Ἀπάντησις εἰς τὴν θεωρίαν τοῦ Οἰκουμενικοῦ περὶ Φονταμενταλιστῶν -- του αειμνήστου Γεωργίου Ζερβού

Ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης κ. Βαρθολομαῖος εἰς πρόσφατον ὁμιλίαν του κατεφέρθη ἐναντίον τῶν ἀντιοικουμενιστῶν - ἀντιπαπικῶν, ἐπειδὴ ἐλέγχουν ὅλας τὰς ἐκκλησιολογικάς παρεκκλίσεις του, κατὰ τὰς συναντήσεις μὲ τὸν ἑκάστοτε Πάπαν καὶ ἰδιαιτέρως μὲ τὸν νέον κ. Φραγκίσκον, ἀλλὰ καὶ τὴν στάσιν τῶν ἐκπροσώπων του κατὰ τοὺς θεολογικοὺς διαλόγους. Ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης ἐχρησιμοποίησε τὴν λέξιν φονταμενταλισμός, ἐννοῶν, προφανῶς ὅτι ὅσοι ἀντιδροῦν εἶναι φονταμενταλισταί, οἱ ὁποῖοι εἶναι πανέτοιμοι νὰ θυσιάσουν τὰ πάντα, διά νὰ ἐπιβάλουν τὰς ἀπόψεις των. Τὸ δηλητήριον τοῦ φονταμενταλισμοῦ ὁμολογουμένως, μὲ τὴν βοήθειαν τῶν ΜΜΕ, τοῦ διαδικτύου καὶ ψευδοπροοδευτικῶν Ἱεραρχῶν, οἱ ὁποῖοι δὲν ἔχουν οὐδεμίαν σχέσιν μὲ τὸν Πατερικὸν λόγον καὶ τοὺς Ἱεροὺς Κανόνας τῆς Ἐκκλησίας "περνάει" εἰς τὴν κοινωνίαν, ἡ ὁποία δὲν ἔχει σχέσιν μὲ τὴν Ἐκκλησίαν ἢ ἔχει τυπικάς σχέσεις ὡς καὶ εἰς ὡρισμένους κύκλους πιστῶν.

Οικουμενισμός το μυστήριον της ανομίας


ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ : ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΑΝ - ΕΠΤΑ ΜΗΝΕΣ ΦΥΛΑΚΗ

ΕΙΣ ΔΟΞΑΝ ΚΥΡΙΟΥ!

______Είναι ήδη γνωστόν, ότι το Τριμελές Πλημμελειοδικείον Αίγίου με καταδίκασε σε φυλάκιση ΕΠΤΑ ΜΗΝΩΝ με τριετή αναστολήν, έπειτα από μήνυση, τήν οποίαν είχαν καταθέσει μερικά πρόσωπα της Κοινότητος ΤΩΝ ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΩΝ έπειτα από ένα δημοσίευμά μου  στο Blog με τίτλο «φτύστε τους». 
_______Πρωτοδίκως είχαμε κριθή ΑΘΩΟΣ. Πλήν όμως ο τότε Υπουργος της Δικαιοσύνης κ. Κοντονής, παρεμβαίνων στο έργο της Δικαιοσύνης,  με δηλώσεις του εξέφρασε την αντίθεσή του για την αθωώσή μας καί τότε δύο Εισαγγελείς -άραγε δεν είναι πρωτοφανές αυτό;- έσπευσαν να ασκήσουν Έφεση κατά της αθωωτικής Αποφάσεως!

Θεοτοκάριον -- Orthodox Hymns

Τη Α΄ (1η) του μηνός ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ μνήμη του Αγίου Μάρτυρος ΤΡΥΦΩΝΟΣ

O Συναξαριστής της ημέρας.

Παρασκευή, 1 Φεβρουαρίου 2019                   

Τρύφων ο ενδοξότατος Μάρτυς του Χριστού και της ουρανίου αι θείας τρυφής επώνυμος, εγεννήθη εις την πόλιν της Φρυγίας Λάμψακον. Οι γονείς αυτού ήσαν ευσεβείς, πιστεύοντες εις τον αληθινόν Θεόν, αξιωθέντες ούτω να γεννήσουν τέκνον ευσεβέστατον· μάλιστα δε εκ πρώτης ηλικίας ήτο άξιον τέκνον Θεού, καθότι κατώκει εις την ψυχήν αυτού η Χάρις του Παναγίου Πνεύματος και ιάτρευε πάσαν ασθένειαν, εξόχως δε είχε πολλήν εξουσίαν κατά των δαιμόνων, οίτινες, μόνον το όνομά του εάν ήκουον, έφευγον. Εις πίστωσιν δε των πολλών θαυμάτων, τα οποία ετέλεσε, να γράψωμεν ένα δια να εννοήσητε, από το άκρον του κρασπέδου, το ιμάτιον. 

Ἀγρυπνία Ὑπαπαντῆς τοῦ Κυρίου

Φέρουμε σέ γνώση τῶν εὐλαβῶν Χριστιανῶν ὅτι τήν Παρασκευή 1 Φεβρουαρίου 2019 θά τελεσθεῖ ὁλονύκτια πανηγυρική ἀγρυπνία, κατά τό ἁγιορείτικο τυπικό, ἐπί τῇ ἑορτῇ τῆς Ὑπαπαντῆς τοῦ Κυρίου μας (2α Φεβρουαρίου).

Ἀπό τίς 10:00 μ.μ. ἕως τίς 4:00 π.μ.
Ἡ πύλη θά ἀνοίξει στίς 9:45 μ.μ. καί θά παραμείνει ἀνοικτή καθ' ὅλην τήν διάρκεια τῶν ἀκολουθιῶν.
                            Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣ ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ 

Ένας αδελφός επισκέφθηκε τον αββά Ματώη και του λέει:

«Πώς οι Σκητιώτες έκαναν περισσότερα απ΄ αυτά πού λέει η Γραφή αγαπώντας τους εχθρούς τους παραπάνω από τον εαυτό τους;»                                                                                                                                                  
Και ο αββάς Ματώης του είπε: 
«Εγώ μέχρι τώρα ακόμη δεν έχω καταφέρει να αγαπώ σαν τον εαυτό μου εκείνον που με αγαπά».

ΓΝΗΣΙΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΑΡΓΟΛΙΔΟΚΟΡΙΝΘΙΑΣ -- Ενημέρωσις

Ἀγαπητοί,
Συνεχίζουμε τόν ἀγώνα μας. Δυστυχῶς, ἐδικαιώθημεν πλήρως. Ἐσχάτη ὥρα ἐστί, ἀλλά καί ποτέ δέν εἶναι ἀργά διά μετάνοια (κ. Εὐστάθιε). Τό ἀδιέξοδον τῶν κινήσεων τῶν ἀποσκιρτησάντων ἐκ τῆς Ἐκκλησίας, ἀργά ἤ γρήγορα, θά γίνει ἐμφανές! Μόνον, ὅμως, τό σήμερον εἶναι ἰδικό μας. Αὔριον ἴσως εἶναι ἀργά διά κάποιους.
Συναποστέλλομε μαζί μέ τό τελευταῖο κείμενό μας ὑπό τόν τίτλο "ΑΜΕΙΛΙΚΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ" καί τό παλαιότερο κείμενό μας "Τά ἀποκαλυπτήρια τῆς ἀπάτης", τό ὁποῖον, καίτοι δέν εἴμεθα προφῆτες, οὔτε υἱοί προφητῶν προδιέγραψε μέ ἀκρίβεια τίς ἐν κρυπτῶ καί παραβύστῳ ἀπό μακροῦ προετοιμαζόμενες ἐπιλογές καί "ἐξελίξεις".
Ὁ λαός μας λέει ὅτι "ὁ κλέπτης καί ὁ ψεύτης τόν πρῶτο χρόνο χαίρονται"! Εἶναι παράνοια καί δαιμονική πλάνη νά ἀποσχίζονται ἀπό τήν Ἐκκλησία ἐξ ὑπερηφανείας διά νά ἑνώνονται ἐν συνεχείᾳ μεταξύ των ἐκτός Αὐτῆς καί δή κατ' Αὐτῆς.

Τά ἀποκαλυπτήρια τῆς ἀπάτης τοῦ δῆθεν ὁμολογητοῦ Εὐσταθίου Τουρλῆ!

Χθές ἐπισκέφθηκε φανερά τή Γυναικεία Μονή Ἁγίας Τριάδος, Ἑξαμιλίων Κορινθίας, ὁ μυστικά συνεργαζόμενος μέ τόν πρώην Μητροπολίτη Πατρῶν Εὐστάθιο, καθηρημένος γιά κακοδοξία καί σχίσμα πρώην Μητροπολίτης Μεσογαίας Κήρυκος Κοντογιάννης, συνοδευόμενος ἀπό τόν φερόμενο ὡς "Κένυας" Ματθαῖο Muroki, πρώην κληρικό τῆς Ἐκκλησίας, πρός διευθέτηση τῆς ἐν τῆ ἀποστασία ἑνώσεώς των.
Ἀπό διετίας εἶχε καταγγελθεῖ ὅτι ὑπάρχει μυστική συνεργασία τοῦ πρώην Μητροπολίτη Πατρῶν μέ τόν κακόδοξο καί σχισματικό πρώην ἐπίσκοπο Κήρυκο. Ὅμως, ὁ καθηρημένος πλέον πρώην ἐπίσκοπος τῆς Ἐκκλησίας Εὐστάθιος θεωροῦσε τίς σχετικές ἀναφορές ὡς συκοφαντίες καί ψεύδη! Ἀποδείχθηκε, ὅμως, τώρα ὁ ἴδιος ψευδόμενος!
Ὁ Κήρυκος Κοντογιάννης χειροτονήθηκε ἐπίσκοπος ἀπό τήν Ἱερά Σύνοδο τό 1995. Τό 2002, ἡ Ἱερά Σύνοδος ἀφόρισε τόν στενό του συνεργάτη θεολόγο Ἐλ. Γκουτζίδη γιά τήν ὑποστήριξη τῆς Καινοτομίας-κακοδοξίας περί τῆς Ἁγίας Τριάδος, ὡς πρώτης ἀνάρχου Ἐκκλησίας καί κοινωνίας Προσώπων (διδασκαλία Παπισμοῦ καί Οἰκουμενιστῶν στήν περιβόητη "Σύνοδο τῆς Κρήτης", 2016).

«Ψυχή μου, ψυχή μου, ἀνάστα, τί καθεύδεις»; -- Τοῦ αειμνήστου Μιχαὴλ Ε. Μιχαηλίδη, Θεολόγου

Τό σάλπισμα τοῦτο, τῆς προσωπικῆς ἔγερσης τῆς ψυχῆς ἀπό τόν ὕπνο, τό ἀπευθύνει στόν ὑπέροχο “Μέγα Κανόνα” ὁ Ἀνδρέας Κρήτης. Καί γιατί; Διότι γνωρίζει ἄριστα τήν ψυχολογία τοῦ ἀνθρώπου, ὁ ὁποῖος συχνά περιέρχεται σέ ραθυμία καί ἀκηδία καί νυσταγμό τῆς ψυχῆς, καταστάσεις, δηλαδή, ἐπικίνδυνες γιά τήν πνευματική ζωή. Μέ τή ραθυμία, δηλαδή, τή νωθρότητα, χάνει τήν κινητικότητα καί τόν ἐνθουσιασμό. Μέ τήν ἀκηδία, δηλαδή, τήν ἀμέλεια καί τήν ὀλιγωρία, χάνει τήν ἐνεργητικότητά του, καί μέ τό νυσταγμό - τή νύστα, ὅπως λέμε στήν καθομιλούμενη, κοιμᾶται πνευματικά. Ὑποβαθμίζεται ὁ χριστιανικός του ζῆλος. Γιαυτό καί ὁ διάσημος ἐκκλησιαστικός ὑμνογράφος μᾶς ξυπνάει μέ τήν κραυγή τῆς ἀφύπνισης: “Ψυχή μου, ψυχή μου, ἀνάστα, τί καθεύδεις”;

Οἰκουμενισμός: Ἡ μεγάλη ἀπειλή -- Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση


Πολλοί κοσμικοί καί ἄσχετοι περί τήν πίστη ἀγνοοῦν βασικές ἀλήθειες τῆς Ὀρθόδοξης διδασκαλίας καί σχολιάζουν μέ ἐπιπολαιότητα τήν ἐκκλησιαστική ἐπικαιρότητα, γεγονός πού ἀποκαλύπτει τήν ἔλλειψη στοιχειώδους πληροφόρησης. Εἶναι λοιπόν ἑπόμενο καί στό θέμα τοῦ οἰκουμενισμοῦ νά ἔχουν ἀπόψεις, πού μειώνουν τήν λάμψη τῆς Μίας Ἐκκλησίας μέ τό νά τήν ἐξισώνουν μέ τίς ἄλλες ἑτερόδοξες «ἐκκλησίες». Εὔκολα ἀποδέχονται ὅτι ὁ οἰκουμενισμός εἶναι εὐλογία, γιατί θά ἑνώσει τούς χριστιανούς. Γι᾿ αὐτούς ἀγάπη καί οἰκουμενισμός ἔχουν στενότατη σχέση. Ἡ ἀγάπη εἶναι ἡ μητέρα καί ὁ οἰκουμενισμός τό τέκνο! Τόση εἶναι ἡ πλάνη, πού οἱ πρωτεργάτες τοῦ οἰκουμενισμοῦ γίνονται δεκτοί μέ ἐνθουσιασμό ἀπό τήν κοσμική ἐξουσία, διευκολύνονται στίς δραστηριότητές τους καί προβάλλονται στό λαό ὡς σπουδαῖοι ἄνθρωποι, οἱ ὁποῖοι ἐργάζονται γιά τό καλό τῆς κοινωνίας, ἀλλά καί τήν προβολή τῆς Ὀρθοδοξίας!

Ο ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΩΣ ΠΡΟΕΣΤΩΣ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΣ -- του αειμνήστου Ιωάννου Κορναράκη Καθηγητού Παν. Αθηνών

Στο περιοδικό της Ιεράς Μητροπόλεως Περιστερίου «Διάβαση» και στο 54ο τεύχος του των μηνών Μαρτίου-Απριλίου 2005, δημοσιεύεται άρθρο του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου κ. Ιωάννου Ζηζιούλα, με θέμα «Ο Επίσκοπος ως προεστώς της Ευχαριστίας».                                                                                                
Πρόκειται, στο κείμενο αυτό, για ανάπτυξη σκέψεων του Σεβασμιωτάτου, που αφορούν στο νόημα του επισκοπικού αξιώματος στον χώρο της λειτουργικής και, γενικώτερα, της εκκλησιαστικής μας ζωής. Κατά τον Σεβασμιώτατο κ. Ιωάννη, η Ορθόδοξη Εκκλησία είναι «επισκοποκεντρική». Την βασική αυτή θέση του, σχετικώς με το νόημα και τον ρόλο του επισκοπικού αξιώματος, προσπαθεί να στηρίξει με την παράθεση λειτουργικών και εκκλησιολογικών στοιχείων. Συνοπτικώς, και μάλλον επιγραμματικώς, τα στοιχεία αυτά είναι τα εξής: 

Κάθε Πέμπτη ο Παρακλητικός Κανών του Αγίου Νικολάου


Aφιέρωση -- Του αειμνήστου Στεργίου Σάκκου, Ομοτ. Καθηγητού Α.Π.Θ.

Σαν πίδακες ζωντανού νερού ξεπηδούν μέσα από τα γεγονότα της ιστορίας του Θεού, που έγιναν γιορτές της Εκκλησίας, οι αλήθειες, που λυτρώνουν και δροσίζουν την ψυχή μας. Φθάνει εμείς να σκύψουμε με την αγωνία της σωτηρίας και να σκάψουμε με τη λαχτάρα του ουρανού μέσα στην ιστορία τους, να γονατίσουμε μπροστά τους με ανοιχτό το Ευαγγέλιο και να τα γιορτάσουμε με το Πνεύμα το Άγιο μέσα στην Εκκλησία. Κι ο Θεός, που ήλθε στην ιστορία μας και μπήκε στη ζωή μας, μας ελκύει στην ιστορία Του και μας ενώνει με τη ζωή Του, με μια θεία δύναμη μας εντάσσει μέσα στο σωτήριο σχέδιό Του. Μια τέτοια φλέβα χαρίτων είναι η γιορτή της Υπαπαντής, με την οποία τιμούμε τη Θεομήτορα, αλλά και τον Δεσπότη· την Παναγία Μητέρα, που προσάγει στο ναό τον Ιησού, σαραντάμερο βρέφος και τον Θεάνθρωπο Κύριό μας, που προσφέρεται στον Θεό ως πρωτότοκος.

Θεοτοκάριον -- Orthodox Hymns

Τη ΛΑ΄ (31η) Ιανουαρίου, μνήμη των Αγίων και θαυματουργών Αναργύρων ΚΥΡΟΥ και ΙΩΑΝΝΟΥ.

O Συναξαριστής της ημέρας.

Πέμπτη, 31 Ιανουαρίου 2019                                                                                                                      

Κύρος και Ιωάννης οι θαυματουργοί Άγιοι Ανάργυροι ήσουν κατά τους χρόνους του ασεβεστάτου βασιλέως Διοκλητιανού εν έτει 292 και ο μεν περιφανής και λαμπρότατος αστήρ Κύρος εγεννήθη εις την περιφανεστάτην πόλιν της Αιγύπτου Αλεξάνδρειαν, την οποίαν ωκοδόμησεν ο Μέγας Αλέξανδρος και την ωνόμασεν ούτω προς τιμήν του, ο δε Ιωάννης ήτο εκ της Εδέσσης της Μεσοποταμίας ήτις ονομάζεται τώρα κοινώς Ουρφά. Ήτο δε ο Κύρος πιστός Χριστιανός από τους γονείς του, εις την πολιτείαν ενάρετος και την τέχνην ιατρός εμπειρότατος, το δε εργαστήριόν του φαίνεται έως την σήμερον, γνωστόν εις άπαντας, διότι έκτισαν εις αυτό μετέπειτα ιεράν Εκκλησίαν των Αγίων Τριών Παίδων, εις την οποίαν τελούνται καθ’ εκάστην θαυμάσια και αι ασθένειαι θεραπεύονται με την δύναμιν του Θεού, αντί των ιατρικών θεραπειών, αίτινες εγίνοντο τότε με βότανα της τέχνης και φάρμακα διάφορα. Αυτή δε η μεταβολή έγινε δια του εξής τρόπου.

Ὁ Μέγας Βασίλειος στὸ ἔργον του «Πρόσεχε σεαυτῷ» συμβουλεύει τὰ ἑξῆς:

«Ἐξέτασε τὸν ἑαυτόν σου, νὰ γνωρίσης ποιὸς εἶσαι. Γνώρισε τὴν φύση σου, ὅτι δηλαδὴ τὸ μὲν σῶμα σου εἶναι θνητό, ἡ δὲ ψυχή σου ἀθάνατη, καὶ ὅτι ἡ ζωή μας εἶναι κάπως διπλῆ. Ἡ μιὰ φάση της σχετίζεται μὲ τὴν σάρκα καὶ περνάει γρήγορα, ἐνῶ ἡ ἄλλη φάση της συγγενεύει μὲ τὴν ψυχή καὶ δὲν ἐπιδέχεται περιγραφή. “Πρόσεχε λοιπὸν τὸν ἑαυτόν σου” καὶ οὔτε στὰ θνητὰ καὶ τὰ φθαρτὰ νὰ προσκολληθῆς, σὰν νὰ εἶναι αἰώνια, οὔτε τὰ αἰώνια νὰ περιφρονήσης, σὰν νὰ εἶναι προσωρινά».

ΤΙΠΟΤΑ ΚΑΙ ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΣΥΓΧΩΡΕΙΤΑΙ

Αυτό που απομένει είναι καταγγελία της Συμφωνίας των Πρεσπών ως προϊόν της πρακτικής μιας συγκεκριμένης προδοτικής κυβέρνησης

Από τον Γιάννη Κουριαννίδη

Έκαστο Μέρος θα αποτρέπει και θα αποθαρρύνει ενέργειες, συμπεριλαμβανομένων των προπαγανδιστικών, από ιδιωτικούς φορείς που πιθανόν υποδαυλίζουν τον σοβινισμό, την εχθρότητα, τον αλυτρωτισμό και τον αναθεωρητισμό ενάντια στο άλλο Μέρος» (άρθρο 6.3 της Συμφωνίας των Πρεσπών).
Αν υπάρχει ακόμη άνθρωπος που μπορεί να θεωρεί ότι αυτή η «κομψή» διατύπωση στην προδοτική συμφωνία αποσκοπεί στην «ενίσχυση των φιλικών διμερών σχέσεων» μεταξύ Ελλάδος και Σκοπίων, όπως αναφέρεται στο ίδιο άρθρο (6.1), σίγουρα θα αλλάξει γνώμη όταν μάθει ότι προχθές απαγορεύτηκε εκδήλωση που επρόκειτο να πραγματοποιηθεί χθες στο Πολεμικό Μουσείο Αθηνών, με τίτλο «Μακεδονία, μία και ελληνική».

