ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΙΡΕΣΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ & ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ (ολίγα ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΆ) -- Του αδελφού μας Σταύρου Τ.

Στον ενθρονιστήριο λόγο του, το 1972, δήλωσε ότι θα ακολουθούσε τη γραμμή του Αθηναγόρα κι απεκάλεσε τον Πάπα Παύλο ΣΤ΄ ως πρώτον της καθ΄ όλου Εκκλησίας.
Ο Παραμυθίας Παύλος του έστειλε επιστολή διαμαρτυρίας-προειδοποιήσεως, αλλά δυστυχώς έμεινε μέχρι εκεί.
Το 1979, "λειτουργούντος" του Δημητρίου στην Κων/πολη, "εχοροστάτει" ο Πάπας Ιωάννης Παύλος Β΄ και στο αγαπήσωμεν αλλήλους εξήλθεν εκ του Ιερού ο Δημήτριος κι έκανε λειτουργικό ασπασμό με τον Πάπα κι εν συνεχεία ο Πάπας απήγγειλε το Πάτερ ημών. Λειτουργούντος την επομένη μέρα του Πάπα εις παπικήν παρασυναγωγήν της Κων/λεως, ο Δημήτριος κι η συνοδεία του μετέβησαν προς συμπροσευχή.
Επίσκεψη το 1982 στο Φανάρι του ψευδοαρχιεπισκόπου Αγγλικανικής κι επίσκεψη στην Αγγλικανική το 1987 (Παρών κι ο Βαρθολομαίος)....τέρατα και σημεία κι εδώ
Το 1986 στέλνει εκπρόσωπο στην σατανολατρική "συμπροσευχή" της Ασίζης.
Επίσκεψη του Δημητρίου στο Βατικανό το 1987,(τον αποκαλεί Αγιώτατε Πάπα, αδελφοί εν Χριστώ, μιαρό "συλλείτουργο" στον Άγιο Πέτρο και άλλα πολλά..). Παρών κι ο Βαρθολομαίος, ως Φιλαδελφείας τότε.

ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΝ ΤΗ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ -- Αθωνικά άνθη

Ουδέν σύνθημα είναι τόσον επικίνδυνον σήμερον, όσον είναι το της ενότητος. Σήμερον η ενότης αποτελεί πόθον και απαίτησιν όλων των λαών. Πόθον, διότι η ενότης ευρίσκεται εις τα βάθη της ανθρωπίνης ψυχής. Απαίτησιν, διότι μόνον δια της ενότητος των λαών, δύναται να αποφευχθή ο διαγραφόμενος κίνδυνος ενός πυρηνικού πολέμου. Ποίος τολμά να αντιτεθή εις το σύνθημα τούτο, χωρίς να θεωρηθή ως εχθρός της παγκοσμίου οικογενείας;  Εχαρακτηρίσαμεν το σύνθημα της ενότητος ως επικίνδυνον. Εξηγούμεθα. Αν πρόκηται περί ενότητος, εις το επίπεδον της συνεργασίας και συνυπάρξεως των εθνών και ανοχής, των μεταξύ των καθεστωτικών διαφορών, παρά τον πρόσκαιρον χαρακτήρα της εκβιαζομένης αυτής ενότητος, ουδέν, ίσως, το κακόν υπάρχει. Αν όμως το σύνθημα της ενότητος περιλαμβάνη τον θρησκευτικόν βίον των λαών, όπως ακριβώς και επιζητείται, το πράγμα είναι απατηλόν και ολέθριον, δι’ αυτήν την ιδίαν ανθρωπότητα.

Ιερά Παράκληση Παναγίας «ΕΛΕΥΘΕΡΩΤΡΙΑΣ». Απόδοση Πατέρας Φανούριος ΦΩΣ ΕΚ ΦΩΤΟΣ


Τη ΚΗ΄ (28η) Μαρτίου, μνήμη του Αγίου ΗΡΩΔΙΩΝΟΣ, ενός των Εβδομήκοντα Αγίων Αποστόλων.

Ηρωδίων ο Άγιος του Χριστού Απόστολος ήτο εις εκ των Εβδομήκοντα Μαθητών του Κυρίου, ακολουθών τους Αγίους Αποστόλους και μάλιστα τον κορυφαίον Πέτρον, γενόμενος συνεργός του κηρύγματος του Ευαγγελίου. Έπειτα χειροτονηθείς Επίσκοπος των Νέων Πατρών εδίδασκε και ωδήγει πολλούς εις την Πίστιν του Χριστού. Όθεν συλληφθείς υπό των ειδωλολατρών εν ταυτώ και των Ιουδαίων, εδάρη δυνατά, άλλων μεν δερόντων αυτόν, άλλων δε συντριβόντων το σώμα του δια λίθων και άλλων κτυπώντων αυτόν εις την κεφαλήν· τελευταίον δε κατέσφαξαν αυτόν οι θηριόγνωμοι και ούτως, ετελειώθη, παραδούς την ψυχήν του, ο τρισόλβιος, εις χείρας Θεού.

Μήπως μετά το Κολυμπάρι Κρήτης είναι πιο ευάρεστον στόν Κύριον οι κλειστοί ναοί, από την αναξιότητα τών ιερέων, πού λειτουργούσαν;

Τότε ένας ησυχαστής μου υπενθύμισε την περίπτωση του ασκητού πού, μετά την άλωση τής Κωνσταντινουπόλεως, είδε επάνω στήν αγία Πρόθεση ερειπωμένου Ναού, μία γουρούνα με τα νεογνά της και άρχισε να κλαίει και νά οδύρεται. Τότε ενεφανίσθη Άγγελος Κυρίου και του λέγει· Αββά, τί κλαίεις; Γνωρίζεις ότι, αυτό πού είδες, είναι πιο ευάρεστον στόν Κύριον από την αναξιότητα τών ιερέων, πού λειτουργούσαν; Και ο Αγγελος εγένετο άφαντος.

Καθαρές σοφιστείες του διαβόλου

Aυτή την εποχή όπως η σημερινή, που η κρίση έχει και έκταση και βάθος, η αποκλειστική σωτηρία μας είναι η Αλήθεια, που πρέπει να λέγεται χωρίς φόβο και χωρίς πάθος, υπέρ όλων και εναντίον όλων και να υπηρετείται αντί πάσης θυσίας! Όλα τα άλλα, δήθεν διαλλακτικά και ειρηνικά, είναι παραπλανητικά, ηττοπαθή, υποκριτικά, καθαρές σοφιστείες του διαβόλου, για να τροχοπεδείται ο αγωνιστικός ζήλος, ν' αποκοιμίζονται οι πιστοί, κι' οι υπηρέτες του διαβόλου, οι Παπόδουλοι  οικουμενιστές,  να δρουν ανενόχλητοι!
-----------------------------------
Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

Τό λιτόν αὐτό κείμενον θά πρέπῃ ν' ἀποτελέσῃ πνευματικήν πυξίδα γιά ὅλους μας στό πυκτόν πνευματικόν σκότος πού ζοῦμε, ὅπου πανταχόθεν ἀκούγονται κηρύγματα τοῦ Διαβόλου.

Ο άγιος Αλέξανδρος Αλεξανδρείας γράφει προς συνεπίσκοπόν του:

Στις προθέσεις των μοχθηρών ανθρώπων, τις γεμάτες από φιλαρχία και φιλαργυρία, είναι πάντοτε να επιβουλεύονται τις επαρχίες που φαίνονται μεγαλύτερες. Με ποικίλες προφάσεις λοιπόν επιτίθενται κατά της εκκλησιαστικής ευσεβείας. Στην πραγματικότητα τσιμπημένοι από τον οίστρο του διαβόλου, που ενεργεί μέσα τους, πέφτουν σε όποια ηδονή βρουν μπροστά τους και αποσκιρτώντας από κάθε ευλάβεια καταπνίγουν τον φόβο της κρίσεως του Θεού. Εγώ που τα υφίσταμαι αυτά, αναγκάζομαι να τα επισημάνω στην ευλάβειά σου, ώστε να φυλάγεσαι από τέτοιους ανθρώπους μήπως κάποιος απ΄ αυτούς τολμήση και επικαθήση στη δική σου επαρχία. Είτε αυτοί οι ίδιοι (είναι πράγματι ικανοί να υποκρίνονται και να απατούν οι γόητες), είτε με γράμματα όλο ψεύτικη κομψότητα, μπορούν να κατακλέψουν όποιον τους προσεγγίσει με απλή και αφελή εμπιστοσύνη.

Αυτά έγραφε μεταξύ άλλων, ο άγιος Αλέξανδρος Αλεξανδρείας (4ος μ. Χ. αιών) προς τον συνεπίσκοπό του και συνώνυμό του Αλέξανδρο Θεσσαλονίκης.

Ἡ δοξολογία τοῦ Θεοῦ «ΕΝ ΕΝΙ ΣΤΟΜΑΤΙ ΚΑΙ ΜΙΑ ΚΑΡΔΙΑ» -- Τοῦ κ. Μιχαὴλ Ε. Μιχαηλίδη, Θεολόγου

Μετά τή μνημόνευση τοῦ οἰκείου ἐπισκόπου στή θεία Λειτουργία, ὁ ἱερέας ἀπαγγέλλει τήν ἐκφώνηση – πρόσκληση, γιά τή δοξολογία τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ: «Καί δός ἡμῖν ἐν ἑνί στόματι καί μιᾷ καρδίᾳ δοξάζειν καί ἀνυμνεῖν τό πάντιμον καί μεγαλοπρεπές ὄνομά σου, τοῦ Πατρός καί τοῦ Υἱοῦ και τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, νῦν και ἀεί καί εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων». Ἡ θεία Λειτουργία εἶναι ἀπ’ τήν ἀρχή ὡς τό τέλος, μιά ἀσίγαστη καί «ἐκ βαθέων» γλυκύτατη δοξολογία τοῦ Θεοῦ. Ἄγγελοι καί ἄνθρωποι στην εὐγενέστερη καί μεγαλειωδέστερη λειτουργία τῆς ὕπαρξής τους. Τρισάγιοι καί ἐπινίκιοι ὕμνοι, ἀδιάλειπτα πληροῦν τά σύμπαντα. «Τά οὐράνια συναγάλλεται τῇ γῇ καί τά ἐπίγεια συγχορεύει οὐρανοῖς». «Ἐν ἑνί στόματι καί μιᾷ καρδίᾳ». Μ’ ἕνα στόμα καί μια καρδιά. Οἱ πάντες καί τά πάντα σμίγουν σ’ ἕνα ὑμνολογικό τραγούδι χωρίς φινάλε. Και καθώς λέγει ἡ ἐξαίρετη εὐχή τοῦ Μεγάλου Ἁγιασμοῦ τῶν Θεοφανείων: «Σήμερον τά ἄνω τοῖς κάτω συνεορτάζει, και τά κάτω τοῖς ἄνω συνομιλεῖ».

Δ΄ Χαιρετισμοί από τον Ι. Ν. Αγίας Βαρβάρας


Ο αείμνηστος Ιωάννης Κορναράκης : Σήμερα έπαυσε να είναι το Άγιο Όρος εγγύηση και στήριξη Ορθοδοξίας, έπαλξη παρατάξεως μαρτύρων και ομολογητών Ορθοδοξίας.

Σήμερα το Άγιο Όρος, μοιάζει με αποσαθρωμένο από τον οικουμενισμό και την αίρεση οπωροφυλάκιο, μνημείο πλέον αγιορειτικής εγκαταλείψεως του περιβολιού της Παναγίας!
Το θλιβερό αυτό γεγονός συμβαίνει σήμερα, σε ώρα και στιγμή προχωρημένης αποδυναμώσεως της Ορθοδοξίας από ζωτικές και άγρυπνες δυνάμεις μαρτυρίας και ομολογίας, δεδομένου ότι, σήμερα, επίσκοποι και αρχιεπίσκοποι και
 Πατριάρχες αλλά και κληρικοί και λαϊκοί θεολόγοι, μεταποιούμενοι αλαζονικώς σε τάξη εκκλησιαστικής οικουμενικής συνόδου, αποφθέγγονται άρρητα ρήματα κακοδοξίας, «επ’ αγαθώ» της Ορθοδοξίας! 


