημένη και η απόρριψή τους.

- "καὶ ἕτερος εἶπε· γυναῖκα ἔγημα, καὶ διὰ τοῦτο οὐ δύναμαι ἐλθεῖν."

Εν τω μεταξύ ο λαός του Θεού κοιμάται ήσυχος, αφού δεν ακούει από τους φύλακες καμμιά φωνή εγρηγόρσεως και κινδύνου.

Ουδέποτε εις την ιστορίαν της Εκκλησίας κακόδοξοι ποιμένες εκινήθησαν τόσο άνετα και έπληξαν τόσο βάναυσα το σώμα και την αλήθειαν της Εκκλησίας όσο τα τελευταία 35 χρόνια! Όχι μόνον κατώρθωσαν να προδίδουν άνευ καμμιάς αντιδράσεως, αλλά να κάνουν και τους διοικούντας το Άγιον Όρος πειθήνια όργανά των, υπασπιστάς και προασπιστάς της πολιτικής των, ώστε αυτοί οι ίδιοι οι Αγιορείται να καταδιώκουν τους συναδέλφους των, τους ελαχίστους που ετόλμησαν τελικώς να σπάσουν το φράγμα της σιωπής και της ενόχου ανοχής και να ομολογήσουν αρρενωπά, ότι δεν ακολουθούν πλέον τον ψευδοποιμένα του Φαναρίου. Και τα χρόνια κυλούσαν. Η αίρεσις εγιγαντούτο καθημερινώς ενώ οι υπεύθυνοι της Ιεράς Κοινότητος και λοιποί καθηγούμενοι των Μονών συζητούσαν και έγραφαν για τον Μακρυγιάννη και την ελληνική γλώσσα, συνεχώς δε εντός και εκτός του Όρους εκήρυτταν για το αναγκαίον της…νήψεως και το υπερβάλλον του …μυστικού γνόφου της ανατολικής Θεολογίας…   Εν τω μεταξύ ο λαός του Θεού κοιμάται ήσυχος, αφού δεν ακούει από τους φύλακες καμμιά φωνή εγρηγόρσεως και κινδύνου.

Σχόλιο του αδελφού μας Κυπριανού Χριστοδουλίδη:
"Η αίρεσις εγιγαντούτο καθημερινώς ενώ οι υπεύθυνοι της Ιεράς Κοινότητος και λοιποί καθηγούμενοι των Μονών συζητούσαν και έγραφαν για τον Μακρυγιάννη και την ελληνική γλώσσα"

κυπριανός χ
Έκαναν όμως και κάτι άλλο οι υπεύθυνοι της Ιεράς Κοινότητος. Έδιναν εντολές στους πνευματικούς, όταν οι ευλαβείς πιστοί εξομολογούντο και έβλεπαν τα πολιτικά δεινά, πέραν των εκκλησιαστικών, να δίνουν μια στερεότυπη απάντηση στο προφανές ερώτημα : "Και ποιον να ψηφίσουμε γέροντα ; Η απάντηση ήταν η πανάκεια ( : ένα φάρμακο για όλες τις αρρώστιες ) του " Να ψηφίσετε κατά συνείδηση ".

Ψήφιζαν οι πιστοί "κατά συνείδηση" και μετά, νήφοντες, εισήρχοντο εις τον μυστικό γνόφο του μανικού έρωτα της θεογνωσίας. Η συνέχεια γνωστή. 

