Από το βιβλίο: Κατά ενωτικών - Αλέξανδρου Καλόμοιρου

Ειρήνη χωρίς αλήθεια
Σήμερα που όλοι μιλούν για ειρήνη και για ενότητα, η φιλαυτία και τα μίση, η αδικία και το ψέμα, η φιλοδοξία και η πλεονεξία μεσουρανούν. Όλοι, ο καθένας με τον τρόπο του, μιλούν για την αγάπη πρός τον άνθρωπο, για την αγάπη πρός την ανθρωπότητα. Δεν υπήρξε όμως ποτέ μεγαλύτερη υποκρισία από αυτήν την δήθεν αγάπη. Γιατί η αγάπη πρός κάτι το θεωρητικό, πρός κάτι το φανταστικό, όπως είναι η έννοια «ανθρωπότης» είναι εξ’ ίσου θεωρητική και φανταστική. Δεν έχει καμμία σχέσι με την αγάπη πρός τον συγκεκριμένο άνθρωπο που έχουμε μπροστά μας. Αυτή η αγάπη πρός ένα συγκεκριμένο πρόσωπο, όταν υπάρχη, είναι η μόνη πραγματική. Είναι η αγάπη πρός τον πλησίον μας που εζήτησε ο Χριστός.

Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ -- π. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜΑΡΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ


Η ΑΓΙΑ ΗΜΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ Η ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗ. -- Αθωνικά άνθη

«Έλαμψεν η χάρις σου Κύριε· έλαμψεν ο φωτισμός των ψυχών ημών· ιδού καιρός ευπρόσδεκτος, ιδού καιρός μετανοίας· αποθώμεθα τα έργα του σκότους και ενδυσώμεθα τα όπλα του φωτός…». Από την Υμνολ. Του Τριωδίου.

Ουδεμία άλλη περίοδος ευρίσκεται εγγύτερον προς τον χαρακτήρα και την φύσιν της αγιωτάτης ημών Εκκλησίας, όσον η περίοδος της αγίας και Μ. Τεσσαρακοστής. Διότι ο κύκλος της περιόδου αυτής, αποτελεί την επί το αυστηρότερον ανακεφαλαίωσιν των σκοπών της Εκκλησίας, οίτινες συμπυκνούμενοι εν τη αγία Τεσσαρακοστή, εκφράζονται δυναμικώς εις την πρακτικήν των πιστών ζωήν. Η φύσις της Εκκλησίας είναι πολεμική, και χωρίς την διαρκή στρατείαν, χωρίς τους πνευματικούς αγώνας, χωρίς τον προς πάσαν μορφήν Κακού πόλεμον, Εκκλησία δεν νοείται.

Ύμνοι Τριωδίου Μ. Σαρακοστής Greek Orthodox Great Lent Hymns


Τη Ζ΄ (7η) Μαρτίου, μνήμη του Οσίου Πατρός ημών ΠΑΥΛΟΥ του Απλού.

Παύλος ο εν Αγίοις Πατήρ ημών ο ονομασθείς Απλούς ήτο Αιγύπτιος το γένος, σύγχρονος υπάρχων του Οσίου Πατρός ημών Αντωνίου του Μεγάλου, γεωργός το επάγγελμα, απλοϊκός τους τρόπους καθ’ υπερβολήν, άκακος και άπλαστος κατά την γνώμην, τόσον ώστε ουδείς άλλος ηδύνατο να τον υπερβάλη. Είχε δε ο ευλογημένος και γυναίκα κακότροπον και μοιχαλίδα, η οποία μοιχευομένη επί πολύν χρόνον εκρύπτετο από τον Όσιον. Ημέραν δε τινά συνέπεσε να έλθη ο Όσιος εκ του αγρού εις ώραν κατά την οποίαν δεν ανεμένετο.