Γέροντας Φιλόθεος Ζερβάκος : Οὔτε ἕνας Ἱεράρχης

Εἰς τήν καινοτομίαν καί εἰσαγωγήν τοῦ νέου ἑορτολογίου το 1924, δέν εὑρέθη οὔτε ἕνας Ἱεράρχης νά ὑπερασπισθῇ τό πάτριον ἑορτολόγιον, τό ὁποῖον μυριάδες Ἁγ. Πατέρων, ῾Ιεραρχῶν, Διδασκάλων, Μαρτύρων, Ὁμολογητῶν τό ἐσεβάσθησαν, δέν τό ἤλλαξαν, καίτοι ἐγνώριζον ὅτι ἀστρονομικῶς δέν ἦτο ὀρθόν, ἀλλά ἀπό σεβασμόν πρός τάς Ἁγ. Οἰκουμενικάς Συνόδους καί τούς Ἁγ. Πατέρας οἱ ὁποῖοι τό ἐσεβάσθησαν δέν τό ἔθιξαν, καί διά νά μή γίνῃ σχίσμα εἰς τήν Ἐκκλησίαν, τό ἀφῆκαν καί δέν ἔπαθεν οὐδεμίαν βλάβην, οὐδεμίαν ζημίαν το χριστεπώνυμον πλήρωμα.
---------------------------
Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...
@ 27 Μαρτίου 2020 - 8:53 μ.μ: «Και εμείς έχουμε σιχαθεί τα δικά σου αιρετικο-σχισματικά φληναφήματα που αποδείχθηκαν κουτά!!! Φρόνιμα λοιπόν!»

Χά, χά! Ὁ γνήσιος Οἰκουμενιστής ζητεῖ νά καθήσω φρόνιμα δεχόμενος τά δῆθεν ἀποδεδειγμένα ψέμματά του! Ἀλλά, πότε οἱ Οἰκουμενισταί, ὄχι μόνον ἐσύ ἀλλά καί οἱ ὁμόφρονές σου, ἀπεδείξατε κάτι ἐναντίον τῶν Ὀρθοδόξων; Βεβαίως, ὅταν ὁμιλοῦμε γιά ἀποδείξεις, ἐννοοῦμε ἁγιοπατερικῶς καί ὄχι ἀερολογικῶς, ὅπως κάμνεις ἐσύ! Ἡ ἀπάντησις εἰς τό ἐρώτημα αὐτό εἶναι: Οὐδέποτε!!! Ὑπενθυμίζω δέ εἰς τόν ἀναγνώστην ὅτι πρό ὀλίγων ἡμερῶν ἀπέδειξα εἰς ἕνα κουκουλλοφόρον τοῦ ἰδίου φυράματος μέ τόν ὡς ἄνω ὅτι εἶναι γνήσιοι Οἰκουμενισταί, διότι πληροῦν τόν ὁρισμόν, ἐφόσον Οἰκουμενισμός εἶναι ἡ ἑνότης ἐν τῇ ποικιλίᾳ δογμάτων!

Από την επιστολή του αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου προς Ευδόξιον μετά τον θάνατο του Μ. Βασιλείου:

«Ερωτάς, πως τα ημέτερα. Και λίαν πικρώς, Βασίλειον ουκ έχω, Καισάριον ουκ έχω, τον πνευματικόν αδελφόν και τον σωματικόν. Ο πατήρ μου και η μήτηρ μου εγκατέλιπόν με… τα του σώματος πονηρώς έχει, το γήρας υπέρ κεφαλής, φροντίδων επιπλοκαί, τα των φίλων άπιστα, τα της Εκκλησίας αποίμαντα. Έρρει τα καλά, γυμνά τα κακά, ο πλους εν νυκτί, πυρσός ουδαμού, Χριστός καθεύδει. Τι χρη παθείν; Μία μοι των κακών λύσις, ο θάνατος. Και τα εκείθεν μοι φοβερά, τοις εντεύθεν τεκμαιρομένω».

«Ορθόδοξος Τύπος»: Ο Βαρθολομαίος είναι αστείρευτος πηγή πνευματικής μολύνσεως των Ορθοδόξων.

