«Ἐγκύκλιος τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος περί τοῦ Γάμου»

Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

Ὅπως ἔχετε ἐνημερωθῆ, μόλις πρίν ἀπό λίγες ἡμέρες, δηλαδή τήν 23η Ἰανουαρίου 2024, συνῆλθε ἡ Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, πού εἶναι ἡ Ἀνωτάτη Ἀρχή τῆς Ἐκκλησίας μας, γιά νά μελετήση τό θέμα πού ἀνέκυψε στίς ἡμέρες μας, δηλαδή τήν θέσπιση τοῦ «πολιτικοῦ γάμου» τῶν ὁμοφυλοφίλων, μέ ὅλες τίς συνέπειες πού ἐπιφέρει αὐτό στό οἰκογενειακό δίκαιο.

ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΕ’ ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΗΝΑ

Γνώτωσαν ἔθνη, ὁ Θεός ἐν ἀνθρώποις· ὁ Θεός εἶναι μαζί μας· ἔλαβε δούλου μορφήν, ὥστε δύνανται οἱ ἄνθρωποι ἄφοβα, προσερχόμενοι στόν θρόνο τῆς Χάριτος νά ρωτοῦν ποῖα εἶναι ἡ μεγαλύτερη ἐντολή πού ὁδηγεῖ τούς δούλους τῆς ἁμαρτίας, εἰς τήν ἐλευθερία τῶν τέκνων τοῦ Θεοῦ.

Του Ασλανίδη Σταύρου. Λόγος στην Εν Αγίο Πνεύμα βάπτιση και Ζωή του πιστού.

(Από συνέχεια).

Ο Διττός Θεός.

 

Υπάρχει χάσμα ανάμεσα στην Αΐδια “Διάσταση” του Θεού και στον κόσμο. Ο Αΐδιος Θεός, εντός Του και ενδοτριαδικά, έχει Τρία χωριστά Αΐδια Πρόσωπα. Το καθένα έχει όνομα και διακρίνεται η κάθε Υπόσταση κατά τα Αΐδια Υποστατικά Ιδιώματα τους. Ωστόσο όλα αυτά δεν ήρθαν από τον Αΐδιο “κόσμο” και δεν πήραν νέα θέση στον υλικό κόσμο, στον χρόνο, με σχήμα, σε ύλη, δεν αλλάζουν κατά τρόπο. Ο Θεός δεν μετακινείται από τον “κ’οσμο” Του στον δικό μας, δεν χωράει πουθενά, δεν κοινωνεί με κάτι, δεν έρχεται σε επαφή με οτιδήποτε. Ο Θεός είναι και παραμένει Απρόσιτος. Χάσμα υπάρχει μεταξύ του υλικού και του Άκτιστου κόσμου.