ΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΝ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ -- Αθωνικά άνθη

«Την πάνσεπτον εγκράτειαν εναρξώμεθα φαιδρώς, ακτίνας απολάμποντες των αγίων εντολών, Χριστού του Θεού ημών· αγάπης την λαμπρότητα, προσευχής την αστραπήν, αγνείας καθαρότητα, ανδρείας την ισχύν· όπως λαμπροφόροι προφθάσωμεν εις την αγίαν Ανάστασιν…» Εκκλ. Υμνογραφία.

Με πόσην νοσταλγίαν και χαράν ο πνευματικός άνθρωπος περιμένει την αγίαν περίοδον της Μεγ. Τεσσαρακοστής! Γνωρίζει ότι όλος ο κύκλος των ημερών αυτών ανταποκρίνεται περισσότερον προς τας ανάγκας της πεπτωκυίας ανθρωπίνης φύσεως. Όλαι, βεβαίως, αι ημέραι του έτους είναι άγιαι και εκάστη εξ αυτών θα μας φέρη κάποιο μήνυμα, ενός, δύο ή περισσοτέρων αγίων, που εορτάζουν την γενέθλιον ημέραν της τελειώσεώς των, είτε μαρτυρικώς, είτε «εν ειρήνη». Επίσης άλλαι ημέραι αναφέρονται εις τον εορτασμόν γεγονότων, σχετιζομένων με την επί γης παρουσίαν του Κυρίου και το απολυτρωτικόν του έργον.

Οικουμενισμός το μυστήριο της ανομίας 3ον


Ο ΙΟΥΛΙAΝΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΝΕΟΙ ΙΟΥΛΙΑΝΟΙ -- Τοῦ κ. Ἀριστοτέλους Παύλου

«Ἡ πίστις ἡ ἡμετέρα πολεμουμένη μᾶλλον ἀνθεῖ καὶ ἐνοχλουμένη, πλεονάζει». Τοῦ Ἱεροῦ Χρυσοστόμου αὐτὴ ἡ ἀλήθεια. Ὅταν ἡ πίστις μας πολεμεῖται, ἀνθίζει περισσότερον καὶ ὅταν ἐνοχλεῖται, αὐξάνεται. Στὴν ἐποχὴ τοῦ ἱεροῦ πατρός, ἔζησεν ὁ Ἰουλιανὸς ὁ παραβάτης. Αὐτὸς ἐνίκησε στὴν ἀσέβεια ὅλους τοὺς προηγουμένους. Ποιοὶ ἦταν αὐτοὶ οἱ προηγούμενοι; Οἱ αἱμοδιψεῖς Ρωμαῖοι αὐτοκράτορες, οἱ σφαγεῖς–διῶκται τῶν Χριστιανῶν. Χειρότερος, ὁ Ἰουλιανὸς ὁ παραβάτης ὅλων αὐτῶν, γιατὶ ἦταν ἀσυναγώνιστος εἰς τὰ ἐγκλήματα (κατὰ τῶν Χριστιανικῶν πληθυσμῶν). Τὰ ὅσα ἀκολουθοῦν, αὐτὴν τὴν ἀλήθεια ἐπιβεβαιώνουν. Μόλις ἔγινε αὐτοκράτορος τοῦ Βυζαντινοῦ Ἑλληνισμοῦ, ὁ Ἰουλιανὸς ὕψωσε τὰ ἄνομα χέρια του ἐναντίον τοῦ Θεοῦ καὶ ἐγαύγιζε ὅπως τὰ σκυλιά. Ἀγνόησε τὸν εὐεργέτη του·

Δεύτε λαοί -- Orthodox Hymns


Τη ΙΣΤ΄ (16ην) του αυτού μηνός Φεβρουαρίου, μνήμη του εν Αγίοις Πατρός ημών ΦΛΑΒΙΑΝΟΥ Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως.

