Διαφάνεια ή ψευδαίσθηση; -- Του αειμνήστου Ιωάννου Κορναράκη, Καθ. Παν. Αθηνών

Η διαφάνεια της χριστιανικής μας συνειδήσεως, σαν στόχος της πνευματικής μας ζωής, αποκτάται, όπως γνωρίζουμε, με την εργασία της νήψεως και της εγρηγόρσεως.
Ίσως, θα έλεγε κανείς, ότι η διαφάνεια αυτή είναι μια αδιάλειπτη νηπτική λειτουργία και ποτέ μια ποιότητα πνευματικής ζωής σε σταθερή και αναλλοίωτη εικόνα αυτοσυνειδησίας. Διαφάνεια και νήψη, σαν όροι πνευματικής ζωής, δεν διαφέρουν ουσιαστικά. Κι οι δυο όροι δηλώνουν μια προσπάθεια πνευματικής διαύγειας. Ίσως η μόνη διαφορά να βρίσκεται στο γεγονός ότι εμείς τείνουμε να εννοούμε τη διαφάνεια σαν καρπό της νήψεως. Σ’ αυτή την περίπτωση η νήψη είναι η οδός που μας οδηγεί στο φωτεινό χώρο της πνευματικής ζωής που λέγεται διαφάνεια της χριστιανικής μας συνειδήσεως! Αυτό πάλι σημαίνει ότι, αν η νήψη δεν είναι αυθεντική, δεν φθάνουμε ποτέ στην αυθεντική διαφάνεια της χριστιανικής μας συνειδήσεως. Αν δεν γνωρίζουμε να νήφουμε αυθεντικά, η αυτοσυνειδησία μας δεν είναι διαφανής «εν Χριστώ Ιησού», αλλά μια ψευδαίσθηση που συντηρεί απλώς ένα χριστιανικό προσωπείο!

Γρηγόρης Μπαλογιάννης: Η Παναγία ήρθε και με έσωσε στη διάρκεια του πολέμου. Ημουν 9 ετών!

........ Το αγαπημένο σας εικαστικό θέμα ποιο ήταν;
Ήταν και είναι η Παναγία! Η Παναγία είναι για μένα η μητέρα που δεν είχα! Είχα και έχω πάντα μέσα μου την Παναγία ως θέμα και χωρίς να μου το έχει διδάξει κάποιος. Φιλοτέχνησα, μάλιστα, την Παναγία τη Στοργή, μια εικόνα που, ως θέμα, δεν υπάρχει άλλη τέτοια στην Ορθοδοξία σε όλο τον κόσμο! Επειδή ήμουν ορφανό παιδί και δεν είχα, δυστυχώς, ούτε μάνα ούτε πατέρα να με ορμηνέψουν, είχα, σε ό,τι και εάν έκανα στη ζωή μου, στήριγμα την Παναγία! Γεννήθηκα στα Γρεβενά και μεγάλωσα στα ορφανοτροφεία των Γρεβενών και του Παπαφείου στη Θεσσαλονίκη. Επειδή δεν ένιωσα το χάδι της μάνας, που κάθε παιδί το έχει ανάγκη, πήρα την απόφαση να ζωγραφίσω την Παναγία με τον Χριστούλη στην αγκαλιά Της, να Τον ασπάζεται. Και ο Χριστός να αγκαλιάζει και να φιλά τη μητέρα Παναγία. Η Παναγία μού έχει δώσει όλα τα καλά του κόσμου. Και η Παναγία ήταν αυτή που είχε παρουσιαστεί και με έσωσε στη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου!

ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΑ ΔΑΣΚΑΛΟΥ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΠΑΤΡΙΩΤΗ ΣΑΡΑΝΤΟΥ ΚΑΡΓΑΚΟΥ"Ἐπιζητεῖται ὁ τεμαχισμός τῆς Ἑλλάδος!"

Τί θέλουμε νά εἴμαστε;
- Ἀπόγονοι τοῦ Λεωνίδα ἤ τοῦ Ἐφιάλτη;
- Ἀπόγονοι τοῦ Κολοκοτρώνη ἤ τοῦ Νενέκου;
- Μέ τήν Ἀντιγόνη ἤ τήν Ἰσμήνη;

https://epistrofi-sotiria.blogspot.com/

Οικουμενισμός το μυστήριο της αναμίας 6ον


Ύμνοι Χριστουγέννων -- Orthodox Hymns


O Συναξαριστής της ημέρας.

Tρίτη, 15 Ιανουαρίου 2019
Τη  ΙΕ΄ (15η) Ιανουαρίου, μνήμη του Οσίου πατρός ημών ΠΑΥΛΟΥ του Θηβαίου.                

Παύλος ο Όσιος πατήρ ημών ο Θηβαίος ήτο κατά τους χρόνους του Δεκίου και Ουαλλεριανού των βασιλέων εν έτει σνε΄ (255), καταγόμενος από την εν Αιγύπτω πόλιν της Θηβαϊδος· βλέπων δε τον μέγαν διωγμόν, όστις εγένετο από τον Δέκιον, εφοβήθη τας βασάνους και εσκέπτετο να φύγη εις τόπον απόκρυφον. Ούτος ότε ήτο ετών δέκα πέντε έμεινεν ορφανός, είχε δε μόνον μίαν αδελφήν ύπανδρον, της οποίας ο ανήρ επήγε και επρόδωσεν αυτόν εις τους τυράννους ως Χριστιανόν, με σκοπόν να κληρονομήση εκείνος το μερίδιον της πατρικής κληρονομίας του Αγίου· τούτου ένεκεν, την ανάγκην αρετήν ποιησάμενος, εμάκρυνε φυγαδεύων, κατά τον Δαβίδ, εις την έρημον και τα βουνά.

Στο Νοσοκομείο εισήχθη ο Μητροπολίτης Περιστερίου

Ο ένας μετά τον άλλον αναχωρούν και ουδείς προβαίνει στην ευλογημένη αποτείχιση από τους φοβερούς Οικουμενιστές..

Πως θα παρουσιαστούν έμπροσθεν του Κυρίου;

Τι θα πουν στους 26 Οσιομάρτυρες Ζωγραφίτες που κάηκαν ζωντανοί, διότι έκαναν αποτείχιση από τον Λατινόφρονα Οικ. Πατρ, Τζοβάνι Βέκκο;

Δεν γνωρίζουν την διαβεβαίωση της Κυρίας Θεοτόκου ότι οι λατινόφρονες-οικουμενιστές είναι εχθροί του Υιού Της και Της Ιδίας; 

Λόγια του Μέγα Βασιλείου που διέσωσε ο Άγιος Μάρκος ο Ευγενικός.

''Τό νά ἐφησυχάζει κανείς, ὅταν τό κινδυνευόμενον εἶναι ἡ Πίστις, τοῦτο εἶναι ἴδιον τῆς ἀρνήσεως, τό δέ νά ἐλέγχει, εἶναι ὁμολογία εἰλικρινής...''

Ἀνάγκη ψυχικῆς ἠρεμίας -- Τοῦ αειμνήστου Μιχαὴλ Ε. Μιχαηλίδη, Θεολόγου

Ὁ σύγχρονος ἄνθρωπος εἶναι κουρασμένος καί πολυβασανισμένος, κι ἄς μή καταπονεῖ τίς σωματικές ἤ τίς πνευματικές του δυνάμεις. Ἡ κούραση τούτη δέν ὀφείλεται σ᾽ ἐξωγενεῖς παράγοντες τόσο, ὅσο σέ κάποιες ἐσωτερικές ψυχοπαθολογικές καταστάσεις τοῦ συνειδητοῦ ἤ και ὑποσυνειδήτου. «Βάθος καρδίας ἀνθρώπου οὐχ εὑρήσετε» (Ἰουδείθ Η´ 14). Ἡ καρδιά τοῦ ἀνθρώπου εἶναι ἀβυθομέτρητος ὠκεανός. Εἶναι τό μεγαλύτερο μυστήριο τῆς ἀνθρώπινης ὕπαρξης. Ἀναζητεῖ, ὡστόσο, μέ ἰδιαίτερο ἐνδιαφέρον, λίγη ψυχική ἀνάπαυση καί ἠρεμία. Πόσο τή νοσταλγεῖ! Πόσο την ἐπιθυμεῖ και τη γλυκοποθεῖ! Πόσο τήν ἔχει ἀνάγκη!

Αυτή την Κυριακή 20 Ιανουαρίου 2019, όλοι στην πλατεία Συντάγματος στην Αθήνα για την Μακεδονία μας!


Διήγησις πάνυ ωφέλιμος.

