Ιερομόναχος Ευθύμιος Τρικαμηνάς. ερμηνεία του 15ου Κανόνος από το νέο βιβλίο του, που μόλις κυκλοφόρησε.

Θά ναφέρωμε λοιπόν κάποια κείμενα το γίου πό τήν ξορία διά νά γίνη κατανοητό τό θέμα καί θά τό τοποθετήσωμε ν συνεχεί μέσα στήν Παράδοσι τς κκλησίας καί στά δικαιώματα τν ρθοδόξων. Κατ’ ρχάς θά ναφέρωμε να θαυμάσιο κείμενο πό πιστολή το γίου πρός τόν ξόριστο πίσκοπο Κυριακό. Κυριακός, μετά τήν ξορία το γίου, δέν θελε νά πικοινωνήση κκλησιαστικά μέ τόν διάδοχό του ρσάκιο καί δι’ ατό ξορίσθη. γιος μέ πιστολές του τόν παρηγορε καί τόν νισχύει διά νά πομείνη τά δεινά τς ξορίας, ν δέν φήνει οτε χνος ποψίας τι Κυριακός δέν πραξε σωστά, πεναντίας δέ ναφέρει τι λα ατά πού ποφέρει θά γίνουν ατία νά ποκομίση πολύ μισθό πό τόν Θεό. Σέ μία λοιπόν πό τίς πιστολές πρός ατόν ναφέρει τά ξς: «κουσα γάρ κγώ περί το λρου κενου το ρσακου, ν κθισεν βασλισσα ν τ θρν, τι θλιψε τούς δελφούς καί τάς παρθνους μή θλοντας ατ κοινωνσαι. Πολλοί δέ ατν δι’ μέ καί ν φυλακ
πθανον. γάρ προβατσχημος κενος λκος, σχμα μέν χων πισκπου, μοιχός δέ πρχων –ς γάρ γυνή μοιχαλίς χρηματζει ζντος το νδρός τρ συναφθεσα οτω καί οτος μοιχς στιν– ο σαρκς, λλά πνεματος · ζντος γάρ μο ρπασ μου τόν θρνον τς κκλησας» (ΕΠΕ 38, 240).
δ γιος ναφέρει τι Πατριάρχης ρσάκιος ξόρισε καί πέβαλε σέ θλίψεις καί ταλαιπωρίες σους κληρικούς δέν θελαν νά πικοινωνήσουν κκλησιαστικά μαζί του. Πολλοί μάλιστα, λέγει, τι πέθαναν στήν φυλακή, νεκεν τς ποτειχίσεώς των! γιος συντάσσεται μέ τούς ποτειχισμένους καί κατηγορε τόν ρσάκιο μέ βαριές
κφράσεις, λέγοντας τι εναι μοιχός καί προβατόσχημος λύκος. κφρασις μάλιστα «πολλοί δέ ατν δι’ μέ καί ν τ φυλακ πέθανον» δηλώνει περίφραστα τι δέν
πρχε θέμα πίστεως διά τήν ποτείχισι, λλά θέμα δικαιοσύνης. χομε δηλαδή φαρμογή το ΛΑ΄ (31ου) ποστολικο Κανόνος. Τό τι τά θέματα τς δικαιοσύνης εναι πολύ κατώτερα πό τά θέματα τς πίστεως, μόλις εναι νάγκη νά τό ναφέρωμε. πό ατό λοιπόν γίνεται ντιληπτό πόσο αστηρότερος θά το γιος διά τά θέματα τς πίστεως. Στούς φυλακισμένους πίσης πισκόπους καί κληρικούς ο ποοι σαν ποτειχισμένοι πό τόν Πατριάρχη, ξ ατίας τς ξορίας του, γιος γραφε: «Μακριοι το δεσμωτηρου, καί τς λσεως, καί τς τν δεσμν ποθσεως μες · μακριοι καί τρισμακριοι, καί πολλκις τοτο, ο πσαν νηρτσασθε τήν οκουμνην τ περί μς φλτρ, ραστάς μν καί τούς πρρωθεν ντας πεποικατε. Πανταχο
γς καί θαλττης δεται μν τά κατορθματα, νδρεα, περτρεπτος γνμη, τό δολωτον φρνημα. Οδέν μς κατπληξε τν δοκοντων εναι δεινν, ο δικαστριον, ο δμιος, ο βασνων νιφδες, οκ πειλαί μυρων γμουσαι θαντων, ο δικαστής πρ πό το στματος φιείς... γγγραπται μν τά νματα ν ββλ ζως, μετά τν γων κατηριθμθητε μαρτρων. Οδα τατα γώ σαφς, οκ ες τόν ορανόν ναβάς, λλ’ πό θεων ατά μαθών χρησμν. Ε γάρ γμ παρανομουμν παραστάς, καί μή διορθσαι δυνηθείς τήν παρανομαν, λλ’ λγξαι ατήν μνον, τς στερας καρπός, τς ρμου πολτης, πειδή διά τοτο τό δεσμωτριον κησε καί πετμθη, καί μρτυς, καί μαρτρων πρτς στιν · μες ο νμοις πατρων καί θεσμος παραβαθεσι, καί ερωσν πηρεαζομν καί παρανομουμν παραστντες, καί τοσατα παθντες πέρ ληθεας, καί το λσαι συκοφαντας ναισχντους οτως, ννοσατε λκην λψεσθε τήν μοιβν. Οκ ξεστ σοι χειν τήν γυνακα Φιλππου το δελφο σου, επε τοτο γενναος κενος καί ψηλός νήρ, καί ρκεσεν ατ πρός παρρησαν φατον» (ΕΠΕ 38, 48). γιος λοιπόν λους τούς ποτειχισμένους καί μή κοινωνοντας κκλησιαστικς μετά το παρανόμου
Πατριάρχου τούς συγκαταριθμοσε μετά τν μαρτύρων, φ’ σον λεγε «γγέγραπται τά νόματα μν ν βίβλ ζως, μετά τν γίων κατηριθμήθητε μαρτύρων». ποτείχισις κληρικν καί λαϊκν τήν περίοδο ατή τς ξορίας το γ. ωάννου το Χρυσοστόμου δέν συνέβαινε μόνο στήν Κωνσταντινουπολι λλά καί στήν ντιόχεια, τήν Καισάρεια καί σχεδόν σέ λη τήν ατοκρατορία.

