Ἡ Συμβολὴ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου στὴν δημιουργία μιᾶς ἀντιπατερικῆς «σύγχρονης» Ὀρθοδοξίας -- του αείμνηστου Ἰωάννου Κορναράκη Καθηγητού Πανεπιστημίου ἈθηνῶνἩ σύγχρονη Ἱστορία τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ἰδιαιτέρως ἀπὸ τὸ 1948 μέχρι σήμερα, εἶναι γραμμένη μὲ πολλὲς σελίδες οἰκουμενιστικῆς δραστηριότητος.
Ὁ ἑκάστοτε οἰκοδεσπότης τοῦ πατριαρχικοῦ οἴκου ἡγεῖτο προσπαθειῶν ἑνώσεως τῶν μὴ δυναμένων νὰ ἑνωθοῦν. Τὸ μάτι τοῦ Πατριαρχείου, σταθερὰ στραμμένο πρὸς τοὺς ἑτεροδόξους χώρους, ἀπεμπολοῦσε τὶς ἀλήθειες τῆς Ὀρθοδοξίας πρὸς χάριν μιᾶς ἐκκοσμικευμένης χριστιανοσύνης, ἀποξενωμένης ἀπὸ τὴν ἰκμάδα τῶν αὐθεντικῶν εὐαγγελικῶν καὶ πατερικῶν ἀληθειῶν.
Ἰδιαίτερα ὁ σημερινὸς οἰκοδεσπότης τοῦ ΦΑΝΑΡΙΟΥ ἔδειξε μεγάλη κινητικότητα στοὺς ἑτεροδόξους χώρους καὶ συμμετεῖχε σὲ ἑτερόδοξες λειτουργικὲς πράξεις.
Τὸ κορυφαῖο γεγονός, ποὺ ἐσχάτως καταγράφει τὴν ἔντονη ἀποδόμηση τῶν Ἱ. Κανόνων ἀπὸ μέρους τοῦ κ. Βαρθολομαίου, εἶναι ἡ συλλειτουργία καὶ τοῦ Πάπα, κατὰ τὴν θρονικὴ ἑορτὴ τοῦ Πατριαρχείου, τὴν 30η Νοεμβρίου 2006. Τὴν ἡμέρα ἐκείνη, ἀπὸ τὸν ἐξώστη τοῦ Πατριαρχείου –μὲ δεμένα τὰ χέρια του μὲ τὸν Πάπα–, διαδηλώνουν ἀμφότεροι τὴν κοινὴ ἀπόφασή τους νὰ ἑνωθοῦν ἡ Ὀρθόδοξη ΕΚΚΛΗΣΙΑ μὲ τὸν Παπισμό.

Πρωτοπρεσβύτερος π. Θεόδωρος Ζήσης : Μνημονεύοντας τους πατριάρχες, αρχιεπισκόπους και επισκόπους στις ιερές ακολουθίες, συμμετέχουμε στην οικουμενιστική αποστασία.

Το θέμα της κοινωνίας με τους αιρετικούς, ως και της εν συνεχεία κοινωνίας με τους κοινωνούντες, οι οποίοι με την πράξη τους αυτή αποβαίνουν ακοινώνητοι, είναι το μείζον και επείγον θέμα στην σημερινή εκκλησιαστική ζωή. Το εκκλησιαστικό σώμα νοσεί επικίνδυνα· υπεύθυνοι για την νόσο είμαστε όλοι, όχι μόνον οι κοινωνούντες με τους ετεροδόξους, αλλά και όσοι κοινωνούμε με τους κοινωνούντες· η εκτροπή και η παράβαση μοιάζει με τα συγκοινωνούντα δοχεία, με την μόλυνση του περιβάλλοντος, η οποία δεν περιορίζεται στον προκαλούντα την μόλυνση. Μνημονεύοντας τους πατριάρχες, αρχιεπισκόπους και επισκόπους στις ιερές ακολουθίες, συμμετέχουμε στην οικουμενιστική αποστασία.

Ο ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΑΘΕΜΑΤΙΖΕΙ ΤΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ;;;;;;


O Συναξαριστής της ημέρας.

Τετάρτη, 16 Δεκεμβρίου 2015

Αγγαίου προφήτου, Θεοφανούς βασιλέως, Μοδέστου ιερομάρτυρος.

Καταγόταν ἀπὸ τὴν ἱερατικὴ φυλὴ τοῦ Λευΐ καὶ εἶναι ὁ 10ος τῶν μικρῶν λεγόμενων προφητῶν. Γεννήθηκε στὴν Βαβυλώνα, ὅταν διαρκοῦσε ἡ αἰχμαλωσία τῶν Ἰουδαίων.
Ὁ Ἀγγαῖος ἦταν αὐτός, ποὺ μαζὶ μὲ τὸν Προφήτη Ζαχαρία ἀναθέρμαναν τὸν ζῆλο τῶν Ἰουδαίων γιὰ τὴν ἀνοικοδόμηση τοῦ Ναοῦ τοῦ Σολομῶντος.
Τὸ προφητικὸ βιβλίο τοῦ Ἀγγαίου εἶναι χωρισμένο σὲ δύο κεφάλαια καὶ ἔχει ἁπλὸ καὶ αὐστηρὸ ὕφος. Ἐπειδὴ ὁ Ἀγγαῖος καταγόταν ἀπὸ λευϊτικὴ οἰκογένεια, ὅταν πέθανε, τάφηκε στὰ μνήματα τῶν ἱερέων.
Νὰ ὅμως καὶ τί συμβουλεύει στοὺς ἱερεῖς: «Οὕτως πάντα τὰ ἔργα τῶν χειρῶν αὐτῶν, καὶ ὃς ἐὰν ἐγγίση ἐκεῖ, μιανθήσεται ἕνεκεν τῶν λημάτων αὐτῶν τῶν ὀρθρινῶν». Ἔτσι, λέει ὁ Ἀγγαῖος, συμβαίνει μὲ ὅλα τὰ ἔργα τῶν χειρῶν αὐτῶν. Ὅποιος Ἱερέας δηλαδή, εἶναι μολυσμένος ἀπὸ δωροδοκίες ποὺ πῆρε πρωὶ – πρωί, ἢ ἀπὸ ἄλλες ἁμαρτίες καὶ παρακοὲς ποὺ διέπραξε, ἂν ἀγγίξει τὸ θυσιαστήριο θὰ τὸ μολύνει. Ἡ προσφορά του δηλαδή, θὰ θεωρηθεῖ μολυσμός.

π.Νικ. Μανώλης, Επιτέλους η Ι. Σύνοδος να ενημερώσει τον λαό για την Κάρτα Πολίτη


Προωθεῖται η εκλαΐκευση του Οικουμενισμοῦ

ἐκλαΐκευση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ προωθεῖται μὲ τὶς πυκνὲς λειτουργικές, ἀκαδημαϊκὲς-θεολογικὲς, ποιμαντικὲς καὶ κοινωνικὲς ἐπαφές μὲ τοὺς ἑτεροδόξους, κυρίως μὲ τὶς συμπροσευχὲς σὲ ὅλα τὰ ἐπίπεδα, μὲ τοὺς μεικτοὺς γάμους καὶ τὸν ἤδη προαναγγελμένο σχεδιασμὸ τῶν ὀρθοδόξων οἰκουμενιστῶν νὰ ἐξαλείψουν ἀπὸ τὴν ὀρθόδοξη Λατρεία ὅσα σημεῖα προσβάλλουν αἱρέσεις ἄλλες θρησκεῖες, ὥστε νὰ ἐξοικειωθεῖ μὲ τὴν ἑτεροδοξία καὶ τὸ ἁπλὸ ὀρθόδοξο ἐκκλησιαστικὸ πλήρωμα (ἀφοῦ δῆθεν «ὅλοι στὸν ἴδιο Χριστὸ / Θεὸ πιστεύουμε...»).

***
Ο  Ανώνυμος άφησε ένα  σχόλιο για την ανάρτησή σας "Προωθεῖται η εκλαΐκευση του Οικουμενισμοῦ":

Ιουστίνου Πόποβιτς : «Ὁ Οἰκουμενισμός εἶναι κοινόν ὄνομα διά τούς ψευδοχριστιανισμούς, διά τάς ψευδοεκκλησίας τῆς Δυτικῆς Εὐρώπης. Μέσα του εὑρίσκεται ἡ καρδία ὅλων τῶν εὐρωπαϊκῶν οὑμανισμῶν, μέ ἐπί κεφαλῆς τόν Παπισμόν. Ὅλοι δέ αὐτοί οἱ ψευδοχριστιανισμοί, ὅλαι αἱ ψευδοεκκλησίαι, δέν εἶναι τίποτε ἄλλο παρά μία αἵρεσις παραπλεύρως εἰς τήν ἄλλην αἵρεσιν. Τό κοινόν εὐαγγελικόν ὄνομά των εἶναι ἡ παναίρεσις...» (Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία καί Οἰκουμενισμός, σελ. 224).

