«Ορθόδοξος Τύπος» : Ο Πατριάρχης μας Συνοδικός του Πάπα!

«Είναι εκτός πάσης αμφιβολίας ότι με σταθερά και καλώς μελετημένα βήματα – όχι όμως με τον νόμιμον και κανονικόν τρόπον – προωθείται το πλησίασμα των κορυφών Ορθοδοξίας και Παπισμού. Όλα δείχνουν ότι δεν είναι πλέον πολύ μακριά η στιγμή, που θ΄ ακούσουμε να διακηρύσσεται και επισήμως η ένωσις των «εκκλησιών». Και τυφλοί ακόμη το βλέπουν μετά την τελευταίαν ενέργειαν του οικουμενικού μας πατριάρχου. Ποιο είναι το νέο οικουμενιστκό βήμα; Στις 18 Οκτωβρίου 2008 ο ορθόδοξος πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως κ. Βαρθολομαίος έλαβε μέρος στην σύνοδο των ρωμαιοκαθολικών επισκόπων στο Βατικανό. Όχι απλώς  παρηκολούθησε τις εργασίες ως ακροατής, αλλά και ωμίλησε αγγλιστί στους παπικούς καρδιναλίους. Με άλλα λόγια έγινε δεκτός ως μέλος στο ανώτατον διοικητικόν όργανον της παπωσύνης, σαν να ήταν ένας καρδινάλιος κι αυτός. Προσοχή, δεν ηυτομόλησεν από την Ορθοδοξίαν στον παπισμό, όπως έκαμε κάποτε ο Βησσαρίων, αλλά μετέσχε στην παπική σύνοδο παραμένοντας ορθόδοξος πατριάρχης. (σ. σ. της «Ορθόδοξης Φωνής»: δια να συνεχίσει το διαβολικό του έργο ως ολετήρας της Εκκλησίας). Αυτό συμβαίνει για πρώτη φορά, είναι πρωτοφανές και ανήκουστο. Αποκαλύπτει πόση εξοικείωσις έχει επέλθει μεταξύ πατριάρχου και πάπα». (Περιοδικόν «Σπίθα» αρ. φ. 667). Παρακολουθούμεν μετά δέους και ανησυχίας τα αντορθόδοξα αυτά βήματα του πατριάρχου Βαρθολομαίου, αναμένοντες τα επόμενα! Άραγε θα ολοκληρωθή ως δεύτερος «Βησσαρίων»; Ίδωμεν.

O Συναξαριστής της ημέρας.

Τρίτη, 14 Οκτωβρίου 2014

Κοσμά του μελωδού, Ναζαρίου, Γερβασίου.

Ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Μελωδὸς ἀνατράφηκε ἀπὸ τὸν εὐσεβῆ Σέργιο, ποὺ ἦταν πατέρας τοῦ Ἰωάννη τοῦ Δαμασκηνοῦ.
Ὁ Σέργιος ἦταν ὑπουργὸς οἰκονομικῶν του Χαλίφη τῶν Ἀράβων. Ὁ Ἰωάννης καὶ ὁ Κοσμᾶς εἶχαν ἀγάπη καὶ ἔφεση πρὸς τὴν μάθηση εἴτε αὐτὴ ἀφοροῦσε τὶς ἐπιστημονικὲς γνώσεις εἴτε τὶς ἱερὲς γνώσεις τῆς θρησκείας μας. Γι’ αὐτὸ τὸ λόγο ὁ Σέργιος προσπαθοῦσε νὰ τοὺς βρεῖ ἕνα σοφὸ δάσκαλο. Ἡ εὐκαιρία ποὺ ἔψαχνε παρουσιάστηκε ὅταν οἱ Ἄραβες σὲ μία λεηλασία ποὺ ἔκαναν στὴ Σικελία ἔπιασαν αἰχμάλωτο τὸν μοναχὸ Κοσμᾶ ἀπὸ τὴν Καλαβρία. Ὁ Σέργιος τὸν ἐλευθέρωσε καὶ τοῦ πρόσφερε τὴν φιλοξενία του μὲ ἀντάλλαγμα νὰ διδάξει τοὺς υἱούς του.
Ὁ Κοσμᾶς ἦταν ἄνδρας ἐγκυκλοπαιδικώτατος, εἶχε σπουδάσει Θεολογία, Φιλολογία, Μαθηματικὰ καὶ ἦταν ἱκανὸς νὰ διδάξει φιλοσοφία καὶ ρητορική. Γνώριζε ἐπίσης μουσικὴ καὶ ποίηση. Ὑπὸ τὴν καθοδήγησή του λοιπὸν ὁ Ἰωάννης καὶ ὁ Κοσμᾶς προέκοψαν λαμπρῶς.
Μετέβησαν στὰ Ἱεροσόλυμα, ὅπου ἔγιναν δεκτοὶ ἀπὸ τὴν Μονὴ τοῦ Ἁγίου Σάββα. Ὁ Κοσμᾶς μετὰ ἀπὸ προτροπὴ τοῦ Πατριάρχη τῶν Ἱεροσολύμων χειροτονήθηκε τὸ 743 ἐπίσκοπος Μαϊουμᾶ, ἡ ὁποία ἀρχαιότερα ὀνομαζόταν Ἀνδήδων καὶ ἦταν παραθαλάσσια πόλη στὴν Παλαιστίνη.
Διετέλεσε τὰ καθήκοντά του μὲ ἐπιμέλεια καὶ εὐσυνειδησία.

Ο Καθ. του Παν. Αθηνών Κ. Μουρατίδης :

Το μέγεθος της θανασίμου απειλής δια την φυλετικήν και εθνικήν ενότητα και ανεξαρτησίαν του Ελληνικού Έθνους δια μέσου των αιώνων εκ του Παπισμού γνωρίζουν και οι άκρω δακτύλω αψόμενοι της Ιστορίας. Τοιαύτην δε φρίκην προεκάλει εις τας συνειδήσεις των Ορθοδόξων Ελλήνων του Βυζαντίου και η σκέψις ακόμη της υποταγής εις τον Παπισμόν, λόγω των διαπραχθεισών υπ΄ αυτού φρικαλεοτήτων εις τον χώρον της Ορθοδοξίας (σταυροφορίαι κλπ.) ούτως, ώστε ο κατά την άλωσιν της Βασιλευούσης Πρωθυπουργός αυτής μέγας δουξ Λουκάς Νοταράς, ευρεθείς προ τραγικού διλήμματος, να διακηρύξη ότι προτιμά και αυτό το σύμβολον της βαρβαρότητος και της απιστίας, το τουρκικόν δηλαδή φακιόλιον, της λατινικής καλύπτρας, εν η συμβολίζεται η μεγάλη έκπτωσις και νοθεία της εν Χριστώ αποκαλυφθείσης Αληθείας! «Κρειττότερον εστι ειδέναι εν μέση τη πόλει φακιόλιον βασιλεύον Τούρκων ή καλύπτραν Λατινικήν». Ασφαλώς δε θα έφθανε τα όρια του αδιανοήτου ό,τι απέρριψαν μετ΄ αγανακτήσεως οι προπάτορές μας του Βυζαντίου και μάλιστα υπό τραγικάς δι΄ αυτούς συνθήκας, να προσφέρη σήμερον ελευθέρως η ελευθέρα Ελλάς και μάλιστα προς ένα καταρρέοντα Παπισμόν.

ΛΟΓΟΝ ΑΓΑΘΟΝ...Πολυέλαιος Θεομητορικών εορτών.


Ένας ταλαίπωρος "ορθόδοξος" γράφει :

Ταλαίπωρε Κωστάκη δεν ήξερε ο άγιος Ιωσήφ ο Ησυχαστής και ξέρεις εσύ; 

Θα χάσεις τον μισθό σου!
Σε παρέσυραν οι παλαιοημερολογίτικες πλάνες!
Αυτές είναι οι πλάνες αδελφέ μου και όχι να λες ότι πλανήθηκε ο άγιος Ιωσήφ που είχε θείες Αποκαλύψεις!
Κάνεις λάθος Κωστάκη, δεν τα ξέρεις καλά τα πράγματα. Έτσι όπως τα λέει το σχόλιο είναι και όχι όπως τα λες εσύ.
Μετανόησε πριν είναι αργά αδελφέ μου.
Μακρυά από τις σχισματικές παλαιοημερολίγιτικες πλάνες.
ΜΑΚΡΥΑ!
Ούτε αίμα μαρτυρίου ξεπλένει τα σχίσματα.


