Ὁ πρ. Μητροπολίτης Αἰγιαλείας καί Καλαβρύτων κ. Ἀμβρόσιος :

«Μεταφέρουμε ἐδῶ ἀπὸ ἄλλο blog τὴν εἴδηση, ὅτι στὴ Γερμανία δημοσιεύθηκε Χάρτης τῆς Ἑλλάδος, ἀπὸ τὸν ὁποῖον λείπουν τὰ νησιὰ τοῦ Αἰγαίου! Τὰ νησιὰ τῆς περιοχῆς ἐμφανίζονται ὡς ἔδαφος τῆς Τουρκίας!
Τελικὰ μήπως ἡ οἰκονομικὴ κρίσις προκλήθηκε γιὰ νὰ περάσουν ἀπαρατήρητες αὐτὲς οἱ… διορθώσεις, πού ἀναφέρονται σὲ ζητήματα ἐδαφικῆς ἐθνικῆς κυριαρχίας; Ἀπὸ τὴ μιὰ ἡ Θράκη, ἀπὸ τὴν ἄλλη τό Αἰγαῖο!
Ὅσοι προσπαθοῦν νὰ ἐμφυτεύσουν σπέρματα ἐθνικῆς αὐτοσυνειδησίας, ὅπως κ. Χαρὰ Νικοπούλου στὸ Μεγάλο Δέρειο, ἐξαφανίζονται!

Εἰς πλήρη ἐξέλιξιν σχέδιον ἰσλαμοποιήσεως τῆς Χώρας μας!


ΙΔΟΥ μία ἄκρως ἐφιαλτικὴ εἴδηση: «Σὸκ καὶ ἀποτροπιασμὸ ἔχουν προκαλέσει τὰ ὅσα καταγγέλλει, στὸν Focus FM 103.6, ὁ ἀντιπεριφερειάρχης Βορείου Αἰγαίου Ἄρης Χατζηκομνηνός. “Ἡ ἐγκληματικότητα στὴ Μυτιλήνη ἔχει ξεφύγει ἀπὸ τὰ ὅρια. Μιλᾶμε ἐπίσης γιὰ ἀνθρώπους μὲ μῖσος σὲ ὅ,τι θρησκευτικὸ ἢ ἐθνικὸ σύμβολο ἔχει αὐτὴ ἡ χώρα ποὺ τοὺς φιλοξενεῖ ὅλα αὐτὰ τὰ χρόνια. Σὲ ἀκτίνα 10 χιλιομέτρων ἀπὸ τὴ Μόρια ἀκόμα καὶ πάνω σὲ βουνὸ σὲ ἐκκλησάκι τοῦ προφήτη Ἠλία ἔχει σπαστεῖ ὁ σταυρὸς τοῦ Χριστοῦ, ἡ εἰκόνα τῆς Παναγίας. Ἀκόμα καὶ τὰ κενοτάφια ποὺ ὑπάρχουν στὶς ἄκρες τῶν δρόμων ἀπὸ ἀνθρώπους ποὺ ἔχουν χάσει τὰ παιδιά τους καὶ ἔχουν ἕνα κενοτάφιο μ’ ἕνα καντηλάκι μέσα, σὲ ἀκτίνα 10 χιλιομέτρων ἀπὸ τὴ Μόρια, δὲν ἔχει μείνει πλέον τίποτα”. “Λένε ὅτι εἶναι κατατρεγμένοι καὶ θὰ πρέπει νὰ τοὺς βοηθήσουμε καὶ τοὺς βοηθᾶμε. Πῶς ὅμως ἕνας κατατρεγμένος ἄνθρωπος ποὺ ἔρχεται ἐδῶ νὰ σώσει τὴ ζωή του ἀντὶ νὰ μείνει σ’ αὐτὴ τὴν ἡλικία στὴ χώρα του καὶ νὰ πολεμήσει, ὅπως ἔκαναν οἱ Σέρβοι, ὅπως ἔκαναν οἱ Κοῦρδοι τοὺς βλέπεις μέσα σὲ τρία χρόνια οἱ λαθρομετανάστριες νὰ κρατᾶνε ἀπὸ ἕνα παιδὶ σὲ κάθε χέρι. Ὑπάρχει σχέδιο ἐξισλαμοποίησης καὶ σουλτανοποίησης τοῦ πληθυσμοῦ τῶν νησιῶν”» (Ἱστ. Καταγγεῖλτε)! Τί κάνει ἡ κυβέρνηση; Ὅσο μᾶς εἶχε κλεισμένους στὰ σπίτια, γιὰ τὸ «φόβο τοῦ κορωνοϊοῦ», γέμισε τὴν Ἑλλάδα μὲ «δομὲς φιλοξενίας» λαθρομεταναστῶν, ἤτοι: ἔκτιζε πόλεις μόνιμης ἐγκαταστάσεώς τους! Ὁ δὲ Πρωθυπουργὸς δήλωσε κατηγορηματικὰ καὶ ξεκάθαρα, ἀπὸ τὸ βῆμα τῆς Βουλῆς, πὼς οἱ μουσουλμάνοι λαθρομετανάστες θὰ λύσουν τὸ …δημογραφικὸ πρόβλημα τῆς χώρας μας, γι’ αὐτὸ εἶναι καλοδεχούμενοι! Ὁ Θεὸς νὰ βάλει τὸ χέρι Του!