…Αλλά οι «Ταλιμπάν» του Οικουμενισμού δεν δίδουν σημασίαν εις τοιαύτα ζητήματα. Διότι δεν υπακούουν εις τους Ιερούς Κανόνας, αλλά εις τον Αρχιστράτηγον της Προδοσίας της Πίστεως Οικουμενικόν Πατριάρχην Βαρθολομαίον, ο οποίος υπηρετεί τον Παπισμόν, τον Προτεσταντισμόν εις όλας του τας μορφάς, αλλά όχι την Ορθοδοξίαν. Είναι πηγή πάσης διοικητικής ανωμαλίας εις την Ορθόδοξον Εκκλησίαν και αστείρευτος πηγή πνευματικής μολύνσεως των Ορθοδόξων….ο Αρχιστράτηγος της Προδοσίας της Πίστεως, Οικουμενικός Πατριάρχης, απευθυνόμενος προς τον Πάπαν του είπε ότι αυτός είναι πρώτος εις την Εκκλησίαν της Ανατολής και ο Πάπας εις την Εκκλησίαν της Δύσεως.

«Ορθόδοξος Τύπος» αριθμ. φ. 1804

ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΙ ΘΑ ΠΑΘΑΙΝΕ Ο ΑΓΙΟΣ ΚΥΡΙΛΛΟΣ ΕΑΝ ΔΕΝ ΕΠΕΝΕΒΑΙΝΕ Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ; -- Του αδελφού μας Ιουστίνου

http://orthodox-voice.blogspot.com/2020/03/blog-post_549.html#more

Είναι ένα ερώτημα προς αυτούς που δεν παραδέχονται την αγιότητα του Αγίου Παϊσίου και τον χαρακτηρίζουν ως δήθεν αιρετικό, επειδή δεν αποτειχίστηκε -πως άραγε αφού είχε πια κοιμηθεί- πριν απο αιρετική σύνοδο στο Κολυμπάρι.

Ας σκεφτούν καλά οι " μεγάλοι ερμηνευτές" των ιερών κανόνων τι θα γινότανε με τον Άγιο Κύριλλο, που την είσοδό του στον Παράδεισο την εμπόδιζε ο Άγιος Χρυσόστομος! 
Τον Ιερό χρυσόστομο τον θεωρούσε αιρετικό ο άγιος Κύριλλος! Αν δεν ήταν η Παναγία, τι θα γινότανε ο Άγιος Κύριλλος;

Ας παραδειγματιστούν απο το παραπάνω δραματικό γεγονός,που δημοσίευσε 
λίαν επίκαιρα ο αγαπητός μου αδελφός Κωνσταντίνος, και ας πάρουν το μάθημα οι διάφοροι φανατικοί "ζηλωτές-μεγάλοι ερμηνευτές των ιερών κανόνων " και ας  λογίζονται  την ημέρα που η ψυχούλα τους θα χωριστεί απο το φθαρτό τους σώμα.

Διότι   αν ζητήσουνε  απο τον Άγγελό τους να τους πάει στον Παράδεισο, ίσως   ο Άγγελός τους   να τους πει:


"ξέρεις, βρε παιδί, δεν γίνεται να πας εκεί πάνω, γιατί θα στενοχωριέσαι πολύ , επειδή θα βλέπεις την δόξα του Αγίου Παϊσίου. Καλύτερα να πας πιό κάτω, που είναι και πιό σκοτεινά, για  να μην  πονάνε τα μάτια σου απο το πολύ Φώς"!


