ΚΥΡΙΑΚΗ 24 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 -- ΠΡΟ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ -- Υποδοχή του Θείου Βρέφους

«Αυτός γάρ σώσει τον λαόν αυτού από των αμαρτιών αυτών»
Ένα μόλις εικοσιτετράωρο μάς χωρίζει από την κοσμοσωτήρια ημέρα της Γεννήσεως του Θεανθρώπου. Οι χαρμόσυνες κωδωνοκρουσίες των ναών θ’  αντιλαλούν στα πέρατα της οικουμένης και θ’  ακούμε και πάλιν τους αγγέλους να δοξολογούν το μεγάλο και παράδοξο μυστήριο της σάρκωσης του άναρχου Θεού.
Για τον συνειδητό χριστιανό, που γνωρίζει τι πιστεύει και γιατί ζει, το μυστήριο της σαρκώσεως είναι συγκλονιστικό όχι μόνο γιατί φανερώνει την άφατη κένωση του Θεού για το δικό μας πλουτισμό, αλλά κυρίως γιατί σαν διαρκές μέσα στην Εκκλησία γεγονός, δίνει την δυνατότητα στους ανθρώπους όλων των εποχών να το βιώσουν στην εποχή τους. 
***
Ανώνυμος άφησε ένα σχόλιο για την ανάρτησή σας "ΚΥΡΙΑΚΗ 24 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 -- ΠΡΟ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝ...":

Ένα μόλις εικοσιτετράωρο μάς χωρίζει από την κοσμοσωτήρια ημέρα της Γεννήσεως του Θεανθρώπου.

Ένα εικοσιτετράωρο μας χωρίζει απ΄το ρεβεγιόν, τις ξάπλες, και τις ευχές τύπου καλές γιορτές, και το συνεορτασμό με τους πάσης φύσεως αιρετικούς που δέχονται την Γέννηση του Θεανθρώπου ως γέννηση ενός ξεχωριστού καθ΄ όλα ανθρώπου.
Βεβαίως οι νεορθόδοξοι θέλοντας ή μη συμμετέχουν στον άρτο και θεάματα που προσφέρει απλόχερα η ΝΤΠ (Νέα Τάξη Πραγμάτων), αφού όλοι έτσι κάνουν παγκοσμίως και τα καλικαντζαράκια δίνουν και παίρνουν στις χριστουγεννιάτικες εορτές των δημοτικών σχολείων όπου αφιονισμένοι γονείς με χίλια δυο οικονομικά και άλλα προβλήματα χαριεντίζονται κατά τα λοιπά με τα τάμπλετς και τα σμάρτφονς απαθανατίζοντας τα σιωπηλώς πλειοψηφούντα τέκνα τους που θα αριστεύσουν ως ενήλικες στις ορέξεις, του κάθε πολυεθνικού εργοδότη πληρώνοντας ενοίκιο στη δική τους πάλαι ποτέ ιδιοκτησία.
Καλές αγορές καλές δώροεπιταγές και με το καλό οι εκπτώσεις που έρχονται. Άντε και του χρόνου.
ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ=ΕΝΟΤΗΤΑ=ΣΥΝΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΟΜΟΔΟΞΩΝ

Τα παρόμοια και άλλοι πεπτωκότες φλυαρούσιν.-- του αγίου Θεόδωρου του Στουδίτου

Κάποιοι ηγούμενοι επί αγίου Θεόδωρου του Στουδίτου, δεν είχαν μεν προσχωρήσει στην αίρεση, αλλά, ενώ παρέμεναν στα Μοναστήρια τους, όμως μνημόνευαν τους αιρετικούς! Παρά ταύτα ενόμιζον, ότι πράττουν έργον θεάρεστον και διακριτικόν! Προς αυτούς έγραψε ο Όσιος Πατήρ:
«Και τώρα δέξαι μου, τιμιώτατε πάτερ, ομιλούντα πιο ελεύθερα.
Δέν τυγχάνει εκτός ευθύνης, το να συλληφθής, δηλαδή από ανθρώπους τού βασιλέως και να παραμείνης παρά ταύτα ελεύθερος...
Εάν η οσιότης σου ουδέν έπαθε εκ των ανωτέρω (των βασάνων δηλαδή που υπεβάλοντο οι πιστοί), μετά τήν σύλληψιν, συγχώρα με, αλλά επλανήθης αδελφέ.
Και μή μου δικαιολογήσαι, πως διατηρείς ασφαλείς τας εκκλησίας και τάς άγιογραφίας των ναών, ως καί τό μνημόσυνον του πατριάρχου.
Τα παρόμοια και άλλοι πεπτωκότες φλυαρούσιν.
Τα ανωτέρω δεν δύνανται να διατηρηθούν, εκτός, εάν εγένετο προδοσία της ορθοδόξου ομολογίας.
Διότι σε παρακαλώ, ποια η ωφέλεια, όταν εμείς που λεγόμεθα και είμεθα ναός του Θεού, έχουμε καταστραφή (δια της μη ομολογίας), με το να περιποιούμεθα άψυχους ναούς;...
Αλλοίμονον, άλλοι να αποθνήσκουν, άλλοι να εξωρίζονται, άλλοι να μαστιγώνονται, άλλοι να φυλακίζωνται, άλλους να φιλοξενούν τα όρη, αι ερημίαι, οι βράχοι και τα σπήλαια, και εμείς διαμένοντες στα σπίτια μας να νομίζωμεν, ότι θα παραμείνωμεν αβλαβείς.
Ουδόλως...».
Ταύτα είπα από αγάπη προς σε και ως υπενθύμισιν, ότι οι τα τοιαύτα πράττοντες είναι άξιοι τιμωρίας...».

''ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΠΡΟΔΟΣΙΑΣ'' Π.Σ.Ε


ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΣΤΗ ΠΑΝΑΓΙΑ ΓΟΡΓΟΥΠΗΚΟΟ -ΠΑΤΕΡΕΣ Ι.Μ. ΔΟΧΕΙΑΡΙΟΥ -- Orthodox Hymns


O Συναξαριστής της ημέρας.

Σάββατο, 23 Δεκεμβρίου 2017

Τη ΚΓ΄ (23η) του Δεκεμβρίου, μνήμη των Αγίων ΔΕΚΑ ΜΑΡΤΥΡΩΝ των εν τη Κρήτη μαρτυρησάντων.                                                                                                         

Θαυμαστή και αξιέπαινος είναι η περιβόητος Κρήτη, δια τε το κάλλος και το μέγεθος αυτής, δια τα τείχη και τους λιμένας της, δια την κράσιν και υγείαν του κλίματός της, ως και την αφθονίαν και πλουσιότητα των καρπών της, αλλ΄ ημείς θέλομεν διηγηθή την αληθινήν της αξίαν και ωραιότητα, τον χορόν, λέγω, των θείων Μαρτύρων, τους Δέκα του Χριστού στεφανίτας, οι οποίοι από αυτήν εγεννήθησαν και εις αυτήν υπέρ Χριστού γενναίως εμαρτύρησαν, καθώς θέλει το φανερώσει ο λόγος. Όταν εβασίλευσεν εις την Ρώμην ο ασεβέστατος Δέκιος, εν έτει σν΄ (250) κατέστησεν ανθύπατον εις την Κρήτην άλλον τινά Δέκιον ομώνυμόν του και ομότροπον, όστις ευθύς ως έφθασεν εις την Κρήτην ήρχισε να βασανίζη ανηλεώς και πολυτρόπως τους Χριστιανούς, είτα δε και πικρώς να τους θανατώνη.

