Χορωδιακόν Σε υμνούμεν Σε ευλογούμεν Αξιον εστίν


 

Τη Β΄ (2α) του Ιανουαρίου, μνήμη του εν Αγίοις πατρός ημών ΣΙΛΒΕΣΤΡΟΥ Πάπα Ρώμης.

Σίλβεστρος ο μακάριος πατήρ ημών ήτο από την μεγαλόπολιν Ρώμην, την ζηλευτήν και περίφημον. Κατά την νεότητά του εχρημάτισε μαθητής Ιερομονάχου τινός και κληρικού της αυτής Μητροπόλεως, όστις εκαλείτο Κυρίων, άνθρωπος θεοφιλής, σοφός, και εις την πίστιν Ορθόδοξος. Παρά τούτου διδαχθείς ο μακάριος Σίλβεστρος εφύλαττε τα ορθά της πίστεως ημών δόγματα, και μιμούμενος τας αρετάς του διδασκάλου του επρόκοπτε καθ’ εκάστην εις την ευσέβειαν, κηρύττων την αλήθειαν, χωρίς ουδόλως να υπολογίζη τον εκ των Ελλήνων φόβον και κίνδυνον. Ήτο δε κατά πολλά φιλόξενος, και υπεδέχετο όσους ξένους έβλεπε να έρχωνται από άλλους τόπους, και τους περιεποιείτο πλουσίως. Μεταξύ των άλλων ξένων ήλθε ποτε και τις Ιερομόναχος, ονόματι Τιμόθεος, όστις ήλθεν από την Αντιόχειαν, και εκήρυττε τον Χριστόν πανταχού ως Απόστολος.

Tρέμουν τά φασιστόμουτρα τήν Ἀλήθειαν!!!

 ἡ ποινικοποίηση τῆς ἐλευθερίας τοῦ λόγου:

Hi Silver S.,

Our team has reviewed your content, and, unfortunately, we think it violates our medical misinformation policy. We've removed the following content from YouTube:

Video: Opinion: Dr BhakdiWarning

 

 

We know that this might be disappointing, but it's important to us that YouTube is a safe place for all. If content breaks our rules, we remove it. If you think we've made a mistake, you can appeal and we’ll take another look. Keep reading for more details.

 

How your content violated the policy

 

YouTube doesn’t allow claims about COVID-19 vaccinations that contradict expert consensus from local health authorities or the World Health Organization (WHO). Learn more here.

-----------------------------

Ο/Η Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

"YouTube doesn’t allow claims about COVID-19 vaccinations that contradict expert consensus from local health authorities or the World Health Organization (WHO)."

This is a huge joke, which made me laugh a lot! Youtube baptizes "experts" the liars and virtually illiterate "professors" and "doctors" who appear on TV on a daily basis and argue strongly (by shouting, that is, as they have no scientific evidence to present) that the "vaccines" are "absolutely effective and safe," they "save lives," they will build an "immunity wall"(!!!), etc. etc. All that is pure propaganda, and, as Cardiologist Dr. K. Arvanitis has pointed out, precisely the opposite of what they say is true!!! We have a true pandemic of lies! Shame on you, Youtube!

Στοιχεῖα πού καταρρίπτουν τό ἀφήγημα τῶν συνωμοτῶν

DR SUCHARIT BHAKDI: ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΝΕΚΡΩΝ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΕΝΩΝ ΑΠΕΔΕΙΞΑΝ ΕΠΙΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ


-------------------------
 Ο/Η Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

Ἄκρως σημαντικόν βίντεο πού ὅλοι πρέπει νά ἰδοῦν! Εὐγνωμονῶ ἀπό βάθους καρδίας τόν ἀδελφόν Κωνσταντῖνον δι' αὐτήν τήν ἀνάρτησιν, ἡ ὁποία ἰσοπεδώνει κυριολεκτικῶς τό ψευδές ἀφήγημα τῶν μαριονεττῶν πού «κυβερνοῦν» τόν κόσμον, στόχος τῶν ὁποίων εἶναι ἡ κατάργησις σχεδόν ὅλων τῶν ἐλευθεριῶν τῶν λαῶν, ἡ κατάργησις τῆς Ὀρθοδοξίας, ἡ καταστροφή τοῦ κοινωνικοῦ ἱστοῦ καί τῆς οἰκονομίας, ἡ μείωσις τοῦ πληθυσμοῦ κ.λπ., ἔτσι ὥστε νά ἐπιβάλουν εὐκόλως τήν δαιμονικήν «Μεγάλην Ἐπανεκκίνησιν»!


