ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΑΦΘΟΡΑ -- Τοῦ κ. Μιχαὴλ Ε. Μιχαηλίδη, Θεολόγου

Σ’ ὅλες τίς ἐποχές —ἄλλοτε ἐντονότερα καί ἄλλοτε ἠπιότερα— παρατηρεῖται ἔξαρση τῆς κοινωνικῆς διαφθορᾶς καί ἠθική ἔκταση τοῦ κακοῦ. Καί βέβαια, τό κακό αὐτό, ὁ ξεπεσμός τῶν ἀνθρώπων, ἔχει πολλές μορφές. Στίς μέρες μας γίνεται λόγος γιά δωροδοκίες, παράνομους χρηματισμούς, ξέπλυμα μαύρου χρήματος, ἐμπόριο ναρκωτικῶν, ἐμπόριο λευκῆς σάρκας, τοκογλυφίες, καζίνα, ἀλκοολισμό, πορνεία, ὁμοφυλοφιλία, ἀναρχία, κλοπές, ληστεῖες, ἀδικίες, δουλεμπόριο ἀνθρώπων, ἐμπόριο μικρῶν παιδιῶν, διαστροφές, παιδεραστίες, πατροκτονίες, μητροκτονίες, ἐκτρώσεις, πορνοθεάματα, ἐμπρησμοὶ Τραπεζῶν, Σχολείων, Πανεπιστημίων, Ἀστυνομικῶν Σταθμῶν.... Ἕνας κατακλυσμός τοῦ κακοῦ καί τῆς παρανομίας. Μιά διάλυση τῆς κοινωνικῆς συνοχῆς καί μιά ἐξαφάνιση τοῦ ἀνθρώπινου ἤθους. Ἄν αὐτά ὅλα τά συνοψίζαμε σέ ἑφτά κοινωνικές ἁμαρτίες, ὅπως θά τίς ἤθελε ὁ Γκάντι, τότε αὐτές θά ἦσαν οἱ ἑξῆς:

Pope Francis appoints first woman to the Synod of Bishops

 The Pope has appointed a woman as an undersecretary to the Synod of Bishops for the first time.

Sister Nathalie Becquart, who is from France, will have voting rights in the body, which advises the pontiff and debates some of the most controversial issues in the Roman Catholic Church.

Ms Becquart has worked with the synod as a consultant since 2019.

The body's secretary-general, Cardinal Mario Grech, said the appointment showed that "a door has opened".

He noted that the decision reflects the Pope's desire "for a greater participation of women in the process of discernment and decision-making in the church".


https://www.bbc.com/news/world-europe-55966178

Άλμα στην αιωνιότητα. Ματθαίος· ο τελώνης που έγινε απόστολος! -- του αειμνήστου Στεργίου Σάκκου, Ομ. Καθηγητού ΑΠΘ

Η μετάνοια είναι η πιο μεγάλη παραχώρηση του Θεού στον αμαρτωλό άνθρωπο, αλλά και η πιο γενναία και ηρωϊκή ανθρώπινη πράξη. Είναι ένα άλμα, το οποίο επιτελεί ο αμαρτωλός με τη βοήθεια της πίστεως, για να μπει έτσι στη σφαίρα της χάριτος, όπου όλα είναι τέλεια και άγια, διότι η αγάπη του Θεού γνωρίζει να λαμπρύνει και να αξιοποιεί θετικά και τα πιο μελανά και αρνητικά στοιχεία του ανθρώπου. Αυτό το γενναίο άλμα της μετανοίας, με τις ασύλληπτες συνέπειές του, μπορούμε να μελετήσουμε απλά, αλλά και πολύ καθαρά στην αγιασμένη μορφή του ευαγγελιστού Ματθαίου, του τελώνη, που έγινε απόστολος του Χριστού.

Η θεία πρόσκληση.

