Η κρίσις της Εκκλησίας -- του αειμνήστου Ιωάννου Κορναράκη, Ομ. Καθηγητού Παν. Αθηνών

Κρίσις της αρχιερατικής αυτοσυνειδησίας

Η κρίση, η οποία έχει εκσπάσει στους κόλπους της Εκκλησίας, είναι πρωτίστως κρίση της αρχιερατικής αυτοσυνειδησίας! Προτάσσεται βέβαια και προβάλλεται, κατά τις ημέρες αυτές, που οι αποκαλύψεις ποικίλων σκανδάλων συγκλονίζουν τις συνειδήσεις του πληρώματος της Εκκλησίας, ως κρίση, η διαφθορά, η οποία έχει εισδύσει στη ζωή και στον τρόπο λειτουργίας της Εκκλησίας. Αλλά το υπόβαθρο της διαφθοράς αυτής και η αδυναμία της διοικούσης Εκκλησίας να προχωρήσει σε ουσιαστική αυτοκάθαρση, έχουν το αρχικό τους αίτιο στην κρίση της επισκοπικής αυτοσυνειδησίας, η οποία δείχνει να είναι αποξενωμένη από τη συνεργία της με το Άγιο Πνεύμα, δηλ. από τη χάρη του συγκροτούντος τον θεσμό της Εκκλησίας Παρακλήτου Πνεύματος! Αλλά ποια είναι επιγραμματικά τα γεγονότα, που βεβαιώνουν την αποξένωση αυτή;     

Ἀγρυπνία Ἁγίου Νικολάου

Φέρουμε σέ γνώση τῶν εὐλαβῶν Χριστιανῶν ὅτι τήν Πέμπτη 5 Δεκεμβρίου 2019 θά τελεσθεῖ ὁλονύκτια πανηγυρική ἀγρυπνία, κατά τό ἁγιορείτικο τυπικό, ἐπί τῇ ἑορτῇ τοῦ Ἁγίου Πατρός ἡμῶν Νικολάου τοῦ θαυματουργοῦ (6η Δεκεμβρίου).
Θά τεθεῖ σέ προσκύνηση τεμάχιο ἐκ τῶν χαριτοβρύτων λειψάνων τοῦ Ἁγίου.
Ἀπό τίς 10:00 μ.μ. ἕως τίς 4:00 π.μ.
Ἡ πύλη θά ἀνοίξει στίς 9:45 μ.μ. καί θά παραμείνει ἀνοικτή καθ' ὅλην τήν διάρκεια τῶν ἀκολουθιῶν.

IΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣ ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ

Οικομενισμός το βδέλυγμα της ερημώσεως (13ον)


Μωραίνει Κύριος ον βούλεται απολέσαι....Ιανουάριος 1970---Δεκέμβριος 2017
18. 210. 000,  ελληνόπουλα κατακρεουργήθηκαν με αμβλώσεις από τις «Ηρωδιάδες» Eλληνίδες !!!


"και έκραξαν φωνή μεγάλη:  έως πότε, ο δεσπότης ο άγιος και ο αληθινός, ου κρίνεις και εκδικείς το αίμα ημών εκ των κατοικούντων επί της Ελληνίδος γης;"

ΘΕΟΤΟΚΑΡΙΟΝ -- Orthodox Hymns


Η πάντιμος των Ορθοδόξων Παράδοση, μας διδάσκει, ότι η Αειπάρθενος Κόρη ευρέθη η μόνη καθαρά και άμωμος, ώστε να σαρκωθή εξ Αυτής ο πάσης επέκεινα καθαρότητος Υιός και Λόγος του Θεού. Είναι Ναός του Υψίστου υγιασμένος πρώτα με την προσωπικήν Της αγιότητα και αρετήν και ύστερα με την επιφοίτησιν της αγιαστικής δυνάμεως του Αγίου Πνεύματος. Κάθε άλλη υπερτίμηση ή υποτίμηση της Ορθοδόξου αυτής θεωρήσεως αποτελεί ασέβεια και βλασφημία στο πρόσωπό Της και οδηγεί σε αίρεση και πλάνη.


Τη Δ΄ (4η) του Δεκεμβρίου, μνήμη της Αγίας Μεγαλομάρτυρος ΒΑΡΒΑΡΑΣ

Βαρβάρα η ένδοξος του Χριστού Μεγαλομάρτυς έζη κατά τους χρόνους του ασεβεστάτου τυράννου Μαξιμιανού του εν έτει σπδ – τε (284-305) βασιλεύσαντος· κατήγετο δε από την Ανατολήν, εκ πόλεώς τινος, ήτις ωνομάζετο Ηλιούπολις. Κατά την εποχήν εκείνην τοπάρχης της Ηλιουπόλεως ήτο ο πατήρ της Αγίας, όστις ωνομάζετο Διόσκορος, άνθρωπος αρκετά πλούσιος· κατώκει δε εις τι χωρίον λεγόμενον Γελασσόν, το οποίον ήτο μακράν από την Ηλιούπολιν δώδεκα στάδια (2.220 μέτρα περίπου). Ήτο δε η Βαρβάρα μονογενής θυγάτηρ του Διοσκόρου, ωραιοτάτη και πάγκαλος, όχι μόνον κατά την ωραιότητα του προσώπου, αλλά και κατά την ανατροφήν, και ήτο τοσούτον εύτακτος και ευγενής κατά τα ήθη, ώστε οι γονείς αυτής ησθάνοντο δια τούτο εν τη καρδία αυτών υπερβολικήν χαράν και ηθικήν ομού ευχαρίστησιν.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΣτΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΑΥΤΌΤΗΤΕΣ....

ΜΕ ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ : ΤΣΙΠΑΡΙΣΜΑ ΜΕ ΤΗΝ ΒΟΥΛΑ ΤΟΥ ΣτΕ... ΑΠΛΑ ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΑΝ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΉ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΑΥΤΌΤΗΤΕΣ.... 


Με μία σειρά αποφάσεών του, το ΣτΕ έκρινε νόμιμα τα στοιχεία των πολιτών που προβλέπεται να περιέχουν οι νέες ηλεκτρονικές ταυτότητες, που θα διαθέτουν ηλεκτρονικό τσιπάκι («RFID chip»). Αντίθετα, το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε ότι δεν μπορεί να αποθηκεύονται τα στοιχεία που απαιτούνται για τις Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης- εάν τελικά αποφασιστεί να εμπεριέχονται στο τσιπάκι- καθώς αυτό είναι παράνομο.

Οι νέες αστυνομικές ταυτότητες- πέρα από τα έως τώρα δεδομένα- θα περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων μητρώο κοινωνικής ασφάλισης (ΑΜΚΑ), ομάδα αίματος και rhesus (προαιρετικά), την ιδιότητα του κατόχου της ταυτότητας ως συνταξιούχου. Ακόμη, το σχέδιο περιελάμβανε την αποθήκευση των στοιχείων που απαιτούνται για τις υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, προκειμένου ο πολίτης να κάνει συναλλαγές με φορείς του Δημοσίου.

--------------------------------
Ανώνυμος είπε...
"Στο ΣτΕ είχαν προσφύγει περίπου 70 πολίτες, μεταξύ των οποίων ένας αρχιμανδρίτης και 3 πρωτοπρεσβύτεροι, δύο δικηγόροι, η «Εστία Πατερικών Μελετών» και το «Ελληνορθόδοξο Κίνημα Σωτηρίας». Με την προσφυγή τους ζητούσαν να ακυρωθεί η υπ΄ αριθμ. 8200/0-297647/10.4.2018 κοινή υπουργική απόφαση που προβλέπει την έκδοση νέου τύπου δελτίων αστυνομικών ταυτοτήτων με «RFID chip» και παράλληλα καθορίζει τα προσωπικά στοιχεία που θα περιλαμβάνονται."

Πολύ καλά έκαναν!!!

Το άσπρο ψωμί

Ο όσιος ιερομόναχος παπα-Τύχων ( 1884-1968 ), ρώσος στην καταγωγή, ασκήτεψε για εξήντα χρόνια στον Άθωνα. Είχε την συνήθεια, από τη μεγάλη του ευλάβεια στην Παναγία, να διαβάζει πολλές φορές την ημέρα τους χαιρετισμούς κλαίγοντας. 
Ένα θαύμα της Παναγίας στάθηκε η αιτία, για να αποφασίσει ο παπα- Τύχων τη μοναχική του αφιέρωση. Στη Σιβηρία, από όπου καταγόταν, είχαν πολύ σιτάρι και το ψωμί τους ήταν άσπρο. 