Φλαβιανός ο εν Αγίοις Πατήρ ημών ήτο κατά τους χρόνους του βασιλέως Θεοδοσίου του Μικρού του βασιλεύσαντος κατά τα έτη υη΄ - υν΄ (408-450). Πρεσβύτερον ων της εν Κωνσταντινουπόλει Αγίας Εκκλησίας, δια δε την ενάρετον αυτού πολιτείαν εχειροτονήθη εν έτει υμστ΄ (446) Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως με την θέλησιν του Θεού και με την ψήφον της Συνόδου, του βασιλέως και της Συγκλήτου· διανύσας δε εις τον θρόνον έτη τρία, κατά παραχώρησιν Θεού, εξώσθη του θρόνου του παρά του Μονοφυσίτου Διοσκόρου και των ομοφρόνων αυτού και επέμφθη εις εξορίαν, όπου υπομείνας πολλάς θλίψεις δια την Ορθόδοξον πίστιν και ασθενήσας, προς Κύριον εξεδήμησεν.

ΟΙ 151 ΚΑΙ ΤΟ 1821

Posted on by


151 βουλευτές διορθώνουν το κράτος που προέκυψε το 1821 – Ο πραγματικός διάλογος


Τσίπρας: Έχει έρθει, λοιπόν, ο καιρός ώστε να κατοχυρωθεί ρητά στο Σύνταγμα η θρησκευτική ουδετερότητα του ελληνικού κράτους.


Σβίγκου: Διαψεύστηκαν όσοι, είτε λόγω λανθασμένης πληροφόρησης, είτε από σκοπιμότητα, βιάστηκαν να πανηγυρίσουν για τη δήθεν απόρριψη της αναθεώρησης του άρθρου 3. Η κατοχύρωση της θρησκευτικής ουδετερότητας του κράτους είναι ένα αναγκαίο βήμα προόδου κι ένα ώριμο κοινωνικό αίτημα.

Διαλυμένα σχολεία

Λίγο απέχουμε από το να δούμε περιστατικά βίας ανάλογα με αυτά του εξωτερικού

Από τη Δρ. Ελένη Παπαδοπούλου*

Πριν από λίγες ημέρες, ένας εκπαιδευτικός βρέθηκε στο νοσοκομείο ύστερα από τον ξυλοδαρμό που υπέστη από μαθητή. Λίγες ημέρες μετά, ήρθε στη δημοσιότητα ένα περιστατικό βιασμού ανηλίκου στις τουαλέτες του σχολείου σε γυμνάσιο.

Υπάρχουν ένα σωρό ακόμη καθημερινά περιστατικά στα σχολεία, με συμμορίες, ξυλοδαρμούς, απειλές, ναρκωτικά, τα οποία καλούνται να αντιμετωπίσουν οι εκπαιδευτικοί. Το σύνηθες είναι να καταγγελθούν οι εκπαιδευτικοί ως «ανεύθυνοι, αδιάφοροι», που «δεν κάνουν κάτι» για το πρόβλημα. Αυτό το «κάτι» μπορεί να είναι το να έχουν ένα μάτι και ένα αυτί σε κάθε γωνιά του σχολείου, ενώ συγχρόνως κάνουν μάθημα, ή να διακτινίζονται σε όλες τις απίθανες γωνίες εντός και εκτός σχολείου, ώστε να είναι πανταχού παρόντες. Συγχρόνως, φυλάνε όλα τα παιδιά του σχολείου, τα οποία μπορεί να ανέρχονται σε κάποιες εκατοντάδες.

Ο Μητροπολίτης Βολοκολάμσκ Ιλαρίων σε εκπομπή του τηλεοπτικού σταθμού ΡΩΣΙΑ της 17ης Οκτωβρίου 2009 δήλωσε:

«Ουσιαστικά και σε εμάς (όπως και στους Καθολικούς) υπάρχει η αμοιβαία αναγνώριση των Μυστηρίων. Δεν έχουμε Μυστηριακή κοινωνία, όμως αναγνωρίζουμε τα Μυστήρια... Αν ένας καθολικός κληρικός προσέλθει στην Ορθοδοξία εμείς τον δεχόμαστε ως κληρικό, δεν τον χειροτονούμε εκ νέου. Και αυτό σημαίνει ότι de facto αναγνωρίζουμε τα Μυστήρια της Καθολικής Εκκλησίας».
***

Ανώνυμος είπε...
Νομίζω ότι η καθολική εκκλησία είναι πλησιέστερη προς την ορθοδοξία σε σχέση με όλες τις άλλες ομολογίες του Χριστιανισμού οι οποίες πλέον έχουν κακοφορμίσει και βρίσκονται σε δαιμονική κατάσταση.. Αν απαλλαγούν οι καθολικοί από τις ελάχιστες πλην σοβαρές κακοδοξίες τους, όπως το αλάθητο του Πάπα, την άσπιλη γέννηση της Παναγίας, την και εκ του Υιού εκπόρευση του Αγίου Πνεύματος, την ημιτελή μετάληψη των άχραντων μυστηρίων προς το χριστεπώνυμο πλήθος ανθρώπων, και το καθαρτήριο πυρ τότε μπορούμε να έχουμε κοινό ποτήριο.
15 Φεβρουαρίου 2019 - 10:44 μ.μ.

Τη ΙΕ΄ (15ην) Φεβρουαρίου, μνήμη του Αγίου Μάρτυρος ΜΑΪΩΡΟΣ.

Μαϊωρ ο Άγιος Μάρτυς του Χριστού υπήρξεν επί Διοκλητιανού και Μαξιμιανού των βασιλέων, εν έτει 295, στρατιώτης ων εις το τάγμα το ονομαζόμενον των Μαύρων· ότε δε ευρίσκετο εις την πόλιν της Γάζης, διεβλήθη εις τον εκεί άρχοντα, ότι ήτο Χριστιανός.

Παναγία η ΕικοσιφοίνισσαΤο μοναστήρι της Παναγίας της Εικοσιφοίνισσας με τη θαυματουργή και αχειροποίητη εικόνα της δεσπόζει σκαρφαλωμένο στις καταπράσινες πλαγιές του Παγγαίου. Η ίδια η Θεοτόκος παρήγγειλε με άγγελο στον πρώτο κτίτορα άγιο Γερμανό ( 9ος αιώνας ), να αναγείρει τη
Mονή. Κι από τότε δεν παύει με κάθε τρόπο να μεριμνά και να ενδιαφέρεται για αυτήν. 
Κάποια ημέρα παρουσιάστηκε σε ένα νέο 18 χρονών, που όργωνε κοντά στο μοναστήρι και του είπε:
 

Θεσσαλός ἤ Μικρασιάτης ὁ Ἅγιος Χαράλαμπος; -- Πρωτοπρεσβύτερος Θεόδωρος Ζήσης Ὁμότιμος Καθηγητής Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ.

Κάθε χρόνo στίς δέκα (10) Φεβρουαρίου ἡ Ἐκκλησία μας ἑορτάζει τήν μνήμη τοῦ Ἁγίου ἱερομάρτυρος Χαραλάμπους[1] ἤ Χαραλάμπου. Καί κάθε φορά ὅσοι διαβάζομε τόν βίο του στά συναξάρια ἤ σέ ἄλλες πηγές μένομε μετέωροι καί ἐπιφυλακτικοί ὡς πρός τόν τόπο καταγωγῆς του, διότι αὐτός δέν ὁρίζεται μέ ἀκρίβεια, διεκδικεῖται δέ ἀπό περισσότερες τῆς μιᾶς πόλεις ἤ περιοχές. Διατυπώθηκαν κάποια ἐπιχειρήματα σέ ἁγιολογικά συγγράμματα καί ἄρθρα, τά ὁποῖα ἐκ πρώτης ὄψεως εἶναι πειστικά, ἄλλα στοιχεῖα ὅμως γιά τόν ἐρευνητικό καί προσεκτικό ἀναγνώστη ὁδηγοῦν πρός ἄλλη κατεύθυνση. Ἐμεῖς στό παρόν μικρό ἄρθρο δέν πρόκειται νά προβοῦμε σέ ἐνδελεχῆ καί λεπτομερῆ ἁγιολογική ἔρευνα γιά τό θέμα. Ἁπλῶς θά παρουσιάσουμε τήν δική μας τοποθέτηση ἐπί τοῦ θέματος, ἐπί τῇ βάσει κάποιων στοιχείων, τά ὁποῖα δέν ἐγνώριζαν ἴσως ἤ δέν ἐπρόσεξαν ἄλλοι στίς τοποθετήσεις τους, ἐνισχύοντας τήν γνώμη ὅτι ἡ Μαγνησία πού φέρεται ὡς γενέτειρα πόλη τοῦ Ἁγίου Χαραλάμπου δέν εἶναι ἡ Θεσσαλική Μαγνησία τῆς Ἑλλάδος, ἀλλά μία ἀπό τίς δύο Μαγνησίες τῆς Μικρᾶς Ἀσίας, καί συγκεκριμένα ἡ «πρός Μαιάνδρῳ», ἡ μεταξύ Ἐφέσου καί Τράλλεων Μαγνησία, στίς ὄχθες τοῦ ποταμοῦ Μαιάνδρου, ἀπέναντι ἀπό τήν Σάμο. Ἡ ἄλλη μικρασιασιατική Μαγνησία εἶναι ἡ «πρός Σιπύλῳ», βορείως τῆς Σμύρνης, στούς πρόποδες τοῦ ὄρους Σίπυλον.

