Οι Ορθόδοξοι Επίσκοποι κινδυνεύουν και στα Σκόπια
Γράφει ο Κωνσταντίνος Χολέβας :
Η Ορθοδοξία δεν διώκεται μόνο από τους Ισλαμιστές της Μέσης Ανατολής. Διώκεται και στα γειτονικά μας Σκόπια. Στη Συρία ένας Ελληνορθόδοξος και ένας Συροϊακωβίτης Επίσκοπος απήχθησαν από ακραίους Ισλαμιστές αντικαθεστωτικούς και έκτοτε όλοι προσευχόμαστε για τη ζωή τους και για τη απελευθέρωσή τους. Στα Σκόπια οι απαγωγές Ορθοδόξων Επισκόπων γίνονται με πιο νομιμοφανή τρόπο. Με δικαστικές αποφάσεις, με στημένες κατηγορίες και με ψευδομάρτυρες!


H συνέχεια, “κλικ’’ πιο κάτω στο: Read more

Ο ΝΕΟΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΑΝΤΑΡΒΟΥΡΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΤΑΙ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ
Τόν Ἀρχηγόν τῆς Ἀγγλικανικῆς Ἐκκλησίας ὑπεδέχθη ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, Ἁγιοταφῖται Πατέρες, παρόντων τῶν ἀρχηγῶν τῶν ἄλλων ἐν Ἱεροσολύμοις Ἐκκλησιῶν, ἤτοι τοῦ Λατίνου Πατριάρχου εἰς Ἱεροσόλυμα, τοῦ Λουθηρανοῦ Ἐπισκόπου τοῦ Κόπτου Ἐπισκόπου, τοῦ Συρίου Ἐπισκόπου καί ἱερέως τῆς Αἰθιοπικῆς Ἐκκλησίας.

(σ. σ. Πόσες Εκκλησίες έχουμε; Διαβάζοντας αυτό το κείμενο που εκφράζει την πίστη του "Ορθόδοξου" Πατριάρχη Ιεροσολύμων έχουμε επτά!!! ).

Ιδού και οι καρποί αυτής της πίστης του Ιεροσολύμων Θεόφιλου:Πρωτ. π. Γεώργιος Δ. Μεταλληνός :

...Ἡ ἐπέλαση τοῦ Φραγκισμοῦ καί τοῦ Παπισμοῦ καί μετά τῶν Προτεσταντισμῶν, δημιούργησε τήν σημερινή Εὐρώπη τοῦ Οἰκουμενισμοῦ καί τῶν Οἰκουμενιστῶν μας μεταπατερικῶν θεολόγων, μέ τήν ὁποίαν οὐδεμία (πνευματική) σχέση ἔχουμε. Μόνο ἐάν ἀναφανεῖ κάποια κίνηση μετανοίας στή σημερινή «Δύση» καί ἀληθινή ἀναζήτηση τῆς πρό τοῦ σχίσματος ταυτότητός της, ἀλλά καί διάθεση γιά δυναμική «ἐπιστροφή» σ᾽ αὐτήν, θά εἴμεθα πρόθυμοι νά ἀγκαλιάσουμε ἐνθέρμως καί νά στηρίξουμε αὐτήν τήν προσπάθεια, γιά τήν ἐπανασυνάντηση ὅλων μας ἐντός τῆς Μιᾶς, Ἁγίας, Καθολικῆς καί Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας, πού συνεχίζεται ἀστασίαστα στήν Πατερική Ὀρθοδοξία, στήν ὁποία θέλουμε μέ τήν χάρη τοῦ Θεοῦ νά κινούμεθα καί νά ζοῦμε (πρβλ. Πράξ. 17,28). Αὐτό εἶναι τό πνεῦμα καί ἡ πράξη τῶν ἁγίων μας Πατέρων, τῶν γνησίων «ἡγουμένων» καί «ποιμένων» μας ὅλων τῶν αἰώνων, οἱ ὁποῖοι ἀγρυπνοῦσιν ὑπέρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν ὡς λόγον ἀποδώσοντες» (Ἑβρ. 13,17). Καί αὐτό ἀκριβῶς φαίνεται καί ἀπό τόν «ἀντιδυτικισμό» τῶν Μεγάλων Πατέρων καί Διδασκάλων μας Φωτίου τοῦ Μεγάλου, Γρηγορίου Παλαμᾶ καί Μάρκου τοῦ Εὐγενικοῦ, πού ἡ Δύση καί οἱ δικοί μας Οἰκουμενισταί, ἔμαθαν νά βλέπουν ὡς «ἀντιδυτικούς», ἐνῶ εἶναι ἐκεῖνοι, πού ἀληθινά ἀγαποῦν τήν Δύση, διότι θέλουν νά τήν θεραπεύσουν ἀπό τήν θανατηφόρο ἀρρώστια της, τήν ΑΙΡΕΣΗ.

