"Ορθόδοξος Τύπος" : Μήπως ἔχουν κάμνει τὴν ἕνωσιν μὲ τοὺς παπικοὺς καὶ δὲν τὸ γνωρίζομεν;

 Διαβάσαμε τὸ ἄκρως διαφωτιστικὸ ἄρθρο τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ναυπάκτου κἹεροθέου μὲ τίτλο: «Διάλογος Ὀρθοδόξων καὶ Ρωμαιοκαθολικῶν» καὶ δὲν πιστεύαμε στὰ μάτια μας γιὰ μία πελωρίων διαστάσεων «λεπτομέρεια», τὴν ὁποία μᾶς κρύβανε ἐπιμελῶς οἱ οἰκουμενιστὲς ἐδῶ καὶ σαράντα χρόνια Σεβασμιώτατος παραθέτει ἀπόσπασμα ἀπὸ σύγγραμμα τοῦ καθηγητῆ κΑΠαπαδόπουλου ὁποῖος ἀπέδειξε πώςὅταν ἔγινε  ἄρση τῶν ἀναθεμάτων μεταξὺ Ἀθηναγόρα καὶ Πάπα τὸ 1965, χρησιμοποιήθηκε διαφορετικὴ ὁρολογία στὴν ἑλληνικὴ μετάφραση ἀπὸ ἐκείνη τοῦ πρωτοτύπουποὺ προορίζονταν γιὰ τοὺς παπικούς. «Τὸ κείμενο τῆς ἄρσεως τῶν ἀναθεμάτων ἔχει τὸν ὅρο excommunication  ὁποῖος στὴν ἐπίσημη μετάφραση τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου μεταφράζεται ὡς "ἀναθέματα". Τὸ κείμενοδηλαδήμιλοῦσε γιὰ "ἄρση τῆς ἀκοινωνησίας". Οἱ New York Times μετέδωσαν τὴν ἀπὸ κοινοῦ ἀγγελία τοῦ Βατικανοῦ καὶ τοῦ Φαναρίου τῆς 7ης Δεκεμβρίου 1965 διά τὴν ἄρση τοῦ excommunication (τῆς ἀκοινωνησίας τοῦ Λατινικοῦ κειμένου) εἰς τὴν πρώτη σελίδα, ὡς τὸ τέλος τοῦ σχίσματος τοῦ 1054 καὶ ὡς τὴν ἐπανάληψη τῆς μυστηριακῆς κοινωνίας, ποὺ εἶχε τότε διακοπεῖ. Φαίνεται πλέον σαφῶς ὅτι τὸ Ἑλληνικὸ κείμενο, ποὺ ἀναγγέλλει τὴν "ἄρση τῶν ἀναθεμάτων" ἦτο τεχνηέντως παραπλανητικόν. Φαίνεται ὅτι εἶχε σκοπὸν νὰ ἀμβλύνη ἐνδεχομένας ἀρνητικὰς ἀντιδράσεις τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας"». Μὲ ἄλλα λόγια, ἐνῶ οἱ δύο πλευρὲς συνυπέγραψαν τὴν ἄρση τῆς ἀκοινωνησίας, ἤτοι: ἀποκατέστησαν τὴν μυστηριακὴ ἕνωση καὶ σὲ μᾶς «πλάσαραν» τὴν δῆθεν ἄρση τῶν ἀναθεμάτων!  Ἂν ἔτσι ἔχουν τὰ πράγματα τότε ἔχουν κάνει τὴν ἕνωση μὲ τοὺς παπικοὺς καὶ μᾶς «δουλεύουν ψιλὸ γαζὶ» οἱ «δικοί» μας οἰκουμενιστές!

(σ.σ. τόσα χρόνια το γράφει αυτό ο θεολόγος Αθανάσιος Σακαρέλλος, τώρα το ανακάλυψαν; Νομίζω οι "αντι-οικουμενιστές" είναι υποκριτές.... ).

Εάν δεν μας έκαναν Ουνίτες, τότε τι είναι αυτό που διαβάζω;

O κ. Βίλλεμπραντς εις Κρήτην συμπροσεύχεται.

