Η «Αγαθή Μερίδα» --- του αειμνήστου Στεργίου Σάκκου Ομ. Καθηγητού Α.Π.Θ.

Σχόλιον εις ένα παρεξηγημένον χωρίον

Φιλοξενούμενος ο Κύριος στη Βηθανία, ένα προάστειο των Ιεροσολύμων, στο γνωστό και φιλικό σπίτι των αδελφών Μάρθας, Μαρίας και Λαζάρου – ο πατέρας της οικογένειας, Σίμων ο λεπρός (βλ. Ματθ. 26: 6· Μρ 14: 3), είχε πεθάνει – αξιοποιεί την ευκαιρία για να διδάξει τους παρευρισκομένους. Η Μάρθα ως οικοδέσποινα καταγίνεται με την περιποίηση του φιλοξενουμένου, ενώ η μικρότερη αδελφή της Μαρία καθισμένη κοντά στα πόδια του Ιησού, ακούει με προσοχή τη διδασκαλία Του (Λουκ. 10: 39). Αυτό ενόχλησε την Μάρθα, η οποία περιεσπάτο περί πολλήν διακονίαν, καταγινόταν υπερβολικά με την φροντίδα της φιλοξενίας. Πιθανόν ετοίμαζε πλούσιο τραπέζι με πολλά φαγητά, που μάλιστα απαιτούσαν ιδιαίτερο κόπο και χρόνο για την προετοιμασία. Επειδή, όμως δεν μπορούσε να τα προλάβει όλα μόνη της, έρχεται στον Κύριο, που δίδασκε και κάνει τα παράπονά της· «Κύριε, δεν σε μέλει που η αδελφή μου με άφησε μόνη να διακονώ; Πες της, σε παρακαλώ, να με βοηθήσει». Αξίζει να προσέξουμε ότι η Μάρθα δεν απευθύνεται στην αδελφή της αλλά στον Κύριο. Στο παράπονο τής Μάρθας ο Κύριος απαντά: «Μάρθα Μάρθα, μεριμνάς και τυρβάζη περί πολλά· ενός δε εστι χρεία· Μαρία δε την αγαθήν μερίδα εξελέξατο, ήτις ουκ αφαιρεθήσεται απ΄ αυτής» (Λουκ. 10: 41-42).   

Βίος και Πολιτεία του Αντι—οικουμενιστού και Ζηλωτού Ιερομονάχου π. Αρτεμίου.

Ιωάννου Ν. Καλλιανιώτου Καθ. του Πανεπιστημίου του Scranton Αμερικής.

Α’ Πρόλογος: Ο Αλέξανδρος εις Άγιον Όρος.   

Ο π. Αρτέμιος εγεννήθη το απμ΄ (1940) εις την Αταλάντην, Φθιώτιδος και το όνομα τούτου ήτο Αλέξανδρος Ελευθεριάδης. Ετελείωσε το Πανεπιστήμιον και επήρε το πτυχίον του Μαθηματικού. Εγκαταλείπει όμως την εν τη κοινωνία ζωήν και την επίκτητον τοιαύτην κοσμικήν «σοφίαν» και αναζητεί την αληθινήν αποκεκαλυμμένην πνευματικήν σοφίαν εις την ισάγγελον πολιτείαν, το Περιβόλιον της Παναγίας, εις το Άγιον Όρος. Ο Αλέξανδρος πηγαίνει το απξζ΄ (1967) εις την Ιεράν Μονήν Διονυσίου, όπου και γίνεται δόκιμος μοναχός. Την περίοδον ταύτην, ο μακαριστός π. Θεόκλητος Διονυσιάτης είχε γράψει το βιβλίον, Μεταξύ Ουρανού και Γης, το οποίον επηρέασε τα μάλα τον δόκιμον Αλέξανδρον. Δυστυχώς όμως, δεν ανεπαύετο ούτος εντός της Μονής Διονυσίου, καθ’ ότι ούτοι εμνημόνευον τον οικουμενιστήν και αιρετικόν Αθηναγόραν, και ήρχισε να αναζητή ζηλωτήν Γέροντα, ίνα υπάγη ως υποτακτικός τούτου. 

