Η ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ Η ΘΕΩΣΙΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

Το άγιον Πάσχα παρήλθεν, ως εορτή, ως υπομνηματισμός λειτουργικός και βιωματικός, ως «Λαμπροφόρος ημέρα». Αλλά το φως του ακόμη μας περιλάμπει και φωταγωγεί τον νουν μας. διότι το άγιον Πάσχα δεν διαυγάζει την ύπαρξίν μας μόνον οσάκις εορτάζεται. Μας φωταγωγεί εις ολόκληρον την ζωήν μας. Το άγιον Πάσχα δεν είναι μόνον μίαν φοράν κατ’ έτος «εορτή εορτών και πανήγυρις πανηγύρεων». Εάν ο Χριστός είναι «μεθ’ ημών πάσας τας ημέρας της ζωής ημών», άρα Πάσχα έχομεν δι’ όλου του βίου μας. Η ζωή μας είναι μία συνεχιζομένη «εορτή εορτών», διότι το φως της Αναστάσεως εισέρχεται εις όλας τας λεπτομερείας της ζωής μας. Δεν εισερχόμεθα μόνον εντός του φωτός της Αναστάσεως, αλλά εισέρχεται αυτό το φως εις ολόκληρον τον άνθρωπον. Γινόμεθα  ένα φως. Δεν συγχεόμεθα εντός του φωτός, αλλά διατηρούντες την αυτοσυνειδησίαν της προσωπικότητός μας, αισθανόμεθα τας ακτίστους ενεργείας του Αγίου Πνεύματος να διέρχωνται εις «πάντας αρμούς, εις νεφρούς, εις καρδίαν» και να μετασκευάζουν και αυτάς τας βιολογικάς λειτουργίας μας εις κτίσιν «καινήν».

Λόγος Φιλιππικός κατά της έξυπνης δικτατορίας --- Γράφει ο Κωνσταντίνος Ι. Βαθιώτης, Αναπληρωτής Καθηγητής Ποινικού Δικαίου

Την Κυριακή 8 Μαΐου 2022, ώρα 18.00, στο αμφιθέατρο του Συντάγματος, θα διενεργηθεί μαζικός γ ν ω σ ι α κ ό ς εμβολιασμός των ψεκασμένων-αντινεοταξιτών πολιτών με μικρόφωνο παραδοσιακής τεχνολογίας.

Κεντρικός ομιλητής θα είναι ένας πρώην αναπληρωτής καθηγητής Ποινικού Δικαίου της Νομικής Σχολής Κομοτηνής, ο οποίος καταγγέλθηκε ως προπαγανδιστής των ατομικών ελευθεριών και της αξίας του ανθρώπου από φοιτητή της ΔΑΠ που ενήργησε υπό την καθοδήγηση της ιατροφασιστικής κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, διάβαζε: Νέας Δικτατορίας.

Λόγω πιθανών παρενεργειών (ιδίως αναφυλαξία ή προσωρινή παράλυση) από την έγχυση της α λ ή θ ε ι α ς σε υπερβολική δόση καθώς και από το γκρέμισμα του θαυμαστού α ν ά π ο δ ο υ κόσμου, παρακαλούνται οι τυχόν παρείσακτοι υ γ ε ι ο ν α ζ ι σ τ έ ς, που αυτοχαρακτηρίζονται ως αψέκαστοι, να έχουν μαζί τους παυσίπονα με αντιφλεγμονώδη δράση.

Να θυμάστε τα συνθήματα που σας έμαθαν μέσα από την καθημερινή πλύση εγκεφάλου:

Ο π. Θεόδωρος Ζήσης γράφει:

Αφού οι Επίσκοποι μνημονεύουν τόν Πατριάρχη καί επομένως υπόκεινται καί αυτοί στόν κανόνα: “ο κοινωνών ακοινωνήτω, ακοινώνητος έσται”· καί εγώ μνημονεύω τόν Επίσκοπό μου, ο οποίος μνημονεύει τόν Πατριάρχη, ο οποίος κοινωνεί μέ τόν Πάπα· καί εσείς οι λαϊκοί έρχεστε από μένα, ο οποίος μνημονεύω τόν Επίσκοπο καί κοινωνάτε καί μέ αποδέχεστε. Επομένως, μία σειρά –αυτή η σειρά τού παραπτώματος πού αρχίζει από τόν Πατριάρχη, αρχίζει σιγά-σιγά σάν συγκοινωνούν δοχείον, νά φθάνει σάν ευθύνη μέχρις εμάς!                                       

Αλλά ποιός από τόν κόσμο τά ξέρει αυτά; Οι περισσότεροι από τούς λαϊκούς, θά πούν: “Μά, αφού τό κάνει ο Πατριάρχης, αφού τό κάνει ο Πάπας, τί φταίω εγώ;”. Φταίς κι εσύ!  Δέν δικαιολογείται η  άγνοια...  

