Θαυμαστές αλλοιώσεις

Όταν  κοινωνώ τούς ανθρώπους, διηγιόταν χαρακτηριστικά  ο μακαριστός γέροντας  Ιάκωβος, ποτέ δεν κοιτάζω τα πρόσωπά τους. 
Μερικές φορές όμως μου λέει ο λογισμός να τα κοιτάξω.
 
Τότε βλέπω μερικά πρόσωπα να έχουν μορφή σκύλου, πιθήκου ή άλλων ζώων.
 
Είναι φοβερή η μορφή τους. Βλέπω όμως και μερικά ήρεμα και ιλαρά πού μετά τη θεία μετάληψη λάμπουν σαν τον ήλιο.
 
Μία φορά του είπε κάποιος συλλειτουργός του:
 
Μ' έκαψε η θεία Κοινωνία!...
 
Εγώ, απάντησε ο γέροντας, δεν αισθάνθηκα να με καίει.
 
Αντίθετα, ζούσε τόσο έντονα τη μέθεξη του δεσποτικού Σώματος, ώστε ανακαινιζόταν ψυχικά και σωματικά.
 

Σήμερα πού κοινώνησες, είπε σ' ένα πνευματικό του παιδί, βλέπεις πώς αισθάνεσαι; Εγώ αισθάνομαι έτσι πάντοτε. Ό Χριστός βρίσκεται μέσα μου πάντα.

Ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος στὴν παραβολὴ τῶν μυρίων ταλάντων λέει:

«Ἀλλὰ ἀγαθὸς Κύριος, κηδεμόνας καὶ φιλάνθρωπος, συγκινήθηκε καὶ δὲν ἔδωσε στὸ δοῦλο τόσο ὅσο ζήτησε, ἀλλὰ ὅσο δὲν σκέφθηκε. Γιατί ἔτσι Αὐτὸς πάντοτε συνηθίζει νὰ νικάει καὶ νὰ προλαβαίνει τὰ δικά μας αἰτήματα».


«Ὁ Θεὸς καθημερινῶς πράττει χάριν τῆς ἰδικῆς μας σωτηρίας πολλὰ καὶ μεγάλα, ποὺ εἶναι φανερὰ μόνον εἰς Αὐτόν. Διότι εὐεργετεῖ τὸ γένος τὸ ἀνθρώπινον ἀπὸ ἀγαθότητα, μὴ ἔχοντας ἀνάγκη ἀπὸ κάποιαν ἄλλη ἀμοιβή, ἀφήνει τὰ περισσότερα νὰ διαφεύγουν τῆς προσοχῆς μας· ἐὰν ὅμως κάποτε ἤθελε να μᾶς τὸ ἀποκαλύψη, καὶ αὐτὸ τὸ κάνει πρὸς χάριν μας, ὥστε, ἐκφράζοντας τὴν εὐγνωμοσύνη μας πρὸς Αὐτόν, νὰ ἐπιτύχωμεν ἐκ μέρους του μεγαλυτέραν βοήθειαν».

Anastaseos Imera - It is the day of Ressurrection: CANON: Odes 1 through 5 (1st Tone)


Η ΑΚΑΘΑΡΣΙΑ ΤΟΥ ΝΟΥ.

Ο Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής γράφει στην «Γ´ Εκατοντάδα περί αγάπης» τα εξής: 

«Ακαθαρσία του νου είναι πρώτον η ψευδής γνώσις. Δεύτερον η άγνοια κάποιου από τα γενικά, εννοώ την σχέσιν με τον ανθρώπινον νου, γιατί είναι ιδίωμα αγγέλου το να μη αγνοή τίποτε από τα μερικά. Τρίτον, το να έχει εμπαθείς λογισμούς. Τέταρτον, το να συγκατατίθεται στην αμαρτία».
 

