Εξήλθε του Νοσοκομείου ο Πατριάρχης Ειρηναίος

του π.Τιμόθεου Ηλιάκη

Με την Χάρη του Θεού και τις πρεσβείες της Θεοτόκου βγήκε χθες από το Νοσοκομείο όπου νοσηλευόταν από τις 3 Νοεμβρίου ο Μακαριώτατος Πατριάρχης κ. Ειρηναίος.
Ο Πατριάρχης, όπως είναι γνωστό, υποβλήθηκε σε επιτυχή χειρουργική επέμβαση λόγω περίσφιξης κήλης στο Νοσοκομείο Hadassa.


Μετά την έξοδο από το Νοσοκομείο ο Μακαριώτατος συνοδευόμενος από αγιοταφίτες Πατέρες και την αδελφή του κ. Μαρία Χάλαρη κατευθύνθηκε στην κατοικία του στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων όπου τον υποδέχθηκε ο Γενικός Πατριαρχικός Επίτροπος, Αρχιεπίσκοπος Καπιτωλιάδος κ. Ησύχιος, ο οποίος μετέφερε τις ευχές του Πατριάρχη Θεόφιλου αλλά και την εντολή του όπως η μεν αδελφή του, που σημειωτέων πήγε στα Ιεροσόλυμα από την Αμερική όπου ζει μόνιμα, παραμείνει μόνο για μισή ώρα μέσα στο σπίτι και μετά να αποχωρήσει χωρίς να έχει το δικαίωμα να επισκεφθεί και πάλι τον ασθενούντα Πατριάρχη, οι δε Πατέρες Βαρθολομαίος και Μελέτιος παραμείνουν κοντά στον κ. Ειρηναίο για να τον διακονούν.
Η γνωστή σε όλους πόρτα κλειδώθηκε και πάλι και όποιος θέλει να επισκεφθεί τον υπό ανάρρωση Πατριάρχη θα πρέπει να παίρνει πρώτα άδεια από τους αρμόδιους του Πατριαρχείου.
Ειλικρινά λυπάμαι γιατί δικαιώθηκα όταν εξέφρασα επιφυλάξεις για τις προθέσεις του κ. Θεόφιλου όταν τον είδα να καμαρώνει δίπλα στον ασθενούντα Πατριάρχη που τον ανέδειξε και τον χειροτόνησε.
Και επανέρχομαι στην πρόταση που έχω από χρόνια καταθέσει.
Αν ο κ. Θεόφιλος έχει καλές διαθέσεις τότε να προχωρήσει μόνος του, χωρίς να ζητάει "παραίτηση" από τον κ. Ειρηναίο, να προχωρήσει στην άρση της αντικανονικής "ποινής" της ψευτο-καθαιρέσεως για να χαρούν ο Θεός οι Άγγελοι και οι άνθρωποι.


http://agiooros.org/viewtopic.php?f=85&t=5294&p=33450#p33450

Ύμνοι στα εισόδια της Κυρίας Θεοτόκου

O Συναξαριστής της ημέρας.

Τετάρτη, 18 Νοεμβρίου 2015

Πλάτωνος, Ρωμανού, Αναστασίου νεομαρτύρων Παραμυθίας.

Ὁ Ἅγιος Πλάτωνας καταγόταν ἀπὸ τὴν Ἄγκυρα τῆς Γαλατίας τῆς Μ. Ἀσίας, καὶ ἦταν ἀδελφὸς τοῦ μάρτυρα Ἀντιόχου.
Σὲ νεαρὴ ἡλικία τὸν συνέλαβαν οἱ εἰδωλολάτρες, διότι διακήρυττε τὴν πίστη του στὸν Ἰησοῦ Χριστὸ καὶ τὸν ὁδήγησαν μπροστὰ στὸν ἡγεμόνα Ἀγριππίνο. Ὁ Ἀγριππίνος βλέποντας τὴν ὡραιότητα τοῦ νέου καὶ γνωρίζοντας ὅτι κατεῖχε περιουσία, προσπάθησε νὰ τὸν ἑλκύσει μὲ κολακεῖες. Ὅμως ὁ Ἅγιος Πλάτων ἀρνήθηκε καὶ συνέχισε νὰ διακηρύττει τὴν πίστη του στὸν ἕναν καὶ μοναδικὸ Θεό. Ἀφοῦ ὁ ἡγεμόνας εἶδε ὅτι δὲν κατάφερε νὰ τὸν ἀλλαξοπιστήσει δελεάζοντάς τον, τὸν ἀπείλησε μὲ μαρτύρια.
Παρ’ ὅλα ταῦτα ὁ Ἅγιος Πλάτων παρέμεινε σταθερὸς στὴν πίστη του. Ἔτσι ὁ Ἀγριππίνας διέταξε νὰ τὸν μαστιγώσουν ἀνελέητα καὶ ὕστερα νὰ τὸν βασανίσουν μὲ πυρωμένες ράβδους. Ὁ Ἅγιος διατήρησε ὅλη του τὴν πίστη καὶ δὲν ἔπαψε νὰ ὁμολογεῖ τὸν Ἰησοῦ Χριστό, γι’ αὐτὸ διατάχθηκε ὁ ἀποκεφαλισμός του.
Ἔτσι λοιπὸν ὁ Ἅγιος μεγαλομάρτυρας Πλάτωνας παρέδωσε τὸ πνεῦμα του στὸν Κύριο καὶ τιμήθηκε μὲ τὸ ἀμάραντο στέφανο τοῦ μαρτυρίου.

Η ΚΟΡΗ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ --- του αειμνήστου Ανδρέου Θεοδώρου Καθ. Πανεπιστημίου Αθηνών

  Το μεγαλείον της Παρθένου είναι αρρήκτως συνδεδεμένον προς το άρρητον μεγαλείον του θείου Χριστολογικού μυστηρίου. Το θαύμα της συνέχεται στενώτατα προς το άπειρον θαύμα της επί γης αρρήτου επιδημίας του Λόγου του Θεού. Εκτός του μυστηρίου του Υιού της, το μυστήριον της Παρθένου μένει μετέωρον, ουδέν απολύτως ουσιαστικόν νόημα ενέχον. Εν τω Υιώ καταξιούται η Μήτηρ. Η θεία αυτής Μητρότης συνέχεται αδιαστάτως μετά του μυστηρίου του απειράνδρου Τόκου της. Το αξίωμα της Θεοτόκου αποκενούται, αν και προς ώραν έστω αποχωρισθή του μυστηρίου της εν Χριστώ οικονομίας. Το δόγμα της Θεοτόκου εισάγει την Χριστολογίαν, συμπλέκεται και συνυφαίνεται μετά της Χριστολογίας. Τας δύο ταύτας αλληλενδέτους του δόγματος στιγμάς ουδείς δύναται ν΄ αποχωρίση, άνευ ουσιαστικής ρήξεως συνόλου του χριστολογικού θαύματος. Η ορθόδοξος θεολογία το αξίωμα της Παρθένου βλέπει πάντοτε εκ της οπτικής γωνίας του Χριστολογικού δόγματος. Βλέπει την Θεοτόκον ως την εισιτήριον θύραν την εισάγουσαν εις το πεδίον της εν μυστηρίω αφράστου οικονομίας του Λόγου. Ασφαλώς δεν γνωρίζομεν τι θα συνέβαινεν, αν δεν ανεδεικνύετο εν τω κόσμω ο άνθρωπος, δια του οποίου θα καθίστατο δυνατή η εν τη σκηνή του κόσμου τούτου είσοδος του απείρου Λόγου της ζωής.

Πρωτοπρ. Νικόλαος Μανώλης, Θαύμα του Πρωτομάρτυρα αγ. Στεφάνου


Μητροπολίτης Πειραιώς κ. Σεραφείμ:

Σήμερα στίς Ἰσλαμικές χῶρες, ὁ θρησκευτικός νόμος Σαρία χρησιμοποιεῖται σάν βάση νομιμοποίησης τοῦ ἀποκεφαλισμοῦ τόσο ἀπό τά ἐπίσημα κράτη ὅσον καί ἀπό τούς πιστούς τοῦ Ἰσλάμ. Στήν Σαουδική Ἀραβία τά τελευταία 20 χρόνια ἔχουν ἀποκεφαλισθῆ περί τα 2.000 ἄτομα δημόσιᾳ μέ τά πλήθη νά παρακολουθοῦν τό φρικτό θέαμα,  καί νά ἐπευφημοῦν καί να χειροκροτοῦν. Αὐτά λοιπόν τά ἐγκλήματα πού συγκλονίζουν κάθε ἐχέφρονα ἀνθρωπο δέν εἶναι προϊόντα μιᾶς κατασκευασμένης παράδοσης ἀλλά δυστυχῶς ἔχουν ἱστορική καί «θεολογική» ἑρμηνεία καί κάλυψη ἀπό τό Ἰσλάμ διότι οἱ ἐκτελεσταί τοῦ Ἰσλάμ δέν προβαίνουν ἁπλά σέ μία πράξη ἐκδίκησης κατά τῶν ««ἀπίστων»» ἀλλά πρωτίστως, θεωροῦν ὅτι ἐκτελοῦν μία θεϊκή ἐντολή μέ τελετουργικό χαρακτήρα, σάν ὄργανα τοῦ θείου θελήματος. Βέβαια θέλουν νά ἀγνοοῦν ὅτι ὁ «θεός» τοῦ Ἰσλάμ εἶναι ὁ πρωτιστεύων τοῦ ἀραβικοῦ πολυθειστικοῦ συστήματος «al ilah-Allah» πού φυσικά σάν δαιμόνιο εἶναι αἱμοδιψής καί δολοφονικός.

The Japanese-American Actor Cary-Hiroyuki Tagawa of "Mortal Kombat" movies baptized Eastern Orthodox Christian

The Japanese-American Actor Cary-Hiroyuki Tagawa of "Mortal Kombat" movies baptized Eastern Orthodox Christian

Photo - Video

Μητροπολίτης Πειραιώς κ. Σεραφείμ προς τους Μουσουλμάνους:

Σᾶς βολεύει βέβαια αὐτὴ ἡ θέση, ὅπου παρουσιάζετε τὸ Τζιχὰντ σὰν κάτι ξένο πρὸς τὴν θρησκευτικὴ διδασκαλία τῶν μουσουλμάνων. Ὡστόσο ἡ διδασκαλία περὶ ἱεροῦ πολέμου, ἢ ὀρθότερα περὶ ὠμῆς βίας καὶ ὁλοκληρωτικῆς ἐξαφανίσεως τῶν ἀπίστων, (μὴ μουσουλμάνων), ἀποτελεῖ δόγμα πίστεως, ποὺ πρέπει νὰ δονεῖ καὶ νὰ συνέχει τὴν ψυχὴ τοῦ κάθε ἀληθινοῦ μουσουλμάνου. Πάμπολλα εἶναι τὰ ἀποσπάσματα τοῦ Κορανίου, ποὺ μιλοῦν ξεκάθαρα καὶ ἀπερίφραστα περὶ τοῦ Τζιχάντ, γιὰ τὰ ὁποία προσποιεῖστε ἄγνοια, προφανῶς διότι δὲν ἔχετε τὸ θάρρος νὰ τὰ παραθέσετε. Τὰ ἀποσπάσματα αὐτὰ κάνουν τὸν μὴ μουσουλμάνο ἀναγνώστη νὰ ἀνατριχιάζει καὶ ταυτόχρονα νὰ βεβαιώνεται, ὅτι δὲν ὑπάρχει περιθώριο εἰρηνικῆς συμβιώσεως, (ὅπως ἀφελῶς νομίζουν οἱ θιασῶτες τοῦ Διαθρησκειακοῦ Οἰκουμενισμοῦ), μὲ τοὺς πιστούς τοῦ Μωάμεθ, οἱ ὁποῖοι ὀφείλουν κατ’ ἐπιταγὴν τοῦ Ἀλλὰχ νὰ διεξάγουν συνεχῆ καὶ ὁλομέτωπο ἀγώνα γιὰ τὴν παγκόσμια ἐπικράτηση τοῦ Ἰσλάμ. Εἶναι σημαντικὸ νὰ τονιστεῖ, ὅτι κατὰ τὸ Κοράνιο ὁ φόνος τῶν ἀπίστων δὲν εἶναι ἔργο τῶν μουσουλμάνων, ἀλλὰ προέρχεται οὐσιαστικὰ ἀπὸ τὸν ἴδιο τὸν Ἀλλάχ, ὁ ὁποῖος εὐλογεῖ τὸν ἀγώνα τῶν πιστῶν του. Πρᾶγμα ποὺ δείχνει, ὅτι ὁ Μωάμεθ φρόντισε νὰ δώσει στὸ φρικτὸ ἁμάρτημα τοῦ φόνου θεολογικὴ κατοχύρωση, ὥστε οἱ πιστοί τοῦ Ἀλλὰχ νὰ ἐπιδίδονται στὰ ἐγκλήματά τους μὲ ἥσυχη τὴ συνείδησή τους, χωρὶς ἀναστολές. 

ΕΙΝΑΙ ΟΛΟΙ ΤΟΥΣ ΓΑΛΛΟΙ !!!

Πολύ κουτόχορτο μας ταΐζουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και περιμένουν να το μηρυκάσουμε. Όμως η πραγματικότητα δεν είναι εύκολο να αποκρυβεί, απ’ όσους τουλάχιστον δεν πάσχουν από διανοητική καχεξία. Τα γεγονότα των Παρισίων είναι αποκλειστικά γαλλική υπόθεση, τίποτε λιγότερο, τίποτε περισσότερο. Και δεν είναι καθόλου ευγενικό και πρέπον να ανακατεύεται κανείς σε οικογενειακές υποθέσεις. Γιατί αυτούς που είδαμε να έχουν διαφορές μεταξύ τους δεν ήταν παρά Γάλλοι εναντίον Γάλλων, όπως Κράμερ εναντίον Κράμερ. Γάλλοι, και μάλιστα πολύ ανακατωσούρηδες και εκτός της χώρας τους. Κάποιοι με τους μεν στη Συρία και κάποιοι με τους δε. Αλλά Γάλλοι όλοι τους.

Απλά κάποιοι εκ των Γάλλων φαίνεται ότι έχουν έντονες θρησκευτικές και ηθικές πεποιθήσεις που δεν συνάδουν με τις χαλαρές ή ανύπαρκτες θρησκευτικές πεποιθήσεις των άλλων Γάλλων ή με την χαλαρή αίσθηση διάκρισης φύλου και τις «αλλαξοκωλιές» τους, και αντιδρούν βίαια «δια λόγους αρχής». Τώρα, το γιατί κάποιοι εξ ημών ξενίζονται όταν ακούνε ότι ο Αμωχαμάντ Αχμάντ και ο Αμπντεσλάμ Σαλάχ είναι Γάλλοι, είναι απλά γιατί είναι ιδεοληπτικοί και κρυφορατσιστές που θα ’θελαν οι Γάλλοι να λέγονται Ζωρζ, Ζεράρ, Πιέρ, Ζουζού, Λουλού, Κατρίν, Κοκό, Πομπιντού, ντουντού και λοιπά εις «ου». Γάλλοι είναι, παιδιά, όλοι τους, της γαλλικής παιδείας μετέχοντες…


Αν τώρα εμείς, ως ιδεοληπτικοί επίσης, δεν θέλουμε να έχουμε Έλληνες που να τους λένε Αμπντούλ, Γιουσούφ, Φατιμέ, Λεϊλά και τα συναφή οριεντάλ και να τους δούμε σε λίγο εκφωνητές και τηλεπαρουσιάστριες στη θέση της κάθε Μαριλένας, Άννας, Πόπης και Μερόπης που λιώνουν κάθε πρωΐ σαν κεράκια από την ευαισθησία τους και χύνουν – κορόμηλο το μαύρο δάκρυ τους – για τους λαθρο-έποικους που πνίγει καθημερινά στο Αιγαίο η τσυπριζαίϊκη πολιτική της Ελλάδας των ανύπαρκτων συνόρων και των ανοικτών θαλασσών, ας φροντίσουμε να εκδιώξουμε σύντομα από την εξουσία την κάθε σία και τασία πριν καταντήσουμε Ουλάν Μπατόρ και Μογγολία ή απλά Παρίσι, Μπορντ(ελ)ώ και Ελλάς-Γαλλία-συμμορία….


Χρίστος Γούδης - Δημοτικός Σύμβουλος με την «Ελληνική Αυγή» στο Δήμο Αθηναίων

Ἄλλοι ζητοῦν παιδιὰ ἀπὸ τὴν Παναγίαν καὶ ἄλλοι τὰ φονεύουν

Ὁ ξακουστὸς Γέροντας π. Ἰωάσαφ ἔζησε στὸ Ἅγιο Ὄρος 64 χρόνια. Ἁγιογράφησε σὲ ὅλη του τὴ ζωή, ἑκατοντάδες εἰκόνες. Μία ἀπὸ αὐτὲς τὶς εἰκόνες θαυµατούργησε καὶ θαυµατουργεῖ. Εἶναι ἡ «Παναγία ἡ Θρηνωδοῦσα», ἡ ὁποία βρίσκεται στὴν Νέα Ὄλυνθο Χαλκιδικῆς. Θὰ σᾶς ἀναφέρω ἕνα θαῦµα τῆς «Παναγίας Θρηνωδούσας»: Πέρυσι βρέθηκα ἐκεῖ στὸ προσκύνηµα τῆς Παναγίας. Ἔρχεται ἕνα ζευγάρι µὲ δύο παιδάκια. Λένε: «Ἀνοῖξτε τὸν Ναὸ νὰ προσκυνήσουµε, γιατί κάτι µᾶς συνδέει µ᾽ αὐτόν». Ἐγὼ σκέφτηκα ὅτι κάτι θαυµαστὸ θὰ συνέβη σ᾽ αὐτὴ τὴν οἰκογένεια. Ἀνοίγει τὸ ἐκκλησάκι ὁ κὺρ-Βασίλης -γιατί εἶναι ἰδιωτικὸ- καὶ τοὺς ρωτάω: «Τί σᾶς συνέβη;». «Νά», λένε. «Πρὶν 4-5 χρόνια, ποὺ ἦρθε ἡ Παναγία ἡ Ἱεροσολυµίτισσα στὸν Ἅγιο ∆ηµήτρη, κατεβήκαµε καὶ ἐµεῖς ἀπὸ τὴν Κοµοτηνὴ νὰ πάρουµε τὴν εὐλογία της. Νὰ προσκυνήσουµε καὶ νὰ προσευχηθοῦµε νὰ µᾶς δώση κανένα παιδί, γιατί 7 χρόνια ἀγωνιζόµαστε µὲ ἐξωσωµατικές, µὲ ταλαιπωρίες καὶ δὲν ἔχουµε παιδί. Ἐκεῖ ἀνταµώσαµε ἕνα µοναχό, ποὺ µᾶς ἔδωσε µία εἰκόνα µικρὴ τῆς "Παναγίας τῆς Θρηνωδούσας". Μᾶς εἶπε "προσευχηθεῖτε σ᾽ αὐτὴ τὴν εἰκόνα. Αὐτὴ ἔχει δώσει καὶ σ᾽ ἄλλες ἄτεκνες γυναῖκες παιδιὰ καὶ θὰ δώση καὶ σὲ σᾶς". Μάλιστα µ᾽ ἔδωσε κι ἕνα µικρὸ κοµποσχοινάκι -εἶπε ἡ γυναίκα-, τὸ ὁποῖο δὲν ἔµπαινε στὸ χέρι µου. Μετὰ σκέφτηκα "τί θὰ τὸ κάνω αὐτὸ τὸ κοµποσχοινάκι; " Ἦταν γιὰ µικρὸ παιδάκι. Ἔφυγε ὁ µοναχός, φύγαµε καὶ ἐµεῖς. Ὅταν πήγαµε στὴν Kομοτηνή, συνέλαβα καὶ ἔκανα δίδυµα, τὸν Χαράλαµπο καὶ τὸν Ἀλέξανδρο, καὶ τὰ ᾽φερα ἐδῶ νὰ προσκυνήσουν καὶ νὰ εὐχαριστήσουµε τὴν Παναγία µας».

"Ο.Τ."

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ κ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟ κ. ΑΧΜΑΝΤ ΕΛΝΤΙΝ, ΔΙΠΩΜΑΤΟΥΧΟΥ ΤΗΣ ΙΣΛΑΜΙΚΗΣ «ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ»


Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Θ Ε Ν
                                                                  Ἐν Πειραιεῖ τῆ 17/11/2015
Μετά τά ἀποτρόπαια καί τραγικά ἐγκλήματα τῆς δολοφονίας ἀθώων Γάλλων συνναθρώπων μας ἀπό τά δυστυχισμένα νεαρά θύματα τοῦ λεγομένου Ἰσλαμικοῦ Κράτους πού χρηματοδοτεῖ ἀφειδῶς ἡ Σαουδική Ἀραβία καί τό Κατάρ καί τοῦ ὁποίου συνεργός στό λαθρεμπόριο τοῦ πετρελαίου τῆς Μοσούλης καί τοῦ Κιρκούκ εἶναι ἡ γείτων Τουρκία (3.000.000 δολλάρια ἡμερησίως εἶναι ὁ τζίρος τοῦ λαθρεμπορίου τοῦ Ἰσλαμικοῦ Κράτους) καί τήν τηλεοπτική ἐμφάνιση ἰδιοκτήτου ἰσλαμικῆς ἱστοσελίδας πού προσπάθησε νά πείσει γιά τό δῆθεν φιλειρηνικό πρόσωπο τοῦ Ἰσλάμ συμμετέχων σέ συζήτηση μέ πολιτικά πρόσωπα ἄμοιρα σχετικῶν γνώσεων ἐπαναδημοσιεύομε λόγῳ ἐπικαιρότητος  ἀνοικτή ἐπιστολή πρός τόν συγκεκριμένο Μουσουλμάνο καί ἀπάντησή μας σέ συνέντευξη Μουσουλμάνου Καθηγητή τοῦ ΑΠΘ σχετική μέ τό ἴδιο θέμα.


1.      ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ κ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟ κ. ΑΧΜΑΝΤ ΕΛΝΤΙΝ, ΔΙΠΩΜΑΤΟΥΧΟΥ ΤΗΣ ΙΣΛΑΜΙΚΗΣ «ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ»

Πρὸς τὸν
κ. Ἀχμὰντ Ἐλντίν
Ἰδιοκτήτη Ἰσλαμικῆς Ἱστοσελίδας

Ἀγαπητὲ κ. Ἀχμὰντ Ἐλντίν.
Διάβασα μὲ προσοχὴ τὴν (ἀνοιχτὴ) ἐπιστολή σας πρὸς τὸ πρόσωπό μου. Μὲ ἀποκαλεῖτε συκοφάντη τοῦ Ἰσλαμικοῦ πιστεύω. Ὅτι στηρίζομαι σὲ «ἀστήριχτες κριτικές, οἱ ὁποῖες μάλιστα ἔχουν ἀπαντηθεῖ». Μὲ κατηγορεῖτε ὅτι «δὲν ἐνδιαφέρθηκα νὰ διαβάσω τὶς ἀπαντήσεις» σας καὶ ὅτι «ἀρνοῦμαι συζήτηση μεταξύ μας καὶ δημόσιο διάλογο μεταξὺ Ἰσλὰμ καὶ Χριστιανισμοῦ».

Ἀξιοθρήνητος κατάστασις --- Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. ∆ιονυσίου Τάτση

ΟΛΟΙ διαπιστώνουν ὅτι ἡ κατάσταση τῆς κοινωνίας µας ἀπό ἠθικῆς πλευρᾶς εἶναι ἄσχηµη καί αὐτό ὀφείλεται σέ πολλούς λόγους. Κανένας ὅµως δέν προσπαθεῖ γιά τή βελτίωσή της. Ἤ γιά νά ἀκριβολογήσω, ἐλάχιστοι κληρικοί καί ἄνθρωποι τῶν γραµµάτων ἀνησυχοῦν καί µέ τίς ὅποιες δυνάµεις τους ἐργάζονται νά ἀλλάξει κάτι, ἐµπνέοντας µερικούς πού ἔχουν καλή προαίρεση. Τά ἀποτελέσµατα αὐτῶν τῶν προσπαθειῶν δέν φαίνονται, ἴσως νά µή φανοῦν καί ποτέ, ὁ σπόρος ὅµως πέφτει στήν ἀγαθή γῆ καί θά δώσει καρπούς. Μέσα στή δύσκολη αὐτή κοινωνία οἱ συνειδητοί χριστιανοί δέν πρέπει νά ἀπογοητεύονται, ἀλλά νά ἐλπίζουν, διατηρώντας πάντα τήν πνευµατική ἐγρήγορση καί τόν κατά Θεόν ἀγώνα τους µέ τήν τήρηση τῶν ἐντολῶν. Νά µένουν ἀνεπηρέαστοι ἀπό τή νοοτροπία τοῦ ἁµαρτωλοῦ κόσµου. Νά ἀντιστέκονται µέ ταπείνωση, νά ἀνέχονται καί νά ἐλπίζουν. Καί προπαντός νά µή ἀναζητοῦν φωτεινό παράδειγµα στούς κοσµικούς, ἀλλά νά ἀποτελοῦν οἱ ἴδιοι παράδειγµα γιά ὅσους βρίσκονται µακριά ἀπό τό Θεό. Ὁ ἀείµνηστος γέροντας Φιλόθεος Ζερβάκος ἔλεγε σχετικά µέ τό θέµα αὐτό: «Ἡ σηµερινή κατάσταση εἶναι ἐλεεινή καί ἀξιοθρήνητη. ∆έν πρέπει ὅµως νά ἀπελπιζόµαστε, ἀλλά νά ἀγωνιζόµαστε µέ ἀνδρεία, καρτερία καί µεγαλοψυχία. Νά µή προσέχουµε τούς πολλούς, ἀλλά τούς λίγους καί ἐκλεκτούς, πού ἀκολουθοῦν τή στενή ὁδό, ἡ ὁποία µᾶς ὁδηγεῖ στήν αἰώνια ζωή» (Γνωριµία µέ τόν γέροντα Φιλόθεο Ζερβάκο, Θεσ/νίκη 2014, σελ. 162). Εἶναι ἀλήθεια ὅτι πολλοί καλοπροαίρετοι καί ἀνυποψίαστοι ἄνθρωποι ἐπηρεάζονται ἀπό τά πρόσωπα, πού καθηµερινά προβάλλονται στά µέσα µαζικῆς ἐνηµέρωσης καί πιστεύουν ὅτι τά ὡραῖα τους λόγια συµβαδίζουν καί µέ τή ζωή τους. ∆έν µποροῦν εὔκολα νά διακρίνουν τήν ὑποκρισία τους οὔτε καί νά ὑποψιαστοῦν τίς σκοπιµότητες πού ὑπηρετοῦν. Νοµίζουν οἱ ἀγαθοί ὅτι εἶναι σπουδαῖοι, ἀφοῦ κατέχουν τέτοιες θέσεις, ὅτι εἶναι καθαροί στό νοῦ καί τήν καρδιά καί ἡ ζωή τους εἶναι ὑποδειγµατική. Συµβαίνει ὅµως ἀκριβῶς τό ἀντίθετο. Σπάνια νά δεῖς στήν µικρή ὀθόνη τῆς τηλεόρασης ἄξιο καί συνεπῆ ἄνθρωπο. Καί αὐτό συµβαίνει, γιατί δέν θέλουν νά ἐπικοινωνήσουν µέ ἄλλους πού δέν ἔχουν ἀρχές καί ἦθος. ∆έν θέλουν νά βρεθοῦν ἀνάµεσα σέ ἀγέλη λύκων! Εἶναι καί ἐπικίνδυνο καί µάταιο. Ἀνάµεσα σέ φωνασκοῦντες καί ἐπιπόλαιους ἀνθρώπους εἶναι δυνατόν νά ἀκουστεῖ ἕνας σώφρων; Ἄς ἐλπίζουµε ὅµως γιά κάτι καλύτερο. Τό χέρι τοῦ Θεοῦ µπορεῖ νά µεταβάλει δυσάρεστες καταστάσεις καί νά ὁδηγήσει τούς ἀνθρώπους σέ φωτεινούς δρόµους. Αὐτό συνήθως συµβαίνει µετά ἀπό ἐπώδυνες περιπλανήσεις καί πικρές παρεµβάσεις.