Αγιοποιήσεις -- Του Αθανασίου Σακαρέλλου, θεολόγου

1. Ο αδελφός Misha λέει, ότι δεν μπορεί να διανοηθεί «πως κάποιος άγιος (?) μπορεί να σφάξει εν ψυχρώ 35.000 αόπλους, όπως έγινε στη στάση του Νίκα»! 

α. Τον ρωτάω: Μήπως μπορεί να διανοηθεί πως ο προφήτης Ηλίας έσφαξε 850 ιερείς της αισχύνης και προφήτες των ειδώλων» ( Γ΄ Βασιλειών 18,40);  Ή μπορεί να διανοηθεί πως ο προφήτης Γεδεών έσφαξε τόσους Μαδιανίτες (Κριτές κεφ. 7-8
 ; Μήπως μπορεί να διανοηθεί ότι οι σφαγές αυτές έγιναν με εντολή του Θεού; 

β. Στη στάση του Νίκα υπήρξαν περί τις 30.000 νεκροί στο ιπποδρόμιο της Κ/Πολης. Όταν εξερράγη η στάση ο αυτοκράτορας Ιουστινιανός σκέπτονταν να παραιτηθεί και να φύγει. Τον εμπόδισε η Θεοδώρα. Καταστρώθηκε ένα σχέδιο για την καταστολή της στάσης. Αποφάσισαν να στείλουν στο Ιπποδρόμιο δικούς τους ανθρώπους ανάμεσα στους επαναστάτες για να τους διχάσουν. Την υλοποίηση του σχεδίου ανέλαβαν οι στρατηγοί του Βελισάριος και Μούνδος. Κατά την καταστολή της στάσης υπήρξαν συμπλοκές με τους «Πράσινους και Βένετους», με αποτέλεσμα την αιματοχυσία αυτή. Ερωτώ: Έδωσε διαταγή ο Ιουστινιανός να εξολοθρευτούν οι 30.000 Ρωμαίοι; Δεν το πιστεύω.
 
Χορωδιακόν Σε υμνούμεν Σε ευλογούμεν Αξιον εστίν -- Orthodox Hymns

O Συναξαριστής της ημέρας.

Τετάρτη, 5 Απριλίου 2017
Δίδυμος καὶ Θεοδώρα, Κλαυδίου, Διοδώρου και των συν αυτοίς μαρτύρων, Θεοδώρας οσίας της εν Θεσσαλονίκη, Γεωργίου νεομάρτυρος του εν Εφέσω (1801).


Οἱ Ἅγιοι Μάρτυρες Δίδυμος καὶ Θεοδώρα ἄθλησαν κατὰ τοὺς χρόνους τῶν διωγμῶν ἐπὶ Διοκλητιανοῦ (284 – 305 μ.Χ.) καὶ Μαξιμιανοῦ (286 – 305 μ.Χ.) καὶ ἐπὶ ἄρχοντος Ἀλεξανδρείας Εὐστρατίου. Ἡ Ἁγία Θεοδώρα συνελήφθη, ἐπειδὴ ἦταν Χριστιανὴ καί, ἀφοῦ ὁμολόγησε ἐνώπιον ὅλων τὸν Χριστό, κλείσθηκε στὴ φυλακή. Μετὰ ἀπὸ λίγες ἡμέρες βγῆκε ἀπὸ τὴν φυλακή, ἀνακρίθηκε ἐκ νέου καὶ ὁδηγήθηκε σὲ πορνεῖο γιὰ διαφθορά. Ἀλλά, κατὰ θεία οἰκονομία, ὁ πρῶτος ποὺ εἰσῆλθε, ὁ στρατιωτικὸς Δίδυμος, θέλοντας νὰ τὴν ἀπαλλάξει ἀπὸ τὴν ντροπὴ καὶ τὸν ψυχικὸ θάνατο τὴν ἕντυσε μὲ τὴν στρατιωτικὴ στολή του καὶ τὴν ἔβγαλε ἔξω. Ἕνας δὲ ἀπὸ τοὺς ἀκόλαστους νέους, ὅταν εἰσῆλθε στὸ πορνεῖο καὶ βρῆκε ἀντὶ τῆς Θεοδώρας γυμνὸ τὸν Δίδυμο, ἐξεπλάγη καὶ κατήγγειλε τὸ γεγονὸς στὸν ἄρχοντα, ὁ ὁποῖος ἔδωσε ἐντολὴ νά συλλάβουν τὸν Ἅγιο Δίδυμο. Ἐκεῖνος ἐνώπιον τοῦ ἡγεμόνος ὁμολόγησε τὴν πίστη του στὸ Ὄνομα τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ. Ἔτσι τὸν ἀποκεφάλισαν καὶ ἔκαψαν τὸ ἱερὸ λείψανό του. Τὸ ἴδιο τέλος ὑπέστη καὶ ἡ Ἁγία Θεοδώρα, ποὺ τελειώθηκε διὰ πυρός. Ἔτσι, ἀφοῦ οἱ Ἅγιοι Μάρτυρες τελειώθηκαν, ἔλαβαν τὸν ἁμαράντινο στέφανο τῆς δόξας ἀπὸ τὸν μισθαποδότη Κύριο.

Διορθόδοξη Επιστημονική Ημερίδα***
Ο  Ανώνυμος άφησε ένα σχόλιο για την ανάρτησή σας "Διορθόδοξη Επιστημονική Ημερίδα":


Έκαναν το καθήκον τους !!!!

Συμεών ο Ν. Θεολόγος:

Όπως ο χρυσός που σκωρίασε πολύ, δεν είναι δυνατόν να καθαρισθή και να επανέλθη εις την λαμπρότητά του, ειμή μόνον εάν ριφθή εις την κάμινον και κτυπηθή πολύ με τα σφυριά, έτσι και η ψυχή που εδέχθη την σκωρίαν της αμαρτίας και έχασε το κάλλος της, δεν δύναται κατ’ άλλον τρόπον να καθαρισθή και να λάβη πάλιν το αρχαίον κάλλος της, παρά μόνον εάν υπομείνη πολλούς πειρασμούς και εισέλθη εις την κάμινον των θλίψεων.

Η Σκέπη της Θεοτόκου

Η εορτή της αγίας Σκέπης της Θεοτόκου ( 1η , και αργότερα , 28η Οκτωβρίου ) αντλεί την υπόθεσή της από τον βίο του οσίου Ανδρέα, του δια Χριστόν σαλού. Η εμφάνιση της Θεοτόκου στον όσιο έγινε αφορμή να καθιερωθεί η εορτή αυτή. 
Το περιστατικό συνέβη στη νότια πλευρά του ναού των Βλαχερνών, στο παρεκκλήσιο της αγίας Σορού, όπου φυλάσσονταν η εσθήτα, ο πέπλος και μέρος της ζώνης της Θεοτόκου.
 
Στο παρεκκλήσιο αυτό γινόταν κάποτε ολονυκτία. Εκεί πήγε να προσευχηθεί και ο όσιος Ανδρέας μαζί με τον μαθητή του άγιο Επιφάνιο.
 
Ήταν η ώρα περίπου δέκα το βράδυ, οπότε ο όσιος βλέπει τη Θεοτόκο να προχωρεί από τις βασιλικές πύλες προς το άγιο θυσιαστήριο.
 
Φαινόταν πολύ ψηλή και είχε λαμπρή τιμητική συνοδεία λευκοφόρων αγίων. Ανάμεσά τους ξεχώριζαν ο Τίμιος Πρόδρομος και ο Θεολόγος Ιωάννης, οι οποίοι βάδιζαν δεξιά και αριστερά της. Από τους λευκοφόρους άλλοι προπορεύονταν και άλλοι ακολουθούσαν ψάλλοντας ύμνους και άσματα πνευματικά.
 
Όταν πλησίασαν στον άμβωνα , είπε ο όσιος Ανδρέας στον Επιφάνιο:
 
- Βλέπεις, παιδί μου, την Κυρία και Δέσποινα του κόσμου;
 
- Ναι, τίμιε πάτερ, αποκρίθηκε ο νέος.
 
Η Θεοτόκος την ώρα εκείνη γονάτισε και προσευχήθηκε για πολλή ώρα. Παρακαλούσε τον Υιό της για τη σωτηρία του κόσμου και έβρεχε με δάκρυα το πρόσωπό της. Ύστερα μπήκε στο άγιο θυσιαστήριο και προσευχήθηκε για τους πιστούς που αγρυπνούσαν.
 