"Ορθόδοξος Τύπος"

Η Ορθόδοξος δογματική δεν ταυτίζει τα σύμβολα με τις Υποστάσεις, αλλά τα διακρίνει. -- Σχόλιο του αδελφού μας Χαριλάου

Εικόνα Αγίας Τριάδος δεν εθέσπισε η Ζ΄Οικουμενική Σύνοδος. Στο δογματικό της ΄Ορο αναφέρει το Πρόσωπο του Κυρίου, της Υπεραγίας Θεοτόκου, των αγίων Αγγέλων, των Οσίων, Μαρτύρων και Ασκητών. Η Ορθόδοξος δογματική δεν ταυτίζει τα σύμβολα με τις Υποστάσεις, αλλά τα διακρίνει. Η μορφή γέροντος είναι σύμβολο, όπως και το περιστέρι, τα οποία δεν ταυτίζονται με το Πρόσωπο του Πατρός και του Αγίου Πνεύματος. Επιπλέον, δεν μπορεί να ονομαστεί η δήθεν εικόνα της αγίας Τριάδος ως συμβολική, διότι σ΄αυτήν συμπεριλαμβάνεται η πραγματική Υπόστασις του Κυρίου.΄Οπως επίσης δεν μπορεί να ονομαστεί εικόνα των τριών προσώπων της Αγίας Τριάδος, επειδή εντός αυτής υπάρχουν δύο σύμβολα και ένα πραγματικό Πρόσωπο, αυτό του Κυρίου μας. Οι δε κανόνες περί των Προφητικών Οράσεων αναφέρονται στις εκβάσεις αυτών, δηλαδή στην Θεία Οικονομία. ΄΄Διατί τον πατέρα του Κυρίου Ιησού Χριστού ουχ ιστορούμεν και ΖΩΓΡΑΦΟΥΜΕΝ; επειδή ουκ οίδαμεν τις έστιν και Θεού φύσιν αδύνατον ιστορείσαι και ζωγραφήσαι. ΚΑΙ ΕΙ ΕΘΕΑΣΑΜΕΘΑ ΚΑΙ ΕΓΝΩΡΙΖΑΜΕΝ ΚΑΘΩΣ ΤΟΝ ΥΙΟΝ ΑΥΤΟΥ, ΚΑΚΕΙΝΟΝ ΑΝ ΕΙΧΟΜΕΝ ΙΣΤΟΡΗΣΑΙ ΚΑΙ ΖΩΓΡΑΦΗΣΑΙ΄΄
Πρακτικά Συνόδων.Τόμος Γ΄σελ.211
-------------------------------
Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...
Τό ἄρθρον εἶναι ἀντιφατικόν! Ἀφενός ὀρθῶς ὁμιλεῖ κατά τῆς αἱρετικῆς εἰκόνος τοῦ «τριπροσώπου», ἀφετέρου δέχεται τόν «συμβολισμόν» τοῦ Θεοῦ Πατρός μέ γέροντα ἄνθρωπον, πού εἶναι ἡ αἵρεσις τοῦ ἀνθρωπομορφισμοῦ. Ἁπλῶς διαφωνεῖ μέ τήν συνύπαρξιν συμβόλων καί τοῦ πραγματικοῦ Προσώπου τοῦ Κυρίου εἰς μίαν καί τήν αὐτήν εἰκόνα.

