Έλεγα να μη μιλήσω. «Η σιωπή είναι χρυσός» έμαθα! Τι κι αν διάβασα «το σιωπάν δοκεί συναινείν»;

Η τραγική σημερινή κατάσταση της πατρίδας μας, και ιδιαίτερα οι καθημερινές επιθέσεις στην Εθνική μας συνοχή, στην Ελληνική Παιδεία και στην Ελληνική Οικογένεια, με έκαναν να αλλάξω γνώμη και να κάνω πράξη τα λόγια του εθνικού μας ποιητή Κ. Παλαμά: «Όποιος στοχαστικός, σαν γιαταγάνι τον στοχασμό του αντρίκεια ας τον βγάζει. Δεν φτάνει να λάμπει μόνο η αλήθεια, πρέπει και να σφάζει»! Σκέφθηκα και στρατιωτικά, λόγω επαγγέλματος. Είπα, η σιωπή, με στρατιωτικούς όρους, σημαίνει συνεχής άμυνα, η οποία μπορεί, κατά το μείζον, να εξασφαλίσει το αήττητο. Το ζητούμενο όμως είναι η νίκη, η οποία είναι καθαρά θέμα επίθεσης! Λαλήσωμεν λοιπόν, αφού «ομοίωμα επλάσθημεν του Λόγου, αφού λαλεί εντός μας η θεία σκέψη, της ψυχής η άυλος ομιλία»! Ως ποντιακής καταγωγής, έμαθα να σέβομαι το ράσο και ιδιαίτερα τους μεγαλόσχημους ιερείς και ιεράρχες. Βλέποντας όμως την σημερινή Ελλάδα μας, με κάθε σεβασμό προς τους τίτλους και τα πρόσωπα, τολμώ να απευθύνω κάποια ερωτήματα στον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο και τους Σεβασμιότατους Μητροπολίτες της χώρας μας (πλην κάποιων φωτεινών εξαιρέσεων): Έχετε αντιληφθεί ότι η ισοπέδωση των πάντων, η πολτοποίηση των εθνικών συνειδήσεων, η υπονόμευση των θεσμών, η διάβρωση των αξιών, η περιφρόνηση των αρετών, ο διασυρμός και ο εμπαιγμός των ελλήνων πολιτών, ο χλευασμός της ηθικής, ο πολιτικός φενακισμός, ο αδίστακτος αμοραλισμός των δημαγωγών και των επαγγελματιών του δήθεν προοδευτισμού και ο σύγχρονος ισλαμικός εποικισμός καταστρέφουν την ελληνορθόδοξη πατρίδα μας;
-----------------------------------
Ο/Η Ανώνυμος είπε...
Ο λόγος τούτος θυμίζει τις ελάχιστες βραχνιασμένες φωνές σύνεσης τα χρόνια της σταδιακής κατάπτωσης του ελληνόφωνου ανατολικού ρωμαίικου κράτους. Εκεί γύρω στα 1050 ως το 1453. Ισχνές φωνές αλλά ακόμη υγιείς, αδύναμες στην ισχύ του πλήθους σθεναρές σε κύματα αλλοτρίωσης και πνευματικής απονεύρωσης,φωνές απόγνωσης και ταυτόχρονα προειδοποίησης, στο ορυμαγδό του ιστορικού γίγνεσθαι των μεταπτώσεων και της οριστικής απώλειας, εδαφών, συνειδήσεων και αλλοτρίωσης.

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΟ ΤΑΣ ΑΚΡΑΙΑΣ ΕΚΔΟΧΑΣ ΤΟΥ ΙΣΛΑΜ