Φώτης Κόντογλου - Ῥωμιοσύνη καὶ Ὀρθοδοξία

Ἡ Ῥωμιοσύνη καὶ Ὀρθοδοξία εἶναι ἕνα πρᾶγμα. Γιὰ νὰ μὴν πάρω τοὺς πολὺ παλιούς, παίρνω δυὸ τρεῖς ἀπὸ ἐκείνους ποὺ ἀγωνισθήκανε γιὰ τὴν ἐλευθερία τῆς Ἑλλάδας, ποὺ ὅποτε μιλᾶνε γιὰ τὴ λευτεριά, μιλᾶνε καὶ γιὰ τὴ θρησκεία. Ὁ Ρήγας Φεραῖος λέγει: «νὰ κάνουμε τὸν ὅρκο / ἀπάνω στὸ Σταυρό». Ἕνας ἄλλος ποιητὴς γράφει: «Γιὰ τῆς πατρίδας τὴν ἐλευθερία / γιὰ τοῦ Χριστοῦ τὴν πίστη τὴν ἁγία / γι᾿ αὐτὰ τὰ δυὸ πολεμῶ, / μ᾿ αὐτὰ νὰ ζήσω ἐπιθυμῶ. / κι ἂν δὲν τὰ ἀποχτήσω / τί μ᾿ ὠφελεῖ νὰ ζήσω;»...
... Οἱ ἀγράμματοι ποιητὲς τῶν βουνῶν, μέσα στὰ τραγούδια ποὺ κάνανε, καὶ ποὺ δὲ θὰ τὰ φτάξει ποτὲ κανένας γραμματιζούμενος, μιλᾶνε κάθε τόσο γιά. τὴ Θρησκεία μας, γιὰ τὸ Χριστό, γιὰ τὴν Παναγιά, γιὰ τοὺς δώδεκα Ἀποστόλους, γιὰ τοὺς ἁγίους. Πολλὲς παροιμίες καὶ ρητὰ καὶ λόγια ποὺ λέγει ὁ λαός μας, εἶναι παρμένα ἀπὸ τὰ γράμματα τῆς Ἐκκλησίας. Ἡ Ῥωμιοσύνη εἶναι ζυμωμένη μὲ τὴν ὀρθοδοξία, γι᾿ αὐτὸ Χριστιανὸς κ᾿ Ἕλληνας ἤτανε τὸ ἴδιο. Ἀπὸ τότε ποὺ γινήκανε χριστιανοὶ οἱ Ἕλληνες, πήρανε στὰ χέρια τους τὴ σημαία τοῦ Χριστοῦ καὶ τὴν κάνανε σημαία δική τους: Πίστις καὶ Πατρίς! Ποτάμια ἑλληνικὸ αἷμα χυθήκανε γιὰ τὴν πίστη τοῦ Χριστοῦ, ἀπὸ τα χρόνια του Νέρωνα καὶ τοῦ Διοκλητιανοῦ, ἕως τὰ 1838, ποὺ μαρτύρησε ὁ ἅγιος Γεώργιος ὁ ἐξ Ἰωαννίνων. Ποιὰ ἄλλη φυλὴ ὑπόφερε τόσα μαρτύρια γιὰ τὸ Χριστό; Αὐτὸ τὸ ἀκατάλυτο ἔθνος ποὺ ἔπρεπε νὰ πληθύνει καὶ νὰ καπλαντίσει τὸν κόσμο, ἀπόμεινε ὀλιγάνθρωπο γιατὶ ἀποδεκατίσθηκε ἐπὶ χίλια ὀχτακόσια χρόνια ἀπὸ φυλὲς χριστιανομάχες.

Ἁγιασμένη Ἑλλάδα! Εἶσαι ἁγιασμένη, γιατὶ εἶσαι βασανισμένη. Κι ἡ κάθε γιορτή σου μνημονεύει κ᾿ ἕνα μαρτύριό σου. Τὰ πάθη τοῦ Χριστοῦ τὰ ῾κανες δικά σου πάθη, τὰ μαρτύρια τῶν ἁγίων εἶναι τὰ δικά σου μαρτύρια.

Συζήτηση του π. Βασ. Βολουδάκη για την Πολιτική και την Εκκλησία


St.Kosmas the Aitolos:

"My brothers, I studied for forty and fifty years. I read many books about the Jews, the idolaters, and about the impious and heretics. I studied the depths of wisdom. All the other faiths are false and counterfeit. Only our own faith, the Orthodox Christianity, is True and Holy.

Ο αείμνηστος Θεολόγος Διονύσιος Μπατιστάτος:

Το Βατικανόν εργάζεται δια την ερήμωσιν των παναρχαίων εστιών του Ελληνισμού πέραν των Εθνικών συνόρων της Ελλάδος!
Όποιος δεν αντιλαμβάνεται την ανθελληνικήν τακτικήν του Βατικανού, ή πάσχει από αθεράπευτον ηλιθιότητα, ή είναι άβουλος «λούστρος» της παπικής παντόφλας!
 


Περὶ Πολυλογίας καὶ Σιωπῆς Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Σιναΐτης, τῆς Κλίμακος

Πηγή : http://xristianorthodoxipisti.blogspot.ca/

ΕΧΟΜΕ ΑΝΑΦΕΡΕΙ μὲ συντομία στὰ προηγούμενα ὅτι εἶναι πολὺ ἐπικίνδυνο, καὶ γι᾿ αὐτοὺς ἀκόμη ποὺ θεωροῦνται πνευματικοί, νὰ κρίνουν τοὺς ἄλλους, πράγμα ποὺ ὑπεισέρχεται ἀνεπαίσθητα. Καὶ εἶναι τὸ νὰ κρίνη κανεὶς τοὺς ἄλλους σὰν νὰ κρίνη τὸν ἑαυτόν του καὶ νὰ τιμωρῆται ἀπὸ τὴν γλώσσα του. Τώρα λοιπὸν ἡ σειρὰ τῶν λόγων ἀπαιτεῖ νὰ ὁμιλήσωμε γιὰ τὴν αἰτία καὶ τὴν θύρα ἀπὸ ὅπου εἰσέρχεται καὶ ἐξέρχεται τὸ πάθος τῆς πολυλογίας.

2. Ἡ πολυλογία εἶναι ἡ καθέδρα τῆς κενοδοξίας. Καθισμένη ἐπάνω της ἡ κενοδοξία προβάλλει καὶ διαφημίζει τὸν ἑαυτόν της. Ἡ πολυλογία εἶναι σημάδι ἀγνωσίας, θύρα τῆς καταλαλιᾶς, ὁδηγὸς στὰ εὐτράπελα, πρόξενος τῆς ψευδολογίας, σκορπισμὸς τῆς κατανύξεως. Εἶναι αὐτὴ ποὺ δημιουργεῖ καὶ ποὺ προκαλεῖ τὴν ἀκηδία. Εἶναι πρόδρομος τοῦ ὕπνου, διασκορπισμὸς τῆς «σύννοιας», ἀφανισμὸς τῆς φυλακῆς τοῦ νοός, ἀπόψυξις τῆς πνευματικῆς θερμότητος, ἀμαύρωσις τῆς προσευχῆς.

Τι να πεις; Αθλία η κατάστασις! Θου, Κύριε, φυλακήν τω στόματί μου....

Ο ολετήρας της Ορθοδοξίας δεν έλυσε κανένα πρόβλημα ο δυστυχής!


Τον έφερε στα χώματα της Αγιοτόκου Ελλάδος, γνωστόν τι επακολούθησε.....

Η ιστορία επαναλαμβάνεται. Τον έφεραν στη Κύπρο να τους λύσει το πρόβλημα. Τους το έλυσε...


 Ταλαίπωρε Αναστασιάδη, κούνια που σε κούναγε αν νομίζεις ότι αυτός που δημιούργησε το Κυπριακό πρόβλημα θα σου το λύσει......


Κύριε Πρόεδρε, πρόσεχε. Κάποιος άλλος τον προσκάλεσε στην αγιοτόκο Ελλάδα μας, και έψαχνε για "ανταλλακτικά" στο Μαϊάμι....


Ω, εάν εγνωρίζομεν τας ασταθμήτους δυνατότητας, ας κατέχομεν ως Ορθόδοξος Εκκλησία Χριστού!

Πιστεύομεν ότι γνωρίζει πας τις, ότι διερχόμεθα αυτόχρημα τραγικάς στιγμάς, κατά τας οποίας η Εκκλησία απομένει ως μοναδική ελπίς σωτηρίας. Τούτο οφείλομεν να κάμωμεν συνείδησιν, ότι η αγία Εκκλησία μας δύναται δια των προσευχών της να ανοίξη τους ουρανούς και να καταγάγη τον υετόν του θείου ελέους. Ω, εάν εγνωρίζομεν τας ασταθμήτους δυνατότητας, ας κατέχομεν ως Ορθόδοξος Εκκλησία Χριστού! Η άγνοια αυτή μας κατέστησεν αδυνάτους και περιδεείς, ως εκείνους τους βασιλείς της Αποκαλύψεως προ του φοβερού επτακεφάλου θηρίου εκείνου. Και αυτό το θηρίον υπάρχει σήμερον, και η Εκκλησία—θα το είπωμεν—το προσβλέπει έντρομος, διότι αγνοεί την δύναμίν της. Απόδειξις τούτου είναι αι ένοχοι συγκαταβάσεις προς τους αιρετικούς δια να λάβωμεν τρόφιμα. Παίρνομεν τρόφιμα από τους Προτεστάντας, τους αρνουμένους τον Τριαδικόν Θεόν, τους αρνουμένους την θεότητα του Χριστού και δίδομεν οιονεί την πίστιν. Την πίστιν; Ναι. Διότι επειδή μας διατρέφουν, αποσιωπώμεν τας αντιθέους αιρέσεις των. δεν τους ελέγχομεν, δεν τους αποκόπτομεν εκ της μεθ’ ημών κοινωνίας, κατά σχετικόν χωρίον του αγίου Ιωάννου του Ευαγγελιστού. Δεν καθιστώμεν τον κίνδυνον των αιρέσεων αισθητόν.

