Άγιον Όρος • Σιμωνόπετρα • Ψαλμοί - Mount Athos • Chants


Τότε και Τώρα :


Aπό την Πατριαρχική Εγκύκλιος του Πατριάρχου Ανθίμου και της περί Αυτόν Συνόδου του έτους 1895:

«… Εν εσχάτοις δε χρόνοις ο πονηρός διέσπασεν από της Ορθοδόξου Εκκλησίας του Χριστού και έθνη ολόκληρα της Δύσεως, εμφυσήσας τοις επισκόποις της Ρώμης φρονήματα υπερφιάλου αλαζονείας, ποικίλας γεννησάσης καινοτομίας αθέσμους και αντιευαγγελικάς. Και ου μόνον τούτο, αλλά δη και παντί τρόπω αγωνίζονται οι κατά καιρόν πάπαι της Ρώμης, ίνα υποτάξωσιν εις τας εαυτών πλάνας την ακραδάντως ανά την Ανατολήν τη πατροπαραδότω της πίστεως ορθοδοξία στοιχούσαν καθολικήν Εκκλησίαν του Χριστού, ενώσεις κατά την ιδίαν φαντασίαν επιδιώκοντες απλώς και αβασανίστως».

Αυτά ανέφερε ο Οικουμενικός Πατριάρχης «κ» Βαρθολομαίος στην θρονική εορτή του 1998:

«Οι κληροδοτήσαντες εις ημάς την διάσπασιν προπάτορες ημών υπήρξαν ατυχή θύματα του αρχεκάκου όφεως και ευρίσκονται ήδη εις χείρας του δικαιοκρίτου Θεού. Αιτούμεθα υπέρ αυτών το έλεος του Θεού, αλλ’ οφείλομεν ενώπιον Αυτού όπως επανορθώσωμεν τα σφάλματα εκείνων» (!!!),
Θλίβεται κανείς και σπαράσσει μέχρι βαθέων, αναλογιζόμενος και μόνο την πατριαρχική ρήση, που θεωρεί τους Αγίους Πατέρες, οι οποίοι αγωνίσθηκαν εναντίον του Πάπα ως θύματα του Διαβόλου και αξίους της συγχωρήσεως και του ελέους του Θεού .
Αν όμως, ο Μέγας Φώτιος, ο Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς, ο Άγιος Μάρκος Ευγενικός, ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, ο Άγιος Νικόδημος Αγιορείτης και πλείστοι άλλοι πολέμιοι των αιρέσεων του Παπισμού, είναι όργανα και θύματα του Διαβόλου, πρέπει να τους διαγράψουμε από τις δέλτους των Αγίων,  
να καταργήσουμε τις εορτές και τις ακολουθίες, και αντί να επικαλούμεθα τις πρεσβείες και την βοήθειά τους, να τους κάνουμε μνημόσυνα και τρισάγια, για να τους συγχωρήσει ο Θεός.

Μητροπολίτης Πειραιώς κ. Σεραφείμ: Είναι απορίας άξιον, πώς ο Αλεξανδρινός Προκαθήμενος φαίνεται να αγνοεί στοιχειώδεις γνώσεις εκκλησιαστικής ιστορίας.

Στη συνάντησή Του στο Βατικανό με τον αιρεσιάρχη «Πάπα» τον προσφωνεί ωσάν να ήτο κανονικός Ορθόδοξος επίσκοπος και ωσάν η «Εκκλησία» της Ρώμης σήμερον να είναι Ορθόδοξος!: «Οι δύο Εκκλησίες, η Αλεξανδρινή και η Ρωμαϊκή, ανήκουμε, ιστορικώς και παραδοσιακώς, στις αρχαίες Εκκλησίες». Είναι απορίας άξιον, πώς ο Αλεξανδρινός Προκαθήμενος φαίνεται να αγνοεί στοιχειώδεις γνώσεις εκκλησιαστικής ιστορίας. Η Εκκλησία της Ρώμης ανήκε επί χίλια έτη στις ιστορικώς και παραδοσιακώς αρχαίες Εκκλησίες, επειδή ανήκε στον κορμό της Ορθοδόξου Καθολικής Εκκλησίας ως ένα από τα πέντε Ορθόδοξα Πρεσβυγενή Πατριαρχεία. Επειδή όμως στη συνέχεια οι αιρετικοί Φράγκοι κατέλαβαν το σεβάσμιο Πατριαρχείο της Δύσεως και το οδήγησαν σε σειρά φρικτών αιρετικών διδασκαλιών, εξέπεσε πλέον στην κατάσταση της αιρέσεως και απεκόπη οριστικά από την Ορθόδοξο Καθολική Εκκλησία το 1054. Στην κατάσταση δε αυτή δυστυχώς παραμένει μέχρι σήμερα.