Simonopetra Terirem


Άγιος Ησύχιος «Προς Θεόδουλο –Ταπείνωση»

Η ταπείνωση, επειδή εκ φύσεως ανυψώνει τον άνθρωπο και έχει την αγάπη του Θεού και αφανίζει σχεδόν όλα τα κακά πού υπάρχουν μέσα μας τα όποια μισεί ο Θεός, είναι δυσκολοκατόρθωτη. Και μπορεί νά βρεις σε έναν άνθρωπο μερική εργασία πολλών αρετών, αν όμως ζητήσεις και μυρωδιά μόνον ταπεινώσεως, μόλις πού θα τη βρεις. Γι' αυτό είναι ανάγκη νά έχομε μεγάλη επιμέλεια, ώστε νά αποκτήσομε την αγία ταπείνωση. Η Γραφή, τον διάβολο τον ονομάζει ακάθαρτο, επειδή εξαρχής απώθησε το αγαθό της ταπεινοφροσύνης και αγάπησε την υπερηφάνεια. Γι' αυτό και πνεύμα ακάθαρτο ονομάζεται σε όλες τις Γραφές. Ποια σωματική ακαθαρσία μπορεί νά κάνει ο ασώματος, άσαρκος και αστάθμητος, για νά τον λέει η Γραφή ακάθαρτο; Φανερό είναι ότι για την υπερηφάνειά του ονομάστηκε ακάθαρτος και από καθαρός και φωτεινός άγγελος, έγινε βέβηλος. Επειδή, για το Θεό είναι ακάθαρτος κάθε υπερήφανος, και πρώτη αμαρτία είναι η υπερηφάνεια. Έτσι και ο υπερήφανος Φαραώ έλεγε: «Δε γνωρίζω το Θεό σου και δε θα ελευθερώσω τον Ισραήλ». 

Σαράντος Καργάκος :

H λέξη Ελλάς, έθνος, πατρίς, θρησκεία, οικογένεια προκαλούν αποτροπιασμό. Για να σταδιοδρομήσεις πολιτικά και πνευματικά, πρέπει να μάθεις να καταπίνεις λέξεις, να καταπίνεις έννοιες. Για ό,τι υψηλό, που θα μπορούσε να υψώσει τον τόπο αυτό έχει επιβληθεί omerta(=ο νόμος της σιωπής). Η απειλή, η παντός είδους απειλή, κρέμεται ως δαμόκλειος σπάθη πάνω από την κεφαλή κάθε απροσκύνητου διανοητή. 