Όταν τελείωσε τη δέησή Της, με μια κίνηση χαριτωμένη και σεμνή έβγαλε από την άχραντη κεφαλή Της το αστραφτερό μαφόριο , και το άπλωσε σαν σκέπη με τα πανάγια χέρια Της πάνω στο εκκλησίασμα.
 

Έτσι απλωμένο το έβλεπαν και οι δυό τους για πολλή ώρα να εκπέμπει δόξα θεϊκή. Όσο φαινόταν εκεί η Θεοτόκος, φαινόταν και το ιερό μαφόριο να σκορπίζει τη χάρη του. Όταν Εκείνη άρχισε να ανεβαίνει στον ουρανό, άρχισε κι εκείνο να συστέλλεται λίγο-λίγο και να χάνεται.

Ορθοδοξία και Οικουμενισμός -- του αείμνηστου Ανδρέου Θεοδώρου Καθ. Πανεπιστημίου Αθηνών

Ο Οικουμενισμός υπ’ αμφοτέρας αυτού τας όψεις αποτελεί θλιβεράν εκκοσμίκευσιν του Χριστιανισμού. Ζων και αναστρεφόμενος εις ένα κόσμον, ο οποίος ουσιαστικώς κατέλυσε πάσαν έννοιαν αυθεντίας και αρχής και απώλεσε πάσαν μεταφυσικήν αίσθησιν της μυστηριακής ιερότητος του βίου, περιστέλλων ασφυκτικώς την ανθρωπίνην ύπαρξιν εντός των φυσικών ορίων της παρούσης ζωής, ήρχισεν από τινος χρόνου επικινδύνως να συσχηματίζεται προς το πνεύμα τούτο του αιώνος, αμβλύνων πάσαν έννοιαν θείας και ανθρωπίνης αυθεντίας και αποβάλλων βαθμηδόν την αίσθησιν της μυστηριακής δομής της χριστιανικής υπάρξεως και ζωής.

Σχόλιο του αδελφού μας sotirio, από την «Κατάνυξη» 4 Απριλίου 2017 - 3:08 μ.μ.

Εάν π Μανώλη  " ...Οι λόγοι είναι θεολογικοί και πάρα μα πάρα πολύ σοβαροί που έχουν σχέση με την Σωτηριολογία...."   ΕΝΑΣ ΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ που επιβάλει ΑΜΕΣΑ και ΔΗΜΟΣΙΑ εξηγήσεις . Εάν όντως έχετε τέτοιους λόγους θα έπρεπε να πάτε στην εκδήλωση ΚΑΙ ΜΠΡΟΣΤΑ στον λαό του Θεού να υποστηρίξετε την Ορθοδοξία και να καταδικάσετε φανερά και ξάστερα κάθε δογματική παρεκτροπή . Το φως δεν το βάζουμε κάτω από το κομοδίνο αλλά στο μέσο του σπιτιού να βλέπουν όλοι . Καλά και όλοι οι πατέρες από το Άγιο Όρος, και όλοι οι "ορθοδοξοι  Κρήτες" αποκλίνουν δογματικά ?  Και όλοι οι πρίν απο σας αποτειχισμένοι Ιερείς ?
Από παλιά απέκλιναν και δεν το είχατε πάρει χαμπάρι,  για τώρα σαρακοστιάτικα το ρίξανε στην ρακή και μέθυσαν .. και λένε δεν σερβίρουμε και μια αίρεση στον π. Μανώλη ? Και ποιοί αποτειχισμένοι για σας δεν αποκλίνουν ?
Όσοι κοινωνούν τους ακοινώνητους και δεν κοινωνούν τους δεδιωγμένους για τους αντι οικουμενιστικούς τους αγώνες ?
Αν κάποιος από όσους Ιερείς είναι αποτειχισμένοι για σας έχει "κουσούρι" ή άλλο τι
να μας το πείτε ... αλλά όλοι έχουν πρόβλημα ? Και έχουν αυτοί .. και δεν έχουν όσοι μνημονεύουν τον Βαρθολομαίο τον εχθρό του Θεού ?

Μετανοήστε παλικάρια όσο είναι ΜΕΡΑ .

ΦΩΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΔΙΚΗΝ ΤΟΥ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ.

Είναι γνωστόν ότι ο ηρωϊκός στρατηγός Μακρυγιάννης εκατηγορήθη ως συνωμότης κατά της ζωής του Όθωνος και κατεδικάσθη εις θάνατον υπό του Στρατοδικείου. Η ενοχή του έχει αμφισβητηθή, χωρίς όμως να δύνανται οι αμφισβητούντες να αποδείξουν την αθωότητά του. Εγείρεται  λοιπόν πάλιν το ερώτημα· ήτο ένοχος ο ηρωϊκός αγωνιστής του ΄21 ή υπήρξε θύμα σκευωρίας του οθωνικού περιβάλλοντος; Οι ενδιαφερόμενοι να ερευνήσουν το πρόβλημα, δεν έχουν ως στοιχεία ειμή μόνον τα Πρακτικά της Δίκης του Μακρυγιάννη και ωρισμένας εφημερίδας της εποχής, αι οποίαι κατέκριναν την καταδίκην, ως στηριχθείσαν επί μιας μόνης μαρτυρίας, χωρίς όμως και να προσάγουν στοιχεία της αθωότητός του, οπότε το ερώτημα εξακολουθεί να αιωρήται και η υπόθεσις όλη να αποκτά μυστηριώδεις διαστάσεις συγγενείς προς την υπόθεσιν Ντρέϋφους.

Ο Ανώνυμος άφησε ένα σχόλιο για την ανάρτησή σας "ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: ΟΧΙ στην Διορθόδοξη Επιστημονι...":

Σε άλλο ιστολόγιο ανέβηκε ο Κυπριανισμός.

Η ύπουλη ένωση Κυπριανιτών - ΓΟΧ

Η ενότητα κύριοι δεν προκύπτει δια του εξαναγκασμού και των ψεμάτων, όπως έγινε το 2014, αλλά δια της σύμπτωσης της πίστης και του φρονήματος και απ' ότι φαίνεται και αποδείχθηκε πολλάκις, στην συγκεκριμένη ένωση δεν πληρούται ως προϋπόθεση.

Αντί αυτού έχουμε έναν συγκρητισμό, όπου όλοι πιστεύουν κατά το δοκούν.

Ας υποθέσουμε… -- του Σημάτη Παναγιώτη, θεολόγου

Ὁ π. Νικόλαος Μανώλης ἔκανε μιὰ δήλωση στὴν «Κατάνυξι» (τὸ ἱστολόγιο ποὺ τὸν ἐκφράζει) σχετικὰ μὲ τὴν Ἡμερίδα στὴν Θεσσαλονίκη γιὰ τὴν καταδίκη τῆς Κολυμπαρίου Συνόδου. Ἔγραψε:
  Πρωτοπρεσβύτερος Νικόλαος Μανώλης, 3 Απριλίου 2017 - 11:19 μ.μ.
  Το θέμα είναι πάρα πολύ σοβαρό και ο πειρασμός πάρα πολύ μεγάλος. Ευχαριστούμε Τον Θεό που μας προφύλαξε από το να παραστούμε στην ημερίδα. Οι λόγοι είναι θεολογικοί και πάρα μα πάρα πολύ σοβαροί που έχουν σχέση με την Σωτηριολογία. Εμείς στηρίξαμε την ημερίδα και προσωπικά με μεγάλη προσπάθεια, αφού πρωτίστως είχαμε συνάντηση μαζί με τους αγιορείτες και αποφασίσαμε ορισμένα πράγματα και δώσαμε τα χέρια. Όμως σήμερα, εντελώς απρόκλητα άλλαξαν τη συμφωνία και μας έφεραν (τον π. Θεόδωρο Ζήση και μας τους υπόλοιπους) προ τετελεσμένων θεωρώντας πως τελευταία ημέρα και μάλιστα μετά από τόση προετοιμασία, δε θα μπορούσαμε ίσως να κάνουμε πίσω. Όμως Ο Κύριος μας φώτισε και αντισταθήκαμε. Όλοι όσοι γράφουν και κατηγορούν δεν γνωρίζουν την ανατριχιαστική πραγματικότητα που θα την αναλύσω σε προσεχή μου Ομιλία. (Ἐδῶ)
    Ἂς ὑποθέσουμε ὅτι στὴν συνεννόηση ποὺ ἔκαναν ὁ π. Θεόδωρος καὶ ὁ π. Νικόλαος μὲ τοὺς  Ἁγιορεῖτες, οἱ τελευταῖοι κάτι «άλλαξαν από τη συμφωνία». Τὸ ἐρώτημα εἶναι: ἡ «συμφωνία» εἶχε νὰ κάνει μὲ τὴν Ἁγιοπατερική μας Παράδοση; Δηλαδή, «συμφώνησαν» κι οἱ δυὸ πλευρὲς νὰ βάλουν «νερό στὸ κρασί» τους; Αὐτό, ὡς ἐκδοχή, φαίνεται ἀδιανόητο καὶ μεμπτό (ἂν ἰσχύει) καὶ γιὰ τὶς δύο πλευρές· εἴτε ἔβαλαν κι οἱ δυὸ «νερὸ στὸ κρασί» τους, εἴτε ἀνέχτηκαν τὸ «νερωμένο» κρασὶ τοῦ ἄλλου. Γι’ αὐτὸ δὲν πιστεύουμε ὅτι αὐτὸ ἐννοεῖ ὁ π. Νικόλαος.
  Τότε, τί ἐννοεῖ; Γιατί δὲν δίνει νὰ καταλάβουμε μὲ δυὸ λόγια τὴν αἰτία αὐτῆς τῆς ἀναδίπλωσης; Βέβαια ἐμᾶς, πέρα ἀπὸ  τὶς προσωπικὲς αὐτὲς συμφωνίες, μᾶς ἐνδιαφέρει ἡ οὐσία.

Αρχιμ/της Παΐσιος Παπαδόπουλος : να παραστείτε στη σύναξη των Ορθοδόξων στο Ωραιόκαστρο σήμερα Τρίτη 4η Απριλίου

Εικόνα

«Η αυριανή εκδήλωση έχει πάρει όντως Ορθόδοξη θέση»

Προς το Χριστεπώνυμο και φιλόθεο πλήρωμα
της αληθινής ποίμνης του Κυρίου μας Ιησού Χριστού.


Αγαπητά μου πνευματικά παιδιά, φίλοι και αναγνώστες.

Πληροφορηθείς τις σημερινές εξελίξεις που αφορούν την συγκέντρωση στο Ωραιόκαστρο που θα γίνει αύριο Τρίτη 4/3/2017 και ώρα 5μ.μ., προτρέπω θερμώς εσάς όλους που διεξάγετε όντως αγώνα, ως θεηγόροι οπλίτες, έναντι της αιρέσεως του Οικουμενισμού,
να παραστείτε στη σύναξη των Ορθοδόξων έργω,

και να ενισχύσετε με την παρουσία σας τους Πατέρες που διέκοψαν κάθε εκκλησιαστική κοινωνία με την αίρεση, και δεν αρκέστηκαν απλώς και μόνο στη διακοπή Μνημνοσύνου των επισκόπων στους οποίους είχαν την αναφορά τους. Αφού μια διακοπή Μνημοσύνου, που δεν γίνεται στην πράξη και διακοπή κοινωνίας με την αίρεση, δεν λύνει, αλλα δημιουργεί προβλήματα.
Οι θέσεις των Πατέρων που θα πλαισιώσουν τελικά την εκδήλωση ταυτίζονται και με τις προσωπικές μου θέσεις, για αυτό και σας παρακαλώ αποστείλατε παντού το μήνυμα ότι πρέπει να στηριχθεί η αυριανή εκδήλωση, εφόσον έχει πάρει όντως Ορθόδοξη θέση.
Δεν θεωρούμε τις ξεκάθαρες θέσεις ως φανατισμό και φονταμενταλισμό.

Ο Ηγούμενος της Ιεράς Μονής
Αγίου Γρηγορίου Παλαμά -Φλωρίνης

Αρχιμ/της Παΐσιος Παπαδόπουλος


http://agiooros.org/viewtopic.php?f=93&t=13023#p35160