Την 4ην απογευματινήν της 20ης Μαϊου ο κ. Βίλλεμπρανς αφίχθη εις Κρήτην. Τούτον υπεδέχθη εις τον αερολιμένα αυτοπροσώπως ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης κ. Ευγένιος, ηγούμενοι των Ιερών Μονών κ..ά.  Άμα τη αφίξει της Παπικής αντιπροσωπείας εις Ηράκλειον και ενώ όλοι οι κώδωνες των Εκκλησιών ηχούν χαρμοσύνως, ο καρδινάλιος μετέβη εν πομπή εις τον Μητροπολιτικόν Ναόν του Αγίου Μηνά, όπου τον υπεδέχθη ο Σεβ. Μητροπολίτης Ιεραπύτνης κ. Φιλόθεος, ασπασθείς το Ιερόν Ευαγγέλιον το οποίον έφερεν ο Πρωτοσύγκελος της Αρχιεπισκοπής κ. Κύριλλος. Ακολούθως μετέβη εις το Αρχιεπισκοπικόν Μέγαρον. Την 6ην μ.μ. παρηκολούθησε τον εσπερινόν εις τον Ιερόν Ναόν του Αγίου Τίτου, όπου συμπροσευχήθη. Κατά τον εσπερινόν τον προσεφώνησεν ο εφημέριος του Ναού π. Ηλίας Βολονάκης, ο οποίος και του εδώρησεν εικόνα του Αγίου Τίτου. Ακολούθως ο καρδινάλιος ωμίλησε προς το εκκλησίασμα. Ωμίλησεν επίσης και ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης κ. Ευγένιος. Τέλος ο κ. Βίλλεμπρανς ηυλόγησεν το εκκλησίασμα. Τας επομένας ημέρας ο κ. Βιλλεμπρανς επεσκέφθη τα Χανιά, το Ρέθυμνον, το Αρκάδι κ. ά. μέρη της Κρήτης. Ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης κ. Ευγένιος και η Ιερά Σύνοδος απένειμαν εις τον καρδινάλιον χρυσούν εγκόλπιον (το διάσημον του Ορθοδόξου Ιεράρχου). Κατά την αποχαιρετιστήριον στιγμήν ο Αρχιεπίσκοπος Ευγένιος είπε προς τον καρδινάλιον: «Διαπιστώθη ότι οι Καθολικοί και οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, δεν αισθανόμεθα πλέον ως διηρημένοι, μεμονωμένοι και αγνοούμενοι, αλλά ως αδελφοί».  Και προσέθεσεν: «Είμεθα βαθύτατα ευγνώμονες προς τους σεπτούς Προκαθημένους ημών, τον Πάπαν Παύλον ΣΤ΄  και τον Πατριάρχην Αθηναγόραν τον Α΄, διότι προετοίμασαν δι΄ ιστορικών πράξεων την ατμόσφαιραν αυτήν της εν Χριστώ αδελφότητος». Απαντών ο καρδινάλιος είπεν: Η Εκκλησία της Κρήτης, μας διδάσκει την μεγάλην εμπειρίαν της εν Χριστώ αδελφότητος. Ο κλήρος και ο λαός της, πρωτοπόρος εις τους αγώνας δια την ελευτερίαν, δίδει το παράδειγμα της εν Χριστώ ελευθερίας, ως την εδίδαξεν ο Απόστολος Παύλος και ο συνεργάτης του Τίτος». Εκ Κρήτης ο κ. Βίλλεμπρανς επέστρεψε το εσπέρας της 22ης Μαϊου, την πρωϊαν δε της επομένης ανεχώρησεν δια το Βατικανόν.

Από τον "Ορθόδοξο Τύπο"

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ 2000


O Συναξαριστής της ημέρας.

Τρίτη, 18 Νοεμβρίου 2014


Πλάτωνος, Ρωμανού, Αναστασίου νεομαρτύρων Παραμυθίας.