π. Θεόδωρος Ζήσης: Είμαστε όλοι υπεύθυνοι. Δέν είναι μόνον υπεύθυνος ο Πατριάρχης.

Αφού οι Επίσκοποι μνημονεύουν τόν Πατριάρχη καί επομένως υπόκεινται καί αυτοί στόν κανόνα: “ο κοινωνών ακοινωνήτω, ακοινώνητος έσται”· καί εγώ μνημονεύω τόν Επίσκοπό μου, ο οποίος μνημονεύει τόν Πατριάρχη, ο οποίος κοινωνεί μέ τόν Πάπα· καί εσείς οι λαϊκοί έρχεστε από μένα, ο οποίος μνημονεύω τόν Επίσκοπο καί κοινωνάτε καί μέ αποδέχεστε. Επομένως, μία σειρά –αυτή η σειρά τού παραπτώματος πού αρχίζει από τόν Πατριάρχη, αρχίζει σιγά-σιγά σάν συγκοινωνούν δοχείον, νά φθάνει σάν ευθύνη μέχρις εμάς!                                       
Αλλά ποιός από τόν κόσμο τά ξέρει αυτά; Οι περισσότεροι από τούς λαϊκούς, θά πούν: “Μά, αφού τό κάνει ο Πατριάρχης, αφού τό κάνει ο Πάπας, τί φταίω εγώ;”. Φταίς κι εσύ!  Δέν δικαιολογείται η  άγνοια...                                                                                                                                                                                  
Είμαστε όλοι υπεύθυνοι. Δέν είναι μόνον υπεύθυνος ο Πατριάρχης. Δέν είναι μόνον υπεύθυνος ο Επίσκοπος ο οποίος σιωπά καί η οποία σιωπή είναι τρίτο είδος αθεϊας. Είμαστε υπεύθυνοικαί εμείς οι Πρεσβύτεροι καί μαζί μέ εμάς, είστε καί σείς οι λαϊκοί, πού έρχεστε μαζί μέ μάς καί δέν μάς λέτε:  “Φεύγουμε εμείς”.

***
Ανώνυμος είπε...

Ένας πολύ καλός λόγος λοιπόν να σκεφτεί κάποιος πού στέκεται και πού οδηγείται συν τω χρόνω. Λάου λάου, με το μαλακό, εξ απαλών ονύχων η διαστρέβλωση των πατροπαράδοτων της πίστης μέχρι να μην αναγνωρίζεται σε μερικές γενιές από τώρα μια πίστη που κρατήθηκε με 'νύχια και με δόντια'. Όχι από τις δυνάμεις των πιστών αλλά από την ενίσχυσή τους εκ του Αγίου Πνεύματος που τους καθοδηγούσε και καθοδηγεί. Βεβαίως τώρα με τόση μόλυνση, παραχωρεί ο Θεός, μας ανέχεται, στέλνει τη Χάρη του, αλλά για πόσο? Ποιός Ηγεμόνας και Κυβερνήτης θα ήθελε να μοιράζεται τους ηπικόους του με άλλους ηγέτες? Ποιός Κυβερνήτης θα επιθυμούσε να τιμούν και να σέβονται εκτός από εκείνον κι άλλον? Ποιός Κυβερνήτης θα δεχόταν οι υπήκοοί του να στρέφουν το βλέμμα τους κι αλλού περιφρονώντας τον, ή να κουβαλούν στις αποσκευές τους προιόντα ξένα προς αυτόν?

«Αφεντικά» των φυλακών έχουν γίνει οι Αλβανοί γκάνγκστερ

Παρέχουν προστασία σε κρατουμένους, διακινούν ναρκωτικά και δίνουν εντολές για συμβόλαια θανάτου
Οι τρεις θάνατοι μέσα σε λίγες ημέρες στις Φυλακές Κορυδαλλού, με τελευταίο αυτόν του 34χρονου Αλβανού που φέρεται ότι ήταν το δεξί χέρι ενός εκ των ηθικών αυτουργών της δολοφονίας του ποινικολόγου Μιχάλη Ζαφειρόπουλου, φέρνουν στο φως τα παιχνίδια του υποκόσμου για το ποιος θα έχει την απόλυτη κυριαρχία μέσα στις φυλακές.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι Αλβανοί κακοποιοί, που πριν συλληφθούν εκτελούσαν «συμβόλαια θανάτου», έχουν οργανώσει κύκλωμα που εξακολουθεί να δολοφονεί κατά παραγγελία και πίσω από τα κάγκελα των φυλακών...

πρωτ. Γεώργιος Μεταλληνός - Μνήμη των αγίων Τριών Ιεραρχών

Τοὺς τρεῖς μεγίστους Φωστῆρας τῆς τρισηλίου Θεότητος -- Τῆς κ. Λαμπρινῆς Ἰ. Μαστρογιάννη, θεολόγου

Οἱ πιὸ μεγάλοι Φωστῆρες τῆς Ἁγίας Τριάδας. Οἱ τρεῖς μεγάλοι Πατέρες τῆς χριστιανικῆς ἐκκλησίας: ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Καισαρείας τῆς Καππαδοκίας Βασίλειος ὁ Μέγας καὶ οἱ Πατριάρχες Κωνσταντινουπόλεως Γρηγόριος Θεολόγος ὁ Ναζιανζηνὸς καὶ Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος, δίδαξαν μὲ τὰ σοφὰ τους λόγια κάθε ἁμαρτωλὸ ἄνθρωπο ἢ μὴ καὶ μὲ τὰ διδάγματά τους ἔκαναν τοὺς ἀνθρώπους νὰ πιστέψουν στὸν Θεό. Οἱ τρεῖς φωστῆρες φώτισαν τὸν κόσμο. Οἱ τρεῖς Ἱεράρχες εἶναι οἱ μεγάλοι Παιδαγωγοὶ τῆς Ὀρθοδοξίας μας. Πίσω ἀπὸ τοὺς τρεῖς Ἱεράρχες κρύβονται τρεῖς μεγάλες ἀξιοθαύμαστες γυναῖκες, οἱ μητέρες τους: ἡ Ἐμμέλεια, ἡ Νόνα, ἡ Ἀνθοῦσα. Αὐτὲς δίδαξαν στὰ παιδιὰ τους τὸν χριστιανισμό, σ' αὐτὲς τὶς τρεῖς ὑπέροχες γυναῖκες ὀφείλονται αὐτὸ ποὺ ἔγιναν ὁ Βασίλειος, ὁ Γρηγόριος, ὁ Ἰωάννης.

Άγιος Γρηγόριος Β΄ Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως.

Ο Μέγας ούτος της Ορθοδόξου Εκκλησίας αστήρ διεκρίθη δια τους αγώνας του εναντίον των λατινοφρόνων και λατινοφίλων ενωτικών της εποχής του, υπήρξε δε ο σφοδρότερος αντίπαλος του λατινόφρονος Πατριάρχου Ιωάννου ΙΑ΄ του Βέκκου. Πριν εισέτι χειροτονηθή Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, κατά το 1283, επί Ανδρονίκου Παλαιολόγου, διηύθυνε λίαν επιτυχώς τας Πατριαρχικάς υποθέσεις ως λόγιος Γεώργιος εκ Κύπρου. Εκλεγείς Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως από λαϊκών, ηρνήθη να δεχθή χειροτονίαν από λατινόφρονας ή λατινοφίλους Επισκόπους, ή έστω και απλώς επικοινωνήσαντας μετά των λατινοφρόνων.

Η Αγία Σοφία στο στόχαστρο των ακραίων του Ερντογάν

Οι Γενίτσαροι προκαλούν με το σύμβολο της Ορθοδοξίας
Χωρίς κανένα ίχνος σεβασμού απέναντι στο απόλυτο σύμβολο της Ορθοδοξίας και όντας βεβαίως ανίκανοι να αντιληφθούν το γεγονός πως η Αγία Σοφία από το 1985 επισήμως έχει καταγραφεί στο διεθνές συλλογικό υποσυνείδητο ως «μνημείο της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς», οι σύγχρονοι γενίτσαροι του Ερντογάν επιμένουν να προκαλούν. Να προκαλούν -για πολλοστή φορά- απαιτώντας η Αγία Σοφία να λειτουργήσει ξανά ως τζαμί την προσεχή Παρασκευή 1η Φεβρουαρίου, σε μια ημερομηνία διόλου τυχαία, καθώς τότε συμπληρώνονται ακριβώς 84 έτη από την ανακήρυξή της σε μουσείο.

Προσοχὴ εἰς τὰς χειροτονίας -- Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση

Είναι πολύ δύσκολο νά ἐξιχνιάσεις τίς προθέσεις κάποιου ὑποψηφίου κληρικοῦ. Νά δεῖς ἐάν ἔχει ἱερατικό ζῆλο, ἄν εἶναι εἰλικρινής, ἄν ἰσορροπεῖ διανοητικά καί προπαντός ἐάν δέν ψεύδεται μέ τήν ὑποκρισία. Ὅλα αὐτά πρό τῆς χειροτονίας, γιατί μετά εἶναι δῶρον ἄδωρον. Προτοῦ νά φορέσει τό ράσο, γιά νά μή ἔχουμε ἕνα ἀκόμα ἀνάξιο κληρικό. Ἔτσι ὅπως ἔχουν τά πράγματα στήν ἐποχή μας, εὔκολα κάποιος φοράει τό ράσο, ἀλλά δύσκολα μπορεῖς νά τοῦ τό ἀφαιρέσεις. Στό θέμα τῆς ἐκλογῆς καί χειροτονίας ἑνός κληρικοῦ τόν πρῶτο λόγο ἔχει ὁ ἐπίσκοπος καί μετά οἱ συνεργάτες του καί οἱ πνευματικοί. Χρειάζεται ὅλοι νά ἀνοίξουν τά μάτια τους καί νά ἀφυπνισθοῦν, γιά νά μάθουν ἀπό τούς ἄλλους, ἀλλά καί οἱ ἴδιοι νά διαπιστώσουν, ἐάν πράγματι ἕνας ὑποψήφιος εἶναι κατάλληλος γιά τήν ἱερωσύνη. Ἐκτός ἀπό τά ἠθικῆς φύσεως κωλύματα, πρέπει νά διαπιστωθεῖ ἐάν εἶναι ἰσορροπημένος καί λογικός.

Τι δεν κατανοούν οι Προτεστάντες από την Ορθοδοξία

Του κ. Λέοντος Μπράνγκ, Δρος Θεολογίας

Η ιδιοσυγκρασία των λουθηρανών αιρετικών δοξασιών – Μυστηριολογία
Η 15η Φεβρουαρίου 1987 υπήρξε μια ξεχωριστή μέρα για την Ορθοδοξία της Αμερικής. Την ημέρα εκείνη εξήντα νέοι ιερείς και διάκονοι μαζί με διακόσιους νέους λαϊκούς, όλοι τους με ένα καθαρά προτεσταντικό υπόβαθρο,  προσήλθαν στον καθεδρικό ναό του Αγίου Νικολάου στο Λος Άντζελες στην Ορθοδοξία. Τους υποδέχθηκε στους κόλπους της ο Μητροπολίτης Φίλιππος Σαλίμπα, ο οποίος για περίπου 40 χρόνια (από τις 19 Αυγούστου του 1975 μέχρι την ημερομηνία του θανάτου του στις 19 Μαρτίου του 2014) ήταν επικεφαλής της Αρχιεπισκοπής Αντιοχείας της Βόρειας Αμερικής. Τις πληροφορίες για το γεγονός αυτό και την πορεία που είχαν διανύσει αυτοί οι άνθρωποι αντλούμε από το βιβλίο του Πρωτ. Πήτερ Γκίλκουιστ με τίτλο «Καλώς ήρθατε στο σπίτι σας… Ανακαλύπτοντας την αρχαία χριστιανική πίστη»[1].

Ἔργον θείας Χάριτος καὶ ἐλευθερίας -- Τοῦ αειμνήστου Μιχαὴλ Ε. Μιχαηλίδη, Θεολόγου

Στή χριστιανική πνευματική ζωή, κάθε πρόοδος καί κάθε ἐπιτυχία εἶναι καρπός καί προϊόν δύο παραγόντων, τῆς θείας Χάριτος καί τῆς ἀνθρώπινης ἐλευθερίας. Κατά τόν ἀπόστολο Παῦλο: «Τί ἔχεις ὅ οὐκ ἔλαβες; Εἰ δέ καί ἔλαβες τί καυχᾶσαι ὡς μή λαβών;» (Α΄ Κορ. Δ΄7). Ἐάν κάθε χάρισμα πνευματικό καί «πᾶν δώρημα τέλειον» προσφέρεται ἀπό τήν πηγή τῆς ἀγαθότητας καί τῆς ἀγάπης, τόν Κύριο, πολύ περισσότερο τό μέγα θαῦμα τῆς ἀναγέννησης καί ἀνακαίνισης τῆς ἀνθρώπινης ψυχῆς. Στό διάλογο τοῦ Νικόδημου μέ τόν Ἰησοῦ, πού ἀποτελεῖ διαμάντι τῆς Καινῆς Διαθήκης, ὁ Νικόδημος ἄκουσε ἀπ᾽ τό χρυσό στόμα τοῦ Θεανθρώπου, τόν περίφημο καί πνευματικότατο λόγο γιά τήν προσωπική ἀναγέννηση τοῦ ἀνθρώπου: «Ἀμήν, ἀμήν λέγω σοι, ἐάν μή τις γεννηθῆ ἄνωθεν οὐ δύναται ἰδεῖν τήν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ».

Οικουμενισμός το μυστήριο της ανομίας


Ἀγρυπνία Ὁσίου Ἀρσενίου ἐν Πάρῳ

Φέρουμε σέ γνώση τῶν εὐλαβῶν Χριστιανῶν ὅτι τήν Τετάρτη 30 Ἰανουαρίου 2019 θά τελεσθεῖ ὁλονύκτια πανηγυρική ἀγρυπνία, κατά τό ἁγιορείτικο τυπικό, ἐπί τῇ ἑορτῇ τοῦ Ὁσίου Πατρός ἡμῶν Ἀρσενίου τοῦ ἐν Πάρῳ τοῦ θαυματουργοῦ, προστάτου τῆς Μονῆς μας (31η Ἰανουαρίου).
Θά τεθεῖ σέ προσκύνηση τεμάχιο ἐκ τῶν χαριτοβρύτων λειψάνων τοῦ Ἁγίου.
Ἀπό τίς 10:00 μ.μ. ἕως τίς 4:00 π.μ.
Ἡ πύλη θά ἀνοίξει στίς 9:45 μ.μ. καί θά παραμείνει ἀνοικτή καθ' ὅλην τήν διάρκεια τῶν ἀκολουθιῶν.
                                                     
Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς  ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣ ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ

Δεύτε λαοί -- Orthodox Hymns


Τη Λ΄ (30η) Ιανουαρίου, μνήμη των εν Αγίοις Πατέρων ημών και Οικουμενικών Διδασκάλων ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ του Μεγάλου, ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ του Θεολόγου και ΙΩΑΝΝΟΥ του Χρυσοστόμου.

O Συναξαριστής της ημέρας.

Τετάρτη, 30 Ιανουαρίου 2019

Η των Αγίων Τριών Ιεραρχών Βασιλείου του Μεγάλου, Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου κοινή κατά την σήμερον μνήμη εορτάζεται δια την εξής αιτίαν. Εις τον καιρόν της βασιλείας Αλεξίου του Κομνηνού, όστις έγινε βασιλεύς μετά τον Βοτανειάτην εν έτει απα΄ (1081) από Χριστού, εγένετο εν Κωνσταντινουπόλει φιλονεικία μεταξύ των ελλογίμων και εναρέτων ανδρών, εξ ων τινες προετίμων τον Μέγαν Βασίλειον, επειδή με τους λόγους του ηρεύνησε την φύσιν των όντων, με τας αρετάς του δε ωμοίαζε και συνερίζετο με τους Αγγέλους, καθότι δεν συνεχώρει προχείρως τους αμαρτάνοντας, αλλ’ ήτο σοβαρός κατά το ήθος και δεν είχεν εις εαυτόν κανέν γήϊνον.

ΓΡΑΜΜΑ ΣΤΟΝ Ν. ΦΙΛΗ

Σε χάρτες των ΗΠΑ εμφανίζονται βόρεια ελληνικά εδάφη ως «κατεχόμενη Μακεδονία»

Από τον Δημήτρη Κ. Σέργιο*

Κύριε Ν. Φίλη, δογμάτισες ανενδοίαστα: «Oταν ακούγεται ότι η Μακεδονία είναι μία και είναι ελληνική, πρόκειται περί αλυτρωτισμού, όσο και αν αυτό δεν αρέσει!» Προσπαθώ να σε μεταφράσω: Οταν λέμε ότι η Μακεδονία είναι ανέκαθεν τμήμα της ελληνικής ομοεθνίας και ομογένειας, είμαστε «αλυτρωτικοί», δηλαδή επιζητούμε να ονομασθούν διεθνώς ως «ελληνική μειονότητα» οι... Σκοπιανοί (!) και αγνοούμε εντελώς ότι αυτοί είναι εθνολογικώς Σλάβοι, ενδεχομένως δε να ονειρευόμαστε και να τους... προσαρτήσουμε! Αυτό δεν θέλεις να πεις; Μόνο που δεν ντρέπεσαι, κύριε! Διότι όλα τα ανωτέρω ούτε τα ισχυριζόμαστε ούτε τα προωθούμε εμείς! Τα ισχυρίζονται αντιστρόφως και τα προωθούν οι Σκοπιανοί εναντίον των Ελλήνων!

Οἱ Ἅγιοι Τρεῖς Ἱεράρχαι Προστάται τῆς Ἑλληνικῆς Παιδείας -- Τοῦ κ. Παναγιώτου Ρήγα, διδασκάλου

Εἰς τό θεῖον στερέωμα τοῦ Χριστιανισμοῦ, λάμπει πλῆθος ἀστέρων, θαυμαστῶν Ἁγίων, ἀνδρῶν καὶ γυναικῶν, οἵτινες σκορπίζουν τὸ ἔκπαγλον θεῖον Φῶς τους εἰς τὴν Οἰκουμένην καὶ ὁδοποιοῦν πιστὲς καρδιὲς εἰς νομὰς σωτηρίους. Ἐν μέσῳ αὐτῶν, ἰδιαιτέραν θέσιν ἔχουν οἱ τρεῖς Ἅγιοι Ἱεράρχες Βασίλειος ὁ Μέγας, Γρηγόριος ὁ Θεολόγος καὶ Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος οἵτινες, ζῶντες, διά τῶν θεοπνεύστων λόγων - κηρυγμάτων τους, διά τῆς Ἁγίας βιοτῆς τους καὶ τῶν Χριστιανοκοινωνικῶν φιλανθρωπικῶν πράξεων καὶ ἔργων τους (Βασιλειάδα) πρὸς ὅλον τὸν κόσμον ἀδιακρίτως χρώματος, φυλῆς, πίστεως, λατρείας, καὶ νῦν ἀπό τοῦ οὐρανίου κατοικητηρίου τους διά τῶν σοφῶν γραφῶν - συγγραμμάτων, ποὺ μᾶς ἄφησαν, καλλιεργοῦν ψυχὲς φωτίζοντες αὐτὲς πρὸς τὴν ἐξ ἀποκαλύψεως ἀλήθειαν, θεοφάνειαν, θεογνωσίαν, θεοδρομίαν πρός τὸν παντάνακτα Θεὸν, τὸν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστὸν, ὅστις ἦλθε εἰς τὸν κόσμον «ἁμαρτωλοὺς σῶσαι».

Independent: Ντροπή να στηρίζει ο Τσίπρας τον Μαδούρο

Για «ντροπιαστική στήριξη του Τσίπρα στον Μαδούρο» κάνει λόγο σε σημερινό της άρθρο η αγγλική Independent, με τον αρθρογράφο της να εξαπολύει δριμεία επίθεση κατά του έλληνα πρωθυπουργού για τη στάση που κρατά απέναντι στο καθεστώς,
«Τι στο καλό συνέβη στην ελληνική παράδοση αλληλεγγύης στη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα; Γιατί η Ελλάδα, η ευρωπαϊκή χώρα που έζησε από το 1967 έως το 1974 υπό μια άθλια, ωμή, διεφθαρμένη, στρατιωτική χούντα, στέλνει μήνυμα υποστήριξης σε μια αχρεία, διεφθαρμένη, υποστηριζόμενη από τον στρατό δικτατορία στη Βενεζουέλα;», διερωτάται ο Ντένις ΜακΣέιν, πρώην υπουργός Ευρωπαϊκών και Λατινοαμερικανικών Υποθέσεων στην κυβέρνηση Μπλερ, ο οποίος αρθρογραφεί για ευρωπαϊκά θέματα στη βρετανική εφημερίδα.

Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής: Δεύτερη εκατοντάδα κεφαλαίων περί αγάπης

1.    Όποιος αγαπά αληθινά το Θεό, αυτός οπωσδήποτε προσεύχεται χωρίς να διασπάται. Και όποιος προσεύχεται με αυτόν τον τρόπο, αυτός αγαπά αληθινά το Θεό. Δεν προσεύχεται απερίσπαστα εκείνος που έχει το νου του προσηλωμένο σε κάτι από τα επίγεια.


2.    Ο νους που χρονοτριβεί σε κάποιο αισθητό πράγμα, οπωσδήποτε έχει πάθος προς αυτό. πάθος επιθυμίας, λύπης, οργής ή μνησικακίας. Και αν δεν καταφρονήσει εκείνο το πράγμα, δεν μπορεί να ελευθερωθεί από το αντίστοιχο πάθος. 

Δημοκρατική Αναγέννηση -- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

  Ο ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ
ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΕΝΑΣ ΠΑΠΑΘΕΜΕΛΗ

Σας προσκαλούν εγκάρδια στην εκδήλωση με θέμα:
Για μια νέα εθνοκεντρική υψηλή στρατητική
(Κύπρος, Μακεδονία, Αιγαίο, Θράκη, Β. Ήπειρος)

Το Σάββατο 2 Φεβρουαρίου και ώρα 6.30 μ.μ. στην αίθουσα ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, Εθνικής Αμύνης 1 (δίπλα στη Στρατ. Λέσχη)

Εισηγούνται: Ελένη Θεοχάρους (Κυπρία Ευρωβουλευτής)
                   
                         Στέλιος Παπαθεμελής

Συντονίζει: ο δημοσιογράφος Παντελής Σαββίδης

Όπως κάθε χρόνο θα κόψουμε την καθιερωμένη βασιλόπιτα.


 Τά στολίδια τῶν γυναικῶν -- Από τόν βίο τοῦ Ὁσίου Πέτρου:

Κάποτε ὁ Ὅσιος μέ θαῦμα γιάτρεψε τήν ἄρρωστη μητέρα τοῦ Θεοδωρήτου Ἐπισκόπου Κύρου. Ὁ Ἅγιος Θεοδώρητος ἔγραψε καί τόν βίο τοῦ Ὁσίου Πέτρου καί μάλιστα προσθέτει τό ἑξῆς περιστατικό. Ὁ Ὅσιος, λέγει, δέν γιάτρεψε μόνο τό σῶμα τῆς μητέρας του, ἀλλά καί τήν ψυχή. Διότι ἡ μητέρα του στολιζόταν μέ διάφορα χρυσά καί μεταξωτά, περιδέραια κ.λπ. Ὁ Ὅσιος μέ ἕνα πολύ σοφό παράδειγμα, τήν ἔπεισε νά τά ἀπορρίψη ὅλα αὐτά λέγοντας τά ἑξῆς:

Απαγόρευσαν εκδήλωση για τη Μακεδονία στο Πολεμικό Μουσείο

Το υπουργείο Εθνικής Αμυνας απαγόρευσε τη διοργάνωση της εκδήλωσης που είχαν προγραμματίσει για το βράδυ της Δευτέρας οι Ενώσεις Αποστράτων Στρατού Ξηράς, Ναυτικού και Αεροπορίας και το International Hellenic Association-ΙΗΑ στο Πολεμικό Μουσείο, στην Αθήνα.

Η Ανακοίνωση:

«Το International Hellenic Association-ΙΗΑ (USA) ανακοινώνει ότι η εκδήλωση της Τρίτης 29 Ιανουαρίου 2019 με τίτλο ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΜΙΑ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ αναβάλλεται, κατόπιν αιφνιδιαστικής άρνησης του Πολεμικού Μουσείου, το οποίο υπάγεται στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, να διαθέσει την αίθουσα.
Η αίθουσα είχε κλειστεί από τις αρχές Ιανουαρίου 2019 από την συν-διοργανώτρια Ένωση Απόστρατων Αξιωματικών Στρατού, η οποία ενημερώθηκε αιφνιδιαστικά, την παραμονή της εκδήλωσης, ότι ακυρώνεται η σχετική κράτηση και ότι η εκδήλωση δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί.

ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΑ - Τοῦ Πρωτ. π. Γεωργίου Μεταλληνού

1.Οἱ σχέσεις ἐξουσίας κάθε μορφῆς εἶναι πάντα κεντρικὸ πρόβλημα τῆς κοινωνίας, στὸ ὁποῖο ἐμπλέκεται ἀπὸ τὰ ἴδια τὰ πράγματα ὁ χῶρος τῆς Θρησκείας. Μολονότι ὁ Χριστιανισμὸς στὴν αὐθεντικὴ του ἔκφραση δὲν εἶναι θρήσκευμα – ἁπλὴ δηλαδὴ Ἱστορικὴ πραγμάτωση τοῦ φαινομένου τῆς θρησκείας, ἀλλὰ «ὁδός» (Πράξ. 9, 20), τρόπος δηλαδὴ ὑπάρξεως, ποὺ ὁδηγεῖ στὴ «θέωση», ὅπως νοεῖται χριστιανικὰ ἡ σωτηρία, ἡ διαπλοκὴ του μέ τὶς δομὲς τοῦ κόσμου εἰσήγαγε στὴν ὀργάνωσὴ του καὶ τὴν ἔννοια τῆς ἐξουσίας. Στὴν Ἐκκλησία, ὡς Σῶμα Χριστοῦ, ἀναγνωρίζεται ὁ θεόσδοτος χαρακτήρας τῆς ἐξουσίας, «ἵνα μὴ ὁ κόσμος εἰς ἀκοσμίαν ἐμπέσῃ» (Ἰσίδωρος Πηλουσιώτης, 5ος αἰ. Ε.Π. 78, 657), ἐλέγχεται ὅμως συχνὰ ἡ πτωτικὴ κατανόηση καὶ χρήση της. Γι᾽αὐτὸ ὑπογραμμίζεται ἡ σχετικότητα καὶ ὁ πνευματικός της χαραχτήρας γιὰ τὴν Ἐκκλησία (πρβλ. Α΄ Κορ. 9, 12. Β´Κορ. 10, 8. Β´Θεσ. 3, 9 κ.ἄ.). Στὴν Κ.Δ. φανερώνεται ἐξ ἄλλου ἡ δαιμονικότητα τῆς ἐξουσίας τοῦ κόσμου (πρβλ. τὸ διάλογο τοῦ Χριστοῦ μὲ τὸν Πιλάτο – Ἰωάν. 18, 28 ἑ.) καὶ προβάλλεται ὁ διακονικὸς καὶ ἀπελευθερωτικὸς χαραχτήρας τῆς «ἐξουσίας» τοῦ Χριστοῦ (Ματθ. 10, 1 καὶ παράλ., 28, 18 κ.ἄ.).

Οικουμενισμός το μυστήριον της ανομίας


ΤΙΠΟΤΑ ΔΕΝ ΑΛΛΑΞΕ

Οι ίδιοι στιγματίστηκαν…!

    Είναι αλήθεια ότι μέσα στην Ιστορία καίριες αποφάσεις της εκάστοτε ηγεσίας του Ελληνικού Λαού έχουν κοστίσει στο Έθνος κυρίως όταν τις έχει προσυπογράψει ο Ελληνικός Λαός ή υπάρχουν έκτακτα συγκλονιστικά γεγονότα, όπως πολεμικές συρράξεις.
Αυτά βέβαια δεν τα γράφουμε για να ωραιοποιούμε την τραγική κατάσταση όπως την διαμόρφωσε μια ισχνή κοινοβουλευτική μειοψηφία, η οποία είναι απολύτως βέβαιο, ακόμα και μέσα από τις σφυγμομετρήσεις, ότι δεν απολαμβάνει ούτε καν την ανοχή της συντριπτικότατης πλειοψηφίας του Ελληνικού Λαού.

Θεοτοκάριον -- Orthodox Hymns

O Συναξαριστής της ημέρας.

Τρίτη, 29 Ιανουαρίου 2019
Τη  ΚΘ΄  (29η) Ιανουαρίου, η ανακομιδή των λειψάνων του Αγίου Ιερομάρτυρος ΙΓΝΑΤΙΟΥ του θεοφόρου.                                                                                                           

Ιγνάτιος ο Θεοφόρος έγινε διάδοχος των Αποστόλων, δεύτερος Επίσκοπος χρηματίσας Αντιοχείας, μετά τον Εύοδον· εμαθήτευσε δε ομού με τον Σμύρνης Πολύκαρπον πλησίον εις τον Ευαγγελιστήν Ιωάννην τον Θεολόγον. Ούτος λοιπόν εν έτει ρι΄ (110) εφέρθη έμπροσθεν του βασιλέως Τραϊανού και αφού υπέμεινεν όλας τας δοκιμασίας των βασάνων και έμεινεν αβλαβής από τούτων, τη χάριτι του Χριστού, εστάλη παρά του βασιλέως εις την Ρώμην, δια να πολεμήση με τα θηρία.

Πατριάρχης Βαρθολομαίος και Σκοπιανό

Οι Κρητικοί έδωσαν βροντερόν παρόν εις το μεγαλειώδες συλλαλητήριον. Όλος ο απόδημος ελληνισμός ευρίσκεται εις αναβρασμόν. Η Ι. Αρχιεπισκοπή Αμερικής ηκούσθη επισήμως εις το συλλαλητήριον ότι συμπαρίσταται εις τον δίκαιον αγώνα. Όλαι αυταί αι περιοχαί που καυχάται ο Πατριάρχης ότι δήθεν του ανήκουν έδωσαν την μάχην, αυτού του ιδίου απουσιάζοντος παντελώς! Δεν είναι μόνον ανύπαρκτος αλλά και άφωνος, ενώ τα όσια και ιερά τίθενται εις διαπραγμάτευσιν. Εκείνος ατάραχος πραγματοποιεί ομαλώς τας προγραμματισμένας επισκέψεις αυτού. Δεν είναι να τον οικτείρη κανείς δια την στάσιν του, αλλά να αφυπνίζεται. Μετέβη εις Τρίγλια με τον Σεβ. Προύσης, καθηγητήν εις την πρωτεύουσαν της Μακεδονίας, και την στιγμήν που ήθελον να ρίψουν τον Τ. Σταυρόν εις την θάλασσαν ηκούσθη ο μουεζίνης. Ω, ποίος σεβασμός τότε! Εσταμάτησε την τελετήν έως να τελειώση εκείνος.

Ἀγὼν κατὰ τῆς ἁμαρτίας -- Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση

Ζοῦμε σέ μία δύσκολη ἐποχή ὅπου οἱ ἄνθρωποι ἔχουν ἀπομακρυνθεῖ ἀπό τό Θεό καί περιφρονοῦν τίς ἐντολές. Τώρα πιά σχεδόν κανένας δέν μιλάει γιά ἠθική. Ντρέπονται νά ποῦν τό παραμικρό. Καί ὅταν τά τραγικά ἀποτελέσματα τῆς ἀνήθικης ζωῆς εἶναι αἰσθητά καί ἐπώδυνα, τά ἐξηγοῦν μέ τό δικό τους διεστραμμένο νοῦ, χωρίς καμία ἀναφορά στό Θεό. Πιεζόμενοι καταφεύγουν στούς εἰδικούς ἐπιστήμονες, γιά νά τούς βοηθοῦν καί ἐλπίζουν σέ μία καλύτερη ζωή. Μάταια ὅμως. Πυκνό τό πνευματικό σκοτάδι. Παντοῦ ὀσμή θανάτου. Οἱ ἄνθρωποι δυστυχοῦν μέσα στήν ἀφθονία τῶν ὑλικῶν ἀγαθῶν. Δέν ὑπάρχουν πιά ὁράματα. Καί πῶς νά ὑπάρχουν, ἀφοῦ ὅλοι εἶναι φιλήδονοι, φιλοχρήματοι καί φιλόδοξοι; Ὁ συνειδητός χριστιανός μέσα σέ αὐτή τήν κοινωνία αἰσθάνεται ἄβολα καί ἀποπνικτικά. Ἐνοχλεῖται ἀπό παντοῦ. Ἀπογοητεύεται ἀπό ὅλους. Ἡ ἐλπίδα βελτίωσης εἶναι σχεδόν ἀνύπαρκτη.

Θεοτόκε μου, τὸ ὑπερπόθητον ὄνομα·


οὐδὲν γὰρ τῆς σῆς βοηθείας ὀχυρώτατον τρόπαιον. Σὺ γὰρ ἀφεῖλες πᾶν δάκρυον ἀπὸ προσώπου τῆς γῆς· σὺ τὴν κτίσιν ἐνέπλησας παντοίας εὐεργεσίας. Τὰ οὐράνια εὔφρανας, τὰ ἐπίγεια ἔσωσας· τὸ πλάσμα κατήλλαξας, ἐξιλάσω τὸν Πλάστην· τοὺς Ἀγγέλους ὑπέκλινας, τοὺς ἀνθρώπους ἀνύψωσας· τὰ ἄνω τοῖς κάτω δι’ ἑαυτῆς ἐμεσίτευσας· μετεσκεύασας ἄριστα τὸ πᾶν πρὸς τὸ βέλτιον. Διὰ σοῦ τῆς ἀναστάσεως ἡμῶν ἀψευδῆ τὰ σύμβολα κατέχομεν· διὰ σοῦ τῆς ἐπουρανίου βασιλείας ἐπιτυχεῖν ἐλπίζομεν.

Ἀγίου Ἐφραίμ τοῦ Σύρου

Τώρα ἀνεκάλυψε ὁ Τσίπρας ὅτι ἡ Συμφωνία εἶναι ἄκυρη!

Ἐκλιπαρεῖ τό ΝΑΤΟ νά καθυστερήσει – Τί ἀποκαλύπτει ὁ Ἀλ. Τάρκας

ΤΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ κύρωσε χθές, ἐν μέσω γενικῆς λαϊκῆς κατακραυγῆς, τήν Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν μέ 153 ψήφους. Ὡστόσο, δέν εἶναι αὐτό τό τέλος τῆς διαδρομῆς. Ἡ ἀνεύθυνη Κυβέρνησις ΣΥΡΙΖΑ τώρα ἀρχίζει καί καταλαβαίνει τήν παγίδα πού τῆς ἔστησε ὁ Πρωθυπουργός τῶν Σκοπίων Ζόραν Ζάεφ μέ τήν «εἰκονική» ἀναθεώρηση τοῦ Συντάγματος, ἡ ὁποία ἔγινε κατά τρόπο πού πάσχει νομικῶς καί δέν εἶναι ἔγκυρη. Καί μπορεῖ ὁ κ. Τσίπρας νά δικαιολόγησε στήν Βουλή ὅτι τό Σύνταγμα τῶν Σκοπίων παραμένει ἀναλλοίωτο καί οἱ προσθῆκες τῆς ἀναθεωρήσεώς του γίνονται στό τέλος –κατά τό ἀμερικανικό πρότυπο, ὁ ἴδιος ὅμως ξέρει καλά ὅτι ἡ δημοσίευσίς του στήν Ἐφημερίδα τῆς Κυβερνήσεως μέ τήν ὑπογραφή τοῦ Προέδρου τοῦ Ἀλβανικοῦ Κοινοβουλίου καί ὄχι τοῦ Προέδρου τῆς Δημοκρατίας δέν εἶναι νομικῶς ἔγκυρη. Γι’ αὐτό, τώρα, τρέχει καί ἐκλιπαρεῖ τόν Γενικό Γραμματέα τοῦ ΝΑΤΟ νά μήν στείλει ἐπιστολή προσκλήσεως ἐντάξεως στά Σκόπια πρίν ἀρθοῦν οἱ ἀκυρότητες.

Ἐμπαιγμὸς καὶ βεβήλωσις τοῦ γάμου -- Τοῦ αειμνήστου Μιχαὴλ Ε. Μιχαηλίδη, Θεολόγου

Ὁ διάβολος πάντοτε στό ἀνθρώπινο πρόσωπο, στόχευε τόν ἴδιο τόν Θεό. Μάταιος, ὡστόσο, ὁ ἀντίθεος πόλεμός του, γιατί δέν πολεμοῦσε τόν ἴδιο τό Θεό, ἀλλά τήν εἰκόνα Του. Ὁ Μέγας Βασίλειος ἀναφέρει ἕνα πολύ ὡραῖο παράδειγμα: «Ἐάν τοποθετήσουμε, λέει, μιά ζωγραφική εἰκόνα τοῦ ἀνθρώπου μπροστά σ᾽ ἕνα λιοντάρι, νομίζοντας πώς εἶναι ἀληθινός καί πραγματικός ἄνθρωπος, θά ὁρμήσει νά τόν κατασπαράξει! Ὡστόσο, δέ θά πετύχει τίποτε, γιατί ἦταν ζωγραφιά καί ὄχι ἀληθινός ἄνθρωπος! Αὐτό κάνει καί ὁ διάβολος. Πολεμώντας τόν ἄνθρωπο,ἔχει τήν ἰδέα πώς προσβάλλει τόν ἴδιο τό Θεό». «Οὐ γάρ αὐτοῦ τά νοήματα ἀγνοοῦμεν», λέγει γιά τό διάβολο, ὁ Ἀπόστολος Παῦλος (Β´ Κορ. Β´ 11). Δέ μᾶς διαφεύγουν οἱ πονηριές του. Τά πάντα μηχανεύεται, γιά νά μᾶς ἐξαπατήσει.

ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ-ΕΥΓΝΩΜΟΣΥΝΗ-ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΧΑΡΙΣΤΙΑ(ΚΥΡΙΑΚΗ 27-1-2019) -- π. Γεώργιος Αγγελακάκης

https://agiooros.org/viewtopic.php?f=43&t=14573

Βόμβες από τον Μίκη Θεοδωράκη κατά της κυβέρνησης για το Μακεδονικό

Η σημερινή κυβέρνηση που μεταβλήθηκε σε τυφλό όργανο του ΝΑΤΟ δεν εκπροσωπεί τον ελληνικό λαό, γι' αυτό και δεν προχώρησε σε Δημοψήφισμα.


«Εχω ζήσει επάνω στο πετσί μου, θα έλεγα, την περίοδο Πιουριφόι (πρεσβευτή των ΗΠΑ στην Ελλάδα στη δεκαετία του '50) που επέβαλε τον δικό του Νόμο στη διαμόρφωση της εθνικής μας ζωής, με αποκορύφωμα να απαιτήσει να γίνει η εκτέλεση του Μπελογιάννη ημέρα Κυριακή. Το να μη γίνονται εκτελέσεις την Κυριακή ήταν μια ελάχιστη «παραχώρηση» του μετεμφυλιακού κράτους στις θρησκευτικές ανησυχίες των Ελλήνων πολιτών. Με άλλα λόγια, γνωρίζω καλά την αλαζονεία των ισχυρών που με τον α ή β τρόπο επιβάλλουν τη θέλησή τους επάνω στον δυστυχή μας Λαό.

Ἕνας διαδικτυακός "διάλογος" μέ ἐνδιαφέρον....

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΣ

Δημήτριος Ἰ. Κάτσουρας 26 Ιανουαρίου 2019 - 5:40 μ.μ.
Ἐπειδή ἀνακοινώσατε ὅτι ὁσονούπω θά ἐνημερώσετε τούς ἀναγνῶστες σας μέ νέες σημαντικές εἰδήσεις, ἐπειδή κάποιοι κοινοί γνωστοί μᾶς ρωτοῦν τί συμβαίνει, καί, τέλος, ἐπειδή παρατηροῦμε περίεργα δημοσιεύματα, σάν νά προετοιμάζετε τούς ἐλαχίστους ὁπαδούς τῆς ὁμάδος σας γιά κάτι πού ξέρετε ἀλλά δέν τούς τό λέτε, ἐρχόμαστε νά ἐξυπηρετήσουμε τήν ὀρθή πληροφόρηση τῶν ἀναγνωστῶν σας, ἴσως κι ἐσᾶς μέ κάποιες ὄντως νέες ἐξελίξεις πού συμβαίνουν ἐδῶ στήν περιοχή μας καί πού σᾶς ἀφοροῦν. Ἴσως μιλᾶμε γιά τό ἴδιο πρᾶγμα. Λοιπόν, προχθές ὁ 95χρονος γέροντας Παχώμιος μετά τόν Ἑσπερινό πού τελέσθηκε στό μοναστήρι τῶν Ἑξαμιλίων ἀνακοίνωσε ἐπισήμως στήν ἀδελφότητα τῆς μονῆς ὅτι ὁ Κήρυκος μετενόησε γιά τίς κακοδοξίες του καί γι' αὐτό θά προχωρήσουν σέ ἕνωση μαζί του!

Η ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΜΑΣ -- του αειμνήστου Στεργίου Σάκκου, Ομ. Καθηγητού Α.Π.Θ.

Εἶναι τό σαράκι τοῦ σύγχρονου κόσμου. Ταλαιπωρεῖ μικρούς και μεγάλους. Τρυπώνει στήν καρδιά τοῦ ὑπερήλικα γέροντα, πού ταράσσεται μέ τήν κάθε μικροαδιαθεσία, ἀλλά καί τοῦ μικροῦ μαθητῆ, πού ἀναστατώνεται ἀπό τίς ἀλλαγές τῶν σχολικῶν προγραμμάτων, τοῦ φοιτητῆ, πού πιέζεται ἀπό την ἐντατική μελέτη, καί τοῦ νεαροῦ ἐπιστήμονα, πού μελαγχολεῖ με τόν περιορισμό τῶν προοπτικῶν να βρεῖ μιά θέση, γιά τήν ὁποία τόσα χρόνια μόχθησε. Κατατρύχει τον «πετυχημένο» ἐπιχειρηματία, πού τρέχει καί δέν φθάνει νά διεκπεραιώσει τίς πολλές ὑποθέσεις, να προλάβει τίς ἀλλαγές τοῦ χρηματιστηρίου, γιά νά ἐπενδύσει συμφερώτερα τά κεφάλαιά του, ἀλλά και τόν φτωχό μεροκαματιάρη καί τον ταλαίπωρο ἄνεργο, πού ἀντιμετωπίζουν σοβαρό τό πρόβλημα τοῦ ἐπιούσιου, τῆς στέγης καί τόσα ἄλλα. Ἐπίσημοι καί ἀφανεῖς, μορφωμένοι καί ἀγράμματοι, φτωχοί και πλούσιοι, εἴμαστε ὅλοι ἐκτεθειμένοι στήν ἀγωνιώδη μέριμνα, στό ἄγχος, πού σωστά χαρακτηρίσθηκε ὡς ἡ ἀσθένεια τοῦ αἰώνα μας.

Οικουμενισμός το μυστήριον της ανομίας


Οι τρεις Ιεράρχες: Ο δρόμος της ζωής

Των ταπεινών και των μεγάλων…  

«Κ᾿ εἶπε ὁ Γιάννης ὁ Βλογημένος: «Πές μου, γέροντα, ποῦ ξέρεις τὰ γράμματα, σὲ ποιὰ παλάτια ἄραγες πῆγε σὰν ἀπόψε ὁ ἅγιος Βασίλης; οἱ ἀρχόντοι κ᾿ οἱ βασιληάδες τί ἁμαρτίες νά ῾χουνε; Ἐμεῖς οἱ φτωχοὶ εἴμαστε ἁμαρτωλοί, ἐπειδὴς ἡ φτώχεια μᾶς κάνει νὰ κολαζόμαστε». Κι ὁ ἅγιος Βασίλης δάκρυσε κ᾿ εἶπε πάλι τὴν εὐχή, ἀλλοιώτικα: «Κύριε, ὁ Θεός μου, οἶδα ὅτι ὁ δοῦλος σου Ἰωάννης ὁ ἁπλοῦς ἐστὶν ἄξιος καὶ ἱκανὸς ἵνα ὑπὸ τὴν στέγην του εἰσέλθῃς. Ὅτι νήπιος ὑπάρχει καὶ τὰ μυστήριά Σου τοῖς νηπίοις ἀποκαλύπτεται». Καὶ πάλι δὲν κατάλαβε τίποτα ὁ Γιάννης ὁ μακάριος, ὁ Γιάννης ὁ Βλογημένος…».
Φώτη Κόντογλου – Γιάννης ὁ Εὐλογημένος

Κι’ αν τούτη η απλότητα του Γιάννη του Ευλογημένου, απουσιάζει παντελώς από την εποχή μας, χρέος μας είναι η συγκλονιστική παρουσία των Τριών Ιεραρχών να μας διδάξει έναν άλλον τρόπο, έναν τρόπο στον οποίο δεν έχει χώρο η πλεονεξία και ο εγωισμός, ούτε η κακία και η μικροψυχία, παρά μονάχα η αρχοντιά της ύπαρξης που μπορεί και θέλει ν’ αγκαλιάσει τον κόσμο ολάκερο.

Δεύτε Λαοί -- Orthodox Hymns


O Συναξαριστής της ημέρας.

Δευτέρα, 28 Ιανουαρίου 2019
Τη  ΚΗ΄ (28η) Ιανουαρίου, μνήμη του Οσίου πατρός ημών ΕΦΡΑΙΜ του Σύρου.          

Εφραίμ ο θαυμάσιος πατήρ ημών ήτο το γένος Σύρος γεννηθείς, ως πιθανώς εικάζεται, εις την πόλιν Νίσιβιν της Μεσοποταμίας επί της βασιλείας του Διοκλητιανού περί το τστ΄ (360), επί του οποίου οι γονείς αυτού, ευσεβείς όντες Χριστιανοί, ωμολόγησαν γενναίως την εις τον Ιησούν Χριστόν πίστιν. Προσληφθείς εκ νεαράς ηλικίας υπό του Επισκόπου της πόλεως ταύτης Ιακώβου ανετράφη υπ’ αυτού επιμελώς, διαγνώσαντος την αγαθήν φύσιν του παιδός. Ων δε ο Όσιος εκ νεότητος ενάρετος, έφευγε τας επιβλαβείς ομιλίας των συνομηλίκων του και δεν έχανε ποτέ τον καιρόν του επί ματαίω, αλλ’ ανεγίγνωσκε καθ’ εκάστην τας ιεράς βίβλους των Γραφών, μελετών και σπουδάζων εις αυτάς ακατάπαυστα, εις τας οποίας ησθάνετο τόσην γλυκύτητα, ώστε του ήρμοζε το ρητόν του Προφήτου· «Ως γλυκέα τω λάρυγγί μου τα λόγια σου, υπέρ μέλι τω στόματί μου» (Ψαλμ. ριη (118): 103).

Ο Καθηγούμενος Αρχιμ. Κύριλλος Μελισσοχωρίου : το όνομα του αιρεσιάρχου Πάπα έχει αναγραφή στα Δίπτυχα του Πατριαρχείου και μνημονεύεται

...Κυριολεκτικά ισοπεδώθηκαν όλα όσα επί χίλια και πλέον έτη εχώριζαν και χωρίζουν – και θα χωρίζουν – τους αιρετικούς Παπικούς από τους Ορθοδόξους. Μόνο προσχηματικά και τυπικά δεν υπήρξε και το «κοινόν Ποτήριον» ακόμη. Αυτό γίνεται σταδιακά και μεμονωμένα προς το παρόν. Αλλ’ όμως ήδη από το 1965, μετά την αντικανονική και μονομερή «άρση των αναθεμάτων», το όνομα του αιρεσιάρχου Πάπα έχει αναγραφή στα Δίπτυχα του Πατριαρχείου και μνημονεύεται «σιωπηρώς» ως ομόπιστος Πατριάρχης Ρώμης και μάλιστα ως πρώτος τη τάξει!

ΠΟΡΤΑΪΤΙΣΣΑ ΤΩΝ ΘΑΥΜΑΤΩΝ Η ΜΑΧΑΙΡΩΜΕΝΗ ΠΑΝΑΓΙΑ (Μία σύντομη ἀναφορά στήν εἰκόνα της)

«Χαῖρε, Θεοῦ ἀχωρήτου χώρα…»

Τοῦ κ. Π. Μ. Σωτήρχου

Ἔχω στό σπίτι μου τήν εἰκόνα τῆς Πορταΐτισσας Παναγιᾶς και τήν ἐπικαλοῦμαι καθημερινά, γιατί τήν νοιώθω σάν ἀληθινή μητέρα μου καί προστάτισσά μου, καί ἄς εἶμαι ἀνάξιος καί ἀχάριστος ἀπέναντί της. Θέλησα ὅμως νά μάθω τήν δική της ἱστορία, τήν ξεχωριστήν ἱστορία τῆς εἰκόνος καί ἔσκυψα πάνω στίς ζωντανές καί ἱστορικές παραδόσεις μέσα στά ὑπερχίλια χρόνια, πού εἶναι μαρτυρημένα καί δέν εἶναι θεωρίες καί ἰδέες και μυθοποιήσεις εὐσεβῶν ἀνθρώπων, ἀλλά γεγονότα ὁλοζώντανα καί συνεχιζόμενα μέχρι σήμερα. Ὅπως ἔχει ἐρευνηθῆ καί γραφῆ ὑπάρχουν ἀμέτρητες θαυματουργικές εἰκόνες καί ὀνομασίες –ὑπολογίζονται πάνω ἀπό χίλιες πεντακόσιες– καί ὅλες συνδέονται μέ θαύματα και θαυμαστά γεγονότα καί ὄχι με λαϊκές καί φιλολογικές ἱστορίες. Ἔτσι λοιπόν ἐρεύνησα τίς παραδόσεις αὐτές, πού εἶναι ἱστορικά μαρτυρημένες, γιά την Παναγία τήν Πορταΐτισσα, την μαχαιρωμένη καί θαυματουργικήν εἰκόνα της καί βρῆκα τά ἀκόλουθα, πού θέλω νά τά ἱστορήσω, σάν ἔκφραση ἀγάπης και σεβασμοῦ καί εὐγνωμοσύνης, γιά τήν ἀδιάκοπη προστασία της, γιά νά τήν γνωρίσουν καλύτερα καί ἄλλες ψυχές καί να τήν ἐπικαλοῦνται καί νά λαμβάνουν τήν Χάρη της καί τήν ἀκαταμάχητη βοήθειά της.

Ἀνάγκη ψυχικῆς ἠρεμίας -- Τοῦ αειμνήστου Μιχαὴλ Ε. Μιχαηλίδη, Θεολόγου

Ὁ σύγχρονος ἄνθρωπος εἶναι κουρασμένος καί πολυβασανισμένος, κι ἄς μή καταπονεῖ τίς σωματικές ἤ τίς πνευματικές του δυνάμεις. Ἡ κούραση τούτη δέν ὀφείλεται σ᾽ ἐξωγενεῖς παράγοντες τόσο, ὅσο σέ κάποιες ἐσωτερικές ψυχοπαθολογικές καταστάσεις τοῦ συνειδητοῦ ἤ και ὑποσυνειδήτου. «Βάθος καρδίας ἀνθρώπου οὐχ εὑρήσετε» (Ἰουδείθ Η´ 14). Ἡ καρδιά τοῦ ἀνθρώπου εἶναι ἀβυθομέτρητος ὠκεανός. Εἶναι τό μεγαλύτερο μυστήριο τῆς ἀνθρώπινης ὕπαρξης. Ἀναζητεῖ, ὡστόσο, μέ ἰδιαίτερο ἐνδιαφέρον, λίγη ψυχική ἀνάπαυση καί ἠρεμία. Πόσο τή νοσταλγεῖ! Πόσο την ἐπιθυμεῖ και τη γλυκοποθεῖ! Πόσο τήν ἔχει ἀνάγκη! Εἶναι θησαυρός τῆς ψυχῆς ἀνεκτίμητος. "Πρό πάντων σπουδάζωμεν, ἀτάραχον ἔχειν τήν ψυχήν", λέγει ὁ ἱερός Χρυσόστομος.

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ «ΚΟΥΡΕΛΟΥ»

Πορεύεται σαν τον «Τιτανικό» προς το παγόβουνο της λαϊκής αποδοκιμασίας

Από τη Ζωή Ράπτη

Η πατρίδα μας περνά μια από τις πιο δύσκολες και επικίνδυνες στιγμές της νεότερης Ιστορίας της, με σχεδόν όλα τα φλέγοντα ζητήματα ανοιχτά και μια κυβέρνηση που κινείται ανάμεσα στον ερασιτεχνισμό και στην ιδεοληψία, στις εμμονές και τις «αυταπάτες» - λέξη που έχει χρησιμοποιήσει ο ίδιος ο πρωθυπουργός για να χαρακτηρίσει κάποιες από τις επιλογές του.

Ωστόσο, το χειρότερο όλων είναι η περιφρόνηση στην εκπεφρασμένη βούληση του ελληνικού λαού για ένα σωρό ζητήματα που τον απασχολούν, με πρώτο και σημαντικότερο τη διαχείριση της υπόθεσης της Συμφωνίας των Πρεσπών. Αυτό γίνεται είτε από απόλυτη άγνοια της πολιτικής λειτουργίας και των κανόνων που τη διέπουν είτε από αδιαφορία για οτιδήποτε άλλο εκτός από την εξουσία και τα οφέλη της.

Προετοιμάζεται η ένωση της Αλβανίας με το Κοσσυφοπέδιο.

Η Αλβανία ετοιμάζεται να ενωθεί με το Κοφφυσοπέδιο. Ενώ η ελληνική κυβέρνηση απεμπολεί κάθε δικαίωμα για ένωση με την Βόρειο Ήπειρο. Τη Βόρειο Ήπειρο που κατοχύρωσε επίσημα την αυτονομία της αλλά ποτέ δεν υλοποιήθηκε.
Ο πρώην επικεφαλής της αλβανικής διπλωματίας, Πασκάλ Μίλο, επέκρινε έντονα τον πρωθυπουργό Έντι Ράμα, σχολιάζοντας την ιδέα του να γίνει ένωση της Αλβανίας με το Κοσσυφοπέδιο.

Ὁ Ἃγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός διά τήν Εὐρώπην -- Τοῦ πρωτοπρ. π. Γεωργίου Δ. Μεταλληνοῦ, Ὁμοτ. Καθηγητοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν

Υπό τον ὃρο Εὐρώπη ἐννοεῖται στό κείμενο αὐτό ἡ γνωστή στήν ἱστορία μας Δύση1 , μέ ὃλο τό ἀρνητικό ἐννοιολογικό φορτίο της, πού μορφώθηκε μετά τό σχίσμα (1054), καί κυρίως μετά τήν πλήρη ἀποκάλυψη τῶν διαθέσεών της ἀπέναντι στήν Ρωμαίικη/Ἑλληνορθόδοξη Ἀνατολή, τό 1204.Ἡ στάση τῆς Εὐρώπης ἀπέναντι στην Ὀρθοδοξία και τον Ἑλληνισμό ὂχι μόνο δέν ἂλλαξε ἒκτοτε, ἀλλά ἀντίθετα, συνεχῶς ἀνανεούμενη καί ἀναπροσαρμοζόμενη, συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Γιά τήν μετασχισματική Εὐρώπη ἡ Ὀρθοδοξία καί ὁ συνυφασμένος μαζί της Ἑλληνισμός εἶναι μόνιμη πρόκληση καί ἐπιθετικός στόχος. Ὁ Πατροκοσμᾶς γνώρισε καλά την Εὐρώπη μέσα ἀπό διάφορους διαύλους. Τήν γνώρισε ἀναμφισβήτητα μέσα ἀπό τίς σπουδές του καί τά πατερικά διαβάσματά του. Τήν ἒζησε ὃμως καί στήν πράξη, ὃταν ἡ Φραγκιά, μαζί μέ τούς ἐδῶ ἐγκαθέτους της, τό ἑπτανησιακό ἀρχοντολόϊ, τοῦ ἀπαγόρευαν νά κηρύξει την Ὀρθοδοξία στα Ἑπτάνησα και τον ἒδιωχναν ἀπ΄ τά ὃριά τους2 .

Οικουμενισμός το μυστήριο της ανομίας


Θεοτοκάριον -- Orthodox Hymns

O Συναξαριστής της ημέρας.

Κυριακή, 27 Ιανουαρίου 2019

Τη   ΚΖ (27η) Ιανουαρίου, η ανακομιδή του λειψάνου του εν Αγίοις πατρός ημών ΙΩΑΝΝΟΥ  Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως του ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ.                             

Πάλιν λαμπρά και χαρμόσυνος πανήγυρις και πολύφωτος εορτή κατέλαβε την Εκκλησίαν μας, τον χειμώνα της αθυμίας και το ψύχος της αμαρτίας αφανίζουσα, η μνήμη, λέγω, του διδασκάλου και χρυσοστόμου Πατρός, του οποίου ο φθόγγος, ως και των μακαρίων Αποστόλων, εξήλθεν όντως εις όλα της οικουμένης τα πέρατα και ενεπλήσθη πάσα πόλις και πάσα χώρα από τα χρυσά και λαμπρότατα ρήματα αυτού. Ιδού ήλθεν η χελιδών η πολύφωνος και καλλίφωνος, το μέγα μυστήριον της κοινής Αναστάσεως ως θείον έαρ λαμπρώς εγκαινίζουσα και με την προς ολίγον σιγήν και κατάπαυσιν της πίστεως εμφανίζουσα τον απέραντον ανακαινισμόν της κατά Χριστόν ηλικίας και πνευματικής νεότητος.

ΟΙ ΣΩΜΑΤΙΚΟΙ ΚΟΠΟΙ -- του Μεγάλου Αντωνίου

«Μὲ τὸ νὰ ὑποφέρουμε μικροὺς καὶ ὀλιγοχρόνιους κόπους στὴν ζωή, ἀπολαμβάνουμε πολὺ μεγάλη χαρὰ καὶ εὐχαρίστηση μετὰ τὸν θάνατον. Γι᾽ αὐτὸ ἐκεῖνος, ποὺ πολεμᾶ κατὰ τῶν παθῶν του καὶ θέλει νὰ στεφανωθῆ ἀπὸ τὸν Θεόν, ἂν πέση σὲ ἁμαρτία, ἂς μὴ χάση τὸ θάρρος του καὶ ἂς μὴ παραμείνη στὴν πτώση του ἀπελπισμένος, ἀλλὰ νὰ σηκωθῆ καὶ νὰ ἀρχίση πάλι νὰ ἀγωνίζεται καὶ νὰ φροντίση νὰ στεφανωθῆ. Καὶ ἂν ξαναπέση πρέπει μέχρι τὴν τελευταία ἀναπνοή του νὰ σηκώνεται. Γιατὶ οἱ σωματικοὶ κόποι εἶναι ὅπλα καὶ μέσα γιὰ νὰ ἀποκτήσουμε τὶς ἀρετές, ποὺ σώζουν τὴν ψυχή μας».

Ο πεινασμένος οδοιπόρος

Η μονή των Ιβήρων είναι πολύ φιλόξενο μοναστήρι. Αυτό αποδίδεται και στο ακόλουθο περιστατικό: 
Ένας φτωχός εργάτης, κουρασμένος από το δρόμο έφτασε το μεσημέρι πεινασμένος στην πύλη της μονής. Ζήτησε μόνο λίγο ψωμί από τον πορτάρη, γιατί βιαζόταν να συνεχίσει την πορεία του. 
Ο πορτάρης, άγνωστο γιατί, δεν του έδωσε οπότε ο φτωχός αναστέναξε βαθιά και έφυγε νηστικός.
 
Ανεβαίνοντας προς τις Καρυές, σταμάτησε για λίγο στη σκιά ενός δέντρου. Λυπημένος και κουρασμένος καθώς ήταν, ξάπλωσε καταγής.
 
Ξαφνικά ακούει βήματα να πλησιάζουν. Ανασηκώνεται και βλέπει μπροστά του μια γυναίκα με ένα βρέφος στην αγκαλιά. Με ύφος συμπαθητικό και φωνή γλυκιά τον ερωτά:
 

Το ΝΑΤΟϊκό Σχέδιο επικυρώθηκε…

Το ΕΓΚΛΗΜΑ ολοκληρώθηκε!
Η κατοχική Βουλή επικύρωσε τη Συμφωνία των Πρεσπών. Επικύρωσε το στρατηγικό σχέδιο του 4ου Ράιχ! Σχέδιο που προωθεί, ΟΧΙ μόνο, την ολοκληρωτική ΝΑΤΟποίηση των Βαλκανίων (δηλαδή το διαρκές αιματοκύλισμα των Βαλκανίων), αλλά και το διαμελισμό της Ελλάδας, δηλαδή την αλλαγή των συνόρων της…
Σήμερα η γνήσια πατριωτική και ανυπόκριτη ΟΡΓΗ του ελληνικού λαού βρίσκει διέξοδο στους θρήνους και τα αναθέματα των πολιτικών εμπόρων της
λαϊκής οργής και των σφετεριστών του πατριωτισμού.


Οι πολιτικοί θρήνοι, όμως, καθώς και τα ηθικά αναθέματα αποτελούν και αυτά «οχήματα» πολιτικής παραπλάνησης και δημαγωγικής εμπορίας, δηλαδή «οχήματα» συγκάλυψης και απόκρυψης της αλήθειας: Της ΟΥΣΙΑΣ των πραγμάτων…

Και ποια είναι αυτή η ΟΥΣΙΑ των πραγμάτων, η αλήθεια που συσκοτίζεται και αποκρύπτεται;


Ότι η κατοχική Βουλή και ο πολιτικός κόσμος του ΠΡΟΤΕΚΤΟΡΑΤΟΥ-Ελλάς δεν μπορούν να δώσουν λύσεις ΕΞΩ από αυτές που έχουν σχεδιάσει και διατάξει οι νέοι αποικιοκράτες: Το 4ο Ράιχ και οι χρηματιστηριακές μαφίες του διεθνούς ιμπεριαλισμού.

Η κατοχική Βουλή
και τα ανδρείκελα του πλανητικού ιμπεριαλισμού, αποτελούν το «ντεκόρ» και τους «εκτελεστές» των «συμβολαίων θανάτου» του 4ου Ράιχ…