O Συναξαριστής της ημέρας.

Σάββατο, 19 Απριλίου 2014


ΜΕΓΑ ΣΑΒΒΑΤΟ, Η εις Άδου κάθοδος του Κυρίου. Παφνουτίου ιερομάρτυρος, Γεωργίου επισκόπου Πισιδίας του ομολογητού, Τρύφωνος αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως, Θεοδώρου του εν Πέργη, Σωκράτους και Διονυσίου των μαρτύρων, οσίου Συμεών του μονοχίτωνος και ανυόδητου, κτίτορος Ι. Μ. Φλαμουρίου Πηλίου (1594), Αγαθαγγέλου οσιομάρτυρος του νέου (1818).

Το Σάββατο, αφού συγκεντρώθηκαν οι αρχιερείς και οι φαρισαίοι στον Πιλάτο, τον παρακάλεσαν να ασφαλίσει τον τάφο του Ιησού για τρεις ημέρες διότι, καθώς έλεγαν οι θεομάχοι, «έχουμε υποψία μήπως οι μαθητές Του, αφού κλέψουν την νύχτα το ενταφιασμένο Του σώμα, κηρύξουν έπειτα στο λαό ως αληθινή την ανάσταση την οποία προείπε ο πλάνος εκείνος, όταν ακόμα ζούσε, και τότε θα είναι η τελευταία αυτή πλάνη, χειρότερη της πρώτης».
Αυτά είπαν στο Πιλάτο και αφού πήραν την άδεια του, έφυγαν και σφράγισαν τον τάφο τοποθετώντας εκεί για την ασφάλειά του κουστωδία, δηλαδή στρατιωτική φρουρά.

Mητρ. Γόρτυνος κ. Ιερεμίας : Τό εἴπαμε πολλές φορές καί τό ξαναλέμε, για νά ἐμπεδωθεῖ μέσα μας:

Σήμερα οἱ μεγαλύτερες καί χειρότερες αἱρέσεις εἶναι ὁ Παπισμός καί ὁ Οἰκουμενισμός. Εἶναι φρικτές οἱ αἱρέσεις αὐτές.Τό δέ ἀκόμη χειρότερο εἶναι ὅτι δέν ἀκούονται «τουφεκιές» πολλῶν ἀγωνιστῶν κατά τῶν αἱρέσεων αὐτῶν, καί τό ἀκόμη χειρότερο εἶναι τό νά βλέπουμε καί νά ἀκοῦμε γιά ἱερεῖς καί ἀρχιερεῖς, πού ὑποχρεοῦνται νά εἶναι φύλακες τῶν ὀρθοδόξων παραδόσεων, ὅτι ἔχουν φιλοπαπικό οἰκουμενιστικό φρόνημα καί ὅτι ἐκφράζονται μέ ἐναγκαλισμούς πρός τόν Πάπα, προσφωνώντας τον μάλιστα καί «ἁγιώτατον».

***
Το κατωτέρω είναι της "ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΦΩΝΗΣ"

«Έτι δεόμεθα υπέρ του Αγιωτάτου και Επισκόπου Πάπα Ρώμης Bενεδίκτου, Φραγκίσκου, κ.λ.π...…  »  

Οι "αντιοικουμενιστές" Αρχιερείς, Γεροντάδες και θεολόγοι, μας οδηγούν στον ουνιτισμό μας!!! ---Διαβάστε και κλάψτε : Catholic, Greek Orthodox bishops to celebrate Easter service together

WORCESTER — History will be made Sunday when Worcester's Roman Catholic Bishop Robert J. McManus joins Metropolitan Methodios of Boston and clergy of the city's Greek Orthodox Church in celebrating the Easter Agape Service at St. Spyridon Greek Orthodox Cathedral on Russell Street.

(ελεύθερη μετάφραση: Ιστορικό γεγονός θα γίνει την Κυριακή του Πάσχα--μεθαύριο-- όταν ο Επίσκοπος της Παπικής παρασυναγωγής Robert J. McManus μαζί με τον "Ορθόδοξο" Μητρ. Μεθόδιο της Βοστώνης τον "κλήρο" και τους "ευλαβείς-βλαμμένους" λαϊκούς θα Συλλειτουργήσουν στον Πασχαλινή Λειτουργία της Αγάπης στον Άγιο Σπυρίδωνα της Ελληνικής "Ορθοδόξου" Μητρόπολης της Βοστώνης.)

Picture

ΥΜΝΟΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ--- ΘΡ. ΣΤΑΝΙΤΣΑΣ


Ο ΑΓΙΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ : Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ Ο ΣΤΡΑΤΗΛΑΤΗΣΣτίς 18 Ἀπριλίου ἡ Ἐκκλησία μας τιμᾶ τήν μνήμη τοῦ ἁγίου μάρτυρος Σάββα τοῦ Στρατηλάτου. Ὁ ἅγιος Σάββας ἔζησε στήν Γοτθία, στήν βόρεια Εὐρώπη κατά τούς χρόνους τῶν αὐτοκρατόρων Οὐαλεντινιανοῦ καί Οὐάλεντος στά μέσα τοῦ 4ου αἰῶνος. Ἀπό μικρό παιδί ὁ Ἅγιος Σάββας εἶχε μεγάλη πίστη στόν Κύριό μας καί ἐνέπαιζε τούς εἰδωλολάτρες, ἀρνιόταν νά φάη τά εἰδωλόθυτα, ἀλλά καί πολλούς ἀνθρώπους ἐμπόδιζε νά θυσιάζουν στά εἴδωλα κηρύττοντάς τους τήν πίστη στόν Χριστό. Γιά τόν λόγο αὐτό οἱ εἰδωλολάτρες τόν ἔδιωξαν ἀπό τήν πόλη πού κατοικοῦσαν. Ὅταν ἦλθε στόν τόπο τους ὁ ἀρχηγός τῶν Γότθων Ἀθανάριχος συνέλαβαν τὸν Ἅγιο Σάββα καί ἀφοῦ τόν μαστίγωσαν μέ φραγγέλιο καί τόν βασάνισαν ἀπάνθρωπα τόν ἐκρέμασαν στήν δοκό τοῦ σπιτιοῦ του καί τόν ἐξανάγκασαν νά γευθῆ τά εἰδωλόθυτα. Ἐπειδή ὁ ἅγιος Σάββας ἀρνήθηκε τόν ὁδήγησαν σέ ἕνα ποταμό καί ἀφοῦ τοῦ ἔδεσαν ἕνα βαρύ ξύλο στόν λαιμό, τόν ἔπνιξαν. Ὁ ἅγιος Σάββας ἦταν τριάντα ὀκτώ χρονῶν, ὅταν ἔλαβε τόν στέφανο τοῦ μαρτυρίου.

Τὰ Ἅγια καὶ Σωτήρια Πάθη τοῦ Κυρίου μαςΤα Άγια καὶ φρικτὰ Πάθη τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, «ἅ δι᾽ ἡμᾶς καταδέξατο», γιὰ  νὰ μᾶς ἀπολυτρώσει ἀπὸ τὴ δουλεία τῆς ἁμαρτίας, τὴ φθορὰ καὶ τὸ θάνατο. Ἔπαθε ὁ ἀθῶος στὴ θέση ἡμῶν τῶν ἐνόχων. Καταδικάστηκε ὁ ἀναμάρτητος, γιὰ νὰ ἀθωώσει ἐμᾶς τοὺς ἁμαρτωλούς. Θυσίασε τὸν ἑαυτό Του ὁ «Ἀμνὸς τοῦ Θεοῦ, ὁ αἴρων τὴν ἁμαρτίαν τοῦ κόσμου» (Ἰωάν.1,29), γιὰ νὰ μὴ θυσιαστοῦμε ἐμεῖς. Ἀνέβηκε Ἐκεῖνος στὸ σταυρό, γιὰ νὰ ἑλκύσει καὶ νὰ ἀνεβάσει ἐμᾶς ἀπὸ τὸ βόρβορο τῆς ἁμαρτίας στὸν οὐρανό. Ἔγινε Ἐκεῖνος «λύτρον ἀντὶ πολλῶν» (Μάτθ.20,28), γιὰ νὰ ξεχρεωθοῦμε ἐμεῖς οἱ ὀφειλέτες. Πέθανε Ἐκεῖνος, γιὰ νὰ θανατώσει τὸ θάνατό μας μὲ τὸ δικό του θάνατο. Κατέβηκε στὸν παμφάγο Ἅδη, γιὰ νὰ ἀδειάσει τὰ «ταμεῖα» τοῦ σκοτεινοῦ δεσμωτηρίου ἀπὸ τὶς ἐκεῖ δέσμιες ψυχὲς καὶ νὰ τὸν καταργήσει γιὰ ὅσους πιστεύουν σ’ Αὐτόν. Ἀναστήθηκε ἀπὸ  τοὺς νεκρούς, γιὰ νὰ γίνει «ἀπαρχὴ τῶν κεκοιμημένων» (Α΄ Κορ.15, 20). Νὰ μεταποιήσει τοὺς νεκροὺς σὲ κεκοιμημένους καὶ νὰ μεταβάλει τὰ νεκροταφεῖα σὲ κοιμητήρια. Νὰ μᾶς    δώσει τὴ μακάρια ἐλπίδα ὅτι εἴμαστε προσκεκλημένοι στὸν μεγάλο δεῖπνο τῆς Βασιλείας Του, περιμένοντάς μας ἐναγωνίως «ἵνα γεμισθῆ ὁ οἶκος» Του (Λουκ. 14, 23). Γιὰ ὅλες τὶς εὐεργεσίες ἂς κλίνουμε γόνυ εὐγνωμοσύνης ἐνώπιον τοῦ Ἐσταυρωμένου Λυτρωτῆ μας καὶ ἂς πάρουμε τὴ μεγάλη ἀπόφαση νὰ δεχτοῦμε τὴν πρόσκλησή Του νὰ γίνουμε συνδαιτυμόνες τοῦ Μεγάλου Δείπνου  καὶ μέτοχοι τῆς ἀτέρμονης Βασιλείας Του!

"Ορθόδοξος Τύπος"

Μητρ. Καλαβρύτων κ. Αμβρόσιος : ΑΚΟΜΑ ΕΝΑ ΠΑΣΧΑ ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ κ. ΕΙΡΗΝΑΙΟ;


ΕΝΑΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΣΤΑ ΣΙΔΕΡΑ ΤΗΣ ΦΥΛΑΚΗΣ!

ΑΚΟΜΑ ΕΝΑ ΠΑΣΧΑ ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ κ. ΕΙΡΗΝΑΙΟ;

__________Κατά την ταπεινή μας γνώμη το θέμα του Μακαριωτάτου Πατριάρχου πρ. Ιεροσολύμων κ.κ. Ειρηναίου αποτελεί ένα μελανό στίγμα στο σώμα της Ορθοδόξου Εκκλησίας! Επί επτά τώρα χρόνια παραμένει φυλακισμένος στο διαμέρισμά του εκεί κάτω στα Ιεροσόλυμα! Δεν έχει ιατρική περίθαλψη! Δεν έχει κάποιον δίπλα Του! Εάν σκοντάψει και πέσει στο δάπεδο, δεν υπάρχει κάποιος να Τον βοηθήσει, ώστε να σηκωθή! Εάν κυριευθή από μία ίωση καί ψήνεται στον πυρετό, δέν έχει τόν βοηθούντα! Εάν έχει ένα πονόδοντο, δεν έχει την δυνατότητα να επισκεφθή  ένα οδοντίατρο! Στις Κρατικές Φυλακές το Κράτος και στον πιο απεχθή εγκληματία-κατάδικο παρέχει φαγητό και μιά στοιχειώδη προστασία! Στον Πατριάρχη κ. Ειρηναίο ΟΥΔΕΙΣ, ναί ουδείς, υπάρχει δίπλα Του. Παραμένει μόνος, ΟΛΟΜΟΝΑΧΟΣ, είκοσι τέσσερες ώρες το εικοσιτετράωρο, επτά ημέρες τήν εβδομάδα, τριακόσιες εξήκοντα πέντε ημέρες το χρόνο! 
__________Το θέμα "Πατριάρχης Ειρηναίος"  αποτελεί, λοιπόν, στίγμα στο Σώμα της Ορθοδοξίας! Η ευθύνη βαρύνει όλους τους Προκαθημένους της Ορθοδόξου Εκκλησίας, προεχόντως βέβαια τον διάδοχό Του, τον Μακαριώτατο Πατριάρχη Ιεροσολύμων κ. Θεόφιλο και τα Μέλη της Αγιοταφικής Αδελφότητος! Πλήν όμως εξαιρέτως και πρωτίστως η ευθύνη βαρύνει τον Παναγιώτατο Οικουμενικό Πατριάρχη κ. κ. Βαρθολομαίο!  Όλοι τους ανέχονται να υπάρχει ένας ΖΩΝΤΑΝΟΣ-ΝΕΚΡΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ενταφιασμένος στο κελλί του! 
_________Εμείς έχουμε αναφερθή πολλές φορές στο ζήτημα αυτό! Επανερχόμεθα σήμεραγια μια ακόμη φορά! Εάν συνεχίσουν τά κλείνουν τά μάτια τους και τα αυτιά τους ΟΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ, θα ευρεθούν αναπολόγητοι ενώπιον του Μεγάλου Αρχιερέως Ιησού Χριστού κατά την ημέρα της κρίσεως! Όσο μικρός καί ασήμαντος και να είναι ο χαράσσων τις γραμμές αυτές, έχει το θάρρος να υπενθυμίσει στους ΥΠΕΥΘΥΝΟΥΣ την μεγάλη αλήθεια, ήτις ελέχθη διά στόματος του Αγ. Ιακώβου: "η γαρ κρίσις ανέλεος τω μη ποιήσαντι έλεος. Κατακαυχάται έλεος κρίσεως" (Ιακ. β΄, 13).

ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΟΝ ΜΗΝΥΜΑ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014---........Μόλις προσφάτως, ὁ Κύριος ἡμῶν ἠξίωσεν ἡμᾶς ὅπως γευθῶμεν μίαν πρώτην Ἀνάστασιν, διὰ μέσου τῆς δωρεᾶς τῆς Ἑνώσεως ἐν τῇ Γνησίᾳ ἡμῶν Ὀρθοδόξῳ Ἐκκλησίᾳ Ἀδελφῶν ἄχρι τοῦδε κεχωρισμένων,

 ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΟΝ ΜΗΝΥΜΑ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014
Παντὶ τῷ πληρώματι τῆς Ἐκκλησίας

«Σήμερον πᾶσα κτίσις ἀγάλλεται καὶ χαίρει, ὅτι Χριστὸς ἀνέστη καὶ ᾅδης ἐσκυλεύθη»! «Αὕτη ἡ ἡμέρα ἥν ἐποίησεν ὁ Κύριος, ἀγαλ­λιασώ­μεθα καὶ εὐφρανθῶ­μεν ἐν αὐτῇ»!


Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά·
          Κατὰ τὴν ἁγίαν Λαμπρὰν καὶ Φωτοφόρον σημερινὴν ἑορτήν, ἡ χαρὰ καὶ ἀγαλλίασις τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου ἡμῶν πληροῖ τὰς καρδίας πάντων τῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν, ὥστε νὰ συνενώνουν τὰς δοξολογίας αὐτῶν μετὰ τῶν ἐν Οὐρανοῖς Ἁγίων Ἀγγέλων, ἀλλὰ καὶ μεθ’ ὅλης τῆς κτίσεως, εἰς ὑμνωδίαν ἄπαυστον καὶ εὐχαριστίαν ἄφατον!
          Ἡ λαφυραγώγησις τοῦ ᾅδου καὶ ἡ Νίκη τῆς Ζωῆς ἐπὶ τοῦ θανάτου ἐν τῷ Ἀναστάντι Χριστῷ Ἰησοῦ τῷ Σωτῆρι ἡμῶν, προοιμιάζει τὴν κλητὴν καὶ ἁγίαν Ἡμέραν, τὴν βασιλίδα καὶ κυρίαν: Ἑορτῶν Ἑορτή, Πανήγυρις Πανηγύρεων, Πάσχα Κυρίου Πάσχα!...
* * *
          Ὅμως, τί προηγήθη τῆς Χαρᾶς ταύτης; Τὸ Μυστήριον τοῦ Σταυροῦ: «Ἰδοὺ γὰρ ἦλθε διὰ τοῦ Σταυροῦ Χαρὰ ἐν ὅλῳ τῷ κόσμῳ»!
          Ὁ Κύριος ἡμῶν ἠπείγετο ἵνα τελειώσῃ τὸ Ἔργον τῆς Σωτηρίας ἡμῶν καὶ προέλεγε συχνάκις τὸ θεῖον Αὐτοῦ Πάθος, τὸν Σταυρὸν καὶ τὴν ἔνδοξον Ἀνάστασιν Αὐτοῦ. Ἐπορεύθη πρὸς τὸ Πάθος «ἑκουσίᾳ βουλῇ», πιὼν τὸ «Ποτήριον» τοῦ θανάτου ἐν ὑπακοῇ, διὰ νὰ λυτρώσῃ ἅπαν τὸ ἀνθρώπινον ἐκ τῆς ἁμαρτίας, τοῦ διαβόλου καὶ τοῦ θανάτου. Ἐξέπνευσεν ἐπὶ τοῦ Σταυροῦ ἀληθῶς καὶ ἐγνώρισε τὴν «φθορὰν» τοῦ θανάτου, ἤτοι ἐχωρίσθη ἡ ἡνωμένη ὑποστατικῶς μετὰ τῆς Θεότητος Ψυχὴ Αὐτοῦ ἐκ τοῦ ἡνωμένου ἐπίσης ὑποστατικῶς μετὰ τῆς Θεότητος Σώματος Αὐτοῦ, κατασκηνώσας οὕτως ἐν τῷ θεοδέγμονι Τάφῳ «ἐπ’ ἐλπίδι».
          Διότι, δὲν ἐγκατελείφθη ἡ Ψυχή Του εἰς ᾅδην, οὐδὲ ἡ Σάρξ Του εἶδε διαφθοράν. Τὸ μὲν Δεσποτικὸν Σῶμα ὕπνωσε μικρὸν ἐντὸς τοῦ Τάφου, χωρὶς νὰ πάθῃ διαφθορὰν καὶ διάλυσιν, ἡ δὲ Ψυχὴ Αὐτοῦ μετέβη εἰς ἅδην διὰ νὰ ἐλευθερώσῃ τοὺς ἀπ’ αἰῶνος δεσμίους αὐτοῦ!
          Ἡ μετὰ τρεῖς ἡμέρας ζωοποίησις τοῦ Σώματος Αὐτοῦ διὰ τῆς ἐπανόδου τῆς Ἀχράντου Αὐτοῦ Ψυχῆς, ἤτοι ἡ Ἀνάστασις Αὐτοῦ, δὲν ἔγινεν ὡς κατόρθωμα διὰ τὸν Ἑαυτόν Του, ἀλλὰ διὰ νὰ παραπεμφθῇ τοῦτο τὸ ἀγαθὸν «εἰς ὅλην τοῦ ἀνθρώπου τὴν φύσιν» (Ἅγιος Κύριλλος Ἀλεξανδρείας).

* * *
          Διὸ καὶ ἡ κοινὴ εὐφροσύνη τῶν θείων Προσώπων τῆς Ἁγίας Τριάδος διὰ τὴν ἐπιτέλεσιν τῆς Σωτηρίας ἡμῶν, εἶναι κοινὴ εὐφροσύνη τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ, μεταδιδομένη εἰς ἕκαστον τίμιον Μέλος Αὐτῆς.
          Ἅπαντες οἱ τῆς τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας «σκιρτῶντες ὑμνοῦμεν τὸν Αἴτιον, τὸν μόνον εὐλογητὸν τῶν Πατέρων Θεὸν καὶ ὑπερένδοξον», διὰ τὴν «νέκρωσιν τοῦ θανάτου», διὰ τὴν «καθαίρεσιν» τοῦ ἅδου καὶ διὰ τὴν ἀπαρχὴν τῆς «ἄλλης βιοτῆς», ἤτοι τῆς αἰωνίου.
          Αἱ ὠδῖνες τοῦ θανάτου ἐλύθησαν, ὁ θάνατος δὲν χωρίζει ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ Χριστοῦ, δὲν ἀπερχόμεθα πλέον εἰς τὸν σκοτεινὸν ἅδην, ἀλλ’ εἰς οὐρανίους καὶ φωτεινὰς μονάς, εἰς αἰώνιον διαμονὴν πλήρη παντὸς ἀγαθοῦ!
* * *
          Ἀλλ’ ὅμως, βιοῦμεν ταῦτα πάντα ἀπ’ ἐντεῦθεν ὡς ἀρραβῶνα αἰωνίου κληρονομίας; Πιστεύομεν ὀρθοδόξως καὶ ἀκαινοτομήτως καὶ φυλάσσομεν τὰς ἁγίας Ἐντολάς, ὥστε νὰ ἀξιωθῶμεν τῶν ἀναστασίμων δωρεῶν;
          Κύριος ὁ Θεὸς ἡμῶν προτρέπεται ἕκαστον ἡμῶν, ὡς εἰς τὸν φίλον Αὐτοῦ Δίκαιον Ἁβραάμ: «εὐαρέστει ἐνώπιον ἐμοῦ καὶ γίνου ἄμεμπτος»! Ὁ δὲ Ἀδελφόθεος Ἰάκωβος ἀναφωνεῖ εἰς πάντα πιστόν: «ἄσπιλον ἑαυτὸν τηρεῖν ἀπὸ τοῦ κόσμου»!...
          Ἡ Χαρὰ τῆς Ἀναστάσεως καὶ ἡ βίωσις τῆς ἀναστασίμου Ἐλπίδος, ἀποτελεῖ συνάρτησιν τῆς ὀρθῆς ἡμῶν Πίστεως (Ὀρθοδοξίας) καὶ τῆς ἐμπράκτου ἀποδείξεως καὶ ἐπαληθεύσεως αὐτῆς εἰς τὴν ζωὴν ἡμῶν  (Ὀρθοπραξίας). Ἀναλόγως τῆς Μετανοίας ἡμῶν, τῆς νίκης ἐπὶ τῶν παθῶν, τῆς καθάρσεως ἀπὸ τῆς ἁμαρτίας, τῆς ἀπελευθερώσεως ἐκ τῶν δεσμῶν τοῦ πονηροῦ, τῆς ἀξίας καὶ συχνῆς μεθέξεως τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων, λαμβάνομεν τὴν Χάριν καὶ Χαρὰν τῆς νίκης τῆς Ἀναστάσεως ἐπ’ ἐλπίδι ζωῆς αἰωνίου.
          Ἐκ τοῦ κενοῦ Μνημείου ἐξεπήγασεν Ἐλπὶς καὶ Χαρά, καὶ πηγάζει ἀείποτε Εἰρήνη, Συμφιλίωσις, Ἕνωσις ἐν Ἀληθείᾳ καὶ Ἀγάπῃ, Κοινωνία ζωῆς, πρόγευσις τῶν Ἐπουρανίων!
* * *
 Τέκνα ἐν Κυρίῳ Ἀναστάντι ἀγαπητὰ καὶ περιπόθητα·
          Μόλις προσφάτως, ὁ Κύριος ἡμῶν ἠξίωσεν ἡμᾶς ὅπως γευθῶμεν μίαν πρώτην Ἀνάστασιν, διὰ μέσου τῆς δωρεᾶς τῆς Ἑνώσεως ἐν τῇ Γνησίᾳ ἡμῶν Ὀρθοδόξῳ Ἐκκλησίᾳ Ἀδελφῶν ἄχρι τοῦδε κεχωρισμένων, ἐκ τῶν ἐγγὺς καὶ τῶν μακράν, πρὸς ἐνίσχυσιν τῶν δεσμῶν τῆς Ἀληθείας καὶ Ἀγάπης, ἐν ἐλπίδι καταισχύνης τῆς οἰκουμενιστικῆς αἱρέσεως καὶ ἀποστασίας εἰς τοὺς ἀποκαλυπτικοὺς χρόνους ἡμῶν. Εἴθε ἡ ἀναστάσιμος ἐμπειρία αὕτη νὰ εὐλογηθῇ καὶ νὰ διευρυνθῇ ἔτι περισσότερον, οὐδεὶς δὲ νὰ ἐμμείνῃ δέσμιος εἰς τὸν ᾅδην τῶν ἐμπαθειῶν τοῦ κόσμου τούτου τῆς φθορᾶς, τῆς διαιρέσεως, τῆς ἀπομονώσεως καὶ τῆς ἀποσυνθέσεως.
          Ἡ ἀναστάσιμος ἡμῶν Ἐλπὶς εἴθε νὰ καταυγάζῃ τὴν Ἐκκλησίαν ἡμῶν καὶ νὰ ὁδηγῇ τὰ διαβήματα πάντων ἡμῶν εἰς τὸν ἀσφαλῆ λιμένα τοῦ ἁγιασμοῦ καὶ τῆς σωτηρίας, εἰς δόξαν Πατρός, Υἱοῦ καὶ Ἁγίου Πνεύματος. Ἀμήν!

Χριστὸς Ἀνέστη! Ἀληθῶς Ἀνέστη!
Ἅγιον Πάσχα 2014

Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ

Πρωτοπρ. Νικόλαος Μανώλης, Σχολιασμός του άρθρου ''Ενώ βρισκόταν σε κώμα, άκουσε να μιλούν για δωρεά οργάνων!'' [ΒΙΝΤΕΟ 2014]

Εγκώμια Επιταφίου Θρήνου. Μ. Παρασκευή.


Πρωτ. π. Γεώργιος Μεταλληνός :

Ἡ ἅλωση τῆς Πόλης ἀπὸ τοὺς Φράγκους (1204), ἡ προπαγανδιστικὴ δραστηριότητα τῶν Δυτικοευρωπαίων στὴν ὑπόδουλη Ἀνατολή, ἡ  Μικρασιατικὴ Καταστροφὴ (1922) καὶ ἡ τραγωδία τῆς Κύπρου (1974)εἶναι τὰ ἐντονότερα ὁρόσημα αὐτῆς τῆς «προδοσίας» τῆς Ὀρθόδοξης Ἀνατολῆς ἀπὸ τὴ χριστιανικὴ Εὐρώπη. Τί μπορεῖ νὰ περιμένει ἡ Ἑλλάδα ἀπὸ μιὰ τέτοια Εὐρώπη;  εἶναι τὸ ἐρώτημα τῶν ἐπιφυλακτικῶν ποὺ δὲν μπορεῖ, φυσικά, νὰ  τὸ παραβλέψει κανεὶς ἀβασάνιστα.

«Ὤ τῆς παραφροσύνης καὶ τῆς χριστοκτονίας τῆς τῶν προφητοκτόνων!»

Τὸ ἔγκλημα
(Ομιλία του †Επισκόπου Φλωρίνης Αυγουστίνου Καντιώτου)
«Ὤ τῆς παραφροσύνης καὶ τῆς χριστοκτονίας τῆς τῶν προφητοκτόνων!» (Γ΄ στ. ἐγκ.)
 Ἔγκλημα, φόνος ἀνθρώπου! Ἄλλοτε ὁ φόνος ἦταν κάτι σπάνιο. Τώρα, ἀλλοίμονο, δὲν περνάει μέρα χωρὶς ἕνα ἢ περισσότερα ἐγκλήματα. Καὶ γίνονται τόσο «τέλεια», ὥστε δὲν ἀφήνουν ἴχνη· οἱ δράστες μένουν ἄγνωστοι.
Ὁ πλανήτης μας, ἀφ᾿ ὅτου ὁ Κάιν σκότωσε τὸν Ἄβελ, μιάνθηκε μὲ αἷμα ἀδελφικό. Καὶ τὸ παράδειγμά του δυστυχῶς μιμήθηκαν πολλοί.
Ἂν μαζευόταν ὅλο τὸ αἷμα τῶν ἀδικοσκοτωμένων, «ἀπὸ τοῦ αἵματος Ἄβελ τοῦ δικαίου ἕως  τοῦ αἵματος Ζαχαρίου υἱοῦ Βαραχίου» (Ματθ. 23,35) καὶ τῶν θυμάτων τῶν ἡμερῶν μας, θὰ σχηματιζόταν μία θλιβερὴ λίμνη μὲ τὴν ἐπιγραφὴ «Λίμνη Ἄβελ».