Oι ετερόδοξοι-αιρετικοί έχουν Ιερωσύνη, Μυστήρια και Αποστολική Διαδοχή!


Η Πατριαρχική Εγκύκλιος του 1920 «Προς τας απανταχού Εκκλησίας του Χριστού» εννοεί και αναγνωρίζει ως τοιαύτας, όλην την πανσπερμίαν των ετεροδόξων-αιρετικών! Ακολούθως, πιστεύει, ομολογεί και διακηρύσει ότι η μετ΄ αυτών προσέγγισις και κοινωνία δεν αποκλείεται υπό των υφισταμένων μεταξύ των, δογματικών διαφορών! Θεωρεί επίσης και παραδέχεται τις «Εκκλησίες» αυτές «αδελφάς» και «σεβασμίας» και δια τούτο «συγκληρονόμους και συσσώμους της επαγγελίας του Θεού εν τω Χριστώ»! Με άλλα λόγια, πλήρης αναγνώρισις, ομολογία και παραδοχή υπό των αυθεντικών εκπροσώπων της Ορθοδοξίας και δια του πλέον επισημωτέρου τρόπου, ότι οι ετερόδοξοι-αιρετικοί έχουν Ιερωσύνη, Μυστήρια και Αποστολική Διαδοχή! Ένεκα τούτου άλλωστε, και η ελευθέρως διενεργουμένη μεταξύ αυτών συμπροσευχή,συμνημόνευσις, συνεορτασμός, συνευλόγησις και συλλειτούργησις αυτών μετά τούτων!

ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ - Η ΖΩΗ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ


+π. Ιωάννης Σ. ΡωμανίδηςΑυτό το βάπτισμα εν Πνεύματι, το οποίον καταλήγει εις την δωρεάν των γλωσσσών και το οποίον κανονικώς συνοδεύεται με το χάρισμα της προφητείας, είναι προφανώς η αρχή του χρίσματος, του μυστηρίου δια του οποίου κάποιος γίνεται μέλος του Σώματος του Χριστού και ναός του Θεού. Δια τον Απόστολον Παύλον η δωρεά των γλωσσών φαίνεται να είναι η ελαχίστη προϋπόθεσις δια να γίνη κανείς μέλος του Σώματος του Χριστού. Είναι η βάσις όχι μόνο της προφητείας, αλλά όλων των χαρισμάτων. Μετά από αυτούς οι οποίοι ομιλούν γλώσσας είναι οι ιδιώται και οι άπιστοι. Αυτοί δεν είναι ούτε μέλη του Σώματος του Χριστού, ούτε χαρισματούχοι. Οι ιδιώτες έχουν ένα ειδικόν τόπον εις την εκκλησίαν και λέγουν αμήν εις τας καταλλήλους στιγμάς κατά την διάρκειαν των προσευχών. Το γεγονός ότι αυτοί λέγουν αμήν εις τας ευχαριστιακάς προσευχάς σημαίνει ότι αυτοί ήσαν πιθανώς βαπτισμένοι δι' ύδατος και περίμεναν την έλευσιν του Αγίου Πνεύματος εις την καρδίαν των, δηλαδή την δωρεάν των γλωσσών, και ημπορούσαν να συμμετάσχουν εις την ευχαριστιακήν κοινωνίαν, ως είχαν κάνει οι απόστολοι επίσης προ της Πεντηκοστής. Αυτοί προφανώς ήσαν οι βαπτισμένοι λαϊκοί της αποστολικής κοινότητος. Οι άπιστοι είναι προφανώς κατηχούμενοι ειδωλολατρικής προελεύσεως, οι οποίοι δεν ημπορούν να τύχουν μεταχειρίσεως ως Ιουδαίοι. Οι Ιουδαίοι εθεωρούντο ακόμη ως πιστοί, εφ' όσον δεν απέρριπτον πλέον εντελώς τον Ενανθρωπήσαντα Κύριον της Δόξης.

Συνεχίζεται.

Λουκέτο στον Ναό της Αναστάσεως!


Ένα από τα ιερότερα μνημεία της χριστιανοσύνης, ο Ναός της Αναστάσεως, που υψώνεται στο σημείο όπου πιστεύεται ότι ο Ιησούς σταυρώθηκε, ενταφιάστηκε και αναστήθηκε, αντιμετωπίζει οικονομική κρίση εξαιτίας ενός απλήρωτου λογαριασμού νερού. Η διένεξη μπορεί να οδηγήσει ακόμη και στο κλείσιμό του.
Ο ναός που προσελκύει κάθε χρόνο τουλάχιστον ένα εκατομμύριο προσκυνητές παρέλαβε έναν λογαριασμό 9 εκατ. σέκελ (1,8 εκατ. ευρώ) αναδρομικά για τα 15 χρόνια που την υδροδότηση της Ιερουσαλήμ έχει αναλάβει μια νέα εταιρεία, η Hagihon. Ο ναός δεν πλήρωσε και η Hagihon πέτυχε το μπλοκάρισμα του τραπεζικού λογαριασμού του Ελληνορθόδοξου Πατριαρχείου, που είναι υπεύθυνο για τη διοίκηση του ναού από κοινού με τους Φραγκισκανούς και τους Αρμέ-νιους. Την αντιπαράθεση επιβεβαίωσε ο εκπρόσωπος του Ελληνορθόδοξου Πατριάρχη Θεόφιλου Γ' έπειτα από δημοσίευμα της ισραηλινής εφημερίδας «Μααρίβ». «Πάγωσαν τον λογαριασμό μας», δήλωσε ο Ισα Μουσάλεχ. «Είναι μια ενέργεια εναντίον της Εκκλησίας».
Σύμφωνα με τη «Μααρίβ», η κίνηση είχε ως αποτέλεσμα να μείνουν απλήρωτες επιταγές και πάγιες εντολές πληρωμής. Δεν έχουν πληρωθεί λογαριασμοί για τηλέφωνα, Ιντερνετ και ηλεκτρικό, καθώς και εταιρείες τροφοδοσίας. «Η εκκλησία έχει παραλύσει. Δεν μπορούμε να πληρώσουμε ούτε για χαρτί υγείας. Η Hagihon μας κήρυξε τον πόλεμο», δήλωσε στη «Μααρίβ» αξιωματούχος του Πατριαρχείου.
Επί δεκαετίες η εκκλησία δεν πλήρωνε για την υδροδότησή της. Ομως στα τέλη της δεκαετίας του 1990 η Hagihon ανέλαβε την υδροδότηση της Ιερουσαλήμ και το 2004 έστειλε έναν λογαριασμό 3,7 εκατ. σέκελ (740.000 ευρώ). Οι υπεύθυνοι πίστεψαν πως επρόκειτο για λάθος και η Hagihon δεν πίεσε για να εξοφληθεί ο λογαριασμός - κάτι που ζητάει τώρα όταν ο λογαριασμός έφτασε με τους τόκους τα 9 εκατ. σέκελ.
Ηδη ζητήθηκε από τον Πρόεδρο και από τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ να επέμβουν. «Αν δεν αλλάξει κάτι μέσα σε λίγες ημέρες θα ανακοινώσουμε πως για πρώτη φορά εδώ και αιώνες ο Ναός της Αναστάσεως θα παραμείνει κλειστός», δήλωσε ο πατριάρχης Θεόφιλος στη «Μααρίβ».


σ.σ. "πάσα παράβασις και παρακοή έλαβεν ένδικον μισθαποδοσίαν" :


ΤΟ «ΛΙΓΟ» ΚΑΙ ΤΟ «ΠΟΛΥ» ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ.