Κάλαντα από την Κύπρο μας


Πρέπει να θλιβώμεθα, διότι συνεορτάζομε τα Χριστούγεννα με τους Φράγκους της Δύσεως και όχι με τους Ορθοδόξους των Αγίων Τόπων.

 Το Βατικανό υποκαθιστά την Βηθλεέμ και ο Παπισμός υποκλέπτει την προσδοκία! Πότε θα αντιληφθώμεν την θανατηφόρον αυτήν παγίδα εκ του οικουμενιστικού Oυνιτικού συνεορτασμού;

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ»ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΕΙΜΝΗΣΤΟ ΙΩΑΝΝΗ Κ. ΖΑΜΠΕΛΗ
ΚΥΡΙΑΚΗ 7 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
ΩΡΑ 12.00 – 14.00
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΙΘΟΥΣΑ «ΑΝΤ. ΤΡΙΤΣΗΣ»
ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΑ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΑΝΑΓΓΕΙΛΟΝ ΟΤΙ ΟΙ ΕΧΘΡΟΙ ΤΟΥ ΥΙΟΥ ΜΟΥ ΕΠΛΗΣΙΑΣΑΝ

http://agiooros.org/viewtopic.php?f=85&t=10261

Η Ιστορία της Εκκλησίας μας πάντοτε διδάσκει.Το παρακάτω καταγεγραμμένο γεγονός θα μπορούσε,ν' αποτελεί γενεσιουργό ιδέα για συνεργούντος του Θεού,πνευματικές αυτοενδοσκοπήσεις.Η ευθυνοφοβία και η αυτοφυγοδικεία είναι προπετάσματα καπνού της εποχής μας,που εκτρέφονται επιμελώς από τον κοινό εχθρό.Δεν είναι οι πολλοί που ορθοδοξούν,είναι οι ολίγοι που ορθοπραττούν.Παράδειγμα προς μίμηση για τους πολλούς και πνευματική ενίσχυση για τους ολίγους,οι αναιρεθέντες Πατέρες επί Βέκκου αγωνισθέντες και τερματικώς αθλήσαντες.Τον Βέκκο και τον Βαρθολομαίο δεν τους ενώνει το γράμμα Β,ούτε ο πατριαρχικός θρόνος.Τους ενώνει η εωσφορική αλαζονία,η ιστορική αναίρεση,το πογκρόμ των Μοναστικών διώξεων κι ένα κρεσέντο τεκτονικής αγαπολογίας,που έχει αγγίξει κόκκινο!Και αυτό,που ενώνει τους πάλαι ποτέ Ζωγραφίτες πατέρες με τους σημερινούς Εσφιγμενίτες,είναι ο στέρεος δρόμος της Πατερικής ευθυγράμμισης,που προσπερνά τις τεθλασμένες γραμμές των ιλαρών ''ομολογιών'' του fax και τις ψηφίζουσες διαμαρτυρίες του Internet!Ή Εκκλησία του Θεού συμπορεύεται,ομονοεί και ζει με την Αλήθεια.Όταν οι πολλοί θ' αρχίζουν,ν΄ανησυχούν για την Αλήθεια,θα έχουν χάσει την Εκκλησία.Κι όταν οι ολίγοι μαρτυρήσουν για την Εκκλησία,το μόνο που θα έχουν χάσει,θα είναι εκείνο το τεντωμένο δάκτυλο,που πρόδιδε την ίδια την Αλήθεια.Εύχεσθε!
Γ.Δ.

Η Θαυματουργή εικόνα της Παναγίας του Ακαθίστου («Χαίροβο»), που βρίσκεται στην Ιερά Μονή Ζωγράφου σχετίζεται με τα γεγονότα που συνέβησαν στο Άγιο Όρος με την άφιξη σ' αυτό των απεσταλμένων του αυτοκράτορος Μιχαήλ Παλαιολόγου και του Πάπα, για να φροντίσουν για την εφαρμογή της «Ένωσης των δύο Εκκλησιών» (Ορθοδόξων και Παπικών), που αποφασίστηκε και υπογράφτηκε στην Σύνοδο του Λουγδούνου (Λυών) το 1274.Τότε Πατριάρχης ήταν ο Ιωάννης Βέκκος,

«Ώρα ημάς ήδη εξ ύπνου εγερθήναι»

