π. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΣ - ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ 2/2


ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ ΓΟΡΓΟΫΠΗΚΟΟΥ ~ Ι.Μ.ΔΟΧΕΙΑΡΙΟΥ -- Orthodox Hymns


O Συναξαριστής της ημέρας.

Σάββατο, 24 Σεπτεμβρίου 2016

Θέκλης, μεγαλομάρτυρος, Παναγίας Μυρτιδιώτισσας.

Γεννήθηκε ἀπὸ εἰδωλολατρικὴ οἰκογένεια στὸ Ἰκόνιο. Μνηστεύθηκε μὲ κάποιο νέο, τὸ Θάμυρη, μὲ τὸν ὁποῖο ἔμελλε νὰ συζευχθεῖ.
Ἐν τῷ μεταξὺ ἦλθε στὸ Ἰκόνιο ὁ Ἀπόστολος Παῦλος καὶ κήρυττε τὸν λόγο τοῦ Θεοῦ στὸ σπίτι ἐνὸς εὐσεβῆ ἄνδρα, τοῦ Ὀνησιφόρου, μετέπειτα ἀποστόλου († 7 Σεπτεμβρίου). Ἡ συνεχὴς προσέλευση στὸ θεῖο κήρυγμα προσείλκυσε τὴν προσοχὴ τῆς Θέκλας. Καὶ κάποια νύκτα, μέσα στὸ ἀκροαζόμενο πλῆθος ἦταν καὶ αὐτή. Τὰ λόγια ποὺ ἄκουσε τὴν τράβηξαν τόσο πολύ, ὥστε τὴν ἔκαναν νὰ ἐπανέλθει πολλὲς φορὲς νὰ ἀκούσει τὸν Ἀπ. Παῦλο. Αὐτό, ὅμως, ὅταν τὸ ἔμαθαν ἡ μητέρα της καὶ ὁ μνηστήρας της, προκειμένου νὰ τὴν ἐπαναφέρουν στὴν εἰδωλολατρία συκοφάντησαν τὸν Ἀπ. Παῦλο, μὲ ἀποτέλεσμα ὁ ἡγεμώνας Καστίλλιος νὰ τὸν φυλακίσει καὶ στὴν συνέχεια νὰ τὸν διώξει ἀπὸ τὴν πόλη. Ἀλλὰ ἡ Θέκλα εἶχε πάρει τὴν ἀπόφαση νὰ δοθεῖ ὁλοκληρωτικὰ στὴ διακονία τοῦ Εὐαγγελίου. Συγγενεῖς καὶ πρώην φίλοι της τὴν πολέμησαν ἀνελέητα. Αὐτὴ ὅμως, εἶχε στὴ θύμησή της τὰ λόγια τοῦ διδασκάλου τῆς Ἀπ. Παύλου: «Θύρα μοὶ ἀνέωγε μεγάλη καὶ ἐνεργής, καὶ ἀντικείμενοι πολλοί». Μοῦ ἀνοίχτηκε, δηλαδή, πόρτα μεγάλη, γιὰ καρποφόρα Ἱεραποστολικὴ δράση. Καὶ γι’ αὐτό, λόγω τοῦ φθόνου ποὺ ἔχει ὁ σατανᾶς γιὰ κάθε καλό, πολλοὶ καὶ τώρα παρουσιάζονται ἐνάντιοι καὶ πολέμιοι.Τελικὰ ἡ Θέκλα στὴν πορεία τῆς Ἱεραποστολικῆς της δράσης πέρασε πολλὰ μαρτύρια, ἀπὸ τὰ ὁποία, ὅμως, μὲ θαυματουργικὸ τρόπο βγῆκε ἄθικτη. Πέθανε 90 χρονῶν σὲ κάποιο ὄρος τῆς Σελεύκειας.

Προσευχές και λιτανείες κάνομε κάθε μέρα, αλλά δεν εισακουόμεθα.

ΈΝΑΣ ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΗΣ ΕΡΗΜΟΥ, από τούς μεγάλους, ξεκίνησε μια μέρα να πάη στο όρος Σινά, για να επισκεφθή τούς Μοναχούς που ασκήτευαν εκεί επάνω. Στο δρόμο συνάντησε έναν απ’ αυτούς, κι’ ανέβαιναν σιγά - σιγά συζητώντας.

- Βρισκόμαστε σε μεγάλη στενοχώρια, Αββά, είπε αναστενάζοντας ο Μοναχός. Έχει μήνες να βρέξη και μας έλειψε τελείως το νερό.

- Γιατί δεν παρακαλείτε τον Θεόν να σας στείλη βροχή; ρώτησε ο Γέροντας.

- Προσευχές και λιτανείες κάνομε κάθε μέρα, αλλά δεν εισακουόμεθα.

- Τότε δεν προσεύχεσθε, όπως πρέπει, είπε ο Πατήρ. Έλα, Αδελφέ, να κάνωμε μια προσευχή μαζί κι’ ελπίζω πως θα την δεχτή ο φιλεύσπλαγχνος Θεός. Στάθηκαν. Ο Άγιος Γεροντας σήκωσε τα χέρια του στον Ουρανό και έκαμε μια σύντομη, αλλά θερμη προσευχή στον Κυριο, να λυπηθή τα πλάσματά Του που υποφέρουν και να στείλη σ’ αυτά την ευεργετική βροχή Του. Δεν είχε προφθάσει να τελειώση, όταν πελώρια μαύρα σύννεφα μαζεύτηκαν στον ουρανό και άρχισε να βρέχη ραγδαία βροχή. Σαστισμένος ο Αδελφός από το θαύμα, που έγινε τόσο αστραπιαία μπροστά στα μάτια του, έμεινε πολλή ώρα σαν απολιθωμένος. Ύστερα έβαλε μετάνοια στον Αββά και με πολλήν ευλάβεια του φίλησε τα πόδια. Εκείνος πάλι αποφεύγοντας τον ανθρώπινο έπαινο, δεν συνέχισε την πορεία του, αλλά γύρισε πίσω στο κελλί του.

Αλλοίμονον εις τον πιστόν, ο οποίος θα ανέμενε κρίσιν Συνόδου.

Η διακοπή του μνημοσύνου του αιρετικού Βαρθολομαίου είναι επιταγή Θεού και καθήκον παντός Ορθοδόξου. Αλλοίμονον εις τον πιστόν, ο οποίος θα ανέμενε κρίσιν Συνόδου. Πότε άραγε θα καταστή δυνατή η σύγκλησις ταύτης; Και όταν ποτέ ήθελε συγκληθή, τι Σύνοδος θα είναι άραγε; Θα είναι γνησία ή ληστρική; Όταν οι Ορθόδοξοι Ιερείς της Κωνσταντινουπόλεως έκοψαν το μνημόσυνον του Επισκόπου Νεστορίου, ανέμενον την κρίσιν Συνόδου; Ευτυχώς όχι. Η Σύνοδος πράγματι συνεκλήθη εις την Κων/πολιν. Ποία όμως ήτο η κρίσις αυτής; Εδικαίωσεν τον Νεστόριον και ανεθεμάτισε τους Ορθοδόξους!... «Ο κοινωνών Βαρθολομαίω αιρέσει κοινωνεί. Ο μνημονεύων Βαρθολομαίον συνεπάγεται μετά τούτου τη αιρετική απωλεία. Ο μη μνημονεύων Βαρθολομαίον και τους συν αυτώ, αποτειχίζει εαυτόν εκ «Ψευδεπισκόπων και Ψευδοδιδασκάλων», λέγει το Πνεύμα το Άγιον εν τη Εκκλησία (ΙΕ Κανών ΑΒ Συνόδου). Οι μη κοινωνούντες Βαρθολομαίω και τοις συν αυτώ είναι «τιμής και αποδοχής άξιοι, ως οι Ορθόδοξοι» παραγγέλουσιν οι Άγιοι δια του αγίου Σωφρονίου Ιεροσολύμων (Αγ. Σωφρονίου Ιεροσολύμων, P.G. 87,  3372A) και του ΙΕ΄Κανόνος της Πρωτοδευτέρας Συνόδου». Η μετά της αιρέσεως  κοινωνία, πως είναι δυνατόν να διατηρήση την ορθόδοξον ιδιότητα του Πληρώματος της Εκκλησίας και την υπόστασιν Αυτής;