Ιερομόναχος Γρηγόριος Ζιώγος

ΥΜΝΟΙ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ


Walling Off - Αποτείχιση

“Those who separate themselves from communion with their Archpriest President, due to any heresy condemned by Holy Council or by Fathers, that he currently preaches in public, openly to the Church, these persons who Wall themselves Off from any Communion with such accused Bishop prior to any official condemnation by Council, not only are not subject to any canonical penalty but are also worthy of the honour befitting the Orthodox, because they have condemned, not true “Bishops”, but False-Bishops and False-Teachers. These Walled Off believers have not severed the unity of the Church by schism, but they combat to protect the Church from schisms and divisions.” (15th Canon of the Holy First-Second Apostolic Council held in 861 by St Photius the Great, Patriarch of Constantinople).

H Rωμανία και αν έπαρθεν ανθεί και φέρει και άλλο.


…Το Βυζάντιόν μας είναι ο διαπρύσιος έρως μας, το προς ό τείνομεν, ως λαός και ως Έθνος , Ιδεώδες μας. Είναι ο αστραβής κανών της Ορθοδοξίας μας, ο ακτινοβόλος φάρος μας…. Εις την ψυχήν μας ζή συνεχώς. Το Βυζάντιον δεν απέθανε. Το δικέφαλον πτηνόν περιίπταται ακόμη εις τας Εκκλησίας μας, φαιδρύνει τας όψεις μας και στολίζει τα τέμπλα των ιερών Μοναστηρίων μας….


 H Κωνσταντίνου Πόλη, εις την ψυχήν μας εξακολουθεί να ζή, όχι μόνον ως απλούν συγκλονιστικόν όραμα μιάς τόσον μεγάλης, τόσον ωραίας και τόσον ποθητής Πατρίδος. Όχι μόνον ως αιματωμένη  ανάμνησις δόξης και πόνων που κατέτρωσαν την καρδίαν μας. Όχι μόνον ως φλογερά θεοσέβεια, περιπλακείσα ερωτικώς εις αδιάστατον ένωσιν με την ιδέα της Πατρίδος, αλλά ζή εντός μας, με την δύναμιν βιολογικής ανάγκης, ως περιβάλλον πνευματικόν,  «εν ώ ζώμεν και κινούμεθα», ως πόθος επιστροφής άσβεστος και ως ψυχή, του είναι μας. Ζή εις την ψυχήν μας ως πραγματικότης επέκεινα των γηίνων όρων και απαύγασμα μυχίων ονειροπολημάτων, τόσον ευαρέστων και τόσον εναργών….

ΕΚΤΟΥΡΚΙΣΜΟΣ -- Πλήγματα εντυπώσεων σε νομούς της Μακεδονίας!

Ολα όσα φοβάμαι γίνονται. Η Τουρκία έχει πατήσει πόδι σε όλους τους νομούς της βόρειας Ελλάδας, πέραν της Θράκης: Στρατολογεί, αγοράζει, επενδύει και, αν συνεχίσουμε έτσι, δεν θα αργήσει η μέρα που θα χάσουμε έδαφος χωρίς να πέσει πιστολιά. Με περνάτε για τρελό; Σας βεβαιώ, δεν είμαι.
Καιρό τώρα παρατηρώ τον τρόπο που «στρατολογείται» τμήμα της χριστιανικής αστικής ελίτ στη Θράκη: Τέκνα της στέλνονται για σπουδές στην Τουρκία με παρέμβαση του προξενείου. Χριστιανικές επιχειρήσεις αναγκάζονται λόγω της κρίσης να συμπράξουν με τουρκικές. Αγροτικά προϊόντα χριστιανών, όπως τα καπνά, αγοράζονται σε διπλάσιες τιμές με επιδότηση από μυστικά κονδύλια του τουρκικού κράτους. Η εξάρτηση μεγαλώνει μέρα με τη μέρα. Ακόμη και η επιδεικτική αδιαφορία των ΜΜΕ για τις αρνητικές εξελίξεις στην περιοχή, όπως η μη εκλογή χριστιανών βουλευτών, «φωνάζει» από μακριά ότι κάτι συμβαίνει. Δεν μπορεί να υπάρχει τόσο μεγάλη αναισθησία για ένα τόσο σημαντικό γεγονός.
Αυτό που δεν περίμενα, όμως, είναι ότι θα δεχθούμε ισχυρά πλήγματα εντυπώσεων σε νομούς της Μακεδονίας. Πλήγματα εξισλαμισμού - εκτουρκισμού. Αυτό τα ξεπερνά όλα. Η δημόσια δήλωση της πρώην διευθύντριας της Ενωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Καστοριάς ότι θέλει να γίνει Τουρκάλα πολίτης, ότι στηρίζει την Τουρκία και ότι

