ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΨΩΣΙΝ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ

ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΗΝΑ

Ὁ ἄνθρωπος σύμφωνα μέ τήν ἴδια τή φύση του, καλεῖται νά ζήσει ταυτοχρόνως σέ δύο κόσμους: Στόν ἐπίγειο, γιατί τό σῶμα του εἶναι γήινο καί στόν ἐπουράνιο, γιατί ἡ ψυχή εἶναι ἐκ τοῦ οὐρανοῦ.

Αὐτό ἰσχύει οὐσιαστικά, ἀπό τότε πού ὁ Θεάνθρωπος Χριστός ἔγινε Ἐκκλησία· ἐφ’ὅσον ἡ Ἐκκλησία συμπεριλαμβάνει ἀμφότερους κόσμους, καί στή γῆ, καί στόν οὐρανό.

Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος εὐαγγελίζεται: «...ἡμῶν γάρ τό πολίτευμα ἐν οὐρανοῖς ὑπάρχει, ἐξ οὗ καί σωτῆρα ἀπεκδεχόμεθα Κύριον, Ἰησοῦν Χριστόν»[1]. Ἔτσι οἱ ὀρθόδοξοι χριστιανοί, ζῶντας διά καί, ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ, μεταποιοῦν τήν γῆ σέ οὐρανό καί μολονότι βρίσκονται στή γῆ σκέπτονται καί ζοῦν μέ τρόπο οὐράνιο. Αὐτό σημαίνει ἐν ἀπολύτῳ ἐλευθερία. Ἡ κοινωνία Θεοῦ καί ἀνθρώπου κατορθώνεται διά τῆς ἀκτίστου Χάριτος καί τῆς ἐλευθέρας βούλησης τοῦ θέλοντος.

«Ὅστις θέλει ὀπίσω μου ἐλθεῖν, ἀπαρν

Μια σοφή ρήση του αειμνήστου Καθηγητή και Ομολογητή της Ορθοδοξίας, πρωτ. κυρού Γεωργίου Μεταλληνού:

 «Όποιος δεν γνωρίζει, τι είναι ο Παπισμός, είναι αμαθής και ανόητος. Όποιος γνωρίζει, τι ακριβώς είναι και τον ωραιοποιεί, είναι απατεώνας»!

Σαν σήμερα: 14 Σεπτεμβρίου 1829 – Η Συνθήκη της Αδριανουπόλεως

Η είδηση της καταστροφής του τουρκο-αιγυπτιακού στόλου στο Ναβαρίνο ξεσήκωσε βίαιες αντιδράσεις στην Κωνσταντινούπολη. Εκδηλώθηκε ένα ισχυρό κύμα αντιδυτικού αισθήματος στην οθωμανική πρωτεύουσα και η Υψηλή Πύλη διέκοψε τις σχέσεις της με το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία και τη Ρωσία. Το μεγαλύτερο μένος στράφηκε εναντίον της Ρωσίας. Η Πύλη κατήγγειλε τη σημαντική για τα ρωσικά συμφέροντα στα Βαλκάνια Συνθήκη του Άκερμαν (1826).