Ὁ Ἅγιος Πλάτωνας καταγόταν ἀπὸ τὴν Ἄγκυρα τῆς Γαλατίας τῆς Μ. Ἀσίας, καὶ ἦταν ἀδελφὸς τοῦ μάρτυρα Ἀντιόχου.
Σὲ νεαρὴ ἡλικία τὸν συνέλαβαν οἱ εἰδωλολάτρες, διότι διακήρυττε τὴν πίστη του στὸν Ἰησοῦ Χριστὸ καὶ τὸν ὁδήγησαν μπροστὰ στὸν ἡγεμόνα Ἀγριππίνο. Ὁ Ἀγριππίνος βλέποντας τὴν ὡραιότητα τοῦ νέου καὶ γνωρίζοντας ὅτι κατεῖχε περιουσία, προσπάθησε νὰ τὸν ἑλκύσει μὲ κολακεῖες. Ὅμως ὁ Ἅγιος Πλάτων ἀρνήθηκε καὶ συνέχισε νὰ διακηρύττει τὴν πίστη του στὸν ἕναν καὶ μοναδικὸ Θεό. Ἀφοῦ ὁ ἡγεμόνας εἶδε ὅτι δὲν κατάφερε νὰ τὸν ἀλλαξοπιστήσει δελεάζοντάς τον, τὸν ἀπείλησε μὲ μαρτύρια.
Παρ’ ὅλα ταῦτα ὁ Ἅγιος Πλάτων παρέμεινε σταθερὸς στὴν πίστη του. Ἔτσι ὁ Ἀγριππίνας διέταξε νὰ τὸν μαστιγώσουν ἀνελέητα καὶ ὕστερα νὰ τὸν βασανίσουν μὲ πυρωμένες ράβδους. Ὁ Ἅγιος διατήρησε ὅλη του τὴν πίστη καὶ δὲν ἔπαψε νὰ ὁμολογεῖ τὸν Ἰησοῦ Χριστό, γι’ αὐτὸ διατάχθηκε ὁ ἀποκεφαλισμός του.
Ἔτσι λοιπὸν ὁ Ἅγιος μεγαλομάρτυρας Πλάτωνας παρέδωσε τὸ πνεῦμα του στὸν Κύριο καὶ τιμήθηκε μὲ τὸ ἀμάραντο στέφανο τοῦ μαρτυρίου.

Simonopetra Monastery Monks - Polyeleos, Psalm 135


ΕΟΡΤΟΔΡΟΜΙΟΝ

Ωδή  δ΄.  Ο  Ειρμός.

Την ανεξιχνίαστον θείαν βουλήν της εκ της Παρθένου σαρκώσεως σου του υψίστου ο Προφήτης Αββακούμ κατανοών εκραύγαζε· δόξα τη δυνάμει σου, Κύριε.

Ερμηνεία.


Η Τετάρτη Ωδή είναι ποίημα του Προφήτου Αββακούμ· δια τούτο και ο Ιερός Μελωδός από αυτήν την ιδίαν ερανίσθη τον παρόντα της τετάρτης Ειρμόν. Όθεν επειδή ο Αββακούμ λέγει «Κύριε εισακήκοα την ακοήν σου και εφοβήθην· Κύριε κατενόησα τα έργα σου και εξέστην» (Αβ. γ: 1-2)· αποτείνει τον λόγον ο Μελωδός προς τον Δεσπότην Χριστόν και λέγει· ο Προφήτης Αββακούμ, Κύριε, κατανοών την θείαν και ανεξιχνίαστον βουλήν του ανάρχου Πατρός σου, ην εβουλεύθη προ των αιώνων δια την εκ της Παρθένου σάρκωσιν σου του Υιού αυτού, όστις είσαι ύψιστος και ανώτατος πάντων καθό Θεός, εφώναξε προς εσέ: «Δόξα τη δυνάμει σου Κύριε». Με την λέξιν δε «Ακοήν» εννοεί ο Προφήτης το Μυστήριον της του Κυρίου ενανθρωπήσεως, με το «Έργα σου» δεν εννοεί τα θαύματα του σαρκωθέντος Υιού του Θεού. ο λόγος δε ούτος είναι χαρακτηριστικός της τετάρτης Ωδής, και ερανίσθη ίσως από τον λόγον εκείνον όπου λέγει εν τη αυτή Ωδή ο Αββακούμ, «Κύριος ο Θεός μου δύναμίς μου». Περί ταύτης της βουλής του Πατρός γράφει και ο Ησαϊας, αρχαίαν αυτήν και αληθινήν ονομάζων, και τα εξ αυτής αποτελεσθέντα έργα της ενσάρκου Οικονομίας του Θεού Λόγου καλεί θαυμαστά πράγματα· όθεν και υπό του θαυμασμού κινούμενος, ετράπη εις δοξολογίαν Θεού του ταύτην βουλευσαμένου την βουλήν δια την των ανθρώπων ανάπλασιν και σωτηρίαν, και εύχεται να γένη μίαν ώραν πρότερον, ούτω λέγων: «Κύριε ο Θεός μου, δοξάσω σε, υμνήσω το όνομά σου, ότι εποίησας θαυμαστά πράγματα, βουλήν αρχαίαν αληθινήν· γένοιτο»! (Ησ. κε: 1). Διατί δε είπε την βουλήν ταύτην ανεξιχνίαστον; Διότι αυτή όχι μόνον ήτον ανεπινόητος από κάθε νουν και αυτών των πρωτίστων Αγγέλων των περί Θεόν αμέσως ιδρυμένων, αλλ΄ ότι ήτον και τόσον απόκρυφος και βαθυτάτη, ώστε ουδέ ίχνος παραμικρόν καταλήψεως αυτής αφήκεν εις όλους τους νόας των Αγγέλων και των ανθρώπων. Και αν όλαι αι άλλαι βουλαί και κρίσεις και οικονομίαι του Θεού είναι ανεξερεύνητοι και ανεξιχνίαστοι, καθώς φωνάζει ο μακάριος Παύλος: «Ως ανεξερεύνητα τα κρίματα αυτού (του Θεού), και ανεξιχνίαστοι αι οδοί αυτού» (Ρωμ. ια: 33)· πόσω μάλλον ήτον ανεξιχνίαστος και προαιώνιος και κρυφιωτάτη η βουλή του Θεού η περί της ενσάρκου του Θεού Λόγου Οικονομίας; Όθεν εδώ πρέπει να ειπούμεν προς τον Θεόν εκείνο το ψαλμικόν «Τα ίχνη σου ου γνωσθήσονται» (Ψαλμ. οστ: 20). Και καλώς λοιπόν επαρωμοίωσεν ο Θεοφόρος Μάξιμος τον Θεόν με τον λέοντα· διότι καθώς ο λέων περιπατών, σκεπάζει με την ουράν τα ιχνάριά του δια να μη τον ευρίσκουν οι κυνηγοί· ούτω και ο Θεός σκεπάζει τα ίχνη των αποκρύφων βουλών του δια να μη δύναται τινάς να τα εύρη και να τα καταλάβη.

Ο Ανώνυμος άφησε ένα νέο σχόλιο για την ανάρτησή σας "Η εξαπάτηση των πιστών":

Την πραγματικότητα της άρσεως της Ακοινωνησίας και όχι απλώς των Αναθεμάτων επιβεβαιώνουν όλες οι μεταγενέστερες Εκκλησιαστικές πράξεις ( Συλλείτουργα, Συμπροσευχές, κοινές διακηρύξεις, αναγνώριση αμοιβαία DE FACTO της Εκκλησιαστικότητος , Θεολογία των δύο πνευμόνων και των αδελφών Εκκλησιών, μετάδοσις της Θείας Κοινωνίας όχι μόνο σε χώρες με μικρότερη αντίδραση όπως Αμερική και Δυτική Ευρώπη, αλλά και στην ίδια την Ελλάδα αρκετές φορές σε μη Ορθοδόξους, ιδιαίτερα στους Παπικούς. Μη περιμένετε επισήμως να παραδεχθούν το γεγονός της άρσεως της Ακοινωνησίας μέχρι την ημέρα που θα διακηρύξουν επίσημα την Ψευδοένωση. Τότε και μόνο τότε θα γράψουν με χρυσά γράμματα στην ιστορία τους το έτος 1965 ως έτος αποκαταστάσεως της ενότητος της Εκκλησίας τους.

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΙΣΛΑΜΙΚΟΥ ΤΕΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟΝ ΒΟΤΑΝΙΚΟ ΣΤΙΣ 25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΟ Σ.Τ.Ε ( ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ )

http://agiooros.org/viewtopic.php?f=16&t=10208

ΕΛΛΗΝΕΣ YOUTUBERS - ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΙΣΛΑΜΙΚΟΥ ΤΕΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟΝ ΒΟΤΑΝΙΚΟ ΣΤΙΣ 25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΟ Σ.Τ.Ε ( ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ) .......Η ΓΗ ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΗ ΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥ ΑΝΗΚΕΙ! ΜΗΝ ΕΠΙΤΡΕΨΕΙΣ ΣΕ ΚΑΝΕΝΑΝ, ΝΑ ΣΟΥ ΤΗΝ ΑΡΠΑΞΕΙ ΥΠΟΥΛΑ…

Εικόνα

Ελληνίδα και Έλληνα,


- Γνωρίζεις ότι η Βουλή έχει θεσπίσει Νόμο να γίνει ΤΕΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΙΣΛΑΜ με δικά σου χρήματα στον Βοτανικό, πάνω στην Ιερά Οδό, δίπλα στην Ιερή Ελιά του Πλάτωνος, έναντι της Ακροπόλεως, παράπλευρα στον Ιερό Κεραμεικό, πάνω στην ανεξερεύνητη ακόμη, αρχαιολογική γη μας;;


- Γνωρίζεις ότι το ΤΕΜΕΝΟΣ, δεν είναι απλά μόνον ένα τζαμί, είναι κάτι πάνω και πέραν από αυτό, είναι ένα κανονικό Κράτος του Ισλάμ που έχει δικαιώματα και στον πέριξ χώρο και που σ’ αυτόν ισχύει ο Νόμος της Σαρίας (και της μπούργκας) και δεν ισχύει ο Νόμος του Κράτους μας;;

Εικόνα
- Γνωρίζεις ότι γύρω από το ΙΣΛΑΜΙΚΟ ΤΕΜΕΝΟΣ θα μαζευτούν οι απανταχού λαθρομετανάστες Πακιστανοί, Αφγανοί, Τούρκοι κ.λπ. και θα δημιουργήσουν μιαν άλλη διαφορετική κοινωνία από τη δική σου;;


Και μοιραία θα χάσεις την δική σου ταυτότητα, θα αλλάξει σιγά – σιγά ο τόπος σου, θα εκτοπισθείς και θα γίνει ισλαμικός χώρος, αν μάλιστα λάβεις υπ’ όψιν σου την δική σου υπογεννητικότητα και την υπεργεννητικότητα των ισλαμιστών;;

Εικόνα
- Γνωρίζεις ότι ακριβώς γι’ αυτό

τους έφεραν στον τόπο σου, για να τον ΕΠΟΙΚΙΣΟΥΝ;;

- Γνωρίζεις ότι ακριβώς το ίδιο συνέβη στην Νορβηγία αλλά και σε άλλες ευρωπαικές χώρες, όπου οι ισλαμιστές σήμερα διεκδικούν ολόκληρες πόλεις δικές τους, μέσα στην Ευρώπη, γιατί δεν μπορούν να συνυπάρξουν με τους Ευρωπαίους;

Εικόνα
- Γνωρίζεις ότι με την κατασκευή του ΙΣΛΑΜΙΚΟΥ ΤΕΜΕΝΟΥΣ εκτός από την συσσώρευση των απανταχού της Αττικής, λαθρομεταναστών, θα δημιουργούνται και συμπλοκές λόγω των μεταξύ τους θρησκευτικών διαφορών;;

- Γνωρίζεις πως αντιδρούν, όταν έχουν κηρύξει ΤΖΙΧΑΝΤ, τον ιερό τους ΠΟΛΕΜΟ;;

Εικόνα
Δες τι γίνεται στην Συρία, Λίβανο, Αίγυπτο, αλλά και τι έγινε στις ΗΠΑ και στην ΡΩΣΣΙΑ μέσα σ’ αθώους και ανυποψίαστους πολίτες που τους ανατινάζουν με πυρομαχικά λόγω της αντιθέτου θρησκευτικής τους πίστεως.

Εικόνα
-Γνωρίζεις πως αν γίνει το ΤΕΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΙΣΛΑΜ μονιμοποιείς άθελά σου τους λαθρομετανάστες;; ΣΤΟ ΤΕΜΕΝΟΣ ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΤΟ ΑΣΥΛΟ ΤΟΥΣ.

- Γνωρίζεις ότι έτσι θα δημιουργήσεις μέσα στην πατρίδα σου, μέσα στην καρδιά της Αθήνας ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑ ΑΛΛΟΕΘΝΩΝ ΙΣΛΑΜΙΣΤΩΝ;


Εικόνα

-Γνωρίζεις ότι όποιο μεροκάματο σου απέμεινε, θα στο πάρει ο λαθρομετανάστης που θα μονιμοποιηθεί στην χώρα σου;


Αν δεν το γνωρίζεις ξύπνησε και έλεγξε ότι διαβάζεις.

