Ή Ζ’ Οικουμενική Σύνοδος

Ή Ζ’ Οικουμενική Σύνοδος συνήλθε στη Νίκαια της Βιθυνίας από τις 24 Σεπτεμβρίου εως τις 13 ‘Οκτωβρίου 787, με πρωτοβουλία της αυτοκράτειρας Ειρήνης, η όποια ασκούσε χρέη άντιβασιλέως. ‘Υπό την προεδρία του Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως αγίου Ταρασίου [25 Φεβρ.] συγκεντρώθηκαν τριακόσιοι πενήντα ορθόδοξοι επίσκοποι, και σε αυτούς προστέθηκαν άλλοι δεκαεπτά ιεράρχες, οι όποιοι αποκήρυξαν την αίρεση των εικονομάχων.
Πλάι στους αντιπροσώπους του Πάπα Ρώμης και των Πατριαρχών ‘Αντιοχείας και ‘Ιεροσολύμων, οι μοναχοί -οί όποιοι υπέφεραν δεινούς διωγμούς επί βασιλείας των είκονομάχων αυτοκρατόρων Λέοντος Γ’ Ίσαύρου (717-741) και Κωνσταντίνου Ε’ Κοπρωνύμου (741-775)— αποτελούσαν έντονη παρουσία• ήταν περίπου εκατόν τριάντα έξι.
Μετά από επιμελή προετοιμασία, οι Πατέρες της Συνόδου αναθεμάτισαν τους αιρετικούς, οι οποίοι για περισσότερα από πενήντα έτη απαγόρευαν στους ορθόδοξους χριστιανούς να τιμούν τις σεπτές εικόνες του Χριστού και των αγίων Του διότι αύτό αποτελούσε δήθεν ειδωλολατρία.

Η 7η ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΣΗΜΕΡΑ -- π. Γεώργιος Μεταλληνός


Έχεις χάσει τον δρόμο σου μέσα στη ζωή; Προσευχήσου !


"ΖΗΤΩ Η ΕΛΛΑΣ ΟΠΟΥ ΕΥΗΜΕΡΟΥΝ ΟΙ ΛΗΣΤΕΣ" --- Γράφει ο Ευστάθιος Μοσχοβίτης

ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΑΤΡΙΩΤΕΣ ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΠΑΝΤΟΥ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΠΡΙΝ ΧΑΘΟΥΜΕ... http://www.freevolition.gr/greece.htm .

Ευστάθιος Μοσχοβίτης
Η Ορθόδοξη Ομολογιακή και Δημοσιογραφική Ιστοσελίδα μου www.ελεύθερηβούληση.gr , www.freevolition.gr

Εξομολογείσθε τω Κυρίω --- Orthodox Hymns


Τη ΚΖ΄ (27η) του Οκτωβρίου, μνήμη του Αγίου Μάρτυρος ΝΕΣΤΟΡΟΣ.

Νέστωρ ο Άγιος Μάρτυς ήτο από την μεγαλόπολιν Θεσσαλονίκην, έζη δε κατά τας ημέρας των δυσσεβών βασιλέων Διοκλητιανού και Μαξιμιανού κατά το αυτό έτος κατά το οποίον εμαρτύρησεν ο Άγιος Μεγαλομάρτυς Δημήτριος. Ήτο δε τότε ο μακάριος ούτος Νέστωρ πολύ νέος, άγων την ηλικίαν εκείνην, κατά την οποίαν αρχίζουσι να φύωνται αι τρίχες του πώγωνος, γλυκύς εις την θεωρίαν, ωραίος εις το κάλλος και γνώριμος του Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου.

Περί Συνόδων και της μελετωμένης πανορθοδόξου -- Θεοδωρήτου Ιερομονάχου

«Σύνοδος τοίνυν, δέσποτα, ου το απλώς συνάγεσθαι ιεράρχας τε και ιερείς, καν πολλοί ώσι. Κρείσσων γαρ, φησί, εις ποιών το θέλημα του Κυρίου, ή μύριοι παραβαίνοντες· αλλά το εν ονόματι Κυρίου, εν τη ειρήνη και φυλακή των κανόνων· και το δεσμείν και λύειν ουχ ως έτυχεν, αλλ΄ ως δοκεί τη αληθεία, και τω κανόνι, και τω γνώμονι της ακριβείας» (P.G. 99,  985).

Ταύτα έγραψε προ 1200 περίπου ετών ο μέγας ομολογητής Θεόδωρος ο Στουδίτης. Προ 200 δε ετών ο πολύς Αθανάσιος ο Πάριος, κατά την αυτώ υπό του Θεού δοθείσαν χάριν, ως ακολούθως διετύπωσεν την περί συνόδων πίστιν των ορθοδόξων, εις το ανέκδοτον αυτού έργον: «Δἠλωσις της περί των εν Αγίω Όρει ταραχών αληθείας». «Λοιπόν δεν είναι πάντοτε σεπτόν και τίμιον το της Συνόδου όνομα. Αλλ΄ εκείνη μεν είναι σεπτή και τιμία, η αγία Σύνοδος, η στοιχούσα τοις τε εγγράφοις και αγράφοις παραδεδομένοις υπό των αγίων Αποστόλων και της Κοθολικής Εκκλησίας. Και της τοιαύτης Συνόδου κατά χρέος τας αποφάσεις δεχόμεθα και φυλάττομεν· των δε αλλοτρίων την φωνήν, ούτε γινώσκομεν, ούτε πειθόμεθα αυτή.  

Τί ἐμπλοκὴ ζητεῖ ὁ Ἀρχιεπίσκοπος;

σ.σ. 350 χιλ. ελληνόπαιδα δολοφονούνται ετησίως από τις εκτρώσεις, 45 χιλ. αυτοκτονίες έως τώρα κυρίως λόγω οικονομικών προβλημάτων, 500 χιλ. νέοι εγκατέλειψαν την Ελλάδα για να βρουν εργασία στην ξενιτειά και η "Εκκλησία" ενδιαφέρεται για την κοινωνική ένταξη των Μουσουλμάνων του Ιμπραήμ !!!          
εἰ δέ τις τῶν ἰδίων καὶ μάλιστα τῶν οἰκείων οὐ προνοεῖ, τὴν πίστιν ἤρνηται καὶ ἔστιν ἀπίστου χείρων. Τιμ. Α΄ ε:8
Είναι αναπόδραστη νομοτέλεια, η απο­στασία από την Ορθόδοξο Πίστι να ακολουθήται από εθνικές συμφορές.

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος ἐζήτησεν ἀπὸ τὸν Ὑπ. Προστασίας τοῦ Πολίτου νὰ ἐμπλακῆ περισσότερον ἡ Ἐκκλησία εἰς τὸ προσ­φυγικόν. Ἐνθυμούμεθα ὅτι ὁ Ἀρχιεπίσκοπος εἶχε δηλώσει πρὸ διετίας ὅτι ἐμπλέκονται μεγάλα οἰκονομικὰ συμφέροντα. Πῶς ἀπεφάσισε τώρα τὴν ἐμπλοκὴν τῆς Ἐκκλησίας; Θὰ ὑπάρξουν ἐπιχορηγήσεις διὰ τὸ ἔργον αὐτό; Ὡς κατέστη γνωστὸν ἀπὸ τὴν ἱστοσελίδα xrimaonline.gr τῆς 10ης Ὀκτωβρίου 2019:

