Νίκος Φίλης «θα εφαρμοστούν τα νέα προγράμματα στα Θρησκευτικά»


Orthodox Hymns


O Συναξαριστής της ημέρας.

Πέμπτη, 6 Οκτωβρίου 2016

Θωμά αποστόλου, Μακαρίου νεομάρτυρος, Ερωτιήδος.

Ἦταν μεταξὺ τῶν δώδεκα μαθητῶν τοῦ Κυρίου καὶ  ἀνῆκε σὲ οἰκογένεια ἁλιέων.
Ὁ Θωμᾶς, λοιπόν, μετὰ τὴν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ καὶ τὴν πρώτη ἐμφάνισή Του στοὺς μαθητές, δυσπιστοῦσε σ’ αὐτὰ ποὺ τοῦ ἔλεγαν αὐτοί. Ἀλλὰ ὁ Κύριος ἐπανεμφανίστηκε στοὺς μαθητὲς μέσα στὸ ὑπερῷον, ὅταν μεταξὺ τους βρισκόταν καὶ ὁ Θωμᾶς. Τότε ὁ Κύριος προέτρεψε τὸν Θωμᾶ νὰ ψηλαφήσει τὶς πληγὲς ἀπὸ τὰ καρφιὰ ποὺ Τὸν σταύρωσαν, καὶ νὰ μὴ γίνεται ἄπιστος, ἀλλὰ πιστός. Ἐκθαμβωμένος ὁ Θωμᾶς, προσκύνησε καὶ ἀνεβόησε: «Ὁ Κύριός μου καὶ ὁ Θεός μου». Ἡ δὲ ἀπάντηση τοῦ Κυρίου ἦταν τέτοια, ποὺ θὰ διδάσκει ὅλους ὅσους θέλουν νὰ δυσπιστοῦν στὴν ἀλήθεια τοῦ Εὐαγγελίου. Εἶπε, λοιπόν, ὁ Κύριος: «ὅτι ἐώρακάς με, πεπίστευκας, μακάριοι οἱ μὴ ἰδόντες καὶ πιστεύσαντες». Δηλαδή, λέει ὁ Κύριος στὸν Θωμᾶ, πίστεψες ἐπειδὴ μὲ εἶδες. Μακαριότεροι καὶ περισσότερο καλότυχοι εἶναι ἐκεῖνοι, ποὺ ἂν καὶ δὲν μὲ εἶδαν, πίστεψαν. Ἡ παράδοση ἀναφέρει ὅτι ὁ Θωμᾶς μετὰ τὴν ἐπιφοίτηση τοῦ Ἁγίου Πνεύματος πῆγε καὶ κήρυξε τὸ Εὐαγγέλιο στοὺς Πέρσες, Μήδους καὶ Ἰνδούς. Στὴν χώρα δὲ τῶν τελευταίων, μαρτύρησε μὲ θάνατο διὰ λογχισμού. Ἔτσι, τὸν ἀξίωσε ὁ Θεὸς ὄχι μόνο νὰ κηρύξει τὸ Εὐαγγέλιό Του, ἀλλὰ καὶ νὰ δώσει τὴ ζωή του γι’ Αὐτόν.

***

Ο  Ανώνυμος άφησε ένα νέο σχόλιο για την ανάρτησή σας "O Συναξαριστής της ημέρας.":

Ένα από τα σπουδαιότερα μήνυματα για τα χρόνια που έρχονται. ο Απόστολος Παύλος μας λέει για τον αντίχριστο ότι: Θα κινείται εν πάση απάτη και τέρασι ψεύδους. Η Αποκάλυψη του Ευαγγελιστή Ιωάννη μας λέει ότι: Τὸ θηρίον ὃ εἶδες, ἦν καὶ οὐκ ἔστι, καὶ μέλλει ἀναβαίνειν ἐκ τῆς ἀβύσσου καὶ εἰς ἀπώλειαν ὑπάγειν· καὶ θαυμάσονται οἱ κατοικοῦντες ἐπὶ τῆς γῆς, ὧν οὐ γέγραπται τὸ ὄνομα ἐπὶ τὸ βιβλίον τῆς ζωῆς ἀπὸ καταβολῆς κόσμου, βλεπόντων τὸ θηρίον ὅτι ἦν, καὶ οὐκ ἔστι καὶ παρέσται. Επίσης μας αναφέρει για το 2ο Θηρίο ότι ποιεῖ σημεῖα μεγάλα, καὶ πῦρ ἵνα ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβαίνῃ εἰς τὴν γῆν ἐνώπιον τῶν ἀνθρώπων. καὶ πλανᾷ τοὺς κατοικοῦντας ἐπὶ τῆς γῆς διὰ τὰ σημεῖα ἃ ἐδόθη αὐτῷ ποιῆσαι ἐνώπιον τοῦ θηρίου, λέγων τοῖς κατοικοῦσιν ἐπὶ τῆς γῆς ποιῆσαι εἰκόνα τῷ θηρίῳ, ὃς εἶχε τὴν πληγὴν τῆς μαχαίρας καὶ ἔζησε.
Γι' αυτό λοιπόν αδελφοί μου μην ζητάτε να δείτε για να πιστεύσετε. Αυτή την αδυναμία που μας διδάσκει και η ιστορία του Αποστόλου Θωμά θα εκμεταλλευτεί ο πονηρός και θα κάνει μεγάλα ψευδοθαύματα τα οποία στην παπική αίρεση δυστυχώς έχουν ήδη ξεκινήσει. Να θυμάστε πως ο Ιωάννης ο Βαπτιστής που ήταν ο μεγαλύτερος από όλους τους προφήτες δεν έκανε ούτε ένα θαύμα!

Οι δηλώσεις του αρχιεπισκόπου Ιερώνυμου μετά τη συνάντηση στο Μαξίμου


ΒΙΝΤΕΟ-ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ.

ΤΟ ΠΕΡΙΒΟΛΙ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΠΟΣΑΘΡΩΜΕΝΟ ΟΠΩΡΟΦΥΛΑΚΙΟ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

Πηγή: http://blogs.sch.gr/savvop-nik/

Του αείμνηστου Ιωάννου Κορναράκη, Ομοτίμου Καθηγητού της Θεολογικής Σχολής Αθηνών.

«Ο Θεός ήλθοσαν έθνη εις την κληρονομίαν σου, εμίαναν τον ναόν τον άγιόν σου, έθεντο Ιερουσαλήμ ως οπωροφυλάκιον» (Ψαλμ. 78, 1)
Η επέλαση της παπικής αιρέσεως, τον Νοέμβριο του 2006, στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, μετέβαλε το Άγιο Όρος ή μάλλον την πνευματική του ηγεσία, τους ηγουμένους των είκοσι Ι. Μονών του, σε εγκαταλελειμμένο και έρημο οπωροφυλάκιο Ορθοδοξίας!
Ο λαός του Θεού, το πλήρωμα της Εκκλησίας, ανέμενε την άμεση, δυναμική παρέμβαση του Αγίου Όρους στα διαδραματισθέντα στο Φανάρι, με την επίσκεψη-συλλειτουργία του Πάπα, ως αυτονόητη παρουσία ορθόδοξης αντιδράσεως και μαρτυρίας, όπως ακριβώς συνέβη στο παρελθόν επί Πατριάρχου Αθηναγόρα, με την άρση των αναθεμάτων, όταν σύσσωμο το Άγιο Όρος, η πνευματική του ηγεσία, διέκοψε τη μνημόνευση του ονόματός του!
Αλλά η πνευματική ηγεσία του Αγίου Όρους των ημερών μας, δεν έπραξε το ίδιο!
Δεν διετράνωσε μαχητικά την ορθόδοξη μαρτυρία με το γνωστό κύρος του αγιορείτικου λόγου, ως διορθωτική παρέμβαση στις αυθαίρετες και κραυγαλέες πατριαρχικές παραβιάσεις των ι. Κανόνων της Εκκλησίας.
Αντίθετα επιβράβευσε τις πατριαρχικές αυτές αντορθόδοξες ενέργειες με τη διακήρυξη της ευλαβείας της στο πρόσωπο του κ. Βαρθολομαίου!

Έτσι οι φύλακες της Ορθoδόξου Παραδόσεως, οι πυλωροί της προστασίας και διασφαλίσεως του κύρους των Ι. Κανόνων της Εκκλησίας, εγκατέλειψαν τη θέση τους!
Αρνήθηκαν τον εαυτό τους.

Ἂς μὴ προσφέρωμεν εἰς τὸν κόσμον τὴν Ψευδῆ Ὀρθοδοξίαν, ἡ ὁποία καλεῖται «Ὀρθόδοξος» Οἰκουμενισμός.