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΟΣ ΘΕΟΛΟΓΩΝ "Ο ΣΩΤΗΡ"Ἡ εἴδηση δημοσιεύτηκε στὰ Μέσα Ἐνημερώσεως τὴν Κυριακὴ 7 Ἰουλίου, ἡμέρα τῆς μνήμης τῆς ἁγίας μεγαλομάρτυρος Κυριακῆς ποὺ φέρει τὸ ὄνομα τῆς ἡμέρας τοῦ Κυρίου. Ἀπὸ τὴν εἴδηση αὐτὴ πληροφορούμαστε ὅτι τὰ δύο κόμματα τῆς τωρινῆς Κυβερνήσεως συμφώνησαν νὰ ὁλοκληρώσουν τὸ ἀπὸ μηνῶν ἀναγγελλόμενο καὶ ἀπὸ πολὺ περισσότερο καιρὸ σχεδιαζόμενο ἀνόσιο τόλμημα τῆς καταργήσεως τῆς ἀργίας τῆς Κυριακῆς, ἔτσι ὥστε ἡ ἡμέρα ἡ ἀφιερωμένη στὸν Κύριο καὶ τὴ λατρεία τοῦ Θεοῦ νὰ προσφερθεῖ ὡς θυσία στὸ βωμὸ τῆς λατρείας τοῦ μαμωνᾶ. Μὲ τὸ ἀνυπόστατο ψευδοεπιχείρημα ὅτι ἔτσι θὰ τονωθεῖ ἡ ὑποτονικὴ ἐμπορικὴ κίνηση ἐπιδιώκονται δύο ἄλλοι ἀφανεῖς σκοποί: 
Πρῶτος ἀφανὴς σκοπὸς εἶναι ἡ τελικὴ ἐξόντωση ὅσων μικρῶν ἐμπορικῶν καταστημάτων ἀντέχουν ἀκόμη στὴ λαίλαπα τῆς πρωτοφανοῦς οἰκονομικῆς ἐξαθλιώσεως τοῦ τόπου. Οἱ ἔμποροι αὐτοὶ ἢ θὰ χρειαστεῖ νὰ πληρώσουν ὑπερωριακὴ ἀπασχόληση τοῦ προσωπικοῦ τους γιὰ τὴν Κυριακή, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ γονατίσουν ἐντελῶς, ἤ, ἂν τὰ λειτουργοῦν μόνοι τους, ὅπως γίνεται στὶς πιὸ πολλὲς οἰκογενειακὲς ἐπιχειρήσεις, δὲν θὰ ἀντέξουν τὴ συνεχὴ ἐργασία 7 μέρες τὴν ἑβδομάδα. Καὶ στὴ μία καὶ στὴν ἄλλη περίπτωση θὰ ἀναγκαστοῦν νὰ κλείσουν τὰ καταστήματά τους παραδίδοντας τὸ ἐμπόριο στοὺς θηριώδεις μεγαλοκαρχαρίες τῶν πολυεθνικῶν. Γι᾿ αὐτὸ ἄλλωστε ἔχει ἐκδηλωθεῖ κάθετη ἡ διαφωνία τοῦ συνόλου σχεδὸν τοῦ ἐμπορικοῦ κόσμου, οἱ συλλογικὲς ὀργανώσεις τοῦ ὁποίου μὲ σειρὰ ἐνεργειῶν ἀντιδροῦν στὴ σχεδιαζόμενη ρύθμιση καὶ ἔχουν κονιορτοποιήσει ἕνα πρὸς ἕνα ὅλα τὰ προπαγανδιζόμενα ἐπιχειρήματα τοῦ Ὑπουργείου Ἀνάπτυξης.

Δεύτερος ὑπουλότερος ἀφανὴς σκοπὸς τοῦ σχεδιασμοῦ εἶναι μέσα στὰ πλαίσια τῆς λεγόμενης πολυπολιτισμικότητας ὁ ἐξαφανισμὸς τῆς χριστιανικῆς Κυριακῆς ὡς ἡμέρας ἀφιερωμένης στὸν Κύριο, γιὰ νὰ μὴν ἐνοχλοῦνται οἱ ἀλλόθρησκοι. Αὐτὸς μάλιστα εἶναι κατὰ τὴν ἀντίληψή μας ὁ κύριος ἐπιδιωκόμενος σκοπὸς τῶν σκοτεινῶν κέντρων τοῦ ἐξωτερικοῦ, ποὺ εἴτε εὐθέως εἴτε πλαγίως ἐπιβάλλουν αὐτὸν τὸν σχεδιασμὸ καὶ ὄχι μόνον.