O Mητρ. ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ : ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΔΕΛΦΟΙ, Η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΜΑΣ ΔΙΩΚΕΤΑΙ!

ΕΛΛΗΝΕΣ ΞΥΠΝΕΙΣΤΕ!
Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΕΥΡΙΣΚΕΤΑΙ ΕΝ ΔΙΩΓΜΩ!
ΜΑΣ ΠΥΡΟΒΟΛΟΥΝ!

________Η Κυβέρνηση των αθέων καί μάγων του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι κυβερνούν σήμερα την Ελλάδα μας, ενώ  αποτελούν μια κοινοβουλευτική μειοψηφία, διαθέτοντες μόνον 145 Βουλευτικές Έδρες, με περισσή θρασύτητα συνεχίζουν το έργον τους για την ολοσχερή ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ της ΑΓΙΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΜΑΣ!  Πολύ σοφά μια αφίσσα της τοπική μας εφημερίδος Ο ΤΥΠΟΣ έγραψε: 
«Ο ΣΥΡΙΖΑ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΜΕ 145 ΕΔΡΕΣ ....ΣΥΝ 6 ΠΑΡΑ ΦΥΣΗ ΕΔΡΕΣ» !!!!
________Το καταστρεπτικό τους έργο άρχισαν με την Συμφωνία των Πρεσπών, που σημαίνει προδοσία της Πατρίδος μας! Η Μακεδονία μας ΤΩΡΑ ΠΙΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ! Την προσεφέραμε ωσ ΔΩΡΟ  στα Σκόπια! 
________Μετά την προδοσία των Σκοπίων ο κ. Τσίπρας και οι ΣΥΡΙΖΑΙΟΙ άρχισαν το έργο της καταστροφής από τα θεμέλια! Ένα έργο, που έχει τίτλο: ΓΚΡΕΜΙΣΤΕ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ! 

Τη ΙΕ΄ (15ην) Φεβρουαρίου, μνήμη του Οσίου Πατρός ημών ΕΥΣΕΒΙΟΥ.

Ευσέβιος ο Όσιος Πατήρ ημών ούτος ηγωνίζετο ασκητικώς εις τα όρη και τας ερήμους της Συρίας κατά τους χρόνους του βασιλέως Θεοδοσίου Β΄ του Μικρού του βασιλεύσαντος κατά τα έτη υη΄ - υν΄ (408-450). Ποίος ήτο ο τόπος της καταγωγής του και ποίοι οι γονείς αυτού δεν εφανέρωσεν η κατ’ αυτόν ιστορία. Τούτο δε μόνον γνωρίζομεν περί αυτού, το οποίον αι λέγομεν, ότι δια των ασκητικών του πόνων απέκτησε πατρίδα τον ουρανόν.