Ἔφθασεν ὁ καιρὸς, μετά την πτώση και των δειλοκάρδιων μοναχών τών 19 Μονών του Αγίου Όρους,  δι᾽ όλους τοὺς πιστοὺς Ὀρθοδόξους Χριστιανοὺς νὰ εκφρασθούν ευθαρσώς καὶ νὰ τερματίσουν τὸ κίβδηλον εἶδος Ὀρθοδοξίας, ποὺ καλεῖται Οἰκουμενιστικὴ Ὀρθοδοξία. Διότι εἶναι μία προδοσία τῆς Ἁγίας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, μία άρνησις αὐτῆς ταύτης τῆς οὐσίας της. Εἶναι πλέον καιρὸς νὰ βγάλωμεν «ἀπὸ τὴν ἀποθήκην» τὰ Θεῖα τῆς Πίστεως Δόγματα, ὅπου τὰ ἐξώρισαν οι Πατριάρχαι Ἀθηναγόρας και Βαρθολομαίος, νὰ τὰ φέρωμεν εἰς τὸ φῶς, καὶ νὰ τὰ διακηρύξωμεν μὲ κάθε μέσον, εἰς κάθε χώραν. Ἔχομεν ἀνάγκην αὐτῶν εμείς, ἔχουν ἀνάγκην αὐτῶν οἱ Ρωμαιοκαθολικοί καὶ οἱ Προτεστάνται. Ἂς μὴ προσφέρωμεν εἰς τὸν κόσμον τὴν Ψευδῆ Ὀρθοδοξίαν, ἡ ὁποία καλεῖται «Ὀρθόδοξος» Οἰκουμενισμός.  Αὐτὸς ὁ Οἰκουμενισμὸς ἐξισώνει τὴν πλάνην μὲ τὴν ἀλήθειαν. Ἂς προσφέρωμεν, ἀντιθέτως, ακεραίαν τὴν παραδοσιακήν, αυθεντικήν Ὀρθοδοξίαν, ἡ ὁποία μόνη ὁδηγεῖ εἰς τὴν σωτηρίαν. Ἡ προσφορὰ αὐτῆς θὰ εἶναι μία πρᾶξις ἀληθινῆς Χριστιανικῆς ἀγάπης, μία ἐκδήλωσις τῆς ἐντολῆς τοῦ Σωτῆρος μας Χριστοῦ περὶ ἀγάπης πρὸς τὸν πλησίον μας. 

ΑΠΑΝΤΑ ΟΣΙΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΚΟΣΜΑ ΦΛΑΜΙΑΤΟΥ: ΤΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ

150. Εκτός τούτου εις όλα τα συγγράμματα των Ορθοδόξων Πατέρων της Εκκλησίας θεωρείται τόση διαφορά σοφίας και γνώσεως ως προς όλους τους εθνικούς φιλοσόφους, όση θεωρείται εις τον λογικόν άνθρωπον ως προς τα άλογα ζώα, και τόση διαφορά ως προς τα συγγράμματα, όλων των ασεβών τε και αιρετικών, όση θεωρείται εις το φως ως προς το σκότος και εις την ζωήν ως προς τον θάνατον. Επειδή αυτοί οι Πατέρες ως γνήσιοι διάδοχοι των Αποστόλων, και ως λαβόντες το δώρον του συνιέναι και ερμηνεύειν τας θείας γραφάς, αναβιβάζουσι τον άνθρωπον εις ουράνιον και Αγγελικήν ηθικήν εξ ης πηγάζουσιν όλα τα πρόσκαιρα και αιώνια αγαθά, και εις την ζωήν την αιώνιον, καθώς εκ του εναντίου τα συγγράμματα των ασεβών και αιρετικών φέρουσι τους όσους ασθενείς μελετώσιν αυτά εις τον σκοτασμόν, εις όλας τας προσκαίρους και αιωνίους συμφοράς και εις την απώλειαν. Δια της κοινής φήμης όμως και της ραδιουργίας εκίνησε (σ.σ. εννοεί την Μασονία) προ τόσων ετών όλην σχεδόν την τάξιν των ελλογίμων, διδασκάλων και μαθητών του Ορθοδόξου λαού της Ανατολής, και φέρουσι τόσην περιφρόνησιν, απαγόρευσιν και αποστροφήν προς όλα τα Συγγράμματα των Πατέρων της Εκκλησίας, οποία είχον καθ’ όλους τους αιώνας οι Χριστιανοί κατά των ασεβών και αιρετικών, και εκ του εναντίου τόσην τιμήν και αφοσίωσιν προς όλα τα ασεβή και Λουθηρο-Καλβινικά βιβλία, οποία είχον τότε οι Χριστιανοί προς εκείνα των Ορθοδόξων και αγίων Πατέρων!!

151. (Η πρωτίστη όμως και η κυριωτέρα αιτία, δια την οποίαν ευστοχούσι και προοδεύουσι τα σχέδια της περί ης ο λόγος επιβουλής εστίν η ανομία των επιβουλευομένων. Όπου πλεονάση η ανομία ευρίσκει χώραν και αυτός ο αντιπρόσωπος και υπάλληλος του νοητού Σατανά, ως έπειτα εναργέστερον λέγομεν περί τούτου).

Με λαμπρότητα η λιτάνευση της εικόνας του Αγ. Διονυσίου του Αρεοπαγίτου


Με θρησκευτική λαμπρότητα έγινε χθες στους δρόμους του Κολωνακίου η καθιερωμένη λιτάνευση της ιερής εικόνας του εορτάζοντος αγίου Διονυσίου του Αρεοπαγίτου, προστάτη των δικαστών και πολιούχου της Αθήνας. Είχε προηγηθεί πανηγυρική θεία λειτουργία και δοξολογία στη Μητρόπολη Αθηνών, χοροστατούντος του μητροπολίτη Νέας Σμύρνης Συμεών, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλου, υπουργών και πλήθους πιστών.