Σοκ από University of Oxford: Η 3η δόση της Pfizer αυξάνει ραγδαία τις μυοκαρδίτιδες στους νέους κάτω των 40 ετών

 Οι άντρες κάτω των 40 ετών είναι πιο πιθανό να εμφανίσουν φλεγμονή της καρδιάς κυρίως μυοκαρδίτιδα αφού λάβουν ενισχυτική 3η δόση του εμβολίου της Pfizer σε σχέση με την νόσηση από COVID-19Σε μια νέα ηχηρή και σκληρή προειδοποίηση προβαίνουν το University of Oxford αλλά και άλλα Πανεπιστήμια σε μια νέα μελέτη που δημοσίευσαν στο medrxiv.

Ποια τα συμπεράσματα της μελέτης;

----------------------

Ο/Η Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

Ἀφιερώνεται στούς ψευδολόγους τῶν κυβερνητικῶν καναλιῶν πού θέλουν νά «ἐμβολιάσουν» ὑποχρεωτικῶς ἀκόμη καί τά ... κουνούπια!

Η Όμικρον είναι δώρο Χριστουγέννων από το Θεό!

Καθηγητής Robert Malone επινοητής τεχνολογίας mRNA εμβολίων: η Όμικρον είναι δώρο Χριστουγέννων από το Θεό! Είναι σαν ένα εμβόλιο με ζωντανό εξασθενημένο ιό. Διαπερνάει τα εμβόλια ως και την 3η δόση. Είναι υπερμεταδοτική αλλά δεν σκοτώνει γιατί άλλαξε στόχο μόλυνσης. Μόνο 10 άτομα έχουν πεθάνει παγκοσμίως από την Όμικρον. 

Προσκεκλημένος στο Fox News,ο Dr. Robert Malone επινοητής της τεχνολογίας των mRNA εμβολίων έκανε αποκαλύψεις που εξέπληξαν την παρουσιάστρια Laura Ingraham.

Ο Καθηγητής Robert Malone μοριακός βιολόγος, επιδημιολόγος, ανοσολόγος- λοιμωξιολόγος εξηγεί ότι η παραλλαγή Omicron διαπερνάει τα εμβόλια, είναι εξαιρετικά μεταδοτική αλλά δεν σκοτώνει, δώρο Χριστουγέννων από τον ίδιο τον Θεό όπως χαρακτηριστικά είπε.

----------------------

Ο/Η Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

Ὁ ἀληθινός Ἐπιστήμων, Professor Robert Malone, ὁ ὁποῖος ἐφηῦρε τήν τεχνολογίαν mRNA, λέγει ὅτι τά «ἐμβόλια» πού ὑπάρχουν εἶναι ἄχρηστα διά τήν παραλλαγήν «Ο», ἡ ὁποία εἶναι μέν ὑπερμεταδοτική, ἀλλά τόσον ἠπία, ὥστε θά πρέπῃ νά θεωρηθῇ «Χριστουγεννιάτικον δῶρον» τοῦ Θεοῦ πρός τόν ἄνθρωπον, ἐννοῶν ὅτι θά κολλήσουμε ὅλοι καί θ' ἀναπτύξουμε ἀντισώματα χωρίς νά κινδυνεύουμε νά πεθάνουμε, θά λειτουργήσῃ δηλαδή ὡς ἕν πραγματικόν ἐμβόλιον, μέ τήν κλασσικήν ἔννοιαν τοῦ ὅρου. Ὅπως λέγει στό βίντεο ὁ κ. Malone, τό καλόν αὐτό νέον ἀπεγοήτευσε τούς «πολιτικούς»! Ἄς μοῦ ἐπιτραπῇ νά προσθέσω ἐπ αὐτοῦ ὅτι οἱ γαλάζιοι, κόκκινοι καί πράσινοι «πλασιέ ἐμβολίων» ἀνεμένετο ν' ἀπογοητευθοῦν μέ τό καλόν αὐτό νέον, διότι θά ἔχουν τώρα πρόβλημα νά προωθήσουν τίς «θανατηφόρες ἐνέσεις» (Dr. Vladimir Zelenco) καί νά μειώσουν τόν πληθυσμόν! Διό καί ἑτοιμάζονται, ὡς γνήσιοι φασῖσται, ψεῦται καί προδόται πού εἶναι, νά ἐπεκτείνουν τίς ὑποχρεωτικότητες, τά πρόστιμα, τούς ἀποκλεισμούς, τά δαιμονικά τους ψεύδη κ.λπ.

Reading from the Synaxarion:

Circumcision of Our Lord and Savior Jesus Christ

Since the Mosaic Law commands that if a woman give birth to a male child, he should be circumcised in the foreskin of his flesh on the eighth day (Lev. 12:2-3), on this, the eighth day from His Nativity, our Saviour accepted the circumcision commanded by the Law. According to the command of the Angel, He received the Name which is above every name: JESUS, which means "Saviour" (Matt. 1:21; Luke 1:31 and 2:21).