Απάντηση σέ δημοσίευση στό fakebook -- Kyprianos Christodoulides

Τό έγραψε ο Ernestos καί προσθέτω : (*)

 

Θά εορτάζαμε τήν ελευθερία μας, εάν τό αποτέλεσμα τών εκλογών ήταν οι άδειες κάλπες. Επειδή, μόνος τρόπος είναι αυτός, ώστε νά γνωρίζουμε πόσοι είμαστε, οι εκτός ΜενουμΕυρώπη (ΜΕ) καί τό αντίστοιχο ΑνηκουμεΔύση (ΑΔ). Μόνο αυτοί συντάσσονται μέ τόν Μακρυγιάννη. Ο οποίος, όταν κλήθηκε νά ψηφίσει τό Σύνταγμα τής Ελλάδος καί είχε γίνει πρόταση νά τεθεί η θρησκεία σέ ψήφο, απάντησε : "Η θρησκεία δέν μπαίνει σέ ψήφο", εννοώντας τήν Πίστη, που είχε ξεσηκώσει τούς Έλληνες καί τήν Επανάσταση αυτών κατά τών Τούρκων.

 

Λοιπόν εδώ είμαστε καί οφείλουμε νά γνωρίζουμε ποιοί καί πόσοι είμαστε. Από τή μιά μεριά έχουμε τούς ΜΕ καί τούς ΑΔ, από τήν άλλη, όσους απορρίπτουν τόν αφανισμό μας, από τούς ολετήρες τύπου  ΜενουμΕυρώπη καί ΑνηκουμεΔύση.

 

Υστερόγραφο

Τό άρθρο στό fakebook αναφέρεται στόν θρήνο τού Μακρυγιάννη, ο οποίος γράφει " λευτερωθήκαμε από τόν Τούρκο καί δουλωθήκαμε στήν μαγαρισιά τής Ευρώπης." . Καί αλλού, "άν μάς έλεγε κανείς ότι αυτή τήν λευτεριά θά γευόμαστε, θά παρακαλούσαμε τόν Θεό νά μάς αφήσει άλλα τόσα χρόνια στόν Τούρκο, όσο νά γνωρίσουν οι άνθρωποι τί θά πεί πατρίδα, τί θά πεί θρησκεία, τί θά πεί φιλοτιμία, αρετή καί τιμιότη.".

 

Υστερόγραφο. 

Οι αναφορές Μακρυγιάννη από τό ομόνυμο δίτομο έργο : " Άπαντα Μακρυγιάννη, Απομνημονεύματα, 1821 Ελληνική Εκδοτική Σχολή, Αθήνα 1977"

 

(*) https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0SkTkU44YrNsc3k7c5iPA8zC8kLMJ8WUVAuLQWfisx9Js8HqgGFZYqQfzDCWisXggl&id=1093980993

Η απάτη τού ημερολογίου --- Kyprianos Christodoulides

Μέ λίγα λόγια

 https://kyprianoscy.blogspot.com/2023/03/25.html?m=1

Η Θεολογία των ονομάτων μέσα από το Πρόσωπο του Χριστού. (συνέχεια από προηγούμενα άρθρα).

Θέμα: Η Εικόνα της Αγίας Τριάδας.

 

Ο Θεός που γνωρίσαμε στην Παλαιά Διαθήκη είναι ο Χριστός. Ακόμα, Αυτός που μας δίδαξε την Θεολογία είναι ο Χριστός. Επιπλέον στη μελέτη αυτήν, θα γίνει αναφορά ότι όλη η Θεολογία βρίσκει την ύπαρξη και είναι Ενυπόστατη μέσα στο Πρόσωπο του Χριστού. Σε Αυτόν είναι και αναφέρεται όλος ο Απερίγραπτος Θεός. Η Πληρότητα του Θεού βιώνεται στο Πρόσωπο του Χριστού. Ο Λόγος είναι ο Πλήρης Θεός και Πλήρης Θεός είναι ο Λόγος: