Τη ΙΘ΄ (19η) του αυτού μηνός Ιουλίου, μνήμη του Οσίου πατρός ημών ΔΙΟΥ.

Δίος ο Όσιος πατήρ ημών ήκμασε κατά τους χρόνους του Μεγάλου Θεοδοσίου, εν έτει τοθ΄ (379), καταγόμενος εξ Αντιοχείας της Συρίας· μεταχειρισθείς δε πολλήν άσκησιν και φθάσας εις υψηλόν βαθμόν αρετής, μετέβη εις Κωνσταντινούπολιν, παρακινηθείς δια θείας αποκαλύψεως. Φθάσας δε εις τον τόπον ένθα ευρίσκεται το Μοναστήριον, το οποίον αυτός ο ίδιος έκτισε, και καθαρίσας αυτόν, ενέπηξεν εκεί την ξηράν και άνικμον ράβδον του και, ω του θαύματος! Ευθύς ερριζώθη δια της επικλήσεως της Αγίας Τριάδος και έγινε μέγα δένδρον, το οποίον μέχρι της σήμερον δίδει τους καρπούς του τελείους.

Μύρον και δροσιά -- του αειμνήστου Στεργίου Σάκκου, Ομ. Καθηγητού Α.Π.Θ.

Στην υλόφρονη και κατά τεκμήριο αντιπνευματική εποχή μας το γεγονός της Πεντηκοστής αφήνει αδιάφορους τους πολλούς, ανυποψίαστους για την ατίμητη προσφορά του αγίου Πνεύματος. Κι όμως είναι αυτό ακριβώς που χρειάζεται και διακαώς επιθυμεί η ψυχή μας. Στην τόση κακοφωνία της συγχύσεως, που ξεχύνεται γύρω και μέσα μας, στο θόρυβο των ντεσιμπέλ, που αμβλύνουν την ακοή και ταλαιπωρούν το νευρικό μας σύστημα, στην ανασφάλεια και την αβεβαιότητα που ταλανίζει την κοινωνία μας, λαχταρά η ψυχή μας να αφουγκρασθεί τους ψιθυρισμούς του Πνεύματος· να αισθανθεί τη θωπεία του ως «αύρας λεπτής»· να οσφρανθεί τη θεία ευωδία του, να ζωογονηθεί από το θείο «ρείθρον ζωής» που αυτό παρέχει.

Ο Πατήρ Κλεομένης "αφορίζει" ως ειδωλολατρικό ναό το Γήπεδο του Ολυμπιακού


Χορωδιακόν Σε υμνούμεν Σε ευλογούμεν Αξιον εστίν -- Orthodox Hymns

O Συναξαριστής της ημέρας.

Τετάρτη, 19 Ιουλίου 2017

Μακρίνης οσίας, Δίου οσίου.

Τη ΙΗ΄ (19η) του αυτού μηνός Ιουλίου,  μνήμη της Οσίας Μητρός ημών ΜΑΚΡΙΝΗΣ, αδελφής του Μεγάλου Βασιλείου.                                                                                                                                                       
Μακρίνα η οσιωτάτη μήτηρ ημών ήτο μεγαλυτέρα αδελφή του Μεγάλου Βασιλείου, κεκοσμημένη δε ούσα με σωματικόν κάλλος και με γνώμην αγαθήν, ηρραβωνίσθη, πριν ή δε τελεσθή ο γάμος της απέθανεν ο ταύτην αρραβωνισθείς, ενώ εισέπραττε τους δημοσίους φόρους· η δε μακαρία Μακρίνα, καίτοι εζήτουν αυτήν άλλοι πολλοί εις γάμου κοινωνίαν, όμως δεν ηθέλησεν, αλλά προετίμησε μάλλον την χηρείαν και τα της χηρείας δεινά ή να δοκιμάση τας του γάμου τέρψεις και ηδονάς. Όθεν αποσπασθείσα πάσης κοσμικής συναναστροφής διέμενε μετά της μητρός της και κατεγίνετο εις την ανάγνωσιν και μελέτην των θείων Γραφών·

Ο παπισμός επίβουλος της Ορθοδοξίας

Ποίος δεν γνωρίζει σήμερον τας επαισχύντους παπικάς σταυροφορίας εις βάρος του «σχισματικού» Βυζαντίου και την επί δύο αιώνας φραγκικήν κατάληψιν της Κωνσταντινουπόλεως, που απετέλει την πρώτην άλωσίν της; Ποίος δεν γνωρίζει σήμερον τον λόγον του πά­πα Ευγενίου του Ε’ κατά την άλωσιν της Κωνσταντι­νουπόλεως: «Δεν θα εχαιρόμην τόσον πολύ εάν είχωμεν δέκα νίκας κατά των Τούρκων, όσον χαίρομαι σή­μερον δια την υποδούλωσιν των “σχισματικών”»!