Είμαστε όλοι υπεύθυνοι. Δέν είναι μόνον υπεύθυνος ο Πατριάρχης. Δέν είναι μόνον υπεύθυνος ο Επίσκοπος ο οποίος σιωπά καί η οποία σιωπή είναι τρίτο είδος αθεϊας. Είμαστε υπεύθυνοι καί εμείς οι Πρεσβύτεροι καί μαζί μέ εμάς, είστε καί σείς οι λαϊκοί, πού έρχεστε μαζί μέ μάς καί δέν μάς λέτε:  “Φεύγουμε εμείς”.

ΨΑΛΜΩΔΙΕΣ ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ


 

Τη ΣΤ΄ (6η) Μαϊου, μνήμη του Αγίου, Δικαίου, Πολυάθλου και Προφήτου ΙΩΒ.

Ιώβ ο Άγιος Προφήτης ο Πολύαθλος κατήγετο εκ της χώρας της καλουμένης Αυσίτιδος, εκ των συνόρων της Ιουδαίας και Αραβίας, ήτο δε απόγονος των υιών του Ησαύ, του πρωτοτόκου υιού του Ισαάκ. Πέμπτος λοιπόν είναι ούτος από τον Αβραάμ. και ο μεν πατήρ του ωνομάζετο Ζαρέ, η δε μήτηρ του Βοσσόρα. Εκαλείτο δε ούτος πρότερον Ιωβάβ και προεφήτευσεν επί έτη τεσσαράκοντα πέντε, ακμάσας χίλια εννεακόσια είκοσι πέντε έτη προ της ελεύσεως του Χριστού. Δια τούτον τον Δίκαιον εζήτησεν ο διάβολος παρά του Θεού την άδειαν, ίνα τιμωρήση αυτόν και δια της τιμωρίας τον εξαναγκάση να αδημονήση και να βλασφημήση κατά του Θεού, επειδή ήκουσε του ιδίου του Θεού μαρτυρούντος, ότι είναι δίκαιος και ακατηγόρητος και  υπερέχει όλων των τότε δικαίων.

Ιστορική απόφαση από ιταλικό δικαστήριο: «Τα εμβόλια προκαλούν θανάτους – Αντισυνταγματική η υποχρεωτικότητα»

Την ώρα που στην Ελλάδα παραμένουν χιλιάδες υγειονομικοί σε αναστολή εργασίας…

Μια ιστορική απόφαση, η οποία αφορά και την Ελλάδα, πάρθηκε στην Ιταλία καθώς το Δικαστήριο Διοικητικής Δικαιοσύνης της Σικελίας ενέκρινε τον υποχρεωτικό εμβολιασμό για τον κορωνοϊό αντισυνταγματικό. 

Το δικαστήριο αποφάνθηκε ότι οι υποτιθέμενες θεραπείες mRNA που αποσκοπούν στην προστασία του κοινού από τον Covid έχει αποδειχθεί ότι προκαλούν «σοβαρές ή θανατηφόρες ανεπιθύμητες ενέργειες».

Το δικαστήριο εξηγεί ότι ακόμη και αν τέτοιοι θάνατοι είναι σπάνιοι, ένας μόνο θάνατος αρκεί για να καταστεί η εντολή αντισυνταγματική.

Η απόφαση της Σικελίας διαβίβασε την απόφαση στο Συνταγματικό Δικαστήριο, το οποίο θα πρέπει πλέον να αποφανθεί για το θέμα.

Πρωτοπρεσβύτερος π. Θεόδωρος Ζήσης : «Τὸ ἁγιασμένο καὶ προδομένο εἰκοσιένα»

Κοινωνικὴ ἢ ἐθνικοθρησκευτικὴ Ἐπανάσταση;