Στρατηγός Μακρυγιάννης :

Τό χαρτί τοῦ πατέρα Κοσμᾶ ἔβαλα καί μοῦ τό ἐκαθαρόγραψαν. Καί τό ἐκράτησα ὡς Ἅγιον Φυλαχτόν, πού λέγει μεγάλην ἀλήθειαν. Θά πῶ νά μοῦ γράψουν καλλιγραφικά καί τόν ἄλλον ἀθάνατον λόγον του, «τόν Πάπαν νά καταράσθε ὡς αἴτιον». Θέλω νά τό βλέπω κοντά στά’ κονίσματά μου, διότι τελευταίως κάποιοι δικοί μας ἀνάξιοι λέγουν ὅτι ἄν τά φτιάξουμε μέ τόν δικέρατον Πάπαν, θά ὀλιγοστέψουν οἱ κίντυνοι, τά βάσανα καί ἡ φτώχειά μας, τρομάρα τους.

ΤΑ ΚΑΛΑΝΔΑ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΩΝ του έτους 1930

Καλήν ημέραν, αδελφοί αν είνε ορισμός σας
Χριστούγεννα ορθόδοξα να πω στ’  αρχοντικόν σας.
Χριστός γεννάται σήμερον εν Βηθλεέμ τη πόλει
τας παραδόσεις τας σεπτάς ζητούν οι Αποστόλοι.
Χριστός γεννάται σήμερον «Το δόξα εν υψίστοις»
ν’  ακούση αξιώνεται η ορθοδόξων πίστις.
Εις τα βουνά γυρίζουνε οι ορθόδοξοι έως τώρα
και η εξουσία τρέχει ευθύς χωρίς να λείψη ώρα.
Εις τα βουνά γυρίζουνε για την Ορθοδοξίαν
και αντί αστέρος τον Σταυρόν φέρουν στην Εκκλησίαν.
Και κάθε χρόνο που περνά με πόθο ερωτώμεν
σε ποιο βουνό, σε ποιο Ναό για να λειτουργηθώμεν.
Ακούσας δε ο Χρυσόστομος Δεσπότης θηριώδης
στέλνει στρατόν και δύναμιν να σφάξη ως Ηρώδης.
Πλην ο σταυρός εξ ουρανού βγαίνει και μας φωτίζει
Ορθοδοξίας καύχημα και θάρρος μας δωρίζει.
Δεν θέλουμε τα φράγκικα του Πάπα να ακούμε
κι’  αυτούς που τα πιστεύουνε ποτέ να μη τους δούμε.
Δεν θέλουμε τα φράγκικα, μόνον Ορθοδοξία
τας παραδόσεις τας σεπτάς ζητάει η Εκκλησία.
Δεν θέλουμε τα φράγκικα παπάδων κουρεμένων
κατάρες κι’  αναθέματα στην κεφαλήν τους μένουν.
Έτη καλά να ζήσετε με δόξα και ευτυχία
και όλοι πάντα σταθεροί εις την Ορθοδοξία.
***
Ο telemaxos doumanis άφησε ένα σχόλιο για την ανάρτησή σας "ΤΑ ΚΑΛΑΝΔΑ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΩΝ του έτους 1930":

ΕΤΣΙ ΕΝΕΡΓΟΥΣΑΝ ΠΑΝΤΑ ΟΙ ΑΓΡΑΜΜΑΤΟΙ ΣΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΑΛΛΑ ΘΕΟΛΟΓΟΙ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΙΣΤΕΩΣ ΑΓΡΑΜΜΑΤΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ! ΔΕΝ ΕΠΙΣΤΟΛΟΜΑΧΟΥΣΑΝ, ΔΕΝ ΚΑΝΑΝΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΕΠΙ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΠΡΟΣ ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΜΕΓΑΛΟΣΤΟΜΩΝ ΚΗΡΥΓΜΑΤΩΝ, ΟΤΑΝ ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΑΝ ΠΑΡΕΚΛΗΣΗ ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗ ΣΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΣ Ή ΣΤΑ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ, ΑΜΕΣΩΣ ΕΚΑΝΑΝ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ -Φεύγετε τους κακοδόξους ως φεύγει τις από όφεως- ΔΕΝ ΠΕΡΙΜΕΝΑΝ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΜΕΓΑΛΕΣ ΣΥΝΟΔΟΙ, ΠΟΥ ΜΑΤΑΙΑ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ ΟΙ ΣΗΜΕΡΙΝΟΙ ΛΑΛΙΣΤΑΤΟΙ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΑΘΕΣΤΑΤΟΙ- ΑΝΤΙ-ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ -, ΚΑΙ ΕΝΟΣΟ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΠΙΝΕΙ Ο ΟΦΙΣ!