Στην Καπερναούμ, την «ιδίαν πόλιν» του Ιησού, κατοικεί και εργάζεται ο Ματθαίος. Εκεί, στο μέσον μιας ημέρας γεμάτης σημεία και διδαχές, ο Κύριος περνώντας μπροστά από το «τελωνείο» του Ματθαίου τον βλέπει και του απευθύνει το κάλεσμα· «ακολούθει μοι». Κι εκείνος εγκαταλείποντας την ίδια στιγμή τις εκκρεμότητες του τελωνικού του γραφείου, κλείνει μια για πάντα τους παλιούς λογαριασμούς και «αναστάς ηκολούθησεν αυτώ». Αυτή η άμεση ανταπόκριση στην πρόσκληση του Ιησού θυμίζει την παρόμοια συμπεριφορά των πρώτων μαθητών του Κυρίου, του Πέτρου, του Ιωάννη, του Ιακώβου. Εντούτοις, σε κάποιο σημείο της διαφοροποιείται από τις απαντήσεις των άλλων αποστόλων και συγκλονίζει πραγματικά με τη μοναδικότητα του αυθορμητισμού της.

Οικουμενισμός, το βδέλυγμα της ερημώσεως εστώς εν τόπω αγίω!


 

Ο ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ ΜΕΤΑΤΡΕΠΕΤΑΙ ΣΕ ΜΙΑ ΝΕΑ ΘΡΗΣΚΕΙΑ τοῦ Dr Sergio Ρesta, ὀγκολόγου

Ὁ κορωνοϊός εἶναι ἡ μόνη ἀσθένεια ὅπου οἱ γιατροί ἀναζητοῦν τούς ἀσθενεῖς καί ὄχι τό ἀντίστροφο. Ἕνα ἀνεξήγητο θαῦμα. Οἱ ἄνθρωποι χρειάζονται σιγουριά καί παρηγοριά, κάτι, γιά νά πιστέψουν. Ὁ κορωνοϊός ἀντιπροσωπεύει τή νέα τους πίστη, ἡ ὁποία ἑνώνει καί συγκεντρώνει ὅλους τούς ἀπελπισμένους καί τούς κάνει ἴσους στήν ἴδια μοίρα. Ὁ κορωνοϊός περιέχει ὅλα τά χαρακτηριστικά ἑνός κοσμικοῦ καί γήϊνου θεοῦ: Ἀόρατος Πανταχοῦ παρών Ἀλάνθαστος Ἀνεξήγητος ἀπό τήν Ἐπιστήμη Παντοδύναμος. Μιά θρησκεία ἀπό κάθε ἄποψη, ἡ ὁποία σίγουρα δέν στερεῖται τελετουργικῶν πρακτικῶν: φορώντας μάσκες, πλένοτας τά χέρια ἐπανειλημμένα, χαιρετώντας ὁ ἕνας τόν ἄλλον μέ τόν ἀγκώνα, διατηρώντας τήν ἀπόσταση. Ἀφθονοῦν ἐπίσης οἱ διηγήσεις γιά τήν μυστηριώδη προέλευσή της, τῶν θαυμάτων καί τῶν θρυλικῶν πράξεων: ἡ προέλευση ἀπό τίς νυχτερίδες, οἱ νεκροί τῆς Μπέργκαμο, ἡ μεταδοτικότητα μέ μόνη τήν ἐπαφή τῶν χεριῶν. Καί σέ μία θρησκεία πού σέβεται τόν ἑαυτό της, δέν θά μποροῦσαν νά λείψουν οἱ ἱερεῖς πού κηρύττουν ὅλες τίς ὧρες, οἱ ὁποῖοι ἐκπροσωποῦνται ἀπό ἰολόγους [καί δημοσιογράφους], ἐνῶ οἱ νοσοκόμες μέ τίς μάσκες καί τά λευκά γιλέκα εἶναι οἱ νέες Ἑστιάδες Παρθένες. Τέλος, τό ἐμβόλιο εἶναι ἡ ὑπόσχεση τῆς αἰώνιας σωτηρίας.

«ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ»

''ΘΕΟΤΟΚΑΡΙΟΝ''


 Ἀφήνουμε τὸν Ἅγιο Γρηγόριο Παλαμᾶ, ὁ ὁποῖος στὸν μεγάλο καὶ ἐκτενῆ του λόγο στὰ Εἰσόδια τῆς Θεοτόκου -ὑπάρχει καὶ μικρός- παρουσιάζει τὴν Παναγία κατὰ τὰ παιδικὰ καὶ ἐφηβικὰ της χρόνια, κατὰ τὰ δώδεκα χρόνια ποὺ ἔμεινε μέσα στὸν Ναό, μέχρι τὴν ἡλικία τῶν 15 ἐτῶν ποὺ ἔγινε ὁ Εὐαγγελισμός, ὡς τὴν πρώτη ἡσυχάστρια, τὴν πρώτη ἀσκήτρια, νὰ μὴ ἔχει καμμία σχέση μὲ τὰ κοσμικά, τὰ γήϊνα, τὰ σαρκικά, οὔτε σὲ ἐπίπεδο σκέψεων καὶ λογισμῶν, ἀλλὰ ἁγνὴ καὶ ὁλοκάθαρη νὰ προετοιμάζει τὸν ἑαυτό της, γιὰ νὰ γίνει κατοικητήριο τοῦ Θεοῦ.

Τη Ζ΄ (7η) Φεβρουαρίου, μνήμη του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών ΠΑΡΘΕΝΙΟΥ, Επισκόπου Λαμψάκου του θαυματουργού.

Παρθένιος ο πιστός και εύχρηστος του Χριστού δούλος εγεννήθη εις την Μελιτούπολιν, εις την οποίαν ήτο ο πατήρ αυτού Διάκονος, Χριστόδουλος ονομαζόμενος. Περισσότερα περί της γεννήσεως και ανατροφής αυτού δεν ηδυνήθημεν να εύρωμεν εις ουδέν βιβλίον, διότι ουδείς άλλος έγραψε ταύτα ειμή μόνον ιδιώτης τις, Κρισπίνος ονομαζόμενος, ο οποίος έγραψε με πολλήν συντομίαν ολίγα τινά από τα πολλά του τεράστια, τα οποία και ημείς μεταφέρομεν ενταύθα, μη γράφοντες περισσότερα, δια να μη φύγωμεν από την αλήθειαν και προσέχετε ακριβώς την γλυκυτάτην ταύτην διήγησιν, ίνα πολλήν λάβετε την ευφροσύνην και αγαλλίασιν. Ο θαυμάσιος ούτος Ιεράρχης Παρθένιος δεν έμαθεν από παιδίον πολλά γράμματα, μόνον ολίγα, αλλ’ όμως ήτο ακροατής των Αγίων Γραφών επιμελέστατος, από μικράς δε ηλικίας ηξιώθη της θείας Χάριτος και έκαμνε μεγάλα θαυμάσια, διότι ήτο κατά πολλά προς τους πτωχούς συμπαθής και φιλάνθρωπος, και ακούσατε.

Μολυσμόν ἔχει ἡ κοινωνία ἐκ μόνου τοῦ ἀναφέρειν τόν αἱρετικόν -- Του κ. Δημητρίου Χατζηνικολάου, Ἀν. Καθηγητού Οἰκονομικῶν τοῦ Παν/μίου Ἰωαννίνων

Οἱ ἐπί «πατριάρχου» Βέκκου ἀγωνισθέντες καί θεαρέστως μαρτυρήσαντες Ἁγιορεῖται Πατέρες, εἰς τήν γνωστήν ἐπιστολήν, τήν ὁποίαν ἔγραψαν πρός τόν Βασιλέα Μιχαήλ Παλαιολόγον, ἀναφέρουν καί τά ἑξῆς: «Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία θεωρεῖ τήν ἀναφοράν τοῦ ὀνόματος τοῦ ἀρχιερέως ἐνώπιον τῶν ἀδύτων μυστηρίων ὡς τελείαν συγκοινωνίαν. Εἰς τήν ἑρμηνείαν τῆς θείας λειτουργίας ἔχει γραφῇ ὅτι ὁ ἱερουργῶν ἀναφέρει τό ὄνομα τοῦ ἀρχιερέως, διά νά δείξῃ ὅτι ὑποτάσσεται εἰς αὐτόν καί ὅτι εἶναι κοινωνός τῆς πίστεώς του... Καί ὁ μέγας πατήρ ἡμῶν καί ὁμολογητής Θεόδωρος ὁ Στουδίτης ταῦτα λέγει: μολυσμόν ἔχει ἡ κοινωνία ἐκ μόνου τοῦ ἀναφέρειν τόν αἱρετικόν, ἀκόμη καί ὅταν ὁ ἀναφέρων εἶναι ὀρθόδοξος ... Ἡ κοινωνία μετ’ αὐτῶν εἶναι προφανής ἔκπτωσις καί ἀνατροπή τῆς Ὀρθοδοξίας. Διότι ὁ αἱρετικόν δεχόμενος τοῖς αὐτοῦ ἐγκλήμασιν ὑπόκειται καί ὁ ἀκοινωνήτοις κοινωνῶν ἀκοινώνητός ἐστιν, ὡς συγχέων τόν κανόνα τῆς Ἐκκλησίας» (V. Laurent καί J. Darrouzes, Dossier Grec de L´Union de Lyon (1273-1277), Institut Francais D´Etudes Byzantines, Paris 1976, σελ. 397-399).