Απάντηση:


Απάντηση:
Είναι λυπηρό να μη μελετάτε για να γνωρίζετε την πίστη την Ορθόδοξη. Έτσι δίνετε την δυνατότητα να σας οδηγούν σαν πρόβατα. Θέλεις να υπερασπιστείς τον κοιμηθέντα μοναχό Ιωσήφ τον Ησυχαστή, χωρίς να έχεις κάνει τον κόπο να μελετήσεις τον βίο του, τα γραπτά του και τις ενέργειές του. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε από τα μέλη της συνοδείας του ο Ιωσήφ ο Ησυχαστής μέχρι τα πενήντα του ήταν ζηλωτής. Από τα πενήντα του έως την κοίμησή του, εννέα χρόνια αργότερα εγκατέλειψε την Σύνοδο του Φλωρίνης και ενώθηκε με τους αγιορείτες τους μνημονευτές του Αθηναγόρα. Και στις δύο τοποθετήσεις του, είχε οπτασίες, οράματα κ.λ.π. Τώρα στα βιαστικά, σε ερωτώ: Πότε ήταν σε πλάνη; Πριν τα πενήντα του στο ζηλωτισμό (με τους παλαιοημερολογίτες όπως γράφεις),  ή μετά τα πενήντα του στους μνημονευτές του Αθηναγόρα; Λογικά πρέπει να ήταν σε πλάνη ή την πρώτη περίοδο της ζωής του μαζί με τους ζηλωτές ή την δεύτερη περίοδο μαζί με τους μνημονευτές. Θα μπορούσε κάποιος να διατυπώσει την γνώμη ότι και στις δύο περιπτώσεις δεν ήταν σε πλάνη. Ότι δηλαδή όπου και αν βρίσκεται κάποιος είτε στη Σύνοδο των ζηλωτών ή με το Πατριαρχείο είναι εντός της Μίας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας.

Επίσης, σχετικά με την απόφασή του να αλλάξει και να ακολουθήσει τους μνημονευτές του Αθηναγόρα, έχουμε τα γραπτά κείμενα από την συνοδεία του ότι είχε πληροφορίες δι οραμάτων ή ενυπνίων για την απόφαση της αλλαγής. Η πρώτη πληροφόρηση του συνιστούσε να «γραπωθεί» από τον  βράχο του Αγίου Όρους αν ήθελε να σωθεί. Δυστυχώς για τον Ιωσήφ τον Ησυχαστή διερμήνευσε σαν Βράχο του Αγίου Όρους την πλειοψηφία των Αγιορειτών μνημονευτών του Αθηναγόρα! 

Θα πρέπει να λάβουμε υπ΄ όψιν ότι οι γραμματικές του γνώσεις ήσαν περιορισμένες. Έτσι δεν είχε την δυνατότητα να έχει γνωρίσει τα συγγράμματα του Βράχου της Ορθοδοξίας Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. Τώρα η δική μου απορία είναι η εξής: Δεν γνώριζε τις διδαχές του Μεγάλου αυτού Αγίου μας Γρηγορίου του Παλαμά του αντιλατινιστή, δεν γνώριζε τουλάχιστον τους 26 Οσιομάρτυρες Ζωγραφίτες που κάηκαν ζωντανοί από τους λατινόφρονες, και την θέση της Κυρίας Θεοτόκου έναντι των λατινοφρόνων;;
 Είναι δυνατόν μοναχός στο Άγιο Όρος αυτή την φοβερή εποχή με τις τόσες προδοσίες των Ταγών της Ορθοδόξου Εκκλησίας (προδοτική Εγκύκλιος του 1920, αλλαγή του ημερολογίου το 1924, ένταξη της Εκκλησίας στο Π.Σ.Ε δηλαδή αναγνώριση των αιρετικών εκκλησιών της Δύσης ως Εκκλησίες του Χριστού, τα τόσα κηρύγματα του Αθηναγόρα υπέρ του Πάπα και της Παπικής εκκλησίας, κ.λ.π.), επαναλαμβάνω είναι δυνατόν να μη γνώριζε τίποτα από όλα αυτά ---ούτε στην ευχή δεν γνώριζε του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού: τον Πάπα να καταράστε—και αποφάσισε να ενωθεί με τον Αθηναγόρα;;;  Είναι ποτέ δυνατόν;;


Αλλά αν είναι ποτέ δυνατόν για τον μοναχό Ιωσήφ τον Ησυχαστή να μη γνώριζε όλα αυτά, τότε τι να πω για σένα ταλαίπωρε Ανώνυμε και για όσους πιστεύουν τα ίδια με σένα;; Φοβερό να μη γνωρίζετε την Ορθόδοξη Πίστη μας!!!