Πολλά ελέχθησαν δια την πονηρίαν και το μίσος της Παπωσύνης κατά της Ορθοδόξου Χριστιανωσύνης και ιδία κατά της Ελλαδικής, βάσει ιστορικών αδιαψεύστων γεγονότων. Εκείνο που προκαλεί οργήν και αγανάκτησιν είναι το ότι υπάρχουν Έλληνες Γενίτσαροι, κατά τεκμήριον Ορθόδοξοι οι οποίοι συνδεόμενοι φιλικώς με πρόσωπα του φοβερού θρησκευτικοπολιτικο—οικονομικού Οργανισμού της Παπωσύνης δεν αρκούνται εις τας κοσμικάς των αβρότητας και «χαϊδολογήματα» του πρωτοκόλλου της διεθνούς υποκρισίας, αλλά και προσπαθούν με μια σατανική τέχνη να πείσουν τους συνομιλητάς των Ορθοδόξους ότι δεν μας χωρίζει τίποτε με τους αιρετικούς της Δύσεως και ότι τα λεγόμενα «δόγματα» είναι αποφάσεις φανατικών, που για πολιτικούς λόγους ήγειραν αυτό το φράγμα μεταξύ Ορθοδοξίας και αιρέσεων! Αλλ΄ επ΄ αυτού τον λόγον έχει η Ιστορία και μάλιστα αι αποφάνσεις των εν Πνεύματι Αγίω συνελθουσών επτά Οικουμενικών Συνόδων, και ξεχωρίζεται η ήρα από τον σίτον, ώστε να αποφεύγεται κάθε είδους πλάνης ως προς τα πιστευτέα και πρακτέα. Η Ιστορία γενικώτερον εμφανίζει την Παπωσύνη αιρετική με θύμα την Ορθοδοξίαν η οποία αμυνομένη, εφήρμοσε την χριστιανικήν αρετήν της ανεξικακίας χωρίς πνεύμα μισαλλοδοξίας, όπως θέλουν οι γενίτσαροι να μας κατηγορήσουν. Και το θλιβερόν τούτο γεγονός της επιβουλής εναντίον της Ορθοδοξίας έχει τονισθή, είπομεν, από την αδέκαστον Ιστορίαν και τονίζεται, ώστε να μη μπερδεύωνται οι Ορθόδοξοι από τα χαμαιλεόντεια τερτίπια των εχθρών της Ορθοδοξίας και μάλιστα των παπικών, που δρουν δια μέσου της Ουνίας με πεισμοσύνην και μεθοδικότητα σατανά, που ούτε ο προτεσταντικός αναρχισμός δεν συνέλαβε τέτοιο σχέδιον στρατηγικής και τακτικής προς άλωσιν της Ορθοδοξίας και διαφθοράς των συνειδήσεων. Μπορεί οι Προτεστάνται να εξεμεταλλεύθησαν τας δοκιμασίας της Πατρίδος μας με το μέσον μιας διαβλητής φιλανθρωπίας, όμως δεν εχρησιμοποίησαν την ατιμίαν του «καμουφλαρίσματος», όπως οι Παπικοί με την Ουνίαν, η οποία είναι μία τρομερά παγίς προς σύλληψιν της αθώας ορθοδόξου περιστεράς, που αγνοεί ότι η Ουνία είναι μία απάτη δια λογαριασμόν της Παπωσύνης. Οι Παπικοί διαπράττουν την ατιμίαν αυτήν της απάτης, δια να εξοντώσουν ανάνδρως τους αντιπάλους των, όπως ένας στρατός, φορώντας την στρατιωτικήν στολήν του αντιπάλου του εν ώρα μάχης προκαλεί σύγχυσιν και τους σφάζει εκ του ασφαλούς αλλ΄ ατίμως και ανάνδρως, είπομεν. Είναι ή δεν είναι έτσι; Ο σκοπός της υπάρξεως της Ουνίας είναι φονικός. Η μεταμφίεσις ανέντιμος. Το φοβερόν ρεύμα του συγκρητισμού, που επάγωσε και τας καρδίας των Ορθοδόξων ευνοεί την προπαγάνδαν των Παπικών εις βάρος μας. Από πού να προφυλαχθή ο Ελληνικός λαός; Από την «δελφικήν ιδέαν» του νεοειδωλολατρισμού; Από το τέρας του Μασωνισμού; Από την χολέρα του Χιλιασμού; Από τον σατανικόν Πνευματισμόν; Από τους «γιόγκι» της αρρωστημένης Ανατολής; Από την νόσον του Οικουμενισμού που εν συνδυασμώ με την μωρίαν ή προδοσίαν Πατριαρχών, Αρχιεπισκόπων, Επισκόπων, και Μοναχών τείνει να γίνη πίστις πολλών με χαλαρωμένην την ορθόδοξον συνείδησιν; Από τους υλοφρονούντας Κληρικούς μας; Από τους εν χλιδή και προκλητικότητι ζώντας ωρισμένους Ιεράρχας μας; Προ μιας τοιαύτης καταστάσεως τελείως απαραδέκτου δια την Πίστιν, οι ολίγοι Κληρικοί και λαϊκοί, ως Σώμα συμπαγές τεταγμένον να φυλάττη την Ιεράν Παρακαταθήκην αλώβητον και απαραχάρακτον, να αναλάβη και να ενεργοποιήση τας ευθύνας του και με την μάχαιραν της Αληθείας να δράση. Να καθαιρεθούν οι προδόται. Να σχηματισθή μέτωπον πολέμου με επικεφαλής τιμίους και εκλεκτούς αντιοικουμενιστάς Ιεράρχας με ανδρείον φρόνημα. Να πυρακτωθή ο ευσεβής Κλήρος και Λαός με την Πίστιν των Πατέρων μας και να δοθή η μάχη κατά των εχθρών της Ορθοδοξίας, μάχη προς συντριβήν των αντιθέων δυνάμεων του σκότους, που μας εκύκλωσαν φονικώς. Επιβάλλεται η επιστράτευσις προς περίσωσιν των θρησκευτικών, ηθικών και πνευματικών μας αξιών, με τας οποίας η Φυλή μας ακτινοβόλησε και εθριάμβευσε εν μέσω τόσον δοκιμασιών και αντιξοοτήτων. Ώρα ημάς εξ ύπνου εγερθήναι! (Ρωμ. ιγ: 11).