Μητρ. ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ : Ο Φίλης πρέπει να φύγη από την θέση αυτή! Είναι εχθρός της Ελλάδος και Εκκλησίας!


  Μακαριώτατε, 
        Κηρύξατε την  Εκκλησία «εν διωγμώ»!  Ο εχθρός της Ορθοδοξίας  καί του Ελληνισμού Νικόλαος Φίλης  πρέπει να απομακρυνθεί από την θέση του Υπουργού της Παιδείας! Παραμένει όχι μόνον  αμετανόητος, αλλά και πολύ επικίνδυνος.
           Ναί, κηρύξατε αμέσως την Εκκλησία εν διωγμώ!
   Χωρίς αναβολή, χωρίς περιστροφές! Ο Φίλης  πρέπει να φύγη από την θέση αυτή! Είναι εχθρός της Ελλάδος και Εκκλησίας!
             Εμείς, το προσεχές Σάββατο, εδώ στο Αίγιο, σε ένδειξη διαμαρτυρίας κατά του ανάξιου Υπουργού, θα κτυπάμε πένθιμα τις καμπάνες των ενοριακών ναών.    

+  Ο ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ

Εφημερίς «Ορθόδοξος Τύπος»: χρειάζονται Ομολογητές και Μάρτυρες

Ο φύλαξ της Ορθοδοξίας πιστός λαός δεν αντιστέκεται. Αυτοί που αντιστέκονται είναι λίγοι. Οι πολλοί είναι αδιάφοροι ή έχουν εσφαλμένη ιδέα, ότι μόνον την ψυχή μας πρέπει να αγωνιζώμαστε να σώσωμε. Τι κάνουν οι άλλοι και μάλιστα οι κληρικοί, δεν είναι δική μας δουλειά να τους κρίνωμε. Έτσι λένε και καθησυχάζουν. Με τέτοια νοοτροπία και χωρίς αντίσταση το κακό θα εξαπλώνεται ως γάγγραινα. Οι οικουμενιστές θα επιβάλλουν τη θέλησή τους παντού και οι λίγοι πιστοί θα υβρίζωνται ως ταλιμπάν, ως μικρόνοες, ως φανατικοί και άνθρωποι του μίσους, ως γραφικοί κλπ. Και ου θαυμαστόν: «Ει τον οικοδεσπότην Βεελζεβούλ εκάλεσαν, πόσον μάλλον τους οικιακούς αυτού»; Μερικοί πιστοί και παραδοσιακοί κληρικοί και λαϊκοί συνέταξαν και εκυκλοφόρησαν μια «Ομολογία πίστεως κατά του οικουμενισμού». Την υπέγραψαν μερικές χιλιάδες πιστών κληρικών και λαϊκών. Δεν είναι αρκετό. Αν την υπέγραφαν όλοι οι Μητροπολίτες της Ελλαδικής Εκκλησίας, όλοι οι Ηγούμενοι των Αγιορειτικών και λοιπών Ιερών Μονών της Ελλάδος, όλοι οι θεολόγοι κλπ. τότε οι οικουμενιστές θα σιγούσαν και η Εκκλησία θα ησύχαζε από τα κοάσματά τους. Τώρα όμως οι αντιστεκόμενοι είναι λίγοι, μια μικρή μειοψηφία. Γι΄ αυτό οι οικουμενιστές, στηριζόμενοι στον όγκο τους και στην υποστήριξη κοσμικών αρχόντων του αιώνος τούτου, δεν υποχωρούν και συνεχίζουν το διαβρωτικό τους έργο. Τι θα γίνη; Φαίνεται ότι χρειάζονται Ομολογητές και Μάρτυρες.  