Στο τέλος της ανθρώπινης ζωής – Η ευθανασία

euthanasia
Ο θάνατος ως άρση και αναίρεση της ζωής καταργεί την αναφορά και τη διαφορά, όταν όλα νεκρώνουν, τότε παγώνουν και παγιώνονται, μένουν αμέτοχα και άσχετα, ομοιόμορφα και άμορφα, ταυτόσημα και εξομοιωμένα ισοπεδωτικά. Γιατί αν η ποικιλία και η ενότητα χαρακτηρίζουν τη ζωή, η ομοιομορφία, η ισοπέδωση και ο χωρισμός ταιριάζουν αποκλειστικά στο θάνατο. Τελικά θάνατος είναι η σχάση, δηλαδή η μη σχέση, η διακοπή και αναίρεση της σχέσεως. Αυτό που έχει ιδιαίτερη σημασία για τη θεολογία είναι η σχετικότητα της ζωής, δηλαδή η αναφορικότητα, που βρίσκεται στον αντίποδα της ατομικότητας.
Η αναφορικότητα νοείται ως σύνολο πλήρες σχέσεων, ως πλέγμα αμοιβαίων αλληλεξαρτήσεων και ως ιστός απειράριθμων μορφών ζωής γεμάτων από ποικιλίες. Αντίθετα η ατομικότητα ενέχει τη διαίρεση και οδηγεί στο θάνατο, τον κατεξοχήν χωρισμό με την τέλεια απομόνωση του άνθρωπου. Έτσι ατομικότητα και αναφορικότητα παραμένουν οι δύο πόλοι του βασικού διλήμματος που τίθεται ενώπιον του ανθρώπου, για να ζήσει τη ζωή του. Η θεολογία και παράδοση της Εκκλησίας συνιστούν και προβάλλουν τη σχέση αντί για τη σχάση, τη ζωή αντί για το θάνατο. Γι’ αυτό και η στάση αυτή απαγορεύει κάθε ατομική παρέμβαση στο φαινόμενο της ζωής, που επιφέρει τη διακοπή του.

H συνέχεια, “κλικ’’ πιο κάτω στο: Read more

Ολοκλήρωσε την επίσκεψή του στην Ελλάδα ο Πατριάρχης Μόσχας Κύριλλος

Ολοκλήρωσε την επίσκεψή του στην Ελλάδα ο Πατριάρχης Μόσχας Κύριλλος
Αναχώρησε πριν από λίγο από από το αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης, ο Πατριάρχης Μόσχας και πασών των Ρωσιών, Κύριλλος, ολοκληρώνοντας την επίσκεψή του στη χώρα μας.

Από τη μονή Δοβρά στη Βέροια, την οποία επισκέφθηκε νωρίς το μεσημέρι της Παρασκευής, ο Πατριάρχης Κύριλλος, απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων και κάνοντας έναν σύντομο απολογισμό της επίσκεψής του στη χώρα μας, σημείωσε τον πνευματικό χαρακτήρα της επίσκεψής του, τις διαχρονικές φιλικές σχέσεις των δύο λαών και των εκκλησιών τους και την ανάγκη να διατηρηθούν έτσι και στο μέλλον, αλλά μίλησε θερμά και για το Άγιον Όρος, τη μακραίωνη ιστορία του και την βαθιά πνευματική του επίδραση στους επισκέπτες του και στον σύγχρονο κόσμο.


H συνέχεια, “κλικ’’ πιο κάτω στο: Read more

Κόσοβο – 1998. Πόλεμος προπαγάνδας στον αέρα

Балканы карта Косово
Το φθινόπωρο του 1998 οι ΗΠΑ προωθούσαν το δικό τους «σχέδιο για το Κόσοβο», χωρίς να φείδονται πόρων. Το πρώτο βήμα ήταν η «πλύση εγκεφάλου» του πληθυσμού της Σερβίας και του Μαυροβουνίου. Οι ραδιοσταθμοί «Ελευθερία» και «Ελεύθερη Ευρώπη» ανακοίνωσαν την επέκταση των προγραμμάτων των νοτιο-σλαβικών υπηρεσιών. Χρησιμοποιούσαν ενεργά το Διαδίκτυο, εξηγώντας το με το γεγονός, ότι το Βελιγράδι μπορούσε να απαγορεύσει την αναμετάδοση των προγραμμάτων, που ετοιμάστηκαν στη Δύση.