Η θαυματουργή εικόνα της Παναγιάς Ξενιάς στην Αγ.Σοφία Νέου Ψυχικού

Την εικόνα υποδέχτηκε ο αρχιγραμματέας της Ιεράς Συνόδου, επίσκοπος Μεθώνης κ. Κλήμης, πλαισιωμένος από κληρικούς της Αρχιεπισκοπής και εφημέριους του ναού της Αγίας Σοφίας. Στη συνέχεια ακολούθησε πανηγυρικός εσπερινός, στον οποίο έδωσε το «παρών» και ο δήμαρχος Φιλοθέης - Ψυχικού Παντελής Ξυριδάκης.
Η εικόνα έχει βυζαντινή τεχνοτροπία και η Παναγία εικονίζεται με μεγάλα εκφραστικά μαύρα μάτια, γι' αυτό και κάποιοι την αποκαλούν Παναγία η Μαυρομάτα. Το όνομα «Ξενιά» λέγεται πως οφείλεται στο ότι η μονή όπου φυλάσσεται η εικόνα παρείχε φιλοξενία στον κόσμο που την επισκεπτόταν. Σύμφωνα με άλλη εκδοχή, η εικόνα της Παναγίας ήρθε από άλλη, ξένη μονή και έτσι βαφτίστηκε Ξενιά. Αλλοι, πάντως, υποστηρίζουν ότι τον καιρό της εικονομαχίας η εικόνα βρέθηκε στη θάλασσα και έφτασε στη βόρεια Εύβοια, από όπου κατέληξε στο ομώνυμο μοναστήρι της Μητρόπολης Δημητριάδος και Αλμυρού. Η εικόνα θα παραμείνει στον Ιερό Ναό Αγίας Σοφίας ως την προσεχή Κυριακή και καθημερινά θα τελούνται ιερές ακολουθίες.

"Δημοκρατία"

«Ἐλήλυθας ἐκ Παρθένου, οὐ πρέσβυς, οὐκ Ἄγγελος, ἀλλ' αὐτὸς ὁ Κύριος σεσαρκωμένος, καὶ ἔσωσας, ὅλον με τὸν ἄνθρωπον· διὸ κραυγάζω σοι· Δόξα τῇ δυνάμει σου Κύριε[1]».

ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΥ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ   ΜΗΝΑ
Εἶπεν ὁ Κύριος, ὅλες οἱ ἁμαρτίες τῶν ἀνθρώπων θά συγχωρηθοῦν, ἡ δέ βλασφημία κατά τοῦ Ἁγίου Πνεύματος δέν θά συγχωρηθεῖ εἰς τόν αἰῶνα.  «Ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι πάντα ἀφεθήσεται τοῖς υἱοῖς τῶν ἀνθρώπων τὰ ἁμαρτήματα καὶ αἱ βλασφημίαι ὅσας ἐὰν βλασφημήσωσιν· ὃς δ' ἂν βλασφημήσῃ  εἰς τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον, οὐκ ἔχει ἄφεσιν εἰς τὸν αἰῶνα, ἀλλ' ἔνοχός ἐστιν αἰωνίου κρίσεως»(Μάρκ., κεφ.γ΄,στ.28-29). Τό Πνεῦμα τό Ἅγιον  εἶναι τό κτίσαν τήν ἀνθρωπίνην Φῦσιν τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ[2]. Ὡς ἐκ τούτου καί λόγῳ τῆς ὑποστατικῆς ἑνώσεως τῶν δύο ἐν Χριστῷ Φύσεων στήν  Ὑπόστασιν τοῦ Θεοῦ Λόγου, ἤτοι τοῦ Δευτέρου Προσώπου τῆς Ἁγίας Τριάδος, ἡ ἀνθρωπίνη Φῦσις τοῦ Χριστοῦ ἐκ τῆς Παρθένου Μαρίας ἔχει τήν  ἰδίαν δόξαν καί τιμήν καθώς καί ἡ Θεία Φῦσις. Γίνεται φανερόν ὅτι ἡ ἄρνησις καί μή ἀποδοχή τῆς γεννήσεως τοῦ Θεανθρώπου Μεσσίου, καθώς καί ἡ ἀθέτησις τῆς παρουσίας Του στόν κόσμο,  τῶν σημείων καί τῆς διδασκαλίας Του, συνεπάγεται τήν ἀπόλυτη βλασφημία κατά τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ἡ Ἀπιστία αὐτή διαστρέφει τήν ὅλην  ἐνέργειαν τοῦ νοός -παρ΄ὅτι ὁ νοῦς ὁ ἐκ Θεοῦ πλασθείς εἶναι λίαν καλός κατά τήν οὐσίαν- καί συσκοτίζει τίς δυνάμεις τῆς ψυχῆς ὥστε ὁ πλανηθείς ἄπιστος καί ζαλισμένος, βλασφημώντας τόν Τριαδικόν Θεόν καί τόν Χριστόν, στή συνέχεια μέ κακία νά προβάλλει διεστραμμένες  θεωρίες, ὅπως αὐτήν τῆς ἐξελίξεως, προτιμώντας νά κατάγεται τάχα ἀπό τά ζῶα τούς χιμπατζῆδες καί σάν ἀνθρωποειδές κτῆνος νά δέχεται, ὡς  μή ὤφειλε, τήν θεωρία τῆς μετεμψυχώσεως, λατρεύοντας ψευτοθεούς καί εἴδωλα πού βεβαίως πίσω ἀπό αὐτά κρύβεται ὁ ψεύτης καί ἀνθρωποκτόνος διάβολος, ὁ συκοφάντης τοῦ ἀνθρωπίνου γένους.

