Πως καταντήσαμε λοχία ....

------------------------------
Marinos Ritsoudis είπε...
Αυτό είναι νέα τάξη, η αληθινή σκλαβιά τών προσωπείων πού δόθηκαν στο ποίμνιο υποχρεωτικά, γιά νά επιβάλλονται και να κυκλοφορούν οι ίδιοι ελεύθεροι καί αόρατοι ανάμεσά μας, οι χρόνια μασκοφόροι τής υποκρισίας, στά πλαίσια τής νέας αντικείμενης ψευτο-ελευθερίας.

ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΓΚΛΩΒΙΣΜΟΝ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΕΩΣ -- Γράφει ἡ κ. Δάφνη Βαρβιτσιώτη, ῾ Ιστορικὸς

Ἕνας ὁρατός κίνδυνος διὰ τὴν Κοινωνίαν

Προκειμένου νά ἑδραιώσουν τήν Νέα Τάξη τους καί ἐπί τῶν δυναμικῶν καί ἀνεπτυγμένων, ἀλλά «ἀνυπότακτων», δυτικῶν κοινωνιῶν, οἱ δυνάμεις τῆς παγκοσμιοποιήσεως ἐξαπέλυσαν ἐναντίον τους ἕναν ἀόρατο πόλεμο. ῾Ο πόλεμος αὐτός διεξάγεται εἰρηνικά, καί σέ δύο μέτωπα: τό ἀναπτυξιακό καί τό πνευματικό.  Η Οἰκονομική ῾Υποδούλωσις τῶν Δυτικῶν Κοινωνιῶν: Γιά νά καταστρέψουν τήν ἀναπτυξιακή δυναμική τῶν δυτικῶν κοινωνιῶν, οἱ δυνάμεις τῆς παγκοσμιοποιήσεως χρησιμοποιοῦν δύο μεθοδεύσεις.

Κάθε Πέμπτη ο ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ


Η ΗΣΥΧΙΑ ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΠΑΡΑ ΤΩ ΠΑΛΑΜΑ -- Αθωνικά άνθη

«… ούτω γινόμεθα ναός Θεού, όταν μη φροντίσι γηϊναις το συνεχές της μνήμης διακόπτηται… αλλά πάντα αποφυγών ο φιλόθεος επί τον Θεόν αναχωρή» Μ. Βασίλειος.

Η Ησυχία δεν αποτελεί διακοσμητικόν τι πλαίσιον της προσευχής. Είναι το αναγκαίον περιβάλλον της. Εν τοις θορύβοις «το μοναδικόν του νου, καθ’ ο συνίσταται ο εντός και όντως Μοναχός, δυαδικόν, έστι δ’ ότε και πολυσχιδές, καθίσταται». Η διάσπασις του ενιαίου της ψυχής καθιστά αδύνατον την αληθή προσευχήν. Διασπάται το «μοναδικόν» του νου εις «δυαδικόν» ή και «πολυσχιδές» εκ των συνομιλιών και από αυτής της θέας των ανθρώπων. Εν αναλύσει, και αυτή η προσδοκία ελεύσεώς τινος προκαλεί σύγχυσιν. Αλλά και γράφων ο Ησυχαστής προς τινα, έστω και πνευματικά, πάλιν δεν δύναται ν’ αποφύγη την περισπώσαν τον νουν μέριμναν.

ΑΙΝΟΙ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ


Τη ΚΒ΄ (22α) Μαϊου, μνήμη του εν Αγίοις ενδόξου και καλλινίκου νέου Οσιομάρτυρος ΠΑΥΛΟΥ του Πελοποννησίου αθλήσαντος κατά το έτος αωιη΄ (1818).

Παύλος ο νεολαμπής του Χριστού Οσιομάρτυς, πατρίδα είχε την περιφανή Πελοπόννησον, γεννηθείς εις το χωρίον Σοπωτόν της επαρχίας Καλαβρύτων, εις το οποίον και ανετράφη εκ γονέων Χριστιανών Ορθοδόξων, πτωχών μεν, αλλ’ εναρέτων, κληθείς κατά το άγιον Βάπτισμα Παναγιώτης.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΒΟΜΒΑ ΑΠΟ ΕΠΙΣΚΟΠΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ!!!!!

