Οικουμενισμός: Το βδέλυγμα της ερημώσεως εστώς εν τόπω αγίω.


 

Μεγαλώνω τον γιό μου να γίνει φοβερός εχθρός Εβραίων και Χριστιανών!

 Στο παρακάτω βίντεο ο ιμάμης από την Νίγδη κάνει κήρυγμα για το πως μεγαλώνει το γιό του. Φαίνεται καθαρά η βαναυσότητα και το μίσος που καλλιεργεί το Κοράνι εναντίον των άλλων θρησκειών. Αυτή την θρησκεία οι Ευρωπαίοι θέλουν να αγκαλιάσουν και να προστατεύσουν στις χώρες τους!

Τούρκος κληρικός Μουχάμαντ Χότζα από την Νίγδη
6/1/2020
Τις προάλλες κάποιος μου είπε : ¨Υπάρχουν κάποιοι καλοί Εβραίοι”. Εγώ του είπα πως δεν υπάρχουν και αυτός είπε “ναι υπάρχουν”. Εγώ απάντησα πως δεν υπάρχουν ! Γιατί όχι ; Μα διότι ο Αλλάχ ο ίδιος είπε ότι δεν υπάρχουν. Οπότε πώς μπορώ εγώ να πω ότι υπάρχουν καλοί Εβραίοι;

------------------------

Ο/Η Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

Ὡς γνωστόν, τό Ἰσλάμ εἶναι αἱμοσταγής θρησκεία, γι' αὐτό οἱ νεοταξῖται πολιτικοί τήν προωθοῦν συστηματικῶς, ὥστε διά τοῦ τρόμου νά ὑποδουλώσουν τήν ἀνθρωπότητα καί νά ἐπιβάλουν τόν Ἀντίχριστον! Γι' αὐτό οἱ Τσίπρας καί Μητσοτάκης, ἐκλεκτά ὄργανα τῆς ΝΤΠ, θέλουν νά μᾶς «μπολιάσουν» μέ τά ἑκατομμύρια τῶν ἰσλαμιστῶν πού κουβαλοῦν ἐδῶ, μέ τήν συναίνεσιν, βεβαίως, τῶν ψευδεπισκόπων.

…..

Ἐλέησόν με ὁ Θεός-Ψαλμός ν' (50)


 

Τη ΙΓ΄ (13η) Σεπτεμβρίου, μνήμη των Εγκαινίων του θείου Ναού της του ΧΡΙΣΤΟΥ του Θεού ημών Αγίας ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ.

Ο της Αναστάσεως του Σωτήρος Χριστού του Θεού ημών θείος Ναός είναι ο υπό πάντων των πιστών διαφερόντως τιμώμενος Ναός του Παναγίου Τάφου, τον οποίον ο Μέγας Κωνσταντίνος ανήγειρεν εις τον τόπον του Γολγοθά, ένθα ο του κόσμου Σωτήρ εσταυρώθη και ετάφη. Ο τόπος ούτος του Γολγοθά ήτο από πολλού σκοπίμως συγκεχωσμένος υπό των Ιουδαίων και Εθνικών· επί δε Ανδριανού του Αιλίου και ειδωλείον της Αφροδίτης εκτίσθη επ’ αυτού, προς περισσοτέραν του ιερού τόπου βεβήλωσιν και παντελή αυτού λήθην. Εκεί εκρύπτετο και ο Τίμιος Σταυρός· αλλ’ ανασκαφής γενομένης κατά την του ευσεβούς βασιλέως επιταγήν, ευρέθησαν ομού άπαντα τα του σωτηρίου Πάθους Σύμβολα. Επ’ αυτόν όθεν τον τόπον ωκοδομήθη επ’ ονόματι της ζωηφόρου Αναστάσεως Χριστού του Θεού ημών μέγιστος και περικαλλής Ναός δι’ επιστασίας της μακαρίας μητρός του Μεγάλου Κωνσταντίνου Αγίας Ελένης, Δρακιλιανού του της Παλαιστίνης επάρχου, και Μακαρίου του τότε των Ιεροσολύμων Πατριάρχου, όστις και τον Τίμιον Σταυρόν ύψωσε και τα Εγκαίνια του Ναού τούτου εποίησε περί το έτος τλ΄ (330).

Στό ἐμβόλιον πού ἔρχεται συμμετέχει καί ὁ B. Gates, ὁ ὁποῖος ἔχει πεῖ ξεκάθαρα ὅτι θέλει νά μειώσῃ τόν πληθυσμόν τῆς γῆς διά τῶν ἐμβολίων!!!!!!

Ένα εφιαλτικό σενάριο. Η Κυβέρνηση Μητσοτάκη με ΧΟΥΝΤΙΚΕΣ μεθόδους κατήργησε το Σύνταγμα και ΕΚΤΕΛΕΙ εντολές της Νεας Τάξης για τον πλήρη ελεγχο του πληθυσμού και της μείωσης του.. (βίντεο)

12 Σεπτεμβρίου, 2020 , https://attikanea.info/%ce%ad%ce%bd%ce%b1-%ce%b5%cf%86%ce%b9%ce%b1%ce%bb%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%8c-%cf%83%ce%b5%ce%bd%ce%ac%cf%81%ce%b9%ce%bf-%ce%b7-%ce%ba%cf%85%ce%b2%ce%ad%cf%81%ce%bd%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%bc%ce%b7%cf%84/

ΓΑΚΗΣ ΔΗΜ. Χειρουργός: “Εμβόλιο ΕΦΙΑΛΤΗΣ αν πειράξουν το RNA

Πανηγύρεις καὶ «φιγουρομανία»!... -- Τοῦ Ἀρχιμ. Δανιὴλ Γ. Ἀεράκη, ἱεροκήρυκος

Μιλάμε γιὰ παράδοσι. Καὶ ζοῦμε τὸ παράδοξο! Μιλᾶμε γιὰ Ἐκκλησία. Καὶ ζοῦμε πανηγύρια φρικτῆς φιγούρας, τεράστιας σπατάλης, προκλητικοῦ θρησκευτικοῦ «χαβαλέ»! Μιλᾶμε γιὰ τιμὴ μαρτύρων, καὶ ζοῦμε τὴ λάμψι τῆς πολυτέλειας ἀκόμα καὶ στὶς λάρνακες τῶν πάσης φύσεως καὶ προελεύσεως λειψάνων. Δὲν χρειάζεται νὰ δυσκολευθῆτε ψάχνοντας. Οἱ ἱστοσελίδες ἐκεῖνες, ποὺ ἔχουν ἀποκλειστικὰ καὶ ἐργολαβικὰ ἀναλάβει νὰ καλύπτουν τὰ λεγόμενα «πολυαρχιερατικὰ συλλείτουργα», ἐνημερώνουν ἀνὰ μία περίπου ὥρα γιὰ τὸν πλοῦτο τῆς κενοδοξίας καὶ φιγουρομανίας μέσα στὸν ἅγιο χῶρο τοῦ θυσιαστηρίου. • Μπορεῖτε νὰ φαντασθῆτε τὸν Ἐσταυρωμένο τοῦ Γολγοθᾶ, τὸν Ἰησοῦ, τὸν Κύριο τῆς δόξης, νὰ δορυφορῆται τὴ Μεγάλη Παρασκευὴ ἀπὸ τριάντα (30) δεσποτάδες, φανταχτερὰ καὶ χρυσοστόλιστα ντυμένους καὶ στεφανωμένους μὲ περίλαμπρες μίτρες;

O Μέγας Βασίλειος:

Τὸ νὰ ἐφησυχάζει κανεὶς, ὅταν τὸ κινδυνευόμενον εἶναι ἡ Πίστις, τοῦτο εἶναι ἴδιον τῆς ἀρνήσεως, τὸ δὲ νὰ ἐλέγχει εἶναι ὁμολογία εἰλικρινής.

Πολύ ὡραῖο τό παράδειγμα στίς διδαχές τοῦ ὁσίου Βαρλαάμ, στόν βίο τοῦ ὁσίου Ἰωάσαφ.

Κάποιος ἄνθρωπος εἶχε τρεῖς φίλους. Ἀπό αὐτούς τούς μέν δύο τούς ἀγαποῦσε ἰδιαίτερα, τόν δέ τρίτο τόν περιφρονοῦσε. Μιά ἡμέρα λοιπόν, ἐπειδή χρωστοῦσε ἀρκετά χρήματα, τόν συνέλαβαν οἱ στρατιῶτες καί τόν πῆγαν στόν βασιλέα. Ἐκεῖ στενοχωρημένος, ὅπως ἦταν, ζήτησε μιά μικρή προθεσμία, μήπως μπορέση καί βρῆ τά χρήματα καί ἐξοφλήση τό χρέος του. Πηγαίνει λοιπόν στόν πρῶτο φίλο του καί τοῦ λέγει: «Γνωρίζεις, φίλτατέ μου, τό πόσο σέ ἀγαποῦσα καί πώς γιά χάρη σου πολλές φορές κινδύνευσα. Τώρα χρειάζομαι τήν βοήθειά σου». Αὐτός τοῦ ἀπάντησε: «Ἐγώ δέν εἶμαι φίλος σου, οὔτε σέ γνωρίζω. Ὅμως πάρε δύο παλιά ροῦχα καί ἄλλο τίποτε μή ἐλπίζης». Πηγαίνει καί στόν δεύτερο φίλο του, γιά νά τοῦ ζητήση βοήθεια. Αὐτός τοῦ ἀπάντησε: