Ο ΑΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ


Σήμερα 10 Φεβρουαρίου,   κκλησία μας ορτάζει τν μνήμη το γ. Χαραλάμπους. Γεννήθηκε στν Μαγνησία τ 90 μ. χ. κα σν νέος ταν φωτειν παράδειγμα συνετς ζως. φιερώθηκε στν πηρεσία το Χριστο ς ερέας τ 130 μ.χ. κα ζησε 113 χρόνια. μαρτύρησε τ 202 μ.χ π ατοκράτορος Σεβήρου. ταν γεμόνας  τς Μαγνησίας Λουκιανς μαθε τν δραστηριότητα το ερέως  Χαραλάμπους διέταξε ν συλληφθ. γιος μολόγησε πίστη στν  Κύριο γι ατ κα δηγήθηκε σ φρικτ βασανιστήρια. Τ νδρεο φρόνημά του, παρά τν λικία του, δήγησε τος δύο δημίους του, τν  Πορφύριο κα τν Βάπτο, ν πιστέψουν στ Χριστ. Βλέποντας γεμόνας πς πομένει γενναα τ βασανιστήρια θέλησε ν τν τιμωρήση πιχειρώντας ν ξεσκίση τ γιο σμα του μ τ δια του τ χέρια, μως τιμωρήθηκε μ τν κοπ τν χεριν του. Θες
δωσε τν ασή τους μετ τς προσευχς το γίου. Γιατ διέταξε νσταματήση διωγμς κα πγε ν ναφέρη τ σα συνέβησαν στ  βασιλέα Σεβρο, ποος ξαγριώθηκε κα διέταξε ν δηγήσουν τν  γιο σ νέα βασανιστήρια. Μ τν πέμβαση το Θεο μως γιος  δν παθε τίποτε κα τσι να πλθος νθρώπων πίστεψε στ Χριστό.  κόρη το βασιλέως βλέποντας τ θαύματα δηγήθηκε στν πίστη, πράγμα πο ξόργισε τν βασιλέα κα διέταξε ν τν δηγήσουν σ μία
κόλαστη γυναίκα γι ν τν μολύνη. Θες πενέβη μ νέο θαμα  κα γυναίκα, ατ πίστεψε στν Κύριο. τσι βασιλις διέταξε ν  ποκεφαλίσουν τν γιο Χαράλαμπο. Τότε μφανίστηκε Κύριος μ να πλθος γγέλων στν γιο Χαράλαμπο πρς πιβράβευση τν  γώνων του. Τέλος γιος παρέδωσε τν ψυχ του ερηνικ πρν  προλάβη δήμιος ν τν ποκεφαλίση.

Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής, επιστολή 12η.

Φυλάξομεν το μέγα και πρώτον της σωτηρίας ημών φάρμακον, την καλήν λέγω της πίστεως κληρονομίαν, ομολογούντες ψυχή τε και στόματι, μετά παρρησίας, ως οι πατέρες ημάς εδίδαξαν.

Άγιος Αντώνιος ο Μέγας:

6. Όσο πιο λίγη περιουσία έχει κανείς, τόσο ευτυχέστερος είναι. Γιατί δεν φροντίζει για πολλά πράγματα, για υπηρέτες, καλλιεργητές, απόκτηση ζώων. Όταν αφοσιωνόμαστε σ’ αυτά κι ύστερα μας συμβαίνουν εξαιτίας αυτών δυσκολίες, κατηγορούμε τον Θεό. Με την αυθαίρετη επιθυμία μας τρέφομε τον θάνατο και έτσι μένομε στο σκοτάδι της αμαρτωλής ζωής, μέσα στην πλάνη, χωρίς ν’ αναγνωρίζομε τον πραγματικό εαυτό μας.

Ο Ελληνορθόδοξος πολιτισμός το «κινδυνευόμενον και προκείμενον»

 π. Γεώργιος Δ.  Μεταλληνός
Ομότιμος Καθηγητής  Παν/μίου Αθηνών

Για τον Ορθόδοξο Χριστιανό το οικονομικό μας πρόβλημα είναι πρώτιστα πνευματικό, συνδέεται δε με την αποδυνάμωση της πολιτιστικής μας ταυτότητας, κύριο συστατικό της οποίας είναι η Ορθοδοξία. Χαίρω δε, που μου ανετέθη η παρουσίαση της δυναμικής, που ανέπτυξε η Ορθοδοξία στην διαμόρφωση και ιστορική συνέχεια του πολιτισμού μας.
Πολιτισμός είναι η πραγμάτωση του περιεχομένου της ψυχής του ανθρώπου. Αυτό ενσαρκώνεται και αποτυπώνεται στο περιβάλλον του, το οποίο -έτσι- διαμορφώνεται σύμφωνα με την κουλτούρα–καλλιέργεια της ψυχής του. Ορθά ο Arnold Toynbee είπε, ότι  «η ψυχή του πολιτισμού είναι ο πολιτισμός της ψυχής». Από τον κανόνα αυτό δεν μπορεί να εξαιρεθεί το δικό μας Έθνος. Ο ελληνικός πολιτισμός καταξιώθηκε σε παγκόσμιο αγαθό και μορφωτικό θησαυρό της Οικουμένης.


Η συνέχεια, κλικ πιο κάτω στο : Read more