With Open Gates: The forced collective suicide of European nations


" ... ὅτι ἐσμὲν ἀλλήλων μέλη "


Αλλήλων μέλη
«Η ζωή και τα όργανα του αποστάτη δεν απαιτείται να τυγχάνουν σεβασμού και μπορούν να αφαιρούνται ατιμωρητί», αναφέρει το έγγραφο, που είναι γραμμένο με τη μορφή φετφά, δηλαδή επίσημης γνωμοδότησης ή ερμηνείας από μουφτή ή από ιμάμη.
http://aktines.blogspot.gr/2015/12/isis.html

kx
Και αυτά μεν ως προς τον
ISIS και τους δικούς του "ημισεληνοφόρους". Εμείς όμως δεν είμαστε αποστάτες! Τους αγαπάμε όλους, επειδή είμαστε όλοι "αλλήλων μέλη". Γράφουμε, μάλιστα, και θεολογικές διατριβές με τίτλο το "αλλήλων μέλη". Και βεβαίως, δεν έχει καθόλου σημασία αν τα "αλλήλων μέλη" δεν ξέρουν ποιοι και πότε λογαριάζονται ως "αλλήλων μέλη" 


25 Διὸ ἀποθέμενοι τὸ ψεῦδος λαλεῖτε ἀλήθειαν ἕκαστος μετὰ τοῦ πλησίον αὐτοῦ· ὅτι ἐσμὲν ἀλλήλων μέλη (Εφ. δ΄).

Και ως προς το αμέσως προηγούμενο του εδαφίου αυτού :

20 ὑμεῖς δὲ οὐχ οὕτως ἐμάθετε τὸν Χριστόν, 21 εἴγε αὐτὸν ἠκούσατε καὶ ἐν αὐτῷ ἐδιδάχθητε, καθώς ἐστιν ἀλήθεια ἐν τῷ ᾿Ιησοῦ, 22 ἀποθέσθαι ὑμᾶς κατὰ τὴν προτέραν ἀναστροφὴν τὸν παλαιὸν ἄνθρωπον τὸν φθειρόμενον κατὰ τὰς ἐπιθυμίας τῆς ἀπάτης, 23 ἀνανεοῦσθαι δὲ τῷ πνεύματι τοῦ νοὸς ὑμῶν 24 καὶ ἐνδύσασθαι τὸν καινὸν ἄνθρωπον τὸν κατὰ Θεὸν κτισθέντα ἐν δικαιοσύνῃ καὶ ὁσιότητι τῆς ἀληθείας(Εφ. δ΄).

Να, ποιοι είναι "αλλήλων μέλη" και αυτοί, δεν προσεύχονται στον άγιο Θεό να βρεθεί κάποιος σε κωματώδη κατάσταση, ώστε οι γιατροί να του πάρουν τα όργανα, να τον πεθάνουν, για να κάνουν καλά τον δεόμενο προς τον Κύριο.

Christ is Born - Χριστός Γεννάται - Xristos Genate - All Odes - 1st Tone


O Συναξαριστής της ημέρας.

Σάββατο, 26 Δεκεμβρίου 2015

Σύναξις Υπεραγίας Θεοτόκου.
  Ἡ Φυγὴ Στὴν Αἴγυπτο τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου ,  Εὐθύμιος ὁ Ὁμολογητής ,  Κωνσταντῖνος ὁ ἐξ Ἰουδαίων ,  Εὐάρεστος , Κωνστάντιος ὁ Νέος Ἱερομάρτυρας ὁ Ρῶσος

Ὅταν οἱ μάγοι προσκύνησαν τὸν Χριστό, ἀναχώρησαν γιὰ τὴν πατρίδα τους, χωρὶς νὰ περάσουν ἀπὸ τὸν βασιλιὰ Ἡρώδη. Τότε ἄγγελος Κυρίου φάνηκε σὲ ὄνειρο στὸν Ἰωσὴφ καὶ τοῦ εἶπε νὰ πάρει τὸ παιδὶ μὲ τὴν μητέρα του καὶ νὰ φύγει στὴν Αἴγυπτο (Εὐαγγέλιο Ματθαίου, Β’ 13 – 18).
Καὶ ἔμειναν ἐκεῖ, μέχρι ποὺ πέθανε ὁ Ἡρώδης, γιὰ νὰ ἐπαληθευθεῖ ἔτσι ἐκεῖνο ποὺ ἐλέχθη διὰ τοῦ προφήτου Ὠσηέ:  «Ἐξ Αἰγύπτου ἐκάλεσα τὸν υἱόν μου» (Ὠσ. ια’ 1).
Μετὰ τὴν φυγὴ τοῦ Κυρίου στὴν Αἴγυπτο, ὁ Ἡρώδης ἔστειλε στρατιῶτες καὶ θανάτωσαν ὅλα τὰ παιδιὰ ποὺ ἦταν στὴν Βηθλεὲμ καὶ τὰ περίχωρά της, ἀπὸ ἡλικίας δύο ἐτῶν καὶ κάτω. Διότι τόσο εἶχε ὑπολογίσει τὴν ἡλικία τοῦ Χριστοῦ, Τὸν ὁποῖο φοβόταν ὅτι θὰ τοῦ ἔπαιρνε τὴν βασιλεία.
Ἐπίσης, ἡ φυγὴ τοῦ Κυρίου στὴν Αἴγυπτο, κατὰ τὸν Ἅγιο Νικόδημο τὸν Ἁγιορείτη, φράσσει καὶ τὰ στόματα τῶν αἱρετικῶν. Διότι ὅπως λέει, ἂν δὲν ἔφευγε ὁ Κύριος καὶ φονευόταν ἀπὸ τὸν Ἡρώδη , θὰ εἶχε ἐμποδιστεῖ ἡ σωτηρία τῶν ἀνθρώπων. Ἂν πάλι τὸν συνελάμβαναν καὶ δὲν φονευόταν, θὰ ἔλεγαν πολλοὶ ὅτι δὲν φόρεσε ἀνθρώπινη σάρκα, ἀλλὰ μόνο κατὰ φαντασία. Ἔπειτα, ἡ φυγὴ φανερώνει ἄλλη μιὰ φορά, ὅτι τίποτα δὲν μπορεῖ νὰ ματαιώσει τὰ σχέδια τοῦ Θεοῦ.

σ. σ. Ιδού διατί το Αμερικανικό Προξενείο χρηματοδοτεί το "Gay Pride Parade Thessaloniki" του Μπουτάρη

Βόμβα ομοφυλοφιλίας

Της κ. Δάφνης Βαρβιτσιώτου, Ιστορικού-Αρχαιολόγου

Μέσα στο πανδαιμόνιο της παγκοσμίου και εγχωρίου ειδησεογραφίας των τελευταίων εβδομάδων, μία εντυπωσιακή είδησις και αποκαλυπτική, η οποία ήρθε στο φως της δημοσιότητος στις αρχές της περασμένης εβδομάδος, παρέμεινε ασχολίαστη. Η είδηση αφορά στην από μέρους των Αμερικανών αναζήτησι «ηπίων» τρόπων εξουδετερώσεως αντιπάλων στρατευμάτων. Σύμφωνα με σχετικό δημοσίευμα («Αδέσμευτος Τύπος (Ρίζου) Ιανουάριος 2005), από το 1994, οι Αμερικανοί διεξάγουν έρευνες για την ανακάλυψη μη θανατηφόρων χημικών σκευασμάτων, που θα προκαλούν στα αντίπαλα στρατεύματα ακατανίκητες τάσεις ομοφυλοφιλίας. Και παρά το γεγονός ότι απέρριψαν ήδη «πρόταση για την παραγωγή ενός αερίου, που θα έκανε τα αντίπαλα στρατεύματα… ομοφυλόφιλους», αξακολουθούν να ερευνούν για άλλα μη θανατηφόρα χημικά σκευάσματα, τα οποία θα προκαλούν τις συγκεκριμένες τάσεις σεξουαλικότητος, επηρεάζοντας την πειθαρχία και το ηθικό των αντιπάλων μονάδων! Τουτέστιν μεθερμηνευόμενον: Η πρόκληση τάσεων ομοφυλοφιλίας εκτιμάται από τους Αμερικανούς ως πράξις εχθρική προς τον άνθρωπο και ως πρόκλησις αναπηρίας, η οποία τον εξουδετερώνει κατά τρόπο «ήπιο», αλλά πολύ πιο αποτελεσματικό, (αλλά και «ανθρωπιστικό») από την όποια σωματική βλάβη θα ήταν δυνατόν να του προκαλέσουν τα συμβατικά πολεμικά όπλα, δεδομένου ότι εκτιμούν ότι η ομοφυλοφιλία εξουδετερώνει το πνεύμα και την ψυχή του.

ΟΜΙΛΙΑ ΠΑΤΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΓΓΕΛΑΚΑΚΗ, ΓΙΟΡΤΗ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ

Πηγή : http://apotixisis.blogspot.ca/

«ΔΟΞΑ ΕΝ ΥΨΙΣΤΟΙΣ ΘΕΩ…ΕΝ ΑΝΘΡΩΠΟΙΣ ΕΥΔΟΚΙΑ»

«Χριστός γεννάται, δοξάσατε, Χριστός εξ ουρανών, απαντήσατε. Χριστός επί γης, υψώθητε. Άσατε τω Κυρίω πάσα η γη, και εν ευφροσύνη, ανυμνήσατε λαοί, ότι δεδόξασται».

Τα μεγάλα πράγματα τιμώνται με την σιωπήν. Η πτωχή ανθρωπίνη φύσις ούτε να τα συλλάβη νοερώς ημπορεί, ούτε να τα ανθέξη συναισθηματικώς, διότι και την νόησιν υπερβαίνουν, και ο συναισθηματικός χώρος της καρδίας είναι μικρός. Τα δεχόμεθα μόνον με θάμβος, με έκπληξιν, με θαυμασμόν, με αγάπην. Και μεγάλα πράγματα είναι όσα αναφέρονται εις τον Θεόν και προέρχονται από τον Θεόν. Τα θεία πράγματα έχουν διαστάσεις απείρους, όπως άπειρος είναι και ο δημιουργών αυτά Θεός. Όσον υψηλότερα ευρισκόμεθα, τόσον περισσότερον βλέπομεν και την απειρίαν των θείων πραγμάτων, τόσον περισσότερον και θαμβούμεθα και θαυμάζομεν και αγαπώμεν και μετουσιώνομεν τα βιώματά μας εις ύμνους και δοξολογίας προς τον Θεόν. Ο ύμνος είναι διέξοδος της κεκορεσμένης από αγάπην και θαυμασμόν ψυχής. Δια τούτο, εις την Ορθόδοξον Εκκλησίαν μας, εκφράζομεν τας υψηλοτέρας εμπειρίας μας, δια συμβόλων και θείων ύμνων. Ο λόγος είναι ανίκανος να εκφράση την παφλάζουσαν φλόγα της εν αγίω Πνεύματι καιομένης καρδίας. Διο και αναζητεί εις τας πνευματικάς ωδάς την παρηγορίαν της δρόσου. Διότι αληθώς, η εν Κυρίω ερωτική καύσις της καρδίας, αποτελεί τυραννίδα γλυκυτάτην, αλλά τυραννίδα πάντως.

Ένα από αυτά τα μεγάλα γεγονότα, που εγνώρισεν η ανθρωπίνη ιστορία, είναι η «Κένωσις του Θεού Λόγου», η ενσάρκωσις του Υιού του Θεού, «γενομένου εκ γυναικός…». «Ω βάθος πλούτου και σοφίας και γνώσεως Θεού!». «Μέγα και παράδοξον θαύμα τετέλεσται σήμερον! Παρθένος τίκτει: και μήτρα ου φθείρεται, ο Λόγος σαρκούται και του Πατρός ου κεχώρισται!...». «Εάν επρόκειτο να εφεύρωμεν ημείς την αποκάλυψιν του Θεού, λέγει απολογητής τις, ουδέποτε θα καταντούσαμεν εις την αποκάλυψιν αυτήν, η οποία άρχεται μετά της γεννήσεως ενός παιδιού εις μίαν Φάτνην…». Εντεύθεν αρχίζει το παράδοξον εν τη ανθρωπίνη ιστορία προ του οποίου η σοφία του κόσμου σκανδαλίζεται, ενώ ημείς οι χάριτι πιστεύσαντες, εκχέομεν τας καρδίας μας εις αγγελικάς δοξολογίας. «Δόξα εν υψίστοις Θεώ και επί γης ειρήνη εν ανθρώποις ευδοκία»!Α.α

Πρωτοπρ. Θεόδωρος Ζήσης, Ο θάνατος και τα μετά θάνατον (Βιβλιοπαρουσίαση)


ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2015 --- + ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ Ελέω Θεού Μητροπολίτης της Αγιωτάτης Μητροπόλεως Καλαβρύτων και Αιγιαλείας

ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
 ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 1111
ΕΠΙ ΤΗ ΕΟΡΤΗ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

Προς τον Ιερόν Κλήρον, τους Εντίμους Άρχοντας

και τον Ευσεβή Λαόν της καθ' ημάς Θεοσώστου Επαρχίας


«Δόξα εν υψίστοις Θεώ
και επί γης ειρήνη,
εν ανθρώποις ευδοκία…»

Αγαπητοί μου αδελφοί,
Η 25η του μηνός Δεκεμβρίου είναι αφιερωμένη στην εορτή της γεννήσεως του Χριστού και αποτελεί τη ρίζα του Χριστιανικού εορτολογίου.