"Μητρ. Αυστρίας Αρσένιος : Αυτό το Μοναστήρι θα είναι η γέφυρα που θα ενώσει την Αυστρία με την Ελλάδα και την Καθολική Εκκλησία με την Ορθοδοξία

Για την ανέγερση του Μοναστηριού ο Πάπας έδωσε ήδη επιταγή 100.000 ευρώ.
Οι Παπικοί έδωσαν και τη γη που θα κτισθεί το Μοναστήρι.

Ecumenical Patriarch Bartholomew will lay the foundation stone of the first Orthodox monastery in Austria

The foundation stone will be laid by the Ecumenical Patriarch together with the Metropolitan of Austria and Exarch of Hungary and Central Europe, Arsenios, Roman Catholic Bishop Ägidius Johann Zsifkovics, and the governor of the Austrian state of Burgenland, Hans Peter Doskozil. The construction work will begin at the beginning of October.
The first Orthodox monastery will be built in Sankt Andrä am Zicksee in the Austrian federal state of Burgenland, which is located in eastern Austria near the border with Hungary. The Roman Catholic Bishop, Ägidius Johann Zsifkovics, granted this plot of land to the Holy Metropolis of Austria for the construction of the monastery.
Announcing in October 2014 the founding and forthcoming construction of the “first organized Orthodox monastery in the region of Central Europe,” Metropolitan Arsenios said that it would be a bridge that would unite Austria with Greece, the Catholic Church with Orthodoxy.

ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ ΓΟΡΓΟΫΠΗΚΟΟΥ


Τη Ε΄ (5η Ιουλίου), μνήμη του Οσίου και Θεοφόρου πατρός ημών ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ του εν Άθω και των συν αυτώ αποκτανθέντων εξ μαθητών αυτού.

Χρήσιμον ήτο πάντοτε να γράφωνται οι βίοι των εναρέτων και αγίων ανδρών, δια την ψυχικήν ωφέλειαν την οποίαν λαμβάνουν οι ακούοντες. Μάλιστα τώρα εις τα τέλη των αιώνων είναι τούτο έτι αναγκαιότερον, ένεκα της φοβεράς αμελείας ην δεικνύομεν, εις σημείον ώστε μετά βίας να δύνανται πολλά και μεγάλα παραδείγματα να παρακινήσουν ημάς προς μικρότατον αγώνα δια την του βίου διόρθωσιν. Ως εκ τούτου, μετά των άλλων ψυχωφελών διηγήσεων, γράφομεν και τούτον τον θαυμάσιον βίον του τρισμάκαρος Αθανασίου, όστις ησκήτευεν εις τον Άθωνα, τον οποίον έγραψαν οι μαθηταί αυτού και αφήκαν εις τους μεταγενεστέρους ως κληρονομίαν εκ θησαυρού πολυτίμου. Ο δε λόγος δεν θα είναι εγκωμιαστικός, αλλά διηγηματικός, μάλιστα προς ωφέλειαν των ακουόντων και όχι ίνα ευφημήσωμεν και επαινέσωμεν τον Άγιον, όστις, επειδή επαινείται υπό των θείων Αγγέλων, δεν χρειάζεται ανθρώπων εγκώμια. Τούτον τον ουράνιον άνθρωπον και επίγειον Άγγελον εβλάστησε μεν Τραπεζούς η μεγαλόπολις, ηύξησε δε λογικώς η Κωνσταντινούπολις, τα δε όρη του Κυμινά και Άθωνος προσέφερον τούτον εις τον Θεόν.