π. Θεόδωρος Ζήσης: Οι αιρετικοί αποβάλλονται και αναθεματίζονται

Η συμμετοχή της Ορθοδόξου Εκκλησίας στο λεγόμενο «Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών» είναι πολύ πικρή και άχαρη ιστορία, όπως φάνηκε στο μεγάλο συνέδριο για τον Οικουμενισμό που οργάνωσαν στην Θεσσαλονίκη τον Σεπτέμβριο του 2004 το «Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας» της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και η «Εταιρεία Ορθοδόξων Σπουδών». Στηρίχθηκε σε πρωτοβουλίες και θέσεις μερικών ορθοδόξων κληρικών και θεολόγων, επηρεασμένων από τον Προτεσταντισμό, οι οποίοι από την αρχή του 20ου αιώνος προσπάθησαν και προσπαθούν και σήμερα με τους διαδόχους τους, να ενισχύσουν και εγκαθιδρύσουν την μεγαλύτερη εκκλησιολογική αίρεση και πλάνη, την εγκατάλειψη της αποστολικής και πατερικής διδασκαλίας περί του ότι οι Χριστιανοί πρέπει να έχουν την ενότητα της πίστεως, την ορθότητα των δογμάτων, για να αποτελούν μέλη της Εκκλησίας, για να ανήκουν στο σώμα του Χριστού. Όσοι δεν συμφωνούν με «των Αποστόλων το κήρυγμα και των Πατέρων τα δόγματα» αποβάλλονται από το σώμα της Εκκλησίας και αναθεματίζονται προς το συμφέρον τους, για να οδηγηθούν στην επιστροφή, όπως αυτό πανηγυρικά εκφράζεται την Κυριακή της Ορθοδοξίας, κατά την ανάγνωση του «Συνοδικού της Ορθοδοξίας». Τώρα όχι μόνο δεν αποβάλλουμε και δεν αναθεματίζουμε τις αιρέσεις, αλλά εξισώσαμε, σμικρύναμε και ευτελίσαμε την Una Sancta, την Μία, Αγία Εκκλησία, την καταστήσαμε ένα μικρό ασήμαντο κομμάτι μεταξύ τριακοσίων πενήντα περίπου προτεσταντικών αιρέσεων, την οδηγήσαμε σε βαβυλώνια αιχμαλωσία, της αφαιρέσαμε τον χιτώνα της αληθείας, «τον υφαντόν εκ της άνω θεολογίας», και της φορέσαμε τα ράκη της αιρέσεως και της πλάνης.

ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΤΟΥ ΤΕΜΠΕΛΗ -- Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης

Στὴν ταβέρνα τοῦ Πατσοπούλου, ἐνῷ ὁ βορρᾶς ἐφύσα, καὶ ὑψηλὰ εἰς τὰ βουνὰ ἐχιόνιζεν, ἕνα πρωί, ἐμβῆκε νὰ πίῃ ἕνα ρώμι νὰ ζεσταθῇ ὁ μαστρο-Παῦλος ὁ Πισκολέτος, διωγμένος ἀπὸ τὴν γυναῖκά του, ὑβρισμένος ἀπὸ τὴν πενθεράν του, δαρμένος ἀπὸ τὸν κουνιάδον του, ξωρκισμένος ἀπὸ τὴν κυρα-Στρατίναν τὴν σπιτονοικοκυράν του, καὶ φασκελωμένος ἀπὸ τὸν μικρὸν τριετῆ υἱόν του, τὸν ὁποῖον ὁ προκομμένος ὁ θεῖός του ἐδίδασκεν ἐπιμελῶς, ὅπως καὶ γονεῖς ἀκόμη πράττουν εἰς τὰ «κατώτερα στρώματα», πῶς νὰ μουντζώνῃ, νὰ βρίζῃ, νὰ βλασφημῇ καὶ νὰ κατεβάζῃ κάτω Σταυρούς, Παναγιές, κανδήλια, θυμιατὰ καὶ κόλλυβα. Κ᾽ ἔπειτα, γράψε ἀθηναϊκὰ διηγήματα!
Ὁ προβλεπτικὸς ὁ κάπηλος, διὰ νὰ ἔρχωνται ἀσκανδαλίστως νὰ ψωνίζουν αἱ καλαὶ οἰκοκυράδες, αἱ γειτόνισσαι, εἶχε σιμὰ εἰς τὰ βαρέλια καὶ τὰς φιάλας, πρὸς ἐπίδειξιν μᾶλλον, ὀλίγον σάπωνα, κόλλαν, ὀρύζιον καὶ ζάχαριν, εἶχε δὲ καὶ μύλον διὰ νὰ κόπτῃ καφέν.

Κοινωνικό οίδημα --- Χαράλαμπος Β. Κατσιβαρδάς Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω

Η ολιστική θέαση της πραγματικότητας μας επιτρέπει να συνειδητοποιήσουμε με ενάργεια ότι η αντι-εθνική και η αντι-λαική βιούμενη επίθεση, καθίσταται ολομέτωπη, κυκλωτική και συντεταγμένη.
Τούτο δε, συμβαίνει διότι οι πολιτικοί μας ταγοί καθίστανται ετεροκατευθυνόμενοι εντολοδόχοι των υπερεθνικών διευθυντηρίων, τα οποία διαφεντεύουν τον τόπο μας, έχοντάς τον μετατρέψει σε αποικία συμφερόντων και σε μία άγονη αποθήκη οικονομικών μεταναστών
Η αρπαγή της Ελλάδας, η αντικατάσταση των ελλήνων και η νόθευση των εθνών, αποτελεί ένα οργανωμένο σχέδιο, το οποίο επιβάλλεται δια ιδιαίτατα ισχυρών μέσων εκ των κοσμοεξουσιασθών οι οποίοι επιθυμούν να διαλύσουν τα έθνη, δια της παραχαράξεως της ιστορικής μνήμης, της αλώσεως της γλώσσης και εν γένει κατατείνουν με τις πράξεις και παραλείψεις των, προς τον βίαιο ακρωτηριασμό ενός έθνους, εκ του  παρελθόντος του καθοιονδήποτε τρόπο, εκριζώνουν την συνέχεια του εις τον χρόνο.