Ἐτήσιο Μνημόσυνο στὸ ΔΕΛΒΙΝΑΚΙ γιὰ τὸν ἥρωα βορειοηπειρώτη ΚΩΝ/ΝΟ ΚΑΤΣΙΦΑ


ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΔΡYΪΝΟΥΠΟΛΕΩΣ, ΠΩΓΩΝΙΑΝΗΣ & ΚΟΝΙΤΣΗΣ
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ἡ Ἱερά Μητρόπολη Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καί Κονίτσης γνωστοποιεῖ, ὅτι τήν Κυριακή, 27ῃ Ὀκτωβρίου 2019, θά τελεσθῇ Θεία Λειτουργία καί Ἐθνικό Μνημόσυνο γιά τόν ἥρωα
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΚΑΤΣΙΦΑ,
ὁ ὁποῖος δολοφονήθηκε πέρυσι ἀπό τήν ἀλβανική Ἀστυνομία, ἀνήμερα τῆς Ἐθνικῆς Ἐπετείου τῆς 28ης Ὀκτωβρίου 1940.
Ἡ Θεία Λειτουργία καί τό Ἐθνικό Μνημόσυνο θά τελεσθοῦν στόν Μητροπολιτικό Ἱερό Ναό τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, στό ἡρωϊκό Δελβινάκι. Ὅσοι ἀγαποῦν τόν Χριστό, τήν Ἑλλάδα καί τήν πολύπαθη Βόρειο Ἤπειρο νά ἔλθουν νά συμπροσευχηθοῦμε γιά τήν ἀνάπαυση τῆς ψυχῆς τοῦ ἥρωα – ἐθνομάρτυρα Κωνσταντίνου Κατσίφα.
(Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως)

ΚΑΤΣΙΦΑ ΖΕΙΣ. ΕΣΥ ΜΑΣ ΟΔΗΓΕΙΣ


Ανακοίνωση «Ιερού Λόχου 2012».  26 Οκτωβρίου 2019


Ἱ. Μητρόπολις Ἀχαΐας -- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ περὶ τοῦ Ἱερομονάχου π. Γρηγορίου Ζιώγου

 Ἱερὰ Μητρόπολις Ἀχαΐας καὶ πάσης Πελοποννήσου τῆς Ἐκκλησίας Γ.Ο.Χ. Ἑλλάδος ἀνακοινώνει ὅτι ὁ Ἱερομόναχος π. Γρηγόριος Ζιῶγος δὲν συμπεριλαμβάνεται εἰς τοὺς Κληρικοὺς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, εἴτε τῆς Ἐκκλησίας ἡμῶν ἐν γένει.
 π. Γρηγόριος σιωπηρῶς (δίχως ἔγγραφον δήλωσιν) ἔχει ἀπὸ μακροῦ ἀποστασιοποιηθῆ ἀπὸ τὴν ἐνεργὸν Ἐφημεριακὴν δρᾶσιν καὶ ἀπεφάσισεν αὐτοβούλως ὅπως ἀσχολῆται συστηματικῶς μὲ ἀναμετάδοσιν καὶ σχολιασμὸν εἰδήσεων μέσῳ τοῦ διαδικτύου, προξενῶν σύγχυσιν μὲ τὴν τοιαύτην τακτικήν του καὶ τὴν ἐνίοτε ἀνοικτὴν καταφοράν του ἐναντίον προσώπων ἀλλὰ καὶ συνόλου τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας ἡμῶν.
Παρὰ τὸ γεγονὸς ὅτι ἡ ἐνασχόλησίς του αὕτη ἀποτελεῖ ἀνεπίτρεπτον κοσμικὴν δραστηριότητα ὡς καὶ ἀντι-εκκκλησιαστικὴν τοιαύτην καὶ τοῦτο ἔχει διαμηνυθῆ εἰς αὐτὸν εἰς παλαιοτέραν Συνοδικὴν Συνεδρίαν ἔνθα ἐγένετο δεκτὸς εἰς ἀκρόασιν καὶ ὑπεσχέθη νὰ παύσῃ ἀπὸ τοῦ φθοροποιοῦ ἔργου του, μὴ τηρήσας τὸ ὑποσχεθέν, ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος ἡμῶν κ. Καλλίνικος προέκρινε τὴν ἐπὶ τοῦ παρόντος μὴ παραπομπὴν αὐτοῦ εἰς τὰ Ἐκκλησιαστικὰ Δικαστήρια, προκειμένου νὰ δώσῃ εἰς αὐτὸν καὶ αὖθις χρόνον μετανοίας καὶ ἀναθεωρήσεως τῆς στάσεώς του, πρᾶγμα τὸ ὁποῖον ἀποτελεῖ καὶ τὴν εὐχὴν τοῦ Πληρώματος τῆς Ἱερᾶς ἡμῶν Μητροπόλεως, ἕως ὅτου δὲ συμβῇ τοῦτο προτρέπεται Κλῆρος καὶ Λαὸς ὅπως οὐδεμίαν πνευματικὴν σχέσιν ἔχουν μετ’ αύτοῦ καὶ οὐδεμίαν προσοχὴν δίδουν εἰς τὰ ὑπ’ αὐτοῦ γραφόμενα καὶ διαδιδόμενα.