Παναγιώτης Μακρής άφησε ένα νέο σχόλιο για την ανάρτησή σας "Ένας ταλαίπωρος "ορθόδοξος" γράφει :":

Ο γέροντας Ιωσήφ ο Ησυχαστής ήτανε 40 χρόνια με τους ζηλωτές, ο μοναδικός λόγος για τον οποίο τους εγκατέλειψε ήταν η εγκύκλιο που κυκλοφόρησε το 1950, η οποία έκανε λόγο για απώλεια της Θείας χάριτος από τα μυστήρια του νέου ημερολογίου. Η εγκύκλιος αυτή υπογράφτηκε από τον ομολογητή Χρυσόστομο Καβουρίδη, μετά από πιέσεις, ο ίδιος αναφώνησε: υπογράφω αυτά που δεν φρονώ. Ο ίδιος ουδέποτε εφάρμοσε την βλάσφημη αυτή εγκύκλιο, καθώς και 1952 απ'όσο θυμάμαι έκανε γνωστό ότι υπέγραψε την εγκύκλιο ενώ βρισκόταν εν αμύνη.
Ο γέροντας Ιωσήφ ο Ησυχαστής όμως δεν μπορούσε να έχει εν γνώση του τα παραπάνω. Για αυτό και εγκατέλειψε τους ζηλωτές (του Χρυσόστομου Καβουρίδη), επειδή θεώρησε ότι πλανήθηκαν.
Αποφάσισε να ακολουθήσει τα μοναστήρια (μνημονευτές του Αθηναγόρα), επειδή θεώρησε μικρότερο κακό τη μνημόνευση του Αθηναγόρα από την κοινωνία με τους ζηλωτές (οι οποίοι είχαν δογματίσει πλέον ότι πρέπει να ακολουθείτε το παλαιό ημερολόγιο και μόνο αλλιώς δεν υπάρχει σωτηρία), που θεώρησε ότι πλανήθηκαν ομαδικώς (δεν γνώριζε τους λόγους για τους οποίους υπογράφτηκε η εγκύκλιος από τον Χρυσόστομο Καβουρίδη).
Αναφορικά επίσης ο Αθηναγόρας το 1950 δεν είναι εκδηλωθεί φανερά τόσο πολύ, ο γέροντας Ιωσήφ επομένως διάλεξε το μη χείρον βέλτιστον (θεώρησε ότι ήταν η μνημόνευση του Αθηναγόρα). Ο γέροντας Ιωσήφ μας κάνει γνωστό όμως από τα παραπάνω ότι: 1)Θεωρώντας ότι δεν πλανήθηκε, εφόσον βρισκόταν 20 χρόνια στους ζηλωτές σημαίνει ότι αναγνώριζε τους ζηλωτές (παλαιοημερολογίτες) ως μέσα στην Εκκλησία και όχι σχισματικούς.
2) Από γνωστή του οπτασία λόγω της οποίας εγκατέλειψε τους παλαιοημερολογίτες μετά το 1950 εξαιτίας της εγκυκλίου, μας κάνει γνωστό ότι τόσο στο παλαιό όσο και στο νέο τα μυστήρια είναι έγκυρα.
Αν και εφόσον ο γέροντας Ιωσήφ ο Ησυχαστή είναι μεγάλος Άγιος (των οποίο έτσι θεωρώ) τότε αποκλείεται να βρισκόταν σε πλάνη για 20 χρόνια (όσο βρισκόταν στο παλαιό). Συνεπώς μας αποδεικνύει με την στάση του ότι οι παλαιοημερολογίτες δεν είναι σχισματικοί.
Όσον αφορά το ότι εγκατέλειψε τους παλαιοημερολογίτες λόγω της εγκυκλίου, αναφέρω ότι δεν ήταν ο μοναδικός. Ο γέροντας Χρυσόστομος των Σπετσών επίσης το 1950 εγκατέλειψε λόγω της εγκυκλίου τους παλαιοημερολογίτες και επέστρεψε στους νεοημερολογίτες μέχρι και το 1983 οπότε και γύρισε στο παλαιό. Δεν γνωρίζουμε ποια στάση θα είχε τηρήσει ο γέροντας Ιωσήφ αν ζούσε παραπάνω καθώς κοιμήθηκε το 1958, ίσως να επέστρεφε και αυτός στους ζηλωτές.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ άφησε ένα νέο σχόλιο για την ανάρτησή σας "Ένας ταλαίπωρος "ορθόδοξος" γράφει :":