Eιναι αυτή η εικόνα Ορθόδοξη; Ταλαίπωρη Ορθοδοξία!...


Ὁ Σεβ. Γαλλίας καὶ ἡ ἀντιφατικὴ Σύνοδος

Αἱ σφοδραὶ ἀντιδ ρ ά σ ε ι ς τοῦ πληρώματος τῆς Ἐκκλησίας ἐναντίον τῆς Συνόδου τοῦ Κολυμβαρίου, ἀλλὰ καὶ ἡ ἀπειροελάχιστος ἀπήχησις ποὺ αὐτὴ εἶχεν εἰς τὰ ΜΜΕ ἔχουν ἀναγκάσει τοὺς Οἰκουμενιστὰς θιασώτας νὰ ἐπανέλθουν μὲ ἄρθρα τους ὅπου μποροῦν, διὰ νὰ ὑπερασπιθοῦν αὐτήν. Ὁ Σεβ. Γαλλίας ἐδημοσίευσεν εἰς τὴν ἐφημερίδα «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» τῆς 4ης Σεπτεμβρίου 2016 ἄρθρον, ἀπόσπασμα τοῦ ὁποίου παραθέτομεν ἀκολούθως: 
«Σχεδὸν πενήντα χρόνια προετοιµασίας γιὰ µία Σύνοδο τῆς ὁποίας τὸ σχῆµα παραµένει κρυφὸ γιὰ περισσότερο ἀπὸ µία χιλιετία, ὄχι µόνο ἀπὸ τὴν πτώση τῆς Βυζαντινῆς Αὐτοκρατορίας τὸν 15ο αἰώνα, ἢ ἀκόµα ἀπὸ τὸ σχίσµα τοῦ 1054 µεταξὺ τῆς Ἀνατολικῆς καὶ τῆς ∆υτικῆς Ἐκκλησίας, ἀλλὰ ἤδη ἀπὸ τὶς µεγάλες Οἰκουµενικὲς Συνόδους…  Σίγουρα, τὰ θέµατα µὲ τὰ ὁποῖα καταπιάστηκαν στὴν Κρήτη ἀπὸ 16 ἕως 26 Ἰουνίου 2016 οἱ σχεδὸν 350 συνοδικοὶ πατέρες δὲν ἦταν δογµατικά… ἐξετάζοντας τὸν δεσµὸ ποὺ ἑνώνει σήµερα τὶς Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες µεταξύ τους, τὸν ἱστὸ ποὺ ἡ ὀρθοδοξία ὕφανε µὲ ἄλλες ἐκκλησίες καὶ χριστιανικὰ δόγµατα, καθὼς καὶ τὸν δεσµὸ τοῦ χριστιανισµοῦ τῆς Ἀνατολῆς µὲ τὸν σύγχρονο κόσµο.. ∆ὲν πρέπει νὰ ἐθελοτυφλοῦµε, πρῶτον διότι ἡ ἰδέα µιᾶς «τέλειας» Συνόδου εἶναι µία χίµαιρα καί, δεύτερον, ἐπειδὴ ἡ συνάθροιση σὲ Σύνοδο βρίσκεται στὴν καρδιὰ τῆς ἐκκλησιαστικῆς ζωῆς, µὲ ὅ,τι ἀντιφατικὸ µπορεῖ νὰ ἐπιφέρει ἡ ζωή…

Η ουδετεροθρησκεία της πολιτικής και των νυν εκφραστών της -- του Κυπριανού Χριστοδουλίδη

Ο υπ. Παιδείας κ. Φίλης δήλωσε ουδετερόθρησκος κι έτσι επιθυμεί να κάνει και τα σχολειά° να διδάσκουν την ουδετεροθρησκεία (παρένθεση, λίαν απεχθής και επικίνδυνος εχθρός του ο προσηλυτισμός) και ύστερα, ως ελεύθεροι πλέον πολίτες οι μαθητές, να διαλέγουν τη θρησκεία «που τους εκφράζει καλύτερα». Διότι, βλέπετε, είμαστε ελεύθεροι !

Και αυτά μεν για τα θρησκευτικά° έκαστος όποια θρησκεία προαιρείται.

Λαμπρά. Για τη Θρησκεία είμαστε ελεύθεροι να διαλέγουμε όποια θέλουμε, τι γίνεται όμως με την πολιτική ; Είμαστε ελεύθεροι να διαλέγουμε όποια πολιτική θέλουμε ; Όχι βέβαια. Διαλέγουμε τους εκφραστές της α,β, γ, δ, πολιτικής και αυτούς ψηφίζουμε και κανέναν άλλο, που δεν προβλέπει και δεν επιτρέπει το Σύνταγμα. Και το Σύνταγμα προβλέπει τον εκμαυλισμό ή πλύση εγκεφάλου, το μεν για να γίνουν οι ψηφοφόροι δεξιοί, το δε αριστεροί, ή ακόμη και «ανακατεμμένος ο ερχόμενος» μετά ψήφου.

Εδώ προφανώς, ο αντίπαλος του κ. Φίλη, που ακούει στο όνομα "προσηλυτισμός", δεν παρευρίσκεται. Κενή θέση υπάρχει μόνο στη θρησκεία και αυτή (ο προσηλυτισμός) θα εξαφανιστεί δια της ουδετεροθρησκείας και όχι με την "ουδετεροπολιτική". Αν το αποτολμούσε αυτό ο κύριος υπ. Παιδείας (παρένθεση, υποπαιδείας) Φίλης - διάβαζε, αν εξαφάνιζε την προσηλυτιστική δράση τής πολιτικής που ασκεί - τα Μνημόνια θα έπεφταν βροχή, αν και, παρότι μη "ουδετεροπολιτικός", ο υπουργός τής "υποπαιδείας" μας αδυνατεί να τα αποφύγει. Αυτονόητο, τα ανωτέρω αφορούν και τον έτερο πόλο° αυτόν της ονομαζόμενης αντιπολίτευσης. Ό,τι αφήνει ημιτελές η μια κυβέρνηση, έρχεται και το αποτελειώνει η πρώην αντιπολίτευση.

Οι Τράπεζες - σημ. υπάρχει μόνο μια, όπως η μαμά - το γνωρίζουν καλύτερα. Η θρησκεία ασκεί προσηλυτισμό, η πολιτική όχι. Μας περνούν για βλάκες, αλλά δεν είμαστε.

ΟΜΙΛΙΑ π. ΣΑΒΒΑ ΛΑΥΡΕΩΤΟΥ ΣΤΗΝ ΛΑΡΙΣΑ ΣΤΙΣ 18 9 2016


Ιερώνυμος: Η υπόθεση της Εκκλησίας είναι υπόθεση ενός λαού και όχι ενός υπουργού

Νέα σκληρή απάντηση του Αρχιεπισκόπου Ιερώνυμου στον υπουργό Παιδείας Νίκο Φίλη και σε όσα υποστηρίζει τις τελευταίες ημέρες ο υπουργός περί ανύπαρκτης δράσης της Εκκλησίας την περίοδο της Χούντας και της Κατοχής: 

Ο Ιερώνυμος έστειλε επιστολή την Παρασκευή στον υπουργό στην οποία του επισημαίνει πως «η υπόθεση της Εκκλησίας είναι υπόθεση ενός λαού και όχι βεβαίως ενός υπουργού» και κάνει λόγο για ιδεοληπτικές ερμηνείες του κ.Φίλη. 