«Πάτερ μου, σε λίγο καιρό, όχι μακριά, σε πολύ λίγα χρόνια, θα υπάρξη μία εκκλησία σε όλον τον κόσμο… παπικοί, προτεστάντες, ορθόδοξοι, θα υπάρχει μία λέξη, αυτή που επικρατεί στις ημέρες μας, «ενότητα»· υπό το πρίσμα τῆς ενότητος. Από κάτω θα γίνει ένας ακταρμᾶς, δηλ. ο καθένας θα κρατάει την πίστη του, αλλά εδώ θα βλέπετε καρδινάλιο. Αυτός θα κρατάει την πίστη του, εγώ την πίστη μου, θα έχουμε όμως κοινό ποτήριο. Και θα μεταλαμβάνουμε και σείς τα κορόïδα θα μᾶς βλέπετε και δεν θα αντιδράτε. Ξέρετε γιατί δεν θα αντιδράτε; Γιατί θα σᾶς λένε «Κάντε υπακοή στην Εκκλησία». «Κάντε υπακοή», έτσι θα σᾶς λένε.»    

http://katanixis.blogspot.gr/2014/05/blog-post_7719.html

--------------------------------------
Marinos Ritsoudis είπε...
Αυτή η Εκκλησία θα είναι ένα σώμα με την παγκόσμια κυβέρνηση, και με διπλή την ενέργεια, όπως επί κοροναϊού Εκκλησία και πολιτεία θα συμβουλεύουν για τήν υγεία τού κόσμου μέσω τού τσιπαχταρμά τού χαραγματος.
Τότε όλοι Θα βρεθούν σαν τον Ελπιδοφόρο Αμερικής, Αληθώς κονδύλιοφόρο φερέφωνο τού θηρίου, καί με μακροσκελή επιχειρήματα τύπου τού πρόσφατου Αργολίδος, θα μπερδέψουν τόσο τον χλιαρό κόσμο που θα τρέξει τρέχοντας, νομίζοντας πώς θά βρει τις χαμένες ισορροπίες, όπως τις ζητάει στο τελευταίο του ο Αργολίδος Κος Νεκτάριος.

Walling Off - Αποτείχιση

“Those who separate themselves from communion with their Archpriest President, due to any heresy condemned by Holy Council or by Fathers, that he currently preaches in public, openly to the Church, these persons who Wall themselves Off from any Communion with such accused Bishop prior to any official condemnation by Council, not only are not subject to any canonical penalty but are also worthy of the honour befitting the Orthodox, because they have condemned, not true “Bishops”, but False-Bishops and False-Teachers. These Walled Off believers have not severed the unity of the Church by schism, but they combat to protect the Church from schisms and divisions.” (15th Canon of the Holy First-Second Apostolic Council held in 861 by St Photius the Great, Patriarch of Constantinople).

Του Άη Νικολάου... του βουνού και του πελάου…

 
Το πρόσωπο τού Αγίου Νικολάου όπως το φανέρωσε η ιχνογραφική ανάπλαση των οστών τού προσώπου του, με την μέθοδο της υπερσκελετικής αναπλάσεως των μαλακών μερών τής κεφαλής.
Καταδεικνύεται ότι η τέχνη τής Ορθόδοξης Αγιογραφίας είναι μυστηριακή, διότι βλέπουμε το πως διασώζεται και πόσο ομοιάζει με τις εικόνες του, η μορφή τού Αγίου!
Στις 20 Μαίου 1087, τα ιερά λείψανα τού Αγίου, φθάνουν στην πόλη Βάρη (Bari) της Ιταλίας, διαρπασμένα, από τους Λατίνους, με το πρόσχημα ότι οι Τούρκοι κατέλαβαν τα Μύρα τής Λυκίας.
Ο Άγιος, σταματά να μυροβλύζει.
Μέχρι το έτος (;) που είχαν την ιδέα να τον ντύσουν,
αντί με Λατινικά άμφια που τον έντυναν κάθε χρόνο,
με Ορθόδοξα.
Ο Άγιος άρχισε και πάλι την μυροβλυσία·
η οποία πιστοποιήθηκε και από τον καθηγητή
τής ανατομίας στο πανεπιστήμιο του Μπάρι, Λουΐτζι Μαρτίνο, και τον βοηθό του, ιατρό, Αλφρέντο Ρουγγέρι.

Αφιερωμένα όλα αυτά, σε όσους δεν θα πιστέψουν τίποτα· με την υπόμνηση πως βρίσκονται σε καλό δρόμο· διότι όπως λέει ο Χριστός ...σε θέλω ή ψυχρό ή ζεστό... τους χλιαρούς, θα τους εμέσω… (θα τους κάνω εμετό!)
Αποκάλυψη 3:15-19


Γεώργιος Κακς﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽ής Κωνσταντινάτος
Ηθοποιός Σκηνοθέτης Εικαστικός

Πως θα θέλαμε, και η τέχνη και η ζωή, να ενδυθεί τα άμφια τής ένθεης τρέλλας,
την αρχική παιδικότητα, τον αυθεντικό διονυσιασμό*·
απεκδυόμενη την ερημωμένη υστερία κ αλαζονεία,
-από τις διαφημίσεις μέχρι τις σκηνές τού κόσμου- ενός ολοένα και περισσότερο
αναδυομένου φασιστικού –που “φροντίζει” γιά όλα- φουτουρισμού,  χωρίς συγκίνηση.

*Η λέξη διόνυσος, σημαίνει υιός θεού· διονυσιασμός, στην πνευματική του διάσταση,
σημαίνει, να ενεργείς σαν να είσαι παιδί τού Θεού.

Χριστός Ανέστη!

Τελειώνοντας οι πικραμένες ημέρες της Μεγάλης Εβδομάδος, η Ανάσταση χωρίς χαρά, μόνο με πόνο και δάκρυ, χωρίς Θεία Μετάληψη για τις οικογένειές μας, τα παιδιά μας, βλέπουμε εκκλησιαστικούς ανθρώπους χωρίς αυτοκριτική, χωρίς σταγόνα αυτοέλεγχο, χωρίς φόβο Θεού να προσπαθούν να πείσουν το δαρμένο χριστεπώνυμο πλήρωμα ότι «...ευτυχώς που είμασταν εμείς, και η κυβέρνηση και σας σώσαμε την ζωή»!!  Ή ότι "χειρότερος ιός, είναι ο νέος εκλησιαστικός θεολογίζων ιός, από τον οποίο κινδυνεύει η εκκλησία", υπονοώντας τους ανθρώπους που αντέδρασαν στον πρωτοφανή διωγμό, και "τόλμησαν" να ομολογήσουν και να πουν αυτό που έλεγε η πονεμένη καρδιά τους. Μερικοί βεβαίως ήδη το πλήρωσαν αρκετά, όπως ο  π. Αναστάσιος Γκοτσόπουλος στον Ι Ναό Αγίου Νικολάου Πατρών, και πολλοί άλλοι οι οποίοι βρέθηκαν σε δυσμένεια.
--------------------------------
Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...
Πρέπει νά γραφοῦν πολλά τέτοια κείμενα, γιά ν' ἀποφευχθῇ ἡ ἐξάπλωσις τῶν δύο νέων αἱρέσεων, ἤτοι (1) τοῦ Σεργιανισμοῦ, δηλαδή τῆς συμμαχίας τῶν μασονικῶν «κυβερνήσεων» καί τῆς «ἐκκλησίας», καί (2) τῆς νέας εἰκονομαχικῆς αἱρέσεως, ὅτι δηλαδή ὁ πιστός δύναται νά μολυνθῇ μεταλαμβάνων Σῶμα καί Αἷμα Χριστοῦ, ἀσπαζόμενος τάς ἱεράς εἰκόνας ἤ τήν χεῖρα τοῦ ἱερέως κ.λπ. Ἐπίσης, ἔτσι θά καταισχυνθοῦν ὅλοι ὅσοι συνέπλευσαν μέ τό «δίδυμον» «κυβέρνησις»-«ἐκκλησία» καί ἴσως μετανοήσουν. Ἐφθάσαμεν εἰς τό ἑξῆς παράλογον: Ἐνεφανίσθη εἰς τηλεοπτικόν κανάλι γνωστός γιά τήν ὀρθότητα τῶν ἀπόψεών του ἱερεύς καί ἐδήλωσεν ὅτι διαφωνεῖ πλήρως μέ ὅλην αὐτήν τήν κατάστασιν πού τοῦ ἔχουν ἐπιβάλει, ἀλλά ὑλοποίησεν ὅλα τά περιοριστικά μέτρα εἰς τήν ἐνορίαν του!!!

“Ως λέων, πυρ πνέων” -- Από τον αδελφό μας Σπύρο, διαχειριστή του ιστολογίου: "http://anavaseis.blogspot.com/


(Φράση από την ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως)

Οι Άγιοι Δεκατρείς Μάρτυρες τής Παναγίας τής Καντάρας· Κύπρος· 1231.
Οι μαρτυρήσαντες υπό των Λατίνων, επειδή αρνήθηκαν να απαρνηθούν τον Ορθόδοξο τρόπο Θείας Κοινωνίας, με λαβίδα (κουταλάκι). Ας το σκεφθούν αυτό, όσοι με την "υπεύθυνη" στάση τους, άνοιξαν τον δρόμο γιά ακόμα μεγαλύτερη άλωση, με την σκέψη για δρομολόγηση τής Θείας Κοινωνίας σε στερεά μορφή και σφραγισμένη, που θα προσιδιάζει με των Λατίνων!

Οι Άγιοι εορτάζουν στις 19 Μαϊου. Βασανίσθηκαν, φυλακίσθηκαν· έφαγαν επί 3 χρόνια μουχλιασμένο ψωμί· λιθοβολήθηκαν· δέθηκαν από τα πόδια σε άγρια άλογα, που κάλπασαν πάνω σε κοφτερές πέτρες ξεροποτάμου, ραβδιζόμενοι συνεχώς, και τέλος εκάηκαν ζωντανοί· ως λέοντες, πυρ πνέοντες, επειδή αρνήθηκαν να απαρνηθούν την Ορθόδοξη Θεία Κοινωνία.

Αποτείχιση είναι Εντολή του Θεού.

Αν θέλετε Δημοσιεύστε αυτό το Βίντεο που Αποδεικνύεται το Ψεύδος των Οικουμενιστών κατά του Αγίου Ιωάννη του Χρυσοστόμου.

Αποτείχιση είναι Εντολή του Θεού.
Είναι η Διαχρονική Αντίδραση των Ορθοδόξων κατά των Αιρετικών.
 Ὁ 15ος Κανών τῆς Πρωτοδευτέρας ἀναθέτει μέν στά ἄτομα τήν παύση τοῦ μνημοσύνου πρό Συνοδικῆς διαγνώσεως, δέν ἀναθέτει, ὅμως, στά ἄτομα τίς δίκες καί καταδίκες τῶν αἱρετικῶν Ἐπισκόπων. Αὐτό εἶναι ἔργο, ὄχι ἀτόμων, ἀλλά Συνόδου                 
 Ἀποτείχισις δέν σημαίνει τὸ νὰ βγεῖ κάποιος ἐκτός τοῦ τείχους, ἐν προκειμένω τῆς Ἐκκλησίας, ὅπως ἐσφαλμένα πιστεύουν οἱ περισσότεροι. Ὁ ἀποτειχισθείς κληρικός, ἕνεκα τῆς φανερῆς αἱρέσεως τοῦ ἐπισκόπου του, φτιάχνει ἕνα τεῖχος ἐντός τῆς Ἐκκλησίας, ποὺ τὸν χωρίζει ἀπὸ τὸν αἱρετικὸ ἐπίσκοπο, μέχρι νὰ ἔρθει Ὀρθόδοξη Σύνοδος, νὰ καθαιρέσει τὸν αἱρετικὸ ἐπίσκοπο, ἐὰν δὲν μετανοήσει.
https://youtu.be/avBavQoPdtA
------------------------
Marinos Ritsoudis είπε...Αποτείχιση σημαίνει να βάλουμε τά στήθη να γίνουμε τείχη, για νά ορθώνεται η  οριοθέτηση γιά νά παραμείνει οχυρωμένο το φρούριο τής Αγίας Εκκλησίας, να μην προχωρήσει η αίρεση, διότι η αίρεση προχωράει μέσα από τις ψυχές των ανθρώπων που έχουν προσχωρήσει σε αυτήν.

