Όλα ετελείωσαν, φεύγω, ευλογείτε!

Μόλις, λοιπόν, έσκυψε κάτω ο πατήρ Α...νιος, ο Γέροντας κοιτούσε επιμόνως τον ουρανό πάνω, δύο-τρία λεπτά, έβλεπε ότι κάτι ερχόταν. Θα ήταν ο Αρχάγγελος Μιχαήλ που του είχε υποσχεθή ότι θα ξανέλθη «άχρι καιρού». Πήγε να τους μιλήση, να τους πη τι βλέπει, γιατί ήταν πολύ διδακτικός. Ήθελε να μιλήση, αλλά σταμάτησε, δέθηκε η γλώσσα του. Δεν του επετράπη εκείνη την στιγμή να μιλήση. Κατόπιν γυρίζει και πλήρης νηφαλιότητος και ανεκφράστου ψυχικού θάμβους είπε: --Όλα ετελείωσαν, φεύγω, ευλογείτε! Και με τις τελευταίες αυτές λέξεις έπιασε το χέρι του πατρός Α...νίου, του αχώριστου συνασκητού του, για να τον χαιρετήση για τελευταία φορά. Τότε έγειρε το κεφάλι του δεξιά, ανοιγόκλεισε δύο-τρεις φορές ήρεμα το στόμα και τα μάτια, και τρεις αναπνοές πήρε, και αυτό ήταν. Με όλο τον νου υγιούς ανθρώπου, παρέδωσε την ψυχή του «εις χείρας Εκείνου» τον Οποίον πόθησε και δούλεψε εκ νεότητος.

Αυτοκτονούμεν!!!

Ιανουάριος 1970---Δεκέμβριος 2011

15 .210 .000, ναι σωστά διαβάσατε,
δεκαπέντε  εκατομμύρια διακόσιες δέκα χιλιάδες ελληνόπουλα κατακρεουργήθηκαν από τις αμβλώσεις!!!


Με το εθνικό έγκλημα της νομιμοποιήσεως των αμβλώσεων και μάλιστα με δαπάνες του κράτους, δια του Ν. 1609 του 1986.

Με την έντεχνη από το  1980  αλλοίωση της ομοιογένειας των Ελλήνων με περίπου
3.000. 000 λαθρομεταναστών, οι περισσότεροι εξ αυτών είναι
Μουσουλμάνοι.

Και τώρα με την έντεχνη σταδιακή απονομή της ελληνικής ιθαγένειας σε μετανάστες και λαθρομετανάστες, είναι όντως τραγικόν, ευρισκόμεθα προ της απειλής αλλοιώσεως και μειώσεως του ελληνικού πληθυσμού, και οι υπεύθυνοι του έθνους συνεχίζουν να νομιμοποιούν και να πληρώνουν δια 350 χιλιάδες περίπου, εκτρώσεις, ετησίως.

Αυτοκτονούμεν!!!

"και έκραξαν φωνή μεγάλη λέγοντες· έως πότε, ο δεσπότης ο άγιος και ο αληθινός, ου κρίνεις και εκδικείς το αίμα ημών εκ των κατοικούντων επί της Ελληνίδος γης;"