Ἡ ἀναφορὰ αὐτὴ στὰ προεπαναστατικὰ κινήματα καὶ στοὺς ὁπλαρχηγούς, ποὺ σὰν κλάδοι ἐβλάστησαν ἀπὸ τὴν φύτρα τοῦ Βυζαντίου, καὶ ξανάνθισε τὸ δένδρο τῆς Ρωμιοσύνης, μᾶς ὁδηγεῖ συνειρμικὰ στὴν πρώτη παρεξήγηση καὶ παρερμηνεία τοῦ Εἰκοσιένα, κυρίως ἀπὸ μαρξιστὰς καὶ ἀριστεροὺς ἱστορικοὺς καὶ διανοουμένους, οἱ ὁποῖοι ἰσχυρίζονται πὼς δῆθεν ἡ ἐπανάσταση τοῦ 1821 δὲν εἶχε ἐθνικοθρησκευτικὸ χαρακτήρα, δὲν ἀπέβλεπε δηλαδὴ στὴν ἐκδίωξη τοῦ ἀλλοθρήσκου καὶ ἀλλοεθνοῦς κατακτητοῦ, δὲν ἦταν πόλεμος «γιὰ τοῦ Χριστοῦ τὴν πίστη τὴν ἁγία, γιὰ τῆς πατρίδος τὴν ἐλευθερία», ἀλλὰ εἶχε κοινωνικὰ καὶ ὑλιστικὰ κίνητρα, ἦταν μία κοινωνικὴ ἐπανάσταση, ἕνας ἐμφύλιος πόλεμος, τῶν πτωχῶν ἐναντίον τῶν πλουσίων, τῶν λαϊκῶν τάξεων ἐναντίον τῶν ἀρχόντων, Τούρκων καὶ ντόπιων Κοτζαμπάσηδων, καὶ ὅτι οἱ πρωταγωνιστὲς τοῦ ἀγῶνος ἐμπνεύσθηκαν ἀπὸ τὶς ἀρχὲς τῆς Γαλλικῆς Ἐπανάστασης τοῦ 1789. Γιὰ τὴν τελείως ἀνιστόρητη αὐτή, ἀντιεπιστημονική, καὶ ἰδεολογικὰ κατασκευασμένη ἄποψη εἶναι τόσο βέβαιοι ὥστε ἰσχυρίζονται πὼς ὅσοι δὲν τὴν δέχονται προδίδουν τὸ εἰκοσιένα, ὅπως τιτλοφορεῖ τὸ σχετικὸ βιβλίο του ὁ Γ. Βαλέτας «Τὸ προδομένο Εἰκοσιένα», μὲ τὴν διαφορὰ ὅτι ἡ προδοσία ἐπιστρέφει πίσω σ᾽ αὐτοὺς ποὺ τὴν ἐφεῦραν.

---------------------------

 Ο/Η Ανώνυμος είπε...

Νομίζω ότι δεν ήταν η επανάσταση μόνο εθνική αλλά και κοινωνική. Οι Ρωμιοί επειδή έτσι είχαν συνηθίσει να αυτοαποκαλούνται -μεταγενέστερα είχε τη ταύτιση με την ελληνικότητα ή και συνοδοιπορούσαν αυτές οι ονομασίες- μετά τις αλλεπάλληλες εισβολές από παντού οι Σλάβοι από βορρά οι Νορμανδοί και Φράγκοι από δύση οι Άραβες και οι Τούρκοι απο νότια και ανατολικά, εξασθένισαν και σταδιακά κυρίως στις ανατολικές περιοχές οι περισσότεροι πληθυσμοί υπέκυψαν και εκτουρκίστηκαν. Η νέα διοίκηση πάλι περιήλθε στους ..ίδιους αλλά με διαφορετικό προσωπείο εκείνο των εξισλαμισμένων οθωμανοποιημένων και εκτουρκισμένων πρώην Ρωμιών. Εκείνοι που δεν υπέκυψαν και κράτησαν τις παραδόσεις της Ρωμιοσύνης και του Χριστιανικού χαρακτήρα πέρασαν στο περιθώριο, έχοντας άσβηστη τη φλόγα της ελευθερίας στα στήθη τους. ΤΟ 1821 ΗΤΑΝ Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΕΙΡΑ ΚΑΙ Η ΠΕΤΥΧΗΜΕΝΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ, ΕΙΧΑΝ ΠΡΟΗΓΗΘΕΙ ΔΕΚΑΔΕΣ ΑΛΛΕΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΤΙΣ ΕΠΝΙΞΑΝ ΣΤΟ ΑΙΜΑ ΟΙ ΟΘΩΜΑΝΟΙ.

Η.Π.Α.: Το Ανώτατο Δικαστήριο α ν α τ ρ έ π ε ι τήν απόφαση «Roe v. Wade» υπέρ των ΑΜΒΛΩΣΕΩΝ!

 Από LifeSiteNews

Jack Bingham, 2 Μαΐου 2022.

«H Roe ήταν εξαρχής ένα τρομερό λάθος», έγραψε ο δικαστής Samuel Alito στην φερόμενη ως απόφαση που διέρρευσε.

ΟΥΑΣΙΝΓΚΤΟΝ, DC (LifeSiteNews) – Σύμφωνα με ένα προσχέδιο νόμου που διέρρευσε και φαίνεται να αποτελεί απόφαση της πλειοψηφίας των δικαστών, το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ, (SCOTUS), ψήφισε 5-4 υπέρ της ανατροπής της από 50 ετών ισχύουσας απόφασης «Roe v. Wade», που επέβαλε την άμβλωση κατ΄απαίτηση σε όλη τήν χώρα.

Το προσχέδιο του νόμου που φέρεται ότι συντάχθηκε από τον δικαστή Samuel Alito, κατάφερε να διαρρεύσει και να φθάσει στο πρακτορείο ειδήσεων Politico.