Οικουμενισμός


Καθηγήτρια Λοιμωξιολογίας για Θεία Κοινωνία: Οσοι πιστεύουν να μην φοβούνται να κοινωνήσουν

Αίσθηση έχουν προκαλέσει οι δηλώσεις της Ελένης Γιαμαρέλλου σε ραδιοφωνικό σταθμό σχετικά με τη σχέση θείας κοινωνίας και κοροναϊού
Μια δήλωση που προκαλεί αίσθηση για τον κορωναϊό έκανε η καθηγήτρια λοιμωξιολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ελένη Γιαμαρέλλου.
Η ίδια ρωτήθηκε αν υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης του κορωνοϊού από τη Θεία Κοινωνία και απάντησε:
 «Η Θεία Κοινωνία είναι ένα μυστήριο, όταν πηγαίνεις να λάβεις τη θεία κοινωνία δεν την παίρνεις από συνήθεια, τη λαμβάνεις γιατί είναι σώμα και αίμα Χριστού. Ή το πιστεύεις και κοινωνείς κανονικά ή δεν το πιστεύεις. Δεν υπάρχουν μεσοβέζικες λύσεις, κουταλάκια κλπ. Είμαι τελείως εναντίον αυτών. Αν το πιστεύουμε, δεν προκαλούμε την τύχη μας. Αν πιστεύω ότι αυτό μπορεί να με μολύνει, τότε δεν πιστεύω στο μεγαλύτερο μυστήριο. Τα άτομα που θέλουν να κοινωνήσουν δεν πρέπει να φοβούνται ότι από τη θεία κοινωνία μπορεί να μεταδοθεί ποτέ μικρόβιο» τόνισε αρχικά, μιλώντας στον realfm.
Οι δημοσιογράφοι επέμεναν στις ερωτήσεις και ζήτησαν από την λοιμωξιολόγο να τους πει αν η ίδια θα κοινωνούσε.
Η κ. Γιαμαρέλλου απάντησε πως «θα κοινωνήσω με πίστη στον Θεό ότι δεν κολλάω, όταν συμμετέχω σε ένα τέτοιο μεγάλο μυστήριο. Σας λέω αυτό που θα κάνω για τον εαυτό μου και το πιστεύω για όλους».
Ωστόσο, η ίδια συμβούλεψε τους ανθρώπους μεγάλης ηλικίας, δηλαδή από 65 ετών και άνω, που έχουν κάποιες ασθένειες όπως καρδιοπάθειες, πνευμονοπάθειες, διαβήτη, προβλήματα με τα νεφρά ή σε ανοσοκαταστολή, να αποφύγουν να πάνε στην εκκλησία ώστε να αποφευχθεί η διασπορά κρουσμάτων. «Να παρακολουθούν τη θεία λειτουργία από το σπίτι τους από την τηλεόραση» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ἅγιον Ποτήριον καί μολυσματικότης --- π. Ἀθανασίου Μυτιληναίουhttps://agiooros.org/viewtopic.php?f=96&t=15236

«Αἱ τρίβοι τοῦ βίου» -- Tου ιατρού κ. Κυπριανού Χριστοδουλίδη

[ ( ... ) Εάν δέ μετά τήν ισημερίαν εορτάσωμεν, ένα μόνον πάσχα κάμνομεν τόν χρόνον, καί ακολούθως ένα καταγγέλλομεν θάνατον τού Χριστού. Δι΄ ό καί οι ίδιοι Απόστολοι εν ταίς διαταγαίς (βιβλ. έ. κεφ. ιζ΄.) ταύτα φασί. «δεί, υμάς, αδελφοί, τάς ημέρας τού πάσχα ακριβώς ποιείσθαι, μετά πάσης επιμελείας, μετά τροπήν ισημερινήν, όπως μή δίς τού ενιαυτού ενός παθήματος μνείαν ποιήσθε αλλ΄ άπαξ τού έτους, τού άπαξ αποθανόντος» ].
Πηδάλιον, (Αποστολικσί Διαταγαί), Κανών Ζ΄, Ερμηνεία

Όπως μού έλεγε φίλος τών αριθμών (Μαθηματικά), ο κύκλος ευθυάζεται στό άπειρο. Ό,τι ισχύει γιά δύο παράλληλες γραμμές - τέμνονται στό άπειρο - ισχύει καί γιά τόν κύκλο : η καμπύλη γίνεται ευθεία. Δέν έχω γνώση Μαθηματικών καί δέν γνωρίζω κατά πόσον ευσταθεί τούτο. Ευσταθεί όμως κατά τό :

«3 ... Φωνὴ βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ, ἑτοιμάσατε τὴν ὁδὸν Κυρίου, εὐθείας ποιεῖτε τὰς τρίβους αὐτοῦ.», (Ιν.γ΄), τό «13 ὦ οἱ ἐγκαταλείποντες ὁδοὺς εὐθείας τοῦ πορεύεσθαι ἐν ὁδοῖς σκότους· 14 οἱ εὐφραινόμενοι ἐπὶ κακοῖς καὶ χαίροντες ἐπὶ διαστροφῇ κακῆ· 15 ὧν αἱ τρίβοι σκολίαι καὶ καμπύλαι αἱ τροχιαὶ αὐτῶν 16 τοῦ μακράν σε ποιῆσαι ἀπὸ ὁδοῦ εὐθείας καὶ ἀλλότριον τῆς δικαίας γνώμης.» (Παροιμίαι Β΄) καί άλλα όμοια.

Παρά ταύτα, "αἱ τρίβοι τοῦ βίου" (ζωή, θάνατος) έχουν φορά κυκλική. Σχηματίζουν δηλαδή κύκλο. Ότι τό τέλος περατούται στό σημείον ζωής ( : «6 ... ἐγώ τὸ Α καὶ τὸ Ω, ἡ ἀρχὴ καὶ τὸ τέλος», Απ. κα΄) είναι γιά τούς περισσοτέρους "άλλο θέμα". Τό τέλος είναι τέλος, ή ζωή που φεύγει, συνεχίζεται από άλλη. σέ τούτον εδώ τόν κόσμο.

Συναφές μέ "τάς τρίβους τού βίου" είναι τό θέμα χρόνος, αφού πάντα τά εν τώ κόσμω τελούνται εν χρόνω. Άλλοι προσδιορίζουν τόν χρόνο μέ τίς περιόδους τής Σελήνης, άλλοι μέ τήν περιφορά τού Ηλίου καί έτεροι άλλως, ανάλογα μέ τίς κοσμολογικές καί ανθρωπολογικές αντιλήψεις ή πεποιθήσεις τους. Στίς τελευταίες (πεποιθήσεις) υπεισέρχεται η θρησκεία - γιά άλλους εκκλησία, τζαμί, συναγωγή ή άλλο τί - μέ αποτέλεσμα, η συνάφεια αυτή νά έχει σνέπειες. 
Δέν μέ αφορά καί δέν μέ ενδιαφέρει τί γίνεται μέ τίς πεποιθήσεις τών άλλων, όσο μέ εκείνες που ταυτίζουν θρησκεία μέ εκκλησία. Αδιάφορο μέ αφήνει επίσης η αδέξια προσπάθεια αποσύνδεσης τού όρου εκκλησία από τήν θρησκεία. Κοινός παρονομαστής καί τών δύο είναι η ασαφής -λογία κατάληξη, εφόσον δέν γίνεται ευκρινές, κατά τό εννόημα, τό εκκλησιολογικό καί θρησκειολογικό περιεχόμενο ταυτότητας Θρησκείας - Εκκλησίας.

Νεόκοποι τινές λαϊκοί, ακαδημαϊκοί, εκκλησιαστικοί καί άλλοι αυτοαποκαλούμενοι "ερευνητές", ισχυρίζονται, μεταξύ άλλων, ότι είναι ασεβές νά ακολουθούμε ένα ημερολόγιο - ηλιακό ή Ιουλιανό - εφευρεθέν επί εποχής ενός Ρωμαίου αυτοκράτορα (Σωσισθένης επί Ιουλίου Καίσαρος) ειδωλολάτρη, μή  δεχόμενοι τίς επιστημονικά αντικειμενικές μετρήσεις περιφοράς τού ηλίου κατ΄ έτος. Νά σημειώσω, αυτοί οι νεόκοποι ρήτορες αισθάνονται άβολα νά πούν ότι διαφορά μεταξύ ειδωλολάτρη καί αιρετικού είναι μηδαμινή έως ανύπαρκτη. Τό ακριβές ημερολόγιο ήταν έμπνευση ενός αιρετικού Πάπα, που μόνον αυτός είχε/έχει τό προνόμιο αλαθήτου έκφρασης τού Αγίου Πνεύματος, μόνον αυτός ήταν/είναι εκφραστής Δόγματος καί Πίστεως, τής καθολικής εκκλησίας, μόνον αυτός είναι εις τύπον καί τόπον Χριστού επί γής, μόνον αυτός αποφαίνεται urbi et orbi : στήν Ρώμη (urbi) καί στήν οικουμένη (orbi), μόνον αυτός μάς αποκάλυψε τίς (τώρα 13) ημέρες που μάς έκρυψε ο άγιος Θεός, μετά τήν θεία Ενανθρώπηση καί μάλιστα, επί εποχής που ήκμαζε η ειδωλολατρεία ! Περιττό νά προσθέσω, ότι επιστημονικές ανακρίβειες έχει πολλές η Αγία Γραφή.

Δέν σκέπτονται, όλοι αυτοί οι νεωτεριστές, ότι τό ημερολόγιο δέν αγιάζει τόν άνθρωπο. Ο άνθρωπος αγιάζει τό ημερολόγιο, εφόσον άγιος υπάρχει : Όπως ο άγιος Μέγας Κωνσταντίνος, οι άγιοι εκκλησιαστικοί Πατέρες, οι άγιοι Μάρτυρες καί Ομολογητές. Απερίσκεπτοι όντας, αποθρασύνονται γράφοντας «οι αληθώς ορθόδοξοι λειτουργούνται καί μέ τά δύο ημερολόγια» ! Δηλαδή, μέ τό ειδωλολατρικό τού Πάπα καί  τό ειδωλολατρικό τού Ιουλίου Καίσαρα, δυό φορές γεννούν τόν Χριστό, δυό φορές τήν Κοίμηση τής Θεοτόκου (τήν πεθαίνουν δυό φορές), δυό φορές τιμούν τήν μνήμη τού αγίου Ιωάνου τού Προδρόμου (αποκεφαλίζεται δίς), δυό φορές τού αγίου Ιγνατίου του Θεοφόρου (τόν τρώγουν δυό φορές τά λιοντάρια), δύο τήν αγία Αικατερίνα καί ... «ἐπιλείψει με γὰρ διηγούμενον ὁ χρόνος περὶ» πάντων τών άλλων. "Όχι, λέγουν, οι Αποστολικές Διαταγές μιλούν μόνο γιά τήν ανάσταση", οι άλλοι, συμπληρώνω, ας πεθαίνουν δυό φορές, η μία δέν είναι αρκετή. 
Παρενθετικά, οι εγκαλούμενοι καί σάν "χρονολάτρες" ορθόδοξοι, τού εξοστρακισθέντος παλαιού ημερολογίου, αυτό δέν τό κάνουν. Ούτε προσηλυτίζουν μέ τόν τρόπο, που οι ίδιοι οι νεορθόδοξοι προσηλυτίστηκαν καί προσηλυτίζουν : ναί στό παλαιό καί δηλωσίας μέ τό νέο ! Στήν Ελλάδα είσαι ό,τι δηλώσεις ... .

«23 ἀλλ' ἔρχεται ὥρα, καὶ νῦν ἐστιν, ὅτε οἱ ἀληθινοὶ προσκυνηταὶ προσκυνήσουσι τῷ πατρὶ ἐν πνεύματι καὶ ἀληθείᾳ· καὶ γὰρ ὁ πατὴρ τοιούτους ζητεῖ τοὺς προσκυνοῦντας αὐτόν.»


Κατά την ώραν της εις Επίσκοπον χειροτονίας του ο Κληρικός μεγαλοφώνως λέγει:

«Αναθεματίζω Άρειον,  καί τούς συν αυτώ σύμφρονας καί κοινωνούς της αυτού μανιώδους κακοδοξίας.....και τους τούτων ομόφρονας αποβάλλομαι και αναθεματίζω και τρανώς ανακηρύττω μεγίστη φωνή∙ Πάσι τοις αιρετικοίς ανάθεμα. Όλοις τοις αιρετικοίς ανάθεμα...» 

(Τάξις εις χειροτονίαν Επισκόπου, βλ. Μέγα Ευχολόγιον, Έκδοσις Σαλίβερου, Αθήναι 1925, σελ.131).

ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΨΕΚΑΣΜΕΝΟΥΣ ΠΟΥ ΠΙΣΤΕΥΟΥΝ ΟΤΙ ΟΙ ΛΑΘΡΟ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΦΥΓΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ :

Eυχαριστούμε τον κ. Δημήτριο Χατζηνικολάου για την απόστολή του παρόντος άρθρου.


Γράφει ο Γιώργος Αδαλης

Σύμφωνα με πηγές μου από τη Λέσβο, οι οποίες ΔΕΝ επιδέχονται καμία απολύτως αμφισβήτηση, στην Μόρια, ανάμεσα στους 21.000+ λαθρομεταναστών, υπάρχουν 7.000 οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει με την διαδικασία ασύλου και τους έχει εγκριθεί! ΣΥΝΕΠΩΣ, μπορούν να αναχωρήσουν ΕΛΕΥΘΕΡΑ για όποια χώρα της ΕΕ επιθυμούν.

ΕΝΤΟΥΤΟΙΣ όμως, παραμένουν επί μήνες στο ΚΥΤ Μόριας.

Παίρνουν τα επιδόματα κάθε μήνα και τα στέλνουν στις πατρίδες τους όπου η αξία των χρημάτων αυτών είναι τεράστια!

Παράλληλα, ενώ δεν δικαιούνται να παραμένουν στο ΚΥΤ, αυτοί κάθονται εκεί, σιτίζονται και συνεχίζουν να επιδοτούνται κανονικά!

ΓΙΑ ΨΕΥΔΗ ΚΑΤΑΜΗΝΥΣΗ ΕΝΑΓΕΤΑΙ ΤΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΕΛΣΙΝΚΙ ΚΑΙ Ο κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ
Ἐν Πειραιεῖ τῇ 6 Μαρτίου 2020

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Πειραιῶς κ.κ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ κατεμήνυσε τόν κ. Παναγιώτη Δημητρᾶ καί τήν κ. Andrea Gilbert, ἐκπροσώπους τῆς ΜΚΟ «Παρατηρητήριο τοῦ Ἐλσίνκι» γιά ψευδῆ καταμήνυση, ἀδίκημα αὐτεπαγγέλτως διωκόμενο, κατόπιν τῆς ἀπαλλαγῆς τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου κ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ μέ Ἀποφάσεις τῶν Εἰσαγγελέων Πρωτοδικῶν καί Ἐφετῶν ἀπό τήν μήνυση των εἰς βάρος του, γιά τά ἐγκλήματα τοῦ ἄρθρου 1 τοῦ Ν. 927/79 «Δημόσια ὑποκίνηση βίας ἤ μίσους» μέ τίς ἐπιβαρυντικές περιστάσεις τῆς παραγράφου 5 τοῦ ἄρθρου αὐτοῦ καί τοῦ ἄρθρου 196 ΠΚ «Κατάχρηση ἐκκλησιαστικοῦ ἀξιώματος».

ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