Οι μυστικές υπηρεσίες των ΗΠΑ είχαν επανειλημμένα δώσει ψευδείς πληροφορίες για την κατάσταση στην επαρχία.

H συνέχεια, “κλικ’’ πιο κάτω στο: Read more

Ι.Μ.Πειραιώς :

᾿Εν Πειραιεῖ τῇ 7ῃ Ἰουνίου 2013
 Σεβασμιώτατον
Ἀρχιεπίσκοπον Τόμιδος
Κύριον κ. ΘΕΟΔΟΣΙΟΝ
Εἰς ΚΩΝΣΤΑΝΤΖΑΝ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ
Σεβασμιώτατε ἅγιε ἀδελφέ,
Χριστός ἀνέστη!

 Μετά τοῦ προσήκοντος σεβασμοῦ εἰς τό Ἀρχιερατικόν διακονικόν λειτούργημα Ὑμῶν καί εἰς τό Σεπτόν πρόσωπον Ὑμῶν, προαγόμεθα ἵνα ἐκφράσωμεν Ὑμῖν   αἰσθήματα ἀφράστου πνευματικῆς χαρᾶς, ἀγαλλιάσεως καί εὐφροσύνης, τά ὁποῖα διακατέχουν ἡμᾶς, ἐκ τῆς πληροφορήσεως μέσῳ τοῦ ἠλεκτρονικοῦ τύπου τῆς Ἑλλάδος, τῆς διοργανώσεως ἐκ μέρους τῆς καθ’ Ὑμᾶς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς, ὁμιλίας μέ κύριον ὁμιλητήν τόν ὁμότιμον καθηγητήν τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Α.Π.Θ., αἰδεσιμολογιώτατον πρωτοπρεσβύτερον π. Θεόδωρον Ζήσην, μέ θέμα «Ἡ ἅλωσις τῆς Κων/λεως», ὁ ὁποῖος ἐπί τῆ εὐκαιρίᾳ τῆς παρουσίας του εἰς τήν καθ’Ὑμᾶς Ἀρχιεπισκοπήν ἐπεσκέφθη Ἱεράς Μονάς, ἔνθα, μετά ἀπό ἐκζήτησιν τῶν ἰδίων των μοναστικῶν ἀδελφοτήτων καί τοῦ πλήθους τῶν πιστῶν, οἱ ὁποῖοι ὑπέβαλαν κατάλληλα ἐρωτήματα διά θέματα ζωῆς καί δράσεως τῆς Ἐκκλησίας. Ὁ ὁμιλητής ἀνέπτυξεν ἐπίκαιρα ἐκκλησιαστικά καί πνευματικά θέματα.
Συγχαίρομεν ἐγκαρδίως τήν Ὑμετέραν Σεβασμιότητα διά τήν ἐκ Θεοῦ πεφωτισμένην ἔμπνευσιν τῆς συλλήψεως, διοργανώσεως, τῆς λίαν εὐστόχου ἐπιλογῆς καί τιμητικῆς προσκλήσεως τοῦ ὡς ἄνω ὁμιλητοῦ καί τῆς ἀρίστης διεξαγωγῆς τῆς ὁμιλίας.

H συνέχεια, “κλικ’’ πιο κάτω στο: Read more

Άγ. Ιουστίνος-Πόποβιτς : ο Πάπας ιδιόμορφος παντοκράτωρ.

Μεταξύ ενός τοιούτου κόσμου, ο οποίος εκουσίως «εν τω πονηρώ κείται», και του ανθρώπου που ακολουθεί τον Θεάνθρωπον Χριστόν δεν υπάρχει συμβιβασμός. Εκείνος που ακολουθεί τον Θεάνθρωπον δεν δύναται εις βάρος της Ευαγγελικής Αληθείας να κάμνη συμβιβασμούς με τον ουμανιστικόν άνθρωπον, που όλα αυτά τα δικαιολογεί και ανάγει εις δόγμα. Εδώ πάντοτε πρόκειται περί αποφασιστικού και κρισιμωτάτου διλήμματος και εκλογής: ή ο Θεάνθρωπος ή ο άνθρωπος. Διότι ο ουμανιστικός άνθρωπος δι’ όλων των ενεργειών του εμφανίζεται και φέρεται ως δρων με αυτάρκειαν, ως υπερτάτη αξία και ανώτατον κριτήριον. Εδώ δεν υπάρχει θέσις δια τον Θεάνθρωπον. Δι’ αυτό εις το ουμανιστικόν βασίλειον την θέσιν του Θεανθρώπου την κατέχει ο Vicarius Christi, ο δε Θεάνθρωπος έχει εξορισθή εις τον ουρανόν. Τούτο αποτελεί ασφαλώς ιδιόμορφον αποσάρκωσιν του Θεανθρώπου Χριστού. Δεν είναι έτσι; Δια του δόγματος περί του αλαθήτου, σφετερισθείς υπέρ εαυτού, δηλαδή υπέρ του ανθρώπου, όλην την εξουσίαν και όλα τα δικαιώματα, που ανήκουν μόνον εις τον Θεάνθρωπον Κύριον,  αυτοανεκηρύχθη εις την πραγματικότητα Εκκλησία εν τη Παπική εκκλησία, και έγινεν εν αυτή τα πάντα εν πάσι. Ιδιόμορφος παντοκράτωρ. Δια τούτο το δόγμα περί του αλαθήτου του πάπα απέβη το κεντρικόν δόγμα του παπισμού. Και ο πάπας δεν δύναται να το αποκηρύξη με κανένα τρόπον, έως ότου θα είναι πάπας του ουμανιστικού παπισμού.

Η Μπουλντόζα στην Πλατεία Ταξίμ Ξύπνησε το Βαθύ Πολιτιστικό «Σεισμικό Ρήγμα» στο Εσωτερικό της Τουρκίας

Υπάρχουν σεισμογενή ρήγματα στην γεωλογία που για αιώνες θεωρούνται ως εν υπνώσει ή και εντελώς ανύπαρκτα- μέχρι βέβαια να δώσουν απροσδόκητα ένα μεγάλο σεισμό που αποτέλεσε προμήνυμα για ακόμη μεγαλύτερες δονήσεις. Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει συχνά και στην ανθρώπινη Ιστορία.
Μία τέτοια περίπτωση πιστεύουμε πως είναι και τα γεγονότα στην Τουρκία. Η μπουλντόζα στην πλατεία Ταξίμ δεν ξερίζωσε μόνο δύο δεντράκια – «χτύπησε» στο ρήγμα που υπάρχει ανάμεσα σε μία Τουρκία που είναι στραμμένη προς το ορθόδοξο Ισλάμ και προς τον αραβομουσουλμανικό κόσμο και σε μία άλλη Τουρκία, πιο «μικρασιατική» και λιγότερο συμβατική με το Ισλάμ που γνωρίζουμε. Την τελευταία δεν την δημιούργησαν ο Κεμάλ και οι μεταρρυθμίσεις του, όπως πιστεύουν κάποια που άκριτα, ιδίως τις τελευταίες ημέρες, βαφτίζουν τους εξεγερμένους ως «φιλελεύθερους» Τούρκους, υπονοώντας ότι πρόκειται απλά για νεόπλουτα στρώματα που ζητούν ακόμη πιο πολύ δυτικού τύπου «εκσυγχρονισμό».

H συνέχεια, “κλικ’’ πιο κάτω στο: Read more

Ὁ Μέγας Φώτιος μιλώντας γιὰ τὴν ἀγαθότητα, τὴν σοφία καὶ τὴν δικαιοσύνη τοῦ Θεοῦ λέει ὅτι:

« θεότητα δὲν συνηθίζει, προβλέποντας τὶς παραβάσεις τῶν ἀνθρώπων, νὰ ἀναστέλλει τὸν πλοῦτο τῆς εὐεργεσίας καὶ τὶς δωρεές της, οὔτε θέλει νὰ τιμωρεῖ τὶς παραβάσεις χωρὶς νὰ ἔχει πραγματοποιηθεῖ  ἀκόμα τὸ τόλμημα. Ἔτσι καὶ στὶς ἀσώματες δυνάμεις, ἂν καὶ γνώριζε τὸν ἀποστάτη ἀπὸ τὴν πρόνοια καὶ τὴν ἀγαθότητά του, ὅμως τὸν ἔφερε στὴν ὕπαρξη ἀπὸ ἀγαθότητα, καὶ δημιουργεῖ βέβαια τὸν ἀποστάτη ὡς ἑωσφόρο, χωρὶς νὰ τοῦ στερήσει οὔτε τὴν δημιουργία οὔτε τὴν λαμπρότητα, ἐπειδὴ ἀργότερα θὰ καταβυθιζόταν στὸ σκότος τῆς ἀγνωμοσύνης. Ὅταν ὅμως ἀποστάτησε καὶ τὸν εἶδε νὰ πέφτει ἀπὸ τὸν οὐρανὸ σὰν ἀστραπή, τότε ἄφησε νὰ λάβει τὴν τιμωρία τῆς ἔπαρσής του». Καὶ μιλώντας γιὰ τὸν Παράδεισο συνεχίζει «Ἔπρεπε καὶ Παράδεισος, εἴτε ἐπρόκειτο νὰ ἐκδιωχθεῖ προπάτοράς μας εἴτε ὄχι, νὰ δημιουργηθεῖ πρὶν ἀπὸ τοὺς ἀγωνιστὲς καὶ τὰ ἀγωνίσματα, τῶν ὁποίων ἦταν ἔπαθλο, καὶ νὰ ἔλθει στὴν ὕπαρξη μαζὶ μὲ τὴν δημιουργία τοῦ κόσμου, γιὰ νὰ μὴ θεωρηθεῖ  ἔργο ὑστεροβουλίας καὶ μεταμέλειας, ἀλλὰ ἔργο τῆς κρίσης καὶ τῆς ἀγαθότητας, ποὺ ἔδωσε ἀπὸ τὴν ἀρχὴ μὲ σοφία σὲ ὅλα τὰ ὄντα».

Η ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ του Αγίου Ιουστίνου (Πόποβιτς)

ΑΙ  ΑΓΙΑΙ  ΑΡΕΤΑΙ.

Προ της σαρκώσεως του Θεού Λόγου αι αρεταί εις τον επίγειον κόσμον μας ήσαν απατηλαί σκιαί, μη πραγματοποιήσιμοι εφέσεις, χωρίς ζωήν ιδέαι. Τοιαύται ήσαν εις τας θρησκείας, φιλοσοφίας, ηθικάς και γενικώς τους πολιτισμούς τους προχριστιανικούς και μη χριστιανικούς. Ο Θεάνθρωπος Χριστός είναι η πρώτη προσωποποίησις και η υπόστασις όλων των αρετών και η τελεία πραγματοποίησις και φανέρωσίς των επί της γης. Ο Χριστός και αι αρεταί είναι εν. Την αλήθειαν αυτήν ευαγγελίζεται ο άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής όταν λέγη «ουσία γαρ πάντων των αρετών αυτός εστιν ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός» (Μαξίμου Ομολογητού, PG  91,  c.  1081D). Ο Χριστός ήτο ο πρώτος εις τον επίγειον κόσμον μας ο οποίος έδωσεν εις τας αρετάς το «σώμα», όπως και εις την Εκκλησίαν. Αλλ΄ εφ΄ όσον ο Χριστός είναι όλος εν τη Εκκλησία και η Εκκλησία το σώμα Του, όλαι αι αρεταί Του υπάρχουν και ζουν εν τη Εκκλησία. Τα μέλη λοιπόν της Εκκλησίας ζώντα εν αυτή ζουν τας αρετάς Αυτού και κατά το μέτρον του ζήλου των επιτυγχάνουν την σωτηρίαν των, την χριστοποίησίν των, την θέωσιν και θεανθρωποποίησίν των.                                                            

Ἕτοιμος νὰ «παντρέψη» ὁμοφυλοφίλους ὁ Δήμαρχος Θεσ/νίκης!

Ο κηρυγμένος  χριστιανομάχος δήμαρχος τῆς Θεσσαλονίκης κ.Γ. Μπουτάρης «ξεσάλωσε»  καὶ πάλι, προκαλώντας μὲ τὶς δηλώσεις του, τὸν πιστὸ λαὸ τῆς συμπρωτεύουσας καὶ ὁλοκλήρου τῆς Ἑλ λάδος, ἀνάγοντας τὴ διοργάνωση καὶ διεξαγωγὴ τοῦ «Gay Pride parade»  σὲ «κοσμοϊστορικὸ γεγο νὸς» γιὰ τὴ Θεσσαλονίκη! Πρόκειται γιὰ τὸν καθιερωμένο πλέον, κατ᾽ ἔτος, αἴσχιστο θεσμὸ τῆς παρέλασης ὁμοφυλοφίλων στοὺς δρόμους τῆς συμπρωτεύουσας, τὸν ὁποῖο ὑποστηρίζει μὲ φανατισμὸ ἐκκεντρι κὸς δήμαρχος. «Σχολιάζοντας τὴν διεξαγωγὴ τοῦ Gay Pride στὴν συμπρωτεύουσα, εἶπε πὼς δὲν θὰ εἶχε   κανένα πρόβλημα νὰ παντρέψει ἕνα ζευγάρι ὁμοφυλοφίλων. Γιὰ ἄλλη μία φορὰ ὁ δήμαρχος Θεσσαλονίκης Γιάννης Μπουτάρης ἀναφέρθηκε σὲ συνέντευξή του στὶς ἀπόψεις του γιὰ τοὺς γκέϊ καὶ τὶς ἀντιδράσεις, ποὺ αὐτὲς προκαλοῦν. Στὴ συνέντευξη, ποὺ δόθηκε στὸ ραδιοσταθμὸ Palmos 965, ὁ κ. Μπουτάρης ἀνέφερε ὅτι ἡ διοργάνωση Gay Pride Parade στὴ Θεσσαλονίκη ἀποτελεῖ τιμὴ γιὰ τὴν πόλη, ἀλλὰ καὶ ἔνεση γιὰ τὸν τουρισμό, καθὼς “θὰ μαζευτοῦν 5.000 gay καὶ λεσβίες”, ὅπως ἀνέφερε ὁ δήμαρχος. Ἐπιπλέον δήλωσε ὅτι θὰ πάντρευε ἕνα gay ζευγάρι, ἂν αὐτὸ ἐπιτραπεῖ  ἀπὸ τὴ νομοθεσία ἀλλὰ καὶ ἐπίσης ὅτι συμφωνεῖ στὸ νὰ υἱοθετηθοῦν παιδιὰ ἀπὸ gay ζευγάρια»! Κατὰ τὸν κ. Μπουτάρη, εἶναι τιμὴ γιὰ τὴν ἁγιοτόκο καὶ ἡρωοτόκο Θεσσαλονίκη, ἡ μάζωξη σὲ αὐτή, τῶν ἀπὸ ὅπου γῆς ὁμοφυλοφίλων! Πρωτόγνωρα καὶ ἐφιαλτικὰ σημεῖα τῶν καιρῶν!