Από το άρθρο του π. Θεοδώρου Ζήση «ΛΟΓΟΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΡΗΣΙΑΣ» :

… Ο πρωτοσύγκελος του Μητροπολίτου Βενετίας Γενναδίου, τον οποίον επεσκέφθητε εσχάτως, Ναυπάκτιος την καταγωγήν, απεκάλυπτε προ καιρού εις τον γέροντα π. Αρσένιον Κομπούγιαν: «Έχουν συμφωνήσει οι Ορθόδοξοι με την παπική κούρια και έχουν υπογράψει την ένωσιν. Δεν εξαγγέλουν όμως το γεγονός υπολογίζοντας εις τας τυχόν αντιδράσεις του πιστού λαού».

Σε τέτοιες κρίσιμες ώρες τον Αγώνα τον παίρνει στα χέρια του ο Ορθόδοξος Λαός.

Πρέπει αρχικά να ομολογούμε τα απαραχάρακτα δόγματα της Τρισυποστάτου και Αδιαιρέτου Αγίας Τριάδος. Να διακηρύττουμε την Ορθόδοξη Πίστι μας χωρίς συμβιβασμούς, υποκρισίες και υποχωρήσεις σε ψευτοδιαλόγους αγάπης που προσπαθούν να ενταφιάσουν, όπως εκείνοι νομίζουν, την Αλήθεια της Ορθοδοξίας. Γνωρίζουμε πλέον ότι ο  Οικουμενισμός είναι τρομακτική Παναίρεσις του καιρού μας η πιο σατανική και επικίνδυνη. Γι’ αυτό πρέπει όλοι μας να γρηγορήσωμε. Καθήκον όλων μας είναι να αρνηθούμε την ειδωλολατρία που εισάγει ο Οικουμενισμός. Να περιφρουρήσωμε την Ορθοδοξία. Σε τέτοιες κρίσιμες ώρες τον Αγώνα τον παίρνει στα χέρια του ο Ορθόδοξος Λαός. Αυτός είναι ο φύλακας της Ορθοδοξίας, καθώς και η εγκύκλιος του 1848 των αγίων Πατριαρχών της Ανατολής υπογραμμίζει : Ο φύλαξ της Ορθοδοξίας είναι το σώμα της Εκκλησίας, ο ευσεβής λαός του Κυρίου.  
---------------------------
Ο/Η Ανώνυμος είπε...
Ελάχιστοι ομολογούν την ορθή πίστη προς το Χριστό. Ειδικά στην εποχή μας μόνο το όνομα του χριστιανού κουβαλάμε, κι αυτό φαίνεται από τη χλιαρότητα με την οποία αντιμετωπίζουμε τις προκλήσεις και τους πειρασμούς. Αν υποθέσουμε ότι είχαμε μια νέα εισβολή αλλόθρησκων βαρβάρων και ασκούσαν βία σε όλα τα επίπεδα η οποία υποθετικά δε μπορούσε να αντιμετωπιστεί, όπως συνέβη σε αλλοτινές εποχές, άραγε πόσοι θα ομολογούσαν το Χριστό άχρι θανάτου; Στο καιρό των μεγάλων εξισλαμισμών μεταξύ 1500 1700 που οι διωγμοί είχαν ενταθεί στον ορθόδοξο ρωμαίικο χώρο ακόμη και δεσποτάδες και ιερείς δυστυχώς λύγισαν συμπαρασύροντας πολυπληθές ποίμνιο στο πνευματικό θάνατο..

Ελλάδα: νησιωτική – χερσαία = ενιαία και αδιαίρετη -- του Στέλιου Παπαθεμελή*

Το κατάντημα τους διεθνούς Κοινότητας να κατευθύνεται και να διοικείται από ανευθυνουπεύθυνους ηγέτες, οι οποίοι αποδεικνύονται ανίκανοι να διοικήσουν ακόμη και την κουζίνα τού σπιτιού τους δεν έχει ίσως προηγούμενο. Κλασσικό παράδειγμα η περίπτωση τού Αμερικανού Προέδρου Ντόναλτ Τραμπ και η χειραγώγησή του από τον αδίστακτο και παμπόνηρο τούρκο ηγετίσκο Ταγίπ Ερντογάν. Αυτός ο λοιπόν αμόρφωτος αγαρηνός   κατάφερε να αποσπάσει την τυφλή εμπιστοσύνη τού Τραμπ, σε σημείο ο Αμερικανός να συνομιλεί μαζί του δύο φορές την εβδομάδα και φυσικά να χειραγωγείται από αυτόν. Το σχετικό ρεπορτάζ τού CNN αποκαλύπτει μία σοβαρή πτυχή της παγκόσμιας διακυβέρνησης και εξ αυτής την πρακτική της παθογένεια. Ο κ. Μητσοτάκης τηλεφωνήθηκε μόλις μία φορά σ’ όλη την διάρκεια της πρωθυπουργίας του ως τώρα, ενώ ο τούρκος μιλά μαζί του δις της εβδομάδος!
    Αυτό, ή και αυτό εξηγεί γιατί οι ισχυροί τού πλανήτη ανοίγουν τεράστια αυτιά όταν τους μιλάει ο αγαρηνός, ενώ βάζουν βουλοκέρι όταν τους μιλά ο Έλληνας.
----------------------------
Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

Παπαθεμελῆς: «οι ισχυροί τού πλανήτη ανοίγουν τεράστια αυτιά όταν τους μιλάει ο αγαρηνός, ενώ βάζουν βουλοκέρι όταν τους μιλά ο Έλληνας».

Ἀγαπητέ μου κ. Παπαθεμελῆ, νομίζω ὅτι οἱ λόγοι διά τούς ὁποίους οἱ ξένει δέν ἀκούουν τούς «Ἕλληνας» εἶναι ὅτι, πρῶτον, οἱ «Ἕλληνες» ψευδοπολιτικοί, πειθήνια ὄργανα τῶν Σιωνιστῶν, τούς λέγουν τά ἴδια πού τούς λέγει καί ὁ Ἀγαρηνός! Γιατί ν' ἀκούσουν τά ἴδια πράγματα δύο φορές; Τό πρᾶγμα ἔχει ἤδη κανονισθῇ ὑπό τῶν Σιωνιστῶν, οἱ ὁποῖοι ἀποστέλλουν τήν ἀπόφασίν των καί στά «δύο» μέρη, τά ὁποῖα κατόπιν μέ διαφόρους θεατρινισμούς ὑλοποιοῦν τήν ὑπό τῶν Σιωνιστῶν εἰλημμένην ἀπόφασιν! Τά «δύο» μέρη εἶναι οὐσιαστικῶς ἕν, ἡ Τουρκία! Ἡ «καρέκλα» τοῦ «διαπραγμαευτοῦ τῆς Ἑλλάδος» εἰς κάθε ἐθνικόν ἤ ἄλλο θέμα εἶναι πάντοτε ἄδεια! Καί οἱ δύο «διαπραγματευταί» κάθονται στήν πλευράν τοῦ ἐχθροῦ τῆς Ἑλλάδος! Δεύτερον, ἐπειδή, ὡς γνωστόν, «τήν προδοσίαν πολλοί ἠγάπησαν, τόν Προδότην οὐδείς», εἶναι πολύ πιθανόν οἱ ξένοι νά σιχαίνωνται ἀκόμη καί νά ὁμιλήσουν μέ τούς ΒΡΩΜΕΡΟΥΣ ΠΡΟΔΟΤΑΣ τῆς «Ἑλλάδος»!

Κατά τόν δαίμονα εαυτού -- Του ιατρού κ. Κυπριανού Χριστοδουλίδη«Πράττω κατά τον δαίμονα εαυτού» (James Douglas Morrison) όπερ μεταφραζόμενο σημαίνει : "πράττω σύμφωνα με αυτό που η συνείδησή μου θεωρεί σωστό" (Athanasios Yfantis)

Αυτό δέν τό λέει μόνο ο κ. Αθανάσιος Υφαντής. Τό λένε όλοι, ακόμη καί πάντες οι ακαδημαϊκοί προφέσορες (μέ ιερατικό σχήμα ή άνευ) χωρίς ποτέ νά πεί κάποιος εξ αυτών ότι συνείδηση σημαίνει πίστη.
Συνείδηση, λοιπόν, έχουμε όλοι, αλλά πόσοι συναρτούν τήν συνείδηση μέ τήν πίστη είναι κάτι εντελώς άγνωστο.
Γράφω πάντα τήν γνώμη μου χωρίς νά κρίνω κανένα.

https://kyprianoscy.blogspot.com/