Ομιλία εις την Κυριακήν των Βαΐων -- (Αγ. Γρηγόριος ο Παλαμάς)

 1. Σε καιρό ευνοίας σε επήκουσα και σε ημέρα σωτηρίας σ' εβοήθησα», είπε ο Θεός δια του Ησαΐα (Ησ. 49, 8). Καλό λοιπόν είναι να ειπώ σήμερα το αποστολικό εκείνο προς την αγάπη σας· «Ιδού καιρός εύνοιας, ιδού ημέρα σωτηρίας· ας απορρίψωμε λοιπόν τα έργα του σκότους και ας εκτελέσωμε τα έργα του φωτός, ας περιπατήσωμε με σεμνότητα, σαν σε ημέρα» (Β΄ Κορ. 6,2· Ρωμ. 13,12). Διότι προσεγγίζει η ανάμνησις των σωτηριωδών παθημάτων του Χριστού και το νέο και μέγα και πνευματικό Πάσχα, το βραβείο της απαθείας, το προοίμιο του μέλλοντος αιώνος.

Ο όσιος Μελέτιος, ο Ομολογητής, ο Γαλησιώτης (13ος αιών), σε ποιητικό λόγο, γράφει για τους αιρετικούς Παπικούς:

Έγνως εξ ων ειρήκαμεν ολίγων παρανόμων εν
δόγμασι βλασφημιών, παρατροπών εν έθει,
τους Ιταλούς αιρετικούς; Πως γουν η κοινωνία
ημίν τούτων αβλαβής τοις εκτελούσι ταύτην;
Ή πως αν αιρετικοί κληθείεν οι Λατίνοι,
τοσαύτα παραβαίνοντες, καινίζοντες τοιαύτα;
Ει γαρ μικρά παρατροπή της ευσεβούς θρησκείας
αιρετικόν παρίστησι τον ταύτη κρατηθέντα,
πως ο πολλά και λαμπρά παρανομών αφρόνως,
ο δόγματα καινότατα νομοθετών ανόμως,
ο παραλόγοις έθεσιν αλόγως κεχρημένος
ουκ αν τοις αιρετίζουσι συντάττοιτο δικαίως;

Mητρ. Καλαβρύτων Αμβρόσιος : ΔΕΝ ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ ΕΠΙΣΗΣ, ότι οι Μητροπολίτες Δημητριάδος και Μεσσηνίας εψήφισαν μια τέτοια ανήθικη διάταξη!

Το κείμενο: http://www.im-ka.gr

«Στο Chambesy της Γενεύης ἐλαβαν χώραν δύο Συνελεύσεις της Μικτής Επιτροπής Προπαρασκευής της Μεγάλης Συνόδου της Ορθοδοξίας, η οποία πρόκειται να συγκληθή κατά το προσεχές έτος 2016.
Μετέχουν εκεί Ιεράρχες από όλες τις Ορθόδοξες Εκκλησίες, όπως επίσης και Καθηγητές της Θεολογίας. Προεδρεύει ο κατά πάντα σεβαστός Σεβ. Γέρων Μητροπολίτης Περγάμου κ. Ιωάννης, τέως Πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών, εκ μέρους δε της Εκκλησίας της Ελλάδος οι Σεβ. Μητροπολίτες Δημητριάδος κ. Ιγνάτιος και Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομος.
Από ακριτομυθίες, οι οποίες διέρρευσαν, κατά τις Συνεδρίες του Φεβρουαρίου ε.έ. η Προπαρασκευαστική Επιτροπή ασχολήθηκε και με το ζήτημα της ομοφυλοφιλίας!
Καθώς λέγεται, κατατέθηκε πρόταση του Σεβ. Προέδρου, ώστε η Αγία και Μεγάλη Σύνοδος «να εκφράζει τήν αλληλεγγύη της στις «σεξουαλικές μειονότητες» δηλ. στα άτομα, που υφίστανται διώξεις για τις σεξουαλικές τους προτιμήσεις.
Η ομοφυλοφιλία, λοιπόν, είπαν, δεν πρέπει να αποτελεί αφορμή για να υφίστανται διώξεις οι αδελφοί μας.
Διέρρευσεν επίσης, ὀτι μερικοί των Αρχιερέων έλεγαν, και πως η ομοφυλοφιλία δεν είναι το «μεγαλύτερο αμάρτημα»!
Τέλος, προς την κατεύθυνση αυτή λέγεται, πως συνετάχθησαν, δυστυχώς αν είναι αλήθεια, και οι Εκπρόσωποι της Εκκλησίας μας, σεβ. Μητροπολίτες Δημητριάδος κ. Ιγνάτιος και Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομος.
Εμείς προσωπικά ΔΕΝ ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ, ότι στην Γενεύη συνετελέσθη μια τέτοια ΠΡΟΔΟΣΙΑ της χριστιανικής Ηθικής!

Οἱ στῦλοι τῆς Πίστεως --- Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση

ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ μας οἱ ἄνθρωποι εἶναι κυριολεκτικά αἰχμάλωτοι στά ἐφήμερα καί μάταια τῆς ζωῆς καί καλοῦνται συχνά νά ἀντιμετωπίσουν διάφορα σοβαρά προβλήματα μέ τίς ἀντιλήψεις πού κυριαρχοῦν, ἀδιαφορώντας προκλητικά γιά τό παρελθόν καί τήν ἱστορική μνήμη, δηλαδή πῶς εἶχαν ἀντιμετωπιστεῖ  ἴδια προβλήματα σέ παλαιότερες ἐποχές, οἱ ὁποῖες ἦταν πιό δύσκολες ἀπό τίς σημερινές. Αὐτό ἔχει ὡς ἀποτέλεσμα νά ἐπικρατεῖ  ἐπιπολαιότητα στίς κρίσεις καί ἀποφάσεις καί οἱ λύσεις πού δίνονται νά εἶναι ἐλλειπεῖς, ἄδικες καί τελικά ἐσφαλμένες. Τά ἴδια συμβαίνουν καί στήν ἀντιμετώπιση τῶν ἐκκλησιαστικῶν προβλημάτων. Ἀγνοεῖται ἡ ἱστορία καί ἀντιμετωπίζονται τά προβλήματα μέ ἀντιπαραδοσιακές μεθόδους καί κοσμική νοοτροπία, ἐνῶ γνωρίζουμε τίς καθαρές καί θεοφιλεῖς λύσεις πού εἶχαν δοθεῖ παλαιά. Μέ τόν τρόπο αὐτό ἀπομακρυνόμαστε ἀπό τήν παράδοση τῆς Ἐκκλησίας, ἡ ὁποία διαφυλάσσει τήν ἀκεραιότητα τῆς Ὀρθοδοξίας.
Ἕνα ἀπό τά μεγάλα προβλήματα πού καθημερινά ἀπασχολεῖ τήν Ἐκκλησία εἶναι ὁ οἰκουμενισμός, δηλαδή τό ὄχημα πού κυρίως χρησιμοποιεῖ τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο προκειμένου νά πετύχει τήν ἕνωση τῶν «ἐκκλησιῶν», ἀδιαφορώντας γιά τίς μεγάλες δογματικές διαφορές πού τίς χωρίζουν καί περιφρονώντας τούς ἱερούς κανόνες καί τήν παράδοση τῆς Ὀρθοδοξίας.

Ἔξω οἱ Ἰοῦδες ἀπὸ τὴν ζωήν μας! --- Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Γεωργίου Μεταλληνοῦ

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ (ΙΩΑΝ. ιβ´ 1-18) 
Ἔξω οἱ Ἰοῦδες ἀπὸ τὴν ζωήν μας! 
«ΕΙΠΕ ΔΕ ΤΟΥΤΟ... ΟΤΙ ΚΛΕΠΤΗΣ ΗΝ» (ΙΩΑΝ. ιβ´ 6)

ΛΙΓΟ πρὶν ἀπὸ τὴν θριαμβευτικὴ εἴσοδό του στὰ Ἱεροσόλυμα ὁ Χριστὸς ἔρχεται στὴ Βηθανία. Ἐπισκέπτεται τὸν φίλο του Λάζαρο καὶ τοὺς ἄλλους φίλους του ἐκεῖ σὲ μιὰ ἀποχαιρετιστήρια ἐπίσκεψη πρὶν ἀπὸ τὸ πάθος του. Κάποιος μάλιστα κάλεσε τὸν Χριστὸ σὲ δεῖπνο. Κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ δείπνου ἡ ἀδελφή τοῦ Λαζάρου Μαρία, κυριευμένη ἀπὸ τὴν μυστικὴ ἀγαλλίαση τῆς παρουσίας τοῦ Κυρίου, ἀφήνει νὰ ξεχειλίσει ἡ εὐγνωμοσύνη της γιὰ τὴν ἀνάσταση τοῦ ἀδελφοῦ της. Παίρνει, λοιπόν, ἕνα πολύτιμο μύρο καὶ ἀλείφει μ᾽ αὐτὸ τὰ πόδια τοῦ Χριστοῦ. Καὶ ἡ ποσότητα καὶ ἡ ποιότητα τοῦ μύρου δείχνουν τὴν ἀγάπη καὶ ἀφοσίωση τῆς γυναίκας πρὸς τὸν Διδάσκαλο. Γι᾽ αὐτὸ ἡ πρωτοβουλία της, ποὺ ἔχει τὴν ἔννοια τῆς λατρείας καὶ τιμῆς πρὸς τὸν Μεγάλο Εὐεργέτη τοῦ ἀνθρώπου Χριστό, ἀσφαλῶς θὰ συγκίνησε, ὅπως συγκινεῖ καὶ σήμερα, σὰν ἐκδήλωση πίστεως καὶ εὐλαβείας.