Δόξα τω Θεώ που ο πατήρ Κλεομένης, και όχι εντός εισαγωγικών "πατήρ Κλεομένης" ουδεμία σχέση έχει με την Εκκλησία της Ελλάδος

Έχει όμως σχέση η "Εκκλησία της Ελλάδος", εντός εισαγωγικών, με τις εκκλησίες των ομοφυλόφιλων και λεσβιών του Π.Σ.Ε=σατανοεκκλησιών!

Έχει όμως σχέση και αναγνωρίζει ως Εκκλησία του Χριστού την παπική παρασυναγωγή, τους εχθρούς της Κυρίας Θεοτόκου και του Υιού Της!

Έχει όμως σχέση, και αναγνωρίζει ως Εκκλησία του Χριστού τους αιρετικούς Μονοφυσίτες του Διόσκορου του φονιά του Αγίου Φλαβιανού Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως!

***
Ο  Ανώνυμος άφησε ένα  σχόλιο για την ανάρτησή σας "Δόξα τω Θεώ που ο πατήρ Κλεομένης, και όχι εντός ε...":

Ο πατήρ Κλεομένης είναι ένας αγωνιστής. Πολεμάει με τον δικό του τρόπο ενάντια σε όσους θεωρεί ότι επιβουλεύονται την αλήθεια. Είναι άξιος προς μίμηση για το θάρρος, την τόλμη, την παρρησία και την αγωνιστικότητά του. Τα μοναδικά δύο ζητήματα στα οποία προσωπικά είμαι κάθετα αντίθετος με τον τρόπο που τα χειρίζεται είναι πρώτον η απόλυτη θέση του περί του τί εστί χάραγμα σε σημείο που ουσιαστικά να προσθέτει στην Αποκάλυψη του Ιωάννη λέξεις και συγκεκριμένα την λέξη τσιπάκι και την λέξη
barcode παρόλο που αυτές δεν υπάρχουν πουθενά!! Και κατά δεύτερον διαφωνώ με την ολοκληρωτική αποστροφή του προς τους Εβραίους και σε κάθε τί Εβραϊκό. Διαφωνώ με τους χαρακτηρισμούς σκυλοεβραίοι και φυσικά διαφωνώ με την άποψή του ότι για όλα φταίνε οι Εβραίοι. Χρειάζεται διάκριση και σεβασμός προς κάθε συνάνθρωπό μας. Από τιμή και αγάπη προς τον Κύριό μας, την Παναγία μας, τους 12 Απόστολους και τους τόσους και τόσους Προφήτες Εβραίους της Παλαιάς Διαθήκης δεν πρέπει να συμπεριφερόμαστε κατά αυτόν τον τρόπο εντελώς άκριτα. Η διάκριση στο συγκεκριμένο ζήτημα είναι κάτι που δυστυχώς δεν έχει... Αλήθεια αν αύριο ή μεθαύριο εμφανιστούν οι δύο προφήτες από τους Εβραίους τότε αυτός και όσοι τον ακούνε θα είναι σε θέση να τους αποδεχτούν?Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΜΑΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΝΑ ΤΑΛΑΝΙΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΚΑΠΗΛΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΙΘΥΝΟΝΤΕΣ –ΠΙΟΝΙΑ Ἤ ΔΟΤΟΥΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΧΘΟΝΙΩΝ ΣΚΟΤΕΙΝΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

ΚΑΤΑ ΜΑΝΝΑ ΚΑΙ ΠΑΤΕΡΑ
ΚΑΤΑ ΓΙΟ ΚΑΙ ΘΥΓΑΤΕΡΑ

ΕΥΤΥΧΩΣ
ΑΝΘΙΣΤΑΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΜΜΑΚΕΔΟΝΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ
KAI ΟΙ ΕΛΛΗΝΟΨΥΧΟΙ ΑΝΑ ΤΗΝ ΥΦΗΛΙΟ
                                                                                 17.7.2017
 Τὸ δόγμα τοῦ μεγάλου «ἐθνάρχη»  «ἀνήκουμε στὴ Δύση» ἐπέτρεπε ὄχι μόνον στοὺς ξένους νὰ τὸ χρησμιμοποιοῦν, ἀλλὰ καὶ ἀκόμη καὶ ἀπὸ τὰ σχολικὰ βιβλία ἐδῶ καὶ ἑξήντα (60) χρόνια ἀδιαμαρτύρητα νὰ διδάσκωνται οἱ ἑλληνόπαιδες :
«Πέραν τῆς Θεσσαλονίκης ὑπάρχει καὶ τὸ κρατίδιο ,,Μακεδονία,,  ἀντὶ  τὸ  «Νότια Σλαβία».
Ἀπὸ τότε ὁ ἱδρῶτας τοῦ βαρύτατα φορολογουμένου λαοῦ καὶ τὰ θαλασσοδάνεια ἐσκορπίζοντο γιὰ τέτοιες ἀντεθνικές, ἀντικοινωνικὲς καὶ ἀντίχριστες πολιτικές.

Μάλιστα ὁ μέγιστος αὐτὸς  « ἐθνάρχης »   εἶχε ἐκδόσει καὶ νομοθετικὸ διάταγμα : «Δῆμοι, Κοινότητες, Ἱερὲς Μονὲς καὶ Ἱεροὶ Ναοὶ νὰ δίδουν εἰσφορὰ ὑπὲρ τῆς μασωνίας», προδίδων τὰ ἀνθελληνικά του πιστεύω καὶ τὴν προδοτική του συμπεριφορά, γιὰ νὰ συνεχίσουν οἱ σκοτεινὲς δυνάμεις ὄχι μόνον νὰ τὸν διατηροῦν ἀλλὰ καὶ νὰ τὸν ἐπιβάλλουν ὡς μέγιστο ἐθνάρχη γιὰ πολλὲς δεκαετίες καὶ γιὰ νὰ μείνῃ στὴν ἱστορία ! ! !

Οσίου Νείλου «Περί προσευχής»

Πολλές φορές στην προσευχή μου ζήτησα να γίνει αυτό, που εγώ νόμιζα καλό. Και επέμεινα στο αίτημα εκβιάζοντας ασυλλόγιστα το θέλημα του Θεού μη αναθέτοντας σ’ αυτόν να οικονομήσει ό,τι εκείνος ξέρει για συμφέρον μου. Και όμως, όταν έλαβα ό,τι ζητούσα δυσανασχέτησα πολύ, επειδή δε ζήτησα να γίνει μάλλον το θέλημα του Θεού. Δεν ανταποκρίθηκε δηλαδή στις προσδοκίες μου ό,τι του ζήτησα.
Τι είναι αγαθό παρά ο Θεός. Ας αναθέσουμε λοιπόν σ ’αυτόν όλα μας τα ζητήματα κι όλα θα πάνε καλά για μας. Γιατί αυτός, που είναι αγαθός, είναι οπωσδήποτε και αγαθών δωρεών χορηγός.

Μέσος όρος δεν υπάρχει. Ή πιστεύομεν ή δεν πιστεύομεν.

Εις τα ζητήματα της πίστεως δεν χωρούν ανθρώπινοι συναισθηματισμοί. Αείποτε η Εκκλησία του Χριστού «δια τους λόγους των χειλέων Του εφύλαξεν οδούς σκληράς». Μέσος όρος δεν υπάρχει. Ή πιστεύομεν ή δεν πιστεύομεν. Ή ο από δέκα αιώνων Καθολικισμός περιέπεσεν εις αιρέσεις, οπότε πρέπει να τας αποβάλη και κατόπιν να έλθη προς ένωσιν Δογματικήν και Εκκλησιαστικήν ή δεν έχει αιρέσεις οπότε η Εκκλησία μας πλανάται επί δέκα αιώνας.

Η άποψις του Πάπα δια την κατ΄ ανατολάς Ορθόδοξον Εκκλησίαν -- του αειμνήστου Ιωάννου Κορναράκη Ομ. Καθηγητού Παν. Αθηνών

Ο Παναγιώτατος Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος, σε συνέντευξη, που παρεχώρησε σε εφημερίδα της Β. Ελλάδος, μεταξύ άλλων, σχετικώς με την επίσκεψη του Πάπα στην Κωνσταντινούπολη, είπε ότι η επίσκεψη αυτή «εκπέμπει μήνυμα αισιοδοξίας», ενώ, «αναφερόμενος στον διάλογο των δύο Εκκλησιών, τάχθηκε υπέρ της ένωσής τους και πρόσθεσε πως από την μέχρι τώρα διδασκαλία του Πάπα ως θεολόγου, εκφράζεται η κοινή συνείδηση της ¨αδιαιρέτου αρχαίας Εκκλησίας¨».