Γιὰ τοὺς παραπάνω λόγους εἶναι ἀνάγκη νὰ γίνει ἐπιστράτευση ὅλων μας, ὥστε νὰ ἀποτραπεῖ τὸ σχεδιαζόμενο ἔγκλημα.
 

1. Καλοῦμε τοὺς πολίτες σὲ κάθε τόπο νὰ τονίσουν στοὺς βουλευτὲς καὶ τὰ στελέχη τῶν συγκυβερνώντων κομμάτων τὴν τρομερὴ εὐθύνη ποὺ ἀναλαμβάνουν ἀπέναντι στὴν ἱστορία καὶ τὴν παράδοση τῆς Πατρίδας μας, καὶ νὰ τοὺς δηλώσουν ὅτι στὶς ἐρχόμενες Δημοτικὲς ἐκλογὲς καὶ τὶς Εὐρωεκλογὲς θὰ τὰ καταψηφίσουν.
2. Παρακαλοῦμε τοὺς δικτυακοὺς τόπους νὰ ἀναδείξουν τὸ καίριο τοῦτο θέμα ἐνημερώνοντας τὸν λαὸ καὶ παρακινώντας τον νὰ ἀντιδράσει μὲ κάθε νόμιμο μέσο.
3. Τέλος περιμένουμε ἀπὸ τοὺς Σεβασμιωτάτους Ἐπισκόπους μας νὰ ἐνεργήσουν ἐγκαίρως, ἀκόμη καὶ μὲ ἔκτακτη σύγκληση τῆς Ἱεραρχίας, ὥστε νὰ ματαιωθεῖ ἡ κατάργηση ἑνὸς θεσμοῦ 17 αἰώνων, ἀπὸ τὴν ἐποχὴ ποὺ τὸν καθιέρωσε ὁ Μέγας Κωνσταντῖνος.

Η ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ του Αγίου Ιουστίνου (Πόποβιτς)

Ασφαλώς, καθ΄όσον ο Κύριος Ιησούς Χριστός είναι ομοούσιος με τον Θεόν Πατέρα και τον Θεόν Άγιον Πνεύμα, τόσον είναι και η κρίσις επί της ανθρωπότητος, έργον ολοκλήρου της Αγίας Τριάδος. Αλλά δια να μη διαμαρτυρηθή ο επαναστατημένος άνθρωπος, κατά την θεομάχον αμαρτωλότητά του, και να μη είπη ότι ο Θεός ο οποίος δεν έζησε εις την ανθρώπινην σάρκα, δεν έπαθε τα πάθη του ανθρώπου, ο οποίος δεν διήλθε δια της επιγείου φωλεάς των εχιδνών, δεν έχει δικαίωμα να κρίνη τους ανθρώπους, δια τούτο ο Θεός Πατήρ «την κρίσιν πάσαν δέδωκε τω Υιώ» (Ιω. 5, 22), και «έστησεν ημέραν εν η μέλλει κρίνειν την οικουμένην εν δικαιοσύνη εν ανδρί ω ώρισε, πίστιν παρασχών πάσιν, αναστήσας αυτόν εκ νεκρών» (Πράξ. 17, 31).                                                                                     
Ωρίσας τον άνθρωπον Ιησούν, τον σαρκωθέντα Θεόν Λόγον, να κρίνη τον κόσμον, ο Θεός εποίησε την τελικήν δικαιοσύνην εις την ανθρωπότητα, φιλανθρώπως κλείσας τον κύκλον της ουρανίου Δικαιοσύνης Του επί της γης και ως εκ τούτου οι άνθρωποι δεν δύνανται να έχουν δικαίωσιν της διαμαρτυρίας και ανταρσίας εναντίον της κρίσεως του Θεού. Ο Θεάνθρωπος Κύριος Ιησούς είναι όχι μόνον ο «της πίστεως αρχηγός», αλλά και «τελειωτής» της πίστεώς μας, η αρχή και το τέλος ολοκλήρου του σχεδίου του Θεού περί του κόσμου και του ανθρώπου (Εβρ. 12, 2. Πρβλ.2, 10).                                                             

Iερά Μητρόπολις Πειραιώς :

Ἐν Πειραιεῖ τῇ 8 Ἰουλίου 2013

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Θ Ε Ν
Πληροφορούμεθα μετά βαθυτάτης θλίψεως ὅτι ἐλαχίστη θορυβοῦσα καί βερμπαλίζουσα μειοψηφία τῶν ἐλλογιμωτάτων Καθηγητῶν τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης «προοδευτικαρίων»ἐπιχειρεῖ νά ἐπιβληθεῖ στήν δυστυχῶς ὑπνώττουσα μετά πολλῆς ὑποθερμίας πλειοψηφία τῶν ἐλλογιμωτάτων συναδέλφων τους, ἐπιδιώκουσα νά ὑλοποιήσει τό «ὅραμά»της γιά τήν ἔκπτωση τοῦ ὁμολογιακοῦ χαρακτῆρα τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Θεσσαλονίκης σέ θρησκειολογικό μέ τήν ἀνίδρυση τμήματος Ἰσλαμικῶν σπουδῶν.Δυστυχῶς γιά τούς ἐλλογιμωτάτους κ.κ. Καθηγητάς ἡ θρυλική πολυπολιτισμικότης ἀπεδείχθη στήν Εὐρωπαϊκή τουλάχιστον ἤπειρο σκέτη πομφόλυγα ὅπως ἀπεδείχθη πρόσφατα καί ἔμπονα στό Λονδίνο, τό Παρίσι καί τήν Στοκχόλμη καί τήν στόχευση τοῦ «ὁράματός» τους τήν διεκδικοῦν μετά πολλῶν ἐπαίνων γνωστά διεθνιστικά κέντρα καί μυστικοπαθῆ ἱδρύματα ὡς λ.χ. τοῦ κ. Σόρος.
Διερωτώμεθα ἐφ’ ὅσον εἶναι δεδομένο ὅτι οἱ ἐλλογιμώτατοι κ.κ. Καθηγηταί δέν ἀγνοοῦν τόν ἀντιτριαδισμό τοῦ Ἰσλάμ, οὔτε ἀσφαλῶς τάς ὕβρεις του κατά τοῦ Θεανθρωπίνου προσώπου καί ἔχουν μελετήσει τά κορανικά χωρία κεφ.112,3/4,169/19,36/20,93/5,77/9,31/10,69/21,30/23,93/25,2/43, 58/72,3 μέ τά ὁποῖα σαφῶς ἐπαναλαμβάνεται ἡ κατεγνωσμένη ἀντιτριαδική αἱρετική διδασκαλία τοῦ αἱρεσιάρχου Ἀρείου ἀπό τόν κοινό ὑποβολέα, Ἀρείου καί Μωάμεθ τόν Ἀρχέκακο καί βύθιο δράκοντα, μέ τί συνείδηση εἰσηγοῦνται κάτι τόσο φρικτό καί ἀποτρόπαιο στήν χώρα πού τό προοίμιο τοῦ Συντάγματος τῆς ὁποίας ἄρχεται μέ τήν ἐπίκληση τοῦ Παναγίου Ὀνόματος τοῦ Παναχράντου Τριαδικοῦ Θεοῦ;
Πάντως μέ τήν ἴδια νοοτροπία καί ἀντίληψη θά ἦταν εὔλογο ἐφ’ ὅσον οἱ Ἐλλογιμώτατοι κκ Καθηγηταί ἐπιδιώκουν νά ἀναδειχθοῦν στήν ἱστορία καί τήν αἰωνιότητα «μέντορες καί ποδηγέται» τοῦ ἀντιτριαδισμοῦ νά ἀνιδρύσουν καί τμῆμα «βιβλικῶν σπουδῶν» τῆς ἀνωνύμου μετοχικῆς ἑταιρείας ΣΚΟΠΙΑ ΤΟΥ ΠΥΡΓΟΥ τῶν μαρτύρων τοῦ Ἰεχωβᾶ πού φαίνεται θά λησμόνησε τήν ἀποστροφή της γιά τίς ἔννοιες Ἐκκλησία καί Χριστός καί αὐτοπροβάλλεται σήμερα ὡς «Ἐκκλησία τῶν Χριστιανῶν Μαρτύρων τοῦ Ἰεχωβᾶ»γιατί τίς ἴδιες βλασφημίες ἐπανέλαβε καί ὁ ἱδρυτής της Κάρολος Ράσσελ καθώς καί τμῆμα σπουδῶν τῶν ἄλλων ἀντιτριαδιστῶν τῶν πρακτικιστῶν τῆς Χριστιανικῆς ἐπιστήμης τῆς Μαίρης Ἐντυ Μπέκερ καί τῆς αὐτοπροσδιοριζόμενης ὡς «Ἐκκλησίας τῶν ἁγίων τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ τῆς ὑστέρας ἡμέρας» τοῦ Ἰωσήφ Σμίθ.
Προτείνομε δέ στούς ἐν λόγῳ ἐλλογιμωτάτους κκ Καθηγητάς τό νέο τμῆμα Ἰσλαμικῶν Σπουδῶν τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης νά ὀνομαστεῖ τιμῆς ἔνεκεν γιά τόν διδάκτορα τους «Τμῆμα Ἰσλαμικῶν Σπουδῶν –Μητροπολίτης Χαλεπίου Παῦλος Γιαζίγ»καί σάν μότο τοῦ νέου Πανεπιστημικοῦ φορέα νά χρησιμοποιήσουν ἕνα τμῆμα τοῦ Κορανίου ἀπό τό κεφ. 47 στιχ. 4 «Ὅταν συναντᾶτε τούς ἀπίστους φονεύετε καί κατασφάζετε συγκρατοῦντες στερεά τά δεσμά τοῦ αἰχμαλώτου»... Μποροῦν ἄριστα ἀκόμη νά ἐμπνέονται ἀπό τήν καταχώρηση στήν ἐπίσημη ἱστοσελίδα τῆς Μουσουλμανικῆς ἀδελφότητος στήν Αἴγυπτο τοῦ στενοῦ συνεργάτη τοῦ ἐκδιωχθέντος Ἰσλαμιστή Προέδρου Μόρσι κ. Ἐσάμ Ἀλ Χαντάντ πού ἔγραψε: «Τό μήνυμα πού πρέπει νά ἔχει ἀπήχηση σέ ὅλο τόν Μουσουλμανικό κόσμο εἶναι ξεκάθαρο. Ἡ Δημοκρατία δέν εἶναι γιά τούς Μουσουλμάνους. Γι’ αὐτό ὁ Θεός μέ τήν σοφία του ἔδειξε σάν μόνο δρόμο τό σπαθί καί τή βία».
Μέ πού σεβασμό καί ἐκτίμηση στήν ἐπιστημοσύνη τους μποροῦν μήπως οἱ ἐν λόγῳ κκ Καθηγηταί νά μᾶς πληροφορήσουν γιά κάποιο ἀντίστοιχο παράδειγμα μουσουλμανικῆς θεολογικῆς σχολῆς παγκοσμίως πού νά διαθέτει τμῆμα Ὀρθοδόξων Χριστιανικῶν Σπουδῶν.Περιμένομε μέ ἀγωνία!
Ὁ Δομήτωρ καί Κύριος τῆς Ἐκκλησίας μέ τόν παραβολικό Του λόγο περιέγραψε καταστάσεις σάν τήν παραπάνω καί προσδιόρισε τά προσόντα πού ἀπαιτοῦνται. Γιά περισσότερα παραπέμπουμε στήν σχετική παραβολή Λουκ. 18,2.
 
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
+ ὁ Πειραιῶς ΣΕΡΑΦΕΙΜ

Iερά Μητρόπολις Πειραιώς :

Ἐν Πειραιεῖ τῇ 4  Ἰουλίου 2013

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Θ Ε Ν

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Πειραιῶς κ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ παρεκλήθη ἀπό τό διεθνές πρακτορεῖο REUTERS καί τήν δημοσιογράφο του κ. Καρολίνα Ταγαρη νά ἀπαντήση σέ ἐρωτήσεις πού τοῦ ὑπέβαλαν σχετικά μέ τήν ἵδρυση Μουσουλμανικοῦ τεμένους ἀπό τήν Ἑλληνική Πολιτεία. Ἀπό τό ὅλο κείμενο τῶν ἐρωτήσεων καί ἀπαντήσεων τό Εἰδησεογραφικό Πρακτορεῖο REUTERS παρουσίασε μόνο 4 γραμμές πού δέν ἀπέδωσαν κατ’ οὐδένα τρόπο τήν θέση τοῦ Σεβασμιωτάτου, ἀλλά ἀντιθέτως ἐκτενῶς ἀναφέρθηκε στήν ἄποψη ἑνός συμπαθοῦς Πακιστανοῦ ταξιτζῆ. Δημοσιοποιοῦνται λοιπόν οἱ ὑποβληθεῖσες ἐρωτήσεις ἀπό τήν κ. Ταγαρη καί οἱ ἀπαντήσεις τοῦ Σεβασμιωτάτου γιά τήν ἀκεραιότητα τῆς ἀλήθειας.

ΕΚ  ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

 

«Κυρία
Καρολίνα Ταγαρη
Δημοσιογράφο Reuters

 ΕΡ: Ποιοί εἶναι οἱ λόγοι πού σς δήγησαν στό ΣτΕ;

ΑΠ: Ἡ Ἑλλάδα, χώρα τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης εἶναι κράτος δικαίου, ὅπου ἰσχύει ἡ διάκριση τῶν ἐξουσιῶν καί οἱ ὁποιεσδήποτε διαφορές ἐπιλύονται πάντοτε μέ νόμιμο τρόπο, πού προβλέπεται ἀπό τό Σύνταγμα τῆς χώρας, τήν Εὐρωπαϊκή Σύμβαση ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων, τή Χάρτα τῶν Ἡνωμένων Ἐθνῶν καί τούς ἰσχύοντες νόμους καί βέβαια τό Εὐρωπαϊκό κεκτημένο. Αὐτό σημαίνει ὅτι καί τό Κράτος καί οἱ πολίτες ὀφείλουν νά σέβονται τίς ἀνωτέρω ἀρχές.


H συνέχεια, “κλικ’’ πιο κάτω στο: Read moreΔΡΑΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ - ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΤΟΥ ΤΖΑΜΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 9 ΙΟΥΛΙΟΥ 8:30π.μ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ( ΕΥΔΕΚ ) ΒΑΤΑΤΖΗ 37 - ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΙΣΛΑΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ.....Εικόνα

Την Τρίτη 9 Ιουλίου 2013 το πρωί, πρόκειται να διενεργηθεί ο ανοιχτός διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του μουσουλμανικού τεμένους στην περιοχή του Βοτανικού.

Η «ΔΡΑΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ κατά της κατασκευής ή αδειοδότησης μουσουλμανικού τεμένους ή τζαμιού» σας προσκαλεί στην συγκέντρωση – διαμαρτυρία που θα πραγματοποιηθεί......

.....την Τρίτη, 9 Ιουλίου 2013 και ώρα 8:30 π.μ., έξω από τα γραφεία της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων Κτιριακών (ΕΥΔΕΚ) όπου θα διενεργηθεί ο διαγωνισμός (Βατάτζη 37, 114 72 Αθήνα).

Καλούνται ΟΛΟΙ οι Έλληνες Πολίτες να αφυπνιστούν και να κινητοποιηθούν ενάντια στην μεθοδευμένη και οργανωμένη αντικατάσταση του Ελληνικού πληθυσμού από εντεταλμένους ισλαμιστές εποίκους που θέλουν να καταλάβουν την Ελλάδα.

Η ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ, ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΕΜΕΝΟΥΣ, ΕΙΝΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ!

Το οφείλουμε στα παιδιά μας και στην μνήμη των παππούδων μας!
Αυτήν την μάχη θα την κερδίσουμε ΜΟΝΟ ΜΑΖΙ!

Για λεπτομέρειες παρακαλούμε ενταχθείτε στην ομάδα που έχει δημιουργηθεί κατά της κατασκευής του μουσουλμανικού τεμένους:
https://www.facebook.com/groups/OxiTzami/

ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΘΛΙΨΕΙΣ ΝΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ.

«Ὅποιος οδεύει στον δρόμον της αρετής», μας λέγει ο Άγιος Ισαάκ ο Σύρος       (Λόγος ΚΑ/),
 
«πρέπει να ευχαριστή τον Θεόν σε όλες τις θλίψεις, που τον βρίσκουν και να μέμφεται  και να κατηγορή τον  εαυτόν του και να γνωρίζη ότι για την αμέλειά του, παρεχωρήθησαν οι θλίψεις αυτὲέ από τον προνοητήν του Θεόν, για να ξυπνήση  τον νουν του ή και διότι υπερηφανεύθη. Και ας μή ταραχθή γι᾽  αυτό, που του συμβαίνει, μήτε να εγκαταλείψη  τον δρόμον της  αρετής, αλλά ας μέμφεται τον θάνατόν του, για να μη γίνη σ᾽  αυτόν διπλόν το κακόν. Διότι ο Θεός, που είναι πλήρης πάσης  δικαιοσύνης, δεν είναι άδικος, μη γένοιτο. Εις Αυτόν πρέπει η δόξα στους αιώνες. Αμήν».

π. Θεόδωρος Ζήσης - Σχέση Μοναχισμού με την Καινή Διαθήκη

Aλήθεια ποτισθείσα με ποταμούς αιμάτων αγίων και ηρώων της πίστεως

H πανηγυρική διακήρυξις ότι ο Παπισμός δεν είναι Εκκλησία Χριστού αλλά κακοδοξία και αίρεσις αποτελεί παγία θέσι της Αδιαιρέτου Ορθοδόξου Καθολικής του Χριστού Εκκλησίας και μάλιστα αλήθεια ποτισθείσα με ποταμούς αιμάτων αγίων και ηρώων της πίστεως, ως οι Οσίαθλοι Πατέρες οι επί Βέκκου εν Αγίω Όρει μαρτυρήσαντες, οι εν τη Μονή Καντάρας εν Κύπρω αναιρεθέντες, οι 800.000 των Αγίων ενδόξων Νεομαρτύρων οι υπό του ψευδοαγίου του Βατικανού Καρδιναλίου Στέπινατς και των φασιστών Ουστάσι δια πολυωδύνων βασάνων τελειωθέντες, οι άγιοι ένδοξοι ιερομάρτυρες Μάξιμος ο Καρπαθορώσσος ο υπό των Ουνιτών δια τυφεκισμού τελειωθείς και Αθανάσιος ο Λιθουανός ο υπό των Ουνιτών δια πελέκεως αποκεφαλισθείς και εις βόρθον ριφθείς και μετά δέκα επτά έτη ανασυρθείς έχων αδιαλώβητο, ευωδιάζον και θαυματουργούν το σκήνωμά του.