Ο Ανώνυμος άφησε ένα σχόλιο για την ανάρτησή σας "Ο π.Γ.Μεταλληνός υπερασπίζεται τους παλαιοημερολογ...":

Ζούμε το θέατρο του παραλόγου. Οι οικουμενιστές Αγιοποίησαν τον Ιουστίνο Πόποβιτς, ο οποίος τους Αποκήρυξε επίσημα ως Παναιρετικούς!!!!!!!
[ Ο ορισμός Παναίρεση ήταν του Πόποβιτς ]

Αυτό άλλωστε κάνουν και με τους Μεγίστους Αγίους Φώτιο και Γρηγόριο Παλαμά οι οποίοι Απέδειξαν τις αιρέσεις του Πάπα [ ασυγκρίτως λιγότερες με αυτές που κηρύττουν σήμερα ] Τους αποδίδουν λοιπόν τιμές και δόξα, και την άλλη μέρα συλλειτουργούν με τους Παπικούς.
Αργολογία θα κάνουμε για τους Αγγλικανούς που επίσημα κηρύττουν Σοδομισμό, και για τις Λεσβίες Προντεστάντισες επισκοπίνες και όλων των Διαβόλων του Π.Σ.Ε. - Αδύνατον Αριθμείσαι - πέραν των ατελείωτων Δογματικών Βλασφημιών.


Ιερομόναχος Γρηγόριος Ζιώγος

ΣΑΤΑΝΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΣΥΜΒΙΩΣΕΩΣ Quo Vadis ; ΠΡΟΣ ΣΟΔΟΜΑ ΚΑΙ ΓΟΜΟΡΑ ΚΑΙ ΠΟΜΠΗΙΑ ; ; ;

14.12.20151. 
Ἔχουμε τονίσει κατὰ κόρον ὅτι οἱ ἰθύνοντες πασχίζουν νὰ ἐφαρμόζουν τὰ σατανικὰ σχέδια τῶν καταχθονίων σκοτεινῶν δυνάμεων, ποὺ εἶναι:
«Θέλεις νὰ ἐξουθενώσῃς ἕνα ἔθνος ;
Διέφθαρέ του τα ἤθη, τὰ ἔθιμα, τὴν οἰκογένεια, τὴν θρησκεία καὶ τὴν ἐθνική συνείδησι».  

2. Πρὸς τοῦτο προσφέρουν στὸν λαὸ ἀφθονότατα αἴσχιστα θεάματα, γιὰ νὰ τὸν ἐκμαυλίζουν καὶ ἄλλοτε μὲν τοῦ προσφέρουν μὲ θαλασσοδάνεια ἀφθονότατο ἄρτο καὶ τὸν ὁδηγοῦν στὴν ὑπερκαταναλωτικὴ κοινωνία, ἄλλοτε δὲ τοῦ στεροῦν καὶ τὸν ἄρτο τὸν ἐπιούσιο καὶ τὸν ὁδηγοῦν στὶς αὐτοκτονίες.

3. Οἱ ντόπιοι καὶ ξένοι τοκογλύφοι καὶ οἱ τραπεζίτες ἐφαρμόζουν τό: «ὁ θάνατός σου ζωή μου, ἡ δυστυχία σου εὐτυχία μου» καὶ μετατρέπονται σὲ λαίμαργες βδέλλες καὶ ἀπομυζοῦν τὸν ἱδρῶτα τοῦ βαρύτατα φορολογουμένου πτωχοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ καὶ τὸν φέρνουν σὲ μεγίστη ἀπόγνωσι – αὐτοκτονίες ….

4. Ἡ πνευματικὴ ἡγεσία πασχίζει, ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον, νὰ ἀνέρχεται ὄχι διὰ τῆς ἀξιοκρατίας, ἀλλὰ διὰ τῆς φαυλοκρατίας καὶ γιὰ νὰ ἀναρριχηθῇ ἀκόμη πιὸ ψηλὰ καὶ νὰ «κολλήσῃ στὴν πολυθρόνα», γίνεται «ἀφωνότερη ἰχθύος», γιὰ δὲ τὴν θρησκευτικὴ ἡγεσία, πλὴν ἐνίων, ἐφαρμόζεται τὸ : τῶν οἰκιῶν ἡμῶν ἐμπιπραμμένων ἡμεῖς ἄδομεν». Δηλαδὴ ἐνῷ καίγονται τὰ σπίτια μας, ἐμεῖς χοροπηδᾶμε.

Άλλοτε πάλιν επήγα εις τον Όσιον και τον ευρήκα εις μεγάλον κλαυθμόν και οδυρμόν και ερωτών αυτόν τι έχει, μου απεκρίθη·

 «Έκαυσαν την καρδίαν μου οι δαίμονες και δια τούτο τους αντέκαυσα και εγώ δια μέσου του σώματός μου· διότι ολίγον έλειψε να καύσω τα νεύρα των μηρών μου και να σύρωμαι εις την γην ως όφις, καθώς μου πρέπει, αν δεν ήθελε με σκεπάσει ο Θεός». Εγώ δε του είπα· «Δια τον Κύριον, ειπέ μου τι το αίτιον»; Και μου είπε· «Γνωρίζεις ότι ο μαθητής μου, επειδή είναι Ιερεύς, δέχεται λογισμούς και εξομολογεί· όθεν  αυτός, εξωμολογούμενος, μου διηγήθη ανωνύμως φιληδόνων τινών λογισμούς και παρευθύς εγνώρισα την καρδίαν μου, ότι εγλυκάνθη εις  τους λογισμούς εκείνους μαζί με ολόκληρον το σώμα μου· δια τούτο ελυπήθην και θυμωθείς κατ΄ εμαυτού, έβαλα κάρβουνα και έκαυσα τους μηρούς μου· επειδή, καθώς λέγει ο σοφός Νείλος, ο πνευματικός εκείνος που θέλει να καταστήση καθαράς τας πράξεις τών εις αυτόν εξομολογουμένων, είναι ανάγκη να λάβη και αυτός μολυσμόν τινα· καθότι ο διαλεγόμενος περί των σαρκικών παθών και καθαρίζων άλλους εκ των μολυσμών, δεν είναι δυνατόν να διέλθη αμόλυντος· διότι και αύτη μόνη η ενθύμησις μολύνει φυσικά την επιφάνειαν του νοός του». Ταύτα ειπών εγύμνωσε τους μηρούς του και είδον θέαμα φοβερόν· διότι η πρώτη οπή της πληγής, την οποίαν έκαμεν, ήτο τόσον μεγάλη, ώστε εχώρει εντός αυτής η χειρ μου· η δε άλλη οπή ήτο μικροτέρα, διότι δεν ηδυνήθη να την καύση τόσον, επειδή ωλιγοθύμησεν από τον πολύν πόνον και έπεσε κατά γης οδυνώμενος.   

Toυ Μητρ. Ηλείας κ. Γερμανού : Τι συμβαίνει; τα τελευταία 30 χρόνια έχουν αγιοποιηθή τόσα πρόσωπα, όσα δεν αγιοποιήθηκαν αιώνες!

                                                                                                                                                
 ….Διότι πράγματι τα τελευταία 30 χρόνια έχουν αγιοποιηθή τόσα πρόσωπα, όσα δεν αγιοποιήθηκαν αιώνες!                                                                                                                                                     
Δια τούτο διερωτάται κανείς· Τι συμβαίνει; Είναι μεγάλη η αγιότητα σήμερα  και τόσοι πολλοί στην εποχή μας ευηρέστησαν τω Θεώ, ώστε Εκείνος τους εθαυμάστωσε και αποδεδειγμένως δημοσίως τους ενεφάνισε ή εμείς έχομε χάσει τα αγιοπνευματικά κριτήρια αναγνωρίσεως ενός αγίου;                                                        
Μήπως στην σημερινή απιστία και την αδιαφορία των ανθρώπων, ούτοι ζητούν «σημεία», ως ζητούσαν οι Ιουδαίοι και οι Έλληνες των χρόνων του Ιησού (Ίδε σχετικά περιστατικά: Ματθαίου ιβ΄ 38 – 45 , ιστ΄ 1 – 4, κζ΄ 42 – 44, Λουκά δ΄ 23 – 30, ια΄ 29, Ιωάννου στ΄ 30 – 41, Α΄ Κορινθίους 22 – 26), και η Εκκλησία, αντιθέτως απ΄ ό,τι έπραξεν ο Κύριος, προσπαθή να ικανοποιήση το αίτημα με την αγιοποίησι νέων προσώπων;                                                                                                                              
Μήπως η Εκκλησία μας επηρεασμένη από την μόδα του συγχρονισμού ή της νέας εποχής, αναζητεί να προβάλη στους χριστιανούς μας νέα άγια πρότυπα, εγκαταλείποντας τα υπάρχοντα σπουδαία και μεγάλα τοιαύτα;                                                                                                                                                            
Μήπως είναι τούτο κάτι «που πουλάει» κατά την σημερινήν ορολογίαν, και κάποια μέλη της δεν θέλουν να στερηθούν των ωφελημάτων του;                                        
Πάντως ό,τι και αν συμβαίνη, έχω την αίσθησιν ότι ευρισκόμεθα εις λάθος δρόμο.

Ο Ομάδα Εκπαιδευτικών "Ο Παιδαγωγός" άφησε ένα νέο σχόλιο για την ανάρτησή σας "Ο π.Γ.Μεταλληνός υπερασπίζεται τους παλαιοημερολογ...":

Εμείς επισημαίνουμε ότι δεν έχει καμιά λογική να περιμένεις παθητικά και υπομονετικά αφήνοντας τις πρωτοβουλίες στον εχθρό.
Αφού διαπιστώνουν ότι τους ξεφορτώνονται έναν έναν. Άρα; Ποια είναι η λύση;;

Το Πατριαρχείο (οι Οικουμενιστές) πέτυχαν όλους τους στόχους τους:
-καθιερώθηκε η παρουσία παπικών μέσα στους ορθόδοξους ναούς,
-αποκαλούνται οι αιρετικοί "αδελφή εκκλησία",
-αναγνωρίζουν ιερωσύνη στους αιρετικούς και μάλιστα τους αποκαλούν "αγιότατους",
-μέχρι και την επόμενη σύνοδο δεν την ονόμασαν οικουμενική γιατί λέει δεν θα συμμετάσχουν ως μέλη οι αιρετικοί παπικοί!

Κι εμείς ... περιμένουμε.. Τι περιμένουμε;
Αφού ο ίδιος ο π.Γεώργιος Μεταλληνός λέει ότι "φτάσαμε στην ψευδοένωση".


Μα δεν χρειάζονται να κάνουν άλλο βήμα άμεσα οι οικουμενιστές. Πολύ γρήγορα τα πέτυχαν όλα. Έδειξαν ότι
-μπορούν να αφορίσουν (θεολόγος Νικ.Σωτηρόπουλος),
-να διώξουν ολόκληρα μοναστήρια (μονή Εσφιγμένου: πήραν όλα τα περιουσιακά της στοιχεία και όρισαν νέα ψευδοσυνοδεία),
-η δεσποτοκρατία και οι τακτικές εκφοβισμού δεν αφήνουν πλέον κανένα περιθώριο στους φοβισμένους ρασοφόρους (ιερείς, αρχιμανδρίτες, μοναχούς κλπ, ήδη κάποιοι έχουν καθαιρεθεί) και εμείς ... περιμένουμε.


Όπως τοποθετηθήκαμε πρόσφατα (εδώ) :
" Πιστεύουμε ότι έφθασε η ώρα να διακοπεί το μνημόσυνο του Πατριάρχη -κατ' αρχήν- και μαζί και όσων μητροπολιτών συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο σε Οικουμενιστικές ασχήμιες. ...
Δεν είναι δυνατόν να περιμένουμε μία ακόμη φορά, ποια θα είναι η επόμενη κίνηση του οικουμενιστή Πατριάρχη για να "αντιδράσουμε" σχολιάζοντας..
Δεν θα περιμένουμε να πεθάνουν ή να πάθουν αλτσάϊμερ και οι τελευταίοι αντιΟικουμενιστές ρασοφόροι."