Ο Μ. Μακάριος ο Αιγύπτιος γράφει στην ΜΗ´ Ομιλία του τα εξής:

«Ο Κύριος θέλοντας να οδηγήση τους μαθητές του στην
τέλεια πίστη τους έλεγε: “ Όποιος είναι πιστός στα λίγα, είναι
πιστός και στα πολλά και εκείνος, που είναι άπιστος στα λίγα,
είναι άπιστος και στα πολλά” (Λουκ. ΙΣΤ´ 10). Τι είναι το “λίγο”
και τι είναι το “πολύ”; Το “λίγο” είναι οι υποσχέσεις για αυτήν την
ζωή, τα όσα δηλαδή υποσχέθηκε να χορηγήση σ εκείνους, που πι-
στεύουν σε Αυτόν, όπως είναι οι τροφές, τα ενδύματα και τα υπό-
λοιπα, που συντελούν στην ανακούφιση του σώματος, όπως η
υγεία και τα παρόμοια, για τα οποία επρόσταξε να μη μεριμνούμε
καθόλου, αλλά να ελπίζουμε σ Αυτόν με πεποίθηση, γιατί ο Κύ-
ριος προνοεί για όλα και για όλους εκείνους, που καταφεύγουν σ
Αυτόν. Το δε “πολύ” αναφέρεται στα αιώνια δώρα του αφθάρτου
αιώνος, τα οποία υποσχέθηκε να δώση σε όσους πιστεύουν σ
Αυτν και μεριμνούν ασταμάτητα γι αυτά…».


Εν μόνον ποίμνιον υπάρχει: Ο κόσμος, και εις ποιμήν: Ο Πάπας»!!!


Κατά την γ΄ φάσιν των εργασιών της Β΄ Βατικανείου Συνόδου ο Πάπας Παύλος ο ΣΤ΄ διεκήρυξεν:

Εν μόνον ποίμνιον υπάρχει: Ο κόσμος, και εις ποιμήν: Ο Πάπας»!!!
Ο αυτός Πάπας εν τη Εγκυκλίω αυτού «ΑΕΤΕRNA DEI SAPIENTIA» εξέφρασε την πεποίθησιν αυτού ότι η Β΄ Βατικάνειος Σύνοδος «θα προσελκύση τα βλέμματα των αναριθμήτων οπαδών του Χριστού και θα προσελκύση αυτούς να συγκεντρωθώσι πέριξ του «ποιμένος των προβάτων του μεγάλου», ο Οποίος ανέθεσε την αέναον διαφύλαξιν της Ποίμνης Του εις τον Πέτρον και εις τους διαδόχους αυτού»! Ομιλών δε προς τους ηγέτας της «Καθολικής Δράσεως» διεκήρυξε: «Θα επιδείξωμεν την Εκκλησίαν εν όλω αυτής τω μεγαλείω και θα είπωμεν προς όλους εκείνους οίτινες είναι κεχωρισμένοι αφ΄ ημών: Αύτη, αδελφοί, είναι η Εκκλησία του Χριστού, δηλαδή η Καθολική Εκκλησία. Προσέλθετε, προσέλθετε. Αύτη είναι η οδός της επιστροφής. Επανέλθετε, ίνα καταλάβητε τας θέσεις, ας κατείχον οι πρόγονοι υμών»

(σ.σ. Θα μπορούσατε να φανταστείτε στους επετειακούς πανηγυρισμούς των Σκοπίων, ο Πρόεδρός τους να δηλώνει στους προσκαλεσμένους του ότι : Μία Μακεδονία υπάρχει αυτή των Σκοπίων! Οι δε Έλληνες επίσημοι να παραμένουν και να χειροκροτούν; Και όμως στο Βατικανό ο "Ορθόδοξος" Πατριάρχης, κ. Βαρθολομαίος, γνωρίζοντας εκ των προτέρων τους επετειακούς πανηγυρισμούς των Παπικών που δεν αναγνωρίζουν την Ορθόδοξο Εκκλησία, πήγε και έλαβε μέρος!!!).

Η εθνική άμυνα σε περιβάλλον Μνημονίου


Κωνσταντίνος Χολέβας

Ελπίζω, παρά τις επιμέρους διαφωνίες των κομμάτων για τον Προϋπολογισμό, να μην υπάρξουν εκπτώσεις στο θέμα της εθνικής άμυνας. Η Τουρκία έχει μεν τα εσωτερικά της προβλήματα, αλλά δεν παύει να απειλεί την Ελλάδα, την Κύπρο και την ισορροπία της περιοχής.

