Αγιοποιήσεις -- Του Αθανασίου Σακαρέλλου, θεολόγου

ΚΟΣΜΑΣ:
2. Η Εκκλησία, που δεν καινοτόμησε το 1924, απέκτησε το 1962 «κοινωνία» με την Υπερόρια Ρωσική Σύνοδο, χωρίς ν’ ανακύπτει κανένα πρόβλημα από την «κοινωνία» αυτή, όπως είδαμε πιό πάνω. Την «κοινωνία» αυτή διατήρησε ατυχώς μέχρι τα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του1980. Βλέπουμε, δηλ ότι η εκπροσώπηση της Εκκλησίας κάνει ενίοτε λάθη. Τουλάχιστον να μπορεί να τα διορθώνει. Και τα διόρθωσε, με την οριστική παύση της «κοινωνίας» της με τη Σύνοδο αυτή, μολονότι από αυτή έλαβε κάποτε την ιερωσύνη. 
Πρόβλημα δημιουργείται το 1965, που η Νεοημερολογίτικη Εκκλησία
 
ενώθηκε με τον Πάπα. Βέβαια, αυτό στην αρχή, τα πρώτα χρόνια κρατήθηκε μυστικό, οπότε ίσως δικαιολογείται μιά παράταση χρόνου, που μπορεί να είναι ανεκτή μιά τέτοια κατάκριτη «κοινωνία».
 
Πάντως, αυτό που είναι γεγονός, είναι το ότι τα Πατριαρχεία, λόγω πιέσεων της Μόσχας έπαυσαν την «κοινωνία» με την Υπερόρια Ρωσική Σύνοδο. Το ότι σποραδικά ενίοτε συλλειτουργούσαν κληρικοί της Ρωσικής Διασποράς με κληρικούς της Σερβίας, ή των Ιεροσολύμων, το κατάκριτο αυτό γεγονός, για το οποίο ο
Misha έχει δίκηο, δεν καταλύει τον γενικό κανόνα της μη ύπαρξης «κοινωνίας» της Ρωσικής αυτής Συνόδου με τους καινοτόμους, αφού αυτή ήταν η γενική αρχή, που δέσποζε τότε! 

3. Ο αδελφός
Misha με τη στάση του αυτή έναντι της Εκκλησίας του Χριστού, που δεν δέχτηκε το Φράγκικο, ή Γρηγοριανό Ημερολόγιο αποβλέπει στο να καταλήξει στη διατύπωση του ερωτήματός του, που έχει ούτω: 

« Άρα τι;;;;; Χάθηκε η Χάρις του Θεού από της γης;;;;; Εξέλιπε η ιερωσύνη;;;
ΜΗ ΓΕΝΟΙΤΟ!!! ΑΠΑΓΕ ΤΗΣ ΒΛΑΣΦΗΜΙΑΣ!!!» 

Όχι, αδελφέ μου! Ούτε η Χάρη του Θεού χάθηκε, ούτε η ιερωσύνη εξέλιπε! Εξακολουθεί να υπάρχει στην Εκκλησία, η οποία Εκκλησία υπάρχει και μετά το 1924, και η οποία δεν φράγκεψε! όχι στη παπική Εκκλησία, τα μυστήρια της οποίας αναγνωρίζετε, ούτε στους Λατινόφρονες ποιμένες σας και γεροντάδες σας, με τους οποίους «αδιαλείπτως» «κοινωνείτε»!
 


Συνεχίζεται

Ύμνοι εις την Θεοτόκον Greek Orthodox Hymns to the Mother of God

O Συναξαριστής της ημέρας.

Τρίτη, 21 Φεβρουαρίου 2017

Τιμοθέου του εν Συμβόλοις, Ευσταθίου επισκόπου Αντιοχείας, Ιωάννου Κωνσταντινουπόλεως και Ζαχαρίου Ιεροσολύμων.