Γιατί τόση ταλαιπωρία ρε παιδιά και τι είναι αυτό που σας μπερδεύει ?. Τόσα χρόνια μαλώνουν οι κοινωνούντες μετά των οικουμενιστών με τους κοινωνούντες μετά των παραταξιακών. Δεν μπορείτε να το καταλάβετε ή δεν θέλετε να το καταλάβετε ότι η αλήθεια είναι στην μέση ?
Μασονικές εντολές επισκόπων στην Εκκλησία είναι : από το 1870 αρχίζει η ΥΠΕΡ-ΠΑΝ-ΑΙΡΕΣΗ των ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΩΝ.
Από το 1924 αρχίζει το ΝΕΟ-ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΙΚΟ ΣΧΙΣΜΑ των ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΩΝ.
Από το 1935 αρχίζει η ΠΑΡΑΣΥΝΑΓΩΓΗ των ΠΑΡΑΤΑΞΙΑΚΩΝ.
Δουλειά της σατανικής μασονίας ήταν αυτή η τριπλέτα της πλάνης.
Γιατί δεν φεύγουν οι πιστοί από αυτές τις τρεις πλάνες ? ματιασμένοι είναι ?
Είναι τόσο δύσκολο ενώ Ο ΑΓΙΟΣ ΤΡΙΑΔΙΚΟΣ ΘΕΟΣ μας έδωσε μυαλό τους ανθρώπους ? Τι μας το έδωσε για να αμαρτάνουμε ?
Όλοι ασχολούνται στο διαδίκτυο τι κάνανε οι γέροντες, τι είπαν οι γέροντες. Θα πάρουμε τα καλά μόνο από τον κάθε γέροντα. Αν δούμε ότι ο γέροντας μπερδεύει δεν τον ακολουθούμε. Τι γεροντο-λατρεία είναι αυτή?
ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ ακολουθάμε και ΤΟ ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ των ΘΕΟΦΟΡΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ των ΙΕΡΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ.
Τα πράγματα είναι πολύ απλά, όποιος θέλει να βρει την λύση υπάρχει η λύση, όποιος δεν θέλει να την βρει και κάνει ότι δεν καταλαβαίνει αυτός θα χάσει την ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ και θα κερδίσει την ΚΑΚΟΔΟΞΙΑ.
Θες άνθρωπέ μου να φύγεις από την υπερ-παν-αίρεση των οικουμενιστών??? ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕΧΡΙ ΑΓΙΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΟΠΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΥΝ ΣΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ γιατί αλλιώς θα τους κοινωνάς θες δεν θες και θα είσαι παναιρετικός οικουμενιστής.
Θες άνθρωπέ μου να φύγεις από το νεο-ημερολογιτικό σχίσμα των οικουμενιστών ???
Ακολουθείς το ΠΑΛΑΙΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΝΕΟ-ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΩΝ ΜΕΧΡΙ ΣΥΝΟΔΟΣ ΑΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥΣ γιατί αλλιώς θα συνεχίσεις να είσαι σχισματικός οικουμενιστής μαζί με αυτούς.
Θες άνθρωπέ μου να φύγεις από τους παρασυνάγωγους επισκόπους όλων των παρατάξεων ???
ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΣΕΙ ΑΓΙΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΚΑΣΕΙ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ γιατί
αλλιώς θα κοινωνάς την παρασυναγωγή τους και θα είσαι παραταξιακός σαν και αυτούς.
Είναι μεγάλη κατάρα πνευματική καταδίκη και θάνατος να μην μπορεί κάποιος πιστός να ξεφύγει από τα δίχτυα της αιρέσεως του σχίσματος και της παρασυναγωγής.
Χρειάζεται πολύ προσευχή και νηστεία. Για να είναι κάποιος ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ χρειάζεται να αθλείται νομίμως κανονικώς ακριβώς δικαίως και Θεαρέστως σύμφωνα με την τάξη της ΜΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ και ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ.