Η αμφισβήτηση του Καστελόριζου ως κομβικού σημείου για τη χάραξη της ελληνικής ΑΟΖ και η αποθράσυνση του τουρκικού προξενείου και των οργάνων του στη Θράκη έρχονται να προστεθούν στα ήδη γνωστά προβλήματα με τις γκρίζες ζώνες, το casus belli και τον Αττίλα. Φαίνεται μάλιστα ότι η Αγκυρα εκμεταλλεύεται όσο μπορεί τις αλλαγές που έφερε η Αραβική Ανοιξη και έτσι βλέπουμε το νέο φιλοτουρκικό καθεστώς της Λιβύης να αμφισβητεί τη Γαύδο ως σημείο χάραξης της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης μας. Για να μην ξεχνούμε και την παρουσία τουρκικών πολεμικών πλοίων στον Αυλώνα της Αλβανίας, καθώς και τις στενές σχέσεις της γείτονος με τη Βοσνία και τα Σκόπια.


H συνέχεια, ‘’κλικ’’ πιο κάτω στο: Read more


Άγιος Ιουστίνος (Πόποβιτς) : Άνθρωπος και Θεάνθρωπος.


2. Μόνον ο Θεάνθρωπος είναι τέλειος και τετελειωμένος άνθρωπος. Αλλά ταυτοχρόνως:  και τέλειος Θεός και τέλειος Άνθρωπος. Εδώ η Υπόστασις του Θεού Λόγου είναι ο σπουδαιότερος παράγων. Τούτο ωμολόγησαν σαφώς και ηρμήνευσαν θεοπνεύστως οι άγιοι θεοφόροι Πατέρες της Δ΄ Οικουμενικής Συνόδου εν Χαλκηδόνι. Εν τω Θεανθρώπω Χριστώ ο άνθρωπος έφθασεν εις όλας τας τελειότητάς του:  δια του Θεού ετελειοποίησε και ωλοκλήρωσε την ψυχήν του και την συνείδησίν του, την βούλησίν του και τον νουν του, την καρδίαν του και το σώμα του, με μίαν λέξιν, ολόκληρον τον εαυτόν του. Και έγινε το σπουδαιότερον και το πλέον αξιαγάπητον θαύμα:  ο Θεάνθρωπος άφησε τον Εαυτόν Του εις τον γήϊνον κόσμον μας και εις όλους τους κόσμους, ως Εκκλησίαν, ως σώμα Του, δια να δυνηθή κάθε άνθρωπος να καταστή «σύσσωμος» του σώματος του Θεανθρώπου και ούτω να φθάση εις όλας τας τελειότητάς του (πρβλ. Εφ. 3, 6). Μόνον εν τω Θεανθρώπω και δια του Θεανθρώπου ημπορεί κάθε ανθρωπίνη ύπαρξις να γίνη αληθινός άνθρωπος, τέλειος άνθρωπος, πλήρης άνθρωπος. Μόνον με τον Θεάνθρωπον εν τη Εκκλησία και δια της Εκκλησίας «συν πάσι τοις αγίοις» δύναται να φθάση «εις άνδρα τέλειον, εις μέτρον ηλικίας του πληρώματος του Χριστού» (Εφ. 3, 18. 4, 11-16). Εν τω Θεανθρώπω Χριστώ «κατοικεί παν το πλήρωμα της Θεότητος σωματικώς», δια να ημπορή να πληρωθή καθείς από ημάς εν τη Εκκλησία και δια της Εκκλησίας με το πλήρωμα αυτό της Θεότητος (Κολ. 2, 9-10). Και τούτο είναι δυνατόν να επιτύχη έκαστος εξ ημών μόνον «συν πάσι τοις αγίοις», δια των αγίων μυστηρίων και των αγίων αρετών, προηγουμένης της αγίας πίστεως και της αγίας αγάπης (Εφ. 3, 17-20).

Συνεχίζεται.  

15 .210 .000, δεκαπέντε εκατομμύρια διακόσιες δέκα χιλιάδες ελληνόπουλα κατακρεουργήθηκαν από τις αμβλώσεις!!!