Ὁ Ὅσιος Τιμόθεος, ὅπως προκύπτει ἀπὸ τὴ σῳζόμενη Ἀκολουθία αὐτοῦ, ἔζησε κατὰ τὴν περίοδο τῆς εἰκονομαχίας καὶ καταδιώχθηκε ἀπὸ τοὺς εἰκονομάχους. Ἀκολούθησε τὸ μοναχικὸ βίο καὶ ἐκάρη μοναχὸς σὲ πολὺ νεαρὴ ἡλικία. Ἀσκήτεψε θεοφιλῶς καὶ διέπρεψε στὴ σωφροσύνη καὶ παρθενία γενόμενος δοχεῖο τῆς χάριτος τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Διακρίθηκε δὲ στὴν φιλανθρωπία καὶ ὑπῆρξε τροφὴ τῶν πεινώντων καὶ προστάτης τῶν ὀρφανῶν.

Ἡ ἀναφορὰ τῶν Συναξαριστῶν στὴ διατύπωση «ἐν τοῖς Συμβόλοις» ἴσως φανερώνει τὸν τόπο τοῦ ἐνταφιασμοῦ τοῦ ἱεροῦ λειψάνου αὐτοῦ.
Ὁ Ὅσιος Τιμόθεος κοιμήθηκε μὲ εἰρήνη σὲ βαθὺ γῆρας.

ΑΘΕΪΑ, Η ΣΙΩΠΗ ΔΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΙΝ -- Τοῦ αείμνηστου Στεργίου Σάκκου, Ὁμοτ. Καθηγητοῦ Α.Π.Θ.

Εἶναι γεγονός ὅτι ὁ σύγχρονος ἄνθρωπος δέν πολυενδιαφέρεται γιά τά πνευματικά καί μάλιστα γιά τά δογματικά θέματα, πού ἀποτελοῦν τό θεμέλιο καί τήν πηγή τῆς πνευματικῆς ζωῆς καί τῆς σωτηρίας. Ἡ σημερινή κουλτούρα καί γενικότερα ἡ περιρρέουσα ἀτμόσφαιρα ὄχι μόνο εὐνοεῖ μιά τέτοια νοοτροπία ἀλλά καί ἐξωθεῖ σʼ αὐτήν. Ἄλλωστε τό στίγμα τοῦ «φονταμενταλισμοῦ» καί ἡ μομφή τῆς μισαλλοδοξίας συνοδεύουν ἀνεξέλεγκτα κάθε προσπάθεια γιά τήν διατήρηση τῶν παραδεδομένων ἀξιῶν, πού ἀποτελοῦν τά θεμέλια τοῦ πολιτισμοῦ καί τῆς πνευματικῆς μας οἰκοδομῆς.
Κάτω ἀπό ὅλες αὐτές τίς ἔμμεσες πιέσεις ὁ σημερινός ὀρθόδοξος χριστιανός ἀβασάνιστα ἀποδέχεται τά δελεαστικά κηρύγματα Οἰκουμενισμοῦ, αὐτοῦ τοῦ ὁδοστρωτήρα καί ἰσοπεδωτῆ τῶν δογμάτων, καί περνᾶ στά «ψιλά γράμματα» τίς δογματικές διαφορές.

Mητρ. Καλαβρύτων κ. ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ : ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΞΙΟΤΙΜΟΝ κ. ΚΥΡΙΑΚΟΝ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΝ

ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟ «ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ» ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

 ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΞΙΟΤΙΜΟΝ

Κ. ΚΥΡΙΑΚΟΝ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΝ

ΑΡΧΗΓΟΝ ΤΗΣ Ν.Δ.Αγαπητέ μοι κ. Μητσοτάκη,

Απευθύνομαι προς Υμάς σήμερον διά της παρούσης ανοικτής επιστολής μου, στιχών στο αξίωμα «τα δημοσίως πραττόμενα, δημοσίως και ελέγχονται».
Αντλώ την δύναμιν όχι μόνον από την έως σήμερον προσωπικήν μου εκτίμησιν προς το  πρόσωπόν Σας, αλλά και εκ της ιδιότητός μου ως Ποιμένος του λογικού Ποιμνίου, το οποίον ονομάζεται «Χριστεπώνυμον Πλήρωμα».
Απευθύνομαι προς Υμάς σήμερον επίσης ως Έλληνας πολίτης και ψηφοφόρος.
Αιτία της ταραγμένης καρδίας μου, ου μην αλλά και της προς Υμάς οργής μου, είναι το δημοσίευμα, και δη και στην 1η σελίδα, της εφημερίδος «Δημοκρατία», το οποίον έχει ως εξής:

π. Θεόδωρος Ζήσης: Είμαστε όλοι υπεύθυνοι. Δέν είναι μόνον υπεύθυνος ο Πατριάρχης.