Αν όμως γνωρίζεις, ΑΝΤΕΔΡΑΣΕ – ΑΝΤΙΣΤΑΣΟΥ, έχουμε ακόμη καιρό.

ΑΥΡΙΟ ΘΑ ΕΙΣΑΙ ΕΣΥ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΣΟΥ, ΞΕΝΟΣ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΣΟΥ. Η ΓΗ ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΗ ΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥ ΑΝΗΚΕΙ! ΜΗΝ ΕΠΙΤΡΕΨΕΙΣ ΝΑ ΣΟΥ ΤΗΝ ΑΡΠΑΞΟΥΝ ΥΠΟΥΛΑ , ΟΠΩΣ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΝ, ΛΕΓΟΝΤΑΣ ΔΗΘΕΝ ΟΤΙ, «ΘΕΛΟΥΝ ΕΝΑ ΤΟΠΟ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ».

Καλούμαστε όλοι, να συγκεντρωθούμε έξω από το Συμβούλιο της Επικρατείας (Πανεπιστημίου 47-49), την Τρίτη 25 Νοεμβρίου και ώρα 09:00 για να βροντοφωνάξουμε:

ΑΥΤΟ ΤΟ ΧΩΜΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΟ ΜΑΣ!!! ΟΧΙ ΤΖΑΜΙ ΣΤΟ ΒΟΤΑΝΙΚΟ!!! 

Όσον αφορά στους είρωνες των θαυμάτων της Παλαιάς Διαθήκης

http://kyprianoscy.blogspot.ca/


Στην Π. Διαθήκη τα θαύματα που αναφέρονται, και ειρωνεύονται όσοι διαβάζουν το βιβλίο αυτό όπως το "Ρομάντσο" ή άλλα βελτιωμένου τύπου εικονογραφημένα περιοδικά επιστημονικής φαντασίας, γίνονταν εκ θεού διά των ανθρώπων στη φύση, Οι φυσικοί νόμοι ανατρέπονταν - βλέπε γραφόμενα της φωτογραφίας -, όπως, παράδειγμα, η διάνοιξη της Ερυθράς Θάλασσας, η πτώση των τειχών της Ιεριχούς και πολλά άλλα. Στην Καινή Διαθήκη αυτά εμφανίζονται σε μικρότερο βαθμό - είναι η βάδιση επί των υδάτων και άλλα - διότι εκεί προέχει το θαύμα του θεού στον άνθρωπο για τον άνθρωπο. Παράδειγμα, η θεία ενανθρώπηση. Στην Π. Διαθήκη συνέβησαν όπως και όταν έπρεπε, προκειμένου να κρατηθεί αυτό το οποίο γελοιοποιούν, ειρωνεύονται και υβρίζουν, οι σημερινοί αναγνώστες των εικονογραφημένων περιοδικών επιστημονικής φαντασίας. Εννοώ ότι συνέβησαν, εν πρώτοις, για την πίστη στο θεό, εκ δευτέρου δε, για την πίστη στην θεανθρώπινη υπόσταση και παρουσία του. Ακριβώς, όπως κατά τη θεία ενσάρκωση.

Με απλά λόγια, τα θαύματα της ανατροπής των νόμων της φύσεως στην Παλαιά Διαθήκη γίνονται εκ θεού επί της φύσεως. Στην Καινή Διαθήκη επαναλαμβάνονται, αλλά συμβαίνουν κυρίως στους ανθρώπους. 
Δικαίωμά, λοιπόν, των μεν να περιγελούν και δικαίωμα των δε, να τους θέτουν το ερώτημα, συνάμα και απορία : Δηλαδή, αν δεχθούμε ότι κάποια ούφο τα έκαναν αυτά και ότι θα τα επαναλάβουν σήμερα είναι καλύτερα ; Επειδή τα ούφο είναι αποδείξιμα, ενώ ο θεός δεν είναι ; Προτιμούν ανθρώπους ή ούφο ;Τι απαντούν ;
Να σημειώσω ότι και οι Σαδδουκαίοι είχαν τα ίδια με τα δικά τους πονηρά ερωτήματα, εκείνοι όμως τα έθεταν με πιο κομψό τρόπο. Απορούσαν και έλεγαν, μια γυναίκα πήρε εφτά άνδρες, που ήταν αδέλφια, για να κάνει παιδί, τίνος θα είναι η γυναίκα όταν γίνει η Ανάσταση των νεκρών και τα λοιπά. Γνωρίζουν ασφαλώς οι σημερινοί είρωνες την απάντηση, όπως, υποθέτω, γνωρίζουν και τις μηδενιστικές προεκτάσεις του ερωτήματος των Σαδδουκαίων, τους οποίους επαναφέρουν με τη βοήθεια των επιστημονικών παραλογισμών. Η ημιμάθεια όμως που έχουν, δεν τους επιτρέπει να καταλάβουν ότι γίνονται καταγέλαστοι και το χειρότερο, μικρονοϊκοί.

Η εξαπάτηση των πιστών

Toυ αδελφού μας Αθανασίου Σακαρέλλου

Παραθέτουμε στη συνέχεια το πρωτότυπο γαλλικό κείμενο της συμφωνίας
DECLARATION COMMUNE DE Lʼ EGLISE CATHOLIQUE
ROMAINE ET DE Lʼ EGLISE ORTHODOXE DE CONSTANTINOPLE

1. Pénétrés de reconnaissance envers Dieu pour la faveur que, dans sa miséricorde, il leur a faite de se rencontrer fraternellement aux lieux sacrés où, par la mort et la résurrection du Seigneur Jésus, a été consommé le mystère de notre salut et, par lʼeffusion du Saint-Esprit, a été donné naissance à lʼ Eglise, le pape Paul VI et le patriarche Athénagoras Ier nʼont pas perdu de vue le dessein quʼils ont conçu dès lors, chacun pour sa part, de ne rien omettre désormais des gestes quʼinspire la charité et qui puissent faciliter le développement des rapports fraternels ainsi amorcés entre lʼ Eglise Catholique Romaine et lʼ Eglise Orthodoxe de Constantinople. Ils sont persuadés de répondre ainsi à lʼappel de la grâce divine qui porte aujourdʼhui lʼ Eglise Catholique Romaine et lʼ Eglise Orthodoxe ainsi que tous les chrétiens à surmonter leurs différends afin dʼêtre à nouveau « un » comme le Seigneur Jésus lʼa demandé pour eux à son Père.

Τι λόγο θα δώσουμε στον Θεό, αν αφήσουμε ανενόχλητους τους διαφθορείς της Δογματικής διδασκαλίας της Εκκλησίας οικουμενιστάς, να ουνιτίζουν τα τέκνα της Ορθοδoξίας, «δι’ α Χριστός απέθανε»;

Η μεγάλη δυστυχία της εποχής μας δεν είναι ότι υπάρχουν οι τερμίτες οικουμενιστές, που καταστρέφουν την Εκκλησία, αλλά οι  «καλοί» χριστιανοί , που σιωπούν για το κακό που γίνεται στην Εκκλησία του Χριστού μας!

Μέγα πρόβλημα είναι η εξάπλωση της παναιρέσεως του Οικουμενισμού, της οποίας θιασώτες είναι πολλοί επίσκοποι, όπως π.χ. ο Κων/πόλεως κ. Βαρθολομαίος, ο Αυστραλίας κ. Στυλιανός, ο Γερμανίας κ. Αυγουστίνος, ο Γαλλίας κ. Εμμανουήλ, ο Καναδά κ. Σωτήριος κ.α. Όταν και οι πέτρες φωνάζουν εναντίον της μεγάλης αυτής προδοσίας της Ορθοδοξίας, η σιωπή μας είναι απαράδεκτος!!!

Ολα τα άλλα είναι προφάσεις εν αμαρτίαις.

Όποιον μνημονεύουμε με εκείνον κοινωνούμε και με όποιον κοινωνούμε τον μνημονεύουμε. Ολα τα άλλα είναι προφάσεις εν αμαρτίαις.
Έλεγε ο άγιος Αθανάσιος «Εάν ο επίσκοπος ή ο πρεσβύτερος, οι όντες οφθαλμοί της Εκκλησίας, κακώς αναστρέφωνται καί σκανδαλίζωσι τόν λαόν, χρή (=πρέπει) αυτούς εκβάλλεσθαι. Συμφέρον γάρ άνευ αυτών συναθροίζεσθαι εις ευκτήριον οίκον, ή μετ' αυτών εμβληθήναι, ως μετά Άννα και Καϊάφα, εις τήν γέενναν του πυρός»
 (Μ. Αθανασίου, ΒΕΠΕΣ, 33, 199) 
και
 "ων το φρόνημα αποστρεφόμεθα, τούτους από της κοινωνίας προσήκει(=αρμόζει) φεύγειν" 
(PG 26, 1188 Β).

