Στρατηγός Μακρυγιάννης :

Τό χαρτί τοῦ πατέρα Κοσμᾶ ἔβαλα καί μοῦ τό ἐκαθαρόγραψαν. Καί τό ἐκράτησα ὡς Ἅγιον Φυλαχτόν, πού λέγει μεγάλην ἀλήθειαν. Θά πῶ νά μοῦ γράψουν καλλιγραφικά καί τόν ἄλλον ἀθάνατον λόγον του, «τόν Πάπαν νά καταράσθε ὡς αἴτιον». Θέλω νά τό βλέπω κοντά στά’ κονίσματά μου, διότι τελευταίως κάποιοι δικοί μας ἀνάξιοι λέγουν ὅτι ἄν τά φτιάξουμε μέ τόν δικέρατον Πάπαν, θά ὀλιγοστέψουν οἱ κίντυνοι, τά βάσανα καί ἡ φτώχειά μας, τρομάρα τους.

Πρίν απαντήσω --- του ιατρού Κυπριανού Χριστοδουλίδη

Προεισαγωγικό σχόλιο περί ημερολογίου καί προαδαμιαίων ανθρωπων. Συμπληρωματικά δέ, γράφω ότι ο π. Δημήτριος Αθανασίου, γνώριζε πού θά κατέληγε η μεταξύ μας συζήτηση. Άν δέν τό γνώριζε, καλό είναι νά μάθει ότι πολλοί άνθρωποι, γίνονται ακουσίως φορείς ελευθεροτεκτονικών ή καμπαλιστικών αντιλήψεων. Αυτό τό αποκλείει η εμμονή στίς αποφάσεις τών Οικουμενικών Συνόδων. Τέλος, είναι αφοριστικά αυτά που γράφω. Δέν γίνεται διαφορετικά. Θίγονται τεράστια ζητήματα, τά οποία όμως έχουν τήν περιεκτική τους απάντηση. Μέ νούν Χριστού κατανοούνται όλα.

 

Άν θέλουν οι δύο σχολιαστές τής ανάρτησης 1. νά τούς απαντήσω στό ερώτημα που μου θέτουν (περί ημερολογίου), άς διαβάσουν προσεκτικά τούς συνδέσμους 2. καί 3.