«Δέν είμαι βέβαιος ότι, αν απόψε με καλέσει ο Θεός καί εκδημήσω ἀπ’ αυτή τή ζωή, δέν ξέρω αν θά βρώ δικαιολογία μπροστά στούς Αγίους, στούς Ομολογητάς, τους μάρτυρας, γι’ αυτήν τήν στάση τήν οποία κρατούμε όλοι τώρα. Η αίρεση ξεχειλίζει, οι λατινόφρονες και οι φιλο-Οικουμενιστές είναι όλοι ανάμεσά μας προβατόσχημοι λύκοι, κι εμείς κάνουμε διακρίσεις καί οικονομούμε. Προσπαθώ νά βρώ μιά δικαιολογία γιά τόν εαυτό μου...                                                             
Αφού οι Επίσκοποι μνημονεύουν τόν Πατριάρχη καί επομένως υπόκεινται καί αυτοί στόν κανόνα: “ο κοινωνών ακοινωνήτω, ακοινώνητος έσται”· καί εγώ μνημονεύω τόν Επίσκοπό μου, ο οποίος μνημονεύει τόν Πατριάρχη, ο οποίος κοινωνεί μέ τόν Πάπα· καί εσείς οι λαϊκοί έρχεστε από μένα, ο οποίος μνημονεύω τόν Επίσκοπο καί κοινωνάτε καί μέ αποδέχεστε. Επομένως, μία σειρά –αυτή η σειρά τού παραπτώματος πού αρχίζει από τόν Πατριάρχη, αρχίζει σιγά-σιγά σάν συγκοινωνούν δοχείον, νά φθάνει σάν ευθύνη μέχρις εμάς!                                                                                                                                                                
Αλλά ποιός από τόν κόσμο τά ξέρει αυτά; Οι περισσότεροι από τούς λαϊκούς, θά πούν: “Μά, αφού τό κάνει ο Πατριάρχης, αφού τό κάνει ο Πάπας, τί φταίω εγώ;”. Φταίς κι εσύ!  Δέν δικαιολογείται η άγνοια...                                                                                                                                                                        
Είμαστε όλοι υπεύθυνοι. Δέν είναι μόνον υπεύθυνος ο Πατριάρχης. Δέν είναι μόνον υπεύθυνος ο Επίσκοπος ο οποίος σιωπά καί η οποία σιωπή είναι τρίτο είδος αθεϊας. Είμαστε υπεύθυνοικαί εμείς οι Πρεσβύτεροι καί μαζί μέ εμάς, είστε καί σείς οι λαϊκοί, πού έρχεστε μαζί μέ μάς καί δέν μάς λέτε:  “Φεύγουμε εμείς”.

Ο Ανώνυμος άφησε ένα σχόλιο για την ανάρτησή σας "Πρωτοπρ. Νικόλαος Μανώλης, Το κείμενο της Διακοπής...":