Κινδύνους διὰ τὴν ὁμαλότητα τῆς χώρας, προερχομένους ἀπὸ Ἰσλαμιστάς, οἱ ὁποῖοι ἔχουν ἐγκατασταθῆ εἰς τὴν Χώραν μας, διαπιστώνει εἰς ἔρευνάν του μὲ θέμα «Τὸ Ἰσλὰμ στὴν Ἑλλάδα» ὁ ἐρευνητὴς ζητημάτων ἀσφαλείας κ. Ἀνδρέας Μπανοῦτσος. Ἡ ἔρευνα διεξάγεται διὰ λογαριασμὸν τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Μπάκιγχαμ τῆς Μεγάλης Βρεττανίας καὶ τὰ σημαντικὰ εὑρήματά της ἐπαρουσιάσθησαν κατὰ τὴν 21ην Ἰανουαρίου. Ὁ ἐρευνητὴς προβαίνει εἰς ὑποδείξεις πρὸς τὴν Ἐθνικὴν Ὑπηρεσίαν Πληροφοριῶν, διαβλέπει κινδύνους διὰ τὴν Θράκην ἀπὸ τὴν ριζοσπαστικοποίησιν Μουσουλμάνων – Οἰκονομικῶν Μεταναστῶν, ἐνῶ συνιστᾶ ἰδιαιτέραν προσοχὴν εἰς τὴν λειτουργίαν διαφόρων Ἰσλαμικῶν Πολιτιστικῶν Κέντρων, διότι αὐτὰ χρηματοδοτοῦνται ἀπὸ Κράτη, ἰδιώτας καὶ ὀργανώσεις, αἱ ὁποῖαι ὑποστηρίζουν τὰς ἀκραίας ἰσλαμικὰς ἐκδοχάς. Περιληπτικῶς τὰ εὑρήματα τοῦ κ. Μπανούτσου, ὡς αὐτὰ τὰ ἀνέπτυξεν εἰς εἰσήγησίν του, ἔχουν ὡς ἀκολούθως:

π. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΓΕΛΑΚΑΚΗΣ - ΗΡΘΕ Η ΩΡΑ ΝΑ ΠΑΡΕΙ Ο ΚΑΘΕΝΑΣ ΤΙΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ


Ο/Η Ανώνυμος είπε...

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
στους δόλιους κατηγόρους του π. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΓΓΕΛΑΚΑΚΗ
σχετικά :


Α) με το έγκυρο της ιεροσύνης του,
Β) την αποτείχισή του από την αίρεση του Οικουμενισμού και
Γ) την επιστροφή στο «πατρικό σπίτι» (πάτριο ημερολόγιο)

https://patergeorgiosaggelakakis.blogspot.com/2019/12/blog-post_30.html

Φώτης Κόντογλου -- Κατὰ Ἑνωτικῶν

Μεγάλο, πολὺ μεγάλο καὶ σπουδαῖο εἶναι ἕνα ζήτημα ποὺ δὲν τοῦ δώσανε σχεδὸν καθόλου προσοχὴ οἱ περισσότεροι Ἕλληνες. Κι αὐτὸ εἶναι τὸ ὅτι ἀπὸ καιρὸ ἀρχίσανε κάποιοι δικοί μας κληρικοὶ νὰ θέλουν καὶ νὰ ἐπιδιώκουν νὰ δέσουν στενὲς σχέσεις μὲ τοὺς παπικούς, ποὺ ἐπὶ τόσους αἰῶνες μᾶς ρημάξανε. Γιατί, στὰ ἀληθινά, δὲν ὑπάρχει πιὸ μεγάλος ἀντίμαχος τῆς φυλῆς μας, κι ἐπίμονος ἀντίμαχος, πού, σώνει καὶ καλά, θέλει νὰ σβήσει τὴν Ὀρθοδοξία.
Οἱ δεσποτάδες ποὺ εἶπα πὼς τοὺς ἔπιασε, ἄξαφνα κι ἀναπάντεχα, ὁ ἔρωτας μὲ τοὺς Λατίνους, λένε πὼς τὸ κάνουνε ἀπὸ 'ἀγάπη'. Μὰ αὐτὸ εἶναι χονδροειδέστατη δικαιολογία καὶ καλὰ θὰ κάνουνε νὰ παρατήσουνε αὐτὰ τὰ ροσόλια τῆς 'ἀγάπης', ποὺ τὴν κάνανε ρεζίλι. Ὁ διάβολος, ἅμα θελήσει νὰ κάνει τὸ πιὸ πονηρὸ παιγνίδι του, μιλᾶ, ὁ ἀλιτήριος γιὰ ἀγάπη. Ὅ,τι εἶπε ὁ Χριστός, τὸ λέγει κι αὐτὸς κάλπικα, γιὰ νὰ ξεγελάσει.

Δεῦτε ἴδωμεν πιστοί..., Τί θαυμάζεις Μαριάμ


Τη ΙΑ΄ (11η) Ιανουαρίου, μνήμη του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ του Κοινοβιάρχου.

Θεοδόσιος ο Όσιος και θεοφόρος πατήρ ημών, ο και Κοινοβιάρχης καλούμενος, ήκμασε κατά τους χρόνους Λέοντος του μεγάλου εν έτει υν΄ (450), έφθασε δε και μέχρι των χρόνων Αναστασίου του Δικόρου του εν έτει 491 βασιλεύσαντος, κατήγετο δε από την ιδίαν χώραν, από την οποίαν κατήγετο και ο Μέγας Βασίλειος, δηλαδή την Καππαδοκίαν, από χωρίον Μωγαρισός καλούμενον. Εις αυτόν τον ταπεινόν και ευτελέστατον τόπον εγεννήθη ο υψηλός την αρετήν και θαυμάσιος Θεοδόσιος από γονείς φιλοθέους και ευσεβείς. Ο μεν πατήρ αυτού ωνομάζετο Προαιρέσιος και Ευλογία η μήτηρ του, η οποία εγένετο Μοναχή ύστερον από τον υιόν αυτών, όστις έγινεν ούτω πνευματικός της πατήρ.

Ο Πανσεξουαλισμός αφηνίασε.

Πολλά θηρία λυσσομανούν, δια να κατασπαράξουν τους Ορθοδόξους Έλληνας. Να εξαφανίσουν τον Ορθόδοξον Ελληνισμόν. Το πιο επικίνδυνον από αυτά, ο Πανσεξουαλισμός. Αποκτηνώνει τον άνθρωπον. Δολοφονεί την ψυχήν και θεοποιεί την σάρκα. Καταβιβάζει το κέντρον της σκέψεως του ανθρώπου από τον Θεοδρόμον νουν εις το υπογάστριον. Ανέκαθεν βεβαίως υπήρχεν ο «νόμος της σαρκός», που αντεστρατεύετο εις τον «νόμον της διανοίας». Σήμερα, όμως, προσέλαβε τας διαστάσεις συστηματικής κινήσεως. Σήμερα διαθέτει άφθονα και πλούσια μέσα: α) Τον ημερήσιον και περιοδικόν Τύπον. Αι φωτογραφίαι, που δημοσιεύονται, τροφοδοτούν τας κατωτέρας ορμάς· αφυπνίζουν την γενετήσιον βουλιμίαν· κατασπιλώνουν τον παρθενικόν θάλαμον της ψυχής με εικόνας και παραστάσεις αισχρότητος. β) Τας διαφημίσεις. Αι παραστάσεις ημιγύμνων γυναικών, με πορνικήν διάθεσιν, καταστρέφουν την εντροπήν, χαλαρώνουν την ηθικήν αυστηρότητα και αιχμαλωτίζουν με τα δεσμά του φιληδόνου θεάματος την διάνοιαν.