9/22-10-2019
Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

------------------
Ο/Η Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...
Ἀποτελεῖ δεινήν συκοφαντίαν κατά τοῦ π. Γρηγορίου, ὅτι δῆθεν προκαλεῖ «σύγχυσιν» μέ τίς ἀναρτήσεις του καί ὅτι δῆθεν ἐπιτελεῖ «φθοροποιόν ἔργον»! Πᾶν τοὐναντίον! Ὁ π. Γρηγόριος εἶναι φλογερός ἀγωνιστής ὑπέρ τῆς Ἀληθείας, βοηθεῖ τά μέγιστα εἰς τό ξεκαθάρισμα κρισίμων ἐκκλησιαστικῶν θεμάτων, ὅπως Οἰκουμενισμός, Σεργιανισμός, αἱρετική εἰκών τῆς Ἁγίας Τριάδος, σύγχρονοι ψευδο-άγιοι, ΘΝΠ, κοινωνία «ΓΟΧ» μέ Οἰκουμενιστάς τοῦ τύπου Ἀγαθαγγέλου κ.λπ. Εἰς ἀρκετά ἀπό αὐτά τά θέματα ἡ Σύνοδος τοῦ κ. Καλλινίκου ἐνέχεται δι' ἀντορθόδοξον στάσιν καί σύμπλευσιν μέ τάς ἀντιχρίστους δυνάμεις, ἡ ὁποία δυστυχῶς ἀμαυρώνει τόν ἱερόν ἀγῶνα τῶν Ὀρθοδόξων τοῦ Πατρίου Ἑορτολογίου. Ἐάν ἡ Σύνοδος τοῦ κ. Καλλινίκου ἦτο ὄντως Ὀρθόδοξος, τότε, ὄχι μόνον δέν θά εἶχε καμμίαν ἀπολύτως ἀνάμειξιν εἰς τάς ὡς ἄνω δραστηριότητας, ἀλλ' ἐπιπλέον θά ἐβράβευε τόν π. Γρηγορίου διά τόν ἀδιάκοπον ἀγῶνά του διά τήν καθαρότητα τῆς ὁμολογίας Ὀρθοδόξου Πίστεως, διαδεχθείς εἰς τόν ρόλον αὐτόν, ἐν τινι βαθμῷ, τόν ἀείμνηστον Ἱερομόναχον π. Θεοδώρητον (Μαῦρον). Κάτω τά χέρια σας, κύριοι, ἀπό τόν π. Γρηγόριον!

Η άποψις του Πάπα δια την κατ΄ ανατολάς Ορθόδοξον Εκκλησίαν -- του αειμνήστου Ιωάννου Κορναράκη Ομ. Καθηγητού Παν. Αθηνών

Ο Παναγιώτατος Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος, σε συνέντευξη, που παρεχώρησε σε εφημερίδα της Β. Ελλάδος, μεταξύ άλλων, σχετικώς με την επίσκεψη του Πάπα στην Κωνσταντινούπολη, είπε ότι η επίσκεψη αυτή «εκπέμπει μήνυμα αισιοδοξίας», ενώ, «αναφερόμενος στον διάλογο των δύο Εκκλησιών, τάχθηκε υπέρ της ένωσής τους και πρόσθεσε πως από την μέχρι τώρα διδασκαλία του Πάπα ως θεολόγου, εκφράζεται η κοινή συνείδηση της ¨αδιαιρέτου αρχαίας Εκκλησίας¨». («Ο.Τ.» 27.10.06).                                                                                                  
Η άποψη αυτή του Παναγιωτάτου κ. Βαρθολομαίου, αν πράγματι έτσι διατυπώθηκε, στην εν λόγω συνέντευξη, φαίνεται να μη δικαιώνεται εκ των πραγμάτων, εφόσον άλλωστε, ουσιαστικώς, δεν είναι δυνατόν, η διδασκαλία του Πάπα, να είναι διαφορετική από την κατεστημένη διδασκαλία της παπικής ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας! Η δε διδασκαλία της παπικής Εκκλησίας αφίσταται ως γνωστόν, παρασάγγας από τη συνείδηση της «αρχαίας αδιαιρέτου Εκκλησίας»!