Ιωάννης τις ένδοξος και περιφανής εις τα του κόσμου, καταφρονήσας όλας τας του βίου ηδονάς, διήγε βίον ταπεινόν και μοναχικόν. Και σχολάζων εις τα του Θεού πράγματα εφρόντισε να αρέση εις μόνον τον Θεόν, καταγινόμενος μεν πάντοτε εις προσευχάς και δεήσεις, εκτεινόμενος δε και προκόπτων εις μεγαλύτερα κατορθώματα. Επειδή δε μαζί με τα άλλα αυτού κατορθώματα είχεν απαραίτητον έργον και το να αγρυπνή όλην την νύκτα εις τους Ναούς του Κυρίου, δια τούτο νύκτα τινά επήγεν εις τον εν Κωνσταντινουπόλει μέγαν Ναόν της του Θεού Λόγου Σοφίας, και ευρών κεκλεισμένας τας θύρας, εκάθισεν εις εν εκεί παρακείμενον κάθισμα, διότι ήτο πολύ κουρασμένος, και εκεί καθήμενος ανεγίνωσκε χαμηλή τη φωνή την διατεταγμένην Ακολουθίαν. Ούτως αναγινώσκων βλέπει λάμψιν φωτός, η οποία ήρχετο έξωθεν· θεωρήσας δε προσεκτικώτερον, είδεν άνδρα σεμνόν ακολουθούντα το φως εκείνο. Όθεν χαροποιηθείς δια την θεωρίαν ταύτην, επρόσεχε καλλίτερον, θέλων να μάθη τι μέλλει να πράξη ο άνθρωπος εκείνος.

ΔΕΝ ΕΙΣΑΙ ΜΟΝΟΣ Μέγας Βασίλειος το Λιοντάρι του Χριστού


Η Αγκυρα πανηγυρίζει για τη Συμφωνία των Πρεσπών

Οταν η Τουρκία του Ερντογάν βλέπει την Ελλάδα να υποχωρεί, τότε αποθρασύνεται

Από τον Κωνστατίνο Χολέβα

Ενα από τα προπαγανδιστικά επιχειρήματα του ΣΥΡΙΖΑ υπέρ της Συμφωνίας των Πρεσπών είναι ότι πρέπει να κλείσουμε το μέτωπο με τα Σκόπια για να αφοσιωθούμε στη μεγάλη απειλή που είναι η Τουρκία. Το επιχείρημα είναι πολλαπλώς ανερμάτιστο και επικινδύνως αφελές. Εξηγώ τους λόγους:
1. Ισχυρίζονται ότι «κλείνουν» ένα μέτωπο. Ομως το αντίθετο συμβαίνει. Στην πραγματικότητα η συμφωνία ανοίγει περισσότερα ζητήματα, διότι νομιμοποιεί τρεις βαλκανικούς εθνικισμούς: τον ψευδομακεδονικό, τον αλβανικό, αφού η αλβανική κοινότητα επέβαλε πολλούς από τους όρους της στην αναθεώρηση του Συντάγματος, και τον βουλγαρικό, ο οποίος άλλωστε ξεκίνησε το ζήτημα από το 1870.

2. Η Ελλάδα δεν διατηρεί μεραρχίες στα σύνορα με τα Σκόπια. Ο αγώνας είναι διπλωματικός, πολιτικός, ιδεολογικός. Αρα δεν στερείται ο Στρατός μας ενόπλων τμημάτων, τα οποία θα έπρεπε να βρίσκονται στα σύνορα με την Τουρκία.

Πρόεδρος Παμμακεδονικής Συνομοσπονδίας: Έξω από τη Βουλή θα μετρηθούμε με την ΙστορίαΚάλεσμα στον ελληνικό λαό προκειμένου ο καθένας να μετρηθεί «με τις ευθύνες του και με την ιστορία» απευθύνει ο πρόεδρος της Παμμακεδονικής Συνομοσπονδίας, προαναγγέλλοντας μεγάλες κινητοποιήσεις κατά της Συμφωνίας των Πρεσπών.
Προσκλητήριο σε πανεθνική διαμαρτυρία κατά της Συμφωνίας των Πρεσπών απευθύνει μιλώντας στο Sputnik ο πρόεδρος της Παμμακεδονικής Συνομοσπονδίας, Δρ. Ιωάννης Αθανασιάδης, τονίζοντας ότι από αυτήν την υπόθεση κρίνεται «η εθνική υπόσταση» της χώρας και «τα νέα σύνορα που πάνε να δημιουργήσουν σε Ευρώπη και Βαλκάνια».
«Βρισκόμαστε λίγο πριν έρθει η Συμφωνία στο ελληνικό κοινοβούλιο», εκτιμά ο κ. Αθανασιάδης και προσθέτει πως όταν το κείμενο έρθει πλέον στην Ελλάδα, «όλοι οι Έλληνες οφείλουν να είναι στον δρόμο, όλοι οι Έλληνες οφείλουν να είναι έξω από τη Βουλή στο Σύνταγμα, να διαδηλώνουν ειρηνικά, με νόμιμο τρόπο, εναντίον αυτής της προσπάθειας».