Ιανουάριος 1970---Δεκέμβριος 2011
15 .210 .000, δεκαπέντε  εκατομμύρια διακόσιες δέκα χιλιάδες ελληνόπουλα κατακρεουργήθηκαν από τις αμβλώσεις!!!
Με το εθνικό έγκλημα της νομιμοποιήσεως των αμβλώσεων και μάλιστα με δαπάνες του κράτους, δια του Ν. 1609 του 1986.
 Με την έντεχνη από το  1980  αλλοίωση της ομοιογένειας των Ελλήνων εκ 3.000. 000 μουσουλμάνων λαθρομεταναστών.
 Και τώρα με την  σταδιακή απονομή της ελληνικής ιθαγένειας σε μετανάστες και λαθρομετανάστες, είναι όντως τραγικόν, ευρισκόμεθα προ της  αλλοιώσεως και μειώσεως του ελληνικού πληθυσμού, και οι υπεύθυνοι του έθνους συνεχίζουν να νομιμοποιούν και να πληρώνουν δια 350 χιλιάδες περίπου, εκτρώσεις, ετησίως.
 Αυτοκτονούμεν!!!

Για τις εκτρώσεις, τους Ιερούς Κανόνες, τον πνευματικό και την εξομολόγηση – Γέροντος Κλεόπα Ηλίε.

Καλύτερα να μην γεννιόταν η γυναίκα εκείνη που σκοτώνει τα παιδιά της. Διότι αυτό είναι αμαρτία εναντίον του Αγίου Πνεύματος. Και έπειτα, πού έπρεπε να βρίσκει ο Θεός καλύτερη κατοικία για το παιδί, παρά στην κοιλία της μητέρας του; Και από ’κει το βγάζεις και το πετάς στα σκυλιά και το σκοτώνεις;
«Ποια λέαινα, λέει ο άγιος Εφραίμ ο Σύρος, ποια αρκούδα θα σκότωνε ποτέ το μικρό της; Και εσύ, λογικό ον, κάνεις χειρότερα από τα άγρια ζώα, όταν έφτασες να σκοτώσεις τα παιδιά σου». Πήγαινε στο δάσος για να συναντήσεις μια αγριογουρούνα με γουρουνόπουλα. Εγώ ήμουν στο δάσος, έμεινα εννέα χρόνια και επτά μήνες μόνος μου σ’ ένα βουνό στο «Ποϊάνα Κραϊνικούλουι». Ημουν μόνος μου. Όταν βρεθήκαμε αντιμέτωποι, ο Θεός φυλάξοι, και γλύτωσα διότι είχα ένα έλατο και γαντζώθηκα απ’ αυτό. Σάν αστραπή ώρμησε πάνω μου. Όταν αγγίξεις το γουρουνόπουλο, σκόνη σε έκανε. Εκεί μπορείς να πεθάνεις. Και οι κυνηγοί τις φοβούνται. Έτσι φυλάει το αγριογούρουνο τα γουρουνόπουλά του.
Οι χριστιανές μητέρες μόνο, σκοτώνουν τα παιδιά τους! Έτσι είναι οι νόμοι της φύσης που άφησε ο Θεός! Η μητέρα να φυλάσσει τα τέκνα της. Να είναι όμως ο λογικός άνθρωπος χειρότερος από τα ζώα και τα κτήνη και να σκοτώνει τα παιδιά του; Αλλοίμονο σε τέτοιες μητέρες! Θεός φυλάξοι! Όλες οι αμαρτίες είναι βαριές, αλλά αυτή είναι βαρύτερη από όλες. Γι’ αυτό οι Αγιοι Πατέρες την τιμωρούν τόσο βαριά….

H συνέχεια, ‘’κλικ’’ πιο κάτω στο: Read more

π. Θεόδωρος Ζήσης. Πλούτος και πτωχεία


Δημοσιεύτηκε στις 4 Νοέ 2012 από 
π. Θεόδωρος Ζήσης - Κυριακή Ε' Λουκά (2012)- Το οικτρό τέλος του πλουσίου της παραβολής -Τι διδάσκει η Εκκλησία μας για τον πλούτο και την πτωχεία (mp3)
Πηγή: http://www.impantokratoros.gr/720738CF.el.aspx
4-11-2012