Παραπομπὴ εἰς τὴν Δικαιοσύνην Αὐστριακοῦ ἀξιωματούχου διὰ κριτικὴν πρὸς τὸ Ἰσλάμ!

 

ΑΝ ΤΟΛΜΗΣΕΙ κάποιος καὶ κριτικάρει στὸ ἐλάχιστο τὸ Ἰσλὰμ στὴν Εὐρώπη (καὶ στὴ χώρα μας, δυστυχῶς), ἐκτὸς ἀπὸ τὸ ὅτι στιγματίζεται ὡς «ρατσιστὴς» καὶ «φασίστας», βρίσκεται ἀντιμέτωπος καὶ μὲ τὸ νόμο, τὸν ὁποῖο φρόντισαν κάποιοι νὰ θεσπίσουν, γιὰ τὴν ἑδραίωση τῆς «διαφορετικῆς κουλτούρας» στὴν εὐρωπαϊκὴ ἤπειρο. Αὐτὸ ἔπαθε καὶ ὁ δεύτερος ἀντιπρόεδρος τῆς Αὐ­στριακῆς Βουλῆς, χαρακτηρίζοντας τὸ Κοράνιο πιὸ ἐπικίνδυνο ἀπὸ τὸν κορωνοϊό. Δεῖτε τὴν εἴδηση: «Οἱ δηλώσεις τοῦ δεύτερου ἀντιπροέδρου τῆς αὐ­στριακῆς Βουλῆς καὶ ἀρχηγοῦ τοῦ ἀκροδεξιοῦ ἐθνικιστικοῦ Κόμματος τῶν Ἐλευθέρων Νόρμπερτ Χόφερ σὲ δημόσια συγκέντρωση κομματικῶν ὀ­παδῶν του, στὰ μέσα Ἰουνίου, ὅτι τὸ Κοράνι εἶναι πιὸ ἐπικίνδυνο ἀπὸ τὸν κορωνοϊό, ἀπασχολοῦν τώρα τὴν αὐστριακὴ Δικαιοσύνη. Στὸ πλαίσιο αὐτό, ἡ Εἰσαγγελία Βιέννης ζήτησε ἀπὸ τὴν αὐστριακὴ Βουλὴ τὴν ἄρση τῆς βουλευτικῆς ἀσυλίας τοῦ Νόρμπερτ Χόφερ. “Δεν φο­βᾶ­μαι τὸν κορωνοϊό, ὁ κορωνοϊὸς δὲν εἶναι ἐπικίνδυνος. Τὸ Κοράνι, ἀγαπητοί μου, εἶναι πολὺ πιὸ ἐπικίνδυνο ἀπὸ τὸν κορωνοϊό”, διατεινόταν ἀπέναντι στοὺς ὀπαδούς του…» (Ἱστ. apagoreuetai-group.blogspot.com)! Δυσ­­τυχῶς ἐκεῖ φτάσαμε, νὰ πνίγεται ἡ ἐλεύθερη γνώμη καὶ ἔκφραση, γιὰ τὴν ὑπεράσπιση τοῦ Ἰσλάμ, τῆς πιὸ ἀπάνθρωπης καταπάτησης κάθε ἀνθρωπίνου δικαιώματος! Ἡ φρίκη πλανᾶται πάνω ἀπὸ τὴν Εὐρώπη, δυσ­τυχῶς καὶ στὴ χώρα μας!

"O.T."