Καλή Ανάσταση!
--------------------------------------------------------

Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

Πρόσεχε, κ. Ἰουστῖνε, μήν εἰποῦν ἐσένα τήν φοβεράν ἐκείνην ὥραν: «Δέν γίνεται νά πᾶς ἐπάνω, διότι πιστεύεις οἰκουμενιστικῶς, ὅτι ἡ κοινωνία μετά τῶν αἱρετικῶν δέν εἶναι ἐμπόδιον ἁγιότητος, ἐνῷ στήν πραγματικότητα εἶναι προφανής ἔκπτωσις καί ἀνατροπή τῆς Ὀρθοδοξίας. Διότι ὁ αἱρετικόν δεχόμενος τοῖς αὐτοῦ ἐγκλήμασιν ὑπόκειται καί ὁ ἀκοινωνήτοις κοινωνῶν ἀκοινώνητός ἐστιν, ὡς συγχέων τόν κανόνα τῆς Ἐκκλησίας» (Βλ. V. Laurent καί J. Darrouzes, Dossier Grec de L´Union de Lyon (1273-1277), Institut Francais D´Etudes Byzantines, Paris 1976, σελ. 397-399).Καί κάτι ἄλλο, δευτερεῦον αὐτό, ἀλλά δείχνει ποῦ ὁδηγεῖ ἡ κοινωνία μέ τήν αἵρεσιν. Εἰς τό περιοδικόν «ΕΦΗΜΕΡΙΟΣ» τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, εἰς τό τεῦχος τοῦ Ἰανουαρίου, εἰς τήν σελίδα 14, κάποιος κ. Καριώτογλου γράφει ὅτι ὅταν ὁ γ. Παΐσιος ἐπεσκέφθη τήν Ἱ. Μονήν τοῦ Σινᾶ καί συνήντησε μουσουλμανάκια στήν αὐλή, ἔπαιξε μαζί τους καί στό τέλος τούς εἶπε: «Τώρα νά φωνάξετε δυνατά “δόξα στόν Ἀλλάχ”»! Κι ἐκεῖνα τό ἔκαναν μέ δυνατή φωνή. Ἕνας Μοναχός παρεξηγήθηκε καί εἶπε: «Τί πράγματα εἶναι αὐτά, γέροντα, δόξα στόν Ἀλλάχ, ἐμεῖς εἴμαστε ὀρθόδοξοι χριστιανοί» καί ὁ ἅγιος γέροντας τοῦ ἀπάντησε: «Γιατί ἄλλος νομίζεις εἶναι ὁ Ἀλλάχ ἀπό τόν Θεόν Πατέρα;» (http://www.ecclesia.gr/greek/press/efimerios/index.asp).

Ὅμως, ὅποιος δέν ἔχει τόν Υἱόν δέν ἔχει οὔτε τόν Πατέρα, λέγει τό ἱερόν Εὐαγγέλιον. Βλ. π.χ. Ἰω. 3:36 καί 5:23 καί ἀκόμη πιό καθαρά στό 1 Ἰω. 2:23: «πᾶς ὁ ἀρνούμενος τόν υἱόν οὐδέ τόν πατέρα ἔχει». Συνεπῶς, ὁ Ἀλλάχ εἶναι ψεύτικος θεός. Ὁ «πατριάρχης» Βαρθολομαῖος, ὁ «ἅγιος» Παΐσιος ὁ Ἁγιορείτης (1994+) κ.ἄ. σύγχρονοι ψευδο-θεολόγοι, οἱ ὁποῖοι λέγουν ὅτι ὁ Ἀλλάχ εἶναι δῆθεν ὁ Θεός Πατήρ καί ἄρα τό Ἰσλάμ εἶναι δῆθεν «Ἀβραμιαία Πίστις», εἶναι μεγάλοι αἱρετικοί, χειρότεροι καί ἀπό αὐτόν τόν Ἄρειον.

Ἄς σημειωθῆ ὅτι τό περιοδικόν «ΕΦΗΜΕΡΙΟΣ», τό ὁποῖον εἶναι ἐπίσημον ὄργανον τῆς «Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος» καί ἀπευθύνεται σέ ἱερεῖς, δέν ἔγραψε τά ἀνωτέρω ἐπικριτικῶς γιά τόν π. Παΐσιον, ἀλλά ἐπαινετικῶς!!! Συγκεκριμένως, ἔγραψε: «Ὁ γέροντας γνώριζε πολύ καλά τί ἔλεγε. Ποιός μᾶς λέει ἄν ἡ παιδική ψυχή, κάποια ἀπό ὅλες, δέν συγκράτησε αὐτή τήν ἐμπειρία ὥστε στό μέλλον νά τή δουλέψει μέσα του καί νά γίνει ἀφορμή νά γνωρίσει τό Χριστό»!!! «Ὡραία» ὁμολογία πίστεως! Διδάσκουν σέ ὅλους τήν Πανθρησκείαν, μέ τήν ἐλπίδα ὅτι ἴσως κάποιος προβληματισθῇ μέ τά φανερά ψέμματα πού τοῦ λένε καί ψάξῃ καί βρῇ τήν Ἀλήθειαν!!!

-----------------------------------------
Β τ λ είπε...
Απάντηση στον κ.Χατζηνικολάου για το θέμα της εορτολογικής ενότητας.

Α) Μεγάλη είναι η διαφοροποίησις που συναντάται στην Ιστορία της Εκκλησίας και στην τέλεση των ιερών νηστειών.
Λέει ο Μέγας Φώτιος (μετά την ΣΤ' Οικ. Σύνοδο): "Παρά τας των λειτουργικών ετερότητας τας εν ταις ευχαίς, τας εν ταις επικλήσεσι, τας εν τάξει και ακολουθία, τας εν τω του χρόνου μήκει, και ολιγότητι... Ω ΤΟΥ ΘΑΥΜΑΤΟΣ! ο κοινός άρτος οίνος αίμα χρηματίζει" (Επιστολή β', βιβλίο α', P.G.102.608B).
Παρά το ότι προοδευτικά επικράτησε (στις Εκκλησίες της Ανατολής) η ταυτόχρονη και ομοιόμορφη νηστεία κατά την Μεγάλη Τεσσαροκοστή, εν τούτοις έντονη διαμάχη των Ορθοδόξων σχετική με την ακριβή διάρκειά της συναντάται ακόμη και κατά τον η' αιώνα (Αγίου Ιωάννου του Δαμασκινού, περί των αγίων νηστειών, κεφ. γ', P.G.95,68AB).
Η νηστεία έως και δεκατεσσάρων ημερών που τηρούσαν οι Μοναχοί κατά τον θ' αιώνα προς τιμήν της εορτής του Τιμίου Σταυρού (όπως μας λέει ο Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης {P.G.99,1696D}) είναι σήμερα τελείως άγνωστη όχι μόνο στους λαϊκούς, αλλά και στους Μοναχούς.
Το τυπικό της Μονής του Γαληπίου το σωζόμενον εν τη Μεγίστη Λαύρα, επιτρέπει (αν συμπέση η εορτή του Ευαγγελισμού) κατά την Μ. Παρασκευήν και Μ. Σάββατον την κατάλυσιν ιχθύων ("Εν τη τραπέζη εσθίομεν οψάρια, πίνομεν και οίνον διά την δόξαν και αντίληψιν της υπεραγίας Θεοτόκου".
Το Τυπικόν της Μονής Βατοπεδίου επιτρέπει την κατάλυσιν τούτων, αλλά "χωρίς του Μεγάλου Σαββάτου" (Δημ.Τυπικά Β,89).
Ο Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης επιτρέπει (μετά την ΣΤ' Οικ. Σύνοδο) την κατάλυσι όχι μόνο ιχθύων, αλλά επίσης και"τυρού και ωού" κατά τις ενδιάμεσες εορτές, τα Σάββατα και τις Κυριακές των νηστειών των Αγίων Αποστόλων και των Χριστουγέννων (Υποτύπωσις καταστάσεως της Μονής των Στουδίου, κεφ. ΚΘ', PG.99,1713Δ-1716Α). Ο Άγιος Θεόδωρος επιτρέπει επίσης την καταλύσι ιχθύων και ελαίου κατά τις Τρίτες και Πέμπτες της νηστείας του Δεκαπενταυγούστου (Διδασκαλία Χρονική της Μονής των Στουδίου κεφ. Θ', P.G.99,1700Β), ενώ ο Άγιος Νικόδημος την θεωρεί εσφαλμένη (Πηδάλιο σελ.94).
Δηλαδή, υπάρχει διαστροφή του 56ου Ιερού Κανονα από τον Χρυσόστομο Καβουρίδη και από αυτούς που ακολουθούν τις πλάνες του!

----------------------------------------
Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...
@ 1 Απριλίου 2020 - 4:59 μ.μ.: «Δηλαδή,υπάρχει διαστροφή του 56ου Ιερού Κανονα από τον Χρυσόστομο Καβουρίδη και από αυτούς που ακολουθούν τις πλάνες του!»

Δηλαδή, οἱ ὅποιες παραβάσεις τοῦ 56ου τῆς ΣΤ' ἔχουν γίνει στήν ἱστορίαν, ἄν ἔχουν γίνει, θά πρέπῃ νά ἐκληφθοῦν ὡς σωστές καί ὅτι ἔχουν δῆθεν θέσει εἰς «ἀχρησίαν» τόν ἐν λόγῳ Κανόνα, ὁπότε ὁ κάθε Μασσῶνος «πατριάρχης» ἤ «ἀρχιεπίσκοπος» δύναται, χωρίς Πανορθόδοξον Σύνοδον, νά εἰσαγάγῃ εἰς τήν Ἐκκλησίαν μίαν καινοτομίαν καταδεδικασμένην ὑπό τριῶν Πανορθοδόξων Συνόδων, ἡ ὁποία παραβιάζει καταφώρως τόν ἐν ἐν λόγῳ ἱερόν Κανόνα, προκειμένου νά ἑνωθῇ μέ τούς αἱρετικούς, ἀνατρέπων ἔτσι ὅλην τήν Ὀρθοδοξίαν, καί μάλιστα ἀγνοώντας δύο ἄλλους Πατριάρχες (τόν Δαμιανόν Ἱεροσολύμων καί τόν Φώτιον Ἀλεξανδρείας), οἱ ὁποῖοι τοῦ ἔλεγον ὅτι δέν θ' ἀκολουθήσουν τήν καινοτομίαν, καθότι αὐτή ἅπτεται τοῦ Δόγματος τῆς ἑνότητος, καθώς ἐπίσης ἀγνοώντας τούς Ὀρθοδόξους πιστούς πού τόν ἐκλιπαροῦσαν κλαίοντες νά μήν προβῇ εἰς τήν καινοτομίαν; Αὐτά σέ συνεβούλευε ἐπί τόσες μέρες νά γράψῃς ὁ π.Ε.Τ.; Δέν ἐντρέπεσαι νά γράφῃς ὅτι δῆθεν ὁ Ἅγιος πρ. Φλωρίνης Χρυσόστομος «διέστρεψε» τόν ἐν λόγῳ Κανόνα, ἐπειδή κάποιοι ἄλλοι τόν παρέβησαν, ἄν τόν παρέβησαν, καί ἄγνωστον (σ' ἐμένα) διά ποίους λόγους; Λοιπόν, μήν ἀπευθυνθῇς ξανά σ' ἐμένα ζητώντας ψευδο-διάλογον μέ τέτοια διεστραμμένα ψευδο-επιχειρήματα πού γράφεις. Δέν πρόκειται νά σοῦ ξανα-απαντήσω. Καί κάτι ἄλλο: Ἄλλαξε τό ἑωσφορικόν ψευδώνυμόν σου, ἀπόβαλε τό ἑωσφορικόν θράσος πού ἔχεις, καί σοβαρέψου. Τέλος.

Άγιος Γερμανός Β΄ Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως (1222-1240):

"Εξορκίζω όλους τους λαϊκούς, όσοι είστε γνήσια τέκνα της Ορθοδόξου Καθολικής Εκκλησίας, να φεύγετε ολοταχώς από τους ιερείς που υπέπεσαν στην υποταγή στους Λατίνους, και μήτε σε Εκκλησία να συγκεντρώνεστε μαζί τους, μήτε να παίρνετε οποιαδήποτε ευλογία από τα χέρια τους. Είναι καλύτερα να προσεύχεσθε στο Θεό στα σπίτια σας μόνοι, παρά να συγκεντρώνεσθε στην Εκκλησία μαζί με τους Λατινόφρονες. Ει’ δ’ άλλως, θα υποστήτε την ίδια κόλασι μ’ αυτούς".

Ἱερά Μητρόπολις Πειραιῶς -- ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ

Ἐν Πειραιεῖ τῇ 27 Μαρτίου 2020

ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΗΜΕΡΟΣ ΕΠΙΜΝΗΜΟΣΥΝΟΣ ΔΕΗΣΙΣ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ
ΑΟΙΔΙΜΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΥΡΟΥ ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΥ

Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Πειραιῶς ἀναγγέλει ὅτι τήν Ε΄ Κυριακήν τῶν Νηστειῶν, 5 Ἀπριλίου ἐ.ἔ., εἰς τόν Ἱερόν Καθεδρικόν Ναόν Παναγίας Τριάδος Πειραιῶς θά τελεσθῇ, κεκλεισμένων τῶν θυρῶν, τό τεσσαρακονθήμερον Μνημόσυνον ὑπέρ ἀναπαύσεως τοῦ Μακαριστοῦ καί Ἀοιδίμου Μητροπολίτου πρώην Πειραιῶς Κυροῦ Καλλινίκου.