Τέρμα τα λόγια, έργα!

«Οὐκ ἔστι γάρ ἐν λόγοις ὁ ἀγών, ἀλλ’ ἐν πράγμασιν, οὐδέ ρητῶν καί ἀποδείξεων ὁ καιρός· πῶς γάρ ἐν οὕτω διεφθαρμένοις κριταῖς; ἀλλά δεῖ τούς ἀγαπῶντας τόν Θεόν ἔργοις αὐτοῖς γενναίως παρατετάχθαι καί πάντα κίνδυνον ἑτοίμους εἶναι παθεῖν ὑπέρ τῆς εὐσεβείας καί τοῦ μή τῆ κοινωνία χρανθῆναι τῶν ἀσεβῶν» 


(Ἅγιος Μάρκος ὁ Εὐγενικός, Σπ. Λάμπρου, Παλαιολόγεια καί Πελλοπονησιασκά, τόμος Α, σελ. 20).

Κέντρον και τέλος και σκοπός όλου του Νόμου και όλων των ρήσεων και αινιγμάτων των Προφητών Συ υπάρχεις, Θεοτόκε, και προ Σου ο εκ Σου σαρκωθείς Θεός Λόγος.

Εσέ προεικόνισαν αι ρήσεις των Προφητών και τα αινίγματα, και του παλαιού Νόμου τα σύμβολα, δηλαδή τα εν τη Σκηνή ευρισκόμενα Άγια, τουτέστιν η Κιβωτός της Διαθήκης η κεκαλυμμένη πάντοθεν με χρυσίον: ήτοι με την αστράπτουσαν αίγλην της παρθενίας· καθώς γαρ το χρυσίον τιμιώτερόν εστι πάντων των άλλων μετάλλων· ούτω και η παρθενία είναι τιμιωτέρα κοντά εις Εσέ πάντων των άλλων χαρισμάτων· Εσέ προετύπωνεν η Στάμνος του Μάννα, η Ράβδος του Ααρών, αι Πλάκες της Διαθήκης, το Ιλαστήριον, το χρυσούν Θυμιατήριον, και τα λοιπά. Εσέ προετύπωναν των Προφητών αι ρήσεις και τα αινίγματα: ήτοι ο Τόμος ο καινός του Ησαϊου, εν ω εγράφη ο Λόγος του Θεού με το δάκτυλον του Θεού: ήτοι με το Πνεύμα το Άγιον· η Πύλη του Ιεζεκιήλ, ήτις και εν τη εισόδω και εν τη εξόδω του Κυρίου κεκλεισμένη διέμεινε· το αλατόμητον Όρος του Δανιήλ, από το οποίον εκόπη λίθος άνευ χειρός: ήτοι εγεννήθη ο ακρογωνιαίος λίθος Χριστός άνευ συνουσίας ανδρός· η Άμπελος η ευκληματούσα του Ωσηέ, και ο καρπός αυτής ευθηνών· το Τείχος το αδαμάντινον του Αμώς, εν ω ίστατο ως ανήρ ο του Θεού Υιός· το επ΄ εσχάτων εμφανέν Όρος του Κυρίου, και μετεωρισθέν υπεράνω των βουνών του Μιχαίου· το κατάσκιον Όρος του Αββακούμ· η όλη χρυσή Λυχνία του Ζαχαρίου, επάνω εις την οποίαν ήτον το λαμπάδιον και οι επτά λύχνοι, και αι επτά επαρυστρίδες τοις λύχνοις, και δια να ειπώ καθολικώς, κέντρον και τέλος και σκοπός όλου του Νόμου και όλων των ρήσεων και αινιγμάτων των Προφητών Συ υπάρχεις, Θεοτόκε, και προ Σου ο εκ Σου σαρκωθείς Θεός Λόγος.