Πρωτοπρ. Νικόλαος Μανώλης, Προσευχή στην Παναγία (Οσ. Εφραίμ του Σύρου)

Οι οικουμενισταί είναι ψευδοχριστιανοί, «πλανώντες και πλανώμενοι»

Ο δαίμων της υπερηφανείας έχη φθείρει τα νοήματα  των «ορθοδόξων» Οικουμενιστών, και ούτε γνωρίζουν τι λέγουν ή «περί τίνων διαβεβαιούνται», τούτο δεν σημαίνει ότι η Αγία Εκκλησία μας οφείλει να παρακολουθήση την έξαλλον και πεπλανημένην πορείαν των. Aλλοίμονον, αν η δογματική, ηθική και πνευματική διδασκαλία της Εκκλησίας δεν έχει αιώνιον κύρος. Τότε δεν θα είχομεν Εκκλησίαν με τον αιώνιον Χριστόν ως Κεφαλήν, αλλά ομάδας παρανοϊκάς. Οι οικουμενισταί που νομίζουν ότι οι καιροί μας επιβάλλουν αλλαγήν εις την δογματικήν, ηθικήν και πνευματικήν διδασκαλίαν των αγίων Πατέρων, είναι ψευδοχριστιανοί, «πλανώντες και πλανώμενοι», αξιολύπητα όντα, δουλεύοντα εις τον δαίμονα της οιήσεως. Εστερημένοι της αισθήσεως, της «νικησάσης τον κόσμον πίστεως», έχουν θορυβηθή από τα εκπληκτικά έργα των υιών των ανθρώπων και αρχίζουν να εντρέπωνται δια τα «παλαιά», που διδάσκουν οι Πατέρες. Εντεύθεν, εμφανίζονται ελευθερίως σκεπτόμενοι και ζώντες και προσαρμοζόμενοι εις τας αμαρτωλάς ιδιοτροπίας του κόσμου, που ζητεί «αγάπην» και «ένωσιν» των ανθρώπων και κάμνει το ευαγγέλιον του αιωνίου Θεού υπόθεσιν λογοτεχνίας και προσωπικών μωριών.

Χωρίς τον ορθόδοξο κλήρο δεν θα πετύχαινε η μεγάλη εθνική εξόρμηση του 1821.

Εκ της Ειδικής Συνοδικής Επιτροπής Πολιτιστικής Ταυτότητος 
Χωρίς τον ορθόδοξο κλήρο δεν θα πετύχαινε η μεγάλη εθνική εξόρμηση του 1821. Ορισμένοι προπαγανδιστές ξεπερασμένων ιδεολογιών αρνούνται τον ρόλο της Ορθοδόξου Εκκλησίας, όπως φάνηκε και από δημοσιεύματα και τηλεοπτικές εκπομπές των τελευταίων ημερών. Αποδεικνύονται ανιστόρητοι και εμπαθείς.
Ο Γάλλος Πρόξενος Πουκεβίλ, ο οποίος έζησε τα γεγονότα της Ελληνικής Επαναστάσεως, γράφει ότι 100 Πατριάρχες και Επίσκοποι θανατώθηκαν κατά τη διάρκεια της Τουρκοκρατίας και του Αγώνος. 80 κινήματα έκαναν οι Έλληνες πριν από το 1821 και στα περισσότερα πρωτοστατούσαν Επίσκοποι. Θυμίζω ότι από το 1680 έως το 1700 η Ανατολική Στερεά ήταν ελεύθερη μετά από την εξέγερση δύο Επισκόπων, του Θηβών Ιεροθέου και του Σαλώνων Φιλοθέου.
Το 1821 βάφεται με το αίμα του Πατριάρχη Γρηγορίου Ε΄ και του Πατριάρχη Κυρίλλου Στ΄, του από Ανδριανουπόλεως. Εκτός από τον Επίσκοπο της Πάτρας Γερμανό που ευλόγησε το λάβαρο στην Αγία Λαύρα (17 Μαρτίου 1821) και στην Πάτρα (25 Μαρτίου 1821), ο Σαλώνων Ησαΐας κηρύσσει την Επανάσταση στη Φωκίδα και θυσιάζεται στην Αλαμάνα. Στην Πάτμο έρχεται γι’ αυτόν τον σκοπό ο Πάτμιος Πατριάρχης Αλεξανδρείας Θεόφιλος Παγκώστας και υψώνει και αυτός λάβαρο επαναστατικό. Από τότε δεν ξαναγύρισε στον θρόνο του.