Ναι και μετά τί έγινε ? Μετανόησε ο Αθηναγόρας ή τον κατεδίκασε κάποια Σύνοδος , ή διακόπηκε η κοινωνία με τους παπικούς ? Πώς ξανά-άρχισε το μνημόσυνο του πατριάρχη ?? ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΠΛΑΝΗ ΣΤΟ ΠΡΟΣΚΥΝΙΟ !! Διακόπτω από την αίρεση και όχι από την εκκλησία !! Για ποιά εκκλησιά μιλά ο κατά τα άλλα αγαπητός π. Μανώλης?? Αυτήν που έγινε βορά του θηρίου του οικουμενισμού ? Για την εκκλησία που σύσσωμη υπέγραψε τις αντίχριστες συμφωνίες αναγνώρισης όλων των αιρετικών ? Που είναι ιδρυτικό μέλος του ΠΣΕ ? Που κοινωνεί με την εκκλησία της Φινλανδίας ? Που έφερε τον πάπα στην Ελλάδα ? Που αφήνει τα ελληνόπουλα αβάπτιστα ? Που αναγνωρίζει το κοράνι ως θεόπνευστο ? κ.λ.π. Για ποιά εκκλησία μιλά ? Αυτήν που έχει στο κεφάλι της τα αναθέματα όλων των Ορθοδόξων Συνόδων για τα εγκλήματα που διέπραξε ? Αυτή που έχει στο κεφάλι της τα αναθέματα των Ορθοδόξων Συνόδων περί ημερολογίου- εορτολογίου ?? Αυτή η εκκλησία και τα μέλη της ως σύνολο , είναι νεκρή εδώ και 90 χρόνια ! Αυτή η εκκλησία έχει αποκοπεί από το σώμα του ΧΡΙΣΤΟΥ ως σήπουσα και νεκρή ! Είναι γιά λύπηση και δάκρυα η κατάντια των σημερινών κληρικών και θεολόγων , ενώ ξέρουν  την αλήθεια και πραγματικότητα αποπροσανατολίζουν τον λαό με πράξεις -ομολογίας - είναι άλλη μία πλάνη  ή όλα γίνονται προσχεδιασμένα προς καθησυχασμό των πιστών ? Τι παραπάνω έκανε ο Άνθιμος πέραν από αυτό που του επιτάσσει η αντίχριστη εγκύκλιος του 1920 ,και εφαρμόζεται από όλους κατά γράμμα εδώ και 90 χρόνια? Τον Άρειο τον κατεδίκασε η εκκλησία για ένα ιώτα , εδώ η λεγόμενη εκκλησία της Ελλάδος και των πατριαρχείων καταπατεί δόγματα και κανόνες της ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ στο σύνολο τους 90 τόσα χρόνια , και ακόμα πιστεύουν ότι βρίσκονται στην εκκλησία του Χριστού ? Ότι έχουν ιερωσύνη  και Αποστολική διαδοχή? Δυστυχώς είναι πλανώντες και πλανώμενοι και παίρνουν στο λαιμό τους χιλιάδες ψυχές που τους ακολουθούν !!  Έχουν κάνει τον 15ο κανόνα εμβατήριο στήριξης της πλάνης τους ! Ξέρουν, δεν είναι δυνατόν να το αγνοούν , ότι ο συγκεκριμένος κανόνας είναι ένα εργαλείο και επιβάλει την αποτείχιση από αιρετίζοντα επίσκοπο , όταν η υπόλοιπη Εκκλησία ορθοτομεί , ορθοδοξεί και είναι μέλλος ΧΡΙΣΤΟΥ , μέχρι οι υπόλοιποι ορθόδοξοι επίσκοποι να εξετάσουν τις κατηγορίες και δικάσουν την πτώση του επισκόπου , όταν όμως όλη η (εκκλησία ) σαν σύνολο βράζει μέσα στο ίδιο καζάνι της αιρέσεως τότε τι γίνεται ? Εύχομαι ο π. Μανώλης αλλά και όλοι οι αποτειχισμένοι να καταλάβουν σε τι λάκκο πλάνης έχουν πέσει και να ανανήψουν πρίν είναι αργά για την ψυχή τους , να ψάξουν μετά δακρύων να τους δείξει ο καρδιογνώστης ΘΕΟΣ , που βρίσκεται σήμερα η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ , και να ενταχθούν σε αυτήν , πρίν ο θάνατος προλάβει και πάρει την ψυχή τους μετά των αιρετικών !!

***
Ο  Ανώνυμος άφησε ένα νέο σχόλιο για την ανάρτησή σας "Πρωτοπρ. Νικόλαος Μανώλης, Το κείμενο της Διακοπής...": 

ΕΥΓΕ αδελφέ! τέτοια ορθόδοξη τοποθέτηση πατερικώς τεκμηριωμένη και με ψυχή όπως  λαλούσαν οι παλαιοί, είναι βάλσαμο για τους θολωμένους διαδυκτιακώς, και συγχυσμένους εκκλησιαστικώς  χριστιανοθεατάς. και πάλιν εύγε!!  Καλόν αγώνα.


***

Ο  Ανώνυμος άφησε ένα   σχόλιο για την ανάρτησή σας "Ο Ανώνυμος άφησε ένα σχόλιο για την ανάρτησή σας ...":

Πολύ καλά τα λέει. Αλλά δε μας λέει πού ανήκει για να απαντήσουμε αν ορθοτομεί.

Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Ο Ε΄ ΚΑΙ Η ΕΘΝΕΓΕΡΣΙΑ ΤΟΥ 1821

Τοῦ κ. Κωνσταντίνου Δεληγιάννη, Ὁμοτίμου Καθηγητοῦ Βυζ. Ἀρχαιολογίας

Ὁ Γεώργιος Ἀγγελόπουλος, τὸ τσοπανόπουλο ἀπὸ τὴ Δημητσάνα μὲ τὴν ἀπόλυτη πίστη του στὸν Χριστό, τὴν ὀξύνοια, τὴν φιλομάθειά του καὶ τὴν ἀγάπη του στὴν πατρίδα, ἀνέβηκε στὸν Πατριαρχικὸ θρόνο τῆς Βασιλεύουσας ὡς Πατριάρχης Γρηγόριος ὁ Ε´. Σπούδασε στὴ Ἱ. Μονὴ Φιλοσόφου, σὲ σχολεῖα τῶν Ἀθηνῶν, στὴ Ζάκυνθο στὴ Ἱ. Μονὴ Στροφάδων, ὅπου ἐκάρη καὶ μοναχός, στὴν Εὐαγγελικὴ Σχολὴ τῆς Σμύρνης καὶ στὴν φερώνυμη Ἐκκλησιαστικὴ Ἀκαδημία Πάτμου, Φιλολογία καὶ Θεολογία κοντὰ σὲ περίφημους γιὰ τὴν ἐποχὴ τους δασκάλους1. Ἡ ἀσκητική του φύση, οἱ πάμπολλες ἀρετές του καὶ ἡ σοβαρή του παιδεία, ἔκαναν τὸν Μητροπολίτη Σμύρνης Προκόπιο (1770-1785), ἄνδρα σοφὸ καὶ ἐνάρετο, νὰ τὸν χειροτονήσει διάκονο καὶ Πρεσβύτερο –προχειρίζοντάς τον Πρωτοσύγκελλο στὴν Ἱ. Μητρόπολη Σμύρνης.

Πρωτοπρ. Νικόλαος Μανώλης, Το κείμενο της Διακοπής του Μνημοσύνου κατά τη διάρκεια του κηρύγματος

Παραθέτουμε το κείμενο της διακοπής του μνημοσύνου του μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. Ανθίμου από τον π. Νικόλαο Μανώλη για θέματα Πίστεως. Εκφωνήθηκε στις 19 Φεβρουαρίου 2017, την Κυριακή της Απόκρεω, στον Ι.Ν Αγ. Σπυρίδωνος Τριανδρίας. Το προσφέρουμε ως υπόμνημα προς αποστήθιση για όλους όσους θέλουν να στηριχθούν στον αγώνα τους. Είναι πραγματική τορπίλη. Το παρουσιάζουμε και σε μορφή pdf. Το σχετικό βίντεο μπορείτε να το παρακολουθήσετε εδώ.
Θεσσαλονίκη 19-2-2017 Κυριακή της Απόκρεω
Ι.Ν. Αγ. Σπυρίδωνος Τριανδρίας
Αγαπητοί μου αδελφοί, πιστά τέκνα του ζώντος Θεού, χαίρετε πάντοτε την χαρά Του Κυρίου μας Ιησού Χριστού.