Χαιρόμαστε πάντως που βλέπουμε τον π.Γεώργιο Μεταλληνό να αντιλαμβάνεται και να ομολογεί δημοσίως όλα όσα επισημαίνουμε και εμείς.
Καλούμε μία ακόμη φορά την ηγεσία του αντι-Οικουμενιστικού αγώνος να ανέβει στις επάλξεις και να πολεμήσει. Αρκετά "περιμέναμε". Αρκετοί αγωνιστές πλήρωσαν ήδη την ατολμία μας
http://opaidagogos.blogspot.gr/2015/12/blog-post_15.html

«Περί πνευματικού Νόμου» -- Άγιος Μάρκος ο ασκητής

«Υπάρχει πράξις, που φαίνεται καλή, αλλὰ ο σκοπός εκείνου, που την κάνει δεν είναι καλός. Υπάρχει και άλλη πράξις, που φαίνεται κακή, και ο σκοπός εκείνου, που την κάνει είναι αγαθός. Και αυτό συμβαίνει όχι μόνον σε έργα, αλλά και σε λόγια. Αυτή η αντίθεση άλλοτε οφείλεται σε απειρία ή άγνοια, άλλοτε σε πονηρή πρόθεση και άλλοτε σε ασεβή σκοπόν». 

Που είσαι Στρατηγέ Μακρυγιάννη να δεις τα "τσογλάνια του τρισκατάρατου Πάπα"...

«Καί βγῆκαν τώρα κάτι δικοί μας κυβερνῆτες, Ἕλληνες, σπορά τῆς ἐβραιουργιᾶς, πού εἶπαν νά μᾶς σβήσουν τήν Ἁγία Πίστη, τήν Ὀρθοδοξία, διότι ἡ Φραγκιά δέν μᾶς θέλει μέ τέτοιο ντύμα Ὀρθόδοξον. Καί ἐκάθησα καί ἔκλαιγα διά τά νέα παθήματα.

Καί ἐπῆγα πάλιν εἰς τούς φίλους μου τούς Ἁγίους. Ἄναψα τά καντήλια καί ἐλιβάνισα λιβάνιν καλόν ἁγιορείτικον. Καί σκουπίζοντας τά δάκρυά μου τούς εἶπα: "Δέν βλέπετε ποῦ θέλουν νά κάνουν τήν Ἑλλάδα παλιοψάθα; Βοηθεῖστε, διότι μᾶς παίρνουν, αὐτοί οἱ μισοέλληνες καί ἄθρησκοι, ὅ,τι πολύτιμον τζιβαϊρικόν ἔχομεν.
Φραγκεμένους μᾶς θέλουν τά τσογλάνια τοῦ τρισκατάρατου του Πάπα... Μην ἀφήσετε, Ἅγιοί μου αὐτά τά γκιντί πουλημένα κριγιάτα της τυραγνίας νά μασκαρέψουν καί νά ἀφανίσουν τούς Ἕλληνες, κάνοντας περισσότερο κακό ἀπό αὐτά πού καταδέχθηκεν ὁ Τοῦρκος ὡς τίμιος ἐχθρός μας".

Ο π.Γ.Μεταλληνός υπερασπίζεται τους παλαιοημερολογίτες


ΤΑ ΚΑΛΑΝΔΑ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΩΝ (1930)

Καλήν ημέραν, αδελφοί αν είνε ορισμός σας
Χριστούγεννα ορθόδοξα να πω στ’  αρχοντικόν σας.
Χριστός γεννάται σήμερον εν Βηθλεέμ τη πόλει
τας παραδόσεις τας σεπτάς ζητούν οι Αποστόλοι.
Χριστός γεννάται σήμερον «Το δόξα εν υψίστοις»
ν’  ακούση αξιώνεται η ορθοδόξων πίστις.
Εις τα βουνά γυρίζουνε οι ορθόδοξοι έως τώρα
και η εξουσία τρέχει ευθύς χωρίς να λείψη ώρα.
Εις τα βουνά γυρίζουνε για την Ορθοδοξίαν
και αντί αστέρος τον Σταυρόν φέρουν στην Εκκλησίαν.
Και κάθε χρόνο που περνά με πόθο ερωτώμεν
σε ποιο βουνό, σε ποιο Ναό για να λειτουργηθώμεν.
Ακούσας δε ο Χρυσόστομος Δεσπότης θηριώδης
στέλνει στρατόν και δύναμιν να σφάξη ως Ηρώδης.
Πλην ο σταυρός εξ ουρανού βγαίνει και μας φωτίζει
Ορθοδοξίας καύχημα και θάρρος μας δωρίζει.
Δεν θέλουμε τα φράγκικα του Πάπα να ακούμε
κι’  αυτούς που τα πιστεύουνε ποτέ να μη τους δούμε.
Δεν θέλουμε τα φράγκικα, μόνον Ορθοδοξία
τας παραδόσεις τας σεπτάς ζητάει η Εκκλησία.
Δεν θέλουμε τα φράγκικα παπάδων κουρεμένων
κατάρες κι’  αναθέματα στην κεφαλήν τους μένουν.
Έτη καλά να ζήσετε με δόξα και ευτυχία

και όλοι πάντα σταθεροί εις την Ορθοδοξία.