Φήμη Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου

http://analekta.webnode.gr/news/

2014-12-04 00:15

Μετὰ τὰ ὅσα ἀσεβῆ ρεζιλίκια  καὶ ἀνάρμοστα καραγκιοζιλίκια διαδραματίστηκαν τὴν Κυριακὴ 30 Νοεμβρίου στὴν παρῳδία
τῆς θείας λειτουργίας ποὺ τελέστηκε, καὶ ὅπου φυσικὰ κανένα χριστιανικὸ μυστήριο δὲν τελέστηκε πραγματικά, ἂς ἀναβοήσουμε ὅλοι μας μὲ θέρμη τὴν σύντομη φήμη τοῦ Οἰκουμενικοῦ μας Πατριάρχου:

«Βαρθολομαίου τοῦ λατινόφρονος καὶ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου, πολλὰ τὰ αἴσχη»!


Είπε ο Αββάς Αντώνιος:

Να έχης μπροστά στα μάτια σου τον φόβο του Θεού. Να θυμάσαι Αυτόν οπού θανατώνει και ζωογονεί. Μισήστε κάθε σαρκική ανάπαυση. Απαρνηθήτε αυτήν εδώ την ζωή, για να ζήσετε με τον Θεό. Να θυμάστε τι υποσχεθήκατε στον Θεό. Γιατί, κατά την μέρα της κρίσεως, θα σας το ζητήση. Περάστε τον βίο σας με πείνα, με δίψα, με γύμνια, με αγρυπνίες, με πένθος, με κλάμμα, με στεναγμούς μες από τα βάθη της καρδιάς. Δοκιμάστε να δήτε αν είστε άξιοι του Θεού. Περιφρονήστε την σάρκα, για να σώσετε τις ψυχές σας.

Όποιος έχει χρόνο διαβάζει τα ωραία του αδελφού μας Κυπριανού :

http://kyprianoscy.blogspot.ca/

....Τώρα δεν καίμε βιβλία, δεν καταστρέφουμε αρχαίους ναούς, δεν έχουμε σφάχτες σαν τον Αλάριχο, αλλά δεν έχουμε νοημοσύνη. Έχουμε κάμερες, τσιπάκια, smart cards, άντρες που γκαστρώνονται από μουστακάτες γυναίκες. Έχουμε τεχνητή νοημοσύνη. Η αλήθεια της επιστήμης σώζει ! Να μειώσουμε τον παγκόσμιο πληθυσμό, αλλά να γκαστρώνονται οι άντρες από μουστακάτες γυναίκες, για να τον αυγατέψουν (πελάαατες μου, Θανάσης Βέγγος) !!!

Ο Kyprianos Christodoulides άφησε ένα νέο σχόλιο

Αγαπητέ αδελφέ Κωνσταντίνε,

Ευχαριστώ για τη φιλοξενία - και αυτή. Το χιούμορ δεν πρέπει ποτέ να μας εγκαταλείπει, παρ΄ όλα όσα οδυνηρά ζούμε ( : ακούμε, βλέπουμε, διαβάζουμε ) σήμερα

Με εγκάρδιους χαιρετισμούς στους αδελφούς στον μακρινό και παγωμένο Καναδά.

Εν Χριστώ Ιησού
κυπριανός χ

Protopresbyter Peter Alban Heers, D. Theol., On Secularism (Video)