Όχι στις προσχώσεις των αιρέσεων, είναι η ορθόδοξη κατά πάντα καί δια πάντα ομολογία, λόγω καί έργω.
Και η ορθόδοξη ομολογία κρατιέται από τους δύο πυλώνες, της δικής μας Ορθοδοξίας και του ποιμήν Αρχιερέα - Συνόδου, από όπου έλκονται τά Μυστήρια τής Εκκλησίας.
Εάν ένα από τα δύο νοσεί μέ επίγνωση στην αίρεση, όλο το οικοδόμημα σαχλιάχει - γκρεμίζεται.
Όσο αναφορά τα νοσήματα τής Πίστεως,  είναι κάθε  ζήτημα που ξεσηκώνει την συνείδηση τού Ορθοδόξου ποιμνίου όπως το 1924 που ποίμνιο χωρίς Αρχιερέα αποτειχίστηκε και ουδέποτε στήν ιστορία θεωρήθηκε λανθασμένη ενέργεια, όπως επίσης και το κίνημα των κολλυβάδων, που άνευ δογματικής υπεροχής θεωρήθηκε καινοτομία, και οι Πατέρες δεν συμβιβάστηκαν με την καινοτομία τών μνημοσύνων των ψυχών, στις Αναστάσιμες Κυριακές.

Το πρόβλημα στις μέρες μας, καί για την κατάντια πού ζούμε και μετέχουμε, είναι πού είμαστε άνοστοι, άγευστοι, άοσμοι στήν πνευματική εν Χριστώ ζωή, και κατά συνέπεια άτολμοι στήν Μία Αλήθεια τής Ορθόδοξης Εκκλησίας, και γι αυτό διαβάζουμε ρητορικές σαν το παραπάνω σχόλιο τού "Ελλάς - Ορθοδόξων".
Το Πανάγιο Πνεύμα θέσπισε τούς νόμους και τα όρια τής Αγίας Εκκλησίας για την σωτηρία των ανθρώπων, και εάν δεν γίνουμε κατοικητήρια τού Αγίου Πνεύματος στήν καρδία μας για να διδαχτούμε ευθέως, ουδέποτε θα αντιλαμβανόμαστε Τόν Νόμον, συνεχώς θα παραπαίουμε καί θά υιοθετούμε, κοσμικές λογικές και ρητορικές φιλοσοφίες στήν μετέωρη γνώση τού διαβόλου.

------------------------
Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...
@ 21 Μαΐου 2020 - 2:02 μ.μ.: «Η Θέση αυτή ότι πρέπει να γίνει Αποτείχιση απο Απο ΓΟΧ δεν είναι το Ημερολόγιο φυσικά. Αλλά αι Χειροτονίες του 1935 και τα μετά ταύτα».

Γιά τίς χειροτονίες τοῦ 1935: Ἐφόσον οἱ Οἰκουμενισταί ἔκαναν σχίσμα τό 1924, πῶς θά ὑπῆρχε συνέχεια τῆς ὑγιοῦς πλευρᾶς (δηλαδή τῆς κανονικῆς ἐν Ἑλλάδι Ὀρθοδόξηου Ἐκκλησίας) ἄν δέν εἶχαν ἰδικούς των κληρικούς;

Γιά τά «μετά ταῦτα»: Δυστυχῶς, τό 1937 ὁ Ματθαῖος Καρπαθάκης ἔκανε ἰδικήν του παράταξιν, ἐπειδή ὁ Ἅγιος πρ. Φλωρίνης δέν ἐκήρυσσεν ἀνιέρους τούς Ν/Ητας, προδώσας ἔτσι τόν ἀγῶνα. Ἠκολούθησαν καί ἄλλες προδοσίες, ὡς ἀνεμένετο. Εὐθύνονται ὅλοι οἱ «ΓΟΧ» γι' αὐτές;

--------------------------------------
Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...
@ 21 Μαΐου 2020 - 3:16 μ.μ.: «Δεν έχει ξαναγίνει αυτό το Πράγμα όπως το 1935. Είναι Αντικανονικό».

Σφάλλεις καί στούς δύο ἕωλους ἰσχυρισμούς σου! Πρῶτον, βλ. τήν ἐργασίαν τοῦ κ. Ν. Μάννη μέ τίτλον «Περί "παραλλήλων" Επισκόπων και Συνόδων (απαντήσεις σε ενστάσεις νεοαποτειχισμένων)» (http://krufo-sxoleio.blogspot.gr/2016/08/blog-post_30.html).

Δεύτερον, ἄν θέλῃς νά κάνῃς σοβαρόν διάλογον, ὅταν ίσχυρίζεσαι ὅτι μία συγκεκριμένη ἐνέργεια εἶναι ἀντικανονική, τότε θά πρέπη νά παραθέτῃς καί τούς σχετικούς ἱερούς κανόνας πού παραβιάζονται ἀπό αὐτήν τήν ἐνέργειαν. Ἐξ ὅσων γνωρίζω, οἱ ἱεροί κανόνες ἀπαγορεύουν τήν συνύπαρξιν δύο (ἤ περισσοτέρων) ἐπισκόπων εἰς τήν αὐτήν ἐπαρχίαν, ἀλλά προφανῶς ἀναφέρονται σέ ὀρθοδόξους ἐπισκόπους. Τό 1935 οἱ Ν/Ηται «ἐπίσκοποι» ἦσαν ἐν δυνάμει σχισματικοί καί αἱρετικοί, ἑπομένως, ὄχι μόνον ἐπετρέπετο, ἀλλ' ἐπεβάλλετο κιόλας ἡ χειροτονία Ὀρθοδόξων Ἐπισκόπων. Ἄν δέν ἦτο ἔτσι, τότε οἱ αἱρετικοί θά κατελάμβανον πραξικοπηματικῶς ὅλας τάς ἐπισκοπάς (ἐφόσον σχεδόν πάντοτε ἔχουν τήν πολιτικήν ἐξουσίαν μέ τό μέρος των) κι ἔτσι θά ἐτελείωναν τήν Ὀρθοδοξίαν μέ τόν εὔκολον αὐτόν τρόπον!!! Κατά τήν γνώμην μου, ἡ ἄκρως παράλογος αὐτή «κριτική» πού ἔχει ἀσκηθῆ ἐκ μέρους τῆς Τρικαμηνικῆς σέκτας ἐναντίον τῶν Ὀρθοδόξων τοῦ π.ἑ. δείχνει καθαρά τό ἐπίπεδον καί τάς προθέσεις τῶν ἀνθρώπων αὐτῶν, οἱ ὁποῖοι, ἄν καί ἔχουν ἐξευτελισθῆ ἐπανειλημμένως μέ τίς αἱρετικές αὐτές θέσεις των, ἐν τούτοις παραμένουν ἀμετανόητοι. Κρῖμα.

π. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΓΕΛΑΚΑΚΗΣ - ΗΡΘΕ Η ΩΡΑ ΝΑ ΠΑΡΕΙ Ο ΚΑΘΕΝΑΣ ΤΙΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ -- Σχόλιο από Ανώνυμο αδελφό μας

1) Ο πάτερ Γεώργιος Αγγελακάκης ακολουθεί πλέον το πάτριο ημερολόγιο, επιστρέφοντας εκεί που είμασταν, πριν επιβάλουν τα σχέδιά τους οι οικουμενιστές (αρχικά με την εισαγωγή του νέου ημερολογίου το 1924).

2) Μπορεί να μην είναι δογματικό θέμα το ημερολόγιο αλλά είναι παράδοση της εκκλησίας μας και οφείλουμε να τηρούμε τις παραδόσεις, ειδικά όταν αυτοί που τις καταργούν αποδεδειγμένα είχαν κακές προθέσεις για να μας οδηγήσουν σιγά σιγά στην αίρεση του Οικουμενισμού.

3) Αποτειχίστηκε εδώ και αρκετά χρόνια λόγω του Οικουμενισμού. Και όπως είπα μετά από κάποια χρόνια ξεκίνησε να ακολουθεί και το πάτριο, χωρίς όμως να ανήκει σε κάποια Σύνοδο των ΓΟΧ.

Διαβάστε την αποτείχισή του, υπάρχουν δεκάδες φωτογραφικά ντοκουμέντα που αποδεικνύουν τα όσα λέει: 
https://patergeorgiosaggelakakis.blogspot.com/2019/12/blog-post_30.html

Δύο ἐπικίνδυνες ἐκτροπές: «Καισαροπαπισμός» καί «Σεργιανισμός»! -- τοῦ Δημήτρη Κάτσουρα, Θεολόγου, φ. Πολιτικῆς Ἐπιστήμης & Διεθνῶν Σχέσεων

Μία παρέμβαση στη συζήτηση και τον προβληματισμό για τη "σχέση-συνεργασία" Κράτους και Εκκλησίας σε εποχή "Κορωνοϊού"

Παρακολουθώ τον προβληματισμό και την ανησυχία, τα οποία εύλογα έχει προκαλέσει, ακόμη και μεταξύ των πιστών, η ιστορία με τον Κορωνοϊό, όσον αφορά στη σχέση Κράτους-Εκκλησίας. Ίσως αυτή να είναι απλώς αφορμή εξωτερίκευσης μιας προϋπάρχουσας, βαθύτερης παθογένειας και συγχύσεως.
Καταθέτω μια ταπεινή σκέψη-συμβολή επ' αυτών, η οποία δεν έχει να κάνει με το αμιγώς υγειονομικό θέμα, το οποίο αναμφίβολα πρέπει να αντιμετωπίζεται σε καθαρά ιατρική βάση και επιστημονικό πλαίσιο.
Αναφέρομαι στις παρενέργειες των μέτρων του Κράτους (της Πολιτείας) και τη στάση της Εκκλησίας έναντι αυτών, σε ό,τι βεβαίως την αφορά, δηλαδή στην εκκλησιαστική ζωή (Πίστη, Θεία Λατρεία κλπ).
----------------------------------
Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...
Ἄν καί εἶναι γνωστά ὅλ' αὐτά, ἐν τούτοις βρίσκω τό κείμενον τοῦ κ. Κάτσουρα πολύ χρήσιμον, ἐπειδή εἶναι καλογραμμένον καί ἁγιογραφικῶς καί ἁγιοπατερικῶς τεκμηριωμένον.

Του αείμνηστου Ιωάννη Κορναράκη Καθ, Πανεπιστημίου Αθηνών:

...Το ερώτημα, όμως, που προκύπτει από το τελευταίο αυτό μέρος του κειμένου των ηγουμένων (του Αγίου Όρους) είναι: 
- Ποιος φωτισμός τους πληροφορεί ότι «οι μερικοί (έστω) πιστοί και ευλαβείς Ορθόδοξοι», υπερασπιστές των Ιερών Κανόνων και της πατερικής παραδόσεως, στην περίπτωση, που, ό μη γένοιτο, δημιουργηθεί σχίσμα, αυτοί θα πρέπει να αποκοπούν από το σώμα της Εκκλησίας; 
- Γιατί θέλουμε κάποιους και ευλαβείς και Ορθόδοξους, αλλά έξω από το σώμα της Εκκλησίας; Αν η Διοικούσα Εκκλησία εμμένει στις αιρέσεις, που καταδικάζουν οι Πατέρες και οι Ιεροί Κανόνες, και άρα, στην περίπτωση αυτή, δεν είναι πλέον Εκκλησία αλλά «εκκλησία», δεν θα πρέπει να αποκοπεί η αίρεση από την Εκκλησία; 
-Πως εννοούν άραγε την Εκκλησία οι κ.κ. Ηγούμενοι; Και αιρετική και Εκκλησία; Ποιος πρέπει να αποκοπεί; από ποιόν;