Οἱ Ἥρωες τῆς Πίστεως - π. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (Πρό τῆς Χριστοῦ Γεννήσεως)


Ο αγώνας της Συνάξεως της Γαζέας στοχεύει σε στόχο ανέφικτο εκ των προτέρων.

Ανώνυμος άφησε ένα σχόλιο για την ανάρτησή σας "ΣΥΝΑΞΙΣ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΑΧΩΝ -- Ἀνακοι...":

Η ενημέρωση του Πιστού Λαού και ο αγώνας ενάντια στην "Σύνοδο" του Κολυμπαρίου είναι ορθές ενέργειες, αλλά τα όσα γράφετε για την Απόφαση της Εκκλησίας της Ρωσίας είναι υπερβολικά, καθώς και οι ελπίδες στους Ρώσους είναι μάταιες, διότι και αυτοί ακολουθούν φιλοοικουμενιστική πορεία από πολλών ετών. Βεβαίως είναι θετικό το γεγονός ότι οι Ρώσοι δεν αποδέχθηκαν τον Πανορθόδοξο Χαρακτήρα της "Συνόδου " του Κολυμπαρίου καθώς και τις Αποφάσεις της, αλλά αυτό το έπραξαν από ότι οι ίδιοι είπαν, διότι δεν υπήρχε Πανορθόδοξη Ομοφωνία όχι γιατί θεωρούν την "Σύνοδο" του Κολυμπαρίου Αιρετική. Η μη αποδοχή για τον παραπάνω λόγο δεν είναι Καταδίκη της "Συνόδου" της Κρήτης, ούτε Ακύρωση της "Συνόδου " αυτής. Η στρατηγική της Συνάξεως της Γαζέας να γίνει μία Μεγάλη Σύνοδος από την Εκκλησία της Ρωσίας με την συμμετοχή και των άλλων τριών Εκκλησιών που δεν μετείχαν στην Κρήτη, καθώς και με την συμμετοχή Επισκόπων που δεν συμφωνούν με τις αποφάσεις της "Συνόδου" της Κρήτης για να Καταδικαστεί η "Σύνοδος" του Κολυμπαρίου δεν είναι εφικτή και ούτε η Εκκλησία της Ρωσίας ή κάποια από τις άλλες τρείς Εκκλησίες συμμερίζεται αυτή την άποψη και προοπτική, οπότε ο αγώνας της Συνάξεως της Γαζέας στοχεύει σε στόχο ανέφικτο εκ των προτέρων. Είναι φανερό ότι ο αγώνας πρέπει να συνεχισθεί, αυτό είναι το καθήκον μας ως Ορθόδοξοι, αλλά οι στόχοι μας πρέπει να είναι ρεαλιστικοί και η Καταδίκη της "Συνόδου" του Κολυμπαρίου να ξεκινήσει από εμάς πρώτα τον Λαό και τον Ευσεβή Κλήρο που αποτελούμε το Σώμα Της Εκκλησίας, με ΑΝΑΦΩΝΗΣΗ, σε κείμενα Καταδίκης, των ετεροδιδασκαλιών και καινοτομιών της Πίστεως που έγιναν αποδεκτά στις Αποφάσεις της "Συνόδου" του Κολυμπαρίου. Με αυτό τον τρόπο θα εκφράσουμε δημόσια, ότι το Σώμα της Εκκλησίας ο Λαός, δεν αποδέχεται την "Σύνοδο" αυτή και θα ασκήσουμε πραγματική πίεση στους Αρχιερείς που διαθέτουν Ορθόδοξη Συνείδηση να αντιδράσουν και εκείνοι δυναμικά στην Επισημοποιημένη πλέον Συνοδικά Αίρεση του φιλοοικουμενισμού.