Ο Μακεδονικός Αγώνας δεν έληξε

Κωνσταντίνος Χολέβας


Ο θάνατος του παλικαριού αφύπνισε τον Ελληνισμό και έτσι σώθηκε η Μακεδονία. Στις 13 Οκτωβρίου 1904 ο ανθυπολοχαγός του Πυροβολικού Παύλος Μελάς σκοτώθηκε από τουρκικό απόσπασμα στη Στάτιστα, σημερινό χωριό Μελάς της Καστοριάς. Ηταν εθελοντής, κανείς δεν τον υποχρέωσε να μεταβεί σε ένα έδαφος που ήταν τότε τουρκοκρατούμενο αλλά διεκδικείτο και από τους Βουλγάρους. Ο Μελάς, όπως πολλοί άλλοι αξιωματικοί, αγωνιστές, κληρικοί και εκπαιδευτικοί, εξέφρασε την υποστήριξη του ορθόδοξου Ελληνισμού στους γηγενείς Μακεδόνες, οι οποίοι ανθίσταντο κατά του διπλού κινδύνου. Ζητούσαν απελευθέρωση από τον οθωμανικό ζυγό και απαλλαγή από τα σχέδια του πανσλαβισμού και της Μεγάλης Βουλγαρίας.

Το 1904-1908 εκδηλώθηκε η ένοπλη αποκορύφωση του Μακεδονικού Αγώνος. Η προσπάθεια των Μακεδόνων είχε αρχίσει από το 1870, όταν εκδηλώθηκε η επεκτατική διάθεση των Βουλγάρων με τη σχισματική εκκλησιαστική Εξαρχία και αργότερα με τους ένοπλους κομιτατζήδες. Η μάχη συνεχίζεται και σήμερα, με όπλα τη διπλωματία, την ιστορική γνώση, την πολιτιστική ταυτότητα, την αγάπη για την πατρίδα και για την αλήθεια. Από το 1991 που διαλύθηκε η Γιουγκοσλαβία ένα τεχνητό έθνος, δημιούργημα του κομμουνιστή δικτάτορα Τίτο, απέκτησε κρατική οντότητα και διεκδικεί το όνομα, την Ιστορία και τον πολιτισμό της ελληνικής Μακεδονίας. Για να τιμήσουμε ουσιαστικά τη μνήμη των μακεδονομάχων και για να μη χάσουμε σήμερα όσα κέρδισαν με αίμα οι πρόγονοί μας, οφείλουμε να είμαστε μαχητικοί και επίμονοι.Να μη βιαστούμε να παραχωρήσουμε το όνομα της Μακεδονία, ούτε ως σύνθετο με γεωγραφικό προσδιορισμό, σε ένα κράτος που σπαράσσεται από διαλυτικές τάσεις μεταξύ Σλάβων και Αλβανών.

Αν δεχθούμε τη σύνθετη ονομασία, σε λίγους μήνες ή χρόνους το Ανω ή το Βόρεια θα φύγει με απόφαση της σκοπιανής Βουλής και θα μείνει μόνο το όνομα «Μακεδονία». Και τότε δυστυχώς θα έχουμε βάλει την υπογραφή μας!

Να καταγγείλουμε την Ενδιάμεση Συμφωνία του Σεπτεμβρίου 1995, την οποία οι Σκοπιανοί, από τη μία πλευρά, καταρρακώνουν διεκδικώντας εδάφη και ανύπαρκτες μειονότητες και, από την άλλη, πλευρά χρησιμοποιούν υπέρ αυτών στα διεθνή δικαστήρια.

Να ενδιαφερθούμε για την τύχη της ελληνικής μειονότητος στο κράτος των ψευδομακεδόνων.Και όπως έγραφε ο Ιων Δραγούμης, «ας τρέξουμε να σώσουμε τη Μακεδονία και η Μακεδονία θα μάς σώσει»!