Ὁ μακαριστός π. Γεώργιος ὁ Μεταλληνός γιά τήν ἕνωση μέ τούς Παπικούς

...Ἐφαρμόζουμε μία ἐκκλησιαστικὴ πολιτική, λέμε. Ὑπάρχουν ὅρια στὴν ἐκκλησιαστικὴ πολιτική. Ὁ Ἀθηναγόρας ὁ μακαρίτης πρῶτος τὰ ξεπέρασε αὐτὰ τὰ ὅρια. Ἂν εἴμαστε σήμερα σ’ αὐτὸ τὸν κατήφορο, ὀφείλεται στὸν Ἀθηναγόρα. Ἔλεγε, τοὺς κοινωνῶ ὅλους, δὲν ὑπάρχει τίποτα· ἄρα ἀπὸ τὸ 1965 ὑπάρχει -στὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο- κοινωνία, ἡ intrercommunio (δια-κοινωνία) μὲ τοὺς αἱρετικούς, Παπικοὺς Προτεστάντες.
Λέει ὁ Σακαρέλλος· 
Ἔγινε ἡ Ἕνωση”. Καὶ πράγματι ἔγινε ἡ Ἕνωση.
...Ἢ ὅταν τὸν ὑποδέχονται, (τὸν Πάπα), ὡς «εὐλογημένον ἐρχόμενον ἐν ὀνόματι Κυρίου», ὡς Χριστὸν δηλαδή, καταλαβαίνετε, τί σημαίνει· ὁ ἄλλος, (ὁ Πάπας), νὰ βλασφημεῖ, (ὄχι ὡς πρόσωπο, ὡς θεσμός), κι ἐσὺ νὰ τοῦ λὲς «εὐλογημένος ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου». Τότε κάθεσαι καὶ λές· ρὲ παιδιά, τρελαθήκαμε ὅλοι; Ἢ τρελαθήκαμε, ἢ εἴμαστε διαβολοκίνητοι καὶ κακοί(!)

Συγχώρα με, αλλά έπλανήθης αδελφέ....

Κάποιοι ηγούμενοι επί αγίου Θεοδώρου του Στουδίτου, έχοντες τα μοναστήρια τους και μνημονεύοντες των αιρετικών, ενόμιζον, ότι πράττουν έργον θεάρεστον και διακριτικόν, προς τους οποίους έγραψε ο Όσιος Πατήρ:

«και τώρα δέξαι μου, τιμιώτατε πάτερ, ομιλούντα πιο ελεύθερα. Δέν τυγχάνει εκτός ευθύνης, το να συλληφθής, δηλαδή άπό ανθρώπους τού βασιλέως και να παραμείνης παρά ταύτα ελεύθερος... Εάν η οσιότις σου ουδέν έπαθε εκ των ανωτέρω (των βασάνων δηλαδή που ύπεβάλοντο οι πιστοί), μετά τήν σύλληψιν, συγχώρα με, αλλά έπλανήθης αδελφέ. Και μή μου δικαιολογήσαι, πως διατηρείς ασφαλείς τας εκκλησίας και τάς άγιογραφίας των ναών, ώς καί τό μνημόσυνον του πατριάρχου. Τα παρόμοια και άλλοι πεπτωκότες φλυαρούσιν. Τα ανωτέρω δεν δύνανται να διατηρηθούν, εκτός, εάν εγένετο προδοσία της ορθοδόξου ομολογίας. Διότι σε παρακαλώ, ποια η ωφέλεια, όταν εμείς που λεγόμεθα και είμεθα ναός του Θεού, έχουμε καταστραφή (δια της μη ομολογίας), με το να περιποιούμεθα άψυχους ναούς;... Αλλοίμονον, άλλοι να αποθνήσκουν, άλλοι να εξωρίζονται, άλλοι να μαστιγώνονται, άλλοι να φυλακίζωνται, άλλους να φιλοξενούν τα όρη, αι ερημίαι, οι βράχοι και τα σπήλαια, και εμείς διαμένοντες στα σπίτια μας να νομίζωμεν, ότι θα παραμείνωμεν αβλαβείς. Ουδόλως...».Ταύτα είπα από αγάπη προς σε και ως υπενθύμισιν, ότι οι τα τοιαύτα πράττοντες είναι άξιοι τιμωρίας...».
(P.G.99,1365 AC).

Ποιος σας έφερε εδώ, και γιατί σας έφεραν εδώ;;


Χίος: βεβήλωσαν ναό για δεύτερη φορά

Νέα επίθεση στον ναό της Παναγίας στο χωριό Χαλκειός, 200 μέτρα από το κέντρο φιλοξενίας των μεταναστών
Την ώρα που η Χίος «στενάζει» από τον υπερπληθυσμό παράτυπων μεταναστών που καταφθάνουν καθημερινά στις ακτές από τα τουρκικά παράλια, ομάδα επιτηδείων φαίνεται πως έχει βάλει στο στόχαστρο τις εκκλησίες του νησιού.
Ειδικότερα, μόνο λίγες ημέρες μετά τον εμπρησμό που σημειώθηκε στην Παναγία τη Λειαπυργούσαινα στο χωριό Χαλκειός, μόλις 200 μέτρα μακριά από τη δομή φιλοξενίας αλλοδαπών, το βράδυ της Τρίτης ιερόσυλοι βεβήλωσαν ξανά τον ναό σπάζοντας όλα τα τζάμια του.
Μάλιστα, οι θρασύτατοι δράστες δεν περιορίστηκαν στις υλικές ζημιές, αλλά έφτασαν στο σημείο να κομματιάσουν την εικόνα του Εσταυρωμένου αφήνοντας τα συντρίμμια στον αύλειο χώρο του ναού. 
Το αποτρόπαιο συμβάν έγινε αντιληπτό από κατοίκους της περιοχής, οι οποίοι ειδοποίησαν αμέσως την τοπική αστυνομία, άνδρες της οποίας έφτασαν στο σημείο για να καταγράψουν το περιστατικό.
Οπως είναι φυσικό, οι κάτοικοι του νησιού, οι οποίοι τον τελευταίο καιρό δοκιμάζονται έντονα από την παρουσία χιλιάδων μεταναστών στη δομή φιλοξενίας του χωριού, έχουν τρομοκρατηθεί από τις απανωτές βεβηλώσεις που σημειώνονται στις εκκλησίες της Χίου. Μάλιστα σε ένα... κρεσέντο ιεροσυλίας τον περασμένο Νοέμβριο οι δράστες δεν δίστασαν να βάλουν φωτιά και να κάψουν την Αγία Τράπεζα του ναού του Αγίου Χαραλάμπους, πάλι στο χωριό Χαλκειός.

ΠΟΝΤΙΑΚΑ ΚΑΛΑΝΤΑ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ


Εφημερίς «Ορθόδοξος Τύπος»:

…Ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος έφθασε στο έσχατο σημείο του οικουμενιστικού συγκρητισμού και πρόσφερε στον διευθυντή της Κόκα-Κόλα το «Άγιο Κοράνι»! Αν το Άγιον Όρος διέκοπτε το μνημόσυνό του και η ιεραρχία της Ελλαδικής Εκκλησίας του διεμήνυε να παύση τους οικουμενιστικούς του διαλόγους με κάθε αιρετικό ή αλλόθρησκο, τότε είναι βέβαιο, ότι δεν θα τολμούσε να συνεχίση τη σημερινή του τακτική.

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΥΜΠΑΡΙΣΤΑΤΑΙ ΣΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ -- ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ

Εν Πειραιεῖ τῇ 10 Ἰανουαρίου 2020
Πρός
Τόν Σεβασμιώτατον
Μητροπολίτην Μαυροβουνίου καί Παραθαλασσίας
Κύριον κ. ΑΜΦΙΛΟΧΙΟΝ
Mitropolija, 81250 Cetinje
MONTENEGRO
"""""""""""""""""""""""""""
euo@mitropolija.me

Σεβασμιώτατε καί πολυτίμητε Δέσποτα,

Ἐκ προσώπου τοῦ εὐαγοῦς Κλήρου καί τοῦ φιλοχρίστου λαοῦ τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱ. Μητροπόλεως Πειραιῶς ἐκφράζομεν τήν ἀμέριστον συμπαράστασιν μας πρός τήν δοκιμαζομένην καί θεόσωστον Ὑμετέραν Κανονικήν Δικαιοδοσίαν καί τό Σεπτόν Πατριαρχεῖο Σερβίας, εἰς τήν φίλην χώραν τοῦ Μαυροβουνίου, διά τήν ἀήθη καί προκλητικήν ἐπίθεσιν τῆς Κυβερνήσεως τοῦ Πρωθυπουργοῦ κ. Ντοῦσκο Μάρκοβιτς καί τοῦ Προέδρου κ. Μίλο Τζουκάνοβιτς μέ τήν ἐπιψήφισι τοῦ ληστρικοῦ Νόμου διαρπαγῆς τῶν Ἱ. Ναῶν, Μονῶν καί Ἐκκλησιαστικῶν Ἱδρυμάτων τῆς Ὑμετέρας Μητροπόλεως Μαυροβουνίου καί Παραθαλασσίας.