Ο Αρχιεπίσκοπος αναφέρει πως «ο επίσημος ρόλος της Εκκλησίας στην περίοδο της Δικτατορίας ήταν συνεπής και αδιάβλητος για την αποστολή της, γι' αυτό αποκλείει πλήρως τις οποιεσδήποτε ιδεοληπτικές ερμηνείες των οποιωνδήποτε επικριτών ή πολεμίων της». 

Ο Αρχιεπίσκοπος εξηγεί μεταξύ άλλων πως αν η Εκκλησία είχε συνεργαστεί με την Χούντα τότε δεν θα είχε απαγορευτεί η συνέλευση της Συνόδου της Ιεραρχίας εκείνη την περίοδο και δεν θα είχε συγκροτηθεί «αριστίνδην» η Σύνοδος.

Όλη η επιστολή του Αρχιεπισκόπου

Κύριε Ύπουργέ, 

Ή ύπόθεση Τής Έκκλησίας είναι ύπόθεση ένός Λαού καί όχι βεβαίως ένός Ύπουργού, όταν μάλιστα παραθεωροϋνται θεμελιώδεις συνταγματικές διατάξεις (άρθρο 13) καί διατάξεις τοϋ έκτελεστικοϋ νόμου τοϋ Ισχύοντος Συντάγματος (άρθρο 2, ν. 590/1977).

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Θ Ε Ν -- ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΥΓΗ -- του ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ Πειραιῶς κ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ

 Ἐν Πειραιεῖ τῇ 23 Σεπτεμβρίου 2016

 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Θ Ε Ν

 ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΥΓΗ

            Στήν ἀπό προφανή κίνητρα ἐπίθεση τῆς Ἐφημερίδος ΑΥΓΗ, ὀργάνου τοῦ ΣΥΡΙΖΑ ἐναντίον μου πού παραπέμπει σέ τακτικές τοῦ κόκκινου φασισμοῦ γιά νά ὑπερασπιστοῦν τόν ὑβριστή τῆς ἀμωμήτου ἡμῶν Ἐκκλησίας κ. Νίκο Φίλη, ἐπειδή εἶναι ἀδύνατο νομικά νά ξεπεράσουν τή συνταγματική καταπάτηση τῆς ἰσότητας καί ἰσονομίας πού διαπράττει ὁ κ. Φίλης καί ἡ Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ μέ τήν μετατροπή τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν μόνο μέ γιά τούς Ὀρθοδόξους μαθητές καί μαθήτριες σέ Θρησκειολογία, ἐνῶ γιά τούς Μουσουλμάνους, Ἑβραίους καί Ρωμαιοκαθολικούς μαθητές καί μαθήτριες νά παραμένει ὁμολογιακό καί κατηχητικό  καί ἐπιπλέον νά προτείνουν διορίζουν τούς καθηγητές καί δασκάλους πού θά τό διδάσκουν (Ν. 4386/11.5.2016 ἀρ. 55, παρ. 5) οἱ ἡγεσίες τῶν τριῶν αὐτῶν Θρησκευτικῶν Κοινοτήτων, ἐπάγομαι τά κάτωθι:

ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ &ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΝΕΟΤΗΤΟΣ «ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΑΓΙΟΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ»

Ἐν Πειραιεῖ τῇ 23 Σεπτεμβρίου 2016

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Θ Ε Ν

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ

            Σε απάντηση της εξόχως συκοφαντικής και υβριστικής «ανοιχτής επιστολής» του κ. Κουρουτού, Προέδρου τῆς ΟΙΕΛΕ που απευθύνεται δήθεν προς τον Πρωθυπουργό, στην πραγματικότητα όμως εξυπηρετεί προφανώς άλλους σκοπούς την οποία έσπευσαν να αναδημοσιεύσουν οι Εφημερίδες «ΑΥΓΗ» και «ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ» και προς αποκατάσταση της αλήθειας, θα περιοριστούμε μόνο να αναφέρουμε τα εξής: