Ερωτήσεις προς Αποτειχισμένους Dim Athan

1. Εφόσον συνοδικώς άχρι τούδε δεν καθηρέθησαν επί Οικουμενισμώ οι διάφοροι συμμετέχοντες Ποιμένες μας  στη Σύνοδο της Κρήτης, σε συμπροσευχές και διαλόγους, εμείς μολυνόμαστε από την μετ’ αυτών κοινωνία; Είναι μολυσμένη η καθόλου Ορθόδοξη Εκκλησία από την παραπάνω αίρεση; Αν ναι, σε ποιο σημείο υπάρχει καθαρότητα και με ποιον τρόπο και από ποιους θα αρχίσει η εκκλησιαστική θεραπεία; Ποιοι είναι και πώς ορίζονται οι «κεκαθαρμένοι» εκ της νόσου ταύτης κληρικοί και λαϊκοί;

Ἀπάντησις πρός «μεταπατερικούς» ἐπικριτάς μου τοῦ Δημητρίου Χατζηνικολάου, πρ. Ἀν. Καθηγητοῦ τοῦ Πανεπιστημίου Ἰωαννίνων

Εἶναι γνωστός ὁ μῦθος τοῦ «τρελλοῦ νεροῦ» τοῦ ἀειμνήστου λογοτέχνου Φωτίου Κόντογλου (βλ. https://olympiobima.gr/emeine-kaneis-poy-den-ipie-to-trelo-nero/). Δυστυχῶς, κάτι ἀνάλογον συμβαίνει εἰς τήν Ἑλλάδα ἀπό τάς ἀρχάς τοῦ 20οῦ αἰῶνος. Εἰς μέν τά ἐκκλησιαστικά ἔχει εἰσχωρήσει ἡ ἐκκοσμίκευσις καί ἡ αἵρεσις τῆς «μεταπατερικότητος» εἰς δέ τά πολιτικά, ἀπό τήν «μεταπολίτευσιν» (1974) καί ἐντεῦθεν, ὁ ἐθνομηδενισμός. Καί τά δύο αὐτά «ὑπόγεια ρεύματα» ἐκπορεύονται ἀπό τήν «νέαν τάξιν πραγμάτων» (ΝΤΠ), ἡ ὁποία συνοψίζεται ἄριστα εἰς τήν γνωστήν ρῆσιν τοῦ H. Kissinger, ὅτι ὁ Ἑλληνικός λαός εἶναι δυσκολοκυβέρνητος, διό καί πρέπει ἡ ΝΤΠ νά τόν πλήξῃ εἰς τά πνευματικά του ἀποθέματα, ἤτοι τήν γλῶσσαν, τήν Ὀρθοδοξίαν καί γενικῶς εἰς τάς παραδόσεις του. Τό σατανικόν αὐτό «ἔργον» ἀνέλαβον οἱ μασσῶνοι πολιτικοί καί θρησκευτικοί «ἡγέται», ὁ δέ λαός συμπορεύεται μέ αὐτούς «ἀγαλλομένῳ ποδί»! Ἀπόδειξις ὅτι μᾶς «κυβερνοῦν» Σημῖται, ΓΑΠ, Τσίπραι, Μητσοτάκηδες, (ὁσονούπω καί Κασελάκηδες), Μεταξάκηδες, Ἀθηναγόραι, Δημήτριοι, Βαρθολομαῖοι κ.ἄ. Ὅστις δέ τολμήσει νά διαχωρίσῃ τάς εὐθύνας του, συμφώνως μέ τάς ἐπιταγάς τοῦ Εὐαγγελίου, προπηλακίζεται ὡς «ψεκασμένος», «σχισματικός» κ.λπ. καί διώκεται ἀπηνῶς!