Τη Ζ΄ (7η) Ιουλίου, μνήμη της Αγίας Μεγαλομάρτυρος ΚΥΡΙΑΚΗΣ.

Από δύο αιτίας παρακινείται ο άνθρωπος να κάμνη εις άλλον άνθρωπον το αγαθόν. Ή εκ φύσεως, ή εκτελών την εντολήν του Θεού. Και εκ φύσεως μεν πράττει το κλόν, όταν επί παραδείγματι ο πατήρ αγαθοποιή τον υιόν του, και ο υιός τον πατέρα, και ο αδελφός τον αδελφόν, ή συγγενής τον συγγενή. Διότι ούτοι ουχί τόσον δια την εντολήν του Θεού αγαθοποιούσιν αλλήλους, όσον κινούμενοι από την αγάπην της φύσεως. Τούτον τον φυσικόν τρόπον όχι μόνον οι άνθρωποι έχουσιν, αλλά και τα άλογα ζώα, διότι και αυτά, αναγκαζόμενα υπό της φύσεως, αγαπώσι τα όμοιά των, καθώς λέγει και ο σοφός Σειράχ (Κεφ. ιγ: 15). «Παν ζώον αγαπά το όμοιον αυτώ και πας άνθρωπος τον πλησίον αυτού».

Καθολική εκκλησία-Οικουμενισμός 8η & 9η οικουμενικές σύνοδοι


ΘΕΟΤΟΚΑΡΙΟΝ -- Orthodox Hymns

Η πάντιμος των Ορθοδόξων Παράδοση, μας διδάσκει, ότι η Αειπάρθενος Κόρη ευρέθη η μόνη καθαρά και άμωμος, ώστε να σαρκωθή εξ Αυτής ο πάσης επέκεινα καθαρότητος Υιός και Λόγος του Θεού. Είναι Ναός του Υψίστου υγιασμένος πρώτα με την προσωπικήν Της αγιότητα και αρετήν και ύστερα με την επιφοίτησιν της αγιαστικής δυνάμεως του Αγίου Πνεύματος. Κάθε άλλη υπερτίμηση ή υποτίμηση της Ορθοδόξου αυτής θεωρήσεως αποτελεί ασέβεια και βλασφημία στο πρόσωπό Της και οδηγεί σε αίρεση και πλάνη.
telemaxos doumanis

Τη Ζ΄ (7η) Ιουλίου, μνήμη του Οσίου Πατρός ημών και εν θαύμασι μεγίστου ΘΩΜΑ του εν τω Μαλεώ.

O Συναξαριστής της ημέρας.
Κυριακή, 7  Ιουλίου 2019                                                                                                                   

Θωμάς ο Όσιος και εν θαύμασι μέγιστος κατά μεν την προτέραν ζωήν του εγένετο περιφανής ένεκα του πλούτου και της δυναστείας, την οποίαν είχεν, ότε και κατά των βαρβ΄ρων έστησε πολλά και μέγιστα τρόπαια και νίκας. Κατόπιν δε ποθήσας τον Χριστόν, εγκατέλειψε την πικράν θάλασσαν του βίου και υπέβαλεν εαυτόν υπό τον γλυκύν και ελαφρόν ζυγόν του Χριστού, ενδυθείς το σχήμα των Μοναχών, μιμούμενος την πτωχείαν του Δεσπότου Χριστού.

Τη ΣΤ΄ (6η) Ιουλίου, ο Όσιος πατήρ ημών ΑΣΤΕΙΟΣ, Επίσκοπος Δυρραχίου, μέλιτι χρισθείς και υπό μελισσών κεντούμενος, τελειούται.

Αστείος ο Όσιος πατήρ ημών, Επίσκοπος Δυρραχίου, ήκμασεν επί Τραϊανού βασιλέως και Αγρικόλα ηγεμόνος εν έτει 98. Συλληφθείς δε υπό των πρώτων της πόλεως Δυρραχίου και μη πεισθείς να θυσιάση εις τα είδωλα, ωδηγήθη εις τον ηγεμόνα Αγρικόλαν και εδάρη δια χειρών μολυβδίνων και νεύρων βοών. Επειδή δε επέμενεν εις την πίστιν του Χριστού, εχρίσθη δια μέλιτος και εσταυρώθη επί ξύλου παρά το τείχος της πόλεως, κατά τον καιρόν του θέρους, όταν φλέγη ο ήλιος, ότε και παρέδωκε την ψυχήν αυτού εις χείρας Θεού, και ούτως έλαβεν ο μακάριος τον στέφανον του μαρτυρίου.

"Πού πηγαίνεις παιδί μου;..."

Σε πολύ επιτυχημένο και πολύ χρήσιμο τηλεοπτικό μήνυμα που εκπέμπεται τελευταία από πολλά κανάλια, ακούγεται αυτή η συγκλονιστική κραυγή μιας μητέρας, που υποψιάζεται ότι το παιδί της έχει μπλέξει άσχημα με παρέες ναρκομανών ή εμπόρων. «Πού πηγαίνεις παιδί μου;» λέγει η ανήσυχη μάνα στο παραστρατημένο παιδί της. Οι εικόνες και τα λόγια αυτού του μηνύματος αποτυπώνουν τη φοβερή κατάσταση που επικρατεί στις οικογένειες, όταν κάποιο από τα παιδιά τους μπλέξει στα κυκλώματα των ναρκωτικών, απ' όπου δεν υπάρχει συνήθως επιστροφή και η απώλεια είναι οριστική.
Το παιδί μένει αδιάφορο στις εκκλήσεις και κραυγές τις μητέρας του και φεύγει με κλεισμένη την ψυχή του και χάνεται στα σκοτάδια της νύχτας. Η επαφή με το περιβάλλον του έχει πλέον αποκοπεί κι έχει εκμηδενιστεί κάθε συναισθηματική σύνδεση με γονείς, αδέλφια, συγγενείς, φίλους. Από τους γονείς δεν διαφεύγει αυτή η αλλαγή του παιδιού τους. Η νέα κατάσταση είναι ολοκάθαρα εμφανής όχι μόνο από την προβληματική συμπεριφορά του ταλαίπωρου παιδιού, αλλά και από την αλλοίωση των χαρακτηριστικών του προσώπου του. Είναι χλωμό με σκληρό και άδειο βλέμμα και αμέτοχο σε ό,τι του λένε ή συμβαίνει γύρω του.

Τη ΣΤ΄ (6η) Ιουλίου, μνήμη της Αγίας Μάρτυρος ΛΟΥΚΙΑΣ της παρθένου και ΡΗΞΟΥ Βικαρίου, και ετέρων πλείστων εν Καμπανία μαρτυρησάντων.

Λουκία η Αγία Παρθενομάρτυς δεν είναι η αυτή με την Λουκίαν την εκ Σικελίας καταγομένην, ήτις εορτάζεται κατά την ιγ’ (13ην) του μηνός Δεκεμβρίου.

Σωματεῖον «ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ» -- ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2019

 5.7.2019

Ὁ Ἅγιος Παΐσιος ἔλεγε:
«…πάντα πρέπει νὰ ψηφίζουμε μὲ δύο κριτήρια:

ΜΗΝΥΜΑ / ΕΚΛΟΓΕΣ --- Στέλιος Παπαθεμελής :

Θεσσαλονίκη, αδερφή του ΜεγΑλέξαντρου
Ούτε μία ψήφο στον Τσίπρα που ξεπούλησε τη Μακεδονία μας.

Στείλτο και συ    

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΤΣΙΝΤΣΙΦΟΣ: «Ο Αποσυμβολισμός της Βεργίνας». - YouTube -- Γράφει ο αδελφός μας Ιουστίνος

https://www.youtube.com/watch?v=nuXpiKjhPw4

Ο Τσίντσιφος έχει κτυπήσει φλέβα χρυσού!

Έχει ατράνταχτα αποδείξει με σειρές αρχαίων νομισμάτων, ότι ο Φίλιππος δεν είναι θαμμένος στη Βεργίνα αλλά στην Αμφίπολη και ότι οι Αιγές είναι στην Έδεσσα.

  Απέδειξε επίσης ότι η Αμφίπολη είναι ένα τεράστιο λατρευτικό κέντρο των Καβειρίων μυστηρίων, όπου λάτρευαν τους δαίμονες με ονόματα του θεού Ήλιου, της Ρέας, του Διονύσου και του αλόγου του μεγάλου Αλεξάνδρου, του Βουκεφάλα! με αρχιέρεια την αρχιμάγισσα Ολυμπιάδα.

  Έχει επίσης ο Τσίνστιφος  ερμηνεύσει  τον δίσκο της Φαιστού, πάλι με την βοήθεια  παραστάσεων αρχαίων νομισμάτων και απεκάλυψε ότι είναι ύμνος στον θεό Ήλιο!

Το μέγα όμως θέμα είναι γιατί οι αρχαιολόγοι του υπουργείου πολιτισμού έκλεψαν και έκρυψαν τα ευρήματα της Αμφίπολης, δηλαδή

  1) τους σκελετούς Φιλίππου, Ρωξάνης, μικρού Αλεξάνδρου και Ολυμπιάδας (της μεγαλύτερης  μάγισσας της αρχαιότητας και μητέρας του μεγάλου Αλεξάνδρου)

2)το λατρευτικό άγαλμα της θεάς Ρέας που θηλάζει τον Διόνυσο Ζαγρέα ( με κεφάλι ταύρου=μινώταυρος)

3)τα αρχαία χρυσά νομίσματα που έχουν τις κεφαλές του θαμμένου βασιλέα και των άλλων  στην Αμφίπολη  και εκατοντάδες άλλα ευρήματα, που μετέφεραν μέσα σε μιά νύκτα σε  άγνωστο μέρος και δεν τα αποκαλύπτουν!

  Ο Τσίντσιφος έχει κάνει μήνυση κατά των αρχαιολόγων αυτών και προσπαθεί να τους αποκαλύψει στη κοινή γνώμη. Αυτοί έχουν καταπιεί την γλώσσα τους και φωνάζουν την εβραία Αρβελέρ να τους υποστηρίξει.

Ο Τσίντσιφος δεν έχει κανέναν υποστηρικτή. Δυστυχώς συνεργάζεται με τον σύλλογο "Ναυσίνοο" και με τον Λεκάκη που είναι όλοι τους νεοειδωλολάτρες και πιστεύουν, προσεύχονται δημόσια και θυσιάζουν στους δαίμονες της αρχαίας Ελλάδας! Αυτοί φυσικά θα προδώσουν τον αγώνα του Τσίνστιφου διότι κατευθύνονται από τις μασσωνικές στοές...

 Δεν έχει καταλάβει ο Τσίντσιφος ότι τα ευρήματα της Αμφίπολης τα έκρυψαν για δύο λόγους:

Ο πρώτος είναι η αναγνώριση των Σκοπίων ως "Μακεδονία". Δεν συμφέρει τους εβραίους Σόρος κλπ να βρεθούν ατράνταχτες αποδείξεις για την ελληνικότητα της Μακεδονίας. Έτσι τα μασσωνικά κέντρα διέταξαν να αποσιωποιηθούν τα συγκλονιστικά ευρήματα της Αμφίπολης, που θα έκαναν τον γύρο όλο  του κόσμου.

Δεύτερος λόγος αποσιώπησης είναι ότι  η νέα χώρα που ετοιμάζεται μετά τον διαμελισμό της Ελλάδας και η οποία  θα έχει το όνομα "Μακεδονική ένωση" με πρωτεύουσα την Θεσσαλονίκη, θα πρέπει να έχει έναν πολυεθνικό οικουμενιστικό πληθυσμό (βλέπε ομιλίες Μπουτάρη) με χαλαρή εθνική συνείδηση, πολυγλωσσία, πολυ-θρησκευτικότητα και -φυσικά- απόλυτη οικονομική και πολιτική εξουσία από τους σιωνιστές.

Η Αμφίπολη τους χαλάει τα σχέδια γιατί  αποδεικνύει με τον πλέον αδιάσειστο τρόπο   ότι η Μακεδονία ήταν και είναι ελληνική! Χωρίς την Αμφίπολη οι σκοπιανοί έγιναν μέσα σε ένα βράδυ μακεδόνες και οι έλληνες έγιναν απόγονοι των ...οθωμανών! (βλέπε Καιρίδη της νέας δημοκρατίας).

Ο Τσίντσιφος βρίσκεται  μεταξύ Σκύλας και Χάριβδης.. Το ίδιο και οι ανακαλύψεις του, που κινδυνεύουν να αποσιωποιηθούν. Η Αμφίπολη ήδη ξεχάστηκε από τον ελληνικό λαό. Βαδίζουμε νομοτελειακά στην οικουμενιστική  εποχή, με έναν λαό χωρίς ιστορική συνείδηση και -το
σπουδαιότερο- χωρίς ορθόδοξη πίστη.

Τι στενή η οδός προς την Βασιλεία των Ουρανών και πόσο μεγάλη και πλατειά η οδός της απωλείας του οικουμενισμού ...