Συνεχίζεται.

π. Θεόδωρος Ζήσης. Πώς να εκκλησιαζόμαστε (β).


Uploaded by on Mar 22, 2012

Orthodoxy or Death” t-shirts debated in Russia


(The Art Newspaper) - While a storm of media attention followed the arrest of members of the feminist punk band Pussy Riot when they protested against the re-election of Vladimir Putin as Russian president, a Moscow court has upheld a decision that a pro-religious t-shirt design constitutes an extremist work and should be banned.

The t-shirts, bearing the logo “Orthodoxy or Death”, are designed by Igor Miroshnichenko, a former underground artist and fashion designer who became a Russian Orthodox Christian monarchist. They feature a cross, skulls, crossbones and knives, and have been openly displayed by Orthodox activists protesting against the band Pussy Riot, the members of which are being prosecuted for performing a “prayer” against Vladimir Putin in Moscow’s Christ the Saviour Cathedral in February. Now, the Moscow City Court has upheld a lower court’s ruling that t-shirts bearing the logo are extremist. The logo is on a Russian Justice Ministry certified list of extremist literature and slogans, ranging from Muslim fundamentalist materials to Jehovah’s Witness leaflets.

Various cases against Miroshnichenko have been heard in Moscow courts since 2010. Those who wear the t-shirt risk prosecution, however last year another Moscow court, in a separate case over the same logo, ruled that it is not extremist.

“Where is the logic?” says Anatoly Pchelintsev, a religious rights lawyer representing Miroshnichenko. “Two courts in the same city: one rules that it’s extremist, the other rules that it’s not.”

Miroshnichenko, who was born in 1955, is a member of a nationalist organisation called the Union of Orthodox Banner Bearers. On 15 March, a member of the Banner Bearers wearing the “Orthodoxy or Death” t-shirt appeared on an episode of the TV show “Let them Talk” devoted to a vociferous debate over the Pussy Riot protest, and whether the band was making an artistic and political statement or is guilty of blasphemy. The Banner Bearers say that band members Nadezhda Tolokonnikova and Maria Alyokhina, who are being held on remand for allegedly participating the performance, should face corporal punishment rather than prison.

“We are for public punishment, in the Russian tradition, on a square, with rods,” Miroshnichenko told The Art Newspaper. “Prison can break a person, but this is a corrective measure that makes them think about the shameful thing they have done and about what shame is.”

The populist newspaper Komsomolskaya Pravda reported in February that an activist in an “Orthodoxy or Death” t-shirt “set the tone” at public hearings in St Petersburg over a proposed law against “gay propaganda” that was subsequently passed. The Banner Bearers and supporters among Russian Orthodox clergy defend the logo as a call to spiritual focus rather than to arms. Banner Bearers in the t-shirts were present at the trial of the curator Andrei Erofeev and the former Sakharov Museum director Yuri Samodurov, who were found guilty by a Moscow court in 2010 of inciting religious hatred after organising a contemporary art exhibition called “Forbidden Art”.

Αυτοκτονούμεν!!!

Ιανουάριος 1970---Δεκέμβριος 2011
15 .210 .000, δεκαπέντε  εκατομμύρια διακόσιες δέκα χιλιάδες ελληνόπουλα κατακρεουργήθηκαν από τις αμβλώσεις!!!
Με το εθνικό έγκλημα της νομιμοποιήσεως των αμβλώσεων και μάλιστα με δαπάνες του κράτους, δια του Ν. 1609 του 1986.
 
Με την έντεχνη από το  1980  αλλοίωση της ομοιογένειας των Ελλήνων εκ 3.000. 000 λαθρομεταναστών, οι περισσότεροι εξ αυτών είναι Μουσουλμάνοι.
 
Και τώρα με την έντεχνη σταδιακή απονομή της ελληνικής ιθαγένειας σε μετανάστες και λαθρομετανάστες, είναι όντως τραγικόν, ευρισκόμεθα προ της απειλής αλλοιώσεως και μειώσεως του ελληνικού πληθυσμού, και οι υπεύθυνοι του έθνους συνεχίζουν να νομιμοποιούν και να πληρώνουν δια 350 χιλιάδες περίπου, εκτρώσεις, ετησίως.
 
Αυτοκτονούμεν!!!
"και έκραξαν φωνή μεγάλη λέγοντες· έως πότε, ο δεσπότης ο άγιος και ο αληθινός, ου κρίνεις και εκδικείς το αίμα ημών εκ των κατοικούντων επί της Ελληνίδος γης;"
Όταν υψώνετε ικετευτικάς τας χείρας σας προς Εμέ και ζητήτε την βοήθειάν μου, εγώ θα γυρίζω αλλού τα μάτια μου από σας με αποστροφήν. Και εάν πολλαπλασιάσετε και παρατείνετε τας δεήσεις σας, δεν θα σας ακούσω, διότι τα χέρια σας είναι γεμάτα από αίματα αθώων. Ησαϊας Α:15.