Ο ΣΤΟΙΧΟΣ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ του αειμνήστου Στεργίου Σάκκου Ομ. Καθηγητού Α.Π.Θ.

Μία παρανόηση                                                                                                                                           
Στο τέλος του 5ου κεφαλαίου της προς Γαλάτας Επιστολής διατυπώνεται το εξής παράγγελμα· «ει ζώμεν Πνεύματι, Πνεύματι και στοιχώμεν» (Γαλ. 5: 25). Το παράγγελμα συνήθως παρανοείται, διότι ταυτίζεται η σημασία των ρημάτων «ζώμεν» και «στοιχώμεν». Στη συγκεκριμένη όμως συνάφεια η ταύτιση αυτή δεν είναι σωστή, όπως θα δείξει η συνέχεια.

Πνευματική ζωή                                                                                                                            
Προηγουμένως (5,19) ο απόστολος Παύλος, συγγραφέας της Επιστολής, ανέφερε δειγματοληπτικά τα «έργα της σαρκός», διάφορα πάθη-γνωρίσματα του απνευμάτιστου ανθρώπου, σε αντίθεση προς τον «καρπό του Πνεύματος», την πνευματική καρποφορία, δώρο του Θεού στον πιστό. Η ζωή του πιστού, κατά τον απόστολο, δεν εξαντλείται στην αποχή από τα «έργα της σαρκός». Απαιτεί επίσης την ολόψυχη παράδοσή του στην καθοδήγηση του αγίου Πνεύματος. Αυτό υπαινίσσεται ο λόγος του αποστόλου Παύλου ζώμεν Πνεύματι, ταυτόσημος με τα «πνεύματι περιπατείτε» (5,16) και «πνεύματι άγεσθε» (5, 18· πρβλ. Ρω 8,14), που ήδη έχουν αναφερθεί στην Επιστολή. 

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ 2000 Ταινία


ΚΑΛΕΙΤΑΙ ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ

Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ Πατριάρχης κ. Βαρθολομαῖος ὕψωσε τήν Ποιμαντικήν Ράβδον ἐναντίον ὅλων ἐκείνων τῶν μελῶν τῆς Ἐκκλησίαςμας, τά ὁποῖα τόν ἐπικρίνουν διά τήν ἀποστασίαν του ἐκ τῶν Ἱερῶν Κανόνων καί τά φιλοπαπικά του βήματα. Εἰς τόν Οἰκουμενικόν Πατριάρχην θέτομεν ὡρισμένα ἐρωτήματα ἐπί διαφόρων θεμάτων καί ζητοῦμεν εὐθείας ἀπαντήσεις: Ἐρώτημα πρῶτον: Εἶναι αἵρεσις Παπισμός καί εὑρίσκεται Πάπας ἐκτός Ἐκκλησίας; Ἐρώτημα δεύτερον: Ἔχει συνάψει συμφωνίαν μετά τῶν Παπικῶν διά τήν ἀποφυγήν κάθε συζητήσεως διά τήν δαιμονικήν Οὐνίαν; Ἐρώτημα τρίτον:Ἔχει συμφωνήσει μετά τῶν Παπικῶν τήν «ἕνωσιν» τῶν «Ἐκκλησιῶν» καί ὑπό ποῖον τρόπον; Ἐρώτημα τέταρτον: Εἶναι συντονιστική κεφαλή τῆς Ὀρθοδοξίας. Πῶς συμβιβάζεται ὅμως νά ἀμνηστεύη τήν αἵρεσιν τοῦ Παπισμοῦ, νά συμπροσεύχεται μετά τοῦ Πάπα, νά τόν προσφωνῆ ὡς ἐν ἐνεργεία Πατριάρχην τῆς «Ἐκκλησίας» τῆς Ρώμης καί νά ἐπιχειρῆ εἰς τήν Κύπρον τήν Οὐνιτοποίησιν τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας; Ἐρώτημα πέμπτον: Οἱ Ὀρθόδοξοι πιστοί, μετά τάς συμπροσευχάς του μετά τῶν Παπικῶν και την φιλοπαπικήν συμπεριφοράν Ἱεραρχῶν τῆς ἐν Ἑλλάδι Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, πρέπει να προσέρχωνται εἰς τους Ναούς τῶν Παπικῶν, να προσεύχωνται, να ἐξομολογοῦνται και να ἀποδέχωνται τά μυστήριά των, ἀφοῦ κεφαλή τῆς Ὀρθοδοξίας και οἱ φιλοπαπικοί Ἱεράρχαι ἐξίσωσαν τήν Ὀρθοδοξίαν με τον Παπισμόν;

Τον Κύριον υμνείτε -- Orthodox Hymns


O Συναξαριστής της ημέρας.

Παρασκευή, 17 Ιουνίου 2016

Ισαύρου, Βασιλείου, Ιννοκεντίου, Ερμείου, Φήλικος, Πελεγρίνου, Μανουήλ, Σαβέλ και Ισμαήλ μαρτύρων, Ιωσήφ και Πίωρ οσίων, Υπατίου οσίου του εν Ρουφιαναίς.


Ἀπὸ τοὺς Μάρτυρες αὐτοὺς οἱ τρεῖς πρῶτοι κατάγονταν ἀπὸ τὴν Ἀθήνα, οἱ δὲ λοιποὶ ἀπὸ τὴν Ἀπολλωνιάδα τῆς Ἰλλυρίας καὶ ἄθλησαν κατὰ τοὺς χρόνους τοῦ αὐτοκράτορος Νουμεριανοῦ (283 – 284 μ.Χ.).

" ΕΛΕΝΗ " (ΓΚΑΤΖΟΓΙΑΝΝΗ)

Ελένη by PareDoseNet


Ελένη από PareDoseNet
Ολόκληρη η ταινία στο:
 http://www.pare-dose.net/?p=3551


Η ταινία «Ελένη» (1985), βασίζεται στο ομώνυμο βιβλίο του Νίκου Γκατζογιάννη, το οποίο αναφέρεται στην περίοδο του εμφυλίου
 
, όταν ο συγγραφέας-δημοσιογράφος ζούσε -παιδί ακόμα- στο χωριό του, τον Λια Θεσπρωτίας. 
Τα γεγονότα και τα πρόσωπα της «Ελένης» είναι πραγματικά και εξιστορούν το παιδομάζωμα που επέβαλλαν οι αντάρτες του ΕΛΑΣ στα χωριά που καταλάμβαναν. 
Η Ελένη Γκατζογιάννη, μητέρα του Νίκου Γκατζογιάννη, θα πληρώσει με την ζωή της, την προσπάθειά της να γλυτώσει τα παιδιά της, βοηθώντας τα να δραπετεύσουν για να μην πέσουν στα χέρια των ανταρτών. 
Ο Νίκος Γκατζογιάννης, θα επιστρέψει, χρόνια αργότερα, στην Ελλάδα σαν ανταποκριτής των Νιου Γιορκ Τάιμς και θα προσπαθήσει ν' αναζητήσει τους υπαίτιους του θανάτου της μητέρας του.
Η ταινία, ουσιαστικά τελεί υπό καθεστώς (ημι)απαγόρευσης προβολής στην Ελλάδα.
 
Δεν έχει προβληθεί ποτέ από κρατικό ή δημοτικό τηλεοπτικό σταθμό (διατίθεται μόνο σε βιντεοκλάμπς). Η κυβέρνηση Παπανδρέου είχε αρνηθεί να γίνουν τα γυρίσματα στην Ελλάδα και τους αυθεντικούς χώρους (η ταινία γυρίστηκε στην Ισπανία), ενώ η προβολή της στους ελληνικούς κινηματογράφους διακόπηκε μετά από λίγες ημέρες, όταν υπήρξαν αντιδράσεις από το ΚΚΕ και οπαδοί του προπηλάκιζαν τους θεατές που πήγαιναν να την δουν. 
***
Ο  Ανώνυμος άφησε ένα  σχόλιο για την ανάρτησή σας "" ΕΛΕΝΗ " (ΓΚΑΤΖΟΓΙΑΝΝΗ)":

Συγχαρητήρια αδελφέ μου για την ανάρτηση!
Έχω το βιβλίο και είδα την ταινία στο παρελθόν.
Η ιστορία αυτή με σημάδεψε για πάντα. Βεβαίως, την ένιωσα καλλίτερα όταν έγινα γονιός!
Ακόμα και σήμερα αναφέρω την "Ελένη" όταν έχω την ευκαιρία και παροτρύνω να διαβαστεί το βιβλίο!
Ευχαριστώ πολύ!

Ο αθάνατος Ορθόδοξος Στρατηγός Μακρυγιάννης :

Πατρίδα, νὰ θυμᾶσαι ἐσὺ αὐτοὺς ὅπου, διὰ τὴν τιμὴν καὶ τὴν λευτερίαν σου, δὲν λογάριασαν θάνατο καὶ βάσανα. Κι ἂν ἐσὺ τοὺς λησμονήσης, θὰ τοὺς θυμηθοῦν οἱ πέτρες καὶ τὰ χώματα, ὅπου ἔχυσαν αἵματα καὶ δάκρυα. 

Θεέ, συχώρεσε τοὺς παντίδους, ποὺ θέλουν νὰ μᾶς πάρουν τὸν ἀγέρα ποὺ ἀναπνέομεν καὶ τὴν τιμὴν ποὺ μὲ ντουφέκι καὶ γιαταγάνι πήραμε. Ἐμεῖς τὸ χρέος, τὸ κατὰ δύναμιν, ἐπράξαμεν. Καὶ αὐτοὶ βγῆκαν σήμερον νὰ προκόψουν τὴν Πατρίδα. Μᾶς γέμισαν φατρία καὶ διχόνοιαν. Καὶ τὴν Πατρίδα δὲν τὴν θέλουν μητέρα κοινή· ἀμορόζα (=ἀγαπητικιά) εἰς τὰ κρεβάτια τους τὴν θέλουν. Γι᾽ αὐτὸ περνοῦν κ᾽ ἐρεθίζουν τὸν κόσμον μὲ τέχνες καὶ καμώματα.

Καὶ καζαντίσαν αὐτοὶ πουγγιὰ καὶ ἀγαθά, καὶ ἀφήκαν τοὺς ἀγωνιστές, τὶς χῆρες καὶ τὰ ὀρφανὰ εἰς τὴν ἄκρην. Αὐτοὶ εἶναι οἱ ἀνθρώπινοι λύκοι, ποὺ φέραν δυστυχήματα καὶ κίντυνον εἰς τὸν τόπον.
Ἂς ὄψωνται.

Ρωσία: «Θα επαναφέρουμε το όνομα "Κωνσταντινούπολη" στους χάρτες μας»

Η Ρωσία θα αποκαταστήσει στους χάρτες της το όνομα "Κωνσταντινούπολη" αντικαθιστώντας τη νυν τουρκική ονομασία "Ιστανμπουλ" στην "Πόλη των Πόλεων" στέλνοντας μήνυμα στην Τουρκία ότι δεν αναγνωρίζει την κατοχή της άλλοτε Βασιλεύουσας από την Άγκυρα.
Το ζήτημα έχει γίνει πρώτο θέμα στα ρωσικά ΜΜΕ και συγκεκριμένα στο RT με τον "εκκωφαντικό" τίτλο «Να θυμάστε το Βυζάντιο». Το RT εκφράζει τις θέσεις της ρωσικής κυβέρνησης και μόνο τυχαία δεν είναι η αναφορά του στο Βυζάντιο.
Μάλιστα αναφέρουν ότι πρόκειται περί «ιστορικής Δικαιοσύνης» να επαναφερθεί το αληθινό όνομα της Πόλης καθώς θα αποδεικνύει ότι δεν ξεχάστηκε το Βυζάντιο.
Μια πρόταση που εκφράζει τις θέσεις του Κρεμλίνου και την έκανε ο κυβερνητικός Ρώσος βουλευτής Βιτάλι Μιλόνοφ και στενός φίλος του Β.Πούτιν (και προεδρευόντας σε πληθος επιτροπών) από την Αγία Πετρούπολη και ζητάει με επιστολή του στον Ρώσο πρωθυπουργό Ντμίτρι Μεντβέντεφ την μετονομασία της «Ιστανμπούλ» σε Κωνσταντινούπολη σε όλους του ρωσικούς χάρτες.

Αυτοκτονούμε!!!

Ιανουάριος 1970---Δεκέμβριος 2015
16.710.000 ελληνόπουλα κατακρεουργήθηκαν από εκτρώσεις!!!
Με το εθνικό έγκλημα της νομιμοποιήσεως των αμβλώσεων και μάλιστα με δαπάνες του κράτους, δια του Ν. 1609 του 1986.
 Με την έντεχνη από το  1980  αλλοίωση της ομοιογένειας των Ελλήνων με περίπου 3.000. 000 μουσουλμάνων λαθρομεταναστών.
 Και τώρα με την  σταδιακή απονομή της ελληνικής ιθαγένειας σε μετανάστες και λαθρομετανάστες, είναι όντως τραγικόν, ευρισκόμεθα προ της  αλλοιώσεως και μειώσεως του ελληνικού πληθυσμού, οι υπεύθυνοι του έθνους συνεχίζουν να νομιμοποιούν και να πληρώνουν δια 350 χιλιάδες περίπου, εκτρώσεις, ετησίως, και ο Κλήρος; Θου Κύριε φυλακήν τω στόματί μου…
Αυτοκτονούμε!!!
***
Ο  Ανώνυμος άφησε ένα νέο σχόλιο για την ανάρτησή σας "Αυτοκτονούμε!!!":

+Ι.Γ.Ζ.
Εχω ενημερώσει τους ΓΟΧ με το κάτωθι κείμενο. (όπως και για ένα σωρό άλλα θέματα)

Στις ευχές της Λειτουργίας ΜΝΗΜΟΝΕΥΟΝΤΑΙ ΜΑΣΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΘΕΕΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ ΔΟΛΟΦΟΝΩΝ
1. Κυβερνήσεις του παρελθόντος νομιμοποίησαν τον πολιτικό γάμο καθώς και το αυτόματο διαζύγιο, καταπατώντας ευθέως το «Ου μοιχεύσης».
2. Κυβερνήσεις του παρελθόντος μέχρι και πρόσφατες νομιμοποιούν τις εκτρώσεις και τις μεταμοσχεύσεις, καταπατώντας Το «Ου φονεύσεις». Τα τελευταία 30 χρόνια έχουμε ήδη 16.000.000 ψυχές στον Αδη.
3. Η Κυβέρνηση (με την συμμετοχή των περισσοτέρων κομμάτων της αντιπολίτευσης) νομοθέτησαν το σύμφωνο συμβιώσεως προσώπων ιδίου φύλου, πράξη η οποία, αποτελεί βδέλυγμα ενώπιον του Θεού.
Ηδη ξεκίνησαν οι ενέργειες προκειμένου να υιοθετούν και παιδιά!!!
4.Η Κομμουνιστική κυβέρνηση δημόσια αρνήθηκε τον Σταυρό και το Ευαγγέλιο, ενώ διάγει ένα ΑΜΟΚ ανθελληνισμού προς όλες τις κατευθύνσεις….
Ποια μερίδα έχει ο Χριστός με τον Διάβολο; ( αποστολικός 46’ )
Επιβάλλεται στο εφεξής πριν από κάθε ευχή να προστεθεί το φιλοχρίστου.
Π.Χ. φιλοχρίστου αρχής και εξουσίας κ.ο.κ.

Τοῦ ἁγίου Ἐφραὶμ : Πρόσεχε, ἀδελφέ, γιατὶ ὁ ἐχθρὸς πολεμάει μὲ διάφορους τρόπους τοὺς ἀγωνιστές.

 Καὶ πρὶν μὲν πραγματοποιηθεῖ ἡ ἁμαρτία, ὁ ἐχθρὸς τὴ δείχνει στὰ μάτια τους πολὺ μικρή. Προπαντὸς τὴν ἐπιθυμία τῆς σαρκικῆς ἡδονῆς τόση ἀσήμαντη τὴν παρουσιάζει πρὶν γίνει πράξη, ὥστε φαίνεται στὸν ἀδελφὸ ὅτι σχεδὸν δὲν διαφέρει καθόλου ἀπὸ τὸ νὰ τοῦ χυθεῖ στὴ γῆ ἕνα ποτῆρι κρύο νερό. Μετὰ τὴ διάπραξη τῆς ἁμαρτίας ὅμως, ὁ πονηρὸς τὴν παρουσιάζει ὑπερβολικὰ βαριὰ στὰ μάτια ἐκείνου ποὺ ἁμάρτησε, σηκώνοντας ἐναντίον του μύρια κύματα λογισμῶν, ἔτσι ὥστε, πνίγοντας μέσα σ᾿ αὐτὰ τὴ λογικὴ σκέψη τοῦ ἀδελφοῦ, νὰ τὸν καταποντίσει στὸ βυθὸ τῆς ἀπελπισίας.

Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός: Να έχετε τον θάνατο πάντοτε εμπρός εις τα μάτια σας.

Και έτερος καλύτερος διδάσκαλος δεν είναι άλλος από τον θάνατο. Δεν είμαι άξιος, αδελφοί μου, να σας διδάσκω και να σας συμβουλεύω, πλην αποτολμώ και παρακαλώ τον γλυκύτατό μου Ιησού Χριστό και Θεό να στείλει ουρανόθεν τη χάρη του και την ευλογία του, να ευλογήσει και αυτή τη χώρα και όλα τα χωριά των χριστιανών, να ευλογήσει τα σπίτια σας και τα πράγματά σας και τα έργα των χεριών σας. Και πρώτον, αδελφοί μου, άμποτε να ευσπλαχνισθεί ο Κύριος να συγχωρήσει τα αμαρτήματά σας και να σας αξιώσει ν΄ απεράσετε κι εδώ καλά, ειρηνικά, αγαπημένα, εις αυτή τη μάταιη ζωή και μετά ταύτα να πηγαίνετε εις τον παράδεισο, εις την πατρίδα μας την αληθινή, να χαίρεσθε και να ευφραίνεσθε και να δοξάζετε και να προσκυνείτε Πατέρα, Υιόν και Άγιον Πνεύμα, Τριάδα ομοούσιον και αχώριστον. Ανίσως και είναι κανένας από λόγου σας να αφήσει τα γένεια του, ας σηκωθεί απάνω να μου το ειπεί, να τον φιλέψω ένα χτένι και να βάλω κι όλους τους χριστιανούς να τον συγχωρήσουνε.

Just before the